กำหนดเวลาการสอบ

การสอบ AWS Certified Cloud Practitioner มีไว้สำหรับผู้ที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสาธิตให้เห็นถึงความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับ AWS Cloud โดยไม่ขึ้นกับบทบาททางเทคนิคเฉพาะที่ระบุโดย AWS Certification อื่นๆ (ตัวอย่างเช่น AWS Certified Solutions Architect – Associate, AWS Certified Developer – Associate หรือ AWS Certified SysOps Administrator – Associate)

AWS Certified Cloud Practitioner เป็นเส้นทางที่แนะนำเพื่อให้การรับรอง Specialty ประสบความสำเร็จหรือการเริ่มต้นทางเลือกสำหรับการรับรอง Associate หรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติม

การสอบนี้เป็นการตรวจสอบความสามารถของผู้เข้าสอบในการ

  • ระบุว่า AWS Cloud และโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกขั้นพื้นฐานคืออะไร
  • อธิบายหลักการของสถาปัตยกรรม AWS Cloud ขั้นพื้นฐาน
  • อธิบายข้อเสนออันมีค่าของ AWS Cloud
  • อธิบายบริการที่สำคัญในแพลตฟอร์ม AWS และกรณีการใช้งานทั่วไป (ตัวอย่างเช่น การประมวลผลและการวิเคราะห์)
  • อธิบายถึงมุมมองความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม AWS และโมเดลความปลอดภัยที่ใช้ร่วมกัน
  • ระบุโมเดลการเรียกเก็บเงิน การจัดการบัญชี และการกำหนดราคา
  • ระบุแหล่งที่มาของเอกสารข้อมูลหรือความช่วยเหลือด้านเทคนิค (ตัวอย่างเช่น เอกสารรายงานหรือตั๋วสนับสนุน)
  • อธิบายลักษณะพื้นฐาน/ลักษณะหลักของการปรับใช้และใช้งานใน AWS Cloud

ความรู้ใน AWS ที่แนะนำ:  

เราขอแนะนำให้ผู้สมัครมีประสบการณ์อย่างน้อยหก (6) เดือนกับ AWS Cloud ในบทบาทใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงด้านเทคนิค การบริหาร การขาย การจัดซื้อ หรือการเงิน

ความรู้ด้านไอทีทั่วไปที่แนะนำ:

ผู้สมัครควรมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบริการด้านไอทีและการใช้งานในแพลตฟอร์ม AWS Cloud

หลักสูตรและเนื้อหาการฝึกอบรมเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมการสอบ:

AWS Training

รายงาน AWS  

  • ค่าสอบคือ 100 USD
  • ผู้สมัครสอบมีเวลาทำข้อสอบ 90 นาที

การสอบและคู่มือการสอบมีให้ใน:

ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ
ดาวน์โหลดคำถามตัวอย่าง

คู่มือทรัพยากรสำหรับการจัดเตรียมการสอบ

ค้นหาทรัพยากรและข้อแนะนำเพื่อช่วยคุณจัดเตรียมสำหรับการรับรองของ AWS

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง