AWS Certified Cloud Practitioner

วัดความชำนาญด้านระบบคลาวด์ด้วยการรับรองที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมและพัฒนาอาชีพของคุณ

การสอบ AWS Certified Cloud Practitioner เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสาธิตให้เห็นถึงความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับ AWS Cloud โดยไม่ขึ้นกับบทบาททางเทคนิคเฉพาะที่ระบุโดย AWS Certification อื่นๆ สามารถดำเนินการสอบที่ศูนย์การทดสอบหรือจากที่บ้านหรือออฟฟิศได้ตามความสะดวกด้วยการคุมสอบแบบออนไลน์

การเป็น AWS Certified Cloud Practitioner คือขั้นตอนทางเลือกที่แนะนำเพื่อปูทางไปสู่ความสำเร็จในการรับรองระดับ Associate หรือ Specialty

AWS Certified Cloud Practitioner (0:44)

ความสามารถที่วัดได้โดยใบรับรอง

  • ระบุว่า AWS Cloud และโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางขั้นพื้นฐานคืออะไร
  • อธิบายหลักการของสถาปัตยกรรม AWS Cloud ขั้นพื้นฐาน
  • อธิบายข้อเสนออันมีค่าของ AWS Cloud
  • อธิบายบริการที่สำคัญในแพลตฟอร์ม AWS และกรณีการใช้งานทั่วไป (ตัวอย่างเช่น การประมวลผลและการวิเคราะห์)
  • อธิบายถึงมุมมองความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม AWS และโมเดลความปลอดภัยที่ใช้ร่วมกัน
  • ระบุโมเดลการเรียกเก็บเงิน การจัดการบัญชี และการกำหนดราคา
  • ระบุแหล่งที่มาของเอกสารข้อมูลหรือความช่วยเหลือด้านเทคนิค (ตัวอย่างเช่น เอกสารรายงานหรือตั๋วสนับสนุน)
  • อธิบายลักษณะพื้นฐาน/ลักษณะหลักของการติดตั้งใช้จริงและการดำเนินงานใน AWS Cloud
  • เราขอแนะนำให้ผู้สมัครมีประสบการณ์กับ AWS Cloud ในบทบาทใดก็ได้มาแล้วอย่างน้อยหกเดือน ซึ่งรวมถึงด้านเทคนิค การบริหาร การขาย การจัดซื้อ หรือการเงิน
  • ผู้สมัครควรมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบริการด้านไอทีและการใช้งานในแพลตฟอร์ม AWS Cloud

เตรียมตัวสอบ

ไม่มีการเตรียมตัวใดดีไปกว่าประสบการณ์ตรง เรามีหลักสูตร AWS Training ที่เกี่ยวข้องหลายหลักสูตร และมีแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อช่วยคุณเสริมสร้างความรู้และทักษะเพิ่มเติมสำหรับการสอบ โปรดตรวจสอบคู่มือการสอบสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้วัดผลในการสอบรับรอง

รายละเอียดการสอบ

mini-icon_exam_2

รูปแบบ
คำถาม 65 ข้อ: ทั้งแบบหลายตัวเลือกหรือหลายคำตอบ

mini-icon_level

ประเภท
พื้นฐาน

mini-icon_modality

วิธีที่ใช้ในการเรียนการสอน
ศูนย์การทดสอบหรือการคุมสอบออนไลน์

mini-icon_time

เวลา
มีเวลาในการสอบ 90 นาที

mini-icon_price

ค่าใช้จ่าย
100 USD (แบบฝึกหัดเตรียมสอบ: 20 USD)

mini-icon_language

ภาษา
มีทั้งภาษาอังกฤษ อินโดนีเซีย (บาฮาซา) ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนตัวย่อ

การสอบนี้จะมีให้บริการในภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาโปรตุเกส และภาษาสเปนในเร็วๆ นี้ เรียนรู้เพิ่มเติม