AWS Certified Cloud Practitioner

วัดความชำนาญด้านระบบคลาวด์ด้วยการรับรองที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมและพัฒนาอาชีพของคุณ

การสอบ AWS Certified Cloud Practitioner เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสาธิตให้เห็นถึงความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับ AWS Cloud โดยไม่ขึ้นกับบทบาททางเทคนิคเฉพาะที่ระบุโดย AWS Certification อื่นๆ

AWS Certified Cloud Practitioner เป็นเส้นทางที่แนะนำเพื่อให้การรับรอง Specialty ประสบความสำเร็จหรือเป็นการเริ่มต้นทางเลือกเพื่อไปสู่การรับรอง Associate

ความสามารถที่วัดได้โดยการรับรอง

  • ระบุว่า AWS Cloud และโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางขั้นพื้นฐานคืออะไร
  • อธิบายหลักการของสถาปัตยกรรม AWS Cloud ขั้นพื้นฐาน
  • อธิบายข้อเสนออันมีค่าของ AWS Cloud
  • อธิบายบริการที่สำคัญในแพลตฟอร์ม AWS และกรณีการใช้งานทั่วไป (ตัวอย่างเช่น การประมวลผลและการวิเคราะห์)
  • อธิบายถึงมุมมองความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม AWS และโมเดลความปลอดภัยที่ใช้ร่วมกัน
  • ระบุโมเดลการเรียกเก็บเงิน การจัดการบัญชี และการกำหนดราคา
  • ระบุแหล่งที่มาของเอกสารข้อมูลหรือความช่วยเหลือด้านเทคนิค (ตัวอย่างเช่น เอกสารรายงานหรือตั๋วสนับสนุน)
  • อธิบายลักษณะพื้นฐาน/ลักษณะหลักของการปรับใช้และใช้งานใน AWS Cloud
  • เราขอแนะนำให้ผู้สมัครมีประสบการณ์อย่างน้อยหกเดือนกับ AWS Cloud ในบทบาทใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงด้านเทคนิค การบริหาร การขาย การจัดซื้อ หรือการเงิน
  • ผู้สมัครควรมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบริการด้านไอทีและการใช้งานในแพลตฟอร์ม AWS Cloud

เตรียมตัวสอบ

การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับการสอบรับรองคือประสบการณ์ในการใช้งานจริง เราแนะนำให้มีประสบการณ์ใช้งาน AWS จริงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป

icon_cloud-practitioner

ภาพรวมการสอบ

mini-icon_exam_2
mini-icon_level
mini-icon_time
mini-icon_price
mini-icon_language

รูปแบบการสอบ
ตัวเลือกแบบหลายตัวเลือกและคำตอบหลายข้อ

ประเภทการสอบ
พื้นฐาน

เวลาในการสอบ
90 นาที

ค่าใช้จ่ายในการสอบ
100 USD

ภาษาในการสอบ
มีทั้งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนตัวย่อ

icon_cloud-practitioner

AWS Cloud Practitioner Essentials (รุ่นที่สอง)

ดิจิทัล | 4.5 ชั่วโมง

ในหลักสูตรระดับพื้นฐานนี้ คุณจะได้รับความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับ AWS Cloud ซึ่งเป็นอิสระจากบทบาททางเทคนิคเฉพาะ ซึ่งจะให้ภาพรวมแบบละเอียดของแนวคิดระบบคลาวด์ บริการของ AWS ความปลอดภัย สถาปัตยกรรม ราคา และการสนับสนุน อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังช่วยเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการสอบ AWS Certified Cloud Practitioner ด้วย

icon_apn-tech

AWS Technical Essentials

ชั้นเรียน | 1 วัน

ในหลักสูตรเบื้องต้นนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันทั่วไปของ AWS รวมถึงได้เรียนรู้หลักพื้นฐานของการระบุบริการของ AWS เพื่อให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับโซลูชันด้านไอทีได้อย่างมีหลักการโดยอิงตามความต้องการทางธุรกิจ

icon_apn-business

AWS Business Essentials

ชั้นเรียน | 1 วัน

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการประมวลผลบนระบบคลาวด์และวิธีที่กลยุทธ์แบบระบบคลาวด์สามารถช่วยให้คุณทำได้ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หลักสูตรนี้จะสำรวจข้อดีของการประมวลผลบนระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจของคุณและพื้นฐานของ AWS รวมถึงผลประโยชน์ทางการเงิน