AWS Certified Developer - ระดับ Associate

วัดทักษะทางเทคนิคและความชำนาญ พร้อมการรับรองที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรม และพัฒนาอาชีพของคุณ

การสอบ AWS Certified Developer - Associate เหมาะสำหรับผู้ที่มีบทบาทด้านการพัฒนาและมีประสบการณ์จริงในการพัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันที่ทำงานบน AWS อย่างน้อยหนึ่งปี

ความสามารถที่วัดได้โดยการรับรอง

 • แสดงความเข้าใจในบริการหลักๆ ของ AWS การใช้งาน และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของ AWS
 • แสดงความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา การติดตั้งใช้จริง และการแก้ไขจุดบกพร่องของแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบคลาวด์โดยใช้ AWS
 • ความรู้เชิงลึกในภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งภาษา
 • ความเข้าใจในบริการของ AWS การใช้งาน และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสถาปัตยกรรมของ AWS
 • ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา การปรับใช้ และการแก้ไขจุดบกพร่องแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบคลาวด์โดยใช้ AWS
 • ความสามารถในการใช้ API บริการของ AWS, CLI และ SDK ของ AWS เพื่อเขียนแอปพลิเคชัน
 • ความสามารถในการระบุคุณสมบัติหลักๆ ของบริการของ AWS
 • ความเข้าใจในรูปแบบความรับผิดชอบที่แชร์ระหว่างกันของ AWS
 • ความเข้าใจในการจัดการวงจรการใช้งานแอปพลิเคชัน
 • ความสามารถในการใช้ขั้นตอน CI/CD เพื่อปรับใช้แอปพลิเคชันบน AWS
 • ความสามารถในการใช้หรือโต้ตอบกับบริการของ AWS
 • ความสามารถในการใช้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบคลาวด์เพื่อเขียนโค้ด
 • ความสามารถในการเขียนโค้ดโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยของ AWS (เช่น ไม่ใช้คีย์เข้าถึงซึ่งเป็นคีย์ลับในโค้ด แต่ใช้บทบาท IAM แทน)
 • ความสามารถในการเขียน บำรุงรักษา และแก้ไขจุดบกพร่องให้กับโมดูลโค้ดบน AWS
 • ความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดสำหรับแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์
 • ความเข้าใจในการใช้คอนเทนเนอร์ในขั้นตอนการพัฒนา

เตรียมตัวสอบ

ไม่มีการเตรียมตัวใดดีไปกว่าประสบการณ์ตรง เรามีหลักสูตร AWS Training ที่เกี่ยวข้องหลายหลักสูตร และมีแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อช่วยคุณเสริมสร้างความรู้และทักษะเพิ่มเติมสำหรับการสอบ โปรดตรวจสอบคู่มือการสอบสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้วัดผลในการสอบรับรอง

AWS Certified Developer - ระดับ Associate

รายละเอียดการสอบ

mini-icon_exam_2

รูปแบบ
คำตอบแบบหลายตัวเลือกและตอบได้หลายข้อ

mini-icon_level

ประเภท
Associate

mini-icon_modality

วิธีที่ใช้ในการสอบ
ศูนย์การทดสอบหรือการคุมสอบออนไลน์

mini-icon_time

เวลา
มีเวลาในการสอบ 130 นาที

mini-icon_price

ค่าใช้จ่าย
150 USD (แบบฝึกหัดเตรียมสอบ: 20 USD)

mini-icon_language

ภาษา
มีทั้งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนตัวย่อ