กำหนดเวลาการสอบ

การสอบ AWS Certified Developer ออกแบบมาเพื่อคนที่ทำหน้าที่พัฒนาและมีประสบการณ์จริงในการพัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันที่ทำงานบน AWS อย่างน้อยหนึ่งปี

ซึ่งจะตรวจสอบความสามารถของผู้รับการสอบในด้านต่างๆ ดังนี้

 • แสดงความเข้าใจในบริการหลักๆ ของ AWS การใช้งาน และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของ AWS
 • แสดงความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา การปรับใช้ และการแก้ไขจุดบกพร่องแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบคลาวด์โดยใช้ AWS

 

 • ความรู้เชิงลึกในภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งภาษา
 • ความเข้าใจในบริการของ AWS การใช้งาน และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสถาปัตยกรรมของ AWS
 • ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา การปรับใช้ และการแก้ไขจุดบกพร่องแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบคลาวด์โดยใช้ AWS
 • ความสามารถในการใช้ API บริการของ AWS, CLI และ SDK ของ AWS เพื่อเขียนแอปพลิเคชัน
 • ความสามารถในการระบุคุณสมบัติหลักๆ ของบริการของ AWS
 • ความเข้าใจในรูปแบบความรับผิดชอบที่แชร์ระหว่างกันของ AWS
 • ความเข้าใจในการจัดการวงจรการใช้งานแอปพลิเคชัน
 • ความสามารถในการใช้ขั้นตอน CI/CD เพื่อปรับใช้แอปพลิเคชันบน AWS
 • ความสามารถในการใช้หรือโต้ตอบกับบริการของ AWS
 • ความสามารถในการใช้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบคลาวด์เพื่อเขียนโค้ด
 • ความสามารถในการเขียนโค้ดโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยของ AWS (เช่น ไม่ใช้คีย์เข้าถึงซึ่งเป็นคีย์ลับในโค้ด แต่ใช้บทบาท IAM แทน)
 • ความสามารถในการเขียน บำรุงรักษา และแก้ไขจุดบกพร่องให้กับโมดูลโค้ดบน AWS
 • ความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดสำหรับแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์
 • ความเข้าใจในการใช้คอนเทนเนอร์ในขั้นตอนการพัฒนา
ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ

AWS Training

รายงาน AWS

เอกสารประกอบ AWS
เอกสารประกอบของ AWS สำหรับบริการต่างๆ รวมถึงการประมวลผล ฐานข้อมูล บริการแอปพลิเคชัน และเว็บเพจรับส่งข้อความ รวมถึงคู่มือและเอกสารประกอบของบริการ

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง