เรียนรู้พื้นฐานในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT บน AWS

หลักสูตรนี้ครอบคลุมพื้นฐานในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT บนแพลตฟอร์ม AWS นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีปรับปรุง AWS Cloud ให้เหมาะสมที่สุดได้โดยเข้าใจวิธีที่บริการของ AWS เข้ากับโซลูชันแบบระบบคลาวด์ได้ นอกจากนี้ นักเรียนจะได้สำรวจวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS Cloud และออกแบบรูปแบบสำหรับโซลูชัน IT ที่ปรับให้เหมาะกับการสร้างสถาปัตยกรรมบน AWS และสร้างสารพัดพื้นฐานในกิจกรรมที่ได้ลงมือทำพร้อมคำแนะนำ หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมวิธีสร้างสถาปัตยกรรมเริ่มต้นและสร้างจนเป็นโซลูชันทนทานและปรับตัวได้

ระดับ

ปานกลาง

รูปแบบการสอน

การฝึกอบรมแบบชั้นเรียน แล็บปฏิบัติจริง

ความยาว

3 วัน

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นสำหรับ:

 • สถาปนิกโซลูชัน
 • วิศวกรออกแบบโซลูชัน

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมตามหลักเกณฑ์เชิงสถาปัตยกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS
 • ใช้บริการของ AWS สำหรับสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ปรับขนาดได้ เชื่อถือได้ และมีความพร้อมใช้งานในระดับสูง
 • ใช้ประโยชน์จากบริการ AWS Managed Services เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและทนทานต่อความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น
 • สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ AWS ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน
 • ใช้กรอบงานที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมด้วยโซลูชันของ AWS

เราแนะนำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้นดังต่อไปนี้:

 • AWS Cloud Practitioner Essentials
 • ความรู้ในการทำงานของระบบที่กระจาย
 • ความคุ้นเคยในแนวคิดการสร้างเครือข่ายทั่วไป
 • ความรู้ในการทำงานของสถาปัตยกรรมแบบหลายระดับ
 • ความคุ้นเคยในแนวคิดการประมวลผลบนระบบคลาวด์

วิธีที่ใช้ในหลักสูตรนี้:

 • การฝึกอบรมแบบชั้นเรียน
 • แล็บฝึกปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณสามารถทดสอบทักษะใหม่ๆ และนำความรู้ไปใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณผ่านบททดสอบเชิงปฏิบัติต่างๆ มากมาย

Architecting Thumbnail

ไปที่ aws.training