กำหนดเวลาการสอบ

การสอบ AWS Certified Solutions Architect - Associate มีไว้สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสถาปนิกโซลูชัน การสอบนี้ตรวจสอบความสามารถของผู้เข้าสอบที่จะแสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างสถาปัตยกรรมและการปรับใช้แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและทนทานบนเทคโนโลยี AWS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งจะตรวจสอบความสามารถของผู้เข้าสอบในด้านต่างๆ ดังนี้

 • กำหนดโซลูชันโดยใช้หลักการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • มอบแนวทางเพื่อนำไปใช้งานตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดให้แก่องค์กรตลอดวงจรชีวิตของโครงการ

ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ประสบการณ์จริงในการออกแบบระบบกระจายที่สามารถปรับขนาดได้ ทนทานต่อข้อผิดพลาด คุ้มค่า และพร้อมใช้งานบน AWS อย่างน้อยหนึ่งปี
 • ประสบการณ์จริงในการใช้การประมวลผล ระบบเครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ และฐานข้อมูลบริการของ AWS
 • ประสบการณ์จริงในบริการปรับใช้และจัดการของ AWS
 • ความสามารถในการระบุและกำหนดข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับแอปพลิเคชันบน AWS
 • ความสามารถในการระบุว่าบริการใดของ AWS ที่ตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิค
 • ความรู้ในส่วนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แนะนำสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้บนแพลตฟอร์ม AWS
 • ความเข้าใจในหลักสถาปัตยกรรมพื้นฐานของการสร้างบน AWS Cloud
 • ความเข้าใจในโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของ AWS
 • ความเข้าใจในเทคโนโลยีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ AWS
 • ความเข้าใจในคุณสมบัติและเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ AWS มอบให้ และเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับบริการแบบเดิมอย่างไร
 • คำถามแบบเลือกตอบและตอบได้หลายข้อ
 • มีเวลา 130 นาทีเพื่อดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จ
 • การสอบมีทั้งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนตัวย่อ
 • ค่าธรรมเนียมเพื่อลงทะเบียนการสอบเชิงปฏิบัติคือ 20 USD
 • ค่าธรรมเนียมเพื่อลงทะเบียนการสอบคือ 150 USD
ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ
ดาวน์โหลดคำถามตัวอย่าง

คู่มือทรัพยากรสำหรับการเตรียมตัวสอบ

ค้นหาทรัพยากรและข้อแนะนำเพื่อช่วยคุณจัดเตรียมสำหรับการรับรองของ AWS

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง