กำหนดเวลาการสอบ

การสอบ AWS Certified Solutions Architect – Associate (ออกเมื่อกุมภาพันธ์ ) มีไว้สำหรับผู้ที่เป็น Solutions Architect การสอบนี้ตรวจสอบความสามารถในการแสดงความรู้เกี่ยวกับการทำสถาปัตยกรรมและการแบ่งใช้แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและทนทานบนเทคโนโลยี AWS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งจะตรวจสอบความสามารถของผู้รับการสอบในด้านต่างๆ ดังนี้

 • กำหนดโซลูชันโดยใช้หลักการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • มอบแนวทางในการนำไปใช้งานตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดให้แก่องค์กรทั่วทั้งวงจรของโครงการ

ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าร่วมการสอบนี้ต้องมี:

 • ประสบการณ์ใช้งานจริงในการออกแบบระบบกระจายแบบยืดหยุ่น ป้องกันความผิดพลาด คุ้มค่า และพร้อมใช้งานบน AWS อย่างน้อยหนึ่งปี
 • ประสบการณ์จริงในการใช้การคำนวณ เครือข่าย พื้นที่การจัดเก็บ และฐานข้อมูลบริการของ AWS
 • ประสบการณ์จริงในบริการปรับใช้การและจัดการของ AWS
 • ความสามารถในการระบุและกำหนดข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับแอปพลิเคชันบน AWS
 • ความสามารถในการระบุว่าบริการของ AWS บริการใดที่ตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิค
 • ความรู้ในส่วนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แนะนำสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้บนแพลตฟอร์ม AWS
 • ความเข้าใจในหลักการออกแบบพื้นฐานของการสร้างบน AWS Cloud
 • ความเข้าใจในโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของ AWS
 • ความเข้าใจในเทคโนโลยีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ AWS
 • ความเข้าใจในคุณสมบัติและเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ AWS มอบให้ และเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับบริการแบบเดิมอย่างไร
 • คำถามแบบเลือกตอบและตอบได้หลายข้อ
 • 130 นาทีในการดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จ
 • มีทั้งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนตัวย่อ
 • ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนการสอบเชิงปฏิบัติคือ 20 USD
 • ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนการสอบคือ 150 USD
ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ
ดาวน์โหลดคำถามตัวอย่าง

คู่มือทรัพยากรสำหรับการจัดเตรียมการสอบ

ค้นหาทรัพยากรและข้อแนะนำเพื่อช่วยคุณจัดเตรียมสำหรับการรับรองของ AWS

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง