AWS Certified Solutions Architect – Associate

วัดทักษะทางเทคนิคและความชำนาญด้วยการรับรองที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรม และพัฒนาอาชีพของคุณ

การสอบ AWS Certified Solutions Architect - Associate เหมาะสำหรับบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นสถาปนิกโซลูชันที่มีประสบการณ์จริงในการออกแบบระบบแบบกระจายที่พร้อมใช้งาน คุ้มค่า ทนต่อข้อผิดพลาด และปรับขนาดได้อย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไป

ความสามารถที่วัดได้โดยการรับรอง

 • วัดความรู้ความสามารถของคุณในด้านการออกแบบและการปรับใช้แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและทนทานบนเทคโนโลยี AWS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดโซลูชันโดยใช้หลักการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • มอบแนวทางเพื่อนำไปใช้งานตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดให้แก่องค์กรตลอดวงจรชีวิตของโปรเจกต์
 • ประสบการณ์จริงในการใช้การประมวลผล ระบบเครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ และฐานข้อมูลบริการของ AWS
 • ประสบการณ์จริงในบริการปรับใช้และจัดการของ AWS
 • ความสามารถในการระบุและกำหนดข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับแอปพลิเคชันบน AWS
 • ความสามารถในการระบุว่าบริการใดของ AWS ที่ตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิค
 • ความรู้ในส่วนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แนะนำสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้บนแพลตฟอร์ม AWS
 • ความเข้าใจในหลักสถาปัตยกรรมพื้นฐานของการสร้างบน AWS Cloud
 • ความเข้าใจในโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของ AWS
 • ความเข้าใจในเทคโนโลยีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ AWS
 • ความเข้าใจในคุณสมบัติและเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ AWS มอบให้ และเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับบริการแบบเดิมอย่างไร

เตรียมตัวสอบ

การเตรียมการที่ดีที่สุดสำหรับการสอบรับรองคือประสบการณ์ในการใช้งานจริง เราแนะนำให้มีประสบการณ์ใช้งาน AWS จริงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  

icon_solutions-architect

ภาพรวมการสอบ

mini-icon_exam_2
mini-icon_level
mini-icon_time
mini-icon_price
mini-icon_language

รูปแบบการสอบ
ตัวเลือกแบบหลายตัวเลือกและคำตอบหลายข้อ

ประเภทการสอบ
Associate

เวลาในการสอบ
130 นาที

ค่าใช้จ่ายในการสอบ
150 USD

ภาษาในการสอบ
มีทั้งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนตัวย่อ

การฝึกอบรมสามารถช่วยให้คุณพัฒนาทักษะทางเทคนิคและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานกับ AWS ได้ 

icon_solutions-architect

การเตรียมตัวสอบ: AWS Certified Solutions Architect – Associate

ชั้นเรียน | 4 ชั่วโมง

เตรียมตัวสอบ AWS Certified Solutions Architect – Associate ซึ่งจะวัดความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการออกแบบและปรับใช้ระบบที่ทนต่อข้อผิดพลาด พร้อมใช้งานสูง และปรับขนาดได้บนแพลตฟอร์ม AWS ในเวิร์กช็อประดับกลางที่ใช้เวลาครึ่งวันนี้ เราจะมาสำรวจขอบเขตหัวข้อของข้อสอบ แมปข้อสอบกับ Architecting on AWS และเพื่อระบุขอบเขตที่ต้องศึกษา เราจะทบทวนตัวอย่างข้อสอบในแต่ละขอบเขตหัวข้อ สอนวิธีตีความแนวคิดที่จะทดสอบเพื่อที่คุณจะสามารถตัดตัวเลือกคำตอบที่ไม่ถูกต้องได้ดียิ่งขึ้น

icon_solutions-architect

Architecting on AWS

ชั้นเรียน | 3 วัน

หลักสูตรนี้ครอบคลุมพื้นฐานในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT บนแพลตฟอร์ม AWS นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีปรับปรุง AWS Cloud ให้เหมาะสมที่สุดได้โดยเข้าใจวิธีที่บริการของ AWS เข้ากับโซลูชันแบบระบบคลาวด์ได้ นอกจากนี้ นักเรียนจะได้สำรวจวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS Cloud และออกแบบรูปแบบสำหรับโซลูชัน IT ที่ปรับให้เหมาะกับการสร้างสถาปัตยกรรมบน AWS และสร้างสารพัดพื้นฐานในกิจกรรมที่ได้ลงมือทำพร้อมคำแนะนำ หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมวิธีสร้างสถาปัตยกรรมเริ่มต้นและสร้างจนเป็นโซลูชันทนทานและปรับตัวได้