AWS Certified Solutions Architect - Associate

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองนี้และทรัพยากรของ AWS ที่สามารถช่วยคุณเตรียมพร้อมได้

ป้ายกำกับ Solutions Architect - ระดับ Associate ที่ได้รับการรับรองจาก AWS

AWS Certified Solutions Architect - Associate นำเสนอความรู้และทักษะในเทคโนโลยีของ AWS ในบริการต่างๆ มากมายของ AWS หัวใจสำคัญของการรับรองนี้อยู่ที่การออกแบบโซลูชันที่ปรับราคาและประสิทธิภาพให้เหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเฟรมเวิร์ก AWS Well-Architected การรับรองนี้ช่วยยกระดับประวัติการทำงานและรายได้ของบุคคลที่ผ่านการรับรอง และเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องและลูกค้า

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์จริงในการเขียนโค้ดเชิงลึกในการสอบนี้ ถึงแม้จะได้เปรียบหากคุ้นเคยกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน

ใครควรเข้ารับการสอบนี้

AWS Certified Solutions Architect - Associate เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในเส้นทาง AWS Certification สำหรับบุคคลที่อาจมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

  • ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีของ AWS
  • ประสบการณ์ IT ในองค์กรและความเข้าใจการวางผังในองค์กรสู่ระบบคลาวด์
  • ประสบการณ์การทำงานกับบริการระบบคลาวด์อื่นๆ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

การเตรียมตัวและการได้รับใบรับรองนี้จะแสดงถึง:

  • ความรู้และทักษะในการประมวลผล ระบบเครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ และฐานข้อมูลบริการของ AWS เช่นเดียวกับบริการติดตั้งใช้งานและการจัดการของ AWS
  • ความรู้และทักษะในการติดตั้งใช้งาน จัดการ และปฏิบัติงานกับเวิร์กโหลดบน AWS ตลอดจนการนำการควบคุมความปลอดภัยและข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดไปใช้
  • ความรู้และทักษะในการใช้คอนโซลการจัดการของ AWS และ AWS Command Line Interface (CLI) ความเข้าใจเกี่ยวกับเฟรมเวิร์ก AWS Well-Architected, ระบบเครือข่ายของ AWS, บริการรักษาความปลอดภัย และโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางของ AWS
  • ความสามารถในการระบุบริการของ AWS ที่ตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่กำหนดและการตั้งข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับแอปพลิเคชันบน AWS

การรับรองนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

จะต้องสอบ Solutions Architect - ระดับ Associate ที่ได้รับการรับรองจาก AWS (SAA-C03) ผ่านเพื่อให้ได้รับการรับรองนี้ ข้อสอบประกอบด้วยรูปแบบคำถามสองรูปแบบ ได้แก่ แบบหลายตัวเลือกและแบบหลายคำตอบ คู่มือการสอบจะประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เค้าโครงเนื้อหาการสอบโดยละเอียดและคะแนนที่ผ่านเกณฑ์

ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ »

อ่านคำถามตัวอย่างที่แสดงรูปแบบของคำถามที่ใช้ในการสอบนี้และให้เหตุผลสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง

ดาวน์โหลดคำถามตัวอย่าง »

สร้างความยืดหยุ่นในอาชีพผ่าน AWS re/Start และ AWS Certification

ภาพรวมการสอบ

ระดับ: Associate
ระยะเวลา: มีเวลาในการสอบ 130 นาที
ค่าใช้จ่าย: 150 USD ไปที่การกำหนดราคาการสอบเพื่อดูข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รูปแบบ: คำถาม 65 ข้อ โดยมีทั้งแบบหลายตัวเลือกและแบบหลายคำตอบ
วิธีสอบ:ศูนย์การทดสอบหรือการคุมสอบออนไลน์ Pearson VUE

ภาษาที่ให้บริการ

การสอบนี้ให้บริการในภาษาดังต่อไปนี้ อังกฤษ, ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส), เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปรตุเกส (บราซิล), จีนตัวย่อ, สเปน (ลาตินอเมริกา), สเปน (สเปน) และจีนตัวเต็ม

เตรียมตัวสอบ

คุณตั้งเป้าหมายแล้ว ตอนนี้ได้เวลาเสริมสร้างความรู้และทักษะเพื่อขับเคลื่อนอาชีพของคุณให้ก้าวหน้า ดูทรัพยากรเหล่านี้จาก AWS Training and Certification ที่เกี่ยวข้องกับ AWS Certified Solutions Architect - Associate ด้วยแหล่งข้อมูลที่แนะนำเหล่านี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ AWS แต่เราไม่ได้กำหนดให้คุณต้องเข้ารับการฝึกอบรมใดๆ ก่อนสอบ

เริ่มต้นด้วยทรัพยากรฟรี หรือสำรวจทรัพยากรเพิ่มเติม รวมถึงแบบฝึกหัดเตรียมสอบอย่างเป็นทางการ เมื่อสมัครสมาชิก AWS Skill Builder

เลือกประเภททรัพยากรจากส่วนด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ซื้อคูปองการสอบสำหรับกลุ่ม

คุณสามารถสนับสนุนทีมให้เข้าสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS Certified โดยให้ทุนสนับสนุนในการสอบ AWS Certification ด้วยคูปองการสอบ ส่งสัญญาณถึงคุณค่าของการพัฒนาทักษะ จัดการงบประมาณการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้คูปอง

หากมีคำถามเกี่ยวกับ AWS Certification