คุณภาพของโค้ดคืออะไร

คุณภาพโค้ดเป็นวิธีในการอธิบายว่าโค้ดมีประสิทธิภาพ อ่านได้ และใช้งานได้มากเพียงใด การเขียนโค้ดมีธรรมชาติแบบปลายเปิด และคุณสามารถแก้ปัญหาเดียวกันในภาษาโปรแกรมเดียวกันได้หลากหลายวิธี คุณภาพโค้ดวัดความแม่นยำและความเสถียรของรหัส แต่เพียงแค่การปราศจากบั๊กและการพกพาสะดวกนั้นยังไม่สามารถชี้วัดคุณภาพโค้ดได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงว่าโค้ดนั้นๆ เป็นมิตรกับนักพัฒนามากขนาดไหน คุณภาพโค้ดยังอธิบายว่าง่ายแค่ไหนที่จะเข้าใจ ปรับแก้ และนำโค้ดนั้นๆ กลับมาใช้ใหม่หากจำเป็น

เหตุใดคุณภาพของโค้ดจึงมีความสำคัญ

คุณสามารถเขียนฟังก์ชันซอฟต์แวร์โดยใช้โค้ดหลายร้อยบรรทัดหรือจะใช้เพียงไม่กี่สิบบรรทัดก็ได้ แนวทางของคุณอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น คุณควรพิจารณากระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมของคุณด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถคำนึงถึงรูปแบบการออกแบบ วิธีแก้ไขปัญหา ความสามารถของภาษาการเขียนโปรแกรม และการใช้ไลบรารีภายนอกของคุณ

คุณภาพของโค้ดจะแสดงถึงประสิทธิภาพของโค้ด ไม่ใช่แค่ในด้านฟังก์ชันการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการอ่านและการจัดการระยะยาวอีกด้วย

โค้ดที่มีคุณภาพจะทำให้งานของทุกคนง่ายขึ้นโดยจะประหยัดเวลาและทรัพยากรลงได้ บทสรุปสั้นๆ ว่าผู้ใดจะช่วยอะไรได้บ้างมีดังนี้

 • โค้ดที่มีคุณภาพช่วยให้นักพัฒนาสามารถอ่าน สร้าง และปรับโครงสร้าง (Refactor) โค้ดของตนเองได้
 • ซึ่งจะช่วยให้นักพัฒนารายอื่นเข้าใจและทำงานร่วมกันในโค้ดของผู้อื่นได้
 • ช่วยให้สถาปนิกระบบหรือผู้นำโปรเจกต์สามารถตรวจสอบความสม่ำเสมอในโปรเจกต์และประสานงานด้านความพยายามในการทำงานของทีม
 • โดยจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ทีมรักษาความปลอดภัยหรือทีมปฏิบัติการ สามารถทดสอบ ปรับใช้ และรักษาความปลอดภัยโค้ดได้

ประสบการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถปรับแต่งเทคนิคการเขียนโค้ดและวิธีการสร้างโค้ดคุณภาพสูงได้ 

คุณจะวัดคุณภาพโค้ดได้อย่างไร

ตัวชี้วัดคุณภาพของโค้ดเชิงปริมาณนั้นแยกจากกันและสามารถวัดผลได้ ตัวอย่างเช่นจำนวนข้อผิดพลาดที่พบในโค้ดของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ทำงานเป็นเวลา 1,000 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดคุณภาพรหัสเชิงคุณภาพมีทั้งแบบอัตนัยและเชิงพรรณนา ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบงานของนักพัฒนารุ่นน้องและสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานได้

การรวมตัวกันของการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะสามารถทำให้บรรลุการวัดผลเชิงคุณภาพสำหรับซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดได้ ปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของโค้ด ได้แก่ เอกสารประกอบ ประสิทธิภาพ การใช้งานของผู้ใช้ ความทันเวลา และความปลอดภัย

ต่อไปนี้เราจะอธิบายขอบเขตการวัดคุณภาพโค้ดหลักทั้ง 6 ส่วนดังนี้

น่าเชื่อถือ

โค้ดที่เชื่อถือได้จะทำงานตามที่บันทึกไว้ในแต่ละครั้งและทุกครั้งที่คุณเรียกใช้งาน นอกจากนี้ โค้ดที่เชื่อถือได้จะมีความแข็งแกร่ง โดยจะสามารถจัดการอินพุตและการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิดได้โดยไม่เสียหายหรือมีพฤติกรรมโกงในแบบอื่นๆ

หากต้องการวัดความเสถียร ให้รวมตัวชี้วัดการติดตาม เช่น จำนวนความล้มเหลวของระบบในช่วงเวลาที่กำหนด ระยะเวลาเฉลี่ยที่เกิดความล้มเหลว และจำนวนจุดบกพร่องที่ทราบเอาไว้ด้วย

สามารถขยายได้

ซอฟต์แวร์บางชิ้นอาจทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกครั้ง แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากจำเป็นต้องเปลี่ยนโค้ดเล็กน้อย  หรือจะเป็นอย่างไรหากจำเป็นต้องนำไปใช้ในการสร้างฟังก์ชันการทำงานใหม่ จะเกิดอะไรขึ้นถ้านักพัฒนาที่เขียนโค้ดไม่สามารถดูแลโค้ดนั้นได้อีกต่อไป

หากโค้ดสามารถขยายได้ ก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะอัปเดตหรือแก้ไขโค้ดหลังจากที่โค้ดมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องตามข้อกำหนดเบื้องต้นแล้ว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโค้ดที่ขยายได้มีดังนี้

 • สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์โดยรวม
 • ความเป็นโมดูล
 • การปฏิบัติตามมาตรฐานการเขียนโค้ด
 • ความยาว ขนาด และความซับซ้อนของฐานโค้ด

มีเครื่องมือต่างๆ มากมาย เช่น การวิเคราะห์แบบคงที่และการแมปการพึ่งพา ที่ให้คะแนนหน่วยวัดเหล่านี้หลังจากอ่านฐานโค้ดแล้ว

สามารถทดสอบได้

โค้ดหนึ่งส่วนควรง่ายต่อการพัฒนาการทดสอบและดำเนินการทดสอบ

ตัวอย่างเช่น การเขียนการทดสอบที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์จะเป็นเรื่องยากหากฟังก์ชันเดียวประกอบด้วยขั้นตอนตรรกะหลายขั้นตอนหรือมีการอ้างอิงส่วนอื่นๆ ของซอฟต์แวร์ ในทางตรงกันข้าม การแบ่งซอฟต์แวร์ออกเป็นหน่วยหรือโมดูลที่แยกออกจากกันตามตรรกะจะช่วยให้ทดสอบได้ง่ายขึ้น

หากต้องการวัดความสามารถในการทดสอบ คุณสามารถใช้เทคนิคเหล่านี้ได้

 • แมปการทดสอบตามข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 • ใช้เครื่องมือที่ตรวจสอบความครอบคลุมของการทดสอบกับโค้ด
 • ใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนแบบไซโคลมาติก เช่น การวัดความซับซ้อนของ Halstead เพื่อประเมินความซับซ้อนของโค้ด

นอกจากนี้ นักพัฒนาอาจปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ และดำเนินการตรวจสอบโค้ดด้วยตนเองเป็นประจำเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทดสอบ

เคลื่อนย้ายได้

คุณอาจต้องการให้การรับโค้ดจากสภาพแวดล้อมหนึ่งและทำให้ทำงานได้อีกครั้งในสภาพแวดล้อมอื่นได้กลายเป็นเรื่องง่ายลง หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถตรวจวัดความสามารถในการเคลื่อนย้ายได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการนำแอป Android มาพอร์ตไปที่ iOS คุณจะต้องดำเนินการมากน้อยเพียงใด หากคุณสร้างโค้ดโดยคำนึงถึงกรณีการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม การย้ายไปยังระบบเป้าหมายใหม่จะกลายเป็นเรื่องง่าย

ความสามารถในการพกพานั้นขึ้นอยู่กับว่าโค้ดเชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนากับซอฟต์แวร์และระบบเป้าหมายฮาร์ดแวร์พื้นฐานเพียงใด โค้ดที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนาจะต้องใช้เครื่องเสมือนที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงในใช้งาน

ในทางตรงกันข้าม โค้ดที่ใช้งานในคอนเทนเนอร์จะสามารถทำงานได้ในทุกสภาพแวดล้อม ในบางกรณีอาจจะจำเป็นในการ Refactor โค้ดทั้งหมดเพื่อแยกฟังก์ชันการทำงานออกจากระบบเป้าหมาย 

สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

โค้ดคุณภาพสูงเป็นแบบโมดูลและออกแบบมาเพื่อนำมาใช้ซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มงานลงในฐานข้อมูลการติดตามงานจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในส่วนต่างๆ ของโปรเจกต์ของซอฟต์แวร์ หรือในโปรเจกต์ของซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้

ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้ซ้ำมักจะแนบคู่ไปกับ API API เป็นวิธีมาตรฐานในการเชื่อมต่อกับฟังก์ชันการทำงานของโค้ดที่นำมาใช้ซ้ำได้ แทนที่จะเพียงแค่คัดลอกและวางฟังก์ชัน

เคล็ดลับในการปรับปรุงคุณภาพโค้ดมีอะไรบ้าง

เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพโค้ดมีอยู่หลายประเภท ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เฟรมเวิร์กและเครื่องมือทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ดังนี้

 • การวิเคราะห์โค้ดแบบคงที่
 • การกำหนดเวอร์ชันซอฟต์แวร์
 • การตรวจสอบรูปแบบการเขียนโค้ด
 • การตรวจสอบความซับซ้อนของโค้ดและความซับซ้อนของไซโคลมาติก
 • การทดสอบที่มีความครอบคลุม
 • การทดสอบประสิทธิภาพ
 • การตรวจสอบความปลอดภัย

การรวมเครื่องมือตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปเข้ากับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์จะทำให้การสร้างโค้ดคุณภาพสูงในทุกโปรเจกต์เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รวมเครื่องมือเข้ากับสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบผสานรวม (IDE) เรียบร้อยแล้วเพื่อให้นักพัฒนาสามารถสร้างโปรเจกต์ของซอฟต์แวร์คุณภาพสูงได้ตั้งแต่แรกเริ่ม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างการตรวจสอบคุณภาพโค้ดอัตโนมัติรวมถึงเครื่องมือตรวจสอบโค้ดที่เรียกใช้งานระหว่างเหตุการณ์การผสานรวมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) เช่น การพุชโค้ดไปยังพื้นที่เก็บข้อมูล Git ได้อีกด้วย

ลำดับต่อไปคือกลยุทธ์เพิ่มเติมในการปรับปรุงคุณภาพโค้ด

อ่านเกี่ยวกับ IDE »

รีวิว

เครื่องมืออัตโนมัติและซอฟต์แวร์แบบพิเศษจะช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของโค้ด แต่การตรวจสอบโค้ดด้วยตนเองก็ยังมีประโยชน์อยู่เช่นกัน

กิจกรรมการเขียนโปรแกรมเป็นคู่หมายถึงการให้นักพัฒนาตรวจสอบโค้ดของกันและกันเพื่อตรวจจับปัญหาด้านคุณภาพที่พลาดไปในการเขียนโปรแกรมคนเดียว คุณสามารถตรวจสอบตามคำแนะนำจากกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมและรูปแบบการออกแบบ เช่น การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน และรูปแบบตัวควบคุมมุมมองโมเดล (Model-View-Controller)

การ Refactor

หลังจากที่การทดสอบคุณภาพของโค้ด และการตรวจสอบโค้ดได้ระบุโค้ดคุณภาพต่ำในฐานโค้ดแล้ว คุณจะสามารถแฟล็กโค้ดสำหรับ Refactor ได้

การ Refactor จะสร้างโค้ดเดียวกันใหม่ให้มีคุณภาพสูงขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น โค้ดจะต้องได้รับการทดสอบอย่างละเอียดก่อนและหลังการ Refactor เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องใดๆ เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา

เอกสารประกอบ

หากต้องการสร้างโค้ดคุณภาพสูง คุณจะต้องมีเอกสารประกอบข้อกำหนดคุณภาพสูง เอกสารประกอบนี้ควรสรุปถึงข้อกำหนดด้านการทำงาน ไม่ทำงาน และประสิทธิภาพของระบบอย่างสม่ำเสมอและอย่างละเอียด เอกสารประกอบเหล่านี้เป็นแนวทางในการออกแบบและทดสอบสถาปัตยกรรมที่มีประสิทธิภาพและละเอียดถี่ถ้วน 

คู่มือแนะนำรูปแบบ

คู่มือแนะนำรูปแบบจะครอบคลุมถึงชุดแบบแผนสำหรับการพัฒนาโค้ด แบบแผนเหล่านี้ครอบคลุมถึงลักษณะตามรูปแบบ เช่น การจัดรูปแบบ การตั้งชื่อ และการย่อหน้า แม้ว่าโค้ดอาจยังคงทำงานอยู่เมื่อไม่ได้สร้างตามแบบแผนเหล่านี้ แต่คุณภาพจะลดลงในแง่ของการบำรุงรักษา

เมื่อพวกเขาทำตามคู่มือแนะนำรูปแบบ เช่น PEP 8 ของ Python นักพัฒนาจะสามารถสร้างโค้ดที่นักพัฒนารายอื่นสามารถอ่านและดูแลรักษาได้

มาตรฐานการเขียนโค้ด

มาตรฐานการเขียนโค้ดมีมากกว่ารูปแบบพื้นฐานตามคู่มือแนะนำรูปแบบ มาตรฐานเหล่านี้กลายเป็นเหมือนขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) มากขึ้นในการพัฒนาโค้ด ซึ่งจะรวมถึงแนวทางเกี่ยวกับรูปแบบการออกแบบที่จะใช้ กฎทางสถาปัตยกรรม และวิธีการจัดการกับข้อผิดพลาด

มาตรฐานการเขียนโค้ดอาจอ้างอิงตามชุมชน เช่น SEI CERT C Coding Standard สำหรับการเขียนโค้ดที่ปลอดภัย นอกจากนี้ คุณยังสามารถพัฒนาโค้ดเหล่านี้ภายในองค์กรเพื่อเป็นแนวทางเฉพาะสำหรับองค์กรหรือโครงการของคุณได้

ทั้งคู่มือแนะนำรูปแบบและมาตรฐานการเขียนโค้ดเป็นส่วนช่วยกำหนดคุณภาพของโค้ดก่อนที่โปรเจกต์จะเริ่มต้น

AWS จะช่วยปรับปรุงคุณภาพโค้ดได้อย่างไรบ้าง

Amazon Web Services (AWS) นำเสนอโซลูชันมากมายเพื่อช่วยนักพัฒนาสร้างโค้ดคุณภาพและวัดคุณภาพโค้ด ดังนี้

 • Amazon CodeWhisperer คือคู่หูในการเขียนโค้ดปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจะสร้างคำแนะนำโค้ดบรรทัดเดียวหรือฟังก์ชันเต็มรูปแบบได้แบบเรียลไทม์ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบผสานรวม (IDE) ของคุณ โดยจะช่วยให้คุณสร้างซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วและรับประกันคุณภาพของโค้ดได้ การใช้งาน CodeWhisperer จะทำให้คุณสามารถเขียนความคิดเห็นเป็นภาษาที่เป็นธรรมชาติซึ่งสรุปงานเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษได้ จากนั้น CodeWhisperer จะแนะนำตัวอย่างโค้ดอย่างน้อยหนึ่งรายการใน IDE โดยตรง 
 • การรักษาความปลอดภัยของ Amazon CodeGuru คือเครื่องมือทดสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบคงที่ (SAST) ที่ผสมผสานเข้ากับแมชชีนเลิร์นนิง (ML) และการให้เหตุผลอัตโนมัติ โดยจะระบุช่องโหว่ในโค้ด มอบคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขช่องโหว่ และติดตามสถานะของช่องโหว่จนกว่าจะหายไป
 • Amazon CodeGuru Profiler ช่วยให้นักพัฒนาของคุณค้นหาบรรทัดโค้ดที่แพงที่สุดของแอปพลิเคชันได้ วิธีนี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจได้ถึงพฤติกรรมรันไทม์ของแอปพลิเคชันของพวกเขา พวกเขาสามารถระบุและลบความไร้ประสิทธิภาพของโค้ด ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการประมวลผลได้อย่างมาก 
 • AWS Cloud9 เป็น IDE บนระบบคลาวด์ที่มอบซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่คุณต้องการพัฒนาในภาษาการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก ภาษาเหล่านี้ ได้แก่ JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go และ C++

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกจากเครื่องมือคุณภาพโค้ดต่างๆ มากมายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ใน AWS Marketplace

เริ่มต้นใช้งานการสร้างโค้ดคุณภาพบน AWS โดยสร้างบัญชีวันนี้

ขั้นตอนต่อไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ดูบริการเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้