Infrastructure as Code คืออะไร

Infrastructure as Code (IaC) คือความสามารถในการจัดสรรและรองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้โค้ดแทนกระบวนการและการตั้งค่าด้วยตนเอง สภาพแวดล้อมของแอปพลิเคชันใดก็ตามล้วนต้องการองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่าง เช่น ระบบปฏิบัติการ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล และพื้นที่เก็บข้อมูล นักพัฒนาจะต้องตั้งค่า อัปเดต และรักษาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนา ทดสอบ และปรับใช้โปรแกรม 

การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้วยตนเองใช้เวลานานและมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด – โดยเฉพาะเมื่อคุณจัดการแอปพลิเคชันที่มีขนาดใหญ่ Infrastructure as Code ช่วยให้คุณกำหนดสถานะของโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนทั้งหมดเพื่อให้ได้สถานะนั้น การจัดการโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นการสร้างและปรับปรุงแอปพลิเคชันได้ แทนการจัดการสภาพแวดล้อม หลายองค์กรใช้ Infrastructure as Code ในการควบคุมค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยง และตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ของ Infrastructure as Code คืออะไร

ระบบอัตโนมัติเป็นเป้าหมายสำคัญในทุกสภาพแวดล้อมการประมวลผล Infrastructure as Code (IaC) ใช้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานอัตโนมัติเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม การใช้งาน IaC ที่พบบ่อยที่สุดคือการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้าง ทดสอบ และปรับใช้แอปพลิเคชัน

เดิมที ผู้ดูแลระบบจะใช้สคริปต์และกระบวนการแบบทำด้วยตนเองร่วมกันเพื่อตั้งค่าสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการนี้ซับซ้อนและใช้เวลานาน ปัจจุบัน คุณสามารถใช้ IaC เพื่อตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่นาที และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจะกล่าวถึงสิทธิประโยชน์บางอย่างต่อไป

ทำซ้ำสภาพแวดล้อมได้อย่างง่ายดาย

สามารถปรับใช้สภาพแวดล้อมเดียวกันบนระบบอื่นในตำแหน่งอื่นได้โดยใช้ IaC เดียวกัน ตราบใดที่ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานยังพร้อมใช้งาน

ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการว่าสาขาระดับภูมิภาคของธุรกิจมี IaC เพื่ออธิบายสภาพแวดล้อมองค์กรของทั้งสาขา รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย และการกำหนดค่าแบบกำหนดเอง หากธุรกิจเปิดสาขาภูมิภาคอื่นอีก พวกเขาสามารถใช้ IaC เพื่อทำซ้ำสภาพแวดล้อมเดียวกัน และทำให้สาขาเปิดตัวและพร้อมดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว IaC จะลบขั้นตอนที่ต้องทำเองและรายการตรวจสอบที่ซ้ำกันซึ่งจำเป็นในอดีตออก

ลดข้อผิดพลาดในการกำหนดค่า

การกำหนดค่าด้วยตนเองมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากการมีส่วนร่วมของมนุษย์ ผู้คนทำผิดพลาด หรืออาจมีการกำหนดค่าที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าหนึ่ง (เช่น สภาพแวดล้อมของนักพัฒนา) ที่ไม่มีในการตั้งค่าอื่น (เช่น สภาพแวดล้อมการทดสอบ)

ในทางตรงกันข้าม IaC จะช่วยลดข้อผิดพลาดและทำให้การตรวจสอบข้อผิดพลาดคล่องตัว หากมีข้อผิดพลาดเนื่องจากการอัปเดตโค้ด IaC คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยการย้ายโค้ดเบสไปยังไฟล์การกำหนดค่าที่เสถียรล่าสุดที่รู้จัก นอกจากนี้ยังสามารถย้อนสภาพแวดล้อมกลับโดยใช้ไฟล์การกำหนดค่า IaC เวอร์ชันก่อนหน้าได้ด้วยเหตุผลอื่น เช่น การปรับใช้แอปพลิเคชันเวอร์ชันเก่า

ทำซ้ำในสภาพแวดล้อมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

การควบคุมแหล่งที่มาช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างและแยกสาขาในสภาพแวดล้อมได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการว่าแอปพลิเคชันขยายไปสู่โมดูลแมชชีนเลิร์นนิงเสริม นักพัฒนาสามารถแยก IaC ของแอปพลิเคชันเพื่อเริ่มต้น ใช้งาน และหยุดอินสแตนซ์ Trn1 ของ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ระสิทธิภาพสูง พวกเขาสามารถตั้งค่าภูมิภาคการปรับใช้ขึ้นอยู่กับรีเจี้ยนของการปรับใช้แอปพลิเคชัน

Infrastructure as Code ทำงานอย่างไร

เช่นเดียวกับโค้ดซอฟต์แวร์ที่อธิบายแอปพลิเคชันและวิธีการทำงาน Infrastructure as Code (IaC) อธิบายสถาปัตยกรรมระบบและวิธีการทำงาน สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยทรัพยากรต่างๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ และพื้นที่เก็บข้อมูล IaC ควบคุมทรัพยากรเสมือนจริงโดยจัดการกับไฟล์การกำหนดค่า เช่น ไฟล์ซอร์สโค้ด คุณสามารถใช้เพื่อจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้วยวิธีที่เข้ารหัสและทำซ้ำได้ 

เครื่องมือการจัดการการกำหนดค่า IaC ใช้ข้อกำหนดภาษาที่แตกต่างกัน คุณสามารถพัฒนา IaC ได้คล้ายกับโค้ดแอปพลิเคชันใน Python หรือ Java คุณยังเขียน IaC ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบผสานรวม (IDE) พร้อมด้วยการตรวจสอบข้อผิดพลาดในตัว และคุณสามารถรักษาไว้ภายใต้การควบคุมแหล่งที่มาโดยมีการกระทำในการเปลี่ยนแปลงโค้ดแต่ละครั้ง ไฟล์ IaC ถูกรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของโค้ดเบสที่กว้างขึ้น

แนวทางสู่ IaC

มีสองวิธีที่แตกต่างกันในการใช้โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบโค้ด

แบบทำอะไร

IaC แบบทำอะไรช่วยให้นักพัฒนาสามารถอธิบายทรัพยากรและการตั้งค่าที่ประกอบเป็นสถานะสิ้นสุดของระบบที่ต้องการได้ จากนั้นโซลูชัน IaC จะสร้างระบบนี้จากโค้ดโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทำให้ IaC แบบทำอะไรใช้งานง่าย ตราบใดที่นักพัฒนาทราบว่าส่วนประกอบและการตั้งค่าใดที่จำเป็นในการเรียกใช้แอปพลิเคชัน

แบบทำอย่างไร

IaC แบบทำอย่างไรช่วยให้นักพัฒนาสามารถอธิบายขั้นตอนทั้งหมดในการตั้งค่าทรัพยากรและเข้าถึงระบบและสถานะการทำงานที่ต้องการ แม้ว่าการเขียน IaC แบบทำอย่างไรจะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับ IaC แบบทำอะไร แต่แนวทางแบบทำอย่างไรก็มีความจำเป็นในการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลำดับของเหตุการณ์มีความสำคัญ

บทบาทของ IaC ใน DevOps คืออะไร

DevOps เป็นกระบวนการปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมปฏิบัติการด้านไอที โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดวงจรการพัฒนาแอปพลิเคชันและมอบซอฟต์แวร์คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ทีม DevOps ผสานกิจกรรมการดำเนินงานเข้ากับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาและการกระทำโค้ด ดังนั้นแอปพลิเคชันจึงสามารถมีรอบการเผยแพร่ที่รวดเร็วมาก

เป้าหมายสำคัญของ DevOps คือการทำให้งานโครงสร้างพื้นฐานเป็นอัตโนมัติตลอดกระบวนการพัฒนา คุณสามารถผสาน Infrastructure as Code (IaC) เข้ากับไปป์ไลน์การผสานอย่างต่อเนื่องและการปรับใช้อย่างต่อเนื่อง (CI/CD) ด้วยวิธีนี้ เมื่อซอฟต์แวร์ผ่านกระบวนการสร้างและเผยแพร่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นก็สามารถทำได้ควบคู่กัน

ทีม DevOps ใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นโค้ดเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ:

  • ตั้งค่าสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการใช้งานจริง
  • ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกำหนดค่าที่ทำซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอระหว่างสภาพแวดล้อม
  • ผสานอย่างราบรื่นกับผู้ให้บริการระบบคลาวด์และปรับขนาดทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานขึ้นหรือลงตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IaC ให้ภาษากลางสำหรับทั้งนักพัฒนาและฝ่ายปฏิบัติการ สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ในลักษณะที่โปร่งใส ซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นในสภาพแวดล้อม DevOps

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DevOps »

AWS รองรับความต้องการ IaC ของคุณได้อย่างไร

ข้อเสนอของ Amazon Web Services (AWS) ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึง Infrastructure as Code (IaC) ดังนั้น คุณจึงสามารถจัดการสถาปัตยกรรมคลาวด์ที่ซับซ้อนได้อย่างปลอดภัยโดยการกำหนดและเรียกใช้สถาปัตยกรรมเหล่านั้นในโค้ด

ต่อไปนี้คือบริการของ AWS ที่สามารถช่วยตอบสนองความต้องการ IaC ของคุณได้:

  • ด้วย AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) นักพัฒนาสามารถกำหนดทรัพยากรแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ด้วยภาษาการเขียนโปรแกรมที่คุ้นเคยและเครื่องมือกำหนดค่าแบบอินเทอร์แอคทีฟ ทั้งหมดนี้อยู่ใน IDE วิธีนี้ช่วยลดความจำเป็นในการเรียนรู้ภาษาใหม่และเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรระบบคลาวด์
  • ด้วย AWS CloudFormation นักพัฒนาสามารถสร้างและปรับขนาดเกินกว่าโครงสร้างพื้นฐานของ AWS นักพัฒนาสามารถใช้ IaC เพื่อกำหนดและจัดการทรัพยากรระบบคลาวด์ที่เผยแพร่ใน CloudFormation Registry, ชุมชนนักพัฒนา และไลบรารีภายใน
  • สำหรับการควบคุมแหล่งที่มาที่มีการจัดการเต็มรูปแบบของ IaC และโค้ดแอปพลิเคชันทั้งหมดของคุณ AWS CodeCommit เป็นบริการที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้เพื่อโฮสต์คลัง Git ส่วนตัวของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน Infrastructure as Code บน AWS ด้วยการ สร้างบัญชี วันนี้

ขั้นตอนต่อไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ดูบริการเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้