โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีคืออะไร

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีคือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการสร้างและเรียกใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในองค์กร ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการของคุณ พื้นที่เก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่องค์กรใช้ส่งมอบบริการด้านไอทีและเรียกใช้โซลูชันซอฟต์แวร์ภายใน แต่เดิม การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีมีความซับซ้อนเนื่องจากความต้องการซื้อด้วยตนเองและการลงทุนล่วงหน้าอย่างหนัก ยังมีความซับซ้อนของการบำรุงรักษาและการอัปเกรดที่ต้องทำโดยภายใน อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เรามีการประมวลผลบนคลาวด์ และผู้ให้บริการระบบคลาวด์จากภายนอกสามารถจัดการความต้องการของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีได้อย่างเต็มรูปแบบ องค์กรมีความยืดหยุ่นในการเลือกองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่พวกเขาต้องการซื้อและที่พวกเขาต้องการที่จะใช้เป็นบริการ

องค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีมีอะไรบ้าง

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีคือชุดของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เครือข่าย และบริการที่เชื่อมต่อทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นสภาพแวดล้อมด้านไอทีขององค์กร องค์ประกอบแต่ละรายการของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้บริการที่แตกต่างกันและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยรวม มีส่วนประกอบมากมายที่ประกอบกันเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งหมด

ฮาร์ดแวร์ด้านไอที

ฮาร์ดแวร์ด้านไอทีหมายถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางกายภาพทั้งหมดที่องค์กรใช้ในสภาพแวดล้อมด้านไอที อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการทรัพยากรเครือข่ายแก่ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของฮาร์ดแวร์ด้านไอที อุปกรณ์ปลายทาง เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และแท็บเล็ต ล้วนจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้

ซอฟต์แวร์ด้านไอที

ซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีมีดังนี้

  • ระบบปฏิบัติการ
  • มิดเดิลแวร์
  • ฐานข้อมูล
  • เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน
  • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
  • ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร
  • ระบบการจัดการเนื้อหา
  • ซอฟต์แวร์การจำลองระบบเสมือน

นอกจากนี้ยังรวมถึงทรัพยากรระบบประเภทอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โฮสต์แอปพลิเคชัน และมีความสำคัญต่อระบบไอทีขององค์กร

โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย

โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสร้างการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานหรือศูนย์ข้อมูลต่างๆ ได้ คุณใช้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อส่งและรับข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) เครือข่ายระยะไกล (WAN), Load Balancer และโปรโตคอลเครือข่าย

ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลคือที่ตั้งทางกายภาพที่จัดเก็บอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หลายประเภทไว้ในที่เดียว ศูนย์ข้อมูลต้องการส่วนประกอบทางกายภาพเพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์ทำความเย็นและระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรมีค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าและบำรุงรักษาสูง

อ่านเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล »

บริการระบบคลาวด์

โครงสร้างพื้นฐานบริการคลาวด์หมายถึงแพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐานที่ธุรกิจบุคคลที่สามมอบให้กับองค์กรของคุณ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Software as a Service (SaaS) เพื่อลดความจำเป็นในการใช้งานแอปพลิเคชันในเครื่องได้ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถใช้ Infrastructure as a Service (IaaS) เพื่อเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีจากระบบคลาวด์ โดยจ้างบุคคลภายนอกที่ต้องการเซิร์ฟเวอร์ได้ 

อ่านเกี่ยวกับ IAAS »

โครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัย

คุณสามารถค้นหาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีในด้านความปลอดภัยได้จากทุกสถานที่ภายในสถาปัตยกรรมไอที คุณสามารถใช้โครงสร้างดังกล่าวเพื่อปกป้อง เข้ารหัส และปกป้องข้อมูลของคุณได้ ระบบการยืนยันความถูกต้องและการมอบสิทธิ์ ระบบการตรวจจับและการป้องกัน และโปรโตคอลการเข้ารหัส ล้วนอยู่ในหมวดหมู่ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีมีกี่ประเภท

ด้วยวิวัฒนาการในสาขาไอที ทำให้ในปัจจุบันมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีหลายประเภทที่คุณสามารถใช้และมีส่วนร่วมได้ 

โครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม

ในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบดั้งเดิม องค์กรจะเป็นเจ้าของสถาปัตยกรรมไอทีทั้งหมดที่พวกเขาใช้งาน นั่นหมายความว่าพวกเขาจะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเอาไว้ภายในเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรของตนเองหรือศูนย์ข้อมูลภายในองค์กร วิธีการนี้จะไม่ใช้บริการหรือโครงสร้างพื้นฐานใดๆ จากบริษัทอื่นเลย

แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิมจะมีประโยชน์ด้านความปลอดภัยอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและต้องการการดูแลรักษาและพื้นที่ทางกายภาพจำนวนมาก 

โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์

โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์หมายถึงทรัพยากรและระบบที่คุณได้รับจากการประมวลผลบนคลาวด์  บริษัทต่างๆ สามารถเช่าหรือเช่าทรัพยากรการประมวลผลแทนการซื้อและบำรุงรักษาทรัพยากรทางกายภาพได้ด้วยตนเอง

วิธีที่ดีที่สุดคือร่วมมือกับผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะ เช่น Amazon Web Services (AWS) ผู้ให้บริการระบบคลาวด์จะซื้อและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งหมด และคุณจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านการจำลองระบบเสมือน คุณสามารถใช้ทรัพยากรด้านไอทีทั้งหมดเป็นบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ 

หรือคุณสามารถสร้างระบบคลาวด์ส่วนตัวที่คุณแบ่งปันทรัพยากรศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรของคุณแบบเสมือนผ่าน API ที่สร้างขึ้นเอง 

โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์มอบความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับขนาด และการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสำหรับธุรกิจต่างๆ

โครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริด

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีบนระบบคลาวด์แบบไฮบริดเป็นวิธีที่คุณจะมีทรัพยากรภายในองค์กร แต่ก็ยังใช้บริการระบบคลาวด์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งหรือเติมเต็มช่องว่างที่คุณมีได้ คุณสามารถตั้งค่าสภาพแวดล้อมด้านไอทีที่รวมทรัพยากรจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์หลายรายและศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณได้อย่างไร

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูง มีเวลาแฝงต่ำ และมีความปลอดภัยสำหรับองค์กร คุณสามารถปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีในปัจจุบันของคุณให้มีความเหมาะสมได้โดยการผสานรวมแนวทางดั้งเดิมกับโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับการสนับสนุนจากบริการระบบคลาวด์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Infrastructure as a Service (IaaS) และ Platform as a Service (PaaS) ได้

คุณสามารถใช้ IaaS เพื่อเข้าถึงทรัพยากรการประมวลผลเสมือนจริงได้ การทำงานร่วมกับผู้ให้บริการ IaaS จะทำให้คุณสามารถใช้เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ เครื่องเสมือน และระบบจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ให้บริการระบบคลาวด์เสนอให้กับคุณได้ IaaS มีความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นในระดับสูงแก่ธุรกิจ เนื่องจากสามารถเช่าทรัพยากรได้มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้น

PaaS เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเข้าถึงเครื่องมือและแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการระบบคลาวด์ของคุณ PaaS มีประโยชน์สำหรับการพัฒนา เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมใหม่ที่คุณสามารถสร้าง ทดสอบ และปรับใช้แอปพลิเคชันได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ PaaS ยังช่วยทำให้ขั้นตอนการพัฒนากลายเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดงานที่คุณหรือนักพัฒนาของคุณต้องทำระหว่างการตั้งค่า

AWS สามารถรองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณได้อย่างไรบ้าง

Amazon Web Services (AWS) คือแพลตฟอร์มคลาวด์ที่มีความครอบคลุมและสามารถนำไปใช้อย่างกว้างขวางที่สุดในโลก AWS มีบริการโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากกว่า 200 รายการจากศูนย์ข้อมูลทั่วโลก ลูกค้าหลายล้านราย ซึ่งรวมถึงบริษัทสตาร์ทอัพที่เติบโตเร็วที่สุด องค์กรที่ใหญ่ที่สุด และหน่วยงานรัฐบาลชั้นนำต่างใช้ AWS เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความ Agile และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

AWS มีบริการมากมาย และมีคุณสมบัติภายในบริการเหล่านั้นมากมายยิ่งกว่าผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายอื่นอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้การย้ายแอปพลิเคชันที่มีอยู่ไปยังคลาวด์สะดวกรวดเร็วขึ้น และคุ้มค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น และสร้างสรรค์งานได้แทบทุกอย่างตามจินตนาการ

ตัวอย่างบริการประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ได้มีดังนี้

เริ่มต้นใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีบน AWS Cloud โดยสร้างบัญชีวันนี้

ขั้นตอนต่อไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ดูบริการเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้