Amazon Connect, kullandıkça öde modeliyle sunulan bir hizmettir. Peşin ödeme, uzun süreli taahhüt veya minimum aylık ücret gereksinimi yoktur. Amazon Connect, Amazon Connect Voice, Amazon Connect Chat, Amazon Connect Tasks, Amazon Connect Customer Profiles, Contact Lens for Amazon Connect veAmazon Connect Voice ID dâhil olmak üzere iletişim merkeziniz için kapasiteler sunar. Aşağıda fiyatlandırmamız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Amazon Connect Voice kullanımında ilk bir dakikadan sonra saniye başı ücrete ek olarak ilgili telefon ücretleri için faturalandırılırsınız. Amazon Connect Voice kullanımı, son müşterinizin hizmete bağlı olduğu saniyeye göre belirlenir. Amazon Connect telefon için hem doğrudan gelen çağrı (DID) hem de ücretsiz telefon numaraları sunar. DID ve ücretsiz telefon numaraları günlük ücretlendirilir ve çağrılar için gelen aramalar için telefon numarası türüne ve giden aramaların hedefine göre belirlenen saniye ücreti vardır (en az 60 sn).

Amazon Connect, ABD'de ve dünya genelinde 20'den fazla ülkede DID ve ücretsiz numara sunar. Ülkeye özgü fiyatlar için aşağıdaki tablolara bakın. Vergiler ve ek ücretler de alınabilir. ABD'deki müşterilerin ABD dışındaki ülkeleri arayabilmesi için hizmet sınır artırma talebinde bulunması gerekir.

AWS Ücretsiz Kullanım

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında Amazon Connect'i on iki ay boyunca ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. İlk Amazon Connect iletişim merkezinizi dağıttıktan sonra Amazon Connect hizmetini kullandığınız her ay için 90 dakika, AWS bölgesinin bulunduğu ülke için bir adet doğrudan gelen çağrı (DID) numarası, giden DID çağrısı için aylık 30 dakika ve AWS bölgesinin bulunduğu ülkedeki numaralara yapılan giden çağrılar için aylık 30 dakika verilir. ABD'deki bölgeler için ücretsiz ABD numarası ve ABD'den yapılan ücretsiz çağrılar için aylık 30 dakika da verilir. Örneğin bulut sunucunuzu Asya Pasifik (Sidney) AWS bölgesinde oluşturursanız Avustralya'dan bir DID numarası ile bu numaraya 30 dakikalık DID çağrısı hakkı verilir ve Amazon Connect'i kullanarak Avustralya'daki numaralara 30 dakikalık giden çağrı düzenleyebilirsiniz. Amazon Connect Chat ile ilk yılınızda aylık ilk 500 mesajınız ücretsizdir. Tasks, ilk yılınızda aylık ilk 100 görevinizi ücretsiz sunar. Customer Profiles, ilk yıl ücretsizdir ve aylık 1.000'e kadar profil almanıza imkân sağlar. Contact Lens, on iki ay boyunca ücretsizdir ve aylık 90 dakika sesli çağrı sunar. Son olarak Amazon Connect Voice ID ile ilk yıllık kullanım sırasında ay başına ücretsiz 180 işleme sahip olabilirsiniz.

AWS Bölgesine Göre Amazon Connect Fiyatlandırması

Ses kullanımı dakika başına 0,018 USD

Chat kullanımı                                                                               mesaj başına 0,004 USD

Tasks kullanımı                                                                              görev başına 0,04 USD

Custome Profiles kullanımı                                                              profil/ay başına 0,0025 USD

Contact Lens kullanımı dakikada 0,015 USD (aylık ilk 5 milyon dakika), dakikada 0,0125 USD (5 milyon + aylık dakika)

Voice ID kullanımı                                                                             işlem başına 0,025 USD

Fiyatlandırma Örnekleri

Voice örneği

Bir son müşteri, AB (Frankfurt) bölgesindeki Amazon Connect Almanya Doğrudan Gelen Çağrı (DID) numarasını kullanarak arama yapar ve çağrı, temsilci tarafından Amazon Connect telefon yazılımı üzerinden yanıtlanır. Çağrı 7 dakika sürer.

Bu ücret için uygulanacak 3 farklı ücret vardır:

1. Son kullanıcı arama süresini temel alan bir Amazon Connect hizmet kullanım ücreti vardır. Dakika başına 0,018 USD * 7 dakika = 0,126 USD

2. Almanya DID numarası için, günlük kullanım ücreti alınır. Günlük 0,10 USD * 1 gün = 0,10 USD

3. Son olarak Almanya DID numaraları için alınan dakika başına gelen çağrı ücreti vardır. Dakika başına 0,0040 USD * 7 dakika = 0,0280 USD

Sonuç olarak bu çağrının toplam ücreti 0,25 USD (artı geçerli vergiler ve ücretler) olur. 

Sohbet örneği

Bir son müşteri Amazon Connect sayesinde web siteniz aracılığıyla sohbet etmeye başlar. Müşteri mesaj göndererek sohbeti başlatır. Sohbet, son müşteri yanıtlamayı durdurduğu için iki farklı aracıyla birçok saatten fazla oluşur ve sonra ilk aracı artık çevrim içi olmadığında sohbet devam eder. Sohbet sırasında müşteri 9 mesaj göndermiş ve aracı 15 mesaj göndermiştir. Bu sohbet için şöyle bir ücretlendirme yapılır:

1. Sohbet başladığında gönderilen ilk mesaj da dahil olmak üzere sohbet sırasında gönderilen toplam mesajlara göre hesaplanan bir Amazon Connect sohbet ücreti vardır. Mesaj başı 0,004 USD * (9 müşteri mesajı + 15 aracı mesajı) = 0,096 USD

Sonuç olarak bu çağrının toplam ücreti 0,096 USD (artı geçerli vergiler, ücretler ve ek ücretler) olur.

Tasks örneği

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında Amazon Connect Tasks'i bir yıl boyunca ayda 100 görev ile ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Amazon Connect Tasks için bir API, harici uygulamalar ile önceden oluşturulmuş bağlayıcılar aracılığıyla bir aracı (ör. Salesforce) veya Connect Flow tarafından oluşturulan her görev için 0,04 USD faturalandırılırsınız. Aracı tarafından başlatılan görev transferleri de görev başına 0,04 USD faturalandırılır. Not: Kabul edilebilir kullanım politikamız, hizmet koşullarımız ve belgelerimize dayalı olarak görevler için akış kullanımını sınırlandırabiliriz.

Örnek
İletişim merkezinizde bir ayda 10.000 görev oluşturduğunuzu ve hizmeti kullanımınızın ikinci senesinde olduğunuzu varsayalım.

Toplam ücret hesaplaması:

Toplam aylık birimler = 10.000 görev oluşturuldu
Toplam aylık maliyet: 10.000 * 0,04/görev = 400 USD

Customer Profiles örneği

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında Amazon Customer Profiles'ı ilk on iki ay boyunca ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ay başına 1.000 profil alabilirsiniz.
Customer Profiles, her ay depolanan profil başına 0,0025 USD ücretlendirilir, günlük orana göre hesaplanır, depolama maliyetlerini içerir. Bir profil 100'e kadar nesne içerebilir. Bir nesne; iletişim bilgileri, satın alım ve iletişim geçmişi gibi bir müşteri ile ilişkili bilgileri içeren bir tablo veya varlıktır. 100 nesneden büyük profiller aynı şekilde aylık 0,0025 USD olacak şekilde ek bir profil olarak ücretlendirilecektir.

Bir aracı, bir müşterinin çağrısına veya sohbetine yanıt verdiğinde, bir aracı önceden oluşturulan bağlayıcılar (ör. CRM) ile veya SDK ve API'ları kullanarak yerleşik uygulamalardan manuel olarak yeni bir profil oluşturduğunda bir profil oluşturulur. Özgün bir isim, adres, telefon numarası ve e-posta adresine bağlı olarak profiller Amazon Connect verileri ile eşleşir. Özgün tanımlayıcılar kullanılarak eşleştirilemeyen profillerin her biri tek bir birim olarak değerlendirilir.

Örnek bir
Ayın başında 1 Aralık 2020'de Amazon Connect Customer Profiles'da 10.000 profil oluşturduğunuzu ve ayı 10.000 profil ile bitirdiğinizi varsayalım.

Toplam ücret hesaplaması:
Aylık toplam profil birimleri = 10.000
Toplam maliyet = 10.000 *0,0025 USD = aylık 25 USD

Örnek iki
Ay başında 1 Aralık 2020 tarihinde Amazon Connect Customer Profiles'da 100.000 profil oluşturduğunuzu ve 21 aralık 2020'de 20.000 profil daha eklediğinizi varsayalım. Bu durumda 100.000 profil 31 günlük ücretlendirilir ve 20.000 profil ise yalnızca 11 günlük ücretlendirilir.

Toplam ücret hesaplaması:
Aylık toplam profil birimleri = 120.000
Toplam maliyet = [100.000 * (0,0025/31) 31 gün + 20.000 * (0,0025/31) 11 gün] = bir ayda 268 USD

Contact Lens for Amazon Connect örneği

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında Amazon Connect'i on iki ay boyunca ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Amazon Connect ücretsiz kullanım katmanıyla aynı şekilde Contact Lens for Amazon Connect de sesli çağrılar için aylık 90 dakikalık ücretsiz kullanım imkânı sunar.

Fiyatlandırma
Aylık Hacim Dakika Başına Fiyat
İlk 5 milyon dakika 0,015
5 milyon dakika üzeri 0,0125

Örnek bir
Contact Lens for Amazon Connect'i kullanarak iletişim merkezinizde müşteri çağrılarını analiz ettiğinizi varsayalım. 7 milyon dakika analiz ettiniz ve hizmet kullanımınızın ikinci yılındasınız.

Toplam ücret hesaplaması:
Aylık analiz edilen toplam çağrı dakikası = 7 milyon
Toplam maliyet = [1. Katmanda çağrı hacmi] * 0,015 USD + [2. Katmanda çağrı hacmi] * 0,0125 USD
Toplam maliyet = [5 milyon dakika * 0,015 USD] + [(7 milyon – 5 milyon) dakika * 0,0125 USD] = [75.000 USD] + [25.000 USD] = 100.000 USD

Örnek iki
Contact Lens for Amazon Connect'i kullanarak iletişim merkezinizde müşteri çağrılarını analiz ettiğinizi varsayalım. 100.000 dakika analiz ettiniz ve hizmet kullanımınızın ikinci yılındasınız.

Toplam ücret hesaplaması:
Aylık analiz edilen toplam çağrı dakikası = 100.000
Toplam maliyet = [1. Katmanda çağrı hacmi] * 0,015 USD + [2. Katmanda çağrı hacmi] * 0,0125 USD
Toplam maliyet = [100.000 * 0,015 USD] + [0 dakika * 0,0125 USD] = [150.000 USD] + [0 USD] = 1.500 USD

Amazon Connect Voice ID örneği

Amazon Connect Voice ID ile yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Aylık olarak işlem sayısına göre ücretlendirilirsiniz. Bir müşteri kaydetmek veya arayanın kimliğini doğrulamak için her bir Voice ID kullanımı ayrı bir işlem olarak değerlendirilmektedir. Voice ID, müşterinin kabul etme işlemi ve müşterinin vazgeçme işlemini yakalama, geçmiş ses izlerinin silinmesi ve bir çağrı sırasında doğrulama durumunu kontrol etme işlemi için ücretlendirmez. Ancak bir çağrı sırasında müşteriyi yeniden doğrulamaya karar verirseniz bu işlem ek bir işlem olarak değerlendirilecektir.

AWS Ücretsiz Kullanımın parçası olarak kullanımınızın ilk yılında ayda 180 işlem olmak üzere Amazon Connect Voice ID'yi ücretsiz kullanmaya başlayabilirsiniz. Amazon Connect Voice ID, ilk 12 ay için ücretsiz kullanım sunmaktadır.

Fiyatlandırma:
İşlem başına 0,025 USD sabit fiyat.

Örnek
100 müşteri kaydettiğinizi ve ayda 2.000 arayanın kimliğini doğrulamak için Voice ID kullandığınızı ve hizmetin ikinci kullanım yılında olduğunuzu varsayalım.

Toplam ücret hesaplaması:
Toplam aylık işlem = 100 + 2.000 = 2.100
Toplam maliyet = [İşlem hacmi] * [İşlem başına ücret] = [2.100] * [0,025 USD] = 52,5 USD

 • ABD Doğu
 • ABD Batı
 • Kanada (Orta)
 • Asya Pasifik (Sidney)
 • Asya Pasifik (Singapur)
 • Asya Pasifik (Tokyo)
 • AB (Frankfurt)
 • AB (Londra)
 • AWS GovCloud (ABD Batı)
 • ABD Doğu
 • Telefon Fiyatlandırma Ayrıntıları

    Gün Başına Talep Edilen Telefon Numarası Sayısı (USD) Dakika Başına Gelen Kullanım (USD)

  Ülke

  Doğrudan Gelen Çağrı
  (DID)

  Ücretsiz

  Doğrudan Gelen Çağrı
  (DID)
  Ücretsiz
  Amerika Birleşik Devletleri 0,03 USD
  *0,06 USD 0,0022 USD 0,0120 USD
  Arjantin 0,50 USD 0,50 USD 0,0112 USD 0,1920 USD

  Avusturya

  0,10 USD

  0,42 USD 0,0070 USD
  0,0414 USD

  Belçika

  0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0406 USD

  Kanada

  0,06 USD

  0,42 USD

  0,0030 USD

  0,0200 USD

  Şili 0,50 USD 0,48 USD 0,0100 USD 0,1920 USD
  Çek Cumhuriyeti 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0360 USD
  Danimarka 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0261 USD
  Finlandiya 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0659 USD
  Fransa 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0237 USD
  Almanya 0,10 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0387 USD
  Yunanistan 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0686 USD
  İrlanda 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0686 USD
  İtalya 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,1281 USD

  Meksika

  0,27 USD

  0,42 USD

  0,0070 USD

  0,0550 USD

  Hollanda 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0544 USD
  Norveç 0,16 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0559 USD
  Peru 0,50 USD 0,50 USD 0,0100 USD 0,1920 USD
  Polonya 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0815 USD
  Portekiz 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0283 USD
  Porto Riko 0,03 USD 0,06 USD 0,0030 USD 0,0400 USD

  Slovakya

  0,10 USD

  0,63 USD

  0,0070 USD

  0,1690 USD

  İspanya 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0582 USD
  İsveç 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0399 USD
  İsviçre 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,1312 USD
  Birleşik Krallık 0,05 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0331 USD

  * Ücretsiz telefon numaraları, günlük numara başına 0,039 USD'den 1.000'den fazla fatura için alındı.

  Giden Çağrılar

  Hedef Ülke Dakika Başına Giden Çağrı (USD)
  Amerika Birleşik Devletleri 0,0048 USD
  Afganistan 0,3324 USD
  Arnavutluk 0,5894 USD
  Cezayir 0,5892 USD
  Amerikan Samoası 0,0597 USD
  Andorra 0,2074 USD
  Angola 0,2388 USD
  Anguilla 0,4558 USD
  Antarktika 2,7830 USD
  Antigua ve Barbuda 0,4464 USD
  Arjantin 0,1866 USD
  Ermenistan 0,3276 USD
  Aruba 0,3068 USD
  Ascension Adası 4,0969 USD
  Avustralya 0,0699 USD
  Avusturya 0,2436 USD
  Azerbaycan 0,5168 USD
  Bahamalar 0,2338 USD
  Bahreyn 0,1688 USD
  Bangladeş 0,0429 USD
  Barbados 0,4548 USD
  Belarus 0,7027 USD
  Belçika 0,1796 USD
  Belize 0,3436 USD
  Benin 0,5471 USD
  Bermuda 0,1639 USD
  Butan 0,1266 USD
  Bolivya 0,2486 USD
  Bosna-Hersek 0,5351 USD
  Botsvana 0,3053 USD
  Brezilya 0,0389 USD
  İngiliz Virgin Adaları 0,4295 USD
  Brunei 0,0502 USD
  Bulgaristan 0,3660 USD
  Burkina Faso 0,5220 USD
  Burundi 0,7777 USD
  Kamboçya 0,0910 USD
  Kamerun 0,4964 USD
  Kanada 0,0048 USD
  Cape Verde Adaları 0,4557 USD
  Cayman Adaları 0,3287 USD
  Orta Afrika Cumhuriyeti 0,9347 USD
  Çad 0,9193 USD
  Şili 0,0664 USD
  Çin 0,0355 USD
  Christmas Adası 0,1833 USD
  Cocos Adaları 0,1833 USD
  Kolombiya 0,0940 USD
  Komorlar 0,6124 USD
  Kongo 0,7953 USD
  Cook Adaları 1,0935 USD
  Kosta Rika 0,0738 USD
  Hırvatistan 0,5393 USD
  Kıbrıs 0,0542 USD
  Çek Cumhuriyeti 0,0880 USD
  Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0,5817 USD
  Danimarka 0,0505 USD
  Diego Garcia 2,0460 USD
  Cibuti 0,5034 USD
  Dominika 0,4162 USD
  Dominik Cumhuriyeti 0,1181 USD
  Doğu Timor 1,3788 USD
  Ekvador 0,2795 USD
  Mısır 0,1655 USD
  El Salvador 0,2414 USD
  Ekvator Ginesi 0,6753 USD
  Eritre 0,3719 USD
  Estonya 0,4762 USD
  Etiyopya 0,3625 USD
  Falkland Adaları 3,2524 USD
  Faroe Adaları 0,2377 USD
  Fiji Adaları 0,3413 USD
  Finlandiya 0,0755 USD
  Fransa 0,1436 USD
  Fransız Guyanası 0,3507 USD
  Fransız Polinezyası 0,4214 USD
  Gabon 0,7151 USD
  Gambiya 0,9148 USD
  Gürcistan 0,3539 USD
  Almanya 0,1889 USD
  Gana 0,3857 USD
  Cebelitarık 0,2337 USD
  Yunanistan 0,1105 USD
  Grönland 0,7857 USD
  Grenada 0,4355 USD
  Guadelup 0,1279 USD
  Guam 0,0556 USD
  Guatemala 0,1918 USD
  Gine 0,7535 USD
  Gine 0,6945 USD
  Guyana 0,3228 USD
  Haiti 0,5328 USD
  Honduras 0,2868 USD
  Hong Kong 0,0302 USD
  Macaristan 0,0919 USD
  İzlanda 0,0512 USD
  Hindistan 0,0463 USD
  Endonezya 0,1588 USD
  Irak 0,3045 USD
  İrlanda 0,1279 USD
  Man Adası 0,0140 USD
  İsrail 0,1028 USD
  İtalya 0,2695 USD
  Fildişi Sahili 0,6384 USD
  Jamaika 0,3384 USD
  Japonya 0,1204 USD
  Ürdün 0,2117 USD
  Kazakistan 0,2203 USD
  Kenya 0,2245 USD
  Kiribati 4,9648 USD
  Kuveyt 0,1074 USD
  Kırgızistan 0,3093 USD
  Laos 0,0983 USD
  Letonya 0,6229 USD
  Lübnan 0,2432 USD
  Lesotho 0,3849 USD
  Liberya 0,6856 USD
  Libya 0,4407 USD
  Lihtenştayn 0,4657 USD
  Litvanya 0,6269 USD
  Lüksemburg 0,1289 USD
  Makao 0,1136 USD
  Makedonya 0,5550 USD
  Madagaskar 1,0065 USD
  Malavi 0,5079 USD
  Malezya 0,0589 USD
  Maldivler 1,4856 USD
  Mali 0,5388 USD
  Malta 0,0954 USD
  Marshall Adaları 0,3874 USD
  Martinik 0,2184 USD
  Moritanya 0,7479 USD
  Morityus 0,1664 USD
  Mayotte Adası 0,6201 USD
  Meksika 0,0326 USD
  Mikronezya 0,5927 USD
  Moldova 0,4343 USD
  Monako 0,5507 USD
  Moğolistan 0,0843 USD
  Karadağ 0,5333 USD
  Montserrat 0,3988 USD
  Fas 0,4624
  Mozambik 0,3331 USD
  Myanmar 0,3881 USD
  Namibya 0,1571 USD
  Nauru 4,8677 USD
  Nepal 0,1859 USD
  Hollanda 0,0732 USD
  Hollanda Antilleri 0,1596 USD
  Yeni Kaledonya 3,0466 USD
  Yeni Zelanda 0,1137 USD
  Nikaragua 0,3217 USD
  Nijer 0,5398 USD
  Nijerya 0,1246 USD
  Niue 5,2211 USD
  Norfolk Adası 2,8889 USD
  Kuzey Mariana Adaları 0,0746 USD
  Norveç 0,0907 USD
  Umman 0,4228 USD
  Pakistan 0,1264 USD
  Palau 0,4259 USD
  Filistin 0,2649 USD
  Panama 0,1598 USD
  Papua Yeni Gine 1,1980 USD
  Paraguay 0,1274 USD
  Peru 0,0150 USD
  Filipinler 0,1934 USD
  Polonya 0,2012 USD
  Portekiz 0,2465 USD
  Principe ve Sao Tome 2,2306 USD
  Porto Riko 0,0200 USD
  Katar 0,2494 USD
  Reunion Adası 0,2248 USD
  Romanya 0,0845 USD
  Rusya 0,4372 USD
  Ruanda 0,4576 USD
  Samoa 4,5541 USD
  San Marino 0,8589 USD
  Suudi Arabistan 0,1803 USD
  Senegal 0,7566 USD
  Sırbistan 0,5331 USD
  Seyşeller 1,0268 USD
  Sierra Leone 0,7090 USD
  Singapur 0,0470 USD
  Slovakya 0,1349 USD
  Slovenya 0,4342 USD
  Solomon Adaları 1,4850 USD
  Somali 0,8538 USD
  Güney Afrika 0,0993 USD
  Güney Kore 0,0251 USD
  Güney Sudan 0,5276 USD
  İspanya 0,1813 USD
  Sri Lanka 0,2142 USD
  St. Helena 2,9084 USD
  St. Kitts 0,4202 USD
  St. Lucia 0,5015 USD
  St. Maarten 0,1789 USD
  St. Pierre ve Miquelon 0,5081 USD
  St. Vincent 0,4289 USD
  Sudan 0,5276 USD
  Surinam 1,9460 USD
  Svaziland 0,2265 USD
  İsveç 0,0287 USD
  İsviçre 0,1144 USD
  Tayvan 0,1201 USD
  Tacikistan 0,3401 USD
  Tanzanya 0,5206 USD
  Tayland 0,0699 USD
  Togo 3,2199 USD
  Tokelau 3,7356 USD
  Tonga Adaları 3,3423 USD
  Trinidad ve Tobago 0,3154 USD
  Tunus 1,2826 USD
  Türkiye 0,2241 USD
  Türkmenistan 0,1907 USD
  Turks ve Caicos Adaları 0,4538 USD
  Tuvalu 4,7977 USD
  Uganda 0,4873 USD
  Ukrayna 0,3488 USD
  Birleşik Arap Emirlikleri 0,2487 USD
  Birleşik Krallık 0,0301 USD
  Uruguay 0,2220 USD
  ABD Virgin Adaları 0,2651 USD
  Özbekistan 0,0858 USD
  Vanuatu 3,7645 USD
  Vatikan Şehri 0,0246 USD
  Venezuela 0,3105 USD
  Vietnam 0,1081 USD
  Wallis ve Futuna 1,3930 USD
  Yemen 0,2659 USD
  Zambiya 0,5412 USD
  Zimbabve 0,5870 USD
 • ABD Batı
 • Telefon Fiyatlandırma Ayrıntıları

    Gün Başına Talep Edilen Telefon Numarası Sayısı (USD) Dakika Başına Gelen Kullanım (USD)

  Ülke

  Doğrudan Gelen Çağrı
  (DID)

  Ücretsiz

  Doğrudan Gelen Çağrı
  (DID)
  Ücretsiz
  Amerika Birleşik Devletleri 0,03 USD
  *0,06 USD 0,0022 USD 0,0120 USD
  Arjantin 0,50 USD 0,50 USD 0,0112 USD 0,1920 USD

  Avusturya

  0,10 USD

  0,42 USD 0,0070 USD
  0,0414 USD

  Belçika

  0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0406 USD

  Kanada

  0,06 USD

  0,42 USD

  0,0030 USD

  0,0200 USD

  Şili 0,50 USD 0,48 USD 0,0100 USD 0,1920 USD
  Çek Cumhuriyeti 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0360 USD
  Danimarka 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0261 USD
  Finlandiya 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0659 USD
  Fransa 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0237 USD
  Almanya 0,10 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0387 USD
  Yunanistan 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0686 USD
  İrlanda 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0686 USD
  İtalya 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,1281 USD

  Meksika

  0,27 USD

  0,42 USD

  0,0070 USD

  0,0550 USD

  Hollanda 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0544 USD
  Norveç 0,16 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0559 USD
  Peru 0,50 USD 0,50 USD 0,0100 USD 0,1920 USD
  Polonya 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0815 USD
  Portekiz 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0283 USD
  Porto Riko 0,03 USD 0,06 USD 0,0030 USD 0,0400 USD

  Slovakya

  0,10 USD

  0,63 USD

  0,0070 USD

  0,1690 USD

  İspanya 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0582 USD
  İsveç 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0399 USD
  İsviçre 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,1312 USD
  Birleşik Krallık 0,05 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0331 USD

  * Ücretsiz telefon numaraları, günlük numara başına 0,039 USD'den 1.000'den fazla fatura için alındı.

  Giden Çağrılar

  Hedef Ülke Dakika Başına Giden Çağrı (USD)
  Amerika Birleşik Devletleri 0,0048 USD
  Afganistan 0,3324 USD
  Arnavutluk 0,5894 USD
  Cezayir 0,5892 USD
  Amerikan Samoası 0,0597 USD
  Andorra 0,2074 USD
  Angola 0,2388 USD
  Anguilla 0,4558 USD
  Antarktika 2,7830 USD
  Antigua ve Barbuda 0,4464 USD
  Arjantin 0,1866 USD
  Ermenistan 0,3276 USD
  Aruba 0,3068 USD
  Ascension Adası 4,0969 USD
  Avustralya 0,0699 USD
  Avusturya 0,2436 USD
  Azerbaycan 0,5168 USD
  Bahamalar 0,2338 USD
  Bahreyn 0,1688 USD
  Bangladeş 0,0429 USD
  Barbados 0,4548 USD
  Belarus 0,7027 USD
  Belçika 0,1796 USD
  Belize 0,3436 USD
  Benin 0,5471 USD
  Bermuda 0,1639 USD
  Butan 0,1266 USD
  Bolivya 0,2486 USD
  Bosna-Hersek 0,5351 USD
  Botsvana 0,3053 USD
  Brezilya 0,0389 USD
  İngiliz Virgin Adaları 0,4295 USD
  Brunei 0,0502 USD
  Bulgaristan 0,3660 USD
  Burkina Faso 0,5220 USD
  Burundi 0,7777 USD
  Kamboçya 0,0910 USD
  Kamerun 0,4964 USD
  Kanada 0,0048 USD
  Cape Verde Adaları 0,4557 USD
  Cayman Adaları 0,3287 USD
  Orta Afrika Cumhuriyeti 0,9347 USD
  Çad 0,9193 USD
  Şili 0,0664 USD
  Çin 0,0355 USD
  Christmas Adası 0,1833 USD
  Cocos Adaları 0,1833 USD
  Kolombiya 0,0940 USD
  Komorlar 0,6124 USD
  Kongo 0,7953 USD
  Cook Adaları 1,0935 USD
  Kosta Rika 0,0738 USD
  Hırvatistan 0,5393 USD
  Kıbrıs 0,0542 USD
  Çek Cumhuriyeti 0,0880 USD
  Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0,5817 USD
  Danimarka 0,0505 USD
  Diego Garcia 2,0460 USD
  Cibuti 0,5034 USD
  Dominika 0,4162 USD
  Dominik Cumhuriyeti 0,1181 USD
  Doğu Timor 1,3788 USD
  Ekvador 0,2795 USD
  Mısır 0,1655 USD
  El Salvador 0,2414 USD
  Ekvator Ginesi 0,6753 USD
  Eritre 0,3719 USD
  Estonya 0,4762 USD
  Etiyopya 0,3625 USD
  Falkland Adaları 3,2524 USD
  Faroe Adaları 0,2377 USD
  Fiji Adaları 0,3413 USD
  Finlandiya 0,0755 USD
  Fransa 0,1436 USD
  Fransız Guyanası 0,3507 USD
  Fransız Polinezyası 0,4214 USD
  Gabon 0,7151 USD
  Gambiya 0,9148 USD
  Gürcistan 0,3539 USD
  Almanya 0,1889 USD
  Gana 0,3857 USD
  Cebelitarık 0,2337 USD
  Yunanistan 0,1105 USD
  Grönland 0,7857 USD
  Grenada 0,4355 USD
  Guadelup 0,1279 USD
  Guam 0,0556 USD
  Guatemala 0,1918 USD
  Gine 0,7535 USD
  Gine 0,6945 USD
  Guyana 0,3228 USD
  Haiti 0,5328 USD
  Honduras 0,2868 USD
  Hong Kong 0,0302 USD
  Macaristan 0,0919 USD
  İzlanda 0,0512 USD
  Hindistan 0,0463 USD
  Endonezya 0,1588 USD
  Irak 0,3045 USD
  İrlanda 0,1279 USD
  Man Adası 0,0140 USD
  İsrail 0,1028 USD
  İtalya 0,2695 USD
  Fildişi Sahili 0,6384 USD
  Jamaika 0,3384 USD
  Japonya 0,1204 USD
  Ürdün 0,2117 USD
  Kazakistan 0,2203 USD
  Kenya 0,2245 USD
  Kiribati 4,9648 USD
  Kuveyt 0,1074 USD
  Kırgızistan 0,3093 USD
  Laos 0,0983 USD
  Letonya 0,6229 USD
  Lübnan 0,2432 USD
  Lesotho 0,3849 USD
  Liberya 0,6856 USD
  Libya 0,4407 USD
  Lihtenştayn 0,4657 USD
  Litvanya 0,6269 USD
  Lüksemburg 0,1289 USD
  Makao 0,1136 USD
  Makedonya 0,5550 USD
  Madagaskar 1,0065 USD
  Malavi 0,5079 USD
  Malezya 0,0589 USD
  Maldivler 1,4856 USD
  Mali 0,5388 USD
  Malta 0,0954 USD
  Marshall Adaları 0,3874 USD
  Martinik 0,2184 USD
  Moritanya 0,7479 USD
  Morityus 0,1664 USD
  Mayotte Adası 0,6201 USD
  Meksika 0,0326 USD
  Mikronezya 0,5927 USD
  Moldova 0,4343 USD
  Monako 0,5507 USD
  Moğolistan 0,0843 USD
  Karadağ 0,5333 USD
  Montserrat 0,3988 USD
  Fas 0,4624
  Mozambik 0,3331 USD
  Myanmar 0,3881 USD
  Namibya 0,1571 USD
  Nauru 4,8677 USD
  Nepal 0,1859 USD
  Hollanda 0,0732 USD
  Hollanda Antilleri 0,1596 USD
  Yeni Kaledonya 3,0466 USD
  Yeni Zelanda 0,1137 USD
  Nikaragua 0,3217 USD
  Nijer 0,5398 USD
  Nijerya 0,1246 USD
  Niue 5,2211 USD
  Norfolk Adası 2,8889 USD
  Kuzey Mariana Adaları 0,0746 USD
  Norveç 0,0907 USD
  Umman 0,4228 USD
  Pakistan 0,1264 USD
  Palau 0,4259 USD
  Filistin 0,2649 USD
  Panama 0,1598 USD
  Papua Yeni Gine 1,1980 USD
  Paraguay 0,1274 USD
  Peru 0,0150 USD
  Filipinler 0,1934 USD
  Polonya 0,2012 USD
  Portekiz 0,2465 USD
  Principe ve Sao Tome 2,2306 USD
  Porto Riko 0,0200 USD
  Katar 0,2494 USD
  Reunion Adası 0,2248 USD
  Romanya 0,0845 USD
  Rusya 0,4372 USD
  Ruanda 0,4576 USD
  Samoa 4,5541 USD
  San Marino 0,8589 USD
  Suudi Arabistan 0,1803 USD
  Senegal 0,7566 USD
  Sırbistan 0,5331 USD
  Seyşeller 1,0268 USD
  Sierra Leone 0,7090 USD
  Singapur 0,0470 USD
  Slovakya 0,1349 USD
  Slovenya 0,4342 USD
  Solomon Adaları 1,4850 USD
  Somali 0,8538 USD
  Güney Afrika 0,0993 USD
  Güney Kore 0,0251 USD
  Güney Sudan 0,5276 USD
  İspanya 0,1813 USD
  Sri Lanka 0,2142 USD
  St. Helena 2,9084 USD
  St. Kitts 0,4202 USD
  St. Lucia 0,5015 USD
  St. Maarten 0,1789 USD
  St. Pierre ve Miquelon 0,5081 USD
  St. Vincent 0,4289 USD
  Sudan 0,5276 USD
  Surinam 1,9460 USD
  Svaziland 0,2265 USD
  İsveç 0,0287 USD
  İsviçre 0,1144 USD
  Tayvan 0,1201 USD
  Tacikistan 0,3401 USD
  Tanzanya 0,5206 USD
  Tayland 0,0699 USD
  Togo 3,2199 USD
  Tokelau 3,7356 USD
  Tonga Adaları   3,3423 USD
  Trinidad ve Tobago 0,3154 USD
  Tunus 1,2826 USD
  Türkiye 0,2241 USD
  Türkmenistan 0,1907 USD
  Turks ve Caicos Adaları 0,4538 USD
  Tuvalu 4,7977 USD
  Uganda 0,4873 USD
  Ukrayna 0,3488 USD
  Birleşik Arap Emirlikleri 0,2487 USD
  Birleşik Krallık 0,0301 USD
  Uruguay 0,2220 USD
  ABD Virgin Adaları 0,2651 USD
  Özbekistan 0,0858 USD
  Vanuatu 3,7645 USD
  Vatikan Şehri 0,0246 USD
  Venezuela 0,3105 USD
  Vietnam 0,1081 USD
  Wallis ve Futuna 1,3930 USD
  Yemen 0,2659 USD
  Zambiya 0,5412 USD
  Zimbabve 0,5870 USD
 • Kanada (Orta)
 • Telefon Fiyatlandırma Ayrıntıları

    Gün Başına Talep Edilen Telefon Numarası Sayısı (USD) Dakika Başına Gelen Kullanım (USD)

  Ülke

  Doğrudan Gelen Çağrı
  (DID)

  Ücretsiz

  Doğrudan Gelen Çağrı
  (DID)
  Ücretsiz
  Amerika Birleşik Devletleri 0,03 USD
  *0,06 USD 0,0022 USD 0,0120 USD

  Avusturya

  0,10 USD

  0,42 USD 0,0070 USD
  0,0414 USD

  Belçika

  0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0406 USD

  Kanada

  0,03 USD

  0,06 USD

  0,0022 USD

  0,0120 USD

  Çek Cumhuriyeti 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0360 USD
  Danimarka 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0261 USD
  Finlandiya 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0659 USD
  Fransa 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0237 USD
  Almanya 0,10 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0387 USD
  Yunanistan 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0686 USD
  İrlanda 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0686 USD
  İtalya 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,1281 USD
  Hollanda 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0544 USD
  Norveç 0,16 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0559 USD
  Polonya 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0815 USD
  Portekiz 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0283 USD
  Porto Riko 0,03 USD 0,06 USD 0,0030 USD 0,0400 USD

  Slovakya

  0,10 USD

  0,63 USD

  0,0070 USD

  0,1690 USD

  İspanya 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0582 USD
  İsveç 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0399 USD
  İsviçre 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,1312 USD
  Birleşik Krallık 0,05 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0331 USD

  * Ücretsiz telefon numaraları, günlük numara başına 0,039 USD'den 1.000'den fazla fatura için alındı.

  Giden Çağrılar

  Hedef Ülke Dakika Başına Giden Çağrı (USD)
  Amerika Birleşik Devletleri 0,0048 USD
  Afganistan 0,3324 USD
  Arnavutluk 0,5894 USD
  Cezayir 0,5892 USD
  Amerikan Samoası 0,0597 USD
  Andorra 0,2074 USD
  Angola 0,2388 USD
  Anguilla 0,4558 USD
  Antarktika 2,7830 USD
  Antigua ve Barbuda 0,4464 USD
  Arjantin 0,1866 USD
  Ermenistan 0,3276 USD
  Aruba 0,3068 USD
  Ascension Adası 4,0969 USD
  Avustralya 0,0699 USD
  Avusturya 0,2436 USD
  Azerbaycan 0,5168 USD
  Bahamalar 0,2338 USD
  Bahreyn 0,1688 USD
  Bangladeş 0,0429 USD
  Barbados 0,4548 USD
  Belarus 0,7027 USD
  Belçika 0,1796 USD
  Belize 0,3436 USD
  Benin 0,5471 USD
  Bermuda 0,1639 USD
  Butan 0,1266 USD
  Bolivya 0,2486 USD
  Bosna-Hersek 0,5351 USD
  Botsvana 0,3053 USD
  Brezilya 0,0389 USD
  İngiliz Virgin Adaları 0,4295 USD
  Brunei 0,0502 USD
  Bulgaristan 0,3660 USD
  Burkina Faso 0,5220 USD
  Burundi 0,7777 USD
  Kamboçya 0,0910 USD
  Kamerun 0,4964 USD
  Kanada 0,0048 USD
  Cape Verde Adaları 0,4557 USD
  Cayman Adaları 0,3287 USD
  Orta Afrika Cumhuriyeti 0,9347 USD
  Çad 0,9193 USD
  Şili 0,0664 USD
  Çin 0,0355 USD
  Christmas Adası 0,1833 USD
  Cocos Adaları 0,1833 USD
  Kolombiya 0,0940 USD
  Komorlar 0,6124 USD
  Kongo 0,7953 USD
  Cook Adaları 1,0935 USD
  Kosta Rika 0,0738 USD
  Hırvatistan 0,5393 USD
  Kıbrıs 0,0542 USD
  Çek Cumhuriyeti 0,0880 USD
  Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0,5817 USD
  Danimarka 0,0505 USD
  Diego Garcia 2,0460 USD
  Cibuti 0,5034 USD
  Dominika 0,4162 USD
  Dominik Cumhuriyeti 0,1181 USD
  Doğu Timor 1,3788 USD
  Ekvador 0,2795 USD
  Mısır 0,1655 USD
  El Salvador 0,2414 USD
  Ekvator Ginesi 0,6753 USD
  Eritre 0,3719 USD
  Estonya 0,4762 USD
  Etiyopya 0,3625 USD
  Falkland Adaları 3,2524 USD
  Faroe Adaları 0,2377 USD
  Fiji Adaları 0,3413 USD
  Finlandiya 0,0755 USD
  Fransa 0,1436 USD
  Fransız Guyanası 0,3507 USD
  Fransız Polinezyası 0,4214 USD
  Gabon 0,7151 USD
  Gambiya 0,9148 USD
  Gürcistan 0,3539 USD
  Almanya 0,1889 USD
  Gana 0,3857 USD
  Cebelitarık 0,2337 USD
  Yunanistan 0,1105 USD
  Grönland 0,7857 USD
  Grenada 0,4355 USD
  Guadelup 0,1279 USD
  Guam 0,0556 USD
  Guatemala 0,1918 USD
  Gine 0,7535 USD
  Gine 0,6945 USD
  Guyana 0,3228 USD
  Haiti 0,5328 USD
  Honduras 0,2868 USD
  Hong Kong 0,0302 USD
  Macaristan 0,0919 USD
  İzlanda 0,0512 USD
  Hindistan 0,0463 USD
  Endonezya 0,1588 USD
  Irak 0,3045 USD
  İrlanda 0,1279 USD
  Man Adası 0,0140 USD
  İsrail 0,1028 USD
  İtalya 0,2695 USD
  Fildişi Sahili 0,6384 USD
  Jamaika 0,3384 USD
  Japonya 0,1204 USD
  Ürdün 0,2117 USD
  Kazakistan 0,2203 USD
  Kenya 0,2245 USD
  Kiribati 4,9648 USD
  Kuveyt 0,1074 USD
  Kırgızistan 0,3093 USD
  Laos 0,0983 USD
  Letonya 0,6229 USD
  Lübnan 0,2432 USD
  Lesotho 0,3849 USD
  Liberya 0,6856 USD
  Libya 0,4407 USD
  Lihtenştayn 0,4657 USD
  Litvanya 0,6269 USD
  Lüksemburg 0,1289 USD
  Makao 0,1136 USD
  Makedonya 0,5550 USD
  Madagaskar 1,0065 USD
  Malavi 0,5079 USD
  Malezya 0,0589 USD
  Maldivler 1,4856 USD
  Mali 0,5388 USD
  Malta 0,0954 USD
  Marshall Adaları 0,3874 USD
  Martinik 0,2184 USD
  Moritanya 0,7479 USD
  Morityus 0,1664 USD
  Mayotte Adası 0,6201 USD
  Meksika 0,0326 USD
  Mikronezya 0,5927 USD
  Moldova 0,4343 USD
  Monako 0,5507 USD
  Moğolistan 0,0843 USD
  Karadağ 0,5333 USD
  Montserrat 0,3988 USD
  Fas 0,6060 USD
  Mozambik 0,3331 USD
  Myanmar 0,3881 USD
  Namibya 0,1571 USD
  Nauru 4,8677 USD
  Nepal 0,1859 USD
  Hollanda 0,0732 USD
  Hollanda Antilleri 0,1596 USD
  Yeni Kaledonya 3,0466 USD
  Yeni Zelanda 0,1137 USD
  Nikaragua 0,3217 USD
  Nijer 0,5398 USD
  Nijerya 0,1246 USD
  Niue 5,2211 USD
  Norfolk Adası 2,8889 USD
  Kuzey Mariana Adaları 0,0746 USD
  Norveç 0,0907 USD
  Umman 0,4228 USD
  Pakistan 0,1264 USD
  Palau 0,4259 USD
  Filistin 0,2649 USD
  Panama 0,1598 USD
  Papua Yeni Gine 1,1980 USD
  Paraguay 0,1274 USD
  Peru 0,0150 USD
  Filipinler 0,1934 USD
  Polonya 0,2012 USD
  Portekiz 0,2465 USD
  Principe ve Sao Tome 2,2306 USD
  Porto Riko 0,0200 USD
  Katar 0,2494 USD
  Reunion Adası 0,2248 USD
  Romanya 0,0845 USD
  Rusya 0,4372 USD
  Ruanda 0,4576 USD
  Samoa 4,5541 USD
  San Marino 0,8589 USD
  Suudi Arabistan 0,1803 USD
  Senegal 0,7566 USD
  Sırbistan 0,5331 USD
  Seyşeller 1,0268 USD
  Sierra Leone 0,7090 USD
  Singapur 0,0470 USD
  Slovakya 0,1349 USD
  Slovenya 0,4342 USD
  Solomon Adaları 1,4850 USD
  Somali 0,8538 USD
  Güney Afrika 0,0993 USD
  Güney Kore 0,0251 USD
  Güney Sudan 0,5276 USD
  İspanya 0,1813 USD
  Sri Lanka 0,2142 USD
  St. Helena 2,9084 USD
  St. Kitts 0,4202 USD
  St. Lucia 0,5015 USD
  St. Maarten 0,1789 USD
  St. Pierre ve Miquelon 0,5081 USD
  St. Vincent 0,4289 USD
  Sudan 0,5276 USD
  Surinam 1,9460 USD
  Svaziland 0,2265 USD
  İsveç 0,0287 USD
  İsviçre 0,1144 USD
  Tayvan 0,1201 USD
  Tacikistan 0,3401 USD
  Tanzanya 0,5206 USD
  Tayland 0,0699 USD
  Togo 3,2199 USD
  Tokelau 3,7356 USD
  Tonga Adaları   3,3423 USD
  Trinidad ve Tobago 0,3154 USD
  Tunus 1,2826 USD
  Türkiye 0,2241 USD
  Türkmenistan 0,1907 USD
  Turks ve Caicos Adaları 0,4538 USD
  Tuvalu 4,7977 USD
  Uganda 0,4873 USD
  Ukrayna 0,3488 USD
  Birleşik Arap Emirlikleri 0,2487 USD
  Birleşik Krallık 0,0301 USD
  Uruguay 0,2220 USD
  ABD Virgin Adaları 0,2651 USD
  Özbekistan 0,0858 USD
  Vanuatu 3,7645 USD
  Vatikan Şehri 0,0246 USD
  Venezuela 0,3105 USD
  Vietnam 0,1081 USD
  Wallis ve Futuna 1,3930 USD
  Yemen 0,2659 USD
  Zambiya 0,5412 USD
  Zimbabve 0,5870 USD
 • Asya Pasifik (Sidney)
 • Telefon Fiyatlandırma Ayrıntıları

    Gün Başına Talep Edilen Telefon Numarası Sayısı (USD) Dakika Başına Gelen Kullanım (USD)
  Ülke Doğrudan Gelen Çağrı (DID) Ücretsiz Doğrudan Gelen Çağrı (DID) Ücretsiz
  Avustralya  0,10 USD  0,39 USD  0,0050 USD  0,0540 USD
  Hong Kong  0,16 USD  0,48 USD  0,0104 USD  0,0502 USD
  Endonezya  0,69 USD    0,0278 USD  
  Japonya  0,13 USD  0,48 USD  0,0056 USD  0,2114 USD
  Malezya  0,13 USD    0,0090 USD  
  Yeni Zelanda  0,13 USD  0,58 USD  0,0050 USD  0,2205 USD
  Singapur  0,35 USD 0,48 USD  0,0052 USD 0,0503 USD
  Tayland  0,31 USD  1,40 USD  0,0051 USD  0,4058 USD
  Birleşik Krallık  0,10 USD  0,10 USD  0,0040 USD  0,0720 USD
  Amerika Birleşik Devletleri  0,06 USD  0,06 USD  0,0040 USD  0,0137 USD

  Giden Çağrılar

  Hedef Ülke Dakika Başına Giden Çağrı (USD)
  Afganistan  0,6275 USD
  Arnavutluk  0,6016 USD
  Cezayir  0,5812 USD
  Amerikan Samoası  1,7356 USD
  Andorra  0,2816 USD
  Angola  0,4885 USD
  Anguilla  0,6445 USD
  Antarktika  2,3662 USD
  Antigua ve Barbuda  0,6333 USD
  Arjantin  0,2802 USD
  Ermenistan  0,6214 USD
  Aruba  0,6358 USD
  Ascension Adası  3,0703 USD
  Avustralya  0,0250 USD
  Avusturya  0,1834 USD
  Azerbaycan  0,7029 USD
  Bahamalar  0,4768 USD
  Bahreyn  0,5428 USD
  Bangladeş  0,4721 USD
  Barbados  0,6374 USD
  Belarus  0,5954 USD
  Belçika  0,1434 USD
  Belize  0,6517 USD
  Benin  0,7204 USD
  Bermuda  0,5420 USD
  Butan  0,4907 USD
  Bolivya  0,6237 USD
  Bosna-Hersek  0,5124 USD
  Botsvana  0,6535 USD
  Brezilya  0,1847 USD
  İngiliz Virgin Adaları  0,4380 USD
  Brunei  0,4735 USD
  Bulgaristan  0,2719 USD
  Burkina Faso  0,7380 USD
  Burundi  0,9264 USD
  Kamboçya  0,4927 USD
  Kamerun  0,7039 USD
  Kanada  0,0168 USD
  Cape Verde Adaları  1,0128 USD
  Cayman Adaları  0,6060 USD
  Orta Afrika Cumhuriyeti  0,9176 USD
  Çad  0,9721 USD
  Şili  0,4612 USD
  Çin  0,0411 USD
  Kolombiya  0,2526 USD
  Komorlar  0,8661 USD
  Kongo 1,2383 USD
  Cook Adaları  2,3662 USD
  Kosta Rika  0,4463 USD
  Hırvatistan  0,2205 USD
  Kıbrıs 0,1633 USD
  Çek Cumhuriyeti  0,1189 USD
  Demokratik Kongo Cumhuriyeti  0,9807 USD
  Danimarka  0,0494 USD
  Cibuti  0,8619 USD
  Dominika  0,6316 USD
  Dominik Cumhuriyeti  0,4621 USD
  Doğu Timor  1,8533 USD
  Ekvador  0,5401 USD
  Mısır  0,5124 USD
  El Salvador  0,6176 USD
  Ekvator Ginesi  0,8743 USD
  Eritre  0,6636 USD
  Estonya  0,2759 USD
  Etiyopya  0,6767 USD
  Falkland Adaları  2,3662 USD
  Faroe Adaları  0,5114 USD
  Fiji Adaları  1,2107 USD
  Finlandiya  0,1308 USD
  Fransa  0,1133 USD
  Fransız Guyanası  0,4604 USD
  Fransız Polinezyası  1,2361 USD
  Gabon  0,8139 USD
  Gambiya  0,8931 USD
  Gürcistan  0,5506 USD
  Almanya  0,0562 USD
  Gana 0,4566 USD
  Cebelitarık  0,3307 USD
  Yunanistan  0,1252 USD
  Grönland  1,3490 USD
  Grenada  0,6332 USD
  Guadelup  0,4460 USD
  Guam  1,1068 USD
  Guatemala  0,5979 USD
  Gine  0,8678 USD
  Gine-Bissau  1,2879 USD
  Guyana  0,6348 USD
  Haiti  0,6777 USD
  Honduras  0,6139 USD
  Hong Kong  0,0428 USD
  Macaristan  0,0985 USD
  İzlanda  0,1928 USD
  Hindistan 0,0297 USD
  Endonezya 0,0731 USD
  Irak  0,8277 USD
  İrlanda  0,1197 USD
  İsrail  0,2462 USD
  İtalya  0,0651 USD
  Fildişi Sahili  0,7522 USD
  Jamaika  0,5279 USD
  Japonya  0,1203 USD
  Ürdün  0,5121 USD
  Kazakistan  0,4663 USD
  Kenya  0,6308 USD
  Kiribati  2,3662 USD
  Kuveyt  0,5601 USD
  Kırgızistan  0,6279 USD
  Laos  0,4001 USD
  Letonya  0,2483 USD
  Lübnan  0,5238 USD
  Lesotho  0,8099 USD
  Liberya  0,7835 USD
  Libya  0,6357 USD
  Lihtenştayn  0,4150 USD
  Litvanya  0,3428 USD
  Lüksemburg  0,1528 USD
  Makao  0,4983 USD
  Makedonya  0,5961 USD
  Madagaskar  1,0310 USD
  Malavi  0,8767 USD
  Malezya  0,0731 USD
  Maldivler  2,0206 USD
  Mali  0,7550 USD
  Malta  0,1977 USD
  Marshall Adaları  1,2327 USD
  Moritanya  0,9400 USD
  Morityus  0,6189 USD
  Mayotte Adası  0,5193 USD
  Meksika  0,2440 USD
  Mikronezya  1,7034 USD
  Moldova  1,0061 USD
  Monako  0,5619 USD
  Moğolistan  0,5608 USD
  Karadağ  0,5414 USD
  Montserrat  1,1179 USD
  Fas  0,6934 USD
  Mozambik  0,6779 USD
  Myanmar  0,5866 USD
  Namibya  0,5821 USD
  Nauru  2,3662 USD
  Nepal  0,5245 USD
  Hollanda  0,5902 USD
  Hollanda Antilleri  0,4072 USD
  Yeni Kaledonya  1,1992 USD
  Yeni Zelanda  0,0495 USD
  Nikaragua  0,5843 USD
  Nijer  0,8664 USD
  Nijerya 0,2428 USD
  Niue  3,0703 USD
  Norfolk Adası  2,4802 USD
  Kuzey Mariana Adaları  1,6010 USD
  Norveç  0,0891 USD
  Umman  0,6809 USD
  Pakistan  0,4945 USD
  Palau  1,7271 USD
  Filistin  0,5301 USD
  Panama  0,5913 USD
  Papua Yeni Gine  1,4315 USD
  Paraguay  0,4540 USD
  Peru  0,4534 USD
  Filipinler  0,1200 USD
  Polonya  0,1217 USD
  Portekiz  0,2985 USD
  Principe ve Sao Tome  2,3662 USD
  Porto Riko  0,1884 USD
  Katar  0,6221 USD
  Reunion Adası  1,0456 USD
  Romanya  0,0825 USD
  Rusya  0,2104 USD
  Ruanda  0,8136 USD
  Samoa  1,0386 USD
  San Marino  0,5670 USD
  Suudi Arabistan  0,3838 USD
  Senegal  0,6134 USD
  Sırbistan  0,5707 USD
  Seyşeller  0,9984 USD
  Sierra Leone  0,9052 USD
  Singapur  0,1251 USD
  Slovakya  0,1350 USD
  Slovenya  0,3108 USD
  Solomon Adaları  2,0093 USD
  Somali  1,3467 USD
  Güney Afrika  0,1686 USD
  Güney Kore  0,1326 USD
  Güney Sudan  0,8237 USD
  İspanya 0,1191 USD
  Sri Lanka  0,5367 USD
  St. Helena  2,9861 USD
  St. Kitts  0,5340 USD
  St. Lucia  0,5350 USD
  St. Maarten  0,4792 USD
  St. Pierre ve Miquelon  1,1909 USD
  St. Vincent  0,5350 USD
  Sudan 0,8237 USD
  Surinam  0,6940 USD
  Svaziland  0,6216 USD
  İsveç 0,0494 USD
  İsviçre  0,1144 USD
  Tayvan  0,2511 USD
  Tacikistan  0,6049 USD
  Tanzanya  0,6879 USD
  Tayland  0,1050 USD
  Togo  0,8380 USD
  Tokelau  2,9861 USD
  Tonga Adaları  1,7726 USD
  Trinidad ve Tobago  0,5057 USD
  Tunus  0,8742 USD
  Türkiye  0,2276 USD
  Türkmenistan  0,5876 USD
  Turks ve Caicos Adaları  0,6254 USD
  Tuvalu  2,3662 USD
  Uganda  0,8448 USD
  Ukrayna  0,3923 USD
  Birleşik Arap Emirlikleri  0,3741 USD
  Birleşik Krallık  0,0735 USD
  Amerika Birleşik Devletleri  0,0142 USD
  Uruguay  0,5005 USD
  ABD Virgin Adaları  0,4330 USD
  Özbekistan  0,5551 USD
  Vanuatu  1,9053 USD
  Vietnam  0,0896 USD
  Yemen  0,6113 USD
  Zambiya  0,7611 USD
  Zimbabve  0,6847 USD
 • Asya Pasifik (Singapur)
 • Telefon Fiyatlandırma Ayrıntıları

    Gün Başına Talep Edilen Telefon Numarası Sayısı (USD) Dakika Başına Gelen Kullanım (USD)
  Ülke Doğrudan Gelen Çağrı (DID) Ücretsiz Doğrudan Gelen Çağrı (DID) Ücretsiz
  Avustralya  0,10 USD  0,39 USD  0,0050 USD  0,0540 USD
  Hong Kong  0,16 USD  0,48 USD  0,0104 USD  0,0502 USD
  Endonezya  0,69 USD    0,0143 USD  
  Japonya  0,13 USD  0,48 USD  0,0056 USD  0,2114 USD
  Malezya  0,13 USD    0,0049 USD  
  Yeni Zelanda  0,13 USD  0,58 USD  0,0050 USD  0,2205 USD
  Singapur  0,55 USD 0,48 USD  0,0040 USD 0,0503 USD
  Tayland  0,54 USD  1,14 USD  0,0040 USD  0,3173 USD
  Birleşik Krallık  0,10 USD  0,10 USD  0,0040 USD  0,0720 USD
  Amerika Birleşik Devletleri  0,06 USD  0,06 USD  0,0040 USD  0,0137 USD

  Giden Çağrılar

  Hedef Ülke Dakika Başına Giden Çağrı (USD)
  Afganistan  0,6275 USD
  Arnavutluk  0,6016 USD
  Cezayir  0,5812 USD
  Amerikan Samoası  1,7356 USD
  Andorra  0,2816 USD
  Angola  0,4885 USD
  Anguilla  0,6445 USD
  Antarktika  2,3662 USD
  Antigua ve Barbuda  0,6333 USD
  Arjantin  0,2802 USD
  Ermenistan  0,6214 USD
  Aruba  0,6358 USD
  Ascension Adası  3,0703 USD
  Avustralya  0,0500 USD
  Avusturya  0,1834 USD
  Azerbaycan  0,7029 USD
  Bahamalar  0,4768 USD
  Bahreyn  0,5428 USD
  Bangladeş  0,4721 USD
  Barbados  0,6374 USD
  Belarus  0,5954 USD
  Belçika  0,1434 USD
  Belize  0,6517 USD
  Benin  0,7204 USD
  Bermuda  0,5420 USD
  Butan  0,4907 USD
  Bolivya  0,6237 USD
  Bosna-Hersek  0,5124 USD
  Botsvana  0,6535 USD
  Brezilya  0,1847 USD
  İngiliz Virgin Adaları  0,4380 USD
  Brunei  0,4735 USD
  Bulgaristan  0,2719 USD
  Burkina Faso  0,7380 USD
  Burundi  0,9264 USD
  Kamboçya  0,4927 USD
  Kamerun  0,7039 USD
  Kanada  0,0168 USD
  Cape Verde Adaları  1,0128 USD
  Cayman Adaları  0,6060 USD
  Orta Afrika Cumhuriyeti  0,9176 USD
  Çad  0,9721 USD
  Şili  0,4612 USD
  Çin  0,0411 USD
  Kolombiya  0,2526 USD
  Komorlar  0,8661 USD
  Kongo 1,2383 USD
  Cook Adaları  2,3662 USD
  Kosta Rika  0,4463 USD
  Hırvatistan  0,2205 USD
  Kıbrıs 0,0609 USD
  Çek Cumhuriyeti  0,1189 USD
  Demokratik Kongo Cumhuriyeti  0,9807 USD
  Danimarka  0,0494 USD
  Cibuti  0,8619 USD
  Dominika  0,6316 USD
  Dominik Cumhuriyeti  0,4621 USD
  Doğu Timor  1,8533 USD
  Ekvador  0,5401 USD
  El Salvador  0,6176 USD
  Ekvator Ginesi  0,8743 USD
  Eritre  0,6636 USD
  Estonya  0,2759 USD
  Etiyopya  0,6767 USD
  Falkland Adaları  2,3662 USD
  Faroe Adaları  0,5114 USD
  Fiji Adaları  1,2107 USD
  Finlandiya  0,1308 USD
  Fransız Guyanası  0,4604 USD
  Fransız Polinezyası  1,2361 USD
  Gabon  0,8139 USD
  Gambiya  0,8931 USD
  Gürcistan  0,5506 USD
  Almanya  0,0562 USD
  Gana 0,4566 USD
  Cebelitarık  0,3307 USD
  Yunanistan  0,1252 USD
  Grönland  1,3490 USD
  Grenada  0,6332 USD
  Guadelup  0,4460 USD
  Guam  1,1068 USD
  Guatemala  0,5979 USD
  Gine  0,8678 USD
  Gine-Bissau  1,2879 USD
  Guyana  0,6348 USD
  Haiti  0,6777 USD
  Honduras  0,6139 USD
  Hong Kong  0,0428 USD
  Macaristan  0,0985 USD
  İzlanda  0,1928 USD
  Hindistan 0,0297 USD
  Endonezya 0,0731 USD
  Irak  0,8277 USD
  İrlanda  0,1197 USD
  İsrail  0,2462 USD
  İtalya  0,0651 USD
  Fildişi Sahili  0,7522 USD
  Jamaika  0,5279 USD
  Japonya 0,1203 USD
  Ürdün  0,5121 USD
  Kazakistan  0,4663 USD
  Kenya  0,6308 USD
  Kiribati  2,3662 USD
  Kuveyt  0,5601 USD
  Kırgızistan  0,6279 USD
  Laos  0,4001 USD
  Letonya  0,2483 USD
  Lübnan  0,5238 USD
  Lesotho  0,8099 USD
  Liberya  0,7835 USD
  Libya  0,6357 USD
  Lihtenştayn  0,4150 USD
  Litvanya  0,3428 USD
  Lüksemburg  0,1528 USD
  Makao  0,4983 USD
  Makedonya  0,5961 USD
  Madagaskar  1,0310 USD
  Malavi  0,8767 USD
  Malezya  0,0731 USD
  Maldivler  2,0206 USD
  Mali  0,7550 USD
  Malta  0,1977 USD
  Marshall Adaları  1,2327 USD
  Moritanya  0,9400 USD
  Morityus  0,6189 USD
  Mayotte Adası  0,5193 USD
  Meksika  0,2440 USD
  Mikronezya  1,7034 USD
  Moldova  1,0061 USD
  Monako  0,5619 USD
  Moğolistan  0,5608 USD
  Karadağ  0,5414 USD
  Montserrat  1,1179 USD
  Fas  0,6934 USD
  Mozambik  0,6779 USD
  Myanmar  0,5866 USD
  Namibya  0,5821 USD
  Nauru  2,3662 USD
  Nepal  0,5245 USD
  Hollanda  0,5902 USD
  Hollanda Antilleri  0,4072 USD
  Yeni Kaledonya  1,1992 USD
  Yeni Zelanda  0,0879 USD
  Nikaragua  0,5843 USD
  Nijer  0,8664 USD
  Nijerya 0,2428 USD
  Niue  3,0703 USD
  Norfolk Adası  2,4802 USD
  Kuzey Mariana Adaları  1,6010 USD
  Norveç  0,0891 USD
  Umman  0,6809 USD
  Pakistan  0,4945 USD
  Palau  1,7271 USD
  Filistin  0,5301 USD
  Panama  0,5913 USD
  Papua Yeni Gine  1,4315 USD
  Paraguay  0,4540 USD
  Peru  0,4534 USD
  Filipinler  0,1200 USD
  Polonya  0,1217 USD
  Portekiz  0,2985 USD
  Principe ve Sao Tome  2,3662 USD
  Porto Riko  0,1884 USD
  Katar  0,6221 USD
  Reunion Adası  1,0456 USD
  Romanya  0,0825 USD
  Rusya  0,2104 USD
  Ruanda  0,8136 USD
  Samoa  1,0386 USD
  San Marino  0,5670 USD
  Suudi Arabistan  0,3838 USD
  Senegal  0,6134 USD
  Sırbistan  0,5707 USD
  Seyşeller  0,9984 USD
  Sierra Leone  0,9052 USD
  Singapur  0,0306 USD
  Slovakya  0,1350 USD
  Slovenya  0,3108 USD
  Solomon Adaları  2,0093 USD
  Somali  1,3467 USD
  Güney Afrika  0,1686 USD
  Güney Kore  0,1326 USD
  Güney Sudan  0,8237 USD
  Sri Lanka  0,5367 USD
  St. Helena  2,9861 USD
  St. Kitts  0,5340 USD
  St. Lucia  0,5350 USD
  St. Maarten  0,4792 USD
  St. Pierre ve Miquelon  1,1909 USD
  St. Vincent  0,5350 USD
  Sudan 0,8237 USD
  Surinam  0,6940 USD
  Svaziland  0,6216 USD
  İsveç 0,0494 USD
  İsviçre  0,1144 USD
  Tayvan  0,2511 USD
  Tacikistan  0,6049 USD
  Tanzanya  0,6879 USD
  Tayland  0,1050 USD
  Togo  0,8380 USD
  Tokelau  2,9861 USD
  Tonga Adaları  1,7726 USD
  Trinidad ve Tobago  0,5057 USD
  Tunus  0,8742 USD
  Türkiye  0,2276 USD
  Türkmenistan  0,5876 USD
  Turks ve Caicos Adaları  0,6254 USD
  Tuvalu  2,3662 USD
  Uganda  0,8448 USD
  Ukrayna  0,3923 USD
  Birleşik Krallık  0,0735 USD
  Amerika Birleşik Devletleri  0,0142 USD
  Uruguay  0,5005 USD
  ABD Virgin Adaları  0,4330 USD
  Özbekistan  0,5551 USD
  Vanuatu  1,9053 USD
  Vietnam  0,0896 USD
  Yemen  0,6113 USD
  Zambiya  0,7611 USD
  Zimbabve  0,6847 USD
 • Asya Pasifik (Tokyo)
 • Telefon Fiyatlandırma Ayrıntıları

    Gün Başına Talep Edilen Telefon Numarası Sayısı (USD) Dakika Başına Gelen Kullanım (USD)
  Ülke Doğrudan Gelen Çağrı (DID) Ücretsiz Doğrudan Gelen Çağrı (DID) Ücretsiz
  Avustralya  0,10 USD  0,39 USD  0,0050 USD  0,0540 USD
  Hong Kong  0,16 USD  0,48 USD  0,0104 USD  0,0502 USD
  Endonezya  0,69 USD    0,0278 USD  
  Japonya  0,10 USD  0,48 USD  0,003 USD  0,1482 USD
  Malezya  0,13 USD    0,0090 USD  
  Yeni Zelanda  0,13 USD  0,58 USD  0,0050 USD  0,2205 USD
  Singapur  0,35 USD 0,48 USD  0,0052 USD 0,0503 USD
  Tayland  0,31 USD  1,40 USD  0,0051 USD  0,4058 USD
  Birleşik Krallık  0,10 USD  0,10 USD  0,004 USD  0,072 USD
  Amerika Birleşik Devletleri  0,06 USD  0,06 USD  0,0040 USD  0,0137 USD

  Giden Çağrılar

  Hedef Ülke Dakika Başına Giden Çağrı (USD)
  Afganistan  0,6275 USD
  Arnavutluk  0,6016 USD
  Cezayir  0,5812 USD
  Amerikan Samoası  1,7356 USD
  Andorra  0,2816 USD
  Angola  0,4885 USD
  Anguilla  0,6445 USD
  Antarktika  2,3662 USD
  Antigua ve Barbuda  0,6333 USD
  Arjantin  0,2802 USD
  Ermenistan  0,6214 USD
  Aruba  0,6358 USD
  Ascension Adası  3,0703 USD
  Avustralya  0,0500 USD
  Avusturya  0,1834 USD
  Azerbaycan  0,7029 USD
  Bahamalar  0,4768 USD
  Bahreyn  0,5428 USD
  Bangladeş  0,4721 USD
  Barbados  0,6374 USD
  Belarus  0,5954 USD
  Belçika  0,1434 USD
  Belize  0,6517 USD
  Benin  0,7204 USD
  Bermuda  0,5420 USD
  Butan  0,4907 USD
  Bolivya  0,6237 USD
  Bosna-Hersek  0,5124 USD
  Botsvana  0,6535 USD
  Brezilya  0,1847 USD
  İngiliz Virgin Adaları  0,4380 USD
  Brunei  0,4735 USD
  Bulgaristan  0,2719 USD
  Burkina Faso  0,7380 USD
  Burundi  0,9264 USD
  Kamboçya  0,4927 USD
  Kamerun  0,7039 USD
  Kanada  0,0168 USD
  Cape Verde Adaları  1,0128 USD
  Cayman Adaları  0,6060 USD
  Orta Afrika Cumhuriyeti  0,9176 USD
  Çad  0,9721 USD
  Şili  0,4612 USD
  Çin  0,0411 USD
  Kolombiya  0,2526 USD
  Komorlar  0,8661 USD
  Kongo 1,2383 USD
  Cook Adaları  2,3662 USD
  Kosta Rika  0,4463 USD
  Hırvatistan  0,2205 USD
  Kıbrıs 0,1633 USD
  Çek Cumhuriyeti  0,1189 USD
  Demokratik Kongo Cumhuriyeti  0,9807 USD
  Danimarka  0,0494 USD
  Cibuti  0,8619 USD
  Dominika  0,6316 USD
  Dominik Cumhuriyeti  0,4621 USD
  Doğu Timor  1,8533 USD
  Ekvador  0,5401 USD
  Mısır  0,5124 USD
  El Salvador  0,6176 USD
  Ekvator Ginesi  0,8743 USD
  Eritre  0,6636 USD
  Estonya  0,2759 USD
  Etiyopya  0,6767 USD
  Falkland Adaları  2,3662 USD
  Faroe Adaları  0,5114 USD
  Fiji Adaları  1,2107 USD
  Finlandiya  0,1308 USD
  Fransa  0,1133 USD
  Fransız Guyanası  0,4604 USD
  Fransız Polinezyası  1,2361 USD
  Gabon  0,8139 USD
  Gambiya  0,8931 USD
  Gürcistan  0,5506 USD
  Almanya  0,0562 USD
  Gana 0,4566 USD
  Cebelitarık  0,3307 USD
  Yunanistan  0,1252 USD
  Grönland  1,3490 USD
  Grenada  0,6332 USD
  Guadelup  0,4460 USD
  Guam  1,1068 USD
  Guatemala  0,5979 USD
  Gine  0,8678 USD
  Gine-Bissau  1,2879 USD
  Guyana  0,6348 USD
  Haiti  0,6777 USD
  Honduras  0,6139 USD
  Hong Kong  0,0428 USD
  Macaristan  0,0985 USD
  İzlanda  0,1928 USD
  Hindistan 0,0300 USD
  Endonezya 0,0700 USD
  Irak  0,8277 USD
  İrlanda  0,1197 USD
  İsrail  0,2462 USD
  İtalya  0,0651 USD
  Fildişi Sahili  0,7522 USD
  Jamaika  0,5279 USD
  Japonya  0,0844 USD
  Ürdün  0,5121 USD
  Kazakistan  0,4663 USD
  Kenya  0,6308 USD
  Kiribati  2,3662 USD
  Kuveyt  0,5601 USD
  Kırgızistan  0,6279 USD
  Laos  0,4001 USD
  Letonya  0,2483 USD
  Lübnan  0,5238 USD
  Lesotho  0,8099 USD
  Liberya  0,7835 USD
  Libya  0,6357 USD
  Lihtenştayn  0,4150 USD
  Litvanya  0,3428 USD
  Lüksemburg  0,1528 USD
  Makao  0,4983 USD
  Makedonya  0,5961 USD
  Madagaskar  1,0310 USD
  Malavi  0,8767 USD
  Malezya  0,0731 USD
  Maldivler  2,0206 USD
  Mali  0,7550 USD
  Malta  0,1977 USD
  Marshall Adaları  1,2327 USD
  Moritanya  0,9400 USD
  Morityus  0,6189 USD
  Mayotte Adası  0,5193 USD
  Meksika  0,2440 USD
  Mikronezya  1,7034 USD
  Moldova  1,0061 USD
  Monako  0,5619 USD
  Moğolistan  0,5608 USD
  Karadağ  0,5414 USD
  Montserrat  1,1179 USD
  Fas  0,6934 USD
  Mozambik  0,6779 USD
  Myanmar  0,5866 USD
  Namibya  0,5821 USD
  Nauru  2,3662 USD
  Nepal  0,5245 USD
  Hollanda  0,5902 USD
  Hollanda Antilleri  0,4072 USD
  Yeni Kaledonya  1,1992 USD
  Yeni Zelanda  0,0879 USD
  Nikaragua  0,5843 USD
  Nijer  0,8664 USD
  Nijerya 0,2428 USD
  Niue  3,0703 USD
  Norfolk Adası  2,4802 USD
  Kuzey Mariana Adaları  1,6010 USD
  Norveç  0,0891 USD
  Umman  0,6809 USD
  Pakistan  0,4945 USD
  Palau  1,7271 USD
  Filistin  0,5301 USD
  Panama  0,5913 USD
  Papua Yeni Gine  1,4315 USD
  Paraguay  0,4540 USD
  Peru  0,4534 USD
  Filipinler  0,1673 USD
  Polonya  0,1217 USD
  Portekiz  0,2985 USD
  Principe ve Sao Tome  2,3662 USD
  Porto Riko  0,1884 USD
  Katar  0,6221 USD
  Reunion Adası  1,0456 USD
  Romanya  0,0825 USD
  Rusya  0,2104 USD
  Ruanda  0,8136 USD
  Samoa  1,0386 USD
  San Marino  0,5670 USD
  Suudi Arabistan  0,3838 USD
  Senegal  0,6134 USD
  Sırbistan  0,5707 USD
  Seyşeller  0,9984 USD
  Sierra Leone  0,9052 USD
  Singapur  0,1251 USD
  Slovakya  0,1350 USD
  Slovenya  0,3108 USD
  Solomon Adaları  2,0093 USD
  Somali  1,3467 USD
  Güney Afrika  0,1686 USD
  Güney Kore  0,1326 USD
  Güney Sudan  0,8237 USD
  İspanya 0,1200 USD
  Sri Lanka  0,5367 USD
  St. Helena  2,9861 USD
  St. Kitts  0,5340 USD
  St. Lucia  0,5350 USD
  St. Maarten  0,4792 USD
  St. Pierre ve Miquelon  1,1909 USD
  St. Vincent  0,5350 USD
  Sudan 0,8237 USD
  Surinam  0,6940 USD
  Svaziland  0,6216 USD
  İsveç 0,0500 USD
  İsviçre  0,1144 USD
  Tayvan  0,2511 USD
  Tacikistan  0,6049 USD
  Tanzanya  0,6879 USD
  Tayland  0,1050 USD
  Togo  0,8380 USD
  Tokelau  2,9861 USD
  Tonga Adaları  1,7726 USD
  Trinidad ve Tobago  0,5057 USD
  Tunus  0,8742 USD
  Türkiye  0,2276 USD
  Türkmenistan  0,5876 USD
  Turks ve Caicos Adaları  0,6254 USD
  Tuvalu  2,3662 USD
  Uganda  0,8448 USD
  Ukrayna  0,3923 USD
  Birleşik Arap Emirlikleri  0,3741 USD
  Birleşik Krallık  0,0735 USD
  Amerika Birleşik Devletleri  0,0142 USD
  Uruguay  0,5005 USD
  ABD Virgin Adaları  0,4330 USD
  Özbekistan  0,5551 USD
  Vanuatu  1,9053 USD
  Vietnam  0,0896 USD
  Yemen  0,6113 USD
  Zambiya  0,7611 USD
  Zimbabve  0,6847 USD
 • AB (Frankfurt)
 • Telefon Fiyatlandırma Ayrıntıları

   

    Gün Başına Talep Edilen Telefon Numarası Sayısı (USD) Dakika Başına Gelen Kullanım (USD)
  Ülke Doğrudan Gelen Çağrı (DID) Ücretsiz Doğrudan Gelen Çağrı (DID) Ücretsiz
  Avusturya  0,10 USD  0,48 USD  0,0041 USD  0,0414 USD
  Belçika  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,0406 USD
  Bulgaristan  0,21 USD  0,99 USD  0,1262 USD  0,1954 USD
  Kanada  0,10 USD  0,48 USD  0,0033 USD  0,0443 USD
  Hırvatistan  0,23 USD  0,48 USD  0,3135 USD  0,4037 USD
  Kıbrıs  0,28 USD  0,58 USD  0,0452 USD  0,1438 USD
  Çek Cumhuriyeti  0,10 USD  0,48 USD  0,0050 USD  0,0360 USD
  Danimarka  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,0261 USD
  Estonya  0,21 USD  1,60 USD  0,3292 USD  0,4491 USD
  Finlandiya  0,10 USD  0,23 USD  0,0040 USD  0,0659 USD
  Fransa  0,10 USD  0,16 USD  0,0040 USD  0,0237 USD
  Gürcistan  0,36 USD    0,0040 USD  
  Almanya  0,10 USD  0,13 USD  0,0040 USD  0,0387 USD
  Yunanistan  0,10 USD  0,48 USD  0,0061 USD  0,0686 USD
  Macaristan  0,10 USD  0,48 USD  0,0044 USD  0,2125 USD
  İrlanda  0,10 USD  0,32 USD  0,0040 USD  0,0686 USD
  İtalya  0,10 USD  0,32 USD  0,0040 USD  0,1281 USD
  Letonya  0,27 USD  0,90 USD  0,1015 USD  0,4073 USD
  Litvanya  0,21 USD  0,48 USD  0,0957 USD  0,2200 USD
  Lüksemburg  0,21 USD  0,48 USD  0,0033 USD  0,1775 USD
  Malta  0,26 USD    0,0604 USD  
  Hollanda  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,0544 USD
  Norveç  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,0359 USD
  Polonya  0,10 USD  0,48 USD  0,0050 USD  0,0555 USD
  Portekiz  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,0283 USD
  Romanya  0,22 USD  0,48 USD  0,0066 USD  0,1603 USD
  Slovakya  0,10 USD  0,48 USD  0,0050 USD  0,1374 USD
  Slovenya  0,21 USD  0,48 USD  0,2004 USD  0,2643 USD
  İspanya  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,0582 USD
  İsveç  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,0399 USD
  İsviçre  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,1490 USD
  Türkiye  0,27 USD  0,73 USD  0,0203 USD  0,1980 USD
  Birleşik Krallık  0,06 USD  0,06 USD  0,0040 USD  0,0300 USD
  Amerika Birleşik Devletleri  0,06 USD  0,06 USD  0,0040 USD  0,0137 USD

  Giden Çağrılar

  Hedef Ülke Dakika Başına Giden Çağrı (USD)
  Afganistan  0,6275 USD
  Arnavutluk  0,6016 USD
  Cezayir  0,5812 USD
  Amerikan Samoası  1,7356 USD
  Andorra  0,2816 USD
  Angola  0,4885 USD
  Anguilla  0,6445 USD
  Antarktika  2,3662 USD
  Antigua ve Barbuda  0,6333 USD
  Arjantin  0,2802 USD
  Ermenistan  0,6214 USD
  Aruba  0,6358 USD
  Ascension Adası  3,0703 USD
  Avustralya  0,0571 USD
  Avusturya  0,0393 USD
  Azerbaycan  0,7029 USD
  Bahamalar  0,4768 USD
  Bahreyn  0,5428 USD
  Bangladeş  0,4721 USD
  Barbados  0,6374 USD
  Belarus  0,5954 USD
  Belçika  0,1434 USD
  Belize  0,6517 USD
  Benin  0,7204 USD
  Bermuda  0,5420 USD
  Butan  0,4907 USD
  Bolivya  0,6237 USD
  Bosna-Hersek  0,5124 USD
  Botsvana  0,6535 USD
  Brezilya  0,1847 USD
  İngiliz Virgin Adaları  0,4380 USD
  Brunei  0,4735 USD
  Bulgaristan  0,2719 USD
  Burkina Faso  0,7380 USD
  Burundi  0,9264 USD
  Kamboçya  0,4927 USD
  Kamerun  0,7039 USD
  Kanada  0,0168 USD
  Cape Verde Adaları  1,0128 USD
  Cayman Adaları  0,6060 USD
  Orta Afrika Cumhuriyeti  0,9176 USD
  Çad  0,9721 USD
  Şili  0,4612 USD
  Çin  0,0411 USD
  Kolombiya  0,2526 USD
  Komorlar  0,8661 USD
  Kongo 0,6719 USD
  Cook Adaları  2,3662 USD
  Kosta Rika  0,4463 USD
  Hırvatistan  0,2205 USD
  Kıbrıs 0,0609 USD
  Çek Cumhuriyeti  0,1189 USD
  Demokratik Kongo Cumhuriyeti  0,9807 USD
  Danimarka  0,0494 USD
  Cibuti  0,8619 USD
  Dominika  0,6316 USD
  Dominik Cumhuriyeti  0,4621 USD
  Doğu Timor  1,8533 USD
  Ekvador  0,5401 USD
  Mısır  0,1721 USD
  El Salvador  0,6176 USD
  Ekvator Ginesi  0,8743 USD
  Eritre  0,6636 USD
  Estonya  0,2759 USD
  Etiyopya  0,6767 USD
  Falkland Adaları  2,3662 USD
  Faroe Adaları  0,5114 USD
  Fiji Adaları  1,2107 USD
  Finlandiya  0,1308 USD
  Fransa  0,0359 USD
  Fransız Guyanası  0,4604 USD
  Fransız Polinezyası  1,2361 USD
  Gabon  0,8139 USD
  Gambiya  0,8931 USD
  Gürcistan  0,5506 USD
  Almanya  0,0120 USD
  Cebelitarık  0,3307 USD
  Yunanistan  0,1252 USD
  Grönland  1,3490 USD
  Grenada  0,6332 USD
  Guadelup  0,4460 USD
  Guam  1,1068 USD
  Guatemala  0,5979 USD
  Gine  0,8678 USD
  Gine-Bissau  1,2879 USD
  Guyana  0,6348 USD
  Haiti  0,6777 USD
  Honduras  0,6139 USD
  Hong Kong  0,0428 USD
  Macaristan  0,0985 USD
  İzlanda  0,1928 USD
  Hindistan 0,0297 USD
  Endonezya 0,0731 USD
  Irak  0,8277 USD
  İrlanda  0,0699 USD
  İsrail  0,2462 USD
  İtalya  0,0405 USD
  Fildişi Sahili  0,7522 USD
  Jamaika  0,5279 USD
  Japonya  0,0837 USD
  Ürdün  0,5121 USD
  Kazakistan  0,4663 USD
  Kenya  0,6308 USD
  Kiribati  2,3662 USD
  Kuveyt  0,5601 USD
  Kırgızistan  0,6279 USD
  Laos  0,4001 USD
  Letonya  0,2483 USD
  Lübnan  0,5238 USD
  Lesotho  0,8099 USD
  Liberya  0,7835 USD
  Libya  0,6357 USD
  Lihtenştayn  0,4150 USD
  Litvanya  0,3428 USD
  Lüksemburg  0,1528 USD
  Makao  0,4983 USD
  Makedonya  0,5961 USD
  Madagaskar  1,0310 USD
  Malavi  0,8767 USD
  Malezya  0,0731 USD
  Maldivler  2,0206 USD
  Mali  0,7550 USD
  Malta  0,1977 USD
  Marshall Adaları  1,2327 USD
  Moritanya  0,9400 USD
  Morityus  0,6189 USD
  Mayotte Adası  0,5193 USD
  Meksika  0,0442 USD
  Mikronezya  1,7034 USD
  Moldova  1,0061 USD
  Monako  0,5619 USD
  Moğolistan  0,5608 USD
  Karadağ  0,5414 USD
  Montserrat  1,1179 USD
  Fas  0,6934 USD
  Mozambik  0,6779 USD
  Myanmar  0,5866 USD
  Namibya  0,5821 USD
  Nauru  2,3662 USD
  Nepal  0,5245 USD
  Hollanda  0,0422 USD
  Hollanda Antilleri  0,4072 USD
  Yeni Kaledonya  1,1992 USD
  Yeni Zelanda  0,1984 USD
  Nikaragua  0,5843 USD
  Nijer  0,8664 USD
  Nijerya 0,1533 USD
  Niue  3,0703 USD
  Norfolk Adası  2,4802 USD
  Kuzey Mariana Adaları  1,6010 USD
  Norveç  0,0891 USD
  Umman  0,6809 USD
  Pakistan  0,4945 USD
  Palau  1,7271 USD
  Filistin  0,5301 USD
  Panama  0,5913 USD
  Papua Yeni Gine  1,4315 USD
  Paraguay  0,4540 USD
  Peru  0,4534 USD
  Filipinler  0,1673 USD
  Polonya 0,0390 USD
  Portekiz  0,0618 USD
  Principe ve Sao Tome  2,3662 USD
  Porto Riko  0,1884 USD
  Katar  0,6221 USD
  Reunion Adası  1,0456 USD
  Romanya  0,0825 USD
  Rusya  0,2104 USD
  Ruanda  0,8136 USD
  Samoa  1,0386 USD
  San Marino  0,5670 USD
  Suudi Arabistan  0,3838 USD
  Senegal  0,6134 USD
  Sırbistan  0,5707 USD
  Seyşeller  0,9984 USD
  Sierra Leone  0,9052 USD
  Singapur  0,1251 USD
  Slovakya  0,1350 USD
  Slovenya  0,3108 USD
  Solomon Adaları  2,0093 USD
  Somali  1,3467 USD
  Güney Afrika  0,1686 USD
  Güney Kore  0,1326 USD
  Güney Sudan  0,8237 USD
  İspanya 0,0250 USD
  Sri Lanka  0,5367 USD
  St. Helena  2,9861 USD
  St. Kitts  0,5340 USD
  St. Lucia  0,5350 USD
  St. Maarten  0,4792 USD
  St. Pierre ve Miquelon  1,1909 USD
  St. Vincent  0,5350 USD
  Sudan 0,8237 USD
  Surinam  0,6940 USD
  Svaziland  0,6216 USD
  İsveç 0,0423 USD
  İsviçre  0,1144 USD
  Tayvan  0,2511 USD
  Tacikistan  0,6049 USD
  Tanzanya  0,6879 USD
  Tayland  0,1050 USD
  Togo  0,8380 USD
  Tokelau  2,9861 USD
  Tonga Adaları  1,7726 USD
  Trinidad ve Tobago  0,5057 USD
  Tunus  0,8742 USD
  Türkiye  0,2276 USD
  Türkmenistan  0,5876 USD
  Turks ve Caicos Adaları  0,6254 USD
  Tuvalu  2,3662 USD
  Uganda  0,8448 USD
  Ukrayna  0,3923 USD
  Birleşik Arap Emirlikleri  0,2301 USD
  Birleşik Krallık  0,0158 USD
  Amerika Birleşik Devletleri  0,0142 USD
  Uruguay  0,5005 USD
  ABD Virgin Adaları  0,4330 USD
  Özbekistan  0,5551 USD
  Vanuatu  1,9053 USD
  Venezuela 0,0708 USD
  Vietnam  0,1050 USD
  Yemen  0,6113 USD
  Zambiya  0,7611 USD
  Zimbabve  0,6847 USD
 • AB (Londra)
 • Telefon Fiyatlandırma Ayrıntıları

    Gün Başına Talep Edilen Telefon Numarası Sayısı (USD) Dakika Başına Gelen Kullanım (USD)
  Ülke Doğrudan Gelen Çağrı (DID) Ücretsiz Doğrudan Gelen Çağrı (DID) Ücretsiz
  Avusturya  0,10 USD  0,48 USD  0,0041 USD  0,0414 USD
  Belçika  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,0406 USD
  Bulgaristan 0,21 USD 0,99 USD 0,1262 USD 0,1954 USD
  Kanada 0,10 USD 0,48 USD 0,0033 USD 0,0443 USD
  Hırvatistan 0,23 USD 0,48 USD 0,3135 USD 0,4037 USD
  Kıbrıs 0,28 USD 0,58 USD 0,0452 USD 0,1438 USD
  Çek Cumhuriyeti  0,10 USD  0,48 USD  0,0050 USD  0,0360 USD
  Danimarka  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,0261 USD
  Estonya 0,21 USD 1,60 USD 0,3292 USD 0,4491 USD
  Finlandiya  0,10 USD  0,23 USD  0,0040 USD  0,0659 USD
  Fransa  0,10 USD  0,16 USD  0,0040 USD  0,0237 USD
  Gürcistan 0,36 USD   0,0040 USD  
  Almanya  0,10 USD  0,13 USD  0,0040 USD  0,0387 USD
  Yunanistan  0,10 USD  0,48 USD  0,0061 USD  0,0686 USD
  Macaristan 0,10 USD 0,48 USD 0,0044 USD 0,2125 USD
  İrlanda  0,10 USD  0,32 USD  0,0040 USD  0,0686 USD
  İtalya  0,10 USD  0,32 USD  0,0040 USD  0,1281 USD
  Letonya 0,27 USD 0,90 USD 0,1015 USD 0,4073 USD
  Litvanya 0,21 USD 0,48 USD 0,0957 USD 0,22 USD
  Lüksemburg 0,21 USD 0,48 USD 0,0033 USD 0,1775 USD
  Malta 0,26 USD   0,0604 USD  
  Hollanda  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,0544 USD
  Norveç  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,0359 USD
  Polonya  0,10 USD  0,48 USD  0,0050 USD  0,0555 USD
  Portekiz  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,0283 USD
  Romanya 0,22 USD 0,48 USD 0,0066 USD 0,1603 USD
  Slovakya  0,10 USD  0,48 USD  0,0050 USD 0,1374 USD
  Slovenya 0,21 USD 0,48 USD 0,2004 USD 0,2643 USD
  İspanya  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,0582 USD
  İsveç  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,0399 USD
  İsviçre  0,10 USD  0,48 USD  0,0040 USD  0,1490 USD
  Türkiye 0,27 USD 0,73 USD 0,0203 USD  0,1980 USD
  Birleşik Krallık  0,03 USD  0,03 USD  0,0040 USD  0,0300 USD
  Amerika Birleşik Devletleri  0,06 USD  0,06 USD  0,0040 USD  0,0137 USD

  Giden Çağrılar

  Hedef Ülke Dakika Başına Giden Çağrı (USD)
  Afganistan  0,6275 USD
  Arnavutluk  0,6016 USD
  Cezayir  0,5812 USD
  Amerikan Samoası  1,7356 USD
  Andorra  0,2816 USD
  Angola  0,4885 USD
  Anguilla  0,6445 USD
  Antarktika  2,3662 USD
  Antigua ve Barbuda  0,6333 USD
  Arjantin  0,2802 USD
  Ermenistan  0,6214 USD
  Aruba  0,6358 USD
  Ascension Adası  3,0703 USD
  Avustralya  0,0571 USD
  Avusturya  0,0393 USD
  Azerbaycan  0,7029 USD
  Bahamalar  0,4768 USD
  Bahreyn  0,5428 USD
  Bangladeş  0,4721 USD
  Barbados  0,6374 USD
  Belarus  0,5954 USD
  Belçika  0,1434 USD
  Belize  0,6517 USD
  Benin  0,7204 USD
  Bermuda  0,5420 USD
  Butan  0,4907 USD
  Bolivya  0,6237 USD
  Bosna-Hersek  0,5124 USD
  Botsvana  0,6535 USD
  Brezilya  0,1847 USD
  İngiliz Virgin Adaları  0,4380 USD
  Brunei  0,4735 USD
  Bulgaristan  0,2719 USD
  Burkina Faso  0,7380 USD
  Burundi  0,9264 USD
  Kamboçya  0,4927 USD
  Kamerun  0,7039 USD
  Kanada  0,0168 USD
  Cape Verde Adaları  1,0128 USD
  Cayman Adaları  0,6060 USD
  Orta Afrika Cumhuriyeti  0,9176 USD
  Çad  0,9721 USD
  Şili  0,4612 USD
  Çin  0,0411 USD
  Kolombiya  0,2526 USD
  Komorlar  0,8661 USD
  Kongo 0,6719 USD
  Cook Adaları  2,3662 USD
  Kosta Rika  0,4463 USD
  Hırvatistan  0,2205 USD
  Kıbrıs 0,0609 USD
  Çek Cumhuriyeti  0,1189 USD
  Demokratik Kongo Cumhuriyeti  0,9807 USD
  Danimarka  0,0494 USD
  Cibuti  0,8619 USD
  Dominika  0,6316 USD
  Dominik Cumhuriyeti  0,4621 USD
  Doğu Timor  1,8533 USD
  Ekvador  0,5401 USD
  Mısır  0,1721 USD
  El Salvador  0,6176 USD
  Ekvator Ginesi  0,8743 USD
  Eritre  0,6636 USD
  Estonya  0,2759 USD
  Etiyopya  0,6767 USD
  Falkland Adaları  2,3662 USD
  Faroe Adaları  0,5114 USD
  Fiji Adaları  1,2107 USD
  Finlandiya  0,1308 USD
  Fransa  0,0359 USD
  Fransız Guyanası  0,4604 USD
  Fransız Polinezyası  1,2361 USD
  Gabon  0,8139 USD
  Gambiya  0,8931 USD
  Gürcistan  0,5506 USD
  Almanya  0,0120 USD
  Cebelitarık  0,3307 USD
  Yunanistan  0,1252 USD
  Grönland  1,3490 USD
  Grenada  0,6332 USD
  Guadelup  0,4460 USD
  Guam  1,1068 USD
  Guatemala  0,5979 USD
  Gine  0,8678 USD
  Gine-Bissau  1,2879 USD
  Guyana  0,6348 USD
  Haiti  0,6777 USD
  Honduras  0,6139 USD
  Hong Kong  0,0428 USD
  Macaristan  0,0985 USD
  İzlanda  0,1928 USD
  Hindistan 0,0297 USD
  Endonezya 0,0731 USD
  Irak  0,8277 USD
  İrlanda  0,0699 USD
  İsrail  0,2462 USD
  İtalya  0,0405 USD
  Fildişi Sahili  0,7522 USD
  Jamaika  0,5279 USD
  Japonya  0,0837 USD
  Ürdün  0,5121 USD
  Kazakistan  0,4663 USD
  Kenya  0,6308 USD
  Kiribati  2,3662 USD
  Kuveyt  0,5601 USD
  Kırgızistan  0,6279 USD
  Laos  0,4001 USD
  Letonya  0,2483 USD
  Lübnan  0,5238 USD
  Lesotho  0,8099 USD
  Liberya  0,7835 USD
  Libya  0,6357 USD
  Lihtenştayn  0,4150 USD
  Litvanya  0,3428 USD
  Lüksemburg  0,1528 USD
  Makao  0,4983 USD
  Makedonya  0,5961 USD
  Madagaskar  1,0310 USD
  Malavi  0,8767 USD
  Malezya  0,0731 USD
  Maldivler  2,0206 USD
  Mali  0,7550 USD
  Malta  0,1977 USD
  Marshall Adaları  1,2327 USD
  Moritanya  0,9400 USD
  Morityus  0,6189 USD
  Mayotte Adası  0,5193 USD
  Meksika  0,0442 USD
  Mikronezya  1,7034 USD
  Moldova  1,0061 USD
  Monako  0,5619 USD
  Moğolistan  0,5608 USD
  Karadağ  0,5414 USD
  Montserrat  1,1179 USD
  Fas  0,6934 USD
  Mozambik  0,6779 USD
  Myanmar  0,5866 USD
  Namibya  0,5821 USD
  Nauru  2,3662 USD
  Nepal  0,5245 USD
  Hollanda  0,0422 USD
  Hollanda Antilleri  0,4072 USD
  Yeni Kaledonya  1,1992 USD
  Yeni Zelanda  0,1984 USD
  Nikaragua  0,5843 USD
  Nijer  0,8664 USD
  Nijerya 0,1533 USD
  Niue  3,0703 USD
  Norfolk Adası  2,4802 USD
  Kuzey Mariana Adaları  1,6010 USD
  Norveç  0,0891 USD
  Umman  0,6809 USD
  Pakistan  0,4945 USD
  Palau  1,7271 USD
  Filistin  0,5301 USD
  Panama  0,5913 USD
  Papua Yeni Gine  1,4315 USD
  Paraguay  0,4540 USD
  Peru  0,4534 USD
  Filipinler  0,1673 USD
  Polonya  0,0390 USD
  Portekiz  0,0618 USD
  Principe ve Sao Tome  2,3662 USD
  Porto Riko  0,1884 USD
  Katar  0,6221 USD
  Reunion Adası  1,0456 USD
  Romanya  0,0825 USD
  Rusya  0,2104 USD
  Ruanda  0,8136 USD
  Samoa  1,0386 USD
  San Marino  0,5670 USD
  Suudi Arabistan  0,3838 USD
  Senegal  0,6134 USD
  Sırbistan  0,5707 USD
  Seyşeller  0,9984 USD
  Sierra Leone  0,9052 USD
  Singapur  0,1251 USD
  Slovakya  0,1350 USD
  Slovenya  0,3108 USD
  Solomon Adaları  2,0093 USD
  Somali  1,3467 USD
  Güney Afrika  0,1686 USD
  Güney Kore  0,1326 USD
  Güney Sudan  0,8237 USD
  İspanya 0,0250 USD
  Sri Lanka  0,5367 USD
  St. Helena  2,9861 USD
  St. Kitts  0,5340 USD
  St. Lucia  0,5350 USD
  St. Maarten  0,4792 USD
  St. Pierre ve Miquelon  1,1909 USD
  St. Vincent  0,5350 USD
  Sudan 0,8237 USD
  Surinam  0,6940 USD
  Svaziland  0,6216 USD
  İsveç 0,0423 USD
  İsviçre  0,1144 USD
  Tayvan  0,2511 USD
  Tacikistan  0,6049 USD
  Tanzanya  0,6879 USD
  Tayland  0,1050 USD
  Togo  0,8380 USD
  Tokelau  2,9861 USD
  Tonga Adaları  1,7726 USD
  Trinidad ve Tobago  0,5057 USD
  Tunus  0,8742 USD
  Türkiye  0,2276 USD
  Türkmenistan  0,5876 USD
  Turks ve Caicos Adaları  0,6254 USD
  Tuvalu  2,3662 USD
  Uganda  0,8448 USD
  Ukrayna  0,3923 USD
  Birleşik Arap Emirlikleri  0,2301 USD
  Birleşik Krallık  0,0158 USD
  Amerika Birleşik Devletleri  0,0142 USD
  Uruguay  0,5005 USD
  ABD Virgin Adaları  0,4330 USD
  Özbekistan  0,5551 USD
  Vanuatu  1,9053 USD
  Venezuela 0,0708 USD
  Vietnam  0,1050 USD
  Yemen  0,6113 USD
  Zambiya  0,7611 USD
  Zimbabve  0,6847 USD
 • AWS GovCloud (ABD Batı)
 • Telefon Fiyatlandırma Ayrıntıları

    Gün Başına Talep Edilen Telefon Numarası Sayısı (USD) Dakika Başına Gelen Kullanım (USD)
  Ülke Doğrudan Gelen Çağrı (DID) Ücretsiz Doğrudan Gelen Çağrı (DID) Ücretsiz
  Amerika Birleşik Devletleri
  0,03 USD
  *0,06 USD 0,0022 USD 0,0120 USD
  Kanada 0,06 USD 0,42 USD 0,0030 USD 0,0200 USD

  * Ücretsiz telefon numaraları, günlük numara başına 0,039 USD'den 1.000'den fazla fatura için alındı.

  Giden Çağrılar

  Hedef Ülke Dakika Başına Giden Çağrı (USD)
  Amerika Birleşik Devletleri 0,0048 USD
  Afganistan 0,3324 USD
  Arnavutluk 0,5894 USD
  Cezayir 0,5892 USD
  Amerikan Samoası 0,0597 USD
  Andorra 0,2074 USD
  Angola 0,2388 USD
  Anguilla 0,4558 USD
  Antarktika 2,7830 USD
  Antigua ve Barbuda 0,4464 USD
  Arjantin 0,1866 USD
  Ermenistan 0,3276 USD
  Aruba 0,3068 USD
  Ascension Adası 4,0969 USD
  Avustralya 0,0699 USD
  Avusturya 0,2436 USD
  Azerbaycan 0,5168 USD
  Bahamalar 0,2338 USD
  Bahreyn 0,1688 USD
  Bangladeş 0,0429 USD
  Barbados 0,4548 USD
  Belarus 0,7027 USD
  Belçika 0,1796 USD
  Belize 0,3436 USD
  Benin 0,5471 USD
  Bermuda 0,1639 USD
  Butan 0,1266 USD
  Bolivya 0,2486 USD
  Bosna-Hersek 0,5351 USD
  Botsvana 0,3053 USD
  Brezilya 0,0389 USD
  İngiliz Virgin Adaları 0,4295 USD
  Brunei 0,0502 USD
  Bulgaristan 0,3660 USD
  Burkina Faso 0,5220 USD
  Burundi 0,7777 USD
  Kamboçya 0,0910 USD
  Kamerun 0,4964 USD
  Kanada 0,0048 USD
  Cape Verde Adaları 0,4557 USD
  Cayman Adaları 0,3287 USD
  Orta Afrika Cumhuriyeti 0,9347 USD
  Çad 0,9193 USD
  Şili 0,0664 USD
  Çin 0,0355 USD
  Christmas Adası 0,1833 USD
  Cocos Adaları 0,1833 USD
  Kolombiya 0,0940 USD
  Komorlar 0,6124 USD
  Kongo 0,7953 USD
  Cook Adaları 1,0935 USD
  Kosta Rika 0,0738 USD
  Hırvatistan 0,5393 USD
  Kıbrıs 0,0542 USD
  Çek Cumhuriyeti 0,0880 USD
  Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0,5817 USD
  Danimarka 0,0505 USD
  Diego Garcia 2,0460 USD
  Cibuti 0,5034 USD
  Dominika 0,4162 USD
  Dominik Cumhuriyeti 0,1181 USD
  Doğu Timor 1,3788 USD
  Ekvador 0,2795 USD
  Mısır 0,1655 USD
  El Salvador 0,2414 USD
  Ekvator Ginesi 0,6753 USD
  Eritre 0,3719 USD
  Estonya 0,4762 USD
  Etiyopya 0,3625 USD
  Falkland Adaları 3,2524 USD
  Faroe Adaları 0,2377 USD
  Fiji Adaları 0,3413 USD
  Finlandiya 0,0755 USD
  Fransa 0,1436 USD
  Fransız Guyanası 0,3507 USD
  Fransız Polinezyası 0,4214 USD
  Gabon 0,7151 USD
  Gambiya 0,9148 USD
  Gürcistan 0,3539 USD
  Almanya 0,1889 USD
  Gana 0,3857 USD
  Cebelitarık 0,2337 USD
  Yunanistan 0,1105 USD
  Grönland 0,7857 USD
  Grenada 0,4355 USD
  Guadelup 0,1279 USD
  Guam 0,0556 USD
  Guatemala 0,1918 USD
  Gine 0,7535 USD
  Gine 0,6945 USD
  Guyana 0,3228 USD
  Haiti 0,5328 USD
  Honduras 0,2868 USD
  Hong Kong 0,0302 USD
  Macaristan 0,0919 USD
  İzlanda 0,0512 USD
  Hindistan 0,0463 USD
  Endonezya 0,1588 USD
  Irak 0,3045 USD
  İrlanda 0,1279 USD
  Man Adası 0,0140 USD
  İsrail 0,1028 USD
  İtalya 0,2695 USD
  Fildişi Sahili 0,6384 USD
  Jamaika 0,3384 USD
  Japonya 0,1204 USD
  Ürdün 0,2117 USD
  Kazakistan 0,2203 USD
  Kenya 0,2245 USD
  Kiribati 4,9648 USD
  Kuveyt 0,1074 USD
  Kırgızistan 0,3093 USD
  Laos 0,0983 USD
  Letonya 0,6229 USD
  Lübnan 0,2432 USD
  Lesotho 0,3849 USD
  Liberya 0,6856 USD
  Libya 0,4407 USD
  Lihtenştayn 0,4657 USD
  Litvanya 0,6269 USD
  Lüksemburg 0,1289 USD
  Makao 0,1136 USD
  Makedonya 0,5550 USD
  Madagaskar 1,0065 USD
  Malavi 0,5079 USD
  Malezya 0,0589 USD
  Maldivler 1,4856 USD
  Mali 0,5388 USD
  Malta 0,0954 USD
  Marshall Adaları 0,3874 USD
  Martinik 0,2184 USD
  Moritanya 0,7479 USD
  Morityus 0,1664 USD
  Mayotte Adası 0,6201 USD
  Meksika 0,0326 USD
  Mikronezya 0,5927 USD
  Moldova 0,4343 USD
  Monako 0,5507 USD
  Moğolistan 0,0843 USD
  Karadağ 0,5333 USD
  Montserrat 0,3988 USD
  Fas 0,6060 USD
  Mozambik 0,3331 USD
  Myanmar 0,3881 USD
  Namibya 0,1571 USD
  Nauru 4,8677 USD
  Nepal 0,1859 USD
  Hollanda 0,0732 USD
  Hollanda Antilleri 0,1596 USD
  Yeni Kaledonya 3,0466 USD
  Yeni Zelanda 0,1137 USD
  Nikaragua 0,3217 USD
  Nijer 0,5398 USD
  Nijerya 0,1246 USD
  Niue 5,2211 USD
  Norfolk Adası 2,8889 USD
  Kuzey Mariana Adaları 0,0746 USD
  Norveç 0,0907 USD
  Umman 0,4228 USD
  Pakistan 0,1264 USD
  Palau 0,4259 USD
  Filistin 0,2649 USD
  Panama 0,1598 USD
  Papua Yeni Gine 1,1980 USD
  Paraguay 0,1274 USD
  Peru 0,0150 USD
  Filipinler 0,1934 USD
  Polonya 0,2012 USD
  Portekiz 0,2465 USD
  Principe ve Sao Tome 2,2306 USD
  Porto Riko 0,0200 USD
  Katar 0,2494 USD
  Reunion Adası 0,2248 USD
  Romanya 0,0845 USD
  Rusya 0,4372 USD
  Ruanda 0,4576 USD
  Samoa 4,5541 USD
  San Marino 0,8589 USD
  Suudi Arabistan 0,1803 USD
  Senegal 0,7566 USD
  Sırbistan 0,5331 USD
  Seyşeller 1,0268 USD
  Sierra Leone 0,7090 USD
  Singapur 0,0470 USD
  Slovakya 0,1349 USD
  Slovenya 0,4342 USD
  Solomon Adaları 1,4850 USD
  Somali 0,8538 USD
  Güney Afrika 0,0993 USD
  Güney Kore 0,0251 USD
  Güney Sudan 0,5276 USD
  İspanya 0,1813 USD
  Sri Lanka 0,2142 USD
  St. Helena 2,9084 USD
  St. Kitts 0,4202 USD
  St. Lucia 0,5015 USD
  St. Maarten 0,1789 USD
  St. Pierre ve Miquelon 0,5081 USD
  St. Vincent 0,4289 USD
  Sudan 0,5276 USD
  Surinam 1,9460 USD
  Svaziland 0,2265 USD
  İsveç 0,0287 USD
  İsviçre 0,1144 USD
  Tayvan 0,1201 USD
  Tacikistan 0,3401 USD
  Tanzanya 0,5206 USD
  Tayland 0,0699 USD
  Togo 3,2199 USD
  Tokelau 3,7356 USD
  Tonga Adaları   3,3423 USD
  Trinidad ve Tobago 0,3154 USD
  Tunus 1,2826 USD
  Türkiye 0,2241 USD
  Türkmenistan 0,1907 USD
  Turks ve Caicos Adaları 0,4538 USD
  Tuvalu 4,7977 USD
  Uganda 0,4873 USD
  Ukrayna 0,3488 USD
  Birleşik Arap Emirlikleri 0,2487 USD
  Birleşik Krallık 0,0301 USD
  Uruguay 0,2220 USD
  ABD Virgin Adaları 0,2651 USD
  Özbekistan 0,0858 USD
  Vanuatu 3,7645 USD
  Vatikan Şehri 0,0246 USD
  Venezuela 0,3105 USD
  Vietnam 0,1081 USD
  Wallis ve Futuna 1,3930 USD
  Yemen 0,2659 USD
  Zambiya 0,5412 USD
  Zimbabve 0,5870 USD
Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Amazon Connect kaynakları sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Sign up for a free account
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Konsolda oluşturmaya başlayın

Amazon Connect Console sayfasında Amazon Connect ile çözüm oluşturmaya başlayın.

Oturum açın