Cấu hình và kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL Serverless

bằng Amazon Aurora Serverless

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách cấu hình và kết nối với Amazon Aurora Serverless.

Amazon Aurora là dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ với phiên bản tương thích với MySQL và PostgreSQL, cung cấp hiệu năng và tính khả dụng của cơ sở dữ liệu doanh nghiệp với mức phí rất thấp. Aurora Serverless là cấu hình tự động thay đổi quy mô theo nhu cầu mới dành cho Aurora hiện đang được cung cấp phổ biến cho phiên bản tương thích với Aurora MySQL. Với Aurora Serverless, cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động khởi động, tắt, và tăng quy mô hoặc giảm quy mô dung lượng dựa trên nhu cầu của ứng dụng của bạn. Do đó, bạn sẽ không phải chi trả cho những thứ bạn không sử dụng, trong khi vẫn được hưởng lợi từ độ khả dụng cao, quy mô, và tốc độ của Aurora.

Theo truyền thống, quản trị cơ sở dữ liệu yêu cầu một lượng phỏng đoán công việc tương đối lớn: lường trước tốc độ tăng trưởng tính toán và lưu trữ không thể nhận biết được và đôi khi không ổn định cho ứng dụng mới, quản lý khối lượng công việc thay đổi như phát triển và kiểm thử cơ sở dữ liệu, và duy trì rất nhiều cơ sở dữ liệu trực tuyến - chỉ để sử dụng không thường xuyên. Với Aurora Serverless, bạn không còn cần phỏng đoán công việc. Aurora Serverless tăng dung lượng lưu trữ và tính toán cơ sở dữ liệu khi ứng dụng của bạn cần đến và giảm dung lượng khi ứng dụng của bạn cần ít đi. Bạn sẽ chi trả theo giây cho dung lượng cơ sở dữ liệu mà mình sử dụng khi cơ sở dữ liệu hoạt động và di chuyển giữa các cấu hình tiêu chuẩn và cấu hình serverless bằng vài lần nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Trong vài phút tiếp theo, bạn sẽ tạo và cấu hình cụm Aurora Serverless DB mới. Để truy cập vào cụm Aurora Serverless mới, bạn sẽ tạo môi trường Cloud9, sau đó cho phép lưu lượng mạng đến cụm từ môi trường Cloud9 của bạn. Sử dụng công cụ dòng lệnh MySQL được cài đặt trong môi trường Cloud9, bạn sẽ đăng nhập vào cụm của bạn. Cuối cùng, bạn sẽ dọn dẹp và kết thúc môi trường Cloud9 và cụm Aurora Serverless DB.

Hướng dẫn này không nằm trong bậc miễn phí và bạn sẽ chỉ trả chưa đến 1 USD với điều kiện bạn làm theo các bước trong hướng dẫn và chấm dứt các tài nguyên khi đóng hướng dẫn.

Hướng dẫn này yêu cầu tài khoản AWS

Hướng dẫn này không nằm trong bậc miễn phí. Bạn sẽ chi trả chưa đến 1 USD với điều kiện bạn làm theo các bước trong hướng dẫn và chấm dứt các tài nguyên khi đóng hướng dẫn.


Bước 1. Điều hướng đến bảng điều khiển RDS

Trong bước này, bạn sẽ điều hướng đến bảng điều khiển Relational Database Service (RDS) để tạo cụm Aurora Serverless DB.


a.  Mở Bảng điều khiển quản lý AWS, nhờ đó bạn có thể giữ cho hướng dẫn từng bước này luôn mở. Khi màn hình mở ra, nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn để bắt đầu. Sau đó nhập RDS vào thanh tìm kiếm và chọn RDS để mở bảng điều khiển dịch vụ.

(nhấp vào để phóng to)


Bước 2. Tạo cụm Aurora Serverless DB

Trong bước này, bạn sẽ sử dụng Amazon RDS để tạo cụm Aurora Serverless DB.


a. Trên màn hình Amazon RDS, từ thanh điều hướng bên trái, chọn Cụm.

(nhấp vào để phóng to)


b. Từ màn hình RDS > Cụm, chọn Tạo cơ sở dữ liệu.

(nhấp vào để phóng to)


c.  Trên màn hìnhChọn công cụ, chọn Amazon Aurora. Trong nút radio Phiên bản,chọn Tương thích với MySQL 5.6. Hiện tại, chỉ có phiên bản MySQL 5.6 khả dụng với Aurora Serverless.

Chọn Tiếp.

(nhấp vào để phóng to)


d.  Trên màn hình Xác định chi tiết DB, trong loạiDung lượng, chọn nút radio Serverless.

Trong ô Cài đặt, trong trườngMã định danh cụm DB, nhập MyClusterName.

Đặt các trườngTên người dùng chínhMật khẩu chính theo các giá trị bạn chọn và lưu tên người dùng và địa chỉ để sử dụng về sau.

(nhấp vào để phóng to)


e.  Trên trang Cấu hình cài đặt nâng cao, trong ô Cài đặt dung lượng, bạn có thể thay đổi cài đặt đơn vị dung lượng Aurora tối thiểu và dung lượng Aurora tối đa.

Mỗi đơn vị dung lượng Aurora tương đương với một cấu hình điện toán và bộ nhớ riêng biệt. Aurora Serverless sẽ tự động thay đổi quy mô giữa cài đặt dung lượng tối thiểu và dung lượng tối đa dựa trên mức sử dụng CPU, kết nối và dụng lượng khả dụng của cụm.

Mở rộng phần Cấu hình thay đổi quy mô bổ sung. Bạn có thể vô hiệu hóa chức năng tạm dừng cụm bằng cách bỏ đánh dấu trong hộp đánh dấuDừng dung lượng điện toán sau nhiều phút liên tục không hoạt động. Sử dụng hộp danh sách thả xuống giờ, phút và giây, bạn có thể thay đổi khoảng thời gian không hoạt động cho đến khi cụm tạm dừng. Theo mặc đinh, cụm sẽ tạm dừng sau 5 phút liên tục không hoạt động.

Đối với hướng dẫn này, bạn nên để các giá trị mặc định này.

(nhấp vào để phóng to)


f. Trên ngăn Mạng & Bảo mật, trong danh sách Virtual Private Cloud (VPC), chọn Tạo VPC mới.

Trong danh sáchNhóm mạng con, chọn Tạo nhóm mạng con DB mới.

Trong danh sáchNhóm bảo mật VPC, chọn Tạo nhóm bảo mật VPC mới. Bạn sẽ sửa đổi nhóm bảo mật mới này để cho phép lưu lượng mạng từ máy khách cơ sở dữ liệu của bạn truy cập cụm Aurora Serverless ở bước tiếp theo.

Chọn Tạo cơ sở dữ liệu.

(nhấp vào để phóng to)


g.  Màn hình RDS > Cụm sẽ mở ra và cụm MyClusterName của bạn sẽ xuất hiện ở trạng thái đang tạo. Nhấp vào MyClusterName trong danh sách cụm để truy cập thông tin chi tiết về cụm của bạn.

(nhấp vào để phóng to)


h.  Màn hình thông tin chi tiết về MyClusterName sẽ mở ra. Màn hình này chứa thông tin theo dõi gồm biểu đồ Dung lượng cơ sở dữ liệu Serverless biểu thị số lượng Đơn vị dung lượng Aurora đang sử dụng theo thời gian và ngăn Sự kiện gần đây nêu chi tiết về việc thay đổi quy mô và tạm dừng/tiếp tục sự kiện.

Kéo xuống ngăn Chi tiết. Ghi lại giá trị VPC và giá trị Điểm cuối cơ sở dữ liệu để lần sau sử dụng trong hướng dẫn.

(nhấp vào để phóng to)


Bước 3. Tạo môi trường máy khách với Cloud9

Sau khi tạo cụm MyClusterName, tác vụ mới của bạn là tạo máy khách cơ sở dữ liệu trong cùng VPC. Để hoàn thành tác vụ này, bạn sẽ tạo một môi trường Cloud9 để dùng làm máy khách cơ sở dữ liệu.


a.  Từ menu Bảng điều khiển web AWS ở trên cùng, chọn Dịch vụ. Sau đó nhập Cloud9 vào thanh tìm kiếm và chọn Cloud9 để mở bảng điều khiển dịch vụ.

(nhấp vào để phóng to)


b. Trên màn hình AWS Cloud9, chọn Tạo môi trường.

(nhấp vào để phóng to)


c.  Trên màn hình Đặt tên môi trường, trong trường Tên nhập MyCloud9Env và chọn Bước tiếp theo.

(nhấp vào để phóng to)


d.  Trên màn hình Cài đặt cấu hình, đặt loại môi trường là Tạo phiên bản môi trường mới (EC2)Loại phiên bảnt2.micro.

(nhấp vào để phóng to)


e.  Bởi vì các cụm Aurora Serverless DB không có điểm cuối có thể truy cập công khai nên MyClusterName của bạn chỉ có thể truy cập được trong cùng VPC.

Để đặt MyCloud9Env trong cùng VPC làm MyClusterName, kéo xuống màn hình Cấu hình cài đặt và mở rộng phầnCài đặt mạng (nâng cao). Từ mục thả xuống Mạng (VPC), chọn VPC của MyClusterName bạn đã ghi lại trong bước 2h.

Chọn Bước tiếp theo.

Trên trang Đánh giá, chọn Tạo môi trường.

Sau khi môi trường Cloud9 mới được tạo, chuyển sang bước tiếp theo.

(nhấp vào để phóng to)


Bước 4. Cho phép truy cập mạng máy khách đến Cụm Serverless của bạn

Trong bước này, bạn sẽ cho phép truy cập mạng từ môi trường Cloud9 của bạn đến cụm Serverless DB. Để hoàn thành tác vụ này, bạn sẽ thêm nhóm bảo mật được gán cho MyCloud9Env làm nguồn lưu lượng cho nhóm bảo mật được gán cho MyClusterName. Nhóm bảo mật là tường lửa ảo kiểm soát lưu lượng mạng trong mạng của bạn.


a.  Để điều hướng dễ hơn, tải Bảng điều khiển AWS Web ở tab trình duyệt khác bằng cách nhấp vào đây. Trong cửa sổ trình duyệt mới, trên thanh menu trên cùng, chọn Dịch vụ, sau đó nhập VPC vào thanh tìm kiếm và chọn VPC từ danh sách.

(nhấp vào để phóng to)


b.  Trên trang Bảng thông tin VPC, trong điều hướng bên trái, chọn Nhóm bảo mật.

Trong cột Tên nhóm, tìm nhóm bảo mật bắt đầu bằng aws-cloud9-MyCloud9Env. Ghi lại ID nhóm của nhóm bảo mật này.

Ví dụ: trong ảnh chụp màn hình bên phải, bạn sẽ ghi lại nhóm bảo mật kết thúc bằng 7431. ID nhóm của bạn sẽ khác với ID trong ảnh chụp màn hình này.

(nhấp vào để phóng to)


c.  Trong danh sách nhóm bảo mật, chọn nhóm bảo mật bắt đầu bằng RDS-Launch-Wizard.

Sau đó chọn tab Quy tắc gửi đến.

Sau đó chọn Chỉnh sửa.

(nhấp vào để phóng to)


d.  Trong tab Quy tắc gửi đến, chọn Thêm quy tắc khác.

Trong cột Loại, chọn MySQL/Aurora (3306) từ danh sách thả xuống.

Sao đó nhấp vào trường cột Nguồn và danh sách thả xuống sẽ xuất hiện. Chọn ID nhóm bảo mật bạn đã ghi lại trong bước 4b. Sau đó chọn Lưu.

Ví dụ: trong ảnh chụp màn hình bên phải, bạn sẽ chọn trong danh sách nhóm bảo mật kết thúc bằng 7431. ID nhóm cụ thể của bạn sẽ khác với thông tin trong ảnh chụp màn hình này.  

(nhấp vào để phóng to)


Bước 5. Kết nối đến cụm Aurora Serverless DB của bạn

Trong bước này, bạn sẽ truy cập đến cụm Aurora Serverless DB từ môi trường Cloud9 của bạn.


a.   Quay lại cửa sổ trình duyệt MyCloud9Env của bạn.

Trong tab thiết bị đầu cuối bash trong MyCloud9Env, nhập lệnh sau. Thay Tên người dùng chính và điểm cuối cơ sở dữ liệu của bạn bằng các giá trị trong lệnh và ấn Enter.

mysql --user=[your Master username] --password -h [your database endpoint]

Khi được nhắc, hãy nhập Mật khẩu chính và ấn Enter.

Bây giờ bạn đã được kết nối với cụm Aurora Serverless DB MyClusterName! 

(nhấp vào để phóng to)


b. Bạn có thể đưa ra các lệnh cho cụm máy chủ Aurora Serverless DB bằng kết nối bạn đã thiết lập. Ví dụ: bạn có thể hiển thị cơ sở dữ liệu trên máy chủ bằng cách dán lệnh sau vào tab bash MyCloud9Env:

show databases;

(nhấp vào để phóng to)


Bước 6. Chấm dứt tài nguyên

Trong bước này, bạn sẽ chấm dứt cụm Aurora DB và môi trường Cloud9.

Quan trọng: Việc chấm dứt các tài nguyên hiện không dùng sẽ giúp giảm chi phí và là biện pháp tốt nhất. Nếu bạn không chấm dứt tài nguyên thì sẽ phát sinh thêm chi phí.


a.  Từ menu trên cùng, chọnDịch vụ, sau đó nhập RDS vào thanh tìm kiếm. Chọn RDS để quay lại Bảng điều khiển Amazon RDS.

(nhấp vào để phóng to)


b.  Từ trang bảng điều khiểnAmazon RDS , chọn Cụm trong danh sách điều hướng bên trái. Từ danh sách Cụm, chọn myclustername. Từ menu Thao tác, chọn Xóa cụm.

Khi được nhắc xóamyclustername, chọnXóa cụm DB.

(nhấp vào để phóng to)


c.  Từ menu Bảng điều khiển AWS Web, chọn Dịch vụ. Sau đó nhập Cloud9 vào thanh tìm kiếm và chọn Cloud9 để mở bảng điều khiển dịch vụ.

(nhấp vào để phóng to)


d. Từ màn hình Môi trường của bạn, chọn MyCloud9Env và chọn Xóa. Xác nhận xóa MyCloud9Env.

(nhấp vào để phóng to)


Xin chúc mừng!

Bạn vừa tạo, kết nối và chấm dứt một cụm Aurora Serverless DB. Để trải nghiệm các lợi ích thực của Aurora Serverless, hãy kết nối nó với các ứng dụng hay thay đổi và không thường xuyên sử dụng của bạn, môi trường phát triển/kiểm thử, ứng dụng đa khách hàng và các ứng dụng khác có thể được hưởng lợi từ tự động thay đổi quy mô theo nhu cầu.

Tìm hiểu thêm để biết cách sử dụng Aurora Serverless cho ứng dụng tiếp theo của bạn »

Bạn vừa mới tìm hiểu cách tạo và kết nối cụm cơ sở dữ liệu Aurora Serverless, bây giờ bạn có thể tiếp tục với hướng dẫn người dùng Aurora Serverless. Với phần này, bạn có thể tìm hiểu cách lưu trữ, sửa đổi, xem và thiết lập dung lượng cho cơ sở dữ liệu Aurora Serverless của bạn.

Sử dụng Amazon Aurora Serverless »