Blog de Amazon Web Services (AWS)

Category: Amazon AppFlow

Captura de datos modificados basada en SAP ODP con el conector Amazon AppFlow SAP OData

Por Krishnakumar Ramadoss, Specialist SA, SAP Innovation en AWS; Rozal Singh, Sr US-NE SAP Specialist SA en AWS; Manoj Muthukrishnan, Principle SAP SA en AWS; Ram Borhade, Sr. SA SAP on AWS, GVSA en AWS; Rajendra  Narikimelli, Sr. SA SAP en AWS; Damian Maldonado, Sr. Specialist SA en AWS; Ganesh Suryanarayanan, Sr Partner SA en […]