วิธีการกำหนดราคา

Amazon AppStream 2.0 เป็นบริการการประมวลผลสำหรับผู้ใช้ปลายทางของ AWS (EUC)เหมาะสำหรับการสตรีมแอปพลิเคชัน Software-as-a-Service (SaaS) การแปลงแอพพลิเคชันเดสก์ทอปไปเป็น SaaS และกรณีการใช้งานเดสก์ท็อปเสมือน

ด้วย Amazon AppStream 2.0 คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะทรัพยากร Desktop-as-a-Service (DaaS) ที่คุณจัดเตรียม และมีค่าธรรมเนียมรายเดือนเล็กน้อยต่อผู้ใช้ปลายทางเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่เลือก ไม่มีค่าบริการล่วงหน้าและข้อผูกมัดระยะยาวเมื่อใช้งาน Amazon AppStream 2.0

ทรัพยากรการสตรีมประกอบด้วยอินสแตนซ์ฟลีตที่เปิดใช้งานตลอดเวลา AppStream 2.0, อินสแตนซ์ฟลีตที่เปิดใช้งานตามความต้องการ, กลุ่มอินสแตนซ์ Elastic, อินสแตนซ์ Image Builder และอินสแตนซ์ App Block Builder ราคาด้านล่างคือราคาต่อชั่วโมงอินสแตนซ์ที่ใช้ แต่ละชั่วโมงอินสแตนซ์ที่ใช้ไปบางส่วนจะเรียกเก็บเงินต่อวินาทีสำหรับอินสแตนซ์ฟลีต Elastic หรืออินสแตนซ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Amazon Linux 2 ราคาจะขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ ขนาด และระบบปฏิบัติการที่คุณเลือก ค่าบริการอินสแตนซ์จะรวมการประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายใดๆ ก็ตามที่ใช้โดยโปรโตคอลการสตรีม AppStream 2.0 จะตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากฟลีตและปรับความจุของฟลีตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ของคุณในราคาต่ำสุดที่เป็นไปได้โดยอัตโนมัติ การปรับความสามารถจะดำเนินการตามนโยบายการปรับขนาดที่คุณกำหนดไว้โดยอิงตามการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน หรืออิงตามกำหนดเวลา Auto Scaling จะใช้กับฟลีตทั้งแบบที่เปิดใช้งานตลอดเวลาและแบบตามความต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Fleet Auto Scaling สำหรับ Amazon AppStream 2.0 ในคู่มือการดูแลระบบ Amazon AppStream 2.0

ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ใช้แบบต่อผู้ใช้ต่อเดือนในแต่ละรีเจี้ยน AWS ที่ผู้ใช้สตรีมแอปพลิเคชันจากอินสแตนซ์ฟลีต AppStream 2.0 ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 

อินสแตนซ์ฟลีตที่เปิดใช้งานตลอดเวลา

อินสแตนซ์ฟลีตที่เปิดใช้งานตลอดเวลาสำหรับ Windows จะเรียกเก็บทุกชั่วโมง อินสแตนซ์ฟลีตที่เปิดใช้งานตลอดเวลาสำหรับ Linux จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มครั้งละหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที ค่าบริการอินสแตนซ์จะรวมการประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายใดๆ ก็ตามที่ใช้โดยโปรโตคอลการสตรีม ด้วยฟลีตที่เปิดตลอดเวลา อินสแตนซ์ทั้งหมดที่ทำงานจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามค่าธรรมเนียมของอินสแตนซ์ที่ใช้แม้ผู้ใช้จะไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ โดยอ้างอิงตามประเภทและขนาดของอินสแตนซ์

อินสแตนซ์ฟลีตที่เปิดใช้งานตามความต้องการ

อินสแตนซ์ฟลีตที่เปิดใช้งานตามความต้องการสำหรับ Windows จะเรียกเก็บทุกชั่วโมง อินสแตนซ์ฟลีตที่เปิดใช้งานตามความต้องการสำหรับ Linux จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มครั้งละหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที ค่าบริการอินสแตนซ์จะรวมการประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายใดๆ ก็ตามที่ใช้โดยโปรโตคอลการสตรีม ด้วยฟลีตแบบตามความต้องการ อินสแตนซ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอินสแตนซ์ที่ทำงาน โดยอ้างอิงตามประเภทและขนาดอินสแตนซ์เฉพาะเมื่อใช้งานอินสแตนซ์ในเซสชันการสตรีม อินสแตนซ์ในฟลีตตามความต้องการที่ไม่ได้ใช้งานสำหรับเซสชันการสตรีมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอินสแตนซ์ที่หยุดไปในแต่ละชั่วโมงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยเหมือนกันหมดสำหรับอินสแตนซ์ทุกประเภทและขนาด สำหรับอินสแตนซ์ฟลีตที่เปิดใช้งานตามความต้องการสำหรับ Linux แต่ละชั่วโมงที่หยุดไปบางส่วนจะเรียกเก็บเงินต่อวินาที

อินสแตนซ์ Image Builder

อินสแตนซ์ Image Builder สำหรับ Windows จะเรียกเก็บทุกชั่วโมง อินสแตนซ์ Image Builder สำหรับ Linux จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มครั้งละหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที ค่าบริการอินสแตนซ์ Image Builder จะรวมการประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายใดๆ ก็ตามที่ใช้โดยโปรโตคอลการสตรีม อินสแตนซ์ Image Builder ทั้งหมดที่ทำงานจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามค่าธรรมเนียมของอินสแตนซ์ที่ใช้แม้จะไม่ได้เชื่อมต่อกับผู้ดูแลก็ตาม โดยอ้างอิงตามประเภทและขนาดของอินสแตนซ์

อินสแตนซ์ฟลีต Elastic

อินสแตนซ์การสตรีมฟลีต Elastic จะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มครั้งละหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที ตลอดระยะเวลาของเซสชันการสตรีม ราคาคือราคาต่อชั่วโมงอินสแตนซ์ ค่าบริการอินสแตนซ์จะรวมการประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายใดก็ตามที่ใช้โดยโปรโตคอลการสตรีม

อินสแตนซ์กลุ่มแบบหลายเซสชัน

ความสามารถแบบหลายเซสชันของ AppStream 2.0 ช่วยให้เซสชันผู้ใช้หลายรายสามารถทํางานบนอินสแตนซ์เดียวได้ ฟังก์ชันการทํางานแบบหลายเซสชันนี้ได้รับการสนับสนุนสําหรับการกําหนดค่า Windows ของกลุ่ม Always-On และ On-Demand เท่านั้น อินสแตนซ์แบบหลายเซสชันนั้นจะมีการเรียกเก็บเงินเป็นรายชั่วโมง โดยไม่คํานึงถึงจํานวนเซสชันของผู้ใช้ที่ทํางานต่ออินสแตนซ์ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะประกอบด้วยการประมวลผล การจัดเก็บ และการรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่ใช้โดยโปรโตคอลการสตรีม

อินสแตนซ์ App Block Builder

อินสแตนซ์ App Block Builder สำหรับ Linux จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มครั้งละหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที ค่าบริการอินสแตนซ์ App Block Builder จะรวมการประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายใดๆ ก็ตามที่ใช้โดยโปรโตคอลการสตรีม อินสแตนซ์ App Block Builder ทั้งหมดที่ทำงานจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามค่าธรรมเนียมของอินสแตนซ์ที่ใช้แม้จะไม่ได้เชื่อมต่อกับผู้ดูแลก็ตาม โดยอ้างอิงตามประเภทและขนาดของอินสแตนซ์

ค่าธรรมเนียมผู้ใช้

ผู้ใช้แต่ละคนที่เริ่มต้นเซสชันการสตรีมบนอินสแตนซ์กลุ่มที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Microsoft Remote Desktop Service Subscriber Access License (RDS SAL) สำหรับเดือนที่มีเซสชันการสตรีมเกิดขึ้น ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณเป็นจำนวน 4.19 USD ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสําหรับกลุ่มอินสแตนซ์เซสชันเดียว หรือ 6.42 USD สําหรับกลุ่มแบบหลายเซสชัน ผู้ใช้จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม RDS SAL แบบหลายเซสชัน หากมีการใช้ทั้งแบบหลายเซสชันและเซสชันเดียวภายในเดือนที่กำหนด ระบบจะระบุผู้ใช้ตามประเภทการตรวจสอบที่ไม่ซ้ำกันและชื่อผู้ใช้ที่เชื่อมต่อไปยังเซสชันการสตรีมของตน และ AWS Region ที่โฮสต์อินสแตนซ์กลุ่มพื้นฐาน Amazon AppStream 2.0 รองรับการตรวจสอบสามประเภท ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้, SAML 2.0 และ URL การสตรีม (API) ค่าธรรมเนียม RDS SAL จะถูกเรียกเก็บเต็มจำนวนสำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่เปิดตัวเซสชันการสตรีมในระหว่างเดือน และไม่ได้คิดตามสัดส่วน ไม่ว่าผู้ใช้จะเปิดตัวเซสชันการสตรีมครั้งแรกในเดือนนั้นเมื่อใดก็ตาม ค่าธรรมเนียม RDS SAL จะไม่ถูกเรียกเก็บเมื่อเชื่อมต่อกับ Image Builders หรือ App Block Builder 

โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันสาธารณะบางแห่งอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมผู้ใช้ Microsoft RDS SAL 0.44 USD ต่อผู้ใช้ต่อเดือน โดยไม่คำนึงถึงประเภทกลุ่มที่ใช้งานเซสชันเดียวหรือหลายเซสชัน โปรดดูข้อกำหนดและเอกสารเกี่ยวกับการให้สิทธิ์การใช้งานของ Microsoft สำหรับข้อกำหนดด้านคุณสมบัติ หากคุณคิดว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โปรดติดต่อเรา

หากคุณมี Microsoft License Mobility คุณอาจมีสิทธิ์นำใบอนุญาต Microsoft RDS Client Access License (CAL) ของคุณเองมาใช้กับ Amazon AppStream 2.0 สำหรับผู้ใช้ที่ใบอนุญาตดังกล่าวของตนครอบคลุม คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ใช้รายเดือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ใบอนุญาต Microsoft RDS CAL ที่มีอยู่ของคุณกับ Amazon AppStream 2.0 โปรดดูหน้านี้หรือปรึกษาตัวแทน Microsoft ของคุณ ค่าธรรมเนียม RDS SAL จะไม่ถูกเรียกเก็บเมื่อเชื่อมต่อกับ Image Builders หรือ App Block Builder

การสตรีมจากกลุ่มอินสแตนซ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Amazon Linux 2 จะไม่มีค่าธรรมเนียมผู้ใช้

ธินไคลเอ็นต์ Amazon WorkSpaces

AppStream 2.0 ทํางานร่วมกับธินไคลเอ็นต์ Amazon WorkSpaces เพื่อการเข้าถึงเดสก์ท็อปเสมือนที่คุ้มค่า จัดการง่าย และปลอดภัย ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของผู้ใช้ปลายทางและพนักงานไอที ค่าบริการธินไคลเอ็นต์ WorkSpaces ครอบคลุมถึงการชําระเงินล่วงหน้าสําหรับอุปกรณ์ธินไคลเอ็นต์ WorkSpaces พร้อมค่าบริการรายเดือนเพื่อจัดการ ตรวจสอบ และรักษากลุ่มอินสแตนซ์ธินไคลเอ็นต์ของคุณ ไปที่ หน้าค่าบริการของ Workspace Thin Client เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างราคา Amazon AppStream 2.0

เมื่อใช้รีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คุณจะต้องเปิดใช้ Image Builder stream.standard.medium เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันและสร้างอิมเมจ จากฟลีตตามความต้องการที่คุณจัดเตรียมจะมีอินสแตนซ์ฟลีต stream.standard.medium สองรายการ ในระหว่างเดือนนั้นๆ หนึ่งในผู้ใช้มีการเปิดใช้เซสชันการสตรีมจากฟลีตตามความต้องการของคุณโดยใช้ประเภทการตรวจสอบทั้งแบบ SAML 2.0 และ URL การสตรีม และระหว่างเดือนเดียวกัน ผู้ใช้รายอื่นๆ เปิดใช้เซสชันการสตรีมจากฟลีตตามความต้องการโดยใช้ SAML 2.0 

Image Builder และฟลีตสำหรับ Windows

ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ราคารายชั่วโมงของ stream.standard.medium สำหรับ Windows จะอยู่ที่ 0.10 USD ต่อชั่วโมง ค่าธรรมเนียมของอินสแตนซ์ที่หยุดไปจะอยู่ที่ 0.025 USD ต่อชั่วโมง นอกจากนี้ AppStream 2.0 ยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ใช้ที่ราคา 4.19 USD (Microsoft Remote Desktop Service Subscriber Access License หรือ RDS SAL) สำหรับผู้ใช้ที่ยืนยันแล้วแต่ละรายที่เปิดใช้เซสชันการสตรีมจากกลุ่มอินสแตนซ์ AppStream 2.0 Windows ในระหว่างเดือนนั้นๆ จะไม่มีการเรียกค่าธรรมเนียมผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลที่เชื่อมต่อและใช้ Image Builder เพื่อสร้างอิมเมจ

สมมติว่าคุณมีผู้ใช้ 100 รายที่สตรีมอินสแตนซ์ On-Demand AppStream 2.0 เป็นเวลา 5 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ 4 สัปดาห์ต่อเดือน (100 ชั่วโมงต่อผู้ใช้ต่อเดือน) และอินสแตนซ์ของคุณได้รับการจัดเตรียมและหยุดทำงานเป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อผู้ใช้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดของคุณจะเท่ากับ 1,469 USD (14.69 USD ต่อผู้ใช้) (100 ชั่วโมงต่อผู้ใช้ x ผู้ใช้ 100 ราย x 0.10 USD ต่อชั่วโมง กลุ่มอินสแตนซ์ stream.standard.medium) + (20 ชั่วโมงต่อผู้ใช้ x ผู้ใช้ 100 ราย x 0.025 USD ต่อชั่วโมงค่าธรรมเนียมอินสแตนซ์ที่หยุดไป) + (ผู้ใช้ 100 ราย x 4.19 USD ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ RDS SAL) = 1,469 USD ต่อเดือน หากผู้ดูแลระบบใช้เครื่องมือสร้างรูปภาพเป็นเวลา 5 ชั่วโมงต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 5 ชั่วโมง x 0.10 USD ต่อชั่วโมง = 0.50 USD (ไม่มีค่าธรรมเนียมผู้ใช้ RDS SAL) ทำให้ต้นทุนรวมอยู่ที่ 1,469.50 USD ต่อเดือน (14.70 USD ต่อผู้ใช้ต่อเดือน)

Image Builder และกลุ่มอินสแตนซ์สำหรับ Linux

ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ราคารายชั่วโมงของ stream.standard.medium สำหรับ Linux จะอยู่ที่ 0.084 USD ต่อชั่วโมง ค่าธรรมเนียมของอินสแตนซ์ที่หยุดไปจะอยู่ที่ 0.025 USD ต่อชั่วโมง การสตรีมจากอินสแตนซ์ Linux จะไม่มีค่าธรรมเนียมผู้ใช้

สมมติว่าอินสแตนซ์ Image Builder ของคุณทำงานเป็นเวลา 3.5 ชั่วโมง อินสแตนซ์การสตรีมตามความต้องการทั้งสองรายการของคุณจะสตรีมรายการละ 4.5 ชั่วโมงต่อวันในสัปดาห์ทำการ (45 ชั่วโมง) และอินสแตนซ์ของคุณจะหยุดในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ทำการ (195 ชั่วโมง) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณจะอยู่ที่ 8.85 USD ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะคำนวณดังนี้: (45 ชั่วโมง x อินสแตนซ์ฟลีต stream.standard.medium 0.082 USD ต่อชั่วโมง) + (195 ชั่วโมง x ค่าธรรมเนียมอินสแตนซ์ที่หยุดไป 0.025 USD ต่อชั่วโมง) + (3.5 ชั่วโมง x stream.standard.medium Image Builder 0.082 USD ต่อชั่วโมง) = 8.85 USD ไม่มีค่าธรรมเนียมผู้ใช้สำหรับการสตรีมจากอินสแตนซ์ฟลีตที่ใช้ Amazon Linux 2

AWS Pricing Calculator

AWS Pricing Calculator

คำนวณ Amazon AppStream 2.0 และต้นทุนสถาปัตยกรรมในการประมาณค่าเดียว

AppStream 2.0 มีเครื่องมือราคาที่ใช้งานง่ายที่คุณสามารถใช้เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Amazon AppStream 2.0 เปิดตัวเครื่องมือราคาที่ใช้งานง่ายในบล็อกการสตรีมบนเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันของ AWS

ดาวน์โหลดเครื่องมือราคาของ AppStream 2.0:  ไฟล์ Microsoft Excel  I  ไฟล์ OpenOffice Calc

ราคา Amazon AppStream 2.0 – อินสแตนซ์แบบเปิดใช้งานตลอดเวลา ตามความต้องการ และ Image Builder

  • อินสแตนซ์ Windows
  • ปรับกราฟฟิคให้เหมาะสม
  • อินสแตนซ์ Linux
  • ปรับกราฟฟิคให้เหมาะสม

* ค่าธรรมเนียมราคารายชั่วโมงถูกเรียกเก็บสำหรับอินสแตนซ์ที่ทำงานอยู่เท่านั้น สำหรับฟลีต Image Builder และแบบเปิดใช้งานตลอดเวลา อาจจะถือว่าอินสแตนซ์ทำงานอยู่หากสามารถใช้งานได้ แม้ว่าไม่มีผู้ใช้เชื่อมต่ออยู่ก็ตาม สำหรับกลุ่มอินสแตนซ์ตามความต้องการ จะถือว่าอินสแตนซ์ทำงานอยู่เฉพาะเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับเซสชันการสตรีมที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

แซสชันการสตรีมกลุ่มอินสแตนซ์ Elastic และการกำหนดราคาของ App Block Builder

  • อินสแตนซ์ Windows
  • อินสแตนซ์ Linux

* ฟลีต Elastic จะเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาของเซสชันการสตรีมซึ่งมีหน่วยเป็นวินาที โดยมีระยะเวลาขั้นต่ำ 15 นาที ราคาคือราคาต่อชั่วโมงอินสแตนซ์ อาจมีการประเมินค่าธรรมเนียมผู้ใช้เพิ่มเติมเมื่อผู้ใช้สตรีมแอปพลิเคชันจากอินสแตนซ์การสตรีมโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับอินสแตนซ์ที่ทำงานอยู่เท่านั้น สำหรับ App Block Builder อาจพิจารณาอินสแตนซ์ว่าทำงานอยู่ถ้าอินสแตนซ์นั้นพร้อมใช้งานแม้ว่าจะไม่มีผู้ใช้เชื่อมต่ออยู่ก็ตาม

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างทั้งหมดด้านล่างอิงตามราคาในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

ตัวอย่างที่ 1:

คุณสตรีมแอปพลิเคชันไปยังผู้ใช้ 3 รายจากระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server โดยใช้ประเภทและขนาดของอินสแตนซ์ stream.standard.small ระยะเวลาการสตรีมของผู้ใช้ตลอดหนึ่งเดือนอยู่ที่ 32.5 ชั่วโมง ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้:

(32.5 ชั่วโมง x 0.12 USD ต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์การสตรีม stream.standard.small บน Microsoft Windows) + (ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ 3 ราย x 4.19 USD ต่อผู้ใช้สำหรับสิทธิ์การใช้งาน RDS SAL บน Microsoft Windows) = 16.47 USD

ตัวอย่างที่ 2:

คุณสตรีมแอปพลิเคชันไปยังผู้ใช้หนึ่งรายจากระบบปฏิบัติการ Amazon Linux 2 โดยใช้ประเภทและขนาดของอินสแตนซ์ stream.standard.small ผู้ใช้ของคุณมีช่วงเวลาของเซสชันการสตรีมที่หลากหลาย ค่าบริการต่อเซสชันการสตรีมของคุณจะคำนวณได้ดังนี้:

เซสชันการสตรีมที่ 1: สตรีมแอปพลิเคชันเป็นเวลา 5 นาที:

(ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินขั้นต่ำ 15 นาที / 60 นาทีในหนึ่งชั่วโมง) x 0.076 USD ต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์การสตรีม stream.standard.small บน Amazon Linux 2) = 0.019 USD

เซสชันการสตรีมที่ 2: สตรีมแอปพลิเคชันเป็นเวลา 65 นาที:

(65 นาที / 60 นาทีในหนึ่งชั่วโมง) x 0.076 USD ต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์การสตรีม stream.standard.small บน Amazon Linux 2 = 0.082 USD

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon AppStream 2.0

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon AppStream 2.0
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา