Amazon DataZone

ปลดล็อกข้อมูลข้ามขอบเขตองค์กรด้วยการกำกับดูแลในตัว

ดูข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดของคุณที่เชื่อถือได้ในมุมมองแบบ 360 องศา ไม่ว่าจะเก็บข้อมูลไว้ที่ใดก็ตาม

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเชิญทสมาชิกทีมให้ทำงานร่วมกันและเข้าถึงสินทรัพย์ในโครงการข้อมูลและเครื่องมือการวิเคราะห์

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยมุมมองที่เป็นแบบเฉพาะของโครงการของคุณโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ในคอนโซลการจัดการของ AWS

เข้าถึงข้อมูลของคุณโดยเป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรคุณ

ทำงานอย่างไร

ใช้ Amazon DataZone เพื่อแบ่งปัน ค้นหา และค้นพบข้อมูลตามขนาดขอบเขตขององค์กร ทำงานร่วมกันในโครงการข้อมูลผ่านพอร์ทัลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมที่ให้มุมมองข้อมูลทั้งหมดของคุณในรูปแบบของคุณเอง ไปพร้อมกับบังคับใช้นโยบายการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ

แผนภาพแสดงวิธีใช้ Amazon DataZone เพื่อแชร์ ค้นหา และค้นพบข้อมูล
พอร์ทัล Amazon DataZone (00:50)
ทำไมต้อง Amazon DataZone
ใช้ Amazon DataZone เพื่อค้นหาและแบ่งปันข้อมูลตามขนาดที่เหมาะสมทั่วทั้งขอบเขตขององค์กรด้วยการกำกับดูแลและการควบคุมการเข้าถึง Amazon DataZone ทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ทำไมต้อง Amazon DataZone
ใช้ Amazon DataZone เพื่อค้นหาและแบ่งปันข้อมูลตามขนาดที่เหมาะสมทั่วทั้งขอบเขตขององค์กรด้วยการกำกับดูแลและการควบคุมการเข้าถึง Amazon DataZone ทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

คุณสมบัติ

แค็ตตาล็อก Amazon DataZone

ค้นหาข้อมูลที่เผยแพร่ ขอการเข้าถึง และเริ่มทำงานกับข้อมูลของคุณในไม่กี่วันแทนที่จะเป็นสัปดาห์

โปรเจกต์ใน Amazon DataZone

ทำงานร่วมกับทีมผ่านสินทรัพย์ข้อมูล รวมถึงจัดการและตรวจสอบสินทรัพย์ข้อมูลในโปรเจกต์ต่างๆ

พอร์ทัล Amazon DataZone

เข้าถึงการวิเคราะห์ด้วยมุมมองส่วนบุคคลสำหรับสินทรัพย์ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บหรือ API

กรณีการใช้งาน

ค้นหาข้อมูลในแค็ตตาล็อกข้อมูลทางธุรกิจ

ใช้คำค้นทางธุรกิจเพื่อค้นหา แบ่งปัน และเข้าถึงข้อมูลปที่จัดทำเป็นแค็ตตาล็อก ซึ่งจัดเก็บไว้ใน AWS หรือภายในองค์กร หรือโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

เพิ่มความคล่องตัวให้กระบวนการของกระแสงาน

เพิ่มประสิทธิภาพของคุณด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างทีมอย่างราบรื่น และเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์แบบบริการตัวเอง

ลดความซับซ้อนของการเข้าถึงการวิเคราะห์

รับมุมมองแบบปรับให้เหมาะสมกับบุคคล เพื่อค้นหา จัดเตรียม แปลง วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพโดยใช้แอปพลิเคชันบนเว็บ

จัดการการเข้าถึงจากที่เดียว

จัดการและดูแลการเข้าถึงข้อมูลตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยขององค์กรได้จากที่เดียว

วิธีเริ่มต้น

สำรวจ Amazon DataZone

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจของ Amazon DataZone โครงการข้อมูล และคุณสมบัติอื่นๆ

ทำความเข้าใจวิธีการทำงานของ Amazon DataZone

ค้นพบว่า Amazon DataZone เกี่ยวข้องกับบริการอื่นๆ ของ AWS อย่างไร

เริ่มต้นใช้งาน Amazon DataZone

สร้างด้วย Amazon DataZone ในคอนโซลการจัดการของ AWS เพื่อเริ่มต้น


สำรวจ AWS เพิ่มเติม