Amazon DataZone: การค้นพบข้อมูลโดยอัตโนมัติ

Amazon DataZone คืออะไร

Amazon DataZone เป็นบริการจัดการข้อมูลที่ช่วยให้ลูกค้าจัดทำแค็ตตาล็อก ค้นหา แชร์ และกำกับดูแลข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน AWS, ภายในองค์กร และในแหล่งข้อมูลของบริษัทอื่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น Amazon DataZone ช่วยให้ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลข้อมูลที่ดูแลแอสเซทข้อมูลขององค์กรสามารถจัดการและกำกับดูแลการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้การควบคุมแบบละเอียด การควบคุมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงระดับสิทธิ์และบริบทที่เหมาะสมได้ Amazon DataZone ช่วยให้วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักวิเคราะห์ และผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วทั้งองค์กรได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถค้นหา ใช้งาน และทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

คุณสมบัติ

ค้นหาข้อมูลที่เผยแพร่ ขอการเข้าถึง และเริ่มทำงานกับข้อมูลของคุณในไม่กี่วันแทนที่จะเป็นสัปดาห์

ทำงานร่วมกับทีมผ่านสินทรัพย์ข้อมูล รวมถึงจัดการและตรวจสอบสินทรัพย์ข้อมูลในโปรเจกต์ต่างๆ

เข้าถึงการวิเคราะห์ด้วยมุมมองส่วนบุคคลสำหรับสินทรัพย์ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บหรือ API

ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่เหมาะสมเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่มีการกำกับดูแล


สำรวจ AWS เพิ่มเติม