คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon DataZone

ถาม: องค์ประกอบหลักของ Amazon DataZone คืออะไร

Amazon DataZone ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักดังนี้

  • แค็ตตาล็อกของทั้งองค์กร: ทำให้ข้อมูลในด้านบริบททางธุรกิจมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกคนสามารถค้นหาและเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว บันทึกรายการข้อมูลทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้คุณสามารถค้นหาและร้องขอการเข้าถึงข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ได้
  • เผยแพร่/สมัครรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ด้วยการจัดการการเข้าถึง: ใช้เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่เหมาะสมเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม เพิ่มความคล่องตัวในการตรวจสอบว่าผู้ใดกำลังใช้ชุดข้อมูลสำหรับกรณีการใช้งานทางธุรกิจใด พร้อมการเผยแพร่และการสมัครรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์
  • โปรเจกต์ข้อมูล: ลดความซับซ้อนในการเข้าถึงการวิเคราะห์ของ AWS โดยการสร้างการจัดกลุ่มบุคคล สินทรัพย์ข้อมูล และเครื่องมือวิเคราะห์ตามกรณีการใช้งานทางธุรกิจ โปรเจกต์ของ Amazon DataZone คือพื้นที่ร่วมกันที่สมาชิกของโปรเจกต์สามารถทำงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อาร์ทิแฟกต์ร่วมกันได้ โปรเจกต์อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มอย่างชัดเจนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือการวิเคราะห์เท่านั้น โปรเจกต์ส่วนบุคคลจะจัดการความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์ข้อมูลที่สร้างขึ้นตามนโยบายที่ใช้โดยทีมบริกรข้อมูล ซึ่งจะกระจายอำนาจการเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านการกำกับดูแลส่วนกลาง
  • พอร์ทัล (นอกคอนโซลการจัดการของ AWS): พอร์ทัล Amazon DataZone เป็นประสบการณ์การใช้งานข้อมูลแบบผสานรวมสำหรับผู้ใช้เพื่อส่งเสริมการสำรวจและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยโฮมเพจที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล พอร์ทัลคือประสบการณ์นอกคอนโซลที่อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน ขณะทำงานกับข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์ในแบบบริการตนเองไปพร้อมกัน ยืนยันข้อมูลประจำตัวที่มีอยู่จากผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวของคุณ

ถาม: แค็ตตาล็อก Amazon DataZone เป็นแค็ตตาล็อกประเภทใด

Amazon DataZone แนะนำแค็ตตาล็อกข้อมูลเมตาธุรกิจ ข้อมูลเมตาทางธุรกิจให้ข้อมูลที่เขียนหรือใช้งานโดยนักธุรกิจและให้บริบทกับข้อมูลขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูล เช่น:

  • เจ้าของ: องค์กรข้อมูลเป็นศูนย์กลางที่ทันสมัยใช้กระบวนการดูแลข้อมูลการกระจายที่ LOB มีความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลของตัวเอง แค็ตตาล็อกติดตามการเป็นเจ้าของเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาและร้องขอการเข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานทางธุรกิจของพวกเขา
  • การจัดหมวดหมู่: การค้นพบข้อมูลเป็นงานสำคัญที่ข้อมูลเมตาทางธุรกิจสามารถรองรับได้ การค้นพบข้อมูลใช้ออนโทโลยีองค์กรและอนุกรมวิธานที่กำหนดโดยส่วนกลางเพื่อจำแนกแหล่งที่มาของข้อมูลและช่วยให้คุณสามารถค้นหาวัตถุข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
  • ความสัมพันธ์: คุณสามารถใช้แค็ตตาล็อกข้อมูล Amazon DataZone เพื่อเพิ่มข้อมูลความสัมพันธ์เป็นข้อมูลเมตาได้ เช่นเดียวกับสคีมาชุดข้อมูลทางเทคนิค แค็ตตาล็อกข้อมูลเมตาทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในแค็ตตาล็อก เช่นระหว่างฐานข้อมูล ชุดข้อมูล และคอลัมน์ของข้อมูล

ถาม: โดเมน Amazon DataZone คืออะไร

ด้วยโดเมนต่างๆ คุณจะสามารถจัดระเบียบทรัพยากรที่สอดคล้องกับโดเมนที่ขับเคลื่อนด้วยธุรกิจได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น เช่น LOB โดเมนเป็นคอลเลกชันของอ็อบเจกต์ Amazon DataZone เช่นสินทรัพย์ข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องบัญชี AWS และแหล่งที่มาของข้อมูล โดเมนคือคอนเทนเนอร์ที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับคุณ ทีมของคุณ และเอนทิตีของ Amazon DataZone ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสินทรัพย์ข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น Amazon Athena และเครื่องมือแก้ไขการสืบค้นข้อมูลของ Amazon Redshift คุณจะสามารถเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลในแค็ตตาล็อกได้ด้วยโดเมนเฉพาะที่เป็นตัวควบคุมข้อมูล จากนั้น คุณจะสามารถควบคุมการเข้าถึงบัญชี AWS และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถเข้าถึงโดเมนนั้นได้ โดเมนมีกลไกในการปลูกฝังวินัยขององค์กรสำหรับทีมที่มีการผลิตและบันทึกรายการข้อมูลในแค็ตตาล็อกข้อมูลทางธุรกิจ คุณสามารถเผยแพร่สินทรัพย์ข้อมูลในแค็ตตาล็อกไปยังโดเมนเฉพาะที่ควบคุมข้อมูลและควบคุมการเข้าถึงของผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงโดเมนได้ โดเมนสามารถมีโปรเจกต์ที่ขับเคลื่อนโดยกรณีใช้งานทางธุรกิจที่ผู้คนจะทำงานร่วมกัน

ถาม: Amazon DataZone รองรับและมีวิธีผสานรวมกับบริการอื่น ๆ ของ AWS อย่างไร

Amazon DataZone รองรับการผสานรวมกับบริการอื่น ๆ ของ AWS ทั้งหมด 3 ประเภทดังนี้

  • แหล่งที่มาของข้อมูลผู้ผลิต: คุณสามารถเผยแพร่สินทรัพย์ข้อมูลไปยังแค็ตตาล็อก Amazon DataZone ได้จากข้อมูลที่เก็บไว้ในแค็ตตาล็อกข้อมูลของ AWS Glue และตารางและมุมมองของ Amazon Redshift นอกจากนี้คุณยังสามารถเผยแพร่เส้นทางและอ็อบเจกต์ Amazon S3 ด้วยตนเอง (เช่น รูปภาพและไดเร็กทอรี) ลงในแค็ตตาล็อก Amazon DataZone ได้
  • เครื่องมือสำหรับผู้บริโภค: คุณสามารถใช้ Amazon Athena หรือเครื่องมือแก้ไขการสืบค้นข้อมูลของ Amazon Redshift v2 เพื่อเข้าถึงและวิเคราะห์สินทรัพย์ข้อมูลของคุณได้
  • การควบคุมการเข้าถึงและการอนุญาต: Amazon DataZone สนับสนุนการอนุญาตให้เข้าถึง AWS Lake Formation จัดการตาราง AWS Glue และตารางและมุมมองของ Amazon Redshift สำหรับสินทรัพย์ข้อมูลทั้งหมด Amazon DataZone เผยแพร่กิจกรรมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของคุณใน Amazon EventBridge (ตัวอย่างเช่น การอนุมัติที่ให้กับคำขอสมัครับข้อมูล) หาก Amazon DataZone ไม่สนับสนุนการจัดการการเข้าถึงสำหรับสินทรัพย์ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถใช้กิจกรรมมาตรฐานเหล่านี้เพื่ออนุญาตการเข้าถึงได้ (ตัวอย่างเช่น ตาราง IAM-managed Glue และเส้นทาง Amazon S3) คุณสามารถใช้กิจกรรมมาตรฐานเหล่านี้เพื่อผสานรวมกับบริการอื่นๆ ของ AWS หรือโซลูชันของบุคคลที่สามสำหรับการผสานรวมแบบกำหนดเองได้

ถาม: พอร์ทัล Amazon DataZone คืออะไร?

Amazon DataZone ให้พอร์ทัลการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรแก่นักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหา เข้าถึง จัดเตรียม วิเคราะห์ และรายงานเกี่ยวกับข้อมูลทั่วทั้งองค์กร พอร์ทัลช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกับวิศวกรข้อมูลและผู้ดูแลระบบไอทีได้อย่างง่ายดายเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของพวกเขา Amazon DataZone ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้สินทรัพย์ข้อมูลที่อยู่ในแค็ตตาล็อกข้อมูลเมตาทางธุรกิจจาก Amazon Redshift และตัวแก้ไขการสืบค้น Athena คุณใช้สินทรัพย์ข้อมูลในแอปพลิเคชันบนเว็บ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบคอนโซล AWS สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสบการณ์นอกคอนโซล

ถาม: Region ใดบ้างที่รองรับการแสดงตัวอย่าง

ในการแสดงตัวอย่าง Amazon DataZone รูทโดเมนสามารถจัดเตรียมได้เฉพาะใน AWS Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) หรือยุโรป (ไอร์แลนด์) เท่านั้น ศูนย์ข้อมูลประจำตัวของ AWS IAM ซึ่งเป็นรุ่นต่อจาก AWS Single Sign-On จะต้องได้รับการกำหนดค่าใน AWS Region เดียวกันกับรูทโดเมน คุณสามารถเผยแพร่ข้อมูลจาก Region เหล่านี้ไปยังแค็ตตาล็อก Amazon DataZone ได้ ผู้ใช้สามารถสมัครรับข้อมูลและใช้ข้อมูลภายใน Region เดียวกันกับข้อมูลในบริการวิเคราะห์ของ AWS เช่น Amazon Redshift และ Athena

Contact us to join the program
เรียนรู้เกี่ยวกับราคา Amazon DataZone

สำรวจตัวเลือกราคาทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติม »
ลงชื่อสมัครใช้บัญชี AWS ฟรี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงทะเบียน »
แล็บ Amazon Redshift
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon DataZone ในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้ »