คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon DataZone

ข้อมูลทั่วไป

Amazon DataZone เป็นบริการจัดการข้อมูลที่ช่วยให้ลูกค้าจัดทำแค็ตตาล็อก ค้นหา แชร์ และกำกับดูแลข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน AWS, ภายในองค์กร และในแหล่งข้อมูลของบริษัทอื่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น Amazon DataZone ช่วยให้วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักวิเคราะห์ และผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วทั้งองค์กรได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถค้นหา ใช้งาน และทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผู้ดูแลระบบและเจ้าของข้อมูลที่ดูแลข้อมูลขององค์กรสามารถจัดการและกำกับดูแลการเข้าถึงแอสเซทข้อมูลได้อย่างง่ายดาย Amazon DataZone มีเวิร์กโฟลว์ในตัวสำหรับผู้ใช้ข้อมูลเพื่อขอเข้าถึงข้อมูล และสำหรับเจ้าของข้อมูลเพื่ออนุมัติการเข้าถึง 

Amazon DataZone ให้พอร์ทัลการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรแก่ผู้ที่ทำงานกับข้อมูลเพื่อจัดทำแค็ตตาล็อก ค้นหา เข้าถึง วิเคราะห์ และกำกับดูแลข้อมูลทั่วทั้งองค์กร จากนั้นจะสามารถทำงานร่วมกับวิศวกรข้อมูลและผู้ดูแลระบบไอทีได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของตนเองได้เร็วขึ้น Amazon DataZone ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้แอสเซทข้อมูลที่อยู่ในแค็ตตาล็อกข้อมูลทางธุรกิจจากเครื่องมือแก้ไขการสืบค้นข้อมูลของ Amazon Redshift และ Amazon Athena ผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บ จึงไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ AWS Management Console สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานแบบนอกคอนโซล หากต้องการตั้งค่า กำหนดค่า หรือผสานรวมกับกระบวนการที่มีอยู่โดยใช้โปรแกรม Amazon DataZone ก็ได้เผยแพร่ API พร้อมแนวทางการใช้งานด้วย

คุณสามารถใช้ Amazon DataZone เพื่อจัดการแอสเซทข้อมูลจากตาราง AWS Glue ที่ได้รับการจัดการของ AWS Lake Formation และตาราง Amazon Redshift นอกจากนี้ ด้วยตัวเชื่อมต่อ AWS Glue และการผสานรวมกับ Amazon AppFlow จึงทำให้สามารถจัดทำแอสเซทจากแหล่งต่างๆ เป็นแค็ตตาล็อกเพื่อเพิ่มการมองเห็นได้ทั่วทั้งองค์กร ด้วยความพร้อมใช้งานทั่วไป คุณจึงสามารถกำหนดค่า Amazon DataZone เพื่อจัดทำแค็ตตาล็อกแอสเซทแบบกำหนดเองได้ ซึ่งคุณจะมีความยืดหยุ่นในการกำหนดว่าแอสเซทนั้นจะเป็นอะไร 

โปรเจ็กต์ Amazon DataZone คือการจัดกลุ่มผู้ใช้ แอสเซทข้อมูล และเครื่องมือวิเคราะห์ตามกรณีการใช้งานทางธุรกิจ โดยเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ผู้ใช้ในโปรเจ็กต์สามารถทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลและอาร์ทิแฟกต์ได้ โปรเจ็กต์ได้รับการรักษาความปลอดภัย ดังนั้นเฉพาะผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มลงในโปรเจ็กต์อย่างชัดเจนเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือภายในโปรเจ็กต์ได้

เมื่อนำไปใช้งานจริง โปรเจ็กต์จะสร้างบทบาท AWS Identity and Access Management (IAM) ตามความสามารถที่เลือกสำหรับโปรเจ็กต์นั้นๆ (เช่น Data Lake) ซึ่งให้ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงที่จำเป็นเพื่อทำงานของตน นอกจากนั้น โปรเจ็กต์ยังจัดให้มีการแยกงานภายในบัญชีเดียวกัน รวมถึงขอบเขตการรักษาความปลอดภัย (กลุ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและบทบาทใน IAM) อีกด้วย หากต้องการทำงานกับข้อมูลภายในโปรเจ็กต์ คุณก็สามารถสร้างสภาพแวดล้อมได้ สภาพแวดล้อมจะสร้างบทบาทใน IAM ตามเครื่องมือและความสามารถ (เช่น Data Lake) ซึ่งให้ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงที่จำเป็นเพื่อทำงานของตน 

รองรับ แค็ตตาล็อกข้อมูลทางธุรกิจของ Amazon DataZone รองรับอภิธานศัพท์ทางธุรกิจ อภิธานศัพท์ทางธุรกิจเปรียบเสมือนพจนานุกรมสำหรับองค์กรที่แสดงคำศัพท์ทางธุรกิจพร้อมด้วยคำจำกัดความ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้คำจำกัดความเดียวกันทั่วทั้งองค์กรในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ แค็ตตาล็อกข้อมูลทางธุรกิจยังมีแบบฟอร์มข้อมูลเมตาเพื่อปรับแต่ง กำหนด หรือระบุข้อมูลเมตาเพิ่มเติมให้กับแอสเซท เพื่อให้ผู้ที่ทำงานกับข้อมูลได้เรียนรู้และทำความเข้าใจแอสเซทนั้นๆ ก่อนที่จะใช้สำหรับการวิเคราะห์ 

Amazon DataZone จะสรุปกระบวนการแชร์ข้อมูลระหว่างผู้ผลิตข้อมูลและผู้บริโภคโดยใช้โครงสร้าง Lake Formation Amazon DataZone ทําให้การเข้าถึงข้อมูลไปยังสินทรัพย์พื้นฐาน (Amazon DataZone Managed) เป็นไปตามนโยบายที่ผู้เผยแพร่ข้อมูลใช้โดยอัตโนมัติ การดำเนินการนี้จะได้รับการดูแลโดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ดูแลระบบและไม่ต้องย้ายข้อมูล 

ได้ เราจะเพิ่มการรองรับ API, AWS CloudFormation, AWS Command Line Interface (AWS CLS) และ AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรองรับ API โปรดดูเอกสารประกอบ