คุณสมบัติของ Amazon DataZone

ภาพรวม

Amazon DataZone เป็นบริการการจัดการข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถจัดรายการ ค้นหา ควบคุม แบ่งปัน และวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้ ด้วย Amazon DataZone คุณสามารถแบ่งปันและเข้าถึงข้อมูลของคุณในทุกบัญชีและภูมิภาคที่สนับสนุนได้ Amazon DataZone ทำให้ประสบการณ์ในด้านบริการต่างๆ ของ AWS มีความซับซ้อนน้อยลง เช่น Amazon Redshift, Amazon Athena, AWS Glue และ AWS Lake Formation

ความสามารถของ Amazon DataZone

ทำให้การรวบรวมแค็ตตาล็อกเป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ LLM เพื่อสร้างชื่อธุรกิจสำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้างของคุณโดยอัตโนมัติ รวมถึงคอลัมน์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นพบข้อมูลในแค็ตตาล็อกได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มขีดศักยภาพของแต่ละสายธุรกิจ (LOB) หรือทีมให้เป็นเจ้าของและควบคุมโดเมนของตนเองเพื่อแชร์แอสเซทและปรับขนาดการนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กรโดยการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรด้านข้อมูลเพื่อทำงานกับแอสเซท และสลับใช้เครื่องมือที่เลือกได้อย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือที่ผสานรวมหรือปรับแต่งเอง