คำถามทั่วไป

ถาม: AWS Direct Connect คืออะไร

AWS Direct Connect เป็นบริการเครือข่ายที่มอบทางเลือกในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ในองค์กรของลูกค้ากับ AWS


ถาม: ฉันจะใช้ AWS Direct Connect ทำอะไรได้บ้าง

การใช้ AWS Direct Connect จะช่วยนำส่งข้อมูลที่ก่อนหน้านี้ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นการนำส่งผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวระหว่าง AWS และศูนย์ข้อมูลหรือเครือข่ายบริษัทของคุณแทน


ถาม: ประโยชน์จากการใช้ AWS Direct Connect และการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวมีอะไรบ้าง

การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวในหลายๆ สถานการณ์ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มแบนด์วิธ และส่งมอบประสบการณ์เครือข่ายที่เสถียรกว่าการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้


ถาม: บริการใดของ AWS ที่สามารถใช้กับ AWS Direct Connect ได้

บริการทั้งหมดของ AWS รวมถึง Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Amazon Simple Storage Service (S3) และ Amazon DynamoDB สามารถใช้งานร่วมกับ AWS Direct Connect ได้


ถาม: ฉันสามารถใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเดียวกันกับ Amazon Virtual Private Cloud (VPC) และบริการอื่นๆ ของ AWS พร้อมๆ กันได้หรือไม่

ได้ การเชื่อมต่อ AWS Direct Connect แต่ละครั้งสามารถกำหนดค่าโดยใช้อินเทอร์เฟซเสมือนหนึ่งอินเทอร์เฟซขึ้นไปได้ คุณสามารถกำหนดค่าอินเทอร์เฟซเสมือนให้เข้าถึงบริการของ AWS ได้ เช่น Amazon EC2 และ Amazon S3 โดยใช้พื้นที่ IP สาธารณะหรือทรัพยากรใน VPC โดยใช้พื้นที่ IP ส่วนตัว


ถาม: ถ้าฉันใช้ Amazon CloudFront และต้นทางของฉันคือศูนย์ข้อมูลของฉันเอง ฉันจะใช้ AWS Direct Connect เพื่อถ่ายโอนอ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลของฉันได้หรือไม่

ได้ Amazon CloudFront รองรับต้นทางที่กำหนดเองได้ รวมทั้งต้นทางที่คุณใช้นอก AWS ด้วย สิทธิ์การเข้าถึงสถานที่ตั้ง CloudFront Edge จะจำกัดที่ภูมิภาค AWS ที่อยู่ใกล้ที่สุดตามภูมิศาสตร์ ยกเว้นภูมิภาคอเมริกาเหนือซึ่งขณะนี้อนุญาตการเข้าถึงต้นทาง CloudFront บนเน็ตของภูมิภาคอเมริกาเหนือทั้งหมด สำหรับค่าใช้จ่าย AWS Direct Connect คุณจะต้องจ่ายตามอัตราการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS Direct Connect สำหรับการถ่ายโอนต้นทาง

ด้วย Direct Connect ปริมาณการรับส่งข้อมูลของลูกค้าจะเก็บไว้ในเครือข่ายแกนหลักของ Amazon หลังจากส่งไปแล้ว ดังนั้น คำนำหน้าของสถานที่ตั้ง CloudFront ที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายแกนหลัก Amazon จะไม่โฆษณาผ่าน Direct Connect นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนำหน้า IP ที่โฆษณาไว้บนอินเทอร์เฟซเสมือนสาธารณะของ AWS Direct Connect ได้ที่นี่ และโปรดดูลิงก์นี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการกำหนดเส้นทางของ Direct Connect


ถาม: AWS Direct Connect มีจำหน่ายที่ไหนบ้าง

คุณสามารถดูรายการสถานที่ตั้ง Direct Connect แบบสมบูรณ์ได้ในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์


ถาม: ฉันจะใช้ AWS Direct Connect ได้หรือไม่หากเครือข่ายของฉันไม่ปรากฏอยู่ในรายการตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect

ได้ คู่ค้า AWS Direct Connect สามารถช่วยคุณขยายศูนย์ข้อมูลหรือเครือข่ายสำนักงานที่คุณมีอยู่แล้วไปยังสถานที่ตั้ง AWS Direct Connect ได้ โปรดดูคู่ค้า AWS Direct Connect สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน AWS Direct Connect ได้อย่างไร

ใช้แท็บ AWS Direct Connect บน AWS Management Console เพื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่ จากนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนภูมิภาคให้เป็นภูมิภาคที่ต้องการใช้ เมื่อขอการเชื่อมต่อ คุณจะต้องเลือกสถานที่ตั้ง AWS Direct Connect ที่ต้องการใช้ จำนวนพอร์ต และความเร็วพอร์ต นอกจากนี้คุณยังสามารถขอให้คู่ค้า AWS Direct Connect ติดต่อคุณกลับได้หากต้องการความช่วยเหลือในการขยายเครือข่ายสำนักงานหรือศูนย์ข้อมูลไปยังสถานที่ตั้ง AWS Direct Connect


ถาม: ฉันจะสั่งซื้อพอร์ตสำหรับ AWS GovCloud (US) ใน AWS Management Console ได้หรือไม่

หากคุณต้องการสั่งซื้อพอร์ตเพื่อเชื่อมต่อกับ AWS GovCloud (US) คุณจะต้องใช้ AWS GovCloud (US) Management Console สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานในภูมิภาค AWS GovCloud (US) ได้ที่นี่

การเรียกเก็บเงิน

ถาม: มีค่าบริการในการติดตั้งใดๆ หรือต้องมีสัญญาการบริการขั้นต่ำในการใช้ AWS Direct Connect หรือไม่

ไม่มีค่าบริการในการติดตั้ง และคุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ บริการที่คู่ค้า AWS Direct Connect นำเสนออาจใช้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอื่นๆ

ถาม: จะมีการคิดค่าใช้จ่ายและเก็บค่าบริการสำหรับการใช้ AWS Direct Connect อย่างไร

AWS Direct Connect ประกอบด้วยค่าบริการสองส่วนแยกกัน: การใช้พอร์ตต่อชั่วโมงและการถ่ายโอนข้อมูล ราคาเป็นแบบต่อหนึ่งชั่วโมงของพอร์ตที่ใช้สำหรับแต่ละประเภทพอร์ต การใช้งานพอร์ตบางส่วนจะเรียกเก็บค่าบริการเต็มชั่วโมง ส่วนค่าบริการตามชั่วโมงของพอร์ตจะเรียกเก็บค่าบริการจากบัญชีที่เป็นเจ้าของพอร์ต

การถ่ายโอนข้อมูลผ่าน AWS Direct Connect จะเรียกเก็บค่าบริการในเดือนเดียวกับที่มีการใช้งาน  ดูคำถามและคำตอบเพิ่มเติมด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจวิธีการเรียกเก็บค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล

ถาม: จะมีการเรียกเก็บค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลในภูมิภาคตามอัตรา AWS Direct Connect หรือไม่

ไม่ การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Availability Zone ในภูมิภาคจะมีค่าใช้จ่ายในอัตราการถ่ายโอนข้อมูลของภูมิภาคตามปกติในเดือนเดียวกันกับที่มีการใช้งาน

ถาม: อะไรคือเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการจากการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงสำหรับการเชื่อมต่อโดยเฉพาะ

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการพอร์ตต่อชั่วโมงเมื่อมีการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์ AWS และเราเตอร์ของคุณ หรือ 90 วันหลังคุณสั่งซื้อพอร์ต ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน จะมีการเรียกเก็บค่าบริการพอร์ตต่อไปทุกครั้งที่มีการจัดเตรียมพอร์ต AWS Direct Connect ให้คุณได้ใช้งาน หากคุณไม่ต้องการให้เรียกเก็บค่าบริการพอร์ตอีกต่อไป โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกที่ระบุไว้ใน “ฉันจะยกเลิกบริการ AWS Direct Connect ได้อย่างไร

ถาม: อะไรคือเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการจากการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงสำหรับการเชื่อมต่อที่มีโฮสต์

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการพอร์ตต่อชั่วโมงเมื่อคุณยอมรับการเชื่อมต่อที่มีโฮสต์ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการพอร์ตต่อไปหากยังมีการจัดเตรียมการเชื่อมต่อแบบมีโฮสต์ให้คุณได้ใช้งาน หากคุณไม่ต้องการเสียค่าบริการสำหรับการเชื่อมต่อแบบมีโฮสต์อีกต่อไป โปรดติดต่อคู่ค้า AWS Direct Connect เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อแบบมีโฮสต์

ถาม: การเชื่อมต่อแบบมีโฮสต์คิดค่าบริการตามชั่วโมงในรูปแบบใด

ค่าบริการตามชั่วโมงของการเชื่อมต่อแบบมีโฮสต์ทั้งหมดที่สถานที่ตั้ง Direct Connect จะจัดกลุ่มตามกำลัง

ตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณาค่าบริการของลูกค้าที่ใช้การเชื่อมต่อที่มีโฮสต์ความเร็ว 200 Mbps สองรายการแยกกันที่ตำแหน่ง Direction Connect และไม่มีการเชื่อมต่อที่มีโฮสต์ในตำแหน่งนั้น ค่าบริการพอร์ตรายชั่วโมงสำหรับการเชื่อมต่อที่มีโฮสต์ความเร็ว 200 Mbps สองรายการแยกกันจะสรุปภายใต้รายการเดียวพร้อมกับป้ายกำกับที่ลงท้ายว่า “HCPortUsage:200M” ในหนึ่งเดือนที่มีชั่วโมงใช้งานรวมทั้งสิ้น 720 ชั่วโมง ชั่วโมงการใช้พอร์ตของรายการนี้จะอยู่ที่ 1,440 ชั่วโมง หรือก็คือจำนวนการใช้งานทั้งหมดในเดือนนั้นคูณกับจำนวนการเชื่อมต่อที่มีโฮสต์ความเร็ว 200 Mbps ในตำแหน่งนั้น

ตัวระบุประสิทธิภาพการเชื่อมต่อที่มีโฮสต์ซึ่งอาจปรากฏบนใบเรียกเก็บค่าบริการของคุณคือ:

HCPortUsage:50M
HCPortUsage:100M
HCPortUsage:200M
HCPortUsage:300M
HCPortUsage:400M
HCPortUsage:500M
HCPortUsage:1G
HCPortUsage:2G
HCPortUsage:5G
HCPortUsage:10G

โปรดทราบว่าตัวระบุประสิทธิภาพเหล่านี้จะแสดงขึ้นตามสถานที่ตั้งโดยอิงจากประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อแบบมีโฮสต์ที่คุณมีในสถานที่ตั้งแต่ละแห่ง

ถาม: บัญชี AWS ใดที่ได้รับการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกที่ดำเนินการผ่าน Private Virtual Interface

สำหรับทรัพยากร AWS ที่สามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะ (ตัวอย่างเช่น บัคเก็ต Amazon S3, อินสแตนซ์ EC2 แบบคลาสสิก หรือการรับส่งข้อมูล EC2 ที่ต้องผ่านเกตเวย์อินเทอร์เน็ต) หากกำหนดการรับส่งข้อมูลขาออกไว้สำหรับคำนำหน้าสาธารณะที่บัญชีผู้ชำระเงิน AWS เดียวกันเป็นเจ้าของ และยังคงได้รับการโฆษณาไปยัง AWS ผ่าน Public Virtual Interface ของ AWS Direct Connect ระบบจะค่าบริการใช้งานการโอนถ่ายข้อมูลออก (DTO) ไปยังเจ้าของทรัพยากรด้วยอัตราการถ่ายโอนข้อมูล AWS Direct Connect

สำหรับข้อมูลราคา AWS Direct Connect โปรดดูราคา AWS Direct Connect หากใช้คู่ค้า AWS Direct Connect เพื่อช่วยเชื่อมต่อ Direct Connect โปรดติดต่อคู่ค้า AWS Direct Connect เกี่ยวกับค่าบริการใดๆ ที่อาจมีการเรียกเก็บ

ถาม: บัญชี AWS ใดที่ได้รับการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกที่ดำเนินการผ่าน Transit/Private Virtual Interface

การเปิดตัวคุณสมบัติการจัดสรรการถ่ายโอนข้อมูลออกอย่างละเอียดทำให้บัญชี AWS ที่รับผิดชอบการถ่ายโอนข้อมูลออกจะได้รับการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกที่ดำเนินการผ่าน Transit/Private Virtual Interface ระบบจะกำหนดบัญชี AWS ที่รับผิดชอบการถ่ายโอนข้อมูลออกตามการใช้งาน Private/Transit Virtual Interface ของลูกค้าดังต่อไปนี้:

 • ใช้ Private Virtual Interface เพื่อต่อประสานกับ Amazon Virtual Private Cloud ที่มีหรือไม่มีเกตเวย์ Direct Connect ในกรณีของ Private Virtual Interface บัญชี AWS ที่เป็นเจ้าของทรัพยากร AWS ที่รับผิดชอบในการถ่ายโอนข้อมูลออกจะได้รับการเรียกเก็บค่าบริการ
 • ใช้ Transit Virtual Interface เพื่อต่อประสานกับ AWS Transit Gateway ในกรณีของ Transit Virtual Interface บัญชี AWS ที่เป็นเจ้าของ Amazon Virtual Private Cloud ที่เชื่อมโยงกับ AWS Transit Gateway ที่ใช้งานกับเกตเวย์ Direct Connect ที่เชื่อมโยงกับ Transit Virtual Interface จะได้รับการเรียกค่าบริการ โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายเฉพาะ AWS Transit Gateway ที่บังคับใช้ทั้งหมด (การประมวลผลข้อมูลและเอกสารแนบ) จะเพิ่มเติมจากการถ่ายโอนข้อมูลออกของ AWS Direct Connect

ถาม: AWS Direct Connect มีการเรียกเก็บเงินแบบรวมยอดอย่างไร

การใช้การถ่ายโอนข้อมูล AWS Direct Connect จะเก็บรวมยอดไปยังบัญชีหลักของคุณ

ถาม: ฉันจะยกเลิกบริการ AWS Direct Connect ได้อย่างไร

คุณสามารถยกเลิกบริการ AWS Direct Connect ได้โดยการลบพอร์ตของคุณออกจาก AWS Management Console นอกจากนี้คุณยังควรยกเลิกบริการใดๆ จากบริษัทอื่นด้วย ตัวอย่างเช่น ให้ติดต่อผู้ให้บริการ Colocation เพื่อขอยกเลิกการเชื่อมต่อข้ามไปยัง AWS Direct Connect และ/หรือผู้ให้บริการเครือข่ายที่อาจให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายจากสถานที่ตั้งระยะไกลไปยังสถานที่ตั้ง AWS Direct Connect

ถาม: ราคารวมภาษีหรือไม่

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่ใช้บังคับซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่ใช้บังคับด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินประเทศในญี่ปุ่น การใช้บริการของ AWS จะต้องเสียภาษีการบริโภคของประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้เพิ่มเติม

ทางเทคนิค

ถาม: AWS Direct Connect รองรับการเชื่อมต่อที่กำลังเท่าใด

สำหรับการเชื่อมต่อแบบเฉพาะ รองรับพอร์ตที่มีกำลัง 1 Gbps และ 10 Gbps สำหรับการเชื่อมต่อแบบมีโฮสต์ สามารถสั่งซื้อได้ที่กำลัง 50 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps, 400 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps, 2 Gbps, 5 Gbps และ 10 Gbps จากคู่ค้า AWS Direct Connect ที่ได้รับการรับรอง ดู คู่ค้า AWS Direct Connect สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ถาม: มีขีดจำกัดปริมาณข้อมูลที่สามารถถ่ายโอนผ่าน AWS Direct Connect หรือไม่

ไม่มี คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลเท่าใดก็ได้ไม่เกินกำลังของพอร์ตที่เลือก

ถาม: เส้นทางที่ฉันสามารถโฆษณาไปยัง AWS โดยใช้ AWS Direct Connect มีขีดจำกัดหรือไม่

มี คุณสามารถโฆษณาได้สูงสุด 100 เส้นทางผ่านแต่ละเซสชันของ Border Gateway Protocol โดยใช้ AWS Direct Connect

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันโฆษณาผ่านเซสชันของ Border Gateway Protocol มากกว่า 100 เส้นทาง

เซสชัน Border Gateway Protocol ของคุณจะใช้งานไม่ได้หากคุณโฆษณามากกว่า 100 เส้นทางผ่านเซสชัน Border Gateway Protocol การกระทำนี้จะขัดขวางการไหลของปริมาณการใช้งานเครือข่ายทั้งหมดบนอินเทอร์เฟซเสมือนดังกล่าว จนกว่าคุณจะลดจำนวนเส้นทางลงจนเหลือน้อยกว่า 100 เส้นทาง

ถาม: มีข้อกำหนดทางเทคนิคใดบ้างในการเชื่อมต่อ

AWS Direct Connect รองรับการเชื่อมต่อ 1000BASE-LX หรือ 10GBASE-LR ผ่านไฟเบอร์โหมดเดียวโดยใช้การขนส่งข้อมูลทางอีเทอร์เน็ต อุปกรณ์ของคุณต้องรองรับ 802.1Q VLAN โปรดดูคู่มือผู้ใช้ AWS Direct Connect สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ละเอียดยิ่งขึ้น


ถาม: ฉันสามารถเชื่อมต่อกับภูมิภาค AWS ใดได้บ้างผ่านการเชื่อมต่อนี้

คุณสามารถใช้เกตเวย์ Direct Connect เพื่อเชื่อมต่อกับ VPC ที่ปรับใช้ในภูมิภาค AWS ใดๆ จากสถานที่ตั้งนี้ได้ โปรดดูหน้า “เกตเวย์ Direct Connect” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สถานที่ตั้ง Direct Connect ยังสามารถเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะในภูมิภาค AWS โดยใช้อินเทอร์เฟซเสมือนสาธารณะได้ด้วย


ถาม: ฉันสามารถเชื่อมต่อกับ Availability Zone ใดได้บ้างผ่านการเชื่อมต่อนี้

คุณสามารถใช้เกตเวย์ Direct Connect เพื่อเชื่อมต่อกับ VPC ที่ปรับใช้ใน Availability Zone ของภูมิภาค AWS ใดๆ จากสถานที่ตั้งนี้ได้ โปรดดูหน้า “เกตเวย์ Direct Connect” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ถาม: การเชื่อมต่อกับ AWS Direct Connect จะมีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่

การเชื่อมต่อแต่ละครั้งประกอบด้วยการเชื่อมต่อเดียวที่จัดสรรให้พอร์ตบนเราเตอร์ของคุณและเราเตอร์ของ Amazon โดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณสร้างการเชื่อมต่อสำรองหากต้องเก็บซ้ำซ้อน เมื่อคุณส่งคำขอใช้พอร์ตหลายๆ พอร์ตที่สถานที่ตั้ง AWS Direct Connect เดียวกัน พอร์ตเหล่านั้นจะแสดงความซ้ำซ้อนกันบนเราเตอร์ของ Amazon หากต้องการความพร้อมใช้งานสูง เราขอแนะนำให้คุณทำการเชื่อมต่อที่สถานที่ตั้ง AWS Direct Connect หลายๆ แห่ง คุณสามารถไปที่หน้านี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีความพร้อมใช้งานสูง


ถาม: ฉันจะสูญเสียการเชื่อมต่อหรือไม่หากลิงก์ AWS Direct Connect ของฉันล้มเหลว

หากคุณสร้างการเชื่อมต่อ AWS Direct Connect สำรองไว้ การรับส่งข้อมูลจะเปลี่ยนไปใช้ลิงก์สำรองโดยอัตโนมัติ เราขอแนะนำให้เปิดใช้งาน Bidirectional Forwarding Detection (BFD) เมื่อทำการกำหนดค่าการเชื่อมต่อเพื่อการตรวจจับและการเปลี่ยนระบบที่รวดเร็ว

หากต้องการความพร้อมใช้งานสูง เราขอแนะนำให้คุณทำการเชื่อมต่อที่สถานที่ตั้ง AWS Direct Connect หลายๆ แห่ง คุณสามารถไปที่หน้านี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีความพร้อมใช้งานสูง

หากคุณได้กำหนดค่าการเชื่อมต่อ IPsec VPN สำรองไว้แทน การรับส่งข้อมูล VPC ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปใช้การเชื่อมต่อ VPN โดยอัตโนมัติ ทรัพยากรสาธารณะการรับส่งข้อมูลไปยัง/จาก เช่น Amazon S3 จะได้รับการกำหนดเส้นทางผ่านอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่มีลิงก์ AWS Direct Connect สำรองหรือลิงก์ IPsec VPN การรับส่งข้อมูลของ Amazon VPC จะลดลงในกรณีเกิดการล้มเหลว ทรัพยากรสาธารณะการรับส่งข้อมูลไปยัง/จากจะได้รับการกำหนดเส้นทางผ่านอินเทอร์เน็ต

ถาม: ฉันสามารถขยาย VLAN หนึ่งของฉันไปยัง AWS Cloud โดยใช้ AWS Direct Connect ได้หรือไม่

ไม่ได้ VLAN จะนำไปใช้ใน AWS Direct Connect เพื่อแยกการรับส่งข้อมูลระหว่างอินเทอร์เฟซเสมือนเท่านั้น


ถาม: AWS Direct Connect มีข้อตกลงระดับบริการ (SLA) หรือไม่

แน่นอน AWS Direct Connect มี SLA ให้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


ถาม: อินเทอร์เฟซเสมือนที่ติดต่อกับบริการสาธารณะของ AWS เช่น Amazon EC2 และ Amazon S3 มีข้อกำหนดอะไรบ้าง

การเชื่อมต่อนี้ต้องใช้ Border Gateway Protocol (BGP) ที่มี Autonomous System Number (ASN) และคำนำหน้า IP คุณจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ในการสร้างการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์

 • ASN สาธารณะหรือส่วนตัว หากคุณใช้ ASN สาธารณะ คุณต้องเป็นเจ้าของ ASN หากคุณใช้ ASN ส่วนตัว ช่วงต้องอยู่ระหว่าง 64512 ถึง 65535
 • แท็ก VLAN ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้ที่คุณเลือก
 • IP สาธารณะ (/30) ที่คุณจัดสรรให้เซสชัน BGP

Amazon จะโฆษณาคำนำหน้า IP สาธารณะทั่วโลกผ่าน BGP ตามค่าเริ่มต้น  คุณต้องโฆษณาคำนำหน้า IP สาธารณะ (ไม่เกิน /30) ที่คุณเป็นเจ้าของผ่าน BGP สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ AWS Direct Connect


ถาม: Autonomous System Number (ASN) คืออะไรและจำเป็นต้องมีหรือไม่เพื่อใช้ AWS Direct Connect

Autonomous System Number จะใช้เพื่อระบุเครือข่ายที่มีนโยบายการกำหนดเส้นทางภายนอกที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนไปยังอินเทอร์เน็ต AWS Direct Connect ต้องใช้ ASN เพื่อสร้างอินเทอร์เฟซเสมือนสาธารณะหรือส่วนตัว คุณสามารถใช้ ASN สาธารณะที่คุณเป็นเจ้าของ หรือสามารถเลือกหมายเลข ASN ส่วนตัวใดๆ ระหว่างช่วง 64512 ถึง 65535


ถาม: ที่อยู่ IP ใดที่จะได้รับการกำหนดให้อินเทอร์เฟซเสมือนในแต่ละปลายทาง

หากคุณกำลังกำหนดค่าอินเทอร์เฟซเสมือนสำหรับ AWS Cloud สาธารณะ คุณต้องจัดสรรที่อยู่ IP สำหรับทั้งสองปลายทางการเชื่อมต่อจากพื้นที่ IP สาธารณะที่คุณเป็นเจ้าของ หากกำหนดค่าอินเทอร์เฟซเสมือนสำหรับ VPC และคุณเลือกให้ AWS สร้าง Peer IP CIDR พื้นที่ที่อยู่ IP สำหรับการเชื่อมต่อทั้งสองปลายทางจะได้รับการจัดสรรโดย AWS ในช่วง 169.254.0.0/16


ถาม: ฉันจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อนี้ได้หรือไม่

ไม่ได้


ถาม: ถ้าฉันมีอินเทอร์เฟซเสมือนมากกว่าหนึ่งรายการแนบอยู่ ฉันจะเปลี่ยนการรับส่งข้อมูลระหว่างสองพอร์ตได้หรือไม่

คุณไม่สามารถทำได้สำหรับอินเทอร์เฟซเสมือน Direct Connect แต่คุณสามารถเปลี่ยนการรับส่งข้อมูลระหว่างสองพอร์ตในภูมิภาคเดียวกันได้หากมีการเชื่อมต่อกับ VGW เดียวกัน


ถาม: ฉันจะวางฮาร์ดแวร์ติดกับอุปกรณ์ที่จ่ายไฟให้ AWS Direct Connect ได้หรือไม่

คุณสามารถหาชั้นวางในสถานที่จัดเก็บสถานที่ตั้ง AWS Direct Connect และปรับใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย คุณไม่สามารถวางอุปกรณ์ของลูกค้า AWS ไว้ในชั้นหรือพื้นที่ในกรงของ AWS Direct Connect ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ปฏิบัติงานในสถานที่นั้นๆ เมื่อปรับใช้แล้ว คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับ AWS Direct Connect โดยใช้การเชื่อมต่อแบบข้ามได้


ถาม: ฉันจะเปิดใช้งาน BFD บนการเชื่อมต่อ Direct Connect ได้อย่างไร

BFD แบบอะซิงโครนัสจะเปิดใช้งานสำหรับอินเทอร์เฟซเสมือนของ Direct Connect แต่ละรายการ แต่จะไม่มีผลจนกว่าจะกำหนดค่าบนเราเตอร์ของคุณ AWS กำหนดช่วงการตรวจจับความสมบูรณ์ขั้นต่ำของ BFD ไว้ที่ 300 และตัวคูณการตรวจจับความสมบูรณ์ของ BFD ไว้ที่ 3


ถาม: มีวิธีตั้งค่า Direct Connect สำหรับภูมิภาค AWS GovCloud (US) อย่างไร

โปรดดูคู่มือผู้ใช้ AWS GovCloud (US) สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Direct Connect สำหรับภูมิภาค AWS GovCloud (US)

ถาม: คุณสมบัตินี้คืออะไร

Link Aggregation Group (LAG) เป็นวิธีที่ลูกค้าสามารถใช้เพื่อสั่งซื้อและจัดการพอร์ตการเชื่อมต่อโดยตรงหลายๆ พอร์ตให้เป็นการเชื่อมต่อเดียวขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมต่อแยกกัน

ถาม: ฉันสามารถมีลิงก์ได้สูงสุดกี่ลิงก์ในกลุ่ม LAG
จำนวนลิงก์ที่มีได้สูงสุดในกลุ่ม LAG คือ 4 เท่า

ถาม: LOA มีลักษณะอย่างไร

คุณจะได้รับเอกสาร LOA ฉบับเดียวโดยแต่ละหน้าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแต่ละรายการ

ถาม: คุณใช้อะไรในการดำเนินการกับ Link Aggregation Group

เราใช้ LACP มาตรฐานอุตสาหกรรม

ถาม: LAG เหล่านี้เป็น LACP แบบคงที่หรือไดนามิก

เรากำหนดค่าชุดรวม LACP แบบไดนามิก และไม่รองรับชุดรวม LACP แบบคงที่

ถาม: รายการเหล่านี้อยู่ในโหมด Active/Active หรือ Active/Passive

โหมด Active/Active นั่นหมายความว่า พอร์ต AWS จะส่ง Link Aggregation Control Protocol Data Unit (LACPDU) อย่างต่อเนื่อง

ถาม: MTU มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

MTU ของ LAG อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดอ้างอิงตามเอกสารประกอบ Jumbo Frame ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ถาม: ฉันจะกำหนดค่าพอร์ตเป็น Active/Passive แทน Active/Active ได้หรือไม่

คุณสามารถกำหนดค่า LAG ที่ตำแหน่งข้อมูลของคุณด้วย LACP โหมด Active หรือ Passive ก็ได้ ส่วนด้าน AWS จะได้รับการกำหนดค่า LACP โหมด Active


ถาม: ฉันจะผสมอินเทอร์เฟซประเภทต่างๆ และมีพอร์ต 1G สองสามพอร์ต และพอร์ต 10G สองสามพอร์ตใน LAG เดียวกันได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณสามารถสร้าง LAG โดยใช้พอร์ตประเภทเดียวกันได้ (1G หรือ 10G)

ถาม: สามารถใช้กับพอร์ตประเภทใดได้บ้าง

ใช้ได้กับพอร์ตการเชื่อมต่อแบบเฉพาะ 1 G และ 10 G

ถาม: ฉันจะ LAG การเชื่อมต่อแบบมีโฮสต์ได้ด้วยหรือไม่

ไม่ได้ ใช้ได้กับการเชื่อมต่อแบบเฉพาะ 1 G และ 10 G เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับการเชื่อมต่อแบบมีโฮสต์

ถาม: สามารถสร้าง LAG จากพอร์ตที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่

ได้ หากพอร์ตของคุณมีแชสซีเดียวกัน โปรดทราบว่า การดำเนินการนี้จะทำให้พอร์ตของคุณหยุดทำงานชั่วขณะระหว่างการกำหนดค่าเป็น LAG และจะไม่กลับมาทำงานจนกว่า LAG จะได้รับการกำหนดค่าทางฝั่งของคุณเช่นกัน

ถาม: ฉันสามารถมี LAG ที่ครอบคลุมเราเตอร์ AWS หลายเครื่องได้หรือไม่

LAG จะรวมพอร์ตบนอุปกรณ์ AWS เดียวกันเท่านั้น เราไม่รองรับ LAG หลายแชสซี

ถาม: ฉันจะเพิ่มลิงก์ใน LAG ของฉันได้อย่างไรหลังตั้งค่าแล้ว

คุณสามารถขอพอร์ตอื่นสำหรับ LAG ของคุณได้ แต่หากเราไม่มีพอร์ตในแชสซีเดียวกัน คุณจะต้องสั่งซื้อ LAG ใหม่และย้ายการเชื่อมต่อของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีลิงก์ 1G อยู่ 3 เท่าและต้องการเพิ่มลิงก์ที่สี่แต่เราไม่มีพอร์ตที่พร้อมใช้งานในแชสซีนั้น คุณจะต้องสั่งซื้อพอร์ต LAG ใหม่ที่มี 1G อยู่ 4 เท่า

ถาม: LOA มีลักษณะอย่างไรเมื่อฉันสั่งซื้อการเชื่อมต่อเพิ่มใน LAG

คุณจะได้รับ LOA แยกกันสำหรับสมาชิกใหม่แต่ละรายของกลุ่ม LAG

ถาม: คุณไม่มีพอร์ตเหลืออยู่ ฉันจึงต้องสั่ง LAG ใหม่ แต่ฉันได้กำหนดค่า VIF ไว้แล้ว! ฉันจะย้ายไปได้อย่างไร

คุณสามารถแนบ VIF กับ VGW ได้หลายรายการพร้อมกัน และสามารถกำหนดค่า VIF บนการเชื่อมต่อได้แม้ขณะหยุดทำงาน เราขอแนะนำให้คุณสร้าง VIF ใหม่บนชุดรวมใหม่ จากนั้นย้ายการเชื่อมต่อไปยังชุดรวมใหม่เมื่อคุณสร้าง VIF ทั้งหมดแล้ว อย่าลืมลบการเชื่อมต่อเก่าออก เราจะได้หยุดส่งการเรียกเก็บเงินสำหรับการเชื่อมต่อเก่าให้คุณ

ถาม: ฉันสามารถลบพอร์ตเดียวออกจาก LAG ได้หรือไม่

ได้ แต่ทำได้ก็ต่อเมื่อลิงก์ขั้นต่ำของคุณได้รับการตั้งค่าไว้ต่ำกว่าพอร์ตที่คุณจะมีเหลืออยู่ เช่น คุณมี 4 พอร์ต และลิงก์ขั้นต่ำได้รับการตั้งไว้ที่ 4 คุณจะไม่สามารถลบพอร์ตออกจากชุดรวมได้ หากลิงก์ขั้นต่ำได้รับการตั้งไว้ที่ 3 คุณจึงจะสามารถลบพอร์ตออกจากชุดรวมได้ เราจะส่งการเตือนความจำเพื่อระบุแผง/พอร์ตที่คุณลบออก และจะเตือนให้คุณยกเลิกการเชื่อมต่อแบบข้ามและกระแสไฟฟ้าออกจาก Amazon

ถาม: ฉันจะลบ LAG ทั้งหมดออกพร้อมกันได้หรือไม่

ได้ แต่เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อตามปกติ คุณจะไม่สามารถลบได้หากคุณกำหนดค่า VIF แล้ว

ถาม: หากฉันมีเพียง 2 พอร์ตใน LAG ฉันจะลบออกหนึ่งพอร์ตได้หรือไม่

ใช่ คุณสามารถมีพอร์ตเดียวได้ใน LAG

ถาม: ฉันจะสั่งซื้อ LAG เมื่อมีพอร์ตเดียวเท่านั้นได้หรือไม่

คุณสามารถสั่งซื้อได้ โปรดทราบว่าเราไม่รับประกันว่าจะมีพอร์ตอื่นๆ ให้ใช้งานบน
แชสซีเดียวกันในอนาคตหรือไม่หากคุณต้องการเพิ่มพอร์ตอีก

ถาม: ฉันจะแปลง LAG กลับไปเป็นพอร์ตแยกกันได้หรือไม่
ได้ สามารถทำได้ด้วยการเรียก DisassociateConnectionWithLag API โปรดดูส่วน API

ถาม: คุณช่วยสร้างเครื่องมือในการย้าย VIF ให้ฉันได้หรือไม่

คุณสามารถใช้ AssociateVirtualInterface API หรือ Console เพื่อดำเนินการนี้ได้

ถาม: LAG จะแสดงเป็นการเชื่อมต่อเดียวหรือเป็นกลุ่มการเชื่อมต่อ

LAG จะแสดงเป็น dxlag เดียว และเราจะแสดงรายการ ID การเชื่อมต่อไว้ข้างใต้

ถาม: Min Link คืออะไร และเพราะอะไรฉันจึงเห็นกล่องกาเครื่องหมายเมื่อสั่งซื้อชุดรวม

Min Link เป็นคุณสมบัติใน LACP ที่คุณสามารถกำหนดจำนวนลิงก์ขั้นต่ำที่ต้องมีการใช้งานในชุดรวมนั้นเพื่อให้ชุดรวมใช้งานได้และผ่านการรับส่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากคุณมี 4 พอร์ต ลิงก์ขั้นต่ำของคุณจะตั้งไว้ที่ 3 และหากคุณมีเพียง 2 พอร์ตเท่านั้นที่ใช้งานได้ ชุดรวมของคุณจะใช้งานไม่ได้ หากคุณมีมากกว่า 3 พอร์ต ชุดรวมจะสามารถใช้งานได้และจะผ่านการรับส่งข้อมูลหากคุณกำหนดค่า VIF แล้ว

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่คลิก Min Link

เราจะตั้งค่า Min Link ให้เป็น 0 ตามค่าเริ่มต้น

ถาม: ฉันสามารถเปลี่ยน Min Link หลังตั้งค่า LAG แล้วได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเปลี่ยนค่าลิงก์ขั้นต่ำหลังจากตั้งค่าชุดรวมแล้วได้ ผ่าน Console หรือ API

ถาม: เมื่อฉันเชื่อมโยงการเชื่อมต่อ DirectConnect ที่มีอยู่กับ LAG จะเกิดอะไรขึ้นกับอินเทอร์เฟซเสมือนที่มีอยู่ที่สร้างขึ้นด้วยการเชื่อมต่อ DirectConnect

เมื่อการเชื่อมต่อ DirectConnect กับ Virtual Interface (VIF) ที่มีอยู่เชื่อมกับ LAG ทาง Virtual Interface จะย้ายไปยัง LAG โปรดทราบว่าพารามิเตอร์บางรายการที่เชื่อมโยงกับ VIF ต้องเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน เช่น หมายเลข VLAN ที่จะย้ายไปยัง LAG

ถาม: หากฉันมี LAG หลายรายการ ฉันจะใช้ BFD เพื่อปรับปรุงความล้มเหลวระหว่างเส้นทางเมื่อเวลาผ่านไปได้หรือไม่

BFD ยังได้รับการรองรับอยู่

ถาม: ฉันจะกำหนดลำดับความสำคัญของลิงก์หนึ่งๆ ได้หรือไม่

เราจะจัดการกับลิงก์ทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน เราจึงจะไม่กำหนด “ลำดับความสำคัญของลิงก์” ในลิงก์ใดๆ

ถาม: การมี LAG จะช่วยให้การเชื่อมต่อของฉันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นหรือไม่

ไม่ LAG จะไม่ช่วยให้การเชื่อมต่อของคุณกับ AWS ยืดหยุ่นมากขึ้น หากคุณมีลิงก์มากกว่าหนึ่งลิงก์ใน LAG และหาก Min Link ของคุณตั้งไว้ที่หนึ่ง LAG ของคุณจะอนุญาตให้คุณสามารถป้องกันการล้มเหลวของลิงก์เดียวได้ แต่จะไม่ป้องกันความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่ AWS ซึ่ง LAG ของคุณจะสิ้นสุดลง

หากต้องการการเชื่อมต่อกับ AWS ที่มีความพร้อมใช้งานสูง เราขอแนะนำให้คุณทำการเชื่อมต่อที่สถานที่ตั้ง AWS Direct Connect หลายๆ แห่ง คุณสามารถไปที่หน้านี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีความพร้อมใช้งานสูง

ถาม: ฉันจะใช้ VIF บน LAG สองรายการที่เชื่อมต่อกับ VGW เดียวกันได้หรือไม่

ได้ การทำงานนี้มีลักษณะเหมือนกันกับการสร้าง VIF บนพอร์ตเดียว

ถาม: ฉันสามารถมีอินเทอร์เฟซ 40GE ในฝั่งของฉันที่เชื่อมต่อกับ 10GE อยู่ 4 เท่าบนฝั่ง AWS ได้หรือไม่

คุณจะต้องมีอินเทอร์เฟซ 10GE 4 เท่าบนเราเตอร์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับ AWS ไม่รองรับอินเทอร์เฟซ 40GE เดียวที่เชื่อมต่อกับ 10GE LACP อยู่ 4 เท่า

ถาม: LAG มีค่าบริการหรือไม่

LAG ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

IPv6

ถาม: ฉันสามารถเรียกใช้ IPv4 และ IPv6 บน Virtual Interface (VIF) เดียวกันได้หรือไม่

AWS Direct Connect รองรับทั้งการกำหนดค่าเดียวและสองสแตกบน VIF สาธารณะและส่วนตัว คุณจะสามารถเพิ่มเซสชัน IPv6 Peering ไปยัง VIF ที่มีอยู่ด้วยเซสชัน IPv4 Peering (หรือในทางกลับกัน) ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้าง VIF 2 รายการแยกกัน หนึ่งรายการสำหรับ IPv4 และอีกรายการสำหรับ IPv6

ถาม: ฉันต้องการใช้ช่วง IPv6 Amazon จะกำหนดช่วงให้ฉันได้หรือไม่

ได้ การระบุที่อยู่สำหรับ VIF ทั้งแบบสาธารณะและส่วนตัวเป็นค่าเริ่มต้น และมีเน็ตมาสก์ที่ /125

ถาม: ที่อยู่ IP ใดที่ Amazon จะกำหนดให้ VIF ส่วนตัวของฉันหากฉันเลือก “กำหนด IP” ใน Console

สำหรับ IPv4 VIF ทาง Amazon จะให้คุณ /30 CIDR สำหรับ IPv6 VIF ทาง Amazon จะให้คุณ /125 CIDR

ถาม: ฉันยังต้องเรียกใช้ BGP บน VIF อยู่หรือไม่

ได้ Direct Connect ทั้งแบบส่วนตัวและสาธารณะต้องใช้ Peering แบบเดิมจาก IPv4 หรือ IPv6 ขณะนี้ยังไม่รองรับ BGP แบบหลายโปรโตคอล

ถาม: มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการกำหนด VLAN หรือไม่

ไม่มี ฟังก์ชันการทำงานของชั้นที่ 2 ยังคงเหมือนเดิมสำหรับ IPv4 และ IPv6

ถาม: ฉันจะยังสามารถใช้ BFD เพื่อการเปลี่ยนระบบ BGP ที่เร็วขึ้นได้หรือไม่

ได้ BFD ได้รับการรองรับสำหรับ IPv6 BGP Peering

ถาม: มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความยาวของ CIDR ที่คุณสามารถโฆษณาไปยัง AWS ได้หรือไม่

มี สำหรับ IPv6 เราจะจำกัดความยาวของ CIDR ที่คุณสามารถโฆษณาไปยัง AWS ได้ที่ /64 (หรือสั้นกว่านั้น) สำหรับ Direct Connect Virtual Interface สาธารณะ สำหรับ IPv4 ขีดจำกัดคำนำหน้ายังคงเหมือนเดิม

ถาม: AWS จะประกาศเส้นทางใดให้ฉันทราบผ่าน VIF สาธารณะ

เส้นทางสาธารณะทั้งหมด

ถาม: คุณจะรองรับ Multicast หรือ Anycast ผ่าน IPv6 VIF หรือไม่

เราจะไม่รองรับ Multicast หรือ Anycast บน Direct Connect

ถาม: เส้นทางใดที่ฉันจะเรียนรู้จาก AWS ผ่าน VIF สาธารณะ

AWS Public Direct Connect จะโฆษณาคำนำหน้า IPv6 สำหรับบริการ IPv6 ที่เปิดใช้งานทั้งหมด

ถาม: ฉันจะสร้างอินเทอร์เฟซเสมือนแบบมีโฮสต์ให้คนอื่นที่เปิดใช้งาน IPv6 ได้หรือไม่

ได้

ถาม: ทำเช่นนี้จะส่งผลต่อตัวบังคับใช้นโยบายที่สัมพันธ์กับการเชื่อมต่อแบบมีโฮสต์ต่างๆ หรือไม่

ไม่ส่งผลใดๆ

ถาม: CloudHub จะยังใช้งานใน VGW ของฉันได้หรือไม่ (บันทึกจะส่งผลต่อ VPN ด้วย)

จะใช้ได้สำหรับการรับส่งข้อมูลแบบเดิมเท่านั้น กล่าวคือคุณสามารถส่งปริมาณการรับส่งข้อมูล IPv4 ออกไปยังอินเทอร์เฟซ IPv4 ได้ ไม่รองรับการแปลระหว่าง IPv4 กับ IPv6 ไม่รองรับการแปลระหว่าง IPv4 กับ IPv6

 

การใช้ AWS Direct Connect กับ Amazon Virtual Private Cloud

ถาม: ถาม: มีข้อกำหนดทางเทคนิคใดบ้างสำหรับอินเทอร์เฟซเสมือนไปยัง VPC

การเชื่อมต่อนี้ต้องใช้ Border Gateway Protocol (BGP) คุณจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ในการสร้างการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์

 • ASN สาธารณะหรือส่วนตัว หากคุณใช้ ASN สาธารณะ คุณต้องเป็นเจ้าของ ASN หากคุณใช้ ASN ส่วนตัว ช่วงต้องอยู่ระหว่าง 64512 ถึง 65535
 • แท็ก VLAN ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้ที่คุณเลือก
 • ID ของ VPC Virtual Private Gateway (VGW)

AWS จะจัดสรร IP (/30) แบบส่วนตัวในช่วง 169.x.x.x สำหรับเซสชัน BGP และจะโฆษณาบล็อก VPC CIDR ผ่าน BGP คุณสามารถโฆษณาเส้นทางเริ่มต้นผ่าน BGP ได้


ถาม: AWS Direct Connect แตกต่างจากการเชื่อมต่อ IPSec VPN อย่างไร

การเชื่อมต่อ VPC VPN จะใช้ IPSec เพื่อสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีการเข้ารหัสระหว่างอินทราเน็ตของคุณและ Amazon VPC ผ่านอินเทอร์เน็ต คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อ VPN ได้ภายในไม่กี่นาที ทั้งยังเป็นโซลูชันที่ดีหากคุณมีความต้องการเร่งด่วน มีความต้องการแบนด์วิธปานกลาง และสามารถทนต่อความผันผวนที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้ AWS Direct Connect ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต แต่จะใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเฉพาะระหว่างอินทราเน็ตของคุณและ Amazon VPC


ถาม: ฉันสามารถใช้ AWS Direct Connect และการเชื่อมต่อ VPN กับ VPC พร้อมๆ กันได้หรือไม่

ได้ แต่เฉพาะกับสถานการณ์การเปลี่ยนระบบเท่านั้น เมื่อสร้างขึ้นแล้ว เส้นทาง Direct Connect จะได้รับการนำมาใช้ก่อนเสมอ ไม่ว่าเส้นทาง AS ใดจะมาก่อนก็ตาม


ถาม: ฉันจะสร้างการเชื่อมต่อชั้นที่ 2 ระหว่าง VPC และเครือข่ายของฉันได้หรือไม่

ไม่ได้ ไม่มีการรองรับการเชื่อมต่อชั้นที่ 2

เกตเวย์ Direct Connect

ถาม: เกตเวย์ Direct Connect คืออะไร

เกตเวย์ Direct Connect คือการจัดกลุ่ม Virtual Private Gateway (VGW) และ Private Virtual Interface (VIF)

ถาม: การสนับสนุนแบบหลายบัญชีสำหรับเกตเวย์ Direct Connect คืออะไร

การสนับสนุนแบบหลายบัญชีสำหรับเกตเวย์ Direct Connect จะช่วยให้คุณเชื่อมโยง Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ได้สูงสุด 10 รายการ หรือ AWS Transit Gateway สูงสุด 3 รายการจากบัญชี AWS หลายบัญชีที่มีเกตเวย์ Direct Connect

ถาม: ฉันสามารถเชื่อมโยง Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ที่มีบัญชี AWS ใดๆ เป็นเจ้าของเข้ากับเกตเวย์ Direct Connect ที่มีบัญชี AWS ใดๆ เป็นเจ้าของได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเชื่อมโยง Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ที่มีบัญชี AWS ใดๆ เป็นเจ้าของเข้ากับเกตเวย์ Direct Connect ที่มีบัญชี AWS ใดๆ เป็นเจ้าของได้

ถาม: ฉันสามารถเชื่อมโยง AWS Transit Gateway ที่มีบัญชี AWS ใดๆ เป็นเจ้าของเข้ากับเกตเวย์ Direct Connect ที่มีบัญชี AWS ใดๆ เป็นเจ้าของได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเชื่อมโยง AWS Transit Gateway ที่มีบัญชี AWS ใดๆ เป็นเจ้าของเข้ากับเกตเวย์ Direct Connect ที่มีบัญชี AWS ใดๆ เป็นเจ้าของได้

ถาม: ฉันจะใช้การสนับสนุนแบบหลายบัญชีสำหรับเกตเวย์ Direct Connect ได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ API สำหรับ AWS Management Console หรือ AWS Direct Connect เพื่อใช้งานการสนับสนุนแบบหลายบัญชีสำหรับเกตเวย์ Direct Connect ได้ หากคุณเป็นเจ้าของเกตเวย์ Direct Connect ให้ทำตามขั้นตอนที่สรุปไว้ในคู่มือผู้ใช้งาน AWS Direct Connect

ถาม: ทำไมจึงจำเป็นต้องมีเกตเวย์ Direct Connect

เกตเวย์ Direct Connect มีสามฟังก์ชันหลัก ฟังก์ชันแรก เกตเวย์ Direct Connect จะช่วยให้คุณสามารถต่อประสานกับ VPC ในเขต AWS ใดก็ได้ (ยกเว้นเขตจีนของ AWS) ซึ่งช่วยให้คุณใช้การเชื่อมต่อ AWS Direct Connect เพื่อต่อประสานในเขต AWS ได้มากกว่าหนึ่งแห่ง

ฟังก์ชันที่สอง คุณสามารถแบ่งปัน Private Virtual Interface ต่างๆ ระหว่างกันกับ Virtual Private Cloud (VPC) ได้สูงสุดสิบรายการเพื่อลดจำนวนเซสชัน Border Gateway Protocol ระหว่างเครือข่ายในองค์กรและการปรับใช้ AWS

ฟังก์ชันที่สาม การเชื่อมต่อ Transit Virtual Interface กับเกตเวย์ Direct Connect และการเชื่อมโยงเกตเวย์ Transit กับเกตเวย์ Direct Connect ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปัน Transit Virtual Interface ต่างๆ ระหว่างกันกับเกตเวย์ Transit ได้สูงสุดถึงสามรายการเพื่อลดจำนวนเซสชัน Border Gateway Protocol ระหว่างเครือข่ายในองค์กรและการปรับใช้ AWS

ถาม: หากฉันใช้เกตเวย์ Direct Connect การรับส่งข้อมูลไปยังเขต AWS ที่ฉันต้องการจะผ่านทางเขต AWS หลักที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ไม่ เมื่อใช้เกตเวย์ Direct Connect การรับส่งข้อมูลของคุณจะใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดจากตำแหน่ง Direct Connect ของคุณไปยังเขต AWS ปลายทาง รวมถึงในทางกลับกัน ไม่ว่าเขต AWS หลักของตำแหน่ง Direct Connect ที่คุณเชื่อมต่ออยู่จะอยู่ที่ใดก็ตาม

ถาม: มีค่าบริการเพิ่มเติมในการใช้เกตเวย์ Direct Connect และการทำงานร่วมกับเขตระยะไกลหรือไม่

จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเมื่อใช้เกตเวย์ Direct Connect คุณจะต้องชำระค่าบริการข้อมูล Egress ตามแหล่งเขต AWS ระยะไกลและค่าบริการรายชั่วโมงของพอร์ตที่เกี่ยวข้องตามราคา AWS Direct Connect

ถาม: Private/Transit Virtual Interface, เกตเวย์ Direct Connect Gateway และ Virtual Private Gateway หรือ AWS Transit Gateway ต้องอยู่ในบัญชีเดียวกันหรือไม่ หากต้องการใช้งานฟังก์ชันเกตเวย์ Direct Connect

ใช่ Private Virtual Interface และเกตเวย์ Direct Connect ต้องอยู่ในบัญชี AWS เดียวกันเพื่อใช้งานฟังก์ชันเกตเวย์ Direct Connect ขณะเดียวกัน Transit Virtual Interface และเกตเวย์ Direct Connect ต้องอยู่ในบัญชี AWS เดียวกันเพื่อใช้งานฟังก์ชันเกตเวย์ Direct Connect

Virtual Private Gateway หรือ AWS Transit Gateway สามารถอยู่ในบัญชี AWS ที่แตกต่างกัน จากนั้นจึ่งเป็นบัญชีที่เป็นเจ้าของเกตเวย์ Direct Connect

ถาม: ฉันสามารถใช้คุณสมบัติ VPC ต่อไปได้หรือไม่หากฉันเชื่อมโยง VGW (ที่เชื่อมโยงกับ Amazon VPC) กับเกตเวย์ Direct Connect

ได้ คุณสมบัติระบบเครือข่าย เช่น Elastic File System, Elastic Load Balancer, Application Load Balancer, Security Group, รายการควบคุมการเข้าถึง และ AWS PrivateLink จะยังสามารถใช้งานได้กับเกตเวย์ Direct Connect

เกตเวย์ Direct Connect จะไม่รองรับฟังก์ชันของ CloudHub แต่หากคุณใช้การเชื่อมต่อ AWS Classic VPN หรือ AWS VPN กับ VGW ที่เชื่อมโยงกับเกตเวย์ Direct Connect คุณจะสามารถใช้การเชื่อมต่อ VPN ของคุณเพื่อเปลี่ยนระบบได้

คุณสมบัติที่ขณะนี้ไม่รองรับโดย Direct Connect, AWS Classic VPN หรือ AWS VPN เช่น การกำหนดเส้นทางจากปลายทางสู่ปลายทาง, การเพียร์ VPC และตำแหน่งข้อมูล VPC จะไม่รองรับโดยเกตเวย์ Direct Connect

ถาม: ฉันกำลังทำงานร่วมกับคู่ค้า AWS Direct Connect เพื่อจัดเตรียม Private Virtual Interface สำหรับบัญชีของฉัน ฉันจะใช้เกตเวย์ Direct Connect ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเชื่อมโยง Private Virtual Interface ที่คุณจัดเตรียมไว้กับเกตเวย์ Direct Connect ได้เมื่อคุณยืนยัน Private Virtual Interface ที่จัดเตรียมไว้ในบัญชี AWS ของคุณ

ถาม: ฉันควรดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อกับ VPC ในภูมิภาคท้องถิ่นของฉันเท่านั้น

คุณสามารถใช้วิธีแนบ VIF กับ VGW ในปัจจุบันได้ต่อไป คุณจะยังมีการเชื่อมต่อ VPC ในภูมิภาคอยู่ และจะมีค่าบริการตามอัตรา Egress ที่บังคับใช้ตามภูมิภาคต่างๆ ทางภูมิศาสตร์

ถาม: การใช้เกตเวย์ Direct Connect มีขีดจำกัดอยู่เท่าใด

โปรดดูขีดจำกัดของ AWS Direct Connect เพื่อดูขีดจำกัดเกี่ยวกับคุณสมบัติเกตเวย์ Direct Connect

ถาม: VGW (ที่เชื่อมโยงกับ VPC) สามารถเป็นส่วนหนึ่งของเกตเวย์ Direct Connect ได้มากกว่าหนึ่งรายการหรือไม่

ไม่ได้ คู่ VGW-VPC ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของเกตเวย์ Direct Connect ได้มากกว่าหนึ่งรายการ

ถาม: สามารถแนบ Private Virtual Interface กับเกตเวย์ Direct Connect ได้มากกว่าหนึ่งรายการหรือไม่

ไม่ได้ คุณสามารถแนบ Private Virtual Interface ได้เพียงหนึ่งรายการกับเกตเวย์ Direct Connect เดียวหรือ Virtual Private Gateway เดียวเท่านั้น เราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความยืดหนุ่นของ AWS Direct Connect และแนบ Private Virtual Interface มากกว่าหนึ่งรายการ

ถาม: ฉันสามารถเชื่อมโยง VGW หลายรายการ (แต่ละรายการเชื่อมโยงกับ VPC) กับเกตเวย์ Direct Connect ได้หรือไม่

ได้ ตราบใดที่บล็อก IP CIDR ของ Amazon VPC ที่เชื่อมโยงกับ Virtual Private Gateway ไม่ทับซ้อนกัน

ถาม: เกตเวย์ Direct Connect จะทำให้ฟังก์ชัน CloudHub ของลูกค้าเสียหายหรือไม่

ไม่ เกตเวย์ Direct Connect จะไม่ทำให้ฟังก์ชัน CloudHub ของลูกค้าเสียหาย เกตเวย์ Direct Connect จะให้การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายในองค์กรและ VPC ของเขต AWS ใดๆ CloudHub ให้การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายในองค์กรโดยใช้ Direct Connect หรือ VPN ภายในเขตเดียวกันที่ VIF เชื่อมโยงกับ VGW โดยตรง ฟังก์ชัน CloudHub จะยังได้รับการรองรับต่อไป

ถาม: เกตเวย์ Direct Connect รองรับและไม่รองรับการรับส่งข้อมูลประเภทใด

โปรดดูคู่มือผู้ใช้ AWS Direct Connect เพื่อตรวจสอบรูปแบบการรับส่งข้อมูลที่รองรับและไม่รองรับ

ถาม: CloudHub ภายในภูมิภาคจะยังได้รับการรองรับต่อไปหรือไม่

ได้ ลูกค้าจะยังสามารถแนบ Direct Connect VIF โดยตรงกับ VGW เพื่อรองรับ CloudHub

ถาม: ขณะนี้ฉันมี VPN ใน us-east-1 ที่แนบอยู่กับ VGW ฉันต้องการเปิดใช้งาน CloudHub ใน us-east-1 ระหว่าง VPN นั้นและ VIF ใหม่ ฉันสามารถดำเนินการนี้ด้วยเกตเวย์ Direct Connect ได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถดำเนินการด้วยเกตเวย์ Direct Connect ได้ แต่มีตัวเลือกให้แนบ VIF โดยตรงกับ VGW เพื่อเปิดใช้กรณีใช้งาน VPN <-> Direct Connect CloudHub

ถาม: ฉันมี Private Virtual Interface ที่เชื่อมโยงกับ VGW ฉันจะเชื่อมโยง Private Virtual Interface ที่มีอยู่กับเกตเวย์ Direct Connect ได้หรือไม่

ไม่ได้ Private Virtual Interface ที่เชื่อมโยงกับ VGW ไม่สามารถเชื่อมโยงกับเกตเวย์ Direct Connect ได้ โปรดสร้าง Private Virtual Interface ใหม่ และขณะทำการสร้าง ให้เชื่อมโยงกับเกตเวย์ Direct Connect ของคุณ

ถาม: Direct Connect Gateway ได้เลิกใช้ฟังก์ชัน CloudHub หรือไม่

ไม่ คุณสามารถใช้ CloudHub ที่คุณสร้างขึ้นแล้วต่อไปได้

ถาม: ฉันสามารถสร้าง CloudHub ใหม่ระหว่างการเชื่อมต่อ VPN และ Direct Connect VIF ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถสร้าง CloudHub ระหว่าง VPN และ Direct Connect VIF ได้โดยการใช้การแนบ VGW แทนการแนบเกตเวย์ Direct Connect

ถาม: หากฉันได้แนบ VGW กับ VPN แล้ว แต่เกตเวย์ Direct Connect และวงจร Direct Connect ของฉันมีปัญหา การรับส่งข้อมูล VPC ของฉันจะกำหนดเส้นทางนอก VPN หรือไม่

ใช่ ตราบใดที่ตารางเส้นทาง VPC ยังมีเส้นทางไปยัง VGW เพื่อไปที่ VPN

ถาม: ฉันสามารถแนบ VGW ที่ไม่ได้แนบกับ VPC ไปยังเกตเวย์ Direct Connect ได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถเชื่อมโยง VGW ที่ยังไม่ได้แนบไปยังเกตเวย์ Direct Connect ได้

ถาม: ฉันได้สร้างเกตเวย์ Direct Connect ด้วย Direct Connect Private Virtual Interface หนึ่งรายการและ VGW ที่ไม่ซ้อนทับกันสามรายการ (แต่ละรายการเชื่อมโยงกับ VPC) จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันยกเลิกการแนบ VGW จาก VPC

การรับส่งข้อมูลจากเครือข่ายในองค์กรของคุณไปยัง VPC ที่ยกเลิกการแนบจะหยุดลง และการเชื่อมต่อของ VGW กับ Direct Connect Gateway จะถูกลบ

ถาม: ฉันได้สร้างเกตเวย์ Direct Connect ด้วย Direct Connect VIF หนึ่งรายการและคู่ VGW-VPC ที่ไม่ซ้อนทับกันสามรายการ จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันยกเลิกการแนบ VGW จากเกตเวย์ Direct Connect

การรับส่งข้อมูลจากเครือข่ายในองค์กรของคุณไปยัง VGW ที่ยกเลิกการแนบ (ซึ่งเชื่อมโยงกับ VPC) จะหยุดลง

ถาม: ฉันจะส่งปริมาณการรับส่งข้อมูลจาก VPC หนึ่งที่เชื่อมโยงกับเกตเวย์ Direct Connect ไปยัง VPC อื่นที่เชื่อมโยงกับเกตเวย์ Direct Connect เดียวกันได้หรือไม่

ไม่ได้ เกตเวย์ Direct Connect รองรับการรับส่งข้อมูลการกำหนดเส้นทางจาก Direct Connect VIF ไปยัง VGW (ที่เชื่อมโยงกับ VPC) เท่านั้น หากต้องการส่งปริมาณการรับส่งข้อมูลระหว่าง VPC 2 รายการ คุณต้องกำหนดค่าการเชื่อมต่อการเพียร์ VPC เหมือนกับที่คุณดำเนินการในวันนี้

ถาม: ขณะนี้ฉันมี VPN ใน us-east-1 ที่แนบอยู่กับ VGW หากฉันเชื่อมโยง VGW นี้กับเกตเวย์ Direct Connect ฉันจะส่งปริมาณการรับส่งข้อมูลจาก VPN นั้นไปยัง VIF ที่แนบกับเกตเวย์ Direct Connect ในเขตอื่นได้หรือไม่

ไม่ เกตเวย์ Direct Connect จะไม่กำหนดเส้นทางปริมาณการรับส่งข้อมูลระหว่าง VPN และ Direct Connect VIF หากต้องการเปิดใช้กรณีใช้งานนี้ คุณต้องสร้าง VPN ในเขตของ VIF แล้วแนบ VIF และ VPN กับ VGW เดียวกัน

ถาม: ฉันจะยกเลิกการแนบคู่ VGW-VPC จากเกตเวย์ Direct Connect ได้อย่างไร

คุณสามารถยกเลิกการแนบคู่ VGW-VPC จากเกตเวย์ Direct Connect ได้โดยใช้คอนโซล AWS หรือ API

ถาม: คุณจะจัดหาทุก SLA สำหรับเกตเวย์ Direct Connect หรือไม่

โปรดดูที่นี่เพื่อตรวจสอบ SLA ของ AWS Direct Connect

ถาม: ฉันสามารถปรับขนาด Amazon VPC ของฉันที่เชื่อมโยงอยู่กับ Direct Connect Gateway ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถปรับขนาด Amazon VPC ได้ หากคุณปรับขนาด Amazon VPC คุณจะต้องส่งข้อเสนอพร้อมกับ VPC CIDR ที่ปรับขนาดแล้วไปที่เจ้าของ Direct Connect Gateway อีกครั้ง เมื่อเจ้าของ Direct Connect Gateway อนุมัติข้อเสนอใหม่นั้นแล้ว จะมีการแจ้งให้ทราบถึง VPC CIDR ที่ปรับขนาดแล้วไปที่เครือข่ายในองค์กรของคุณ

ถาม: มีวิธีการปรับตั้งค่า Direct Connect Gateway เพื่อเลือกกระจายคำนำหน้าไปที่/จาก Amazon VPC ได้หรือไม่

ได้ Direct Connect Gateway มีวิธีการที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกประกาศคำนำหน้าไปที่เครือข่ายในองค์กรของคุณได้ ในฐานะเจ้าของเกตเวย์ Direct Connect คุณสามารถยกเลิกคำนำหน้าที่มีการประกาศอยู่ในเครือข่ายในองค์กรของคุณได้ ก่อนที่คุณจะยอมรับข้อเสนอในการเชื่อมโยง “หรือ” ในขณะที่คุณสามารถอัปเดตคำขอเชื่อมโยงกับคำนำหน้าที่อนุญาตแล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เอกสารประกอบ

ในส่วนของคำนำหน้าที่ได้รับการประกาศจากเครือข่ายในองค์กรของคุณ แต่ละ VPC ที่เชื่อมโยงกับเกตเวย์ Direct Connect จะได้รับคำนำหน้าทั้งหมดที่ประกาศจากเครือข่ายในองค์กรของคุณ

หากต้องการจำกัดการรับส่งข้อมูลเข้าและออกระหว่าง Amazon VPC ที่เฉพาะเจาะจงต่างๆ ควรพิจารณาการเลือกใช้รายการควบคุมการเข้าถึง (ACL) กับ VPC แต่ละรายการ

ถาม: ฉันเชื่อมโยง AWS Transit Gateway หลายรายการกับเกตเวย์ Direct Connect เดียวได้หรือไม่

ได้ คุณเชื่อมโยง AWS Transit Gateway กับเกตเวย์ Direct Connect ได้สูงสุดสามรายการ หากบล็อก IP CIDR ที่มาจาก AWS Transit Gateway ไม่ซ้อนทับกัน

เกตเวย์ Direct Connect – ใช้ ASN ส่วนตัวของคุณเอง

ถาม: คุณสมบัตินี้คืออะไร

Autonomous System Number (ASN) ส่วนตัวที่กำหนดค่าได้ ลูกค้าจะสามารถตั้งค่า ASN บนฝั่ง Amazon ของเซสชัน BGP สำหรับ VIF ส่วนตัวบนทุก Direct Connect Gateway ที่สร้างขึ้นมาใหม่ได้

ถาม: คุณสมบัติเหล่านี้สามารถใช้งานได้ที่ใด

ภูมิภาค AWS เชิงพาณิชย์ทั้งหมด (ยกเว้น ภูมิภาคจีน AWS) และ GovCloud (US)

ถาม: ฉันจะกำหนดค่า/กำหนด ASN ของฉันให้โฆษณาเป็น ASN ฝั่ง Amazon ได้อย่างไร

คุณสามารถกำหนดค่า/กำหนด ASN เพื่อให้โฆษณาเป็น ASN ฝั่ง Amazon ระหว่างการสร้าง Direct Connect Gateway ได้ ฉันสามารถสร้าง Direct Connect Gateway ได้โดยใช้ AWS Direct Connect Console หรือการเรียก CreateDirectConnectGateway API

ถาม: ฉันสามารถใช้ทุก ASN ได้ใช่หรือไม่ (สาธารณะและส่วนตัว)

คุณสามารถกำหนด ASN ส่วนตัวใดๆ ไปยังฝั่ง Amazon ได้ คุณไม่สามารถกำหนด ASN สาธารณะอื่นใดได้

ถาม: เพราะเหตุใดฉันจึงไม่สามารถกำหนด ASN สาธารณะสำหรับ Amazon แบบครึ่งเซสชัน BGP ได้

Amazon จะไม่ตรวจสอบความถูกต้องของการเป็นเจ้าของ ASN ดังนั้นเราจึงได้จำกัด ASN ฝั่ง Amazon ที่ ASN ส่วนตัว เราต้องการปกป้องลูกค้าจากการหลอกลวง BGP

ถาม: ฉันสามารถเลือก ASN รายการใดได้บ้าง

คุณสามารถเลือกทุก ASN ส่วนตัวได้ ช่วงสำหรับ ASN ส่วนตัว 16 บิตได้แก่ 64512 ถึง 65534 คุณยังสามารถกำหนด ASN 32 บิตระหว่าง 4200000000 ถึง 4294967294 ได้ด้วย

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันพยายามกำหนด ASN ไปยัง Amazon แบบครึ่งเซสชัน BGP ได้

เราจะขอให้คุณป้อน ASN ใหม่เมื่อคุณพยายามสร้าง Direct Connect Gateway

ถาม: หากฉันไม่ระบุ ASN สำหรับเซสชัน BGP ในครึ่งของ Amazon แล้ว Amazon จะกำหนด ASN ใดให้ฉัน

Amazon จะระบุ ASN ที่ 64512 สำหรับ Direct Connect Gateway ถ้าคุณไม่ได้เลือก

ถาม: ฉันจะดู ASN ในฝั่ง Amazon ได้จากที่ใด

คุณสามารถดู ASN ในฝั่ง Amazon ได้ใน AWS Direct Connect Console และในการตอบกลับของ DescribeDirectConnectGateways หรือใช้ DescribeVirtualInterfaces API

ถาม: ถ้าฉันมี ASN สาธารณะ จะใช้งานกับ ASN ส่วนตัวบนฝั่ง AWS ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถกำหนดค่าเซสชัน BGP ฝั่ง Amazon ได้ด้วย ASN ส่วนตัวและฝั่งของคุณด้วย ASN สาธารณะได้

ถาม: ฉันกำหนดค่า VIF ไว้แล้วและต้องการตั้งค่า ASN เซสชัน BGP ฝั่ง Amazon บน VIF ที่มีอยู่แล้ว ฉันจะทำการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร

คุณจะต้องสร้าง Direct Connect Gateway ใหม่ด้วย ASN ที่ต้องการ จากนั้นสร้าง VIF ใหม่ด้วย Direct Connect Gateway ที่สร้างขึ้นมาใหม่ คุณต้องเปลี่ยนการกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณให้เหมาะสมด้วย

ถาม: ฉันกำลังแนบ VIF ส่วนตัวหลายรายการไปยัง Direct Connect Gateway เดี่ยว VIF แต่ละรายการสามารถมี ASN ฝั่ง Amazon แยกต่างหากได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณสามารถกำหนด/กำหนดค่า ASN ฝั่ง Amazon แยกต่างหากสำหรับแต่ละ Direct Connect Gateway ได้ แต่ไม่สามารถทำได้กับแต่ละ VIF ASN ฝั่ง Amazon สำหรับ VIF ได้รับมาจาก ASN ฝั่ง Amazon ของ Direct Connect Gateway ที่แนบ

ถาม: ฉันสามารถใช้ ASN ส่วนตัวที่ต่างกันสำหรับ Direct Connect Gateway และ Virtual Private Gateway ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถใช้ ASN ส่วนตัวที่ต่างกันสำหรับ Direct Connect Gateway และ Virtual Private Gateway ได้ โปรดทราบว่า ASN ฝั่ง Amazon ที่คุณจะได้รับจะขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวของคุณ

ถาม: ฉันสามารถใช้ ASN ส่วนตัวเดียวกันสำหรับ Direct Connect Gateway และ Virtual Private Gateway ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถใช้ ASN ส่วนตัวเดียวกันสำหรับ Direct Connect Gateway และ Virtual Private Gateway ได้ โปรดทราบว่า ASN ฝั่ง Amazon ที่คุณจะได้รับจะขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวของคุณ

ถาม: ฉันกำลังแนบ Virtual Private Gateway หลายรายการที่มี ASN ส่วนตัวกับ Direct Connect Gateway เดี่ยวที่มีการตั้งค่าด้วย ASN ส่วนตัว ASN ส่วนตัวใดที่จะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า VGW หรือ Direct Connect Gateway

ASN ส่วนตัวของ Direct Connect Gateway จะนำไปใช้กับ ASN ฝั่ง Amazon สำหรับเซสชัน Border Gateway Protocol (BGP) ระหว่างเครือข่ายของคุณและ AWS

ถาม: ฉันจะเลือก ASN ส่วนตัวของฉันเองได้จากที่ใด

ขณะกำลังสร้าง Direct Connect Gateway ใน AWS Direct Connect Gateway Console เมื่อทำการกำหนดค่า Direct Connect Gateway ด้วย ASN ฝั่ง Amazon แล้ว อินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับ Direct Connect Gateway จะใช้ ASN ของคุณที่มีการกำหนดค่าเป็น ASN ฝั่ง Amazon

ถาม: วันนี้ฉันใช้ CloudHub ฉันจะต้องปรับเปลี่ยนการกำหนดค่าในอนาคตหรือไม่

คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ถาม: ฉันต้องการเลือก ASN 32 บิต ASN ส่วนตัว 32 บิตมีช่วงอยู่ที่เท่าใด

เราจะรองรับ ASN 32 บิตตั้งแต่ 4200000000 ถึง 4294967294

ถาม: หลังจากสร้าง Direct Connect Gateway แล้ว ฉันจะสามารถเปลี่ยนหรือแก้ไข ASN ฝั่ง Amazon ได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถแก้ไข ASN ฝั่ง Amazon หลังจากสร้างแล้วได้ คุณสามารถลบ Direct Connect Gateway และสร้าง Direct Connect Gateway ใหม่อีกครั้งด้วย ASN ส่วนตัวที่ต้องการได้

การใช้อินเทอร์เฟซเสมือนสาธารณะ

ถาม: เมื่อสร้างอินเทอร์เฟซเสมือนเพื่อใช้งานกับบริการของ AWS ที่ใช้พื้นที่ IP สาธารณะ คำนำหน้า IP ใดที่ฉันจะได้รับผ่าน BGP

คุณจะได้รับคำนำหน้า Amazon IP สำหรับภูมิภาคที่คุณเชื่อมต่ออยู่ในภูมิภาค AWS ที่รองรับ และคำนำหน้าบนเน็ตจาก Point of Presence (PoP) ที่ไม่ได้อยู่ในภูมิภาค AWS ตามที่จัดหาให้ เช่น CloudFront หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ลิงก์นี้ ข้อมูลนี้อาจรวมไปถึงคำนำหน้าที่จำเป็นในการติดต่อกับบริการของ AWS และอาจมีบริษัทในเครืออื่นๆ ของ Amazon รวมทั้งของ www.amazon.com ด้วย สำหรับรายการคำนำหน้าที่ AWS โฆษณา โปรดดาวน์โหลด JSON ของช่วงที่อยู่ IP ของ AWS โปรดทราบว่า AWS อาจโฆษณาคำนำหน้าในช่วงที่มีความเฉพาะเจาะจงกว่า (หรือยาวกว่า) เช่น คำนำหน้า 96.127.0.0/17 ในไฟล์อาจโฆษณาเป็น 96.127.0.0/21, 96.127.8.0/21, 96.127.32.0/19 และ 96.127.64.0/18 ด้วยเหตุนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกับช่วงที่เฉพาะเจาะจงกว่า

เมื่อลูกค้าใช้ AWS Direct Connect ปริมาณการรับส่งข้อมูลของลูกค้าจะยังคงอยู่ในแกนเครือข่าย AWS ทั่วโลก หลังจากเข้าสู่แกนเครือข่าย AWS ทั่วโลกแล้ว ดังนั้น คำนำหน้าของบริการ เช่น Route53 หรือ สถานที่ตั้ง CloudFront บางรายการที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายแกนหลัก Amazon จะไม่โฆษณาผ่าน Direct Connect

สำหรับ VIF สาธารณะที่สร้างใหม่ ลูกค้า Direct Connect จะได้รับคำนำหน้า IP สาธารณะของ Amazon ทั้งหมดในภูมิภาค AWS ที่รองรับ และจะได้รับคำนำหน้าบนเน็ตจาก Points of Presence (POP) ในภูมิภาคที่ AWS ไม่รองรับตามที่ตามที่จัดหาให้ เช่น CloudFront มีบริการการถ่ายโอนข้อมูล AWS Direct Connect ตามอัตรามาตรฐานสำหรับปริมาณการรับส่งข้อมูลทั้งหมดที่กำหนดเส้นทางผ่านการเชื่อมต่อ AWS Direct Connect โปรดดูฟอรัมชุมชน AWS Direct Connect สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการกำหนดเส้นทางของอินเทอร์เฟซเสมือนแบบสาธารณะ

หมายเหตุ: ปัจจุบันคำนำหน้า AWS Global Accelerator จะไม่ลงโฆษณาผ่านอินเทอร์เฟซเสมือนแบบสาธารณะของ AWS Direct Connect

ถาม: ฉันควรโฆษณาคำนำหน้า IP ใดผ่าน BGP สำหรับอินเทอร์เฟซเสมือนไปยังบริการของ AWS สาธารณะ

คุณควรโฆษณาคำนำหน้า IP สาธารณะที่เหมาะสมที่คุณเป็นเจ้าของผ่าน BGP ปริมาณการรับส่งข้อมูลจากบริการของ AWS ที่กำหนดให้คำนำหน้าเหล่านี้จะได้รับการกำหนดเส้นทางผ่านการเชื่อมต่อ AWS Direct Connect ของคุณ

ถาม: ฉันกำลังสร้างอินเทอร์เฟซเสมือนแบบสาธารณะรายการใหม่ ฉันจำเป็นต้องทำสิ่งใดหรือไม่เพื่อรับคำนำหน้าที่อยู่ IP สาธารณะระดับสากลของ Amazon

ไม่จำเป็น เพราะโดยค่าเริ่มต้นแล้ว AWS Direct Connect จะโฆษณาคำนำหน้าสำหรับเขต AWS ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีให้เลือกใช้และมีคำนำหน้าบนเน็ตจาก Points of Presence (PoP) ที่ไม่ใช่เขต AWS ซึ่งมีให้ใช้งาน เช่น CloudFront และ Route53 หมายเหตุ: ปัจจุบันคำนำหน้า AWS Global Accelerator จะไม่ลงโฆษณาผ่านอินเทอร์เฟซเสมือนแบบสาธารณะของ AWS Direct Connect

ถาม: ฉันจะได้รับคำนำหน้าที่อยู่ IP สำหรับ AWS Global Accelerator ผ่านอินเทอร์เฟซเสมือนแบบสาธารณะของฉันอย่างไร

ในปัจจุบัน AWS Direct Connect ไม่ได้โฆษณาคำนำหน้าที่อยู่ IP สำหรับ AWS Global Accelerator ผ่านอินเทอร์เฟซเสมือนแบบสาธารณะ

ถาม: ฉันเห็นการส่งข้อมูลที่ไม่สมมาตรใน AWS Global Accelerator การส่งข้อมูลของฉันซึ่งไปยัง AWS Global Accelerator เดินทางผ่านอินเทอร์เน็ต แต่การส่งข้อมูลขากลับซึ่งเข้ามาที่เครือข่ายที่ฉันมีกลับเดินทางผ่านอินเทอร์เฟซเสมือนแบบสาธารณะของ AWS Direct Connect ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าฉันจะได้รับการส่งข้อมูลที่สมมาตรระหว่างเครือข่ายที่ฉันมีและ AWS Global Accelerator

ในปัจจุบัน เราขอแนะนำให้คุณไม่ต้องโฆษณาที่อยู่ IP ซึ่งคุณใช้สื่อสารกับ AWS Global Accelerator ผ่านอินเทอร์เฟซเสมือนแบบสาธารณะของ AWS Direct Connect

ถาม: ฉันไม่มีปัญหากับการส่งข้อมูลที่ไม่สมมาตรใน AWS Global Accelerator การส่งข้อมูลของฉันซึ่งไปยัง AWS Global Accelerator เดินทางผ่านอินเทอร์เน็ต แต่การส่งข้อมูลขากลับซึ่งเข้ามาที่เครือข่ายที่ฉันมีกลับเดินทางผ่านอินเทอร์เฟซเสมือนแบบสาธารณะของ AWS Direct Connect ฉันต้องชำระค่าการถ่ายโอนข้อมูลออกเท่าใดสำหรับการส่งข้อมูล AWS Global Accelerator ผ่าน AWS Direct Connect

คุณชำระตามอัตราการถ่ายโอนข้อมูลอินเทอร์เน็ตสำหรับการส่งข้อมูล AWS Global Accelerator ซึ่งเดินทางผ่านอินเทอร์เฟซเสมือนแบบสาธารณะของ AWS Direct Connect

ถาม: ฉันสามารถเปิดใช้ Jumbo MTU บนอินเทอร์เฟซเสมือนแบบสาธารณะได้หรือไม่

ไม่ได้ Jumbo MTU ไม่รองรับอินเทอร์เฟซเสมือนแบบสาธารณะ

ถาม: ความสามารถใหม่นี้จะส่งผลต่ออินเทอร์เฟซเสมือนสาธารณะที่ฉันมีอยู่แล้วหรือไม่

ไม่ อินเทอร์เฟซเสมือนสาธารณะที่คุณมีอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบ

ถาม: คุณจะโฆษณาคำนำหน้ากี่รายการผ่านอินเทอร์เฟซเสมือนสาธารณะที่ฉันสร้างขึ้นใหม่

คุณควรได้รับคำนำหน้าประมาณ 2,000 รายการซึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ถาม: ฉันไม่ต้องการคำนำหน้า IP สาธารณะทั่วโลก ฉันเลือกที่จะไม่รับได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้ชุมชนการจัดขอบเขตได้ โปรดดูลิงก์นี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนการจัดขอบเขตที่ AWS Direct Connect รองรับ

ถาม: ฉันต้องการย้ายอินเทอร์เฟซเสมือนสาธารณะที่มีอยู่เพื่อรับคำนำหน้าส่วนกลาง ฉันจะดำเนินการย้ายนี้ได้อย่างไร

คุณสามารถย้ายได้สองวิธี ตัวเลือกแรก ให้สร้างอินเทอร์เฟซเสมือนสาธารณะใหม่ ย้ายปริมาณการรับส่งข้อมูลจากอินเทอร์เฟซเสมือนสาธารณะที่คุณมีอยู่ไปยังอินเทอร์เฟซเสมือนสาธารณะที่สร้างขึ้นใหม่ ลบอินเทอร์เฟซเสมือนสาธารณะเก่าของคุณออก ตัวเลือกที่สอง ให้เปิดกรณีการสนับสนุนเพื่อขอเปลี่ยนขอบเขตสำหรับอินเทอร์เฟซเสมือนสาธารณะของคุณ ซึ่งคุณจะพบว่า Border Gateway Protocol ลดลงระหว่างการเปลี่ยนขอบเขต

Jumbo Frames

ถาม: Maximum Transmission Unit (MTU) ใดที่ AWS Direct Connect รองรับ

AWS Direct Connect และ Direct Connect Gateway รองรับทั้ง 1500 และ 9001 Maximum Transmission Unit (MTU) MTU คือตัวเลือกที่ปรับค่าได้บนอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวของ AWS Direct Connect

ถาม: ฉันจะเปลี่ยน MTU ของอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวได้อย่างไร

 • หากคุณมีทั้งพอร์ต AWS Direct Connect port และอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวที่สร้างขึ้นบนพอร์ต AWS Direct Connect คุณสามารถปรับเปลี่ยน MTU ของอินเทอร์เฟซเสมือนที่มีอยู่ได้หรือสามารถสร้างอินเทอร์เฟซเสมือนใหม่ได้ด้วย 9001 MTU โดยใช้ API, CLI หรือ Console
 • หากบัญชี AWS อื่นเป็นเจ้าของพอร์ต AWS Direct Connect เจ้าของพอร์ตจะต้องเปิดใช้ Jumbo Frames บนพอร์ต โดยปรับเปลี่ยน MTU ของอินเทอร์เฟซเสมือนที่มีอยู่หรือสร้างอินเทอร์เฟซเสมือนใหม่ด้วย 9001 MTU
 • หากการเชื่อมต่อ AWS Direct Connect ของคุณมาจากคู่ค้า AWS Direct Connect คุณต้องตรวจสอบว่าพอร์ตรองรับ Jumbo Frames หรือไม่โดยใช้ API, CLI หรือ Console หากพอร์ตรองรับ Jumbo Frames คุณสามารถปรับค่า MTU บนอินเทอร์เฟซเสมือนได้ หากไม่รองรับ คู่ค้าของ AWS Direct Connect จะต้องติดต่อ AWS Support เพื่อให้พอร์ตสามารถรองรับ Jumbo Frames ได้

ถาม: ฉันสามารถใช้ Jumbo Frames บน AWS Direct Connect กับเส้นทางแบบกระจายและแบบคงที่ได้หรือไม่

Jumbo Frames ใช้ได้เฉพาะกับเส้นทางแบบกระจายจาก Direct Connect หากคุณเพิ่มเส้นทางแบบคงที่ที่ตรงไปยัง Virtual Private Gateway ของคุณลงในตารางเส้นทาง ระบบจะส่งข้อมูลที่ใช้เส้นทางแบบคงที่โดยใช้ 1500 MTU

ถาม: หากฉันมีอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวสองแบบที่ใช้เส้นทางเดียวกัน แต่ทั้งสองอินเทอร์เฟซมี MTU ต่างกัน จะต้องใช้ MTU ใด

หากอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวทั้งสองแบบใช้เส้นทางเดียวกัน แต่ใช้ MTU ต่างกัน ทั้งสองอินเทอร์เฟซเสมือนจะใช้ 1500 MTU

ถาม: Jumbo Frames ใช้งานร่วมกับ AWS Direct Connect และ AWS Managed VPN ได้หรือไม่ หากทั้งสองใช้เส้นทางเดียวกัน

บริการ AWS Managed VPN ไม่รองรับ Jumbo Frames หาก AWS Direct Connect และ AWS Managed VPN ใช้เส้นทางเดียวกัน ระบบจะใช้ 1500 MTU

ถาม: คุณรองรับการย้าย Jumbo Frame ที่เปิดใช้อินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวจากหนึ่งในพอร์ต Direct Connect ไปยังพอร์ตอื่นหรือไม่

หากพอร์ตปลายทางไม่รองรับ Jumbo Frames คุณจะไม่สามารถย้าย Jumbo Frames ที่เปิดใช้อินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวไปยังพอร์ตนี้ได้ คุณจะต้องปิดใช้งาน Jumbo Frames บนอินเทอร์เฟซเสมือนและย้ายก่อน จากนั้นจึงเปิดใช้ Jumbo Frames ใหม่อีกครั้ง หรือคุณสามารถเปิดใช้งาน Jumbo บนอินเทอร์เฟซเสมือนใดๆ บนการเชื่อมต่อปลายทางก่อนย้าย Jumbo Frames ที่เปิดใช้อินเทอร์เฟซเสมือน

ถาม: อาจเกิดการหยุดทำงานเมื่อเปิดใช้ Jumbo Frames บนอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวหรือไม่

อาจเกิดขึ้นได้ หากเจ้าของพอร์ต AWS Direct Connect (ที่ไม่เปิดใช้งาน Jumbo Frames บนอินเทอร์เฟซเสมือนใดๆ) สร้าง Jumbo Frame ที่เปิดใช้อินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวเป็นครั้งแรก โดยอาจมีการหยุดทำงานประมาณ 5 ถึง 30 วินาทีบนพอร์ตจริง อินเทอร์เฟซเสมือนอื่นๆ บนพอร์ตนี้จะได้รับผลการหยุดทำงานนี้ด้วยเช่นกันโดยไม่คำนึงถึงบัญชีผู้ใช้ หากพอร์ตจริงมีอย่างน้อยหนึ่งอินเทอร์เฟซเสมือนที่เปิดใช้ Jumbo Frames จะไม่มีการหยุดทำงานที่เกิดขึ้นกับอินเทอร์เฟซจริง

ถาม: ฉันจะเปิดใช้ Jumbo Frames บนอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวของ Link Aggregation Group (LAG) ได้อย่างไร

คุณจะต้องเปิดใช้ Jumbo Frames สำหรับอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวอย่างน้อยหนึ่งตัวใน LAG หากต้องการเปิดใช้งาน Jumbo Frames บน LAG

Local Preference Community สำหรับอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัว

ถาม: คุณสมบัตินี้คืออะไร

คุณสมบัตินี้รองรับ Local Preference Community สำหรับอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัว ลูกค้าสามารถส่งอิทธิพลเส้นทางการส่งกลับสำหรับปริมาณการรับส่งข้อมูลที่มีที่มาจากพื้นที่ที่อยู่ VPC ได้ด้วยชุมชน

ถาม: ฉันสามารถใช้คุณสมบัตินี้สำหรับเซสชัน EBGP ที่มีอยู่ได้หรือไม่

ได้ เซสชัน BGP ที่มีอยู่ทั้งหมดบนอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวรองรับการใช้ Local Preference Community

ถาม: มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัตินี้หรือไม่

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัตินี้

ถาม: คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้ทั้งบน Public Virtual Interface และ Private Virtual Interface หรือไม่

ไม่ได้ ขณะนี้คุณสมบัตินี้สามารถใช้งานได้กับอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวเท่านั้น

ถาม: คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้กับ Direct Connect Gateway หรือไม่

ได้ คุณสมบัตินี้สามารถใช้งานได้กับอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวที่แนบมากับ Direct Connect Gateway

ถาม: ฉันจะสามารถตรวจสอบ Community ที่ AWS ได้รับได้หรือไม่

ไม่ได้ ในขณะนี้เรายังไม่มีคุณสมบัติการตรวจสอบดังกล่าว

ถาม: Local Preference Community ที่รองรับสำหรับอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัว Direct Connect มีอะไรบ้าง

ชุมชนต่อไปนี้ได้รับการรองรับสำหรับอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวและได้รับการประเมินตามลำดับจากความต้องการต่ำสุดไปสูงสุด Community มีความเฉพาะเจาะจงร่วมกัน คำนำหน้าที่มี Community เดียวกัน และมีแอตทริบิวต์ MED*, AS_PATH เหมือนกันมีคุณสมบัติในการสร้างเส้นทางหลายเส้นทาง

 • 7224:7100 – ความต้องการต่ำ
 • 7224:7200 – ความต้องการปานกลาง
 • 7224:7300 – ความต้องการสูง


ถาม: ลักษณะการทำงานเริ่มต้นคืออะไรในกรณีที่ฉันไม่ได้ใช้ Community ที่รองรับ

หากคุณไม่ได้ระบุ Local Preference Community สำหรับ VIF ส่วนตัว การตั้งค่าในท้องถิ่นเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับระยะทางไปยังสถานที่ตั้ง Direct Connect จากภูมิภาคในพื้นที่ ในสถานการณ์ดังกล่าว ลักษณะการทำงานของ Egress ข้าม VIF หลายรายการจากสถานที่ตั้ง Direct Connect หลายแห่งอาจสามารถกำหนดเองได้

ถาม: ฉันมี VIF ส่วนตัวสองหน่วยบนการเชื่อมต่อทางกายภาพที่สถานที่ตั้ง Direct Connect ฉันจะใช้ Community ที่รองรับเพื่อกำหนดปริมาณข้อมูลออกระหว่าง VIF ส่วนตัวสองหน่วยนี้ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อกำหนดปริมาณข้อมูลออกระหว่าง VIF สองหน่วยในการเชื่อมต่อทางกายภาพเดียวกันได้

ถาม: ฉันมีการเชื่อมต่อ Direct Connect สองรายการที่ความเร็ว 1G ทั้งคู่ ฉันต้องการให้ปริมาณการรับส่งข้อมูลขาเข้าไปยังโหลดเครือข่ายของฉันมีความสมดุลทั้งสองการเชื่อมต่อ ฉันสามารถใช้การกำหนดเส้นทางตามชุมชนเพื่อความสมดุลของโหลดในสถานที่ตั้งต่างๆ ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถใช้การกำหนดเส้นทางตามชุมชนเพื่อเปิดใช้งานการทำสมดุลโหลดข้ามสถานที่ตั้ง Direct Connect ได้ ในการดำเนินการดังกล่าว คำนำหน้าใดๆ ที่ต้องมีการทำสมดุลโหลดต้องมีการทำเครื่องหมายด้วย Community เดียวกัน

ถาม: คุณสมบัติ Local Preference Community รองรับการเปลี่ยนระบบหรือไม่

ได้ สามารถทำได้โดยการโฆษณาคำนำหน้าผ่านอินเทอร์เฟซเสมือนแบบ Primary/Active ด้วยชุมชนที่มีความต้องการในท้องถิ่นที่สูงกว่าคำนำหน้าที่โฆษณาผ่านอินเทอร์เฟซเสมือน Backup/Passive คุณสมบัตินี้สามารถใช้งานย้อนกลับกับวิธีการเปลี่ยนระบบที่มีอยู่ได้ หาก Direct Connect ของคุณได้รับการกำหนดค่าสำหรับการเปลี่ยนระบบไว้แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ถาม: ฉันได้กำหนดค่าเราเตอร์ด้วย AS_PATH แล้ว ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนการกำหนดค่าเพื่อใช้แท็กชุมชนและขัดจังหวะเครือข่ายของฉันหรือไม่

ไม่ เราจะยังปฏิบัติตามแอตทริบิวต์ AS_PATH อยู่ คุณสมบัตินี้เป็นส่วนขยายเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้เพื่อการควบคุมปริมาณการรับส่งข้อมูลที่ดีขึ้นจาก AWS ได้ Direct Connect จะดำเนินการตามวิธีการมาตรฐานในการเลือกเส้นทาง โปรดทราบว่าความต้องการในท้องถิ่นจะได้รับการประเมินก่อนแอตทริบิวต์ AS_PATH

ถาม: ฉันมีการเชื่อมต่อ Direct Connect สองขนาดได้แก่ 1G และ 10G และทั้งสองขนาดนี้โฆษณาคำนำหน้าเดียวกัน ฉันต้องการรับปริมาณการรับส่งข้อมูลทั้งหมดสำหรับปลายทางนี้ผ่านการเชื่อมต่อ 10G Direct Connect แต่ยังสามารถเปลี่ยนระบบผ่านการเชื่อมต่อ 1G ได้อยู่ สามารถใช้ Local Preference Community เพื่อสร้างสมดุลของปริมาณการรับส่งข้อมูลในสถานการณ์สมมตินี้ได้หรือไม่

ได้ การทำเครื่องหมายคำนำหน้าที่โฆษณาผ่านการเชื่อมต่อ 10G Direct Connection ที่มีชุมชนที่มีความต้องการในท้องถิ่นที่สูงกว่าจะเป็นเส้นทางที่ใช้ก่อน ในกรณีที่ 10G ล้มเหลวหรือคำนำหน้าโดนถอนออก อินเทอร์เฟซ 1G จะกลายเป็นเส้นทางส่งคืน

ถาม: คุณจะสร้างเส้นทางปริมาณการรับส่งข้อมูลแบบหลายเส้นทางไปยังเครือข่ายของฉันกว้างเพียงใด

เราจะสร้างเส้นทางหลายเส้นทางต่อคำนำหน้าสูงสุดถึง 16 จุดความกว้าง ซึ่งแต่ละจุดจะมีตำแหน่งข้อมูล AWS ที่ไม่ซ้ำกัน

ถาม: ฉันสามารถเรียกใช้เซสชัน BGP v4 และ v6 ผ่าน VPN Tunnel ได้หรือไม่

ในขณะนี้ เราอนุญาตเฉพาะเซสชัน BGP v4 ที่เรียกใช้ VPN Tunnel ด้วยที่อยู่ IPv4 เท่านั้น ในอนาคต เราจะอนุญาตให้เรียกใช้เซสชัน BGP v6 ผ่าน VPN Tunnel เดียวด้วยที่อยู่ตำแหน่งข้อมูล IPv4

ถาม: รายละเอียดการกำหนดค่า/การตั้งค่า BGP สำหรับ DX มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

VPN BGP จะยังทำงานเหมือน DX

ถาม: ฉันสามารถสิ้นสุด Tunnel ไปยังตำแหน่งข้อมูลที่มีที่อยู่ IPv6 ได้หรือไม่

ในขณะนี้เราสนับสนุนเฉพาะที่อยู่ตำแหน่งข้อมูล IPv4 สำหรับ VPN เท่านั้น ในอนาคตเราจะรองรับตำแหน่งข้อมูล VPN ที่มีที่อยู่ IPv6

ถาม: ฉันสามารถสิ้นสุด Tunnel ไปยังที่อยู่ IPv4 และเรียกใช้เซสชัน IPv6 BGP ผ่าน Tunnel ได้หรือไม่

ในขณะนี้ เราอนุญาตเฉพาะเซสชัน BGP v4 ที่เรียกใช้ VPN Tunnel ด้วยที่อยู่ IPv4 เท่านั้น ในอนาคต เราจะอนุญาตให้เรียกใช้เซสชัน BGP v6 ผ่าน VPN Tunnel เดียวด้วยที่อยู่ตำแหน่งข้อมูล IPv4

การสนับสนุน AWS Transit Gateway

ถาม: รีเจี้ยน AWS ใดบ้างที่สนับสนุน AWS Direct Connect สำหรับ AWS Transit Gateway

รีเจี้ยน AWS ที่สนับสนุน AWS Direct Connect สำหรับ AWS Transit Gateway ในขณะนี้ ได้แก่ AWS GovCloud (สหรัฐฯ-ตะวันออก), AWS GovCloud (สหรัฐฯ-ตะวันตก), แคนาดา (ภาคกลาง), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียเหนือ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน), สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์), สหภาพยุโรป (ลอนดอน), สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต), เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ), เอเชียแปซิฟิก (โซล), เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์), เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์), เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว), สหภาพยุโรป (ปารีส), อเมริกาใต้ (เซาเปาลู), ตะวันออกกลาง (บาห์เรน), AWS ยุโรป (มิลาน), AWS แอฟริกา (เคปทาวน์) และเอเชียแปซิฟิก (ฮ่องกง)

ถาม: Transit Virtual Interface คืออะไร

Transit Virtual Interface คือ Virtual Interface ประเภทหนึ่งที่คุณสร้างบนการเชื่อมต่อ 1/2/5/10 Gbps ของ AWS Direct Connect Transit Virtual Interface แนบกับ Direct Connect Gateway ได้เท่านั้น คุณสามารถใช้เกตเวย์ AWS Direct Connect ที่แนบกับอินเทอร์เฟซเสมือนการเคลื่อนย้ายหนึ่งรายการขึ้นไป พร้อม AWS Transit Gateway สูงสุดสามรายการในเขต AWS ต่างๆ ที่สนับสนุน

คุณสามารถตั้งหนึ่งเซสชัน BGP IPv4 และหนึ่งเซสชัน BGP IPv6 บนอินเทอร์เฟซเสมือนการเคลื่อนย้ายรายการเดียวได้ ในทำนองเดียวกันกับอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัว

ถาม: ฉันจะสร้างอินเทอร์เฟซเสมือนการเคลื่อนย้ายได้อย่างไร

คุณใช้ AWS Management Console หรือ API เพื่อสร้าง Transit Virtual Interface ได้

ถาม: ฉันจะจัดสรร Transit Virtual Interface ในบัญชี AWS อีกหนึ่งบัญชีได้หรือไม่

ได้ คุณจัดสรร Transit Virtual Interface ในบัญชี AWS ใดก็ได้

ถาม: ฉันจะแนบ Transit Virtual Interface ไปยัง Virtual Private Gateway ของฉันได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถแนบ Transit Virtual Interface ไปยัง Virtual Private Gateway ของคุณ

ถาม: ฉันจะแนบ Private Virtual Interface ไปยัง AWS Transit Gateway ของฉันได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถแนบ Private Virtual Interface ไปยัง AWS Transit Gateway ของคุณ

ถาม: ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับ Transit Virtual Interface มีอะไรบ้าง

โปรดไปที่หน้าข้อจำกัดของ AWS Direct Connect เพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับ Transit Virtual Interface

ถาม: ฉันสามารถเพิ่ม Transit Virtual Interface ให้กับการเชื่อมต่อได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณสร้าง Transit Virtual Interface ได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้นสำหรับการเชื่อมต่อ 1/2/5/10 Gbps ของ AWS Direct Connect

ถาม: ฉันมี Direct Connect Gateway ที่แนบกับ Private Virtual Interface อยู่แล้ว ฉันจะแนบ Transit Virtual Interface ไปกับ Direct Connect Gateway ได้หรือไม่

ไม่ได้ Direct Connect Gateway หนึ่งรายการมี Virtual Interface แนบไว้ได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น

ถาม: ฉันสามารถเชื่อมโยง AWS Transit Gateway ของฉันกับ Direct Connect Gateway ซึ่งแนบไว้กับ Private Virtual Interface ได้หรือไม่

ไม่ได้ AWS Transit Gateway สามารถเชื่อมโยงกับ Direct Connect Gateway ซึ่งแนบไว้กับ Transit Virtual Interface ได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น

ถาม: ใช้เวลานานเท่าใดในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง AWS Transit Gateway และ AWS Direct Connect Gateway

อาจใช้เวลานานถึง 40 นาทีในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง AWS Transit Gateway และ AWS Direct Connect Gateway

ถาม: ฉันจะสร้าง Virtual Interface ได้เป็นจำนวนทั้งหมดเท่าใดต่อการเชื่อมต่อเฉพาะ 1 Gbps หรือ 10 Gbps

คุณสามารถสร้าง Virtual Interface ได้ 51 รายการ ต่อการเชื่อมต่อเฉพาะ 1 Gbps หรือ 10 Gbps รวมทั้ง Transit Virtual Interface

ถาม: Transit Virtual Interface สนับสนุน Jumbo Frame หรือไม่

ใช่ Transit Virtual Interface สนับสนุน Jumbo Frame ขนาด Maximum Transmission Unit (MTU) จะจำกัดที่ 8,500

ถาม: ฉันมี 4x10G LAG ฉันสามารถสร้าง Transit Virtual Interface บน Link Aggregation Group (LAG) ได้มากเท่าใด

คุณสามารถสร้าง Transit Virtual Interface บน 4x10G LAG ได้หนึ่งรายการ

ถาม: คุณสนับสนุนแอตทริบิวต์ Border Gateway Protocol (BGP) ทั้งหมดที่สนับสนุนบน Private Virtual Interface สำหรับ Transit Virtual Interface หรือไม่

ใช่ คุณสามารถใช้แอตทริบิวต์ BGP (AS_PATH, Local Pref, NO_EXPORT) ที่ได้รับการสนับสนุนบน Transit Virtual Interface

ถาม: ฉันสามารถสร้าง Transit Virtual Interface บนการเชื่อมต่อที่มีการโฮสต์ 1/2/5/10 Gbps ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถสร้าง Transit Virtual Interface หนึ่งรายการบนการเชื่อมต่อที่มีการโฮสต์ 1/2/5/10 Gbps ได้

ถาม: ฉันต้องการเชื่อมโยง Transit Gateway ไปยัง Direct Connect Gateway ฉันสามารถใช้ Autonomous System Number (ASN) เดียวกันสำหรับ Direct Connect Gateway และ Transit Gateway ได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถใช้ ASN เดียวกันสำหรับ Transit Gateway และ Direct Connect Gateway

ชุดเครื่องมือความยืดหยุ่น – การทดสอบการเปลี่ยนระบบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

ถาม: คุณสมบัตินี้คืออะไร
คุณสมบัติการทดสอบการเปลี่ยนระบบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของ AWS Direct Connect ช่วยให้คุณสามารถทดสอบความยืดหยุ่นของการเชื่อมต่อกับ Direct Connect โดยการปิดใช้งานเซสชัน Border Gateway Protocol ระหว่างเครือข่ายในองค์กรของคุณและ AWS คุณสามารถใช้ AWS Management Console หรือ AWS Direct Connect Application Programming Interface (API) โปรดดูเอกสารนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้

ถาม: เขตของ AWS เขตใดที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้
เขตของ AWS เชิงพาณิชย์ทั้งหมด (ยกเว้นเขตจีน AWS และ GovCloud (สหรัฐฯ))

ถาม: ฉันจะใช้คุณสมบัตินี้ได้อย่างไร
คุณสามารถใช้ AWS Management Console หรือ AWS Direct Connect Application Programming Interface (API) เพื่อดำเนินการทดสอบการเปลี่ยนระบบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันเริ่มต้นการทดสอบ
ทันทีที่คุณเริ่มการทดสอบ เราจะทำให้เซสชัน Border Gateway Protocol ระหว่างเครือข่ายในองค์กรของคุณและ AWS ทำงานล้มเหลว

ถาม: สามารถกำหนดระยะเวลาการทดสอบได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถกำหนดระยะเวลาการทดสอบได้

ถาม: ระยะเวลาการทดสอบต่ำสุดและสูงสุดคือเท่าใด
คุณสามารถกำหนดระยะเวลาต่ำสุดและสูงสุดสำหรับการทดสอบที่ 1 นาที และ 180 นาที ตามลำดับ

ถาม: สามารถยกเลิกการทดสอบกลางคันได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถยกเลิกการทดสอบกลางคันได้

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยกเลิกการทดสอบกลางคัน
เมื่อคุณยกเลิกการทดสอบ เราจะกู้คืนเซสชัน Border Gateway Protocol และประวัติการทดสอบของคุณจะระบุว่าการทดสอบดังกล่าวถูกยกเลิก

ถาม: สามารถดูประวัติการทดสอบที่ผ่านมาได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถดูประวัติการทดสอบที่ผ่านมาได้

ถาม: ประวัติการทดสอบจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด
เราจะเก็บประวัติการทดสอบไว้ 365 วัน หากคุณลบ Virtual Interface ดังกล่าว ประวัติการทดสอบจะถูกลบไปด้วย

ถาม: จะดูประวัติการทดสอบได้อย่างไร
คุณสามารถดูประวัติการทดสอบโดยใช้ AWS Management Console หรือผ่านทาง CloudTrail

ถาม: ใครบ้างที่สามารถเริ่มดำเนินการทดสอบได้
เฉพาะเจ้าของบัญชี AWS ที่อยู่ใน Virtual Interface เท่านั้นที่สามารถเริ่มดำเนินการทดสอบได้

ถาม: สามารถลบ Virtual Interface ในขณะที่ Virtual Interface แบบเดียวกันกำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถลบ Virtual Interface ในขณะที่ Virtual Interface แบบเดียวกันกำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบได้

ถาม: สามารถดำเนินการทดสอบ Virtual Interface ประเภทใดๆ ได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถดำเนินการทดสอบสำหรับเซสชัน Border Gateway Protocol ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Virtual Interface ประเภทใดๆ

ถาม: ฉันสร้างเซสชัน IPv4 และ IPv6 Border Gateway Protocol ขึ้นมา ฉันสามารถดำเนินการทดสอบสำหรับเซสชัน Border Gateway Protocol แต่ละเซสชันได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถเริ่มการทดสอบเซสชัน Border Gateway Protocol หนึ่งหรือทั้งสองเซสชัน

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น
หลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาการทดสอบที่กำหนดไว้ เราจะกู้คืนเซสชัน Border Gateway Protocol ระหว่างเครือข่ายในองค์กรของคุณกับ AWS โดยใช้เซสชัน Border Gateway Protocol ที่ใช้พารามิเตอร์ที่โยกย้ายไว้ก่อนเริ่มการทดสอบ

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากดำเนินการทดสอบการเปลี่ยนระบบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามกำหนดการ

การทดสอบดังกล่าวจะถูกระบุเป็นล้มเหลว และจะไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้

Virtual Private Network (VPN)

ถาม: ฉันสามารถเรียกใช้เซสชัน BGP v4 และ v6 ผ่าน VPN Tunnel ได้หรือไม่

ในขณะนี้ เราอนุญาตเฉพาะเซสชัน BGP v4 ที่เรียกใช้ VPN Tunnel ด้วยที่อยู่ IPv4 เท่านั้น ในอนาคต เราจะอนุญาตให้เรียกใช้เซสชัน BGP v6 ผ่าน VPN Tunnel เดียวด้วยที่อยู่ตำแหน่งข้อมูล IPv4

ถาม: รายละเอียดการกำหนดค่า/การตั้งค่า BGP สำหรับ DX มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

VPN BGP จะยังทำงานเหมือน DX

ถาม: ฉันสามารถสิ้นสุด Tunnel ไปยังตำแหน่งข้อมูลที่มีที่อยู่ IPv6 ได้หรือไม่

ในขณะนี้เราสนับสนุนเฉพาะที่อยู่ตำแหน่งข้อมูล IPv4 สำหรับ VPN เท่านั้น ในอนาคตเราจะรองรับตำแหน่งข้อมูล VPN ที่มีที่อยู่ IPv6

ถาม: ฉันสามารถสิ้นสุด Tunnel ไปยังที่อยู่ IPv4 และเรียกใช้เซสชัน IPv6 BGP ผ่าน Tunnel ได้หรือไม่

ในขณะนี้ เราอนุญาตเฉพาะเซสชัน BGP v4 ที่เรียกใช้ VPN Tunnel ด้วยที่อยู่ IPv4 เท่านั้น ในอนาคต เราจะอนุญาตให้เรียกใช้เซสชัน BGP v6 ผ่าน VPN Tunnel เดียวด้วยที่อยู่ตำแหน่งข้อมูล IPv4

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา AWS Direct Connect

ไปที่หน้าราคา
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Direct Connect
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา