Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

ใช้งานคอนเทนเนอร์ที่มีความปลอดภัยสูง ไว้ใจได้ และปรับขนาดได้

เปิดใช้คอนเทนเนอร์หลายพันรายการบนระบบคลาวด์โดยใช้การผสานการทำงานและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) และเครื่องมือระบบอัตโนมัติที่คุณต้องการ

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเวลาของคุณด้วยการประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ของ AWS Fargate สำหรับคอนเทนเนอร์ ซึ่งช่วยให้ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าและจัดการชั้นการควบคุม โหนด และอินสแตนซ์อีกต่อไป

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการประมวลผลสูงสุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์ด้วยการจัดเตรียมแบบอัตโนมัติ การปรับขนาดแบบอัตโนมัติ และค่าบริการตามการใช้งานจริง

ผสานการทำงานกับโซลูชันการจัดการและการกำกับดูแลของ AWS ได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลเกือบทุกแห่งทั่วโลก

วิธีการทำงาน

Amazon ECS คือบริการจัดประสานคอนเทนเนอร์ที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยให้คุณติดตั้งใช้จริง จัดการ และปรับขนาดแอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์ได้อย่างง่ายดาย
แผนผังแสดงการทำงานของ Amazon Elastic Container Service
แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon ECS (1:37)
แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon ECS
Amazon ECS คือบริการจัดประสานคอนเทนเนอร์ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยให้คุณติดตั้งใช้จริง จัดการ และปรับขนาดแอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์ได้อย่างง่ายดาย โดยจะผสานรวมกับแพลตฟอร์ม AWS ที่เหลือได้อย่างล้ำลึกเพื่อมอบโซลูชันที่ปลอดภัยและใช้งานง่ายสำหรับการเรียกใช้ปริมาณงานคอนเทนเนอร์ในระบบคลาวด์ และใช้ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณตอนนี้ด้วย Amazon ECS Anywhere

กรณีใช้งาน

ติดตั้งใช้จริงในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด

สร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานด้วยคอนเทนเนอร์ในองค์กรหรือบนระบบคลาวด์ด้วย Amazon ECS Anywhere แล้วใช้งานอย่างสะดวกด้วยเครื่องมือ การจัดการ การกำหนดเวลาปริมาณงาน และการตรวจสอบในสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่สอดคล้องกัน

รองรับการประมวลผลเป็นชุด

วางแผน กำหนดเวลา และจัดการเวิร์กโหลดการประมวลผลเป็นชุดด้วยบริการของ AWS ทั้งหมด เช่น Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Fargate และ Spot Instance ของ Amazon EC2

ปรับขนาดเว็บแอปพลิเคชัน

ปรับขนาดและเรียกใช้เว็บแอปพลิเคชันใน Availability Zone หลายแห่งได้โดยอัตโนมัติด้วยประสิทธิภาพ การปรับขนาด ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของ AWS

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ดูวิธีการทำงานของ Amazon ECS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งใช้จริงแบบไฮบริด การประมวลผลเป็นชุด และการสร้างเว็บแอปพลิเคชันด้วย Amazon ECS

สำรวจคุณสมบัติของ Amazon ECS »

สำรวจการฝึกปฏิบัติจริง


เรียนรู้วิธีการปรับใช้คอนเทนเนอร์ของ Docker, ใช้ไมโครเซอร์วิสที่มีคอนเทนเนอร์ และอื่นๆ อีกมากมายด้วย Amazon ECS

ดูคู่มือและบทแนะนำสอนการใช้งาน »

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ


รับการสนับสนุนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในเส้นทางการปรับใช้ระบบคลาวด์ของคุณ

สำรวจตัวเลือกการสนับสนุน »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม