เข้าสู่ระบบและตั้งค่า

ดำเนินการตามเอกสารเกี่ยวกับ Console หรือภาพรวม AWS Copilot ในคู่มือนักพัฒนาเพื่อดูคำแนะนำแบบอธิบายทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ Amazon ECS เรียกใช้แอปพลิเคชันแรกที่มีคอนเทนเนอร์

การฝึกอบรม Amazon ECS แบบดิจิทัล

การฝึกอบรมแบบดิจิทัลของ AWS มีหลักสูตรตามความต้องการฟรีที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญของ AWS ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของเราอย่าง AWS Skill Builder ช่วยให้คุณสามารถสำรวจแผนการเรียนรู้และหลักสูตรแบบดิจิทัลมากกว่า 500 หลักสูตร เพื่อช่วยคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำ Amazon ECS ไปใช้งาน ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัว Amazon ของคุณเพื่อเข้าถึง

หลักสูตรปัจจุบัน

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon Elastic Container Service

ระยะเวลา: 10 นาที

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้รู้จักกับ Amazon Elastic Container Service หรือ Amazon ECS ซึ่งเป็นบริการของ AWS ที่ช่วยคุณเรียกใช้แอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์ในการใช้งานจริง หลักสูตรนี้จะเริ่มจากการทบทวนสั้นๆ เกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ จากนั้นจะเจาะลึกถึงคุณสมบัติและประโยชน์ต่างๆ ของการใช้ Amazon ECS และยังครอบคลุมการสาธิตบริการและไฮไลต์กรณีการใช้งาน Amazon ECS ต่างๆ ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Fargate

ระยะเวลา: 10 นาที

นี่คือหลักสูตรแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Fargate ซึ่งเป็นบริการใหม่ของ AWS สำหรับการนำไปใช้จริงและการจัดการคอนเทนเนอร์ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมวิธีที่ AWS Fargate ช่วยให้คุณเรียกใช้แอปพลิเคชันด้วยคอนเทนเนอร์ได้ง่ายขึ้น และอธิบายผ่านสถาปัตยกรรมตัวอย่างของ AWS Fargate และ Amazon ECS เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของบริการนี้ได้มากขึ้น


เรียนรู้เพิ่มเติม »

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon Elastic Container Registry

ระยะเวลา: 10 นาที

หลักสูตรนี้จะพูดถึงบริการจัดการคอนเทนเนอร์ของ Amazon นั่นคือ Amazon Elastic Container Service โดยครอบคลุมกรณีการใช้งานต่างๆ เกี่ยวกับ Amazon ECS และวิธีที่ช่วยให้คุณเรียกใช้แอปพลิเคชันบนคลัสเตอร์ที่มีการจัดการของอินสแตนซ์ Amazon EC2 นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมถึงภาพรวมคุณสมบัติและประโยชน์ของการใช้ Amazon ECS และการสาธิตบริการสั้นๆ ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม »

การแก้ไขปัญหา: Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

ระยะเวลา: 10 นาที

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีดูข้อมูลการกำหนดค่า ตรวจสอบกระบวนการ และรวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยเกี่ยวกับ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปและแจ้งรายละเอียดสำหรับกรณีการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการส่งต่อปัญหาให้แก่ Amazon Web Services (AWS) Support

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Amazon Elastic Container Service (ECS) เบื้องต้น

ระยะเวลา: 30 นาที

หลักสูตรนี้จะสอนคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Elastic Container Service (ECS) นอกเหนือจากแนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการสร้างคอนเทนเนอร์ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับใช้คอนเทนเนอร์บน AWS โดยใช้ ECS และบริการเสริมต่างๆ เช่น Amazon Elastic Container Registry (ECR) และจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับไมโครเซอร์วิสอีกด้วย
เรียนรู้เพิ่มเติม »

AWS CustomerCast - AWS Copilot - การลดความซับซ้อนในการพัฒนาคอนเทนเนอร์

ระยะเวลา: 222 นาที

AWS Copilot ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ Elastic Container Service (ECS) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่จัดการโครงสร้างพื้นฐานระดับล่างด้วยตนเอง แต่เริ่มพิจารณาถึงแอปพลิเคชันของตนและรอบการใช้งานของแอปพลิเคชันแทน Copilot จะสร้างการนำแอปพลิเคชันที่ทันสมัยไปใช้จริงโดยค่าเริ่มต้นตามรูปแบบที่พร้อมใช้งานจริง ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งออกแบบโดยวิศวกร ECS และลูกค้าหลายรายตลอดหลายปีที่ผ่านมา

เรียนรู้เพิ่มเติม »

การสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรใน Amazon ECS

ระยะเวลา: 90 นาที

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างตัวเลือกโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับแอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์ซึ่งทำงานบน Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ในระดับองค์กร พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีกำหนดขอบเขตความต้องการตามแอปพลิเคชันของคุณ เลือกสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในการรองรับแอปพลิเคชันของคุณ และออกแบบรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ซ้ำได้ซึ่งมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นเรียนรู้เพิ่มเติม »

การจัดการรอบการใช้งานแอปพลิเคชันใน Amazon ECS

ระยะเวลา: 90 นาที

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดการแอปพลิเคชันทุกระดับบน Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างระบบ Amazon ECS วิธีเลือกตัวเลือกการนำแอปพลิเคชันของคุณไปใช้จริงที่ดีที่สุด และวิธีจัดการไปป์ไลน์แอปพลิเคชันของคุณตลอดรอบการใช้งานของแอปพลิเคชัน

เรียนรู้เพิ่มเติม »

การจัดการแอปพลิเคชันทุกระดับด้วย Amazon ECS

ระยะเวลา: 90 นาที

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดการแอปพลิเคชันที่ทำงานระดับองค์กรบน Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีสร้างระบบที่สามารถเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงเรียนรู้วิธีแยกความแตกต่างระหว่างการเพิ่มหรือลดทรัพยากรของแอปพลิเคชันกับการเพิ่มหรือลดทรัพยากรของโครงสร้างพื้นฐาน และเรียนรู้วิธีดำเนินการทดสอบเพื่อระบุตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มหรือลดทรัพยากรของแอปพลิเคชัน

เรียนรู้เพิ่มเติม »

การสังเกต การแก้ไขปัญหา และการปรับประสิทธิภาพเวิร์กโหลดที่ทำงานบน Amazon ECS

ระยะเวลา: 270 นาที

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีทำให้สามารถเฝ้าสังเกตแอปพลิเคชันของคุณที่ทำงานบน Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ได้ พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีรวบรวมตัวชี้วัด ข้อมูลบันทึก และการติดตามต่างๆ ที่ระดับระบบและระดับแอปพลิเคชัน และเรียนรู้วิธีใช้ข้อมูลที่คุณรวบรวมเพื่อระบุและแก้ไขปัญหา

เรียนรู้เพิ่มเติม »

คู่มือแบบทีละขั้นตอน

7 ขั้นตอน

เรียกใช้แอปพลิเคชันตัวอย่างแบบเปิดใช้งานด็อคเกอร์บนคลัสเตอร์ Amazon ECS เบื้องหลังโหลดบาลานเซอร์ ทดสอบแอปพลิเคชัน และลบทรัพยากร

เริ่มใช้งานตอนนี้ »
5 ขั้นตอน

ปรับใช้แอปพลิเคชันที่มีขนาดใหญ่มากในด็อคเกอร์คอนเทนเนอร์ แล้วแยกคู่แอปพลิเคชันลงในไมโครเซอร์วิสโดยไม่ต้องให้ระบบหยุดทำงาน

เริ่มใช้งานตอนนี้ »

สถาปัตยกรรมอ้างอิง

ไมโครเซอร์วิส


ใช้ Amazon ECS เพื่อใช้ไมโครเซอร์วิสที่มีการผสานรวม AWS ที่ได้รับการจัดการและเป็นแบบเนทีฟ

Microservices-Containers

(คลิกเพื่อขยาย)

การประมวลผลเป็นชุด


Amazon ECS ช่วยให้คุณสามารถรันปริมาณงานเป็นชุดด้วยตัวกำหนดเวลาแบบที่มีการจัดการหรือแบบกำหนดเองบนอินสแตนซ์แบบตามต้องการ อินสแตนซ์ที่จองไว้ หรืออินสแตนซ์ Spot ของ Amazon EC2 ได้

Batch-Containers

(คลิกเพื่อขยาย)

การปรับใช้ CICD แบบอัตโนมัติ


คุณสามารถปรับใช้โค้ดในคอนเทนเนอร์ที่ทำงานบน Amazon ECS ได้โดยใช้เครื่องมือ Developer ของ AWS

CICD-Containers

(คลิกเพื่อขยาย)

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรของ Amazon ECS

ไปที่หน้าทรัพยากร

ทรัพยากรเพิ่มเติม

พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon ECS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา