มีโมเดลค่าบริการที่ต่างกันสองแบบสำหรับ Amazon Elastic Container Service (ECS) Amazon ECS บน AWS Outposts มีโมเดลเดียวกันกับประเภทที่เปิดใช้กับ EC2

โมเดลประเภทที่เปิดใช้กับ Fargate


Fargate ให้คุณชำระค่าบริการเฉพาะจำนวนทรัพยากร vCPU และหน่วยความจำที่แอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์ร้องขอ ทรัพยากร vCPU และหน่วยความจำจะคำนวณจากเวลาที่ดึงคอนเทนเนอร์อิมเมจจนงานใน Amazon ECS* สิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน โดยปัดเศษขึ้นเป็นวินาทีที่ใกล้เคียงที่สุด คิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที

ดูข้อมูลราคาโดยละเอียดได้ที่หน้าราคา AWS Fargate

*งานคือคอลเลกชันของคอนเทนเนอร์ที่รันร่วมกันเป็นแอปพลิเคชัน

โมเดลประเภทที่เปิดใช้กับ EC2


ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับประเภทที่เปิดใช้กับ EC2 คุณชำระเพียงแค่ค่าทรัพยากร AWS (เช่น อินสแตนซ์ EC2 หรือไดร์ฟข้อมูล EBS) ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บและรันแอปพลิเคชันของคุณ คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ตามที่คุณใช้จริง ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำและไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

ดูข้อมูลราคาโดยละเอียดได้ที่หน้าราคา Amazon EC2

Amazon ECS บน AWS Outposts


ราคา Amazon ECS บน AWS Outposts นั้นเรียบง่ายและทำงานได้เหมือนในคลาวด์: ชั้นการควบคุม Amazon ECS อยู่ในคลาวด์ (ไม่ใช่บน Outposts) และอินสแตนซ์คอนเทนเนอร์ของคุณดำเนินงานบนความจุ Outposts EC2 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับราคาความจุ Outposts ในหน้าราคา AWS Outposts

เริ่มต้นใช้งาน Amazon ECS

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon ECS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา