มีโมเดลค่าบริการที่ต่างกันสองแบบสำหรับ Amazon Elastic Container Service (ECS)

โมเดลประเภทที่เปิดใช้กับ Fargate


Fargate ให้คุณชำระค่าบริการเฉพาะจำนวนทรัพยากร vCPU และหน่วยความจำที่แอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์ร้องขอ ทรัพยากร vCPU และหน่วยความจำจะคำนวณจากเวลาที่ดึงคอนเทนเนอร์อิมเมจจนงานใน Amazon ECS* สิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน โดยปัดเศษขึ้นเป็นวินาทีที่ใกล้เคียงที่สุด คิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที

ดูข้อมูลราคาโดยละเอียดได้ที่หน้าราคา AWS Fargate

*งานคือคอลเลกชันของคอนเทนเนอร์ที่รันร่วมกันเป็นแอปพลิเคชัน

โมเดลประเภทที่เปิดใช้กับ EC2


ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับประเภทที่เปิดใช้กับ EC2 คุณชำระเพียงแค่ค่าทรัพยากร AWS (เช่น อินสแตนซ์ EC2 หรือไดร์ฟข้อมูล EBS) ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บและรันแอปพลิเคชันของคุณ คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ตามที่คุณใช้จริง ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำและไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

ดูข้อมูลราคาโดยละเอียดได้ที่หน้าราคา Amazon EC2

เริ่มต้นใช้งาน Amazon ECS

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon ECS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา