AWS Fargate ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า และคุณชำระเฉพาะค่าทรัพยากรที่คุณใช้เท่านั้น คุณจะชำระค่าบริการสำหรับจำนวนทรัพยากร vCPU และหน่วยความจำที่ใช้โดยแอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์

ราคา AWS Fargate

ราคา AWS Fargate จะคำนวณจากทรัพยากร vCPU และหน่วยความจำที่ใช้นับตั้งแต่เวลาที่คุณเริ่มดาวน์โหลดอิมเมจคอนเทนเนอร์ จนกระทั่งงาน Amazon ECS หรือ Amazon EKS *Pod สิ้นสุดลง โดยปัดเศษขึ้นเป็นวินาทีที่ใกล้ที่สุด

* ดูเขตที่ EKS/Fargate พร้อมให้บริการ https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/

รายละเอียดราคา

ราคาจะอ้างอิงตาม vCPU และทรัพยากรหน่วยความจำที่ขอสำหรับงานหรือ Pod ทั้งสองมิติสามารถกำหนดค่าแยกจากกันได้

ราคา Fargate Spot สำหรับ Amazon ECS

แผน Savings Plan ในการประมวลผลสำหรับ Amazon ECS

ใช้ประโยชน์จาก Savings Plans หากคุณมีการใช้งาน Fargate ที่มีสถานะเสถียร Savings Plans นำเสนอการประหยัดค่าใช้จ่ายสูงถึง 50% สำหรับการใช้งาน AWS Fargate ของคุณ โดยแลกกับภาระผูกพันที่ต้องใช้งานการประมวลผลจำนวนหนึ่ง (วัดเป็นหน่วยดอลลาร์ต่อชั่วโมง) เป็นระยะเวลา 1 หรือ 3 ปี

เรียนรู้เพิ่มเติม »

การกำหนดค่าที่รองรับ

CPU
ค่าหน่วยความจำ
0.25 vCPU 0.5GB, 1GB และ 2GB
0.5 vCPU นาที 1GB และมากที่สุด 4GB ในส่วนเพิ่ม 1GB
1 vCPU นาที 2 GB และมากที่สุด 8 GB ในส่วนเพิ่ม 1 GB
2 vCPU นาที 4 GB และมากที่สุด 16 GB ในส่วนเพิ่ม 1 GB
4 vCPU นาที 8 GB และมากที่สุด 30 GB ในส่วนเพิ่ม 1 GB

 

ระยะเวลา

ราคาจะเป็นต่อ 1 วินาทีในระยะเวลาอย่างน้อย 1 นาที ระยะเวลาจะคำนวณจากเวลาที่เริ่มดาวน์โหลดภาพคอนเทนเนอร์ (การดึง Docker) จนกระทั่งงานสิ้นสุดลงโดยปัดเศษขึ้นเป็นวินาทีที่ใกล้ที่สุด

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมได้ หากคอนเทนเนอร์ของคุณใช้งานบริการอื่นของ AWS หรือถ่ายโอนข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากคอนเทนเนอร์ของคุณใช้ Amazon CloudWatch Logs สำหรับการบันทึกแอปพลิเคชัน จะมีการเรียกคิดค่าบริการคุณสำหรับการใช้ CloudWatch

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาบริการของ AWS โปรดดูที่ส่วนราคาในหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ไปยังราคาสำหรับบางบริการที่ใช้ทั่วไปจะแสดงด้านล่างนี้

การถ่ายโอนข้อมูล: จะมีการคิดค่าบริการในอัตราการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS มาตรฐาน

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1


ราคาสำหรับภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

ตัวอย่างเช่น บริการของคุณใช้งาน ECS 5 งาน ทำงานเป็นเวลา 10 นาที (600 วินาที) ทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน (30 วัน) ซึ่งแต่ละงาน ECS ใช้ 1 vCPU และหน่วยความจำ 2 GB

ค่าบริการ CPU รายเดือน

ค่าบริการ vCPU ทั้งหมด = จำนวนงาน x จำนวน vCPU x ราคาต่อวินาที-CPU x ระยะเวลาที่ใช้ CPU ต่อวัน (วินาที) x จำนวนวัน

ค่าบริการ vCPU ทั้งหมด = 5 x 1 x 0.000011244 x 600 x 30 = 1.01 USD

ค่าบริการหน่วยความจำรายเดือน

ค่าบริการหน่วยความจำทั้งหมด = จำนวนงาน x หน่วยความจำเป็น GB x ราคาต่อ GB x ระยะเวลาที่ใช้หน่วยความจำต่อวัน (วินาที) x จำนวนวัน

ค่าบริการหน่วยความจำทั้งหมด = 5 x 2 x 0.000001235 x 600 x 30 = 0.22 USD

ค่าบริการประมวลผล Fargate รายเดือน

ค่าบริการประมวลผล Fargate รายเดือน = ค่าบริการ CPU รายเดือน + ค่าบริการหน่วยความจำรายเดือน

ค่าบริการประมวลผล Fargate รายเดือน = 1.01 USD + 0.22 USD = 1.23 USD

ตัวอย่างที่ 2


ราคาสำหรับภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

ตัวอย่างเช่น บริการของคุณใช้งาน ECS 10 งาน ทำงานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (3600 วินาที) ทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน (30 วัน) ซึ่งแต่ละงาน ECS ใช้ 0.25 vCPU และหน่วยความจำ 1 GB

ค่าบริการ CPU รายเดือน

ค่าบริการ vCPU ทั้งหมด = จำนวนงาน x จำนวน vCPU x ราคาต่อวินาที-CPU x ระยะเวลาที่ใช้ CPU ต่อวัน (วินาที) x จำนวนวัน

ค่าบริการ vCPU ทั้งหมด = 10 x 0.25 x 0.000011244 x 3600 x 30 = 3.04 USD

ค่าบริการหน่วยความจำรายเดือน

ค่าบริการหน่วยความจำทั้งหมด = จำนวนงาน x หน่วยความจำเป็น GB x ราคาต่อ GB x ระยะเวลาที่ใช้หน่วยความจำต่อวัน (วินาที) x จำนวนวัน

ค่าบริการหน่วยความจำทั้งหมด = 10 x 1 x 0.000001235 x 3600 x 30 = 1.33 USD

ค่าบริการประมวลผล Fargate รายเดือน

ค่าบริการประมวลผล Fargate รายเดือน = ค่าบริการ CPU รายเดือน + ค่าบริการหน่วยความจำรายเดือน

ค่าบริการประมวลผล Fargate รายเดือน = 3.04 USD + 1.33 USD = 4.37 USD

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรของ AWS Fargate

อ่านคำถามที่พบบ่อย
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Fargate
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา