Amazon EMR บน Amazon EC2

ราคานี้เป็นค่าบริการของแอปพลิเคชันต่างๆ ใน Amazon EMR ที่รันบนคลัสเตอร์ Amazon EMR ด้วยอินสแตนซ์ Amazon EC2

ราคา Amazon EMR นั้นคิดเพิ่มจากค่าบริการ Amazon EC2 (ราคาสำหรับเซิร์ฟเวอร์พื้นฐาน) และค่าบริการ Amazon EBS (หากมีการแนบไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS มาด้วย) ค่าบริการเหล่านี้จะคิดเป็นหน่วยวินาที โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำหนึ่งนาทีเช่นกัน คุณสามารถเลือกราคา Amazon EC2 ได้หลายแบบ ได้แก่ อินสแตนซ์แบบจ่ายตามความต้องการ (ตามที่แสดงด้านล่าง), อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย 1 ปีและแบบ 3 ปี, Capacity Savings Plans และอินสแตนซ์สปอต อินสแตนซ์สปอตเป็นความจุสำรองของ Amazon EC2 ซึ่งพร้อมให้บริการด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 90% เมื่อเทียบกับราคาอินสแตนซ์แบบจ่ายตามความต้องการ ดูราคาประหยัดของอินสแตนซ์ Spot เทียบกับราคาแบบตามต้องการโดยกรองหา “ประเภทอินสแตนซ์ที่ EMR รองรับ” ในหน้าที่ปรึกษาอินสแตนซ์ Spot

คุณสามารถประเมินค่าใช้จ่ายของของคุณโดยใช้ AWS Pricing Calculator ได้

Amazon EMR บน Amazon EKS

ราคานี้เป็นค่าบริการสำหรับ Amazon EMR บนคลัสเตอร์ Amazon EKS

ราคา Amazon EMR นั้นคิดเพิ่มจากราคา Amazon EKS หรือบริการอื่นๆที่ถูกใช้งานร่วมกับ Amazon EKS คุณสามารถเรียกใช้ EKS บน AWS โดยใช้ EC2 หรือ AWS Fargate ก็ได้ หากคุณกำลังใช้งาน Amazon EC2 (รวมถึงกลุ่มโหนดที่ได้รับการจัดการโดย EKS) คุณจะต้องชำระค่าบริการทรัพยากรของ AWS (เช่น อินสแตนซ์ EC2 หรือไดรฟ์ข้อมูล EBS) ที่คุณสร้างเพื่อรันโหนดปฏิบัติงาน Kubernetes ของคุณ ดูข้อมูลราคาโดยละเอียดได้ที่หน้าราคา Amazon EC2 หากคุณกำลังใช้งาน AWS Fargate ราคาจะคำนวณจากทรัพยากร vCPU และหน่วยความจำที่ใช้นับตั้งแต่เวลาที่คุณเริ่มดาวน์โหลดคอนเทนเนอร์อิมเมจ จนกระทั่ง Amazon EKS Pod สิ้นสุดลงโดยปัดเศษขึ้นเป็นวินาทีที่ใกล้เคียงที่สุด คิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที ดูข้อมูลราคาโดยละเอียดได้ที่หน้าราคา AWS Fargate

ราคา Amazon EMR บน EKS จะคำนวณจากทรัพยากร vCPU และหน่วยความจำที่ใช้นับตั้งแต่เวลาที่คุณเริ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอิมเมจ EMR จนกระทั่งงาน Amazon EKS Pod สิ้นสุดลง โดยปัดเศษขึ้นเป็นวินาทีที่ใกล้เคียงที่สุด ราคาจะอ้างอิงตาม vCPU และทรัพยากรหน่วยความจำที่ขอสำหรับ Task หรือ Pod

ตัวอย่างราคา

ราคาขึ้นอยู่กับการกำหนดราคา US-East-1

สมมติว่าคุณกำลังรันแอปพลิเคชัน EMR-Spark ที่ติดตั้งบน Amazon EKS ในกรณีนี้ EKS จะได้รับความจุในการคำนวนโดยใช้อินสแตนซ์ r5.2xlarge EC2 (8 vCPU, 64 GB RAM) สมมติว่าคลัสเตอร์ EKS ประกอบด้วย 100 โหนด จำนวน vCPU รวมเท่ากับ 800 และจำนวนความจำรวมเท่ากับ 6400GB สมมติว่าแอปพลิเคชันจะใช้ 100 vCPU ความจำ 300GB เป็นเวลา 30 นาที

ค่าบริการเพิ่มเติมโดยรวมทั้งหมดของ EMR สำหรับงาน:

  • รวมค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับ vCPU = (100 * 0.01012 USD * 0.5) = (จำนวน vCPU * ต่อค่าบริการ vCPU ต่อชั่วโมง * เวลาในการรันงานเป็นชั่วโมง) = 0.506 USD
  • รวมค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับความจำ = ( 300 * 0.00111125 USD *0.5) = (ปริมาณความจำที่ใช้ * ต่อ GB ต่อชั่วโมง * เวลาในการรันงานเป็นชั่วโมง) = 0.1667 USD
  • ค่าบริการเพิ่มเติมโดยรวมทั้งหมดสำหรับงานของ EMR = 0.6727 USD

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณจ่ายเพียง 0.10 USD ต่อชั่วโมงสำหรับแต่ละคลัสเตอร์ Amazon EKS ที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถใช้คลัสเตอร์ Amazon EKS เพียงรายการเดียวในการรันแอปพลิเคชันหลายตัวได้โดยใช้ประโยชน์จากเนมสเปซ Kubernetes และนโยบายความปลอดภัยของ IAM คุณสามารถเรียกใช้ EKS บน AWS โดยใช้ Amazon EC2 หรือ AWS Fargate ก็ได้

หากคุณกำลังใช้งาน EC2 (รวมถึงกลุ่มโหนดที่ได้รับการจัดการโดย EKS) คุณจะต้องชำระค่าบริการทรัพยากรของ AWS (เช่น อินสแตนซ์ EC2 หรือไดรฟ์ข้อมูล EBS) ที่คุณสร้างเพื่อรันโหนดปฏิบัติงาน Kubernetes ของคุณ คุณชำระค่าบริการเฉพาะสิ่งที่คุณใช้ในขณะที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำและไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ดูข้อมูลราคาโดยละเอียดได้ที่หน้าราคา Amazon EC2

หากคุณกำลังใช้งาน AWS Fargate ราคาจะคำนวณจากทรัพยากร vCPU และหน่วยความจำที่ใช้นับตั้งแต่เวลาที่คุณเริ่มดาวน์โหลดคอนเทนเนอร์อิมเมจ จนกระทั่ง Amazon EKS Pod สิ้นสุดลงโดยปัดเศษขึ้นเป็นวินาทีที่ใกล้เคียงที่สุด คิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที ดูข้อมูลราคาโดยละเอียดได้ที่หน้าราคา AWS Fargate

Amazon EMR บน AWS Outposts

ราคา Amazon EMR บน AWS Outposts นั้นไม่ซับซ้อนและการกำหนดราคา EMR จะเหมือนกับบนระบบคลาวด์ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับราคา AWS Outposts ในหน้าราคา

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เริ่มต้นใช้งาน Amazon EMR
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

โปรดเยี่ยมชมหน้าเริ่มต้นใช้งาน Amazon EMR

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon EMR
เริ่มต้นการสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon EMR ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้