Amazon EMR บน Amazon EC2

ค่าบริการนี้เป็นค่าบริการของแอปพลิเคชันต่างๆ ใน Amazon EMR ที่ทำงานบนคลัสเตอร์ Amazon EMR ด้วย Amazon EC2 instance

ราคา Amazon EMR นั้นคิดเพิ่มจากค่าบริการ Amazon EC2 (ราคาสำหรับเซิร์ฟเวอร์พื้นฐาน) และค่าบริการ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) (หากมีการแนบไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS มาด้วย) ค่าบริการเหล่านี้จะคิดเป็นหน่วยวินาที ขั้นต่ำหนึ่งนาที คุณสามารถเลือกค่าบริการ EC2 ได้หลายแบบ ได้แก่ อินสแตนซ์แบบตามความต้องการ (ตามที่แสดงด้านล่าง), อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหนึ่งปีและสามปี, Capacity Savings Plans และSpot Instance Spot Instance เป็นความจุสำรองของ EC2 ซึ่งพร้อมให้บริการด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 90% เมื่อเทียบกับราคาอินสแตนซ์แบบตามความต้องการ ดูส่วนลดอินสแตนซ์สปอตกับราคาอินสแตนซ์แบบตามความต้องการได้โดยกรองหา “ประเภทอินสแตนซ์ที่ EMR รองรับ” ในหน้า Spot Instance Advisor

Amazon EMR บน Amazon EKS

ค่าบริการนี้เป็นค่าบริการสำหรับ Amazon EMR บนคลัสเตอร์ Amazon EKS

ค่าบริการ Amazon EMR นั้นคิดเพิ่มจากค่าบริการ Amazon EKS หรือบริการอื่นๆที่ถูกใช้งานร่วมกับ EKS คุณสามารถเรียกใช้ EKS บน AWS โดยใช้ EC2 หรือ AWS Fargate ก็ได้ หากคุณกำลังใช้งาน EC2 (รวมถึงกลุ่มโหนดที่ได้รับการจัดการโดย EKS) คุณจะต้องชำระค่าบริการทรัพยากรของ AWS (เช่น EC2 instance หรือไดรฟ์ข้อมูล EBS) ที่คุณสร้างเพื่อเรียกใช้โหนดปฏิบัติงาน Kubernetes ของคุณ ดูข้อมูลค่าบริการโดยละเอียดได้ที่หน้าค่าบริการ EC2 หากคุณกำลังใช้งาน AWS Fargate ค่าบริการจะคำนวณจากทรัพยากร vCPU และหน่วยความจำที่ใช้นับตั้งแต่เวลาที่คุณเริ่มดาวน์โหลดคอนเทนเนอร์อิมเมจ จนกระทั่ง EKS Pod สิ้นสุดลง โดยปัดเศษเวลาขึ้น คิดค่าบริการขั้นต่ำหนึ่งนาที ดูข้อมูลค่าบริการโดยละเอียดได้ที่หน้าค่าบริการ AWS Fargate

ค่าบริการ Amazon EMR บน Amazon EKS จะคำนวณจากทรัพยากร vCPU และหน่วยความจำที่ใช้นับตั้งแต่เวลาที่คุณเริ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอิมเมจ EMR จนกระทั่งงาน EKS Pod สิ้นสุดลง โดยปัดเศษเวลาขึ้น ค่าบริการจะอ้างอิงตามทรัพยากร vCPU และหน่วยความจำที่ขอสำหรับ Task หรือ Pod

Amazon EMR ใน AWS Outposts

ค่าบริการ Amazon EMR บน AWS Outposts เท่ากับค่าบริการอินสแตนซ์บนระบบคลาวด์ของ EMR โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ AWS Outposts ในหน้าค่าบริการ AWS Outposts

Amazon EMR แบบไร้เซิร์ฟเวอร์

ค่าบริการนี้เป็นค่าบริการสำหรับ EMR แบบไร้เซิร์ฟเวอร์
 
EMR แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า และคุณจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น คุณจะชำระค่าบริการตามปริมาณทรัพยากร vCPU, หน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บที่ใช้โดยแอปพลิเคชันของคุณ

EMR แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันโดยใช้เวอร์ชันเฟรมเวิร์กแบบโอเพนซอร์ส แล้วจึงส่งงานไปยังแอปพลิเคชันได้ ตามข้อกำหนดของงาน คุณสามารถระบุจำนวนโหนดปฏิบัติงานพร้อมกันขั้นต่ำและสูงสุด รวมถึง vCPU, หน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บสำหรับแต่ละโหนดปฏิบัติงานได้ EMR จะเพิ่มและลบโหนดปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติตามสิ่งที่งานต้องการภายในขอบเขตที่คุณกำหนด มิติทั้งสามของการประมวลผล หน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บสำหรับโหนดปฏิบัติงานสามารถกำหนดค่าได้อย่างอิสระ คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1 vCPU, 2 vCPU, 4 vCPU, 8 vCPU ถึง 16 vCPU ต่อหนึ่ง Worker, หน่วยความจำตั้งแต่ 2 GB ถึง 120 GB ต่อหนึ่ง Worker โดยเพิ่มทีละ 1 GB ถึง 8 GB และพื้นที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ 20 GB ถึง 200 GB

เราจะเรียกเก็บค่าบริการคุณสำหรับทรัพยากร vCPU, หน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ตั้งแต่เวลาที่โหนดปฏิบัติงานพร้อมเรียกใช้เวิร์กโหลดของคุณจนถึงเวลาที่หยุดทำงาน โดยปัดเศษขึ้นเป็นวินาทีที่ใกล้เคียงที่สุดโดยมีเวลาขั้นต่ำที่ 1 นาที หากคุณตั้งค่าแอปพลิเคชันของคุณให้เริ่มใช้งานโหนดปฏิบัติงานเมื่อเริ่มต้นแอปพลิเคชัน โหนดปฏิบัติงานที่ร้องขอจะเริ่มทำงานเมื่อคุณเริ่มต้นแอปพลิเคชัน และจะสิ้นสุดเมื่อคุณหยุดแอปพลิเคชันดังกล่าว หรือเมื่อแอปพลิเคชันนั้นไม่มีการใช้งานอยู่

หมายเหตุ:  เมื่อใช้อิมเมจที่กำหนดเอง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ vCPU, หน่วยความจำ และทรัพยากรพื้นที่เก็บข้อมูลรวมที่ใช้ตั้งแต่เวลา EMR Serverless เริ่มดาวน์โหลดอิมเมจจนกระทั่งตัวดำเนินการหยุดทำงาน โดยปัดขึ้นเป็นวินาทีที่ใกล้เคียงที่สุด โดยมีค่าต่ำสุดอยู่ที่ 1 นาที

รายละเอียดค่าบริการ (การประมวลผลและหน่วยความจำ) – สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ)

ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับทรัพยากร vCPU, หน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บที่ใช้โดยโหนดปฏิบัติงาน โดยรวมจากโหนดปฏิบัติงานทั้งหมด

  • Linux/x86
  • Linux/ARM

รายละเอียดค่าบริการ (พื้นที่จัดเก็บชั่วคราว)

มีพื้นที่จัดเก็บชั่วคราว 20 GB พร้อมใช้งานสำหรับโหนดปฏิบัติงานทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น โดยคุณจ่ายเฉพาะพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณกำหนดค่าต่อโหนดปฏิบัติงานเท่านั้น

การกำหนดค่าโหนดปฏิบัติงานที่รองรับ

CPU ค่าหน่วยความจำ พื้นที่จัดเก็บชั่วคราว
1 vCPU นาที 2 GB และสูงสุด 8 GB ในส่วนเพิ่ม 1 GB 20 GB - 200 GB
2 vCPU นาที 4 GB และสูงสุด 16 GB ในส่วนเพิ่ม 1 GB 20 GB - 200 GB
4 vCPU นาที 8 GB และมากที่สุด 30 GB ในส่วนเพิ่ม 1 GB 20 GB - 200 GB
8 vCPU ขั้นต่ำ 16 GB และสูงสุด 60 GB ในส่วนเพิ่ม 4 GB 20 GB - 200 GB
16 vCPU ขั้นต่ำ 32 GB และสูงสุด 120 GB ในส่วนเพิ่ม 8 GB 20 GB - 200 GB

ระยะเวลา

ระยะเวลาจะคำนวณจากเวลาที่โหนดปฏิบัติงานพร้อมเรียกใช้เวิร์กโหลดของคุณจนถึงเวลาที่หยุดทำงาน โดยปัดเศษขึ้นเป็นวินาทีที่ใกล้เคียงที่สุดโดยมีเวลาขั้นต่ำที่ 1 นาที

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมหากแอปพลิเคชันของคุณใช้บริการอื่นๆ ของ AWS ตัวอย่างเช่น หากแอปพลิเคชันของคุณใช้ Amazon Simple Storage Service (S3) เพื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เราจะเรียกเก็บค่าบริการคุณตามอัตรา Amazon S3 มาตรฐาน หากคุณย้ายข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ เช่น Amazon S3, Amazon Relational Database Service (RDS) หรือ Amazon Redshift เราจะเรียกเก็บค่าบริการคุณสำหรับคำขอมาตรฐานและตามอัตราการถ่ายโอนข้อมูล หากคุณใช้ Amazon CloudWatch ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการคุณที่อัตรามาตรฐานสำหรับข้อมูลบันทึก CloudWatch และเหตุการณ์ CloudWatch

ตัวอย่างค่าบริการ

ตัวอย่างที่ 1: EMR บน EC2

ค่าบริการขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าบริการ US-East-1

สมมติว่าคุณเรียกใช้แอปพลิเคชัน Amazon EMR ที่ติดตั้งใช้บน Amazon EC2 และใช้ EC2 instance c4.2xlarge หนึ่งรายการเป็นโหนดหลักและ EC2 instance c4.2xlarge สองรายการเป็นโหนดส่วนกลาง คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับทั้ง EMR และโหนด EC2 หากคุณใช้งานเป็นเวลาหนึ่งเดือน โดยมีอัตราการใช้ 100% ในเดือนนั้น และใช้ค่าบริการแบบตามความต้องการสำหรับ EC2 ค่าบริการของคุณจะเป็น:

โหนดหลัก:

ค่าบริการ EMR = 1 อินสแตนซ์ x 0.105 USD ต่อชั่วโมง x (100 / 100 ใช้งาน/เดือน) x 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน = 76.65 USD (ค่าบริการโหนดหลัก EMR) ค่าบริการ EC2 = 1 อินสแตนซ์ x 0.398 USD ต่อชั่วโมง x 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน = 290.54 USD (ค่าบริการโหนดหลัก EC2)

โหนดส่วนกลาง:

ค่าบริการ EMR = 2 อินสแตนซ์ x 0.105 USD ต่อชั่วโมง x (100 / 100 ใช้งาน/เดือน) x 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน = 153.30 USD (ค่าบริการโหนดส่วนกลาง EMR)

ค่าบริการ EC2 = 2 อินสแตนซ์ x 0.398 USD ต่อชั่วโมง x 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน = 581.08 USD (ค่าบริการโหนดส่วนกลาง EC2)

ค่าบริการรวม = 76.65 USD + 290.54 USD + 153.30 USD + 581.08 USD = 1,101.57 USD

ตัวอย่างที่ 2: EMR บน EKS

ค่าบริการขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าบริการ US-East-1

สมมติว่าคุณกำลังเรียกใช้แอปพลิเคชัน Amazon EMR-Spark ที่ติดตั้งใช้บน Amazon EKS ในกรณีนี้ EKS จะได้รับความจุในการคำนวนโดยใช้ EC2 instance r5.2xlarge (8 vCPU, 64 GB RAM) สมมติว่าคลัสเตอร์ EKS มีโหนด 100 รายการ, vCPU ทั้งหมด 800 ตัว และหน่วยความจำรวม 6,400 GB สมมติว่าแอปพลิเคชันจะใช้ vCPU 100 ตัว และหน่วยความจำ 300 GB เป็นเวลา 30 นาที

ค่าบริการเพิ่มเติมโดยรวมของ Amazon EMR สำหรับงานนี้ คือ:

รวมค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับ vCPU = (100 * 0.01012 USD * 0.5) = (จำนวน vCPU * ต่อค่าบริการ vCPU ต่อชั่วโมง * เวลาในการรันงานเป็นชั่วโมง) = 0.506 USD       

รวมค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับความจำ = ( 300 * 0.00111125 USD *0.5) = (ปริมาณความจำที่ใช้ * ต่อ GB ต่อชั่วโมง * เวลาในการรันงานเป็นชั่วโมง) = 0.1667 USD       

ค่าบริการเพิ่มเติมโดยรวมทั้งหมดสำหรับงานของ EMR = 0.6727 USD

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณจ่ายเพียง 0.10 USD ต่อชั่วโมงสำหรับแต่ละคลัสเตอร์ Amazon EKS ที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถใช้คลัสเตอร์ Amazon EKS เพียงรายการเดียวในการรันแอปพลิเคชันหลายตัวได้โดยใช้ประโยชน์จากเนมสเปซ Kubernetes และนโยบายความปลอดภัยของ IAM คุณสามารถเรียกใช้ EKS บน AWS โดยใช้ Amazon EC2 หรือ AWS Fargate ก็ได้

หากคุณกำลังใช้งาน Amazon EC2 (รวมถึงกลุ่มโหนดที่ได้รับการจัดการโดย Amazon EKS) คุณจะต้องชำระค่าบริการทรัพยากรของ AWS (เช่น EC2 instance หรือปริมาณ Amazon EBS) ที่คุณสร้างเพื่อเรียกใช้โหนดปฏิบัติงาน Kubernetes ของคุณ คุณจ่ายตามการใช้งานจริงเท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีภาระผูกพันจากค่าบริการล่วงหน้า ดูข้อมูลค่าบริการโดยละเอียดได้ที่หน้าค่าบริการ EC2

หากคุณกำลังใช้งาน AWS Fargate ค่าบริการจะคำนวณจากทรัพยากร vCPU และหน่วยความจำที่ใช้นับตั้งแต่เวลาที่คุณเริ่มดาวน์โหลดคอนเทนเนอร์อิมเมจ จนกระทั่ง Amazon EKS Pod สิ้นสุดลง โดยปัดเศษเวลาขึ้น คิดค่าบริการขั้นต่ำหนึ่งนาที ดูข้อมูลค่าบริการโดยละเอียดได้ที่หน้าค่าบริการ AWS Fargate

ตัวอย่างที่ 3: EMR แบบไร้เซิร์ฟเวอร์

สมมติว่าคุณส่งงาน Spark ไปยัง EMR แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ สมมติว่างานได้รับการกำหนดค่าให้ใช้โหนดปฏิบัติงานขั้นต่ำ 25 ตัวและสูงสุด 75 ตัว โดยแต่ละตัวได้รับการกำหนดค่าด้วย 4VCPU และหน่วยความจำ 30GB พิจารณาว่าไม่มีการกำหนดค่าพื้นที่จัดเก็บชั่วคราวเพิ่มเติม หากงานของคุณทำงานเป็นเวลา 30 นาทีโดยใช้โหนดปฏิบัติงาน 25 ตัว (หรือ 100 vCPU) และได้รับการปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มโหนดปฏิบัติงาน 50 ตัว (เพิ่มอีก 200 vCPU) เป็นเวลา 15 นาที:

ค่าใช้จ่าย vCPU ต่อชั่วโมงทั้งหมด = (100 * 0.052624 USD * 0.5) + (200 * 0.052624 USD * 0.25) = (จำนวน vCPU * ต่อค่าบริการ vCPU ต่อชั่วโมง * เวลาในการเรียกใช้งานเป็นชั่วโมง) = 5.2624 USD

GB ต่อชั่วโมงทั้งหมด = (750 * 0.0057785 USD * 0.5) + (1,500 * 0.0057785 USD * 0.25) = (หน่วยความจำ GB ทั้งหมดที่กำหนดค่า * ต่อค่าบริการ GB ต่อชั่วโมง * เวลาในการเรียกใช้งานเป็นชั่วโมง) = 4.333875 USD

ค่าบริการ EMR แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด = 9.596275 USD

ค่าบริการเพิ่มเติม: หากแอปพลิเคชันของคุณใช้บริการอื่นๆ ของ AWS เช่น Amazon S3 คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรา S3 มาตรฐาน

แหล่งข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เริ่มต้นใช้งาน Amazon EMR
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

โปรดเยี่ยมชมหน้าเริ่มต้นใช้งาน Amazon EMR

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon EMR
เริ่มต้นการสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon EMR ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้