ติดต่อฝ่ายขาย

แทนที่จะซื้อปริมาณเซิร์ฟเวอร์คงที่ซึ่งทำงานต่อเนื่องทั้งเดือนตามวิธีเดิมๆ คุณจะจ่ายค่าบริการตามความจุที่ใช้จริงเท่านั้นด้วย Amazon GameLift โดย Amazon GameLift จะคิดค่าบริการอินสแตนซ์ตามระยะเวลาที่ใช้และค่าบริการแบนด์วิดท์ตามปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอน ดูตัวอย่างราคา

โดยเฉลี่ยแล้วเกมมัลติเพลเยอร์ทั่วไปมักใช้ความจุเซิร์ฟเวอร์เพียง 50% จากความจุสูงสุด ซึ่งหมายความว่า เวลาอีกครึ่งหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์เกมจะไม่มีผู้เล่นที่กำลังใช้งานอยู่เลย คุณสมบัติการปรับขยายอัตโนมัติของ Amazon GameLift สามารถปิดเซิร์ฟเวอร์เกมเมื่อไม่มีผู้เล่น และเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เกมใหม่เมื่อมีผู้เล่นได้โดยอัตโนมัติ

Amazon GameLift มีอินสแตนซ์ทั้งแบบตามความต้องการและแบบ Spot ด้วยอินสแตนซ์แบบ Spot คุณจะประหยัดได้กว่า 90% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์แบบตามความต้องการ แต่ยังคงได้รับฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกัน คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กับรักษาความพร้อมใช้งานของเซิร์ฟเวอร์เกมให้สูงไว้ได้โดยใช้คุณสมบัติ FleetIQ ซึ่งจะวางเซสชันใหม่ของเกมลงในเซิร์ฟเวอร์เกมตามเวลาหน่วงของผู้เล่น ราคาอินสแตนซ์ และอัตราการขัดจังหวะของอินสแตนซ์ Spot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ FleetIQ และอินสแตนซ์แบบ Spot


ตารางต่อไปนี้แสดงราคาแบบ Spot และแบบตามความต้องการสำหรับแต่ละเขตและประเภทอินสแตนซ์ (อัพเดตทุก 5 นาที)

ด้วยอินสแตนซ์ประเภท Spot ของ Amazon GameLift คุณจะจ่ายค่า Spot ที่คุณเรียกใช้อยู่ตามราคาที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเริ่มของแต่ละอินสแตนซ์-ชั่วโมง หากราคา Spot มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณเปิดใช้อินสแตนซ์แล้ว เราจะคิดราคาใหม่ดังกล่าวกับการใช้งานอินสแตนซ์ในชั่วโมงต่อๆ ไป ราคาของอินสแตนซ์ Spot จะกำหนดโดย Amazon Web Services และค่อยๆ ปรับตามแนวโน้มระยะยาวของอุปสงค์และอุปทานของความจุอินสแตนซ์ Spot แต่จะไม่เกินกว่าราคาของแบบตามความต้องการ ในคอนโซลของ Amazon GameLift คุณสามารถดูประวัติราคาและข้อมูลเงินที่ประหยัดได้ในเวลาสามเดือนของอินสแตนซ์ทุกประเภทและทุกเขต

ราคาอินสแตนซ์: Linux | Windows

ราคาสำหรับ Linux เป็นราคาต่อวินาทีที่ใช้งานอินสแตนซ์สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ นับจากเวลาที่เปิดใช้งานอินสแตนซ์จนถึงสิ้นสุดหรือหยุดการทำงาน แม้ว่าราคาสำหรับ Linux ที่แสดงนี้จะเป็นราคาต่อชั่วโมง แต่ราคาที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินจะถูกคำนวณเป็นหลักวินาที โดยค่าบริการขั้นต่ำคือ 1 นาทีต่ออินสแตนซ์

*“รายเดือนพร้อมคุณสมบัติการปรับขยายอัตโนมัติ” ถูกคำนวณจากปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ยรายเดือนของ 365 ชั่วโมงต่ออินสแตนซ์ ซึ่งคิดตามรูปแบบความต้องการของผู้เล่นทั่วไปสำหรับเกมมัลติเพลเยอร์

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการนี้จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม


ราคาสำหรับ Windows เป็นราคาต่อวินาทีที่ใช้งานอินสแตนซ์สำหรับแต่ละชั่วโมงการใช้อินสแตนซ์ นับจากเวลาที่เปิดใช้งานอินสแตนซ์จนถึงสิ้นสุดหรือหยุดการทำงาน เศษเวลาการใช้อินสแตนซ์ที่ไม่ครบชั่วโมงจะถูกคิดเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็ม

*“รายเดือนพร้อมคุณสมบัติการปรับขยายอัตโนมัติ” ถูกคำนวณจากปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ยรายเดือนของ 365 ชั่วโมงต่ออินสแตนซ์ ซึ่งคิดตามรูปแบบความต้องการของผู้เล่นทั่วไปสำหรับเกมมัลติเพลเยอร์

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการนี้จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

กำลังมองหาข้อมูลอินสแตนซ์ T2, M3, C3 หรือ R3 ใช่หรือไม่ โปรดดูหน้าอินสแตนซ์รุ่นก่อน


คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลในการรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์เกมของคุณกับผู้เล่นเกม ไม่มีค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลขาเข้า สำหรับอัตราค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลขาออกของบริการอื่นๆ และเขตต่างๆ ของ AWS โปรดดูที่ อัตราค่าถ่ายโอนข้อมูล 

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการนี้จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

ติดต่อเราเพื่อขอทราบราคาสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลมากกว่า 500 TB ต่อเดือน


ตัวอย่างนี้ใช้รูปแบบความต้องการของผู้เล่นทั่วไปรายชั่วโมงในเกมมัลติเพลเยอร์เพื่อแสดงให้เห็นภาพของค่าบริการ Amazon GameLift ในตัวอย่างนี้ เราสมมติว่าเกมของคุณเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่น และมีผู้สนใจเล่นเกมอยู่ 10,000 คน จำนวนผู้เล่นที่เล่นเกมในเวลาเดียวกันตามรูปแบบการใช้งานทั่วไปดังที่แสดงด้านล่างนี้

ตารางราคา Amazon GameLift - การมีส่วนร่วมของผู้เล่นในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

ตามตัวอย่างนี้ เกมของคุณมีจำนวนผู้เล่นน้อยที่สุดในช่วงเช้า (ผู้เล่น 800 คน ที่เวลา 7:00 น.) และเพิ่มขึ้นในช่วงเที่ยงวัน (ผู้เล่น 4,350 คน ที่เวลา 13:00 น.) และสูงที่สุดในช่วงเย็น (ผู้เล่น 6,480 คน ที่เวลา 22:00 น.)

Amazon GameLift เสนออินสแตนซ์ประเภทต่างๆ ซึ่งมีความสามารถในการคำนวน หน่วยความจำ และเครือข่ายที่แตกต่างกันไป เราจะสมมติว่าคุณโฮสต์เซิร์ฟเวอร์เกมโดยใช้อินสแตนซ์ c4.xlarge ใน Linux คุณได้กำหนดประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์เกมของคุณไว้ และพบว่าอินสแตนซ์ c4.xlarge แต่ละอินสแตนซ์สามารถเรียกใช้การทำงานของเกมได้ 4 เกม ซึ่งแต่ละเกมมีผู้เล่นในเวลาเดียวกันได้สูงสุด 10 คน

เนื่องจากความต้องการของผู้เล่นเปลี่ยนแปลงไปตลอดวัน คุณจึงต้องการความจุมากขึ้นหรือน้อยลง ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่เวลา 7:00 น. - 8:00 น. คุณจะต้องใช้ 20 อินสแตนซ์เพื่อรองรับความต้องการของผู้เล่น (ผู้ที่เล่นเกมในเวลาเดียวกัน 800 คน / 10 คนต่อเกม / 4 เกมต่ออินสแตนซ์ = 20 อินสแตนซ์) ด้านล่างนี้คือข้อมูลการใช้อินสแตนซ์ตลอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมงของคุณ

ราคาการใช้งานอินสแตนซ์ของ Amazon GameLift ตลอด 24 ชั่วโมง

ในตัวอย่างนี้ คุณตัดสินใจกำหนดค่า Amazon GameLift ให้ปรับจำนวนอินสแตนซ์ที่ใช้มากขึ้นหรือลดลงตามจำนวนความต้องการของผู้เล่นในขณะนั้นโดยอัตโนมัติ ที่เวลา 07:00 น. คุณใช้ 20 อินสแตนซ์ ในขณะที่เวลา 22:00 น. คุณใช้ 162 อินสแตนซ์ Amazon GameLift จะคิดค่าบริการตามจำนวนความจุที่คุณใช้งานเท่านั้น ดังนั้น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็น 20 ชั่วโมงการใช้อินสแตนซ์ตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น. และ 162 ชั่วโมงการใช้อินสแตนซ์ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ผลรวมการใช้อินสแตนซ์ในแต่ละชั่วโมงในตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงคือ 1,944 ชั่วโมงการใช้อินสแตนซ์

หากคุณเลือกใช้อินสแตนซ์แบบตามความต้องการ คุณอาจถูกเรียกเก็บเงิน 0.311 USD ต่อชั่วโมงการใช้อินสแตนซ์ - ซึ่งเป็นราคาแบบตามความต้องการของการใช้อินสแตนซ์ c4.xlarge ของ Amazon GameLift บน Linux ในเขตเอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) การใช้งานรายวันทั้งหมดของคุณคือ 1,944 ชั่วโมง ที่ราคา 0.311 USD ต่อชั่วโมง ดังนั้นผลรวมคือ 605 USD ต่อวัน หรือ 18,150 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน

แต่หากคุณเลือกใช้อินสแตนซ์ Spot แทน ราคาค่าใช้อินสแตนซ์ในหนึ่งวันของคุณอาจผันผวน แต่ข้อดีคือ อินสแตนซ์ Spot ซึ่งทำงานบน Linux มีราคาถูกกว่าอินสแตนซ์แบบตามความต้องการแบบเดียวกันโดยเฉลี่ยถึง 70% หากคุณสามารถประหยัดเงินไปได้ถึง 70% ค่าใช้จ่ายของคุณจะเป็น 181 USD ต่อวัน หรือ 5,430 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน

หาก Amazon GameLift ไม่มีคุณสมบัติการปรับขยายอัตโนมัติ แต่บังคับให้คุณจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน ค่าอินสแตนซ์ของคุณอาจสูงถึง 1,209 USD ต่อวัน (0.311 x 162 อินสแตนซ์ x 24 ชั่วโมง) หรือ 36,270 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน ด้วยคุณสมบัติการปรับขยายอัตโนมัตินี้ อินสแตนซ์แบบตามความต้องการจึงช่วยคุณประหยัดเงินได้กว่า 18,120 USD ต่อเดือน ซึ่งคิดเป็นส่วนต่างถึง 50% จากค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน ส่วนอินสแตนซ์ Spot ก็สามารถช่วยคุณประหยัดเงินได้กว่า 30,840 USD ต่อเดือน ซึ่งคิดเป็นส่วนต่างถึง 85% ของค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน

ราคาค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน 36,270 USD  
ราคาค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้อินสแตนซ์แบบตามความต้องการพร้อมคุณสมบัติการปรับขยายอัตโนมัติ 18,150 USD ประหยัดจากราคาค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนไปได้ 50%
ราคาค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้อินสแตนซ์ Spot พร้อมคุณสมบัติ Auto Scaling (โดยประมาณ) 5,430 USD ประหยัดจากราคาค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนไปได้ 85%

เราสมมติว่าจำนวนข้อมูลโดยรวมที่ถ่ายโอนในเขต AWS เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) จากเซิร์ฟเวอร์เกมทั้งหมดของคุณสู่ผู้เล่นเกมของคุณคือ 49.82 เทราไบต์ต่อเดือน หากคิดตามราคามาตรฐานของอัตราค่าถ่ายโอนข้อมูลในเขต AWS เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) ค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจำนวน 49.82 เทราไบต์ของคุณคือ 6,776 USD ต่อเดือน

การถ่ายโอนข้อมูลต่อเดือน
ปริมาณ ราคา ทั้งหมด

1 GB แรก

1 GB

0.000 USD ต่อ GB

0 USD

สูงสุด 10 TB

9.999 TB

0.140 USD ต่อ GB

1,400 USD

40 TB ต่อไป

39.82 TB

0.135 USD ต่อ GB

5,376 USD

ทั้งหมด

49.82 TB

 

6,776 USD

คุณสามารถเริ่มใช้งาน Amazon GameLift ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี เมื่อลงชื่อสมัครใช้งาน ลูกค้าใหม่ของ AWS จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ในแต่ละเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี:

  • การใช้งานอินสแตนซ์ Amazon GameLift c5.large แบบตามความต้องการ 125 ชั่วโมงต่อเดือน พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูล EBS สำหรับการใช้งานทั่วไป (SSD) จำนวน 50 GB
  • แบนด์วิดท์ขาออกจำนวน 15 GB ต่อเดือน คำนวณรวมจากบริการของ AWS ทั้งหมด

นอกเหนือจาก Amazon GameLift แล้ว Amazon ยังมีบล็อกการสร้างข้ามแพลตฟอร์มที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วที่คัดสรรมาเพื่อนักพัฒนาเกม ไม่ว่าเราจะกำลังช่วยให้นักพัฒนาปลดล็อกศักยภาพของคลาวด์ด้วย Amazon Web Services ช่วยสร้างบล็อกบัสเตอร์ระดับสากลด้วยเกมเอนจิน Amazon Lumberyard หรือเชื่อมต่อชุมชนขนาดใหญ่ของเหล่าผู้เล่นใน Twitch ทั้งหมดนี้ เราทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยให้ทุกทีมได้ให้ความสำคัญกับมุมมองอันสร้างสรรค์ของพวกเขา ไม่ใช่เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน

 

เพราะเราเพิ่งจะเริ่มต้นกับ Amazon GameLift เท่านั้น เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวจาก Amazon เกี่ยวกับบล็อกการสร้างข้ามแพลตฟอร์มที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วที่คัดสรรมาเพื่อนักพัฒนาเกม ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก Amazon GameDev หรือติดตาม @Amazon GameLift บน Twitter และ Facebook เลย