อินสแตนซ์ของ Amazon GameLift

ตารางต่อไปนี้แสดงราคา Spot และแบบตามความต้องการรายชั่วโมงสำหรับแต่ละรีเจี้ยนและประเภทอินสแตนซ์ (อัปเดตทุก 5 นาที)

ด้วยอินสแตนซ์ประเภท Spot ของ Amazon GameLift คุณจะจ่ายค่า Spot ที่คุณเรียกใช้อยู่ตามราคาที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเริ่มของแต่ละอินสแตนซ์-ชั่วโมง หากราคา Spot มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณเปิดใช้อินสแตนซ์แล้ว เราจะคิดราคาใหม่ดังกล่าวกับการใช้งานอินสแตนซ์ในชั่วโมงต่อๆ ไป ราคาของอินสแตนซ์สปอตจะกำหนดโดย Amazon Web Services และค่อยๆ ปรับตามแนวโน้มระยะยาวของอุปสงค์และอุปทานของความจุอินสแตนซ์สปอต แต่จะไม่เกินกว่าราคาแบบตามความต้องการ ในคอนโซลของ Amazon GameLift คุณสามารถดูประวัติราคาและข้อมูลเงินที่ประหยัดได้ในเวลาสามเดือนของอินสแตนซ์ทุกประเภทและทุกรีเจี้ยน

ราคาอินสแตนซ์: Linux | Windows

Linux

ราคา Spot

ราคาแบบตามความต้องการ

ราคาสำหรับ Linux เป็นราคาต่อวินาทีที่ใช้งานอินสแตนซ์สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ นับจากเวลาที่เปิดใช้งานอินสแตนซ์จนถึงสิ้นสุดหรือหยุดการทำงาน แม้ว่าราคาสำหรับ Linux ที่แสดงนี้จะเป็นราคาต่อชั่วโมง แต่ราคาที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินจะถูกคำนวณเป็นหลักวินาที โดยค่าบริการขั้นต่ำคือ 1 นาทีต่ออินสแตนซ์

*“รายเดือนพร้อมคุณสมบัติการปรับขยายอัตโนมัติ” ถูกคำนวณจากปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ยรายเดือนของ 365 ชั่วโมงต่ออินสแตนซ์ ซึ่งคิดตามรูปแบบความต้องการของผู้เล่นทั่วไปสำหรับเกมมัลติเพลเยอร์

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการนี้จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

Windows

ราคา Spot

ราคาแบบตามความต้องการ

ราคาสำหรับ Windows เป็นราคาต่อชั่วโมงที่ใช้งานอินสแตนซ์สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ นับจากเวลาที่เปิดใช้งานอินสแตนซ์จนถึงสิ้นสุดหรือหยุดการทำงาน เศษเวลาการใช้อินสแตนซ์ที่ไม่ครบชั่วโมงจะถูกคิดเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็ม

*“รายเดือนพร้อมคุณสมบัติการปรับขยายอัตโนมัติ” ถูกคำนวณจากปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ยรายเดือนของ 365 ชั่วโมงต่ออินสแตนซ์ ซึ่งคิดตามรูปแบบความต้องการของผู้เล่นทั่วไปสำหรับเกมมัลติเพลเยอร์

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการนี้จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

GameLift FleetIQ

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าบริการ FleetIQ รายชั่วโมงที่นำมาจากราคาอินสแตนซ์แบบ Spot และแบบตามความต้องการสำหรับแต่ละรีเจี้ยนและประเภทอินสแตนซ์ (อัปเดตทุก 5 นาที)

ด้วยการอัปเดต GameLift FleetIQ คุณสามารถติดตั้งอินสแตนซ์ใช้จริงไปยังบัญชีของคุณ และจัดการอินสแตนซ์ผ่านชั้นการจัดการเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองได้ เมื่อใช้ GameLift FleetIQ แบบนี้ คุณจะเห็นค่าบริการสำหรับการใช้บริการของ AWS แยกกัน เช่น EC2, EBS และ CloudWatch รวมถึงค่าบริการ GameLift FleetIQ ในส่วน GameLift ของบิลของคุณ ค่าบริการรายชั่วโมงของ GameLift FeetIQ จะแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ, ประเภทอินสแตนซ์, OD กับ Spot และรีเจี้ยน

ด้วยประเภทอินสแตนซ์สปอตภายใต้การจัดการของ GameLift FleetIQ คุณจะได้จ่ายในราคาของ FleetIQ ที่มาจากราคาของอินสแตนซ์สปอตที่จะเริ่มคิดในช่วงเริ่มต้นชั่วโมงของอินสแตนซ์แต่ละรายการสำหรับอินสแตนซ์ที่ทำงานอยู่ หากราคา Spot มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณเปิดใช้อินสแตนซ์แล้ว เราจะคิดราคาใหม่ดังกล่าวกับการใช้งานอินสแตนซ์ในชั่วโมงต่อๆ ไป ราคาของอินสแตนซ์สปอตจะกำหนดโดย Amazon Web Services และค่อยๆ ปรับตามแนวโน้มระยะยาวของอุปสงค์และอุปทานของความจุอินสแตนซ์สปอต แต่จะไม่เกินกว่าราคาแบบตามความต้องการ

ราคาอินสแตนซ์: Linux | Windows

Linux

ราคา Spot

ราคาแบบตามความต้องการ

ราคาสำหรับ Linux เป็นราคาต่อวินาทีที่ใช้งานอินสแตนซ์สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ นับจากเวลาที่เปิดใช้งานอินสแตนซ์จนถึงสิ้นสุดหรือหยุดการทำงาน แม้ว่าราคาสำหรับ Linux ที่แสดงนี้จะเป็นราคาต่อชั่วโมง แต่ราคาที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินจะถูกคำนวณเป็นหลักวินาที โดยค่าบริการขั้นต่ำคือ 1 นาทีต่ออินสแตนซ์

*“รายเดือนพร้อมคุณสมบัติการปรับขยายอัตโนมัติ” ถูกคำนวณจากปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ยรายเดือนของ 365 ชั่วโมงต่ออินสแตนซ์ ซึ่งคิดตามรูปแบบความต้องการของผู้เล่นทั่วไปสำหรับเกมมัลติเพลเยอร์

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการนี้จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

Windows

ราคา Spot

ราคาแบบตามความต้องการ

ราคาสำหรับ Windows เป็นราคาต่อชั่วโมงที่ใช้งานอินสแตนซ์สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ นับจากเวลาที่เปิดใช้งานอินสแตนซ์จนถึงสิ้นสุดหรือหยุดการทำงาน เศษเวลาการใช้อินสแตนซ์ที่ไม่ครบชั่วโมงจะถูกคิดเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็ม

*“รายเดือนพร้อมคุณสมบัติการปรับขยายอัตโนมัติ” ถูกคำนวณจากปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ยรายเดือนของ 365 ชั่วโมงต่ออินสแตนซ์ ซึ่งคิดตามรูปแบบความต้องการของผู้เล่นทั่วไปสำหรับเกมมัลติเพลเยอร์

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการนี้จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

การถ่ายโอนข้อมูลออกจากอินสแตนซ์ของ Amazon GameLift ไปยังอินเทอร์เน็ต

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลในการรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์เกมของคุณกับผู้เล่นเกม ไม่มีค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลขาเข้า ดูอัตราค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลขาออกไปยังบริการและรีเจี้ยนอื่นๆ ของ AWS ได้ที่อัตราค่าถ่ายโอนข้อมูล 

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการนี้จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

ติดต่อเราเพื่อขอทราบราคาสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลมากกว่า 500 TB ต่อเดือน

ตัวอย่างราคา

การปรับขยายอัตโนมัติ

ตัวอย่างนี้ใช้รูปแบบความต้องการของผู้เล่นทั่วไปรายชั่วโมงในเกมมัลติเพลเยอร์เพื่อแสดงให้เห็นภาพของค่าบริการ Amazon GameLift ในตัวอย่างนี้ เราสมมติว่าเกมของคุณเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่น และมีผู้สนใจเล่นเกมอยู่ 10,000 คน จำนวนผู้เล่นที่เล่นเกมในเวลาเดียวกันตามรูปแบบการใช้งานทั่วไปดังที่แสดงด้านล่างนี้

AmazonGameLift_Pricing_V8

ตามตัวอย่างนี้ เกมของคุณมีจำนวนผู้เล่นน้อยที่สุดในช่วงเช้า (ผู้เล่น 800 คน ที่เวลา 7:00 น.) และเพิ่มขึ้นในช่วงเที่ยงวัน (ผู้เล่น 4,350 คน ที่เวลา 13:00 น.) และสูงที่สุดในช่วงเย็น (ผู้เล่น 6,480 คน ที่เวลา 22:00 น.)

Amazon GameLift เสนออินสแตนซ์ประเภทต่างๆ ซึ่งมีความสามารถในการคำนวน หน่วยความจำ และเครือข่ายที่แตกต่างกันไป เราจะสมมติว่าคุณโฮสต์เซิร์ฟเวอร์เกมโดยใช้อินสแตนซ์ c4.xlarge ใน Linux คุณได้กำหนดประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์เกมของคุณไว้ และพบว่าอินสแตนซ์ c4.xlarge แต่ละอินสแตนซ์สามารถเรียกใช้การทำงานของเกมได้ 4 เกม ซึ่งแต่ละเกมมีผู้เล่นในเวลาเดียวกันได้สูงสุด 10 คน

เนื่องจากความต้องการของผู้เล่นเปลี่ยนแปลงไปตลอดวัน คุณจึงต้องการความจุมากขึ้นหรือน้อยลง ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่เวลา 7:00 น. - 8:00 น. คุณจะต้องใช้ 20 อินสแตนซ์เพื่อรองรับความต้องการของผู้เล่น (ผู้ที่เล่นเกมในเวลาเดียวกัน 800 คน / 10 คนต่อเกม / 4 เกมต่ออินสแตนซ์ = 20 อินสแตนซ์) ด้านล่างนี้คือข้อมูลการใช้อินสแตนซ์ตลอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมงของคุณ

GameLift_Pricing_Chart_v5

ในตัวอย่างนี้ คุณตัดสินใจกำหนดค่า Amazon GameLift ให้ปรับจำนวนอินสแตนซ์ที่ใช้มากขึ้นหรือลดลงตามจำนวนความต้องการของผู้เล่นในขณะนั้นโดยอัตโนมัติ ที่เวลา 07:00 น. คุณใช้ 20 อินสแตนซ์ ในขณะที่เวลา 22:00 น. คุณใช้ 162 อินสแตนซ์ Amazon GameLift จะคิดค่าบริการตามจำนวนความจุที่คุณใช้งานเท่านั้น ดังนั้น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็น 20 ชั่วโมงการใช้อินสแตนซ์ตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น. และ 162 ชั่วโมงการใช้อินสแตนซ์ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ผลรวมการใช้อินสแตนซ์ในแต่ละชั่วโมงในตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงคือ 1,944 ชั่วโมงการใช้อินสแตนซ์

ราคาอินสแตนซ์สปอต

หากคุณเลือกใช้อินสแตนซ์แบบตามความต้องการ คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน 0.311 USD ต่อชั่วโมงการใช้อินสแตนซ์ – ซึ่งเป็นราคาแบบตามความต้องการของการใช้อินสแตนซ์ c4.xlarge ของ Amazon GameLift บน Linux ในรีเจี้ยนเอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) การใช้งานรายวันทั้งหมดของคุณคือ 1,944 ชั่วโมง ที่ราคา 0.311 USD ต่อชั่วโมง ดังนั้นผลรวมคือ 605 USD ต่อวัน หรือ 18,150 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน

แต่หากคุณเลือกใช้อินสแตนซ์ Spot แทน ราคาค่าใช้อินสแตนซ์ในหนึ่งวันของคุณอาจผันผวน แต่ข้อดีคือ อินสแตนซ์ Spot ซึ่งทำงานบน Linux มีราคาถูกกว่าอินสแตนซ์แบบตามความต้องการแบบเดียวกันโดยเฉลี่ยถึง 70% หากคุณสามารถประหยัดเงินไปได้ถึง 70% ค่าใช้จ่ายของคุณจะเป็น 181 USD ต่อวัน หรือ 5,430 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน

ประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือน

หาก Amazon GameLift ไม่มีคุณสมบัติการปรับขยายอัตโนมัติ แต่บังคับให้คุณจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน ค่าอินสแตนซ์ของคุณอาจสูงถึง 1,209 USD ต่อวัน (0.311 x 162 อินสแตนซ์ x 24 ชั่วโมง) หรือ 36,270 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน ด้วยคุณสมบัติ Auto-Scaling นี้ อินสแตนซ์แบบตามความต้องการจึงช่วยคุณประหยัดเงินได้กว่า 18,120 USD ต่อเดือน ซึ่งคิดเป็นส่วนลดถึง 50% จากค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน ส่วนอินสแตนซ์สปอตก็สามารถช่วยคุณประหยัดเงินได้กว่า 30,840 USD ต่อเดือน ซึ่งคิดเป็นส่วนลดถึง 85% ของค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน

ราคาค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่อง 36,270 USD  
ราคาค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้อินสแตนซ์แบบตามความต้องการพร้อมคุณสมบัติการปรับขยายอัตโนมัติ 18,150 USD ประหยัดจากราคาค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนไปได้ 50%
ราคาค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้อินสแตนซ์ Spot พร้อมคุณสมบัติ Auto Scaling (โดยประมาณ) 5,430 USD ประหยัดจากราคาค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่องไปได้ 85%

การถ่ายโอนข้อมูล

เราจะสมมติว่าจำนวนข้อมูลรายเดือนโดยรวมที่ถ่ายโอนในรีเจี้ยน AWS เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) จากเซิร์ฟเวอร์เกมทั้งหมดของคุณสู่ผู้เล่นเกมของคุณคือ 49.82 เทราไบต์ต่อเดือน หากคิดตามราคามาตรฐานของอัตราค่าถ่ายโอนข้อมูลในรีเจี้ยน AWS เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) ค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจำนวน 49.82 เทราไบต์ของคุณคือ 6,776 USD ต่อเดือน

ราคาค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่อง 36,270 USD  
ราคาค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้อินสแตนซ์แบบตามความต้องการพร้อมคุณสมบัติการปรับขยายอัตโนมัติ 18,150 USD ประหยัดจากราคาค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนไปได้ 50%
ราคาค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้อินสแตนซ์ Spot พร้อมคุณสมบัติ Auto Scaling (โดยประมาณ) 5,430 USD ประหยัดจากราคาค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่องไปได้ 85%

ลองใช้ Amazon GameLift ฟรี

คุณสามารถเริ่มใช้งาน Amazon GameLift ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี เมื่อลงชื่อสมัครใช้งาน ลูกค้าใหม่ของ AWS จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ในแต่ละเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี:

  • การใช้งานอินสแตนซ์ Amazon GameLift c5.large แบบตามความต้องการ 125 ชั่วโมงต่อเดือน พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูล EBS สำหรับการใช้งานทั่วไป (SSD) จำนวน 50 GB
  • แบนด์วิดท์ขาออกจำนวน 15 GB ต่อเดือน คำนวณรวมจากบริการของ AWS ทั้งหมด
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ค้นหาทรัพยากรทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับเริ่มต้นใช้งาน GameLift

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon GameLift ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้ 

ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น

เราต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมถึงความต้องการในการพัฒนาเกมของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมที่มีสมาชิกเพียงคนเดียวหรือนับพัน