ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

Amazon Managed Apache Cassandra Service มีโหมดความจุตามความต้องการ เมื่อใช้โหมดความจุตามความต้องการ Amazon Managed Cassandra Service จะเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนข้อมูลที่แอปพลิเคชันของคุณอ่านและเขียนจากตาราง คุณไม่จำเป็นต้องระบุความจุปริมาณการประมวลผลการอ่านและการเขียนเพื่อจัดเตรียมไปยังตาราง เนื่องจาก Amazon Managed Cassandra Service จะปรับปริมาณงานให้เหมาะทันทีขณะปรับขนาดเพิ่มหรือลด

ข้อกำหนดสำคัญ

หน่วยคำขออ่าน: การเรียกใช้ API เพื่ออ่านข้อมูลจากตารางของคุณจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเป็นหน่วยคำขออ่าน Amazon Managed Cassandra Service รองรับ ระดับความสม่ำเสมอในระดับที่หนึ่งและระดับ LOCAL_QUORUM ในการอ่าน เมื่อใช้ระดับความสม่ำเสมอในระดับที่หนึ่ง คำขออ่านสูงสุด 4 KB จะต้องใช้หน่วยคำขออ่านหนึ่งหน่วยครึ่ง เมื่อใช้ LOCAL_QUORUM คำขออ่านสูงสุด 4 KB จะต้องใช้หน่วยคำขออ่านหนึ่งหน่วย สำหรับรายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 KB ต้องใช้หน่วยคำขออ่านเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น การอ่านรายการขนาด 8 KB ที่ใช้ความสม่ำเสมอ LOCAL_QUORUM ต้องใช้หน่วยคำขออ่านสองหน่วย และการอ่านรายการขนาด 8 KB ค่าความสม่ำเสมอหนึ่งต้องใช้หน่วยคำขออ่านหนึ่งหน่วย

หน่วยคำขอเขียน: การเรียกใช้ API เพื่อเขียนข้อมูลไปยังตารางของคุณจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเป็นหน่วยคำขอเขียน การเขียนทั้งหมดจะดำเนินการด้วยระดับความสม่ำเสมอ LOCAL_QUORUM หน่วยคำขอเขียนสามารถเขียนรายการได้สูงสุด 1 KB สำหรับรายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 KB ต้องมีหน่วยคำขอเขียนเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คำขอเขียนของรายการขนาด 1 KB ต้องมีหน่วยคำขอเขียนหนึ่งหน่วย และคำขอเขียนของรายการขนาด 3 KB ต้องมีหน่วยคำขอเขียนสามหน่วย

AWS Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Managed Cassandra Service ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี หากคุณไม่เคยใช้ Amazon Managed Cassandra Service มาก่อน ในช่วงสามเดือนแรก คุณจะได้รับ Free Tier รายเดือนของคำขอเขียน 30 ล้านรายการ คำขออ่าน 30 ล้านรายการ และพื้นที่จัดเก็บ 1 GB ต่อเดือน (จำกัด Free Tier หนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งบัญชีผู้ชำระค่าบริการ) Free Tier จะเริ่มจากเดือนแรกที่คุณสร้างทรัพยากร Amazon Managed Cassandra Service แรกของคุณ

ความจุปริมาณการประมวลผล

Amazon Managed Cassandra Service จะมอบความจุปริมาณการประมวลผลด้วยกันสองโหมดดังนี้ (1) โหมดความจุตามความต้องการและ (2) โหมดความจุที่มีการเตรียมใช้งาน แต่ละโหมดจะมาพร้อมตัวเลือกการเรียกเก็บเงินที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการประมวลผลการอ่านและเขียนในตาราง คุณควรพิจารณาโหมดตามความต้องการหากมีการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือต้องการความง่ายในการชำระเงินเฉพาะการอ่านและเขียนที่ใช้ไป โหมดความจุที่มีการเตรียมใช้งานช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายการประมวลผลหากมีการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันที่สามารถคาดการณ์ได้ และสามารถคาดเดาความต้องการล่วงหน้าได้

โหมดความจุตามความต้องการ

เมื่อใช้โหมดความจุตามต้องการ Amazon Managed Cassandra Service จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการอ่านและเขียนข้อมูลที่แอปพลิเคชันของคุณดำเนินการในตาราง คุณไม่จำเป็นต้องระบุปริมาณอัตราการอ่านและเขียนที่คาดว่าแอปพลิเคชันของคุณจะดำเนินการ เพราะ Amazon Managed Cassandra Service จะปรับให้เหมาะสมกับปริมาณงานของคุณโดยทันทีเมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง

โหมดความจุที่มีการเตรียมใช้งาน (เร็วๆ นี้)

เมื่อใช้โหมดความจุที่มีการเตรียมใช้งาน คุณจะสามารถระบุจำนวนการอ่านและเขียนต่อวินาทีที่คาดว่าแอปพลิเคชันของคุณจะดำเนินการ คุณสามารถใช้ Auto Scaling เพื่อปรับเพิ่มและลดความจุปริมาณการประมวลผลของตารางตามอัตราการใช้งานเฉพาะโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจเรื่องประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันขณะลดค่าใช้จ่าย

ราคา

คำขออ่านและเขียน

Amazon Managed Cassandra Service เรียกเก็บหน่วยคำขอเขียนหนึ่งหน่วยสำหรับการเขียนแต่ละรายการ (สูงสุด 1 KB) เรียกเก็บหน่วยคำขออ่านหนึ่งหน่วยสำหรับการอ่านแต่ละรายการที่ใช้ความสม่ำเสมอ LOCAL_QUOROM (สูงสุด 4 KB) และเรียกเก็บหน่วยคำขออ่านหนึ่งหน่วยครึ่งสำหรับการอ่านแต่ละรายการที่ใช้ความสม่ำเสมอระดับหนึ่ง

พื้นที่จัดเก็บ

คุณไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Amazon Managed Cassandra Service เฝ้าติดตามขนาดตารางของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Amazon Managed Cassandra Service วัดขนาดของข้อมูลส่วนที่เรียกเก็บค่าบริการของคุณด้วยการเพิ่มขนาดไบต์แบบดิบของข้อมูลที่คุณอัปโหลดกับค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 100 ไบต์ต่อรายการไปยังบัญชีเพื่อทำดัชนี

ราคาตามเขต

การถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออกหมายถึงการถ่ายโอนเข้าไปในและออกจาก Amazon Managed Cassandra Service Amazon Managed Cassandra Service ไม่เรียกเก็บค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเข้าและข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon Managed Cassandra Service และบริการของ AWS อื่นๆ ในเขตเดียวกัน (กล่าวคือ 0.00 USD ต่อ GB) ข้อมูลที่ถ่ายโอนข้ามภูมิภาค AWS เช่น ระหว่าง Amazon Managed Cassandra Service ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) และ Amazon EC2 ในภูมิภาคสหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) จะถูกเรียกเก็บค่าถ่ายโอนในทั้งสองฝั่ง คุณจะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกฟรี 1 GB ในแต่ละเดือน ซึ่งรวมอยู่ในบริการของ AWS ทั้งหมด ยกเว้นในภูมิภาค AWS GovCloud (US) เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ AWS Free Tier หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลที่มากกว่า 500 TB ต่อเดือน โปรดติดต่อเรา

ทรัพยากรราคา

AWS Cloud Economics Center

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

อ่านเอกสารประกอบ
อ่านเอกสารประกอบ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Managed Apache Cassandra Service โดยอ่านเอกสารประกอบ

อ่านเอกสารประกอบ 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Managed Apache Cassandra Service ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้