Amazon Aurora

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ MySQL และ PostgreSQL ได้ที่สร้างขึ้นสำหรับระบบคลาวด์ ประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่มีค่าใช้จ่ายเพียง 1 ใน 10

Amazon Aurora เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ MySQL และ PostgreSQL ได้ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นสำหรับระบบคลาวด์ที่รวมประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูลองค์กรแบบดั้งเดิมเข้ากับความเรียบง่ายและการประหยัดค่าใช้จ่ายของฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส

Amazon Aurora เร็วกว่าฐานข้อมูล MySQL มาตรฐานถึงห้าเท่าและเร็วกว่าฐานข้อมูล PostgreSQL มาตรฐานสามเท่า โดยให้ความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน และความเชื่อถือได้ของฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 1 ใน 10 Amazon Aurora เป็น Amazon Relational Database Service (RDS) ที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทำงานดูแลระบบที่ใช้เวลานานโดยอัตโนมัติ เช่น การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ การตั้งค่าฐานข้อมูล การแก้ไข และการสำรองข้อมูล

Amazon Aurora มีระบบพื้นที่จัดเก็บแบบกระจาย ทนต่อข้อผิดพลาด มีการปกป้องโดยระบบซึ่งปรับขนาดอัตโนมัติได้สูงถึง 64 TB ต่ออินสแตนซ์ฐานข้อมูล และมีประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานสูงที่มีแบบจำลองการอ่านที่มีเวลาแฝงต่ำมากถึง 15 แบบ การกู้ข้อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องไปยัง Amazon S3 และมีการจำลองแบบทั่ว Availability Zone ทั้งสามเขต (AZ)

ไปที่ Amazon RDS Management Console เพื่อสร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Aurora รายการแรกของคุณและเริ่มย้ายฐานข้อมูล MySQL และ PostgreSQL

บทแนะนำ Amazon Aurora – ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นสำหรับระบบคลาวด์

ประโยชน์

ประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดได้สูง

มีปริมาณงานสูงกว่า MySQL มาตรฐานถึง 5 เท่าและมีปริมาณงานสูงกว่า PostgreSQL มาตรฐานถึง 3 เท่า ซึ่งเป็นประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 1 ใน 10 คุณสามารถปรับเพิ่มและลดขนาดการปรับใช้ฐานข้อมูลได้ตั้งแต่ประเภทอินสแตนซ์ขนาดเล็กกว่าไปจนถึงขนาดใหญ่กว่าได้ตามที่ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือให้ Aurora Serverless จัดการปรับขนาดอัตโนมัติให้คุณ เพื่อปรับขนาดความสามารถและประสิทธิภาพในการอ่าน คุณสามารถเพิ่มแบบจำลองการอ่านที่มีเวลาแฝงต่ำได้ถึง 15 แบบทั่ว Availability Zone 3 เขต Amazon Aurora เพิ่มพื้นที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติตามต้องการได้สูงถึง 64 TB ต่ออินสแตนซ์ฐานข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติม: MySQL | PostgreSQL

ความพร้อมใช้งานและความทนทานสูง

Amazon Aurora ออกแบบมาเพื่อมอบความพร้อมใช้งานที่มากกว่า 99.99% จำลองข้อมูลของคุณ 6 สำเนาบน Availability Zone 3 เขต พร้อมสำรองข้อมูลของคุณอย่างต่อเนื่องไปยัง Amazon S3 ทั้งยังกู้ข้อมูลอย่างโปร่งใสจากความล้มเหลวของพื้นที่จัดเก็บจริง ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาน้อยกว่า 30 วินาทีในการย้ายอินสแตนซ์เมื่อเกิดข้อผิดพลาด คุณยังสามารถย้อนกลับไปช่วงเวลาก่อนหน้าภายในไม่กี่วินาทีเพื่อกู้คืนความผิดพลาดจากผู้ใช้ได้ Global Database ช่วยให้ฐานข้อมูล Aurora เพียงฐานเดียวสามารถครอบคลุมภูมิภาค AWS ได้หลายภูมิภาคเพื่อเปิดใช้งานการอ่านอย่างรวดเร็วในเขตพื้นที่และการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติที่ฉับไว เรียนรู้เพิ่มเติม: MySQL | PostgreSQL

ความปลอดภัยสูง

Amazon Aurora มีระดับการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายสำหรับฐานข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงการแยกเครือข่ายโดยใช้ Amazon VPC, การเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บโดยใช้คีย์ที่คุณสร้างขึ้นและควบคุมผ่าน AWS Key Management Service (KMS) และการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างส่งผ่านโดยใช้ SSL บนอินสแตนซ์ Amazon Aurora ที่มีการเข้ารหัส ข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บพื้นฐานจะถูกเข้ารหัส เช่นเดียวกับข้อมูลสำรอง สแน็ปช็อต และแบบจำลองอัตโนมัติในคลัสเตอร์เดียวกัน เรียนรู้เพิ่มเติม: MySQL | PostgreSQL

สามารถใช้งานร่วมกับ MySQL และ PostgreSQL ได้

กลไกฐานข้อมูล Amazon Aurora สามารถใช้งานได้กับฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์สของ MySQL และ PostgreSQL ที่มีอยู่ทั้งหมด และเพิ่มความสามารถในการใช้งานร่วมกันสำหรับรุ่นที่ออกใหม่อย่างสม่ำเสมอด้วย ซึ่งทำให้คุณสามารถโยกย้ายฐานข้อมูล MySQL หรือ PostgreSQL ไปยัง Aurora ได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือ Import/Export หรือสแน็ปช็อตมาตรฐานของ MySQL หรือ PostgreSQL ได้ นอกจากนี้ ยังทำให้คุณสามารถใช้โค้ด แอปพลิเคชัน ไดรเวอร์ และเครื่องมือที่คุณใช้กับฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของคุณกับ Amazon Aurora ได้โดยไม่ต้องหรือแทบไม่เปลี่ยนแปลง เรียนรู้เพิ่มเติม: MySQL | PostgreSQL

มีการจัดการเต็มรูปแบบ

Amazon Aurora ได้รับการจัดการอย่างเต็มรูปแบบโดย Amazon Relational Database Service (RDS) คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับงานการจัดการฐานข้อมูล เช่น การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ การแก้ไขซอฟต์แวร์ การตั้งค่า การกำหนดค่า หรือการสำรองข้อมูล Aurora เฝ้าติดตามและสำรองข้อมูลฐานข้อมูลของคุณไปยัง Amazon S3 โดยอัตโนมัติและอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้สามารถกู้คืนข้อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได้ในรายละเอียด คุณสามารถเฝ้าติดตามประสิทธิภาพของฐานข้อมูลได้โดยใช้ Amazon CloudWatch, การเฝ้าติดตามแบบเพิ่มประสิทธิภาพ หรือข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายที่ช่วยให้คุณตรวจจับปัญหาด้านประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว เรียนรู้เพิ่มเติม: MySQL | PostgreSQL

การช่วยเหลือการโยกย้าย

ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้กับ MySQL และ PostgreSQL ทำให้ Amazon Aurora เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการโยกย้ายฐานข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ หากคุณกำลังย้ายจาก MySQL หรือ PostgreSQL โปรดดูเอกสารประกอบการโยกย้ายของเราสำหรับรายการเครื่องมือและตัวเลือก หากต้องการโยกย้ายจากกลไกฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ คุณสามารถใช้ AWS Database Migration Service สำหรับการโยกย้ายอย่างปลอดภัยโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุดได้ เรียนรู้เพิ่มเติม: MySQL | PostgreSQL

ใช้ AWS Database Migration Service (DMS) เพื่อเร่งการโยกย้ายของคุณจากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่นิยมใช้มากที่สุด เมื่อโยกย้ายฐานข้อมูลไปยัง Aurora คุณสามารถใช้ DMS ได้ฟรีเป็นเวลาหกเดือน เรียนรู้เพิ่มเติม »

กรณีใช้งาน

แอปพลิเคชันระดับองค์กร

Amazon Aurora เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแอปพลิเคชันระดับองค์กรที่สามารถใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ Amazon Aurora สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายฐานข้อมูลลงได้ถึง 90% ในขณะที่เพิ่มความเชื่อถือได้และความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูล Amazon Aurora ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาโดยการทำให้งานที่ใช้เวลานานเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การจัดเตรียม การแก้ไข การสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การตรวจจับความล้มเหลว และการซ่อมแซม

แอปพลิเคชันการให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS)

แอปพลิเคชัน SaaS มักใช้สถาปัตยกรรมที่แบบหลายผู้เช่า ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นสูงในการปรับขนาดอินสแตนซ์และพื้นที่จัดเก็บ พร้อมกับมีประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้สูง Amazon Aurora มีคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ในการนำเสนอฐานข้อมูลที่ได้รับการจัดการ ช่วยให้บริษัท SaaS มุ่งเน้นไปที่การสร้างแอปพลิเคชันคุณภาพสูง โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฐานข้อมูลพื้นฐานที่ขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน

การเล่นเกมบนเว็บและบนมือถือ

เกมบนเว็บและบนมือถือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานในระดับขนาดใหญ่มากจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่มีอัตราความเร็วสูง มีความสามารถในการปรับขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และมีความพร้อมใช้งานสูง Amazon Aurora ตอบสนองความต้องการของแอปพลิเคชันที่ยุ่งยากดังกล่าวโดยมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเติบโตในอนาคตด้วย เนื่องจาก Amazon Aurora ไม่มีข้อจำกัดด้านสิทธิ์การใช้งานใดๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งกับรูปแบบการใช้งานซึ่งไม่แน่นอนของแอปพลิเคชันเหล่านี้
Onica _Logo_200x100

พบกับวิธีเพิ่มปริมาณที่ลูกค้าปรับใช้ซอฟต์แวร์ของคุณผ่านการลดความซับซ้อน และใช้ AWS เพื่อทยอยออกคุณสมบัติใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น

ดูการสัมมนาผ่านเว็บแบบตามความต้องการ >>

200x100_tekstream_solutions_new

ขจัดการผูกติดอยู่กับฐานข้อมูล และเลือกใช้ฐานข้อมูลได้อย่างเสรีด้วย TekStream และ AWS

ดูการสัมมนาผ่านเว็บแบบตามความต้องการ >>

การโยกย้ายฐานข้อมูลของคุณไปยัง Amazon Aurora

หากคุณกำลังใช้ Amazon RDS สำหรับ MySQL หรือ Amazon RDS สำหรับ PostgreSQL...

หากคุณกำลังใช้ Amazon RDS สำหรับ MySQL หรือ Amazon RDS สำหรับ PostgreSQL การโยกย้ายไปยัง Aurora สามารถทำได้ง่ายด้วยการสร้างสแน็ปช็อตและเปิดใช้อินสแตนซ์ Aurora จากสแน็ปช็อตนั้น คุณสามารถดำเนินการตามคำแนะนำง่ายๆ แบบทีละขั้นตอนในคู่มือผู้ใช้เพื่อดำเนินการโยกย้าย เนื่องจาก Amazon Aurora สามารถใช้งานร่วมกับ MySQL และ PostgreSQL ได้อย่างเต็มรูปแบบ จึงสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของคุณไปยังอินสแตนซ์ใหม่ได้อีกครั้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ

นอกจากนี้ ยังสามารถโยกย้ายฐานข้อมูล MySQL และ PostgreSQL ที่ทำงานบน Amazon EC2 หรือในระบบได้โดยง่าย สร้างการสำรองข้อมูลสแน็ปช็อตของฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของคุณ อัปโหลดไปยัง Amazon S3 และใช้ในการสร้างคลัสเตอร์ Amazon Aurora ได้โดยตรง คุณสามารถนำเข้าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบัคเก็ต Amazon S3 ไปยังตารางในฐานข้อมูล Amazon Aurora ได้ และยังรองรับเครื่องมือนำเข้าและส่งออก MySQL หรือการจำลองแบบบินล็อก MySQL ด้วย การโยกย้ายไปยัง Amazon Aurora จากฐานข้อมูลที่มีการรองรับซึ่งทำงานบน Amazon EC2 หรือในระบบ สามารถทำได้ได้โดยใช้ AWS Database Migration Service

หากคุณกำลังใช้ Oracle หรือ Microsoft SQL Server...

AWS Schema Conversion Tool ทำให้การย้ายจาก Oracle และ Microsoft SQL Server ไปยัง Amazon Aurora ง่ายขึ้น โดยการแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลต้นทางและโค้ดแบบกำหนดเองส่วนใหญ่ รวมถึงมุมมอง ขั้นตอนที่มีการจัดเก็บ และฟังก์ชันต่างๆ ให้เป็นรูปแบบที่สามารถใช้งานร่วมกับ Amazon Aurora ได้โดยอัตโนมัติ โค้ดใดๆ ที่ไม่สามารถแปลงได้โดยอัตโนมัติ จะมีการทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถแปลงด้วยตนเองได้ เรียนรู้เพิ่มเติมและดาวน์โหลด AWS Schema Conversion Tool »

การโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle และ Microsoft SQL Server ไปยัง Amazon Aurora สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้ AWS Database Migration Service คุณสามารถเริ่มต้นการโยกย้ายข้อมูลด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง และฐานข้อมูลต้นทางของคุณจะยังคงทำงานอย่างเต็มรูปแบบในระหว่างการโยกย้าย ซึ่งเป็นการลดเวลาหยุดทำงานของแอปพลิเคชันที่ใช้ฐานข้อมูลนั้นอยู่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Database Migration Service »

เริ่มต้นใช้งาน Amazon Aurora

Step 1 - Sign up for an AWS account
รับการเข้าถึง Amazon RDS Management Console ได้ทันที
icon3
พบกับคำแนะนำ Amazon Aurora แบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยในการเปิดใช้ โปรเจกต์ AWS ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Aurora

เลือกหน้าคุณสมบัติ: MySQLPostgreSQL

พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon Aurora
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา