ทั่วไป

ถาม: Amazon Aurora คืออะไร

Amazon Aurora เป็นกลไกฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่รวมความเร็วและความเสถียรของฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ระดับไฮเอนด์เข้ากับความเรียบง่ายและคุ้มค่าของฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส Amazon Aurora MySQL สามารถส่งมอบประสิทธิภาพการทำงานได้สูงกว่า MySQL ถึงห้าเท่าโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ของ MySQL เช่นเดียวกันกับ Amazon Aurora PostgreSQL ที่จะส่งมอบประสิทธิภาพการทำงานได้สูงกว่า PostgreSQL ถึงสามเท่า Amazon RDS จะจัดการฐานข้อมูล Amazon Aurora ให้คุณโดยจะจัดการงานที่ต้องใช้เวลานาน เช่น การจัดเตรียม การแก้ไข การสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การตรวจจับความล้มเหลว และการซ่อมแซม คุณเพียงต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ของฐานข้อมูล Amazon Aurora ที่คุณใช้ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหรือข้อผูกพันระยะยาว

ถาม: "ใช้งานร่วมกันได้กับ MySQL" หมายความว่าอย่างไร

หมายความว่า คุณสามารถใช้โค้ด แอปพลิเคชัน ไดรเวอร์ และเครื่องมือที่คุณใช้กับฐานข้อมูล MySQL ส่วนใหญ่ที่มีอยู่เดิมกับ Aurora ได้โดยแทบไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมฐานข้อมูล Amazon Aurora ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เชื่อมต่อได้กับ MySQL 5.6 และ 5.7 ที่ใช้โปรแกรมพื้นที่จัดเก็บ InnoDB คุณสมบัติ MySQL บางอย่าง เช่น โปรแกรมพื้นที่จัดเก็บ MyISAM จะไม่สามารถใช้ได้กับ Amazon Aurora

ถาม: "ใช้งานร่วมกันได้กับ PostgreSQL " หมายความว่าอย่างไร

หมายความว่า คุณสามารถใช้โค้ด แอปพลิเคชัน ไดรเวอร์ และเครื่องมือที่คุณใช้กับฐานข้อมูล PostgreSQL ส่วนใหญ่ที่มีอยู่เดิมกับ Aurora ได้โดยแทบไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมฐานข้อมูล Amazon Aurora ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เชื่อมต่อได้กับ PostgreSQL 9.6 ขึ้นไป และรองรับนามสกุล PostgreSQL ชุดเดียวกันที่มีการรองรับ RDS สำหรับ PostgreSQL 9.6 ขึ้นไป เพื่อทำให้ง่ายต่อการย้ายแอปพลิเคชันระหว่าง 2 โปรแกรม

ถาม: ฉันจะทดลองใช้ Amazon Aurora ได้อย่างไร

หากต้องการทดลองใช้ Amazon Aurora ให้ลงชื่อเข้าใช้คอนโซล AWS เลือก RDS ในหมวดหมู่Database (ฐานข้อมูล) แล้วเลือก Amazon Aurora ให้เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลของคุณ

ถาม: Amazon Aurora มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

โปรดดูหน้าราคาของเราเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับราคาปัจจุบัน

คำถาม: Amazon Aurora จำลองปริมาณฐานข้อมูลของฉันแต่ละชุดออกเป็นหกวิธีในสาม Availability Zone นั่นหมายความว่าราคาพื้นที่จัดเก็บของฉันจะสูงขึ้นถึงสามหรือหกเท่าของราคาที่แสดงในหน้าราคาหรือไม่

ไม่ใช่ การจำลองของ Amazon Aurora คิดมาเป็นราคารวมอยู่แล้ว คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามพื้นที่จัดเก็บที่ฐานข้อมูลของคุณใช้ในชั้นฐานข้อมูล ไม่ใช่พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ในชั้นพื้นที่จัดเก็บเสมือนของ Amazon Aurora

คำถาม: สามารถใช้ Amazon Aurora ในเขต AWS ใดได้บ้าง

โปรดดูหน้าราคาของเราเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับราคาและเขตในปัจจุบัน

ถาม: ฉันจะย้ายข้อมูลไปมาระหว่าง MySQL และ Amazon Aurora ได้อย่างไร

คุณมีหลายตัวเลือกให้เลือกทำ คุณสามารถใช้ยูทิลิตี mysqldump แบบมาตรฐานเพื่อส่งออกข้อมูลจาก MySQL และใช้ยูทิลิตี mysqlimport เพื่อนำเข้าข้อมูลไปยัง Amazon Aurora และในทางกลับกันได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการย้ายสแน็ปช็อต DB ของ Amazon RDS เพื่อย้ายสแน็ปช็อต RDS MySQL Database Snapshot ไปยัง Amazon Aurora โดยใช้ AWS Management Console ได้ การย้ายของลูกค้าส่วนใหญ่จะเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งชั่วโมง แต่ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดของชุดข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการย้าย MySQL Database ไปยัง Amazon Aurora

ถาม: ฉันจะย้ายข้อมูลไปมาระหว่าง PostgreSQL และ Amazon Aurora ได้อย่างไร

คุณมีหลายตัวเลือกให้เลือกทำ คุณสามารถใช้ยูทิลิตี pg_dump แบบมาตรฐานเพื่อส่งออกข้อมูลจาก PostgreSQL และใช้ pg_restore เพื่อนำเข้าข้อมูลไปยัง Amazon Aurora และในทางกลับกันได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการย้าย Database Snapshot ของ RDS เพื่อย้ายสแน็ปช็อต RDS PostgreSQL Database Snapshot ไปยัง Amazon Aurora โดยใช้ AWS Management Console ได้ การย้ายของลูกค้าส่วนใหญ่จะเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งชั่วโมง แต่ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดของชุดข้อมูล

ถาม: Amazon Aurora ได้เข้าร่วมอยู่ใน AWS Free Tier หรือไม่

ยังใช้ไม่ได้ในขณะนี้ AWS Free Tier สำหรับ Amazon RDS สามารถให้ประโยชน์กับอินสแตนซ์ Micro DB ได้ แต่ Amazon Aurora ในขณะนี้ไม่ได้รองรับอินสแตนซ์ Micro DB โปรดดูหน้าราคาของเราเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับราคาปัจจุบัน

ถาม: I/O ใน Amazon Aurora คืออะไรและมีวิธีการคำนวณอย่างไร

I/O คือการปฏิบัติการอินพุต/เอาท์พุตที่โปรแกรมฐานข้อมูล Aurora ดำเนินการกับชั้นพื้นที่จัดเก็บเสมือนที่ใช้ SSD การดำเนินการอ่านหน้าของฐานข้อมูลทุกครั้งจะนับเป็นหนึ่ง I/O โปรแกรมฐานข้อมูล Aurora จะออกคำสั่งการอ่านกับชั้นพื้นที่จัดเก็บเพื่อดึงข้อมูลหน้าฐานข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในแคชของหน่วยความจำ หากหน่วยความจำหรือแคชสามารถใช้ในการรับส่งข้อมูลการสืบค้นทั้งหมดได้ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการในเรียกข้อมูลจากหน้าข้อมูลใดๆ ในหน่วยความจำ หากหน่วยความจำหรือแคชไม่สามารถใช้ในการรับส่งข้อมูลการสืบค้นทั้งหมด คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับหน้าข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นต้องเรียกข้อมูลจากพื้นที่จัดเก็บ ฐานข้อมูลแต่ละหน้ามีขนาด 16 KB ใน Aurora MySQL และมีขนาด 8 KB ใน Aurora PostgreSQL

Aurora ออกแบบมาเพื่อขจัดการปฏิบัติการ I/O ที่ไม่จำเป็นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและทำให้ทรัพยากรพร้อมใช้งานสำหรับปริมาณการใช้อ่าน/เขียน I/O การเขียนจะใช้เฉพาะเมื่อต้องการให้ระเบียนบันทึกการทำซ้ำใน Aurora MySQL คงอยู่ต่อไป หรือเขียนระเบียนบันทึกล่วงหน้าใน Aurora PostgreSQL กับชั้นพื้นที่จัดเก็บเพื่อทำให้การเขียนมีความคงทน I/O การเขียนจะนับเป็นหน่วย 4 KB ตัวอย่างเช่น ระเบียนบันทึกที่มีขนาด 1024 ไบต์จะนับเป็นการดำเนินการเขียนหนึ่ง I/O อย่างไรก็ตาม หากระเบียนบันทึกมีขนาดใหญ่กว่า 4 KB จำเป็นต้องมีการดำเนินการเขียนมากกว่าหนึ่ง I/O เพื่อให้ระเบียนบันทึกคงอยู่ต่อไป การดำเนินการเขียนที่เกิดขึ้นร่วมกันซึ่งมีระเบียนบันทึกน้อยกว่า 4 KB อาจถูกนำมารวมกันโดยโปรแกรมฐานข้อมูล Aurora เพื่อปรับการใช้ I/O ให้เหมาะสมที่สุด หากระเบียนบันทึกคงอยู่ในกลุ่มการป้องกันพื้นที่จัดเก็บกลุ่มเดียวกัน ไม่เหมือนกับโปรแกรมฐานข้อมูลแบบเก่า Aurora จะไม่ไล่หน้าข้อมูลที่สกปรกไปยังพื้นที่จัดเก็บเป็นอันขาด

คุณสามารถดูได้ว่าอินสแตนซ์ Aurora ของคุณใช้คำขอ I/O ไปเท่าไหร่แล้ว โดยไปที่คอนโซล AWS หากต้องการดูการใช้งาน I/O ของคุณ ให้ไปที่ส่วน RDS ของ Console ดูที่รายการอินสแตนซ์ เลือกอินสแตนซ์ Aurora จากนั้นมองหาตัววัด “การดำเนินการอ่านที่มีการเรียกเก็บเงิน” และ “การดำเนินการเขียนที่มีการเรียกเก็บเงิน” ในส่วนการตรวจสอบ

ถาม: ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนไดรเวอร์ของลูกค้าเพื่อใช้ Amazon Aurora PostgreSQL หรือไม่

ไม่ต้อง Amazon Aurora สามารถใช้งานได้กับไดรเวอร์ฐานข้อมูล PostgreSQL แบบมาตรฐาน

ประสิทธิภาพ

ถาม: “มีประสิทธิภาพสูงกว่า MySQL ห้าเท่า" หมายความว่าอย่างไร

Amazon Aurora มีประสิทธิภาพสูงกว่า MySQL อย่างมีนัยสำคัญโดยการผสานโปรแกรมฐานข้อมูลรวมกับชั้นพื้นที่จัดเก็บเสมือนที่ใช้ SSD อย่างแน่นหนาที่สร้างมาสำหรับปริมาณงานของฐานข้อมูล ลดการเขียนไปยังระบบพื้นที่จัดเก็บ ลดความขัดแย้งของล็อก และขจัดความล่าช้าที่เกิดจากเธรดกระบวนการฐานข้อมูล การทดสอบของเราร่วมกับ SysBench บนอินสแตนซ์ r3.8xlarge แสดงให้เห็นว่า Amazon Aurora ส่งมอบกว่า 500,000 SELECT/วินาที และ 100,000 อัปเดต/วินาที ซึ่งสูงกว่า MySQL ที่เรียกใช้เกณฑ์มาตรฐานบนฮาร์ดแวร์เดียวกันถึงห้าเท่า ดูคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานนี้รวมทั้งวิธีจำลองด้วยตนเองในคู่มือการสร้างเกณฑ์มาตรฐานด้านประสิทธิภาพของ Amazon Aurora MySQL

ถาม: “มีประสิทธิภาพสูงกว่า PostgreSQL สามเท่า" หมายความว่าอย่างไร

Amazon Aurora มีประสิทธิภาพสูงกว่า PostgreSQL อย่างมีนัยสำคัญโดยการผสานโปรแกรมฐานข้อมูลรวมกับชั้นพื้นที่จัดเก็บเสมือนที่ใช้ SSD อย่างแน่นหนาที่สร้างมาสำหรับปริมาณงานของฐานข้อมูล ช่วยลดความขัดแย้งของล็อกและความล่าช้าที่เกิดจากเธรดกระบวนการฐานข้อมูล การทดสอบของเราร่วมกับ SysBench บนอินสแตนซ์ r4.16xlarge แสดงให้เห็นว่า Amazon Aurora ส่งมอบจำนวน SELECT/วินาทีและอัปเดต/วินาทีสูงกว่า PostgreSQL ที่เรียกใช้เกณฑ์มาตรฐานบนฮาร์ดแวร์เดียวกัน ดูคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานนี้รวมทั้งวิธีจำลองด้วยตนเองในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานด้านประสิทธิภาพของ Amazon Aurora PostgreSQL

ถาม: ฉันจะปรับปริมาณงานของฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับ Amazon Aurora MySQL ได้อย่างไร

Amazon Aurora ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับ MySQL เพื่อให้แอปพลิเคชันและเครื่องมือ MySQL สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องทำการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ Amazon Aurora ปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยใช้ MySQL คือปริมาณงานที่ทำพร้อมกันในระดับสูง เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการประมวลผลของปริมาณงานของคุณบน Amazon Aurora เราขอแนะนำให้คุณสร้างแอปพลิเคชันเพื่อกระตุ้นการสืบค้นและธุรกรรมจำนวนมากพร้อมๆ กัน

ถาม: ฉันจะปรับปริมาณงานของฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับ Amazon Aurora PostgreSQL ได้อย่างไร

Amazon Aurora ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับ PostgreSQL เพื่อให้แอปพลิเคชันและเครื่องมือ PostgreSQL สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องทำการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ Amazon Aurora ปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยใช้ PostgreSQL คือปริมาณงานที่ทำพร้อมกันในระดับสูง เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการประมวลผลของปริมาณงานของคุณบน Amazon Aurora เราขอแนะนำให้คุณสร้างแอปพลิเคชันเพื่อกระตุ้นการสืบค้นและธุรกรรมจำนวนมากพร้อมๆ กัน

ฮาร์ดแวร์และการปรับขนาด

ถาม: ฐานข้อมูล Amazon Aurora มีขีดจำกัดของพื้นที่จัดเก็บต่ำสุดและสูงสุดเท่าใด

พื้นที่จัดเก็บต่ำสุดมีขนาด 10 GB จากการใช้ฐานข้อมูลของคุณ พื้นที่จัดเก็บ Amazon Aurora จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติครั้งละ 10 GB จนถึง 128 TB โดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของฐานข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บไว้ล่วงหน้า

ถาม: ฉันจะปรับขนาดทรัพยากรการประมวลผลที่เชื่อมโยงกับอินสแตนซ์ Amazon Aurora DB ได้อย่างไร

คุณสามารถปรับขนาดทรัพยากรการประมวลผลที่จัดสรรให้กับอินสแตนซ์ DB ของคุณใน AWS Management Console ได้โดยการเลือกอินสแตนซ์ DB ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Modify (แก้ไข) หน่วยความจำและทรัพยากร CPU จะได้รับการแก้ไขโดยการเปลี่ยนคลาสอินสแตนซ์ DB ของคุณ

เมื่อคุณแก้ไขคลาสอินสแตนซ์ DB การเปลี่ยนแปลงที่คุณขอจะนำไปใช้ในช่วงเวลาการบำรุงรักษาที่คุณระบุไว้ หรือคุณสามารถใช้ค่าสถานะ "ใช้ทันที" เพื่อใช้คำขอปรับขนาดของคุณทันที ทั้งสองตัวเลือกนี้จะมีผลกระทบต่อความพร้อมใช้งานเป็นเวลาสองสามนาทีขณะที่การปรับขนาดกำลังดำเนินการ พึงระลึกเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงระบบที่รอดำเนินการอื่นๆ จะถูกนำไปใช้ด้วยเช่นกัน

การสำรองและการกู้คืนข้อมูล

ถาม: ฉันจะเปิดใช้งานการสำรองข้อมูลสำหรับอินสแตนซ์ DB ได้อย่างไร

การสำรองข้อมูลอัตโนมัติจะถูกเปิดใช้งานตลอดเวลาบนอินสแตนซ์ Amazon Aurora DB การสำรองข้อมูลจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของฐานข้อมูล

ถาม: ฉันจะใช้ Database Snapshot และเก็บไว้นานตามต้องการได้หรือไม่

ได้ อีกทั้งยังไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานขณะถ่ายสแน็ปช็อตอีกด้วย โปรดทราบว่าคุณต้องสร้าง DB อินสแตนซ์ใหม่เพื่อการจัดเก็บข้อมูลจาก Database Snapshot

ถาม: หากฐานข้อมูลของฉันล้มเหลว เส้นทางการกู้คืนของฉันคืออะไร

Amazon Aurora จะเก็บรักษาสำเนาข้อมูลของคุณ 6 ชุดไว้ใน 3 Availability Zone โดยอัตโนมัติ และจะพยายามกู้คืนฐานข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติตามลำดับ AZ อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีข้อมูลที่สูญหาย หากข้อมูลของคุณไม่พร้อมให้ใช้งานในพื้นที่จัดเก็บ Amazon Aurora คุณสามารถกู้คืนข้อมูลได้จาก Database Snapshot หรือทำการกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาในอินสแตนซ์ใหม่ โปรดทราบว่า คุณสามารถทำการกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาได้สูงสุด 5 นาทีก่อนหน้า

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลสำรองอัตโนมัติและ Database Snapshot หากฉันลบอินสแตนซ์ DB ออก

คุณสามารถเลือกที่จะสร้าง Database Snapshot สุดท้ายขณะลบอินสแตนซ์ DB ของคุณได้ ถ้าเลือกสร้าง คุณจะสามารถใช้ Database Snapshot นี้เพื่อกู้คืนอินสแตนซ์ DB ที่ถูกไปลบแล้วได้ในภายหลัง Amazon Aurora เก็บข้อมูล Database Snapshot ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมานี้ไว้พร้อมกับ Database Snapshot อื่นๆ ที่สร้างขึ้นเองหลังจากที่ลบอินสแตนซ์ DB แล้ว เฉพาะ Database Snapshot เท่านั้นที่จะถูกเก็บไว้หลังจากที่ลบอินสแตนซ์ DB แล้ว (การสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่สร้างขึ้นสำหรับการกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาจะไม่ถูกเก็บไว้)

ถาม: ฉันจะแชร์สแน็ปช็อตกับบัญชี AWS อื่นได้หรือไม่

ได้ Aurora มีความสามารถในการสร้างสแน็ปช็อตของฐานข้อมูลซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เพื่อกู้คืนฐานข้อมูลได้ คุณสามารถแชร์สแน็ปช็อตกับบัญชี AWS อื่น แล้วเจ้าของบัญชีผู้รับนั้นจะสามารถใช้สแน็ปช็อตของคุณเพื่อกู้คืน DB ที่มีข้อมูลของคุณได้ และคุณยังสามารถเลือกที่จะทำให้สแน็ปช็อตของคุณปรากฏต่อสาธารณะได้ซึ่งหมายความว่าทุกคนจะสามารถกู้คืน DB ที่มีข้อมูล (สาธารณะ) ของคุณได้ คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อแชร์ข้อมูลระหว่างสภาพแวดล้อมก่อนหน้านี้ของคุณ (การผลิต การพัฒนา/ทดสอบ การจัดเตรียม ฯลฯ) ที่มีบัญชี AWS ที่ต่างกัน รวมทั้งเพื่อเก็บข้อมูลสำรองทั้งหมดให้ปลอดภัยไว้ในบัญชีอื่นหากเกิดกรณีที่บัญชี AWS หลักของคุณถูกคุกคาม

ถาม: ฉันจะถูกเรียกเก็บเงินค่าสแน็ปช็อตที่แชร์หรือไม่

การแชร์สแน็ปช็อตระหว่างบัญชีไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินค่าสแน็ปช็อต รวมทั้งค่าฐานข้อมูลใดๆ ที่คุณกู้คืนจากสแน็ปช็อตที่แชร์ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคา Aurora

ถาม: ฉันจะแชร์สแน็ปช็อตโดยอัตโนมัติได้หรือไม่

เราไม่รองรับการแชร์ Database Snapshot อัตโนมัติ หากต้องการแชร์สแน็ปช็อตโดยอัตโนมัติ คุณต้องสร้างสำเนาสแน็ปช็อต จากนั้นแชร์สำเนานั้น

ถาม: ฉันสามารถแชร์สแน็ปช็อตได้กับกี่บัญชี

คุณสามารถแชร์สแน็ปช็อตด้วยตนเองกับ ID บัญชี AWS ได้ถึง 20 บัญชี หากคุณต้องการแชร์สแน็ปช็อตกับบัญชีต่างๆ มากกว่า 20 บัญชี คุณสามารถแชร์สแน็ปช็อตแบบสาธารณะ หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอให้เพิ่มโควต้าได้

ถาม: ฉันจะแชร์สแน็ปช็อต Aurora ของฉันได้ในภูมิภาคใดบ้าง

คุณแชร์สแนปช็อต Aurora ได้ในทุกเขต AWS ที่มีบริการ Aurora

คำถาม: ฉันจะแชร์สแนปช็อต Aurora ระหว่างเขตได้หรือไม่

ไม่ได้ เฉพาะบัญชีที่อยู่ในเขตเดียวกันกับบัญชีที่แชร์สแนปช็อตนั้นเท่านั้นที่เข้าถึงสแนปช็อตที่คุณแชร์ได้

ถาม: ฉันจะแชร์สแน็ปช็อต Aurora ที่ถูกเข้ารหัสได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถแชร์สแน็ปช็อต Aurora ที่ถูกเข้ารหัสได้

ความพร้อมใช้งานและการจำลองสูง

ถาม: Amazon Aurora ช่วยปรับปรุงความทนทานต่อความล้มเหลวของดิสก์ที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูลของฉันได้อย่างไร

Amazon Aurora จะแบ่งปริมาณฐานข้อมูลของคุณออกเป็นส่วนละ 10 GB ไปยังหลายๆ ดิสก์ ปริมาณฐานข้อมูลขนาด 10 GB แต่ละชุดจะถูกจำลองออกเป็น 6 แบบใน 3 Availability Zone Amazon Aurora ได้รับการออกแบบมาให้สามารถจัดการกับความสูญเสียของสำเนาข้อมูลสองชุดได้อย่างโปร่งใสโดยไม่ส่งผลต่อความพร้อมในการเขียนฐานข้อมูล และสามารถจัดการกับความสูญเสียของสำเนาข้อมูลได้ถึงสามชุดโดยไม่ส่งผลต่อความพร้อมในการอ่าน พื้นที่เก็บข้อมูล Amazon Aurora ยังสามารถซ่อมแซมตนเองได้ด้วย บล็อกข้อมูลและดิสก์จะได้รับการสแกนอย่างต่อเนื่องเพื่อหาข้อผิดพลาดและทำการซ่อมแซมโดยอัตโนมัติ

ถาม: Aurora ช่วยปรับปรุงเวลาในการกู้คืนหลังฐานข้อมูลล้มเหลวได้อย่างไร

ต่างจากฐานข้อมูลอื่นๆ หลังจากฐานข้อมูลล้มเหลว Amazon Aurora ไม่จำเป็นต้องเล่นบันทึกการทำซ้ำจากจุดตรวจสอบฐานข้อมูลล่าสุด (5 นาทีโดยปกติ) และยืนยันว่าได้มีการนำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไปใช้แล้วก่อนที่จะทำให้ฐานข้อมูลพร้อมสำหรับการดำเนินงาน วิธีนี้จะช่วยลดเวลาเริ่มฐานข้อมูลใหม่ให้เหลือน้อยกว่า 60 วินาทีในกรณีส่วนใหญ่ได้ Amazon Aurora จะย้ายแคชบัฟเฟอร์ออกจากกระบวนการของฐานข้อมูลและทำให้พร้อมใช้งานทันทีเมื่อถึงเวลาเริ่มต้นใหม่ วิธีนี้คุณจะไม่ต้องจำกัดการเข้าถึงจนกว่าจะมีการนำเข้าแคชใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจำกัด

ถาม: Aurora รองรับแบบจำลองประเภทใด

Amazon Aurora MySQL และ Amazon Aurora PostgreSQL รองรับ Amazon Aurora Replicas ซึ่งมีปริมาณพื้นฐานเหมือนกับอินสแตนซ์หลักในภูมิภาค AWS เดียวกัน Amazon Aurora Replicas ทั้งหมดจะสามารถดูการอัปเดตที่บัญชีหลักสร้างไว้ได้ คุณยังสามารถสร้าง MySQL Read Replicas แบบข้ามภูมิภาคตามโปรแกรมการจำลองแบบบินล็อกของ MySQL ได้ด้วย Amazon Aurora MySQL ใน MySQL Read Replicas ระบบจะเล่นข้อมูลจากอินสแตนซ์หลักของคุณบนแบบจำลองในรูปแบบธุรกรรม สำหรับกรณีส่วนใหญ่ รวมถึงการปรับขนาดการอ่านและความพร้อมใช้งานในระดับสูง เราขอแนะนำให้ใช้ Amazon Aurora Replicas

เราสามารถผสมผสานแบบจำลองสองประเภทนี้ตามความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณได้

คุณสมบัติ Amazon Aurora Replicas
MySQL Replicas
จำนวนแบบจำลอง สูงสุด 15 สูงสุด 5
ประเภทการจำลอง อะซิงโครนัส (มิลลิวินาที) อะซิงโครนัส (วินาที)
ผลกระทบด้านประสิทธิภาพต่อหลัก ต่ำ สูง
สถานที่ตั้งของ Replica ในภูมิภาค
ข้ามภูมิภาค
ดำเนินการเป็นเป้าหมายการเปลี่ยนระบบ ใช่ (ไม่มีการสูญเสียข้อมูล) ใช่ (อาจมีข้อมูลสูญเสียหลายนาที)
การเปลี่ยนระบบโดยอัตโนมัติ ใช้ได้ ใช้ไม่ได้
รองรับความล่าช้าในการจำลองตามที่ผู้ใช้กำหนด ใช้ไม่ได้ ใช้ได้
รองรับข้อมูลหรือ Schema อื่นเมื่อเทียบกับหลัก ใช้ไม่ได้ ใช้ได้

คุณมีตัวเลือกการจำลองแบบเพิ่มเติมอีกสองประการนอกเหนือจากตัวเลือกที่ระบุไว้ข้างต้น คุณสามารถใช้ Aurora Global Database เพื่อการจำลองทางกายภาพระหว่างคลัสเตอร์ Aurora ในภูมิภาคต่างๆ ที่เร็วขึ้น และสำหรับการจำลองแบบระหว่าง MySQL Database แบบที่เป็น Aurora กับแบบที่ไม่เป็น Aurora (รวมถึงภายนอก AWS) คุณตั้งค่าการจำลองแบบบินล็อกที่จัดการเองได้

คำถาม: ฉันใช้แบบจำลองข้ามเขตด้วย Amazon Aurora ได้หรือไม่

ได้ คุณติดตั้งแบบจำลอง Aurora แบบข้ามเขตได้โดยใช้การจำลองทางกายภาพหรือการจำลองแบบมีตรรกะ

การจำลองแบบกายภาพที่เรียกว่า Aurora Global Database จะใช้โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะซึ่งจะปล่อยให้พื้นที่ฐานข้อมูลทั้งหมดของคุณพร้อมใช้งานกับแอปพลิเคชันของคุณ และจำลองไปยังเขตรองได้ถึงห้าเขตด้วยเวลาแฝงปกติที่อัตราต่ำกว่าหนึ่งวินาที โดยจะมีให้ใช้งานสำหรับทั้ง Aurora MySQL และ Aurora PostgreSQL สำหรับการอ่านทั่วโลกที่มีเวลาแฝงต่ำและการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ เราขอแนะนำให้ใช้ Aurora Global Database

Aurora สนับสนุนการจำลองแบบมีตรรกะแบบเนทีฟในแต่ละกลไกฐานข้อมูล (บินล็อกสำหรับ MySQL และสล็อตการจำลอง PostgreSQL สำหรับ PostgreSQL) ดังนั้นคุณจึงจำลองไปยังฐานข้อมูล Aurora และที่ไม่ใช่ Aurora ได้แม้กระทั่งแบบข้ามเขต

Aurora MySQL ยังมอบคุณสมบัติจำลองการอ่านข้ามเขตแบบมีตรรกะที่ใช้ง่ายซึ่งสนับสนุนได้ถึงห้าเขตรองของ AWS โดยจะดำเนินการตามการจำลองบินล็อก MySQL แบบเธรดรายการเดียว ดังนั้นความล่าช้าของการจำลองจะได้รับผลจากการเปลี่ยน/การใช้อัตราและความล่าช้าในการสื่อสารของเครือข่ายระหว่างเขตที่เลือก

คำถาม: ฉันสร้าง Aurora Read Replicas บนคลัสเตอร์แบบจำลองข้ามเขตได้หรือไม่

ได้ คุณเพิ่ม Aurora Replicas ในคลัสเตอร์ข้ามเขตแต่ละคลัสเตอร์ได้ถึง 15 รายการ และรายการเหล่านั้นจะใช้พื้นที่จัดเก็บเดียวกันกับแบบจำลองข้ามเขต แบบจำลองข้ามเขตทำหน้าที่เป็นรายการหลักบนคลัสเตอร์ และโดยทั่วไปแล้ว Aurora Replicas จะมีความล่าช้ากว่ารายการหลักในหน่วย 10 มิลลิวินาที

คำถาม: ฉันจะย้ายระบบแอปพลิเคชันจากแบบหลักไปเป็นแบบจำลองข้ามเขตเมื่อเกิดข้อผิดพลาดได้หรือไม่

ได้ คุณเลื่อนระดับให้แบบจำลองข้ามเขตเป็นรายการหลักได้จาก RDS คอนโซล สำหรับการจำลองแบบมีตรรกะ (บินล็อก) โดยปกติแล้ว กระบวนการเลื่อนระดับจะใช้เวลา 2-3 นาที ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของคุณ การจำลองข้ามภูมิภาคจะหยุดทำงานเมื่อคุณเริ่มกระบวนการเลื่อนระดับ

ด้วย Aurora Global Database คุณจะสามารถเลื่อนระดับภูมิภาครองของคุณให้รับปริมาณงานการอ่าน/เขียนข้อมูลได้ภายในหนึ่งนาที

ถาม: ฉันสามารถจัดลำดับความสำคัญของแบบจำลองหนึ่งๆ ให้เป็นเป้าหมาย Failover เหนือแบบจำลองอื่นๆ ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญในการเลื่อนระดับกับแต่ละอินสแตนซ์บนคลัสเตอร์ของคุณได้ เมื่ออินสแตนซ์หลักล้มเหลว Amazon RDS จะเลื่อนระดับแบบจำลองที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดให้เป็นอินสแตนซ์หลัก หากมี Aurora Replica สองรายการขึ้นไปในความสำคัญระดับเดียวกัน Amazon RDS จะเลื่อนระดับ Replica ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด หากมี Aurora Replica สองรายการขึ้นไปในระดับความสำคัญและขนาดเดียวกัน Amazon RDS จะเลื่อนระดับ Replica ที่ใช้อยู่ในระดับเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรรกะการเปลี่ยนระบบ ให้อ่านคู่มือผู้ใช้ Amazon Aurora

 

ถาม: ฉันจะแก้ไขชั้นลำดับความสำคัญของอินสแตนซ์หลังสร้างแล้วได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถแก้ไขชั้นลำดับความสำคัญของอินสแตนซ์ได้ทุกเมื่อ การแก้ไขชั้นลำดับความสำคัญของอินสแตนซ์อย่างเดียวจะไม่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนระบบ

Q: ฉันจะป้องกันไม่ให้แบบจำลองเลื่อนระดับเป็นอินสแตนซ์หลักได้หรือไม่

คุณสามารถกำหนดชั้นลำดับความสำคัญที่ต่ำลงให้แบบจำลองที่คุณไม่ต้องการเลื่อนระดับเป็นอินสแตนซ์ได้ อย่างไรก็ตาม หากแบบจำลองในคลัสเตอร์ที่มีลำดับความสำคัญสูงไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม Amazon RDS จะเลื่อนระดับแบบจำลองที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่า

ถาม: ฉันจะปรับปรุงความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูล Amazon Aurora เดียวได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่ม Amazon Aurora Replicas ได้ Aurora Replicas ในภูมิภาค AWS เดียวกันจะใช้พื้นที่จัดเก็บพื้นฐานเดียวกันกับอินสแตนซ์หลัก Aurora Replica ใดๆ สามารถเลื่อนระดับไปเป็นอินสแตนซ์หลักได้โดยที่ไม่สูญเสียข้อมูล จึงสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงความทนทานต่อการล้มเหลวได้ในกรณีที่อินสแตนซ์ DB หลักเกิดความล้มเหลว หากต้องการเพิ่มความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูล เพียงสร้างแบบจำลอง 1 ถึง 15 แบบใน 3 AZ ใดๆ แล้ว Amazon RDS จะใส่รายการเหล่านั้นไว้ในการเลือกการเปลี่ยนระบบหลักในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของฐานข้อมูล

คุณสามารถใช้ Aurora Global Database ได้หากต้องการให้ฐานข้อมูลของคุณขยายครอบคลุมภูมิภาค AWS หลายภูมิภาค โดยคุณสมบัตินี้จะจำลองข้อมูลของคุณโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล และจะให้การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติจากเหตุขัดข้องระดับภูมิภาคอีกด้วย

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเกิดข้อผิดพลาดและจะเกิดขึ้นนานเท่าใด

การเปลี่ยนระบบจะได้รับการจัดการโดย Amazon Aurora โดยอัตโนมัติเพื่อให้แอปพลิเคชันของคุณสามารถเริ่มการดำเนินการของฐานข้อมูลต่อได้อีกครั้งให้เร็วที่สุดโดยไม่มีการแทรกแซงด้วยตนเองจากผู้ดูแล

  • หากคุณมี Amazon Aurora Replica ใน Availability Zone เดียวกันหรือต่างกันขณะกำลังเปลี่ยนระบบ Aurora จะพลิกระเบียนชื่อมาตรฐาน (CNAME) สำหรับอินสแตนซ์ DB ของคุณไปยังจุดที่แบบจำลองมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการเลื่อนระดับให้เป็นอินสแตนซ์ใหม่แทน โดยทั่วไปแล้วตั้งแต่ต้นจนจบ การเปลี่ยนระบบจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาที
  • หากคุณใช้งาน Aurora Serverless และอินสแตนซ์ DB หรือ AZ ไม่พร้อมใช้งาน Aurora จะสร้างอินสแตนซ์ DB ขึ้นใหม่ใน AZ ที่ต่างกัน
  • หากคุณไม่มี Amazon Aurora Replica (อินสแตนซ์เดียว) และไม่ได้ใช้ Aurora Serverless อยู่ Aurora จะพยายามสร้างอินสแตนซ์ DB ใหม่ใน Availability Zone เดียวกันให้เป็นอินสแตนซ์เดิม การแทนที่อินสแตนซ์เดิมนี้จะดำเนินการโดยพยายามอย่างเต็มที่ซึ่งอาจไม่สำเร็จ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีปัญหาที่ส่งผลอย่างกว้างขวางต่อ Availability Zone

แอปพลิเคชันของคุณควรเชื่อมต่อฐานข้อมูลใหม่ในกรณีที่การเชื่อมต่อขาดหาย

การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติข้ามภูมิภาคเป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง เมื่อคุณเลื่อนระดับภูมิภาครองให้รับปริมาณงานการอ่าน/เขียนข้อมูล

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันมีฐานข้อมูลหลักและ Amazon Aurora Replica กำลังรับปริมาณการอ่านอย่างต่อเนื่องแต่เกิดการเปลี่ยนระบบขึ้น

Amazon RDS จะตรวจจับปัญหาที่เกิดกับอินสแตนซ์หลักโดยอัตโนมัติและจะทริกเกอร์การเปลี่ยนระบบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด หากคุณใช้ Cluster Endpoint อยู่ การเชื่อมต่อการอ่าน/เขียนจะเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติไปยัง Amazon Aurora Replica ซึ่งจะได้รับการเลื่อนระดับให้เป็นตำแหน่งหลัก

นอกจากนี้ การรับส่งข้อมูลการอ่านที่ Aurora Replicas ของคุณกำลังแสดงจะถูกขัดจังหวะเล็กน้อย หากคุณใช้ Cluster Reader Endpoint เพื่อส่งปริมาณการอ่านไปยัง Aurora Replica การเชื่อมต่อการอ่านอย่างเดียวจะถูกส่งไปยัง Aurora Replica ที่ได้รับการเลื่อนระดับใหม่จนกว่าโหนดหลักจะได้รับการกู้คืนมาเป็นแบบจำลอง

ถาม: แบบจำลองของฉันจะมีความล่าช้ากว่าอินสแตนซ์หลักมากเท่าใด

เนื่องจาก Amazon Aurora Replicas ใช้ปริมาณข้อมูลเท่ากันกับอินสแตนซ์หลักในภูมิภาค AWS เดียวกัน จึงแทบไม่มีความล่าช้าในการจำลอง โดยทั่วไป เราจะสังเกตเห็นความล่าช้าในหน่วยสิบมิลลิวินาที สำหรับ MySQL Read Replica ความล่าช้าในการจำลองจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยน/การใช้ รวมทั้งความล่าช้าในการติดต่อสื่อสารของเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าที่ไม่เกินหนึ่งนาทีถือเป็นเรื่องปกติภายใต้เงื่อนไขทั่วไป

แบบจำลองข้ามภูมิภาคที่ใช้การจำลองแบบมีตรรกะนั้นจะได้รับผลกระทบจากอัตราการเปลี่ยนแปลง/การใช้ รวมทั้งความล่าช้าในการติดต่อสื่อสารของเครือข่ายระหว่างภูมิภาคนั้นๆ ที่เลือก แบบจำลองข้ามภูมิภาคที่ใช้ Aurora Global Database โดยทั่วไปจะมีความล่าช้าไม่เกินหนึ่งวินาที

ถาม: ฉันสามารถตั้งค่าการจำลองแบบระหว่าง Aurora MySQL Database กับ MySQL Database ภายนอกได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถตั้งค่าการจำลองแบบบินล็อกระหว่างอินสแตนซ์ Aurora MySQL กับ MySQL Database ภายนอกได้ ฐานข้อมูลอื่นสามารถใช้งานบน Amazon RDS หรือใช้งานเป็นฐานข้อมูลแบบจัดการตนเองบน AWS หรือภายนอก AWS ทั้งหมดได้

หากคุณใช้งาน Aurora MySQL 5.7 โปรดพิจารณาตั้งค่าการจำลองแบบบินล็อกตาม GTID ซึ่งจะมอบความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์เพื่อให้การจำลองแบบของคุณไม่พลาดธุรกรรมหรือสร้างความขัดแย้ง ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนระบบหรือการหยุดทำงานก็ตาม

ถาม: Amazon Aurora Global Database คืออะไร

Amazon Aurora Global Database เป็นคุณสมบัติที่ทำให้ฐานข้อมูล Amazon Aurora ขยายครอบคลุมไปได้หลายภูมิภาค AWS โดยคุณสมบัตินี้จะจำลองข้อมูลของคุณโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล เปิดใช้งานการอ่านอย่างรวดเร็วในเขตพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคด้วยเวลาแฝงทั่วไปที่ไม่เกินหนึ่งวินาที และให้การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติจากเหตุขัดข้องระดับภูมิภาคอีกด้วย ในกรณีที่ประสิทธิภาพในระดับภูมิภาคลดลงหรือเกิดเหตุขัดข้องซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ต่ำ เขตรองจะสามารถเลื่อนระดับให้มีความสามารถในการอ่าน/เขียนข้อมูลแบบเต็มรูปแบบได้ในเวลาต่ำกว่า 1 นาที

คุณสมบัตินี้จะมีให้ใช้งานสำหรับ Amazon Aurora MySQL และ Aurora PostgreSQL

ถาม: ฉันจะสร้าง Aurora Global Database ได้อย่างไร

คุณสามารถสร้าง Aurora Global Database ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งใน Amazon RDS Management Console หรือสามารถใช้ SDK หรือ CLI ได้ โดยคุณจำเป็นต้องจัดเตรียมอินสแตนซ์อย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์ต่อเขตใน Aurora Global Database ของคุณ

ถาม: Aurora Global Database มีจำนวนเขตรองได้กี่เขต

คุณสามารถสร้างเขตรองสำหรับ Aurora Global Database ได้สูงสุด 5 เขต

ถาม: ถ้าฉันใช้ Aurora Global Database ฉันยังจะสามารถใช้การจำลองแบบมีตรรกะ (binlog) บนฐานข้อมูลหลักได้หรือไม่

ได้ หากเป้าหมายของคุณคือการวิเคราะห์กิจกรรมฐานข้อมูล ลองพิจารณาใช้การตรวจสอบขั้นสูง บันทึกทั่วไป บันทึกการสืบค้นแบบช้าของ Aurora แทนเพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูลของคุณ

ถาม: Aurora จะเปลี่ยนระบบไปยังภูมิภาครองของ Aurora Global Database โดยอัตโนมัติหรือไม่

ไม่ หากภูมิภาคหลักของคุณไม่พร้อมให้บริการ คุณจะสามารถย้ายภูมิภาครองออกจาก Aurora Global Database และเลื่อนระดับให้รับการอ่านและการเขียนข้อมูลแบบเต็มรูปแบบได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้คุณยังต้องกำหนดแอปพลิเคชันของคุณไปยังภูมิภาคที่ได้รับการเลื่อนระดับใหม่นั้นด้วย

ถาม: Amazon Aurora Multi-Master คืออะไร

Amazon Aurora Multi-Master เป็นคุณสมบัติใหม่ของ Aurora รุ่นที่ใช้งานกับ MySQL ได้ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการปรับขนาดประสิทธิภาพในการเขียนทั่วทั้ง Availability Zone ต่างๆ มากมาย ซึ่งทำให้แอปพลิเคชันสามารถควบคุมปริมาณงานการอ่าน/เขียนไปยังอินสแตนซ์หลายรายการในคลัสเตอร์ฐานข้อมูล และทำงานโดยมีความพร้อมใช้งานสูงขึ้น

ถาม: ฉันจะเริ่มใช้ Amazon Aurora Multi-Master ได้อย่างไร

Amazon Aurora Multi-Master พร้อมใช้งานแล้วโดยทั่วไป คุณสามารถอ่านเอกสารประกอบของ Amazon Aurora เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ คุณสามารถสร้างคลัสเตอร์ Aurora Multi-Master ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งใน Amazon RDS Management Console หรือดาวน์โหลด AWS SDK หรือ CLI ล่าสุด

การรักษาความปลอดภัย

ฉันสามารถใช้ Amazon Aurora ใน Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ได้หรือไม่

ได้ อินสแตนซ์ Amazon Aurora DB ทั้งหมดต้องสร้างใน VPC ด้วย Amazon VPC คุณสามารถกำหนดโครงสร้างเครือข่ายเสมือนที่มีความคล้ายกับเครือข่ายแบบเดิมที่คุณอาจใช้งานได้ในศูนย์ข้อมูลของคุณเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครบ้างที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล Amazon Aurora ได้

ถาม: Amazon Aurora จะเข้ารหัสข้อมูลของฉันขณะส่งและขณะพักอยู่หรือไม่

ใช่ Amazon Aurora จะใช้ SSL (AES-256) เพื่อรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อระหว่างอินสแตนซ์ฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน Amazon Aurora ช่วยให้คุณสามารถเข้ารหัสฐานข้อมูลของคุณได้โดยใช้รหัสที่คุณตั้งผ่าน AWS Key Management Service (KMS) ในอินสแตนซ์ฐานข้อมูลที่ใช้งานกับการเข้ารหัส Amazon Aurora ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานจะถูกเข้ารหัส เช่นเดียวกับข้อมูลสำรองอัตโนมัติ สแน็ปช็อต และแบบจำลองในคลัสเตอร์เดียวกัน การเข้ารหัสและถอดรหัสได้รับการจัดการอย่างไร้รอยต่อ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ KMS กับ Amazon Aurora โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Amazon RDS

ถาม: ฉันจะเข้ารหัสฐานข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัสได้หรือไม่

ปัจจุบันนี้ยังไม่รองรับการเข้ารหัสอินสแตนซ์ Aurora ที่ไม่ได้เข้ารหัสไว้ หากต้องการใช้การเข้ารหัสของ Amazon Aurora สำหรับฐานข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัสไว้ ให้สร้างอินสแตนซ์ DB ใหม่พร้อมเปิดใช้งานการเข้ารหัสและย้ายข้อมูลของคุณไปที่นั่น

ถาม: ฉันจะเข้าถึงฐานข้อมูล Amazon Aurora ได้อย่างไร

การเข้าถึงฐานข้อมูล Amazon Aurora สามารถทำได้ผ่านพอร์ตฐานข้อมูลที่ป้อนไว้ขณะสร้างฐานข้อมูล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้ข้อมูลของคุณ โปรดดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Amazon Aurora ได้ในคู่มือการเชื่อมต่อ Amazon Aurora

ถาม: ฉันสามารถใช้ Amazon Aurora กับแอปพลิเคชันที่ต้องสอดคล้องกับ HIPAA ได้หรือไม่

ได้ รุ่นที่ใช้งานได้กับ MySQL และ PostgreSQL เข้าเกณฑ์ HIPAA คุณจึงสามารถใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ในการสร้างแอปพลิเคชันที่สอดคล้องกับ HIPAA และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ รวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (PHI) ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงทางธุรกิจ (BAA) ร่วมกับ AWS หากคุณมี BAA ที่ทำงานอยู่ ไม่จำเป็นต้องเริ่มใช้บริการเหล่านี้ในบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองโดย BAA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชันที่เป็นไปตามกฎระเบียบใน AWS โปรดดูที่ ผู้ให้บริการและผู้รับประกันด้านการดูแลสุขภาพในระบบคลาวด์

ถาม: ฉันจะเข้าไปดูรายการช่องโหว่และช่องโหว่ที่เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว (CVE) สำหรับช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Amazon Aurora รุ่นต่างๆ ได้อย่างไร

คุณสามารถดูรายการ CVE ได้ที่ การอัปเดตการรักษาความปลอดภัยของ Amazon Aurora

ไร้เซิร์ฟเวอร์

ถาม: Amazon Aurora Serverless คืออะไร

Amazon Aurora Serverless เป็นการกำหนดค่าที่มีการปรับขนาดอัตโนมัติตามความต้องการสำหรับ Amazon Aurora รุ่นที่เข้ากันได้กับ MySQL และ PostgreSQL คลัสเตอร์ Aurora Serverless DB จะเริ่มทำงาน ปิดการทำงาน และปรับความจุขึ้นหรือลงโดยอัตโนมัติตามความต้องการของแอปพลิเคชัน Aurora Serverless มีตัวเลือกที่ทั้งใช้งานง่ายและคุ้มค่าสำหรับปริมาณงานที่ไม่บ่อย ไม่ต่อเนื่อง และคาดการณ์ไม่ได้ อ่านเพิ่มเติมได้ในคู่มือผู้ใช้ Amazon Aurora

ถาม: Amazon Aurora เวอร์ชันใดที่ได้รับการรองรับสำหรับ Aurora Serverless

Aurora Serverless สามารถใช้ได้ใน Aurora ที่สามารถใช้งานได้กับ MySQL 5.6 และ Aurora ที่สามารถใช้งานได้กับ PostgreSQL 10.7+ แล้ว

ถาม: ฉันจะย้ายคลัสเตอร์ Aurora DB ที่มีอยู่ไปยัง Aurora Serverless ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถกู้คืนสแน็ปช็อตที่ถ่ายจากคลัสเตอร์ที่เตรียมไว้สำหรับ Aurora ไปยังคลัสเตอร์ Aurora Serverless DB (และในทางกลับกัน) ได้

ถาม: ฉันจะเชื่อมต่อกับคลัสเตอร์ Aurora Serverless DB ได้อย่างไร

คุณสามารถเข้าถึงคลัสเตอร์ Aurora Serverless DB จากภายในแอปพลิเคชันไคลเอนต์ที่ใช้งานใน Amazon Virtual Private Cloud (VPC) เดียวกันได้ คุณไม่สามารถระบุที่อยู่ IP สาธารณะให้กับคลัสเตอร์ Aurora Serverless DB ได้

ถาม: ฉันจะตั้งความจุของคลัสเตอร์ Aurora Serverless อย่างเจาะจงได้อย่างไร

แม้ว่า Aurora Serverless จะปรับขนาดโดยอัตโนมัติตามปริมาณงานของฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ในบางกรณี ความจุก็อาจไม่สามารถปรับขนาดได้เร็วพอกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณงาน เช่น ธุรกรรมใหม่จำนวนมาก ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถตั้งความจุให้เป็นค่าที่เจาะจงได้ด้วย AWS Management Console, AWS CLI หรือ RDS API

ถาม: เพราะเหตุใดคลัสเตอร์ Aurora Serverless DB ของฉันจึงไม่ปรับขนาดโดยอัตโนมัติ

เมื่อเริ่มดำเนินการปรับขนาดแล้ว Aurora Serverless จะพยายามค้นหาจุดปรับขนาดซึ่งเป็นจุดในเวลาที่ฐานข้อมูลสามารถปรับขนาดได้อย่างปลอดภัย Aurora Serverless อาจไม่สามารถค้นหาจุดปรับขนาดได้หากคุณกำลังทำการสืบค้นหรือธุรกรรมที่มีระยะเวลานาน หรือหากมีการใช้ตารางหรือล็อกตารางชั่วคราว

ถาม: ฉันจะได้รับการเรียกเก็บเงินค่า Aurora Serverless อย่างไร

ใน Aurora Serverless ความจุฐานข้อมูลจะถูกวัดเป็นหน่วยความจุ Aurora (ACU) คุณจ่ายเงินตามอัตราคงที่ต่อวินาทีของการใช้ ACU โดยต้องใช้เวลาในการใช้งานฐานข้อมูลอย่างน้อย 5 นาทีทุกครั้งที่ฐานข้อมูลเปิดใช้งาน พื้นที่จัดเก็บและราคา I/O จะยังคงเหมือนเดิมสำหรับการกำหนดค่าเพื่อการจัดเตรียมและแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ ดูตัวอย่างราคา Aurora Serverless

การสืบค้นแบบคู่ขนาน

ถาม: การสืบค้นแบบคู่ขนานของ Amazon Aurora คืออะไร

การสืบค้นแบบคู่ขนาน Amazon Aurora หมายถึงความสามารถในการลดระดับหรือแจกจ่ายการสืบค้นเดียวที่สามารถคำนวณได้ใน CPU นับพันในชั้นพื้นที่จัดเก็บของ Aurora หากไม่มีการสืบค้นแบบคู่ขนาน การสืบค้นที่สั่งในฐานข้อมูล Amazon Aurora จะมีการดำเนินการอย่างสมบูรณ์ภายในหนึ่งอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ฐานข้อมูล ซึ่งจะคล้ายกับการทำงานของฐานข้อมูลส่วนใหญ่

ถาม: กรณีใช้งานเป้าหมายคืออะไร

การสืบค้นแบบคู่ขนานเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับปริมาณงานการวิเคราะห์ที่ต้องใช้ข้อมูลสดๆ และประสิทธิภาพในการสืบค้นแม้จะเป็นตารางขนาดใหญ่ก็ตาม ปริมาณงานประเภทนี้มักจะดำเนินการได้ตามปกติ

ถาม: การสืบค้นแบบคู่ขนานมีประโยชน์อย่างไร

ประสิทธิภาพที่เร็วกว่า การสืบค้นแบบคู่ขนานสามารถเพิ่มความเร็วในการสืบค้นแบบวินิจฉัยได้มากขึ้นถึง 2 เท่า

ความง่ายในการดำเนินการและความสดใหม่ของข้อมูล คุณสามารถส่งการสืบค้นข้อมูลธุรกรรมปัจจุบันได้โดยตรงในคลัสเตอร์ Aurora

ปริมาณงานด้านธุรกรรมและการวินิจฉัยบนฐานข้อมูลเดียวกัน การสืบค้นแบบคู่ขนานช่วยให้ Aurora สามารถรักษาปริมาณธุรกรรมในระดับสูงขณะทำการสืบค้นแบบวินิจฉัยได้พร้อมๆ กัน

ถาม: การสืบค้นประเภทใดที่ช่วยปรับปรุงการสืบค้นแบบคู่ขนานให้ดีขึ้น

การสืบค้นส่วนใหญ่ในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้อยู่ในพูลบัฟเฟอร์จะได้รับประโยชน์ การสืบค้นแบบคู่ขนานเวอร์ชันแรกสามารถลดระดับและปรับขนาดการประมวลผลฟังก์ชัน SQL, Equijoin และการแสดงส่วนไม่ซ้ำได้กว่า 200 รายการ

ถาม: มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านใดบ้างที่คาดหวังได้

การปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบค้นขึ้นอยู่กับแผนการสืบค้นที่สามารถลดระดับไปยังชั้นพื้นที่จัดเก็บ Aurora ได้ ลูกค้าได้รายงานถึงการปรับปรุงเวลาแฝงของการสืบค้นที่ดีขึ้นมาก

ถาม: มีโอกาสที่ประสิทธิภาพจะช้าลงหรือไม่

ได้ แต่กรณีนั้นเกิดขึ้นได้ยาก

ถาม: ฉันต้องทำการเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อรับประโยชน์จากการสืบค้นแบบคู่ขนาน

คุณไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับไวยากรณ์ของการสืบค้น ตัวปรับความเหมาะสมของการสืบค้นจะตัดสินใจโดยอัตโนมัติว่าควรใช้ PQ สำหรับการสืบค้นใดๆ ของคุณหรือไม่ หากต้องการตรวจสอบว่าการสืบค้นได้ใช้ PQ อยู่หรือไม่ คุณสามารถดูแผนการดำเนินการสืบค้นได้โดยการเรียกใช้คำสั่ง EXPLAIN หากคุณต้องการบายพาสการช่วยค้นหาและบังคับใช้การสืบค้นแบบคู่ขนานเพื่อการทดสอบ ให้ใช้ตัวแปรเซสชัน aurora_pq_force

ถาม: ฉันจะเปิดหรือปิดคุณสมบัติได้อย่างไร

คุณสามารถเปิดใช้งานและปิดใช้งานการสืบค้นแบบคู่ขนานได้ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับเซสชันโดยใช้พารามิเตอร์ aurora_pq

ถาม: มีค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับการใช้การสืบค้นแบบคู่ขนานหรือไม่

ไม่ คุณจะไม่ได้รับการเรียกเก็บเงินใดๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่คุณชำระอยู่แล้วสำหรับอินสแตนซ์ IO และพื้นที่จัดเก็บ

ถาม: เนื่องจากการสืบค้นแบบคู่ขนานจะลด IO ลง การเปิดใช้งานจะเป็นการลดค่าบริการ Aurora IO หรือไม่

ไม่ ค่าใช้จ่าย IO สำหรับการสืบค้นของคุณจะวัดที่ชั้นพื้นที่จัดเก็บ และจะมีจำนวนไม่ต่างกันหรืออาจเพิ่มขึ้นหากเปิดการสืบค้นแบบคู่ขนาน ประโยชน์ที่คุณจะได้รับคือประสิทธิภาพการสืบค้นที่ดีขึ้น

มีเหตุผลสองประการที่อาจทำให้ IO มีค่าบริการที่สูงขึ้นหากเปิดใช้งานการสืบค้นแบบคู่ขนาน เหตุผลแรก แม้ว่าข้อมูลบางอย่างในตารางจะอยู่ในพูลบัฟเฟอร์ก็ตาม PQ ก็ได้มีการกำหนดให้สแกนข้อมูลทั้งหมดที่ชั้นพื้นที่จัดเก็บที่เกิด IO เหตุผลที่สอง ผลข้างเคียงของการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในพูลบัฟเฟอร์ก็คือการเรียกใช้การสืบค้น PQ ไม่ได้เป็นการอุ่นเครื่องพูลบัฟเฟอร์ ดังนั้น การใช้การสืบค้น PQ เดิมๆ หลายครั้งติดกันจะทำให้มีค่าบริการ IO ที่สูงสุด

ถาม: Amazon Aurora เวอร์ชันใดที่รองรับการสืบค้นแบบคู่ขนาน

การสืบค้นแบบคู่ขนานสามารถใช้ได้กับ Amazon Aurora เวอร์ชันที่ใช้งานได้กับ MySQL 5.6 เวอร์ชัน 1.18.0 เรามีแผนที่จะขยายการสืบค้นแบบคู่ขนานไปยัง Aurora ที่สามารถใช้งานได้กับ MySQL 5.7 และ Aurora ที่สามารถใช้งานได้กับ PostgreSQL

ถาม: การสืบค้นแบบคู่ขนานสามารถใช้ไดักับอินสแตนซ์ทุกประเภทหรือไม่

ไม่ได้ ในขณะนี้ คุณสามารถใช้การสืบค้นแบบคู่ขนานได้กับอินสแตนซ์ที่อยู่ในกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ R*

ถาม: การสืบค้นแบบคู่ขนานสามารถใช้งานได้กับคุณสมบัติ Aurora ทั้งหมดหรือไม่

ไม่สามารถทำได้ในตอนแรก ในขณะนี้ คุณสามารถเปิดใช้งานสำหรับคลัสเตอร์ฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้คุณสมบัติ Serverless หรือ Backtrack เท่านั้น นอกจากนี้ยังไม่รองรับฟังก์ชันของ Aurora ที่สามารถใช้งานได้กับ MySQL 5.7 โดยเฉพาะ

ถาม: หากการสืบค้นแบบคู่ขนานเพิ่มความเร็วการในสืบค้นและทำให้สูญเสียประสิทธิภาพได้ยาก ฉันควรเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาหรือไม่

ไม่ควร แม้ว่าเราคาดหวังว่าการสืบค้นแบบคู่ขนานจะช่วยปรับปรุงเวลาแฝงของการสืบค้นในกรณีส่วนใหญ่ได้ แต่คุณอาจมีค่าบริการ IO ที่สูงขึ้น เราขอแนะนำให้คุณทดสอบปริมาณงานของคุณอย่างรอบคอบทั้งขณะเปิดใช้งานและปิดใช้งาน เมื่อคุณเชื่อแล้วว่าการสืบค้นแบบคู่ขนานเป็นทางเลือกที่ถูกต้อง คุณก็สามารถใช้ตัวปรับความเหมาะสมสำหรับการสืบค้นเพื่อตัดสินใจโดยอัตโนมัติว่าการสืบค้นใดที่จะใช้ PQ ในกรณีที่เกิดขึ้นได้ยาก เมื่อตัวปรับความเหมาะสมไม่ได้ทำการตัดสินใจที่เหมาะสม คุณสามารถลบล้างการตั้งค่าได้

ถาม: การสืบค้นแบบคู่ขนานของ Aurora สามารถใช้แทนที่คลังเก็บข้อมูลของฉันได้หรือไม่

การสืบค้นแบบคู่ขนานของ Aurora ไม่ใช่คลังข้อมูลและจะไม่มีฟังก์ชันที่พบทั่วไปในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วของประสิทธิภาพการสืบค้นบนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคุณ และเหมาะสำหรับกรณีการใช้งาน เช่น การวินิจฉัยเพื่อการดำเนินงาน เมื่อคุณจำเป็นต้องทำการสืบค้นแบบวินิจฉัยกับข้อมูลสดในฐานข้อมูลของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Amazon Aurora

ไปที่หน้าราคา
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon Aurora
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา