Amazon Redshift

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของคุณด้วยคลังเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่เร็วที่สุดและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของคุณ

ไม่มีคลังเก็บข้อมูลอื่นใดที่ช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจใหม่ๆ จากข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของคุณได้ง่ายดายอย่างนี้อีกแล้ว Redshift เปิดโอกาสให้คุณสามารถสืบค้นและรวมข้อมูลเชิงโครงสร้างและข้อมูลกึ่งโครงสร้างในระดับเอกซะไบต์บนคลังเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลปฏิบัติการ และที่จัดเก็บข้อมูลดิบของคุณโดยใช้มาตรฐาน SQL Redshift ทำให้คุณบันทึกผลการสืบค้นย้อนกลับไปยังที่จัดเก็บข้อมูลดิบ S3 ของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยใช้รูปแบบเปิดอย่าง Apache Parquet ดังนั้น คุณจึงสามารถทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใช้บริการด้านการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น Amazon EMR, Amazon Athena และ Amazon SageMaker ได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลดิบโดยการผสานรวมกับที่เก็บข้อมูลดิบของ Amazon S3 ของคุณ »

Equinox

“การใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Redshift เพื่อสืบค้นข้อมูลโดยตรงในที่จัดเก็บข้อมูลดิบของ Amazon S3 ช่วยให้เราสามารถผสานรวมแหล่งข้อมูลใหม่ได้อย่างง่ายดายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง แทนที่จะเป็นหลายวันหรือหลายสัปดาห์  ซึ่งไม่เพียงลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก แต่ยังช่วยให้เราสามารถควบคุมต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐานได้อีกด้วย”

- Elliott Cordo
รองประธานฝ่ายการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท Equinox Fitness
การผสานการทำงานที่จัดเก็บข้อมูลดิบ Redshift

เร็วกว่า 3 เท่า

เมื่อเทียบกับคลังเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์อื่นๆ

มีประสิทธิภาพในทุกขนาด

Redshift มอบประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วบนข้อมูลระดับกิกะไบต์ไปจนถึงเพตะไบต์ และจากผู้ใช้เพียงจำนวนไม่กี่คนไปจนถึงหลายพันคน และคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วอย่างสม่ำเสมอแม้ปริมาณงานของคุณเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ใช้อินสแตนซ์ RA3 ร่วมกับพื้นที่จัดเก็บที่ได้รับการจัดการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีกว่าคลังเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์อื่นๆ ถึง 3 เท่า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานด้านประสิทธิภาพ »

สร้างประสบการณ์ Redshift พร้อม AQUA (Advanced Query Accelerator) รุ่นถัดไป

AQUA คือแคชที่ได้รับการเร่งความเร็วด้านฮาร์ดแวร์ซึ่งเผยแพร่ใหม่ล่าสุด ช่วยให้การสืบค้นบน Redshift สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าคลังเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์อื่นๆ สูงสุดถึง 10 เท่า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AQUA »

Amazon Redshift โดยใช้ AQUA
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับลูกค้านับหมื่นๆ รายใช้ Amazon Redshift

Redshift ขับเคลื่อนปริมาณงานด้านการวิเคราะห์สำหรับบริษัทชั้นนำใน Fortune 500, สตาร์ทอัพ และธุรกิจทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าของ Redshift »

ลูกค้าหลายหมื่นราย

ใช้ Amazon Redshift
300x150_Pfizer_Logo

“ประสิทธิภาพและขนาดของ Redshift ช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดเวลาที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเสนอกฎระเบียบได้ถึงห้าเท่า”

- Jim Silva
ผู้อำนวยการคู่ค้าด้านธุรกิจของบริษัท Pfizer Inc.

50%

ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับคลังเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์อื่นๆ ทั้งหมด
ลดต้นทุนของคุณด้วย Amazon Redshift

เริ่มต้นด้วยราคาเล็กน้อยเพียง 0.25 USD ต่อชั่วโมงและเพิ่มขนาดเป็นเพตะไบต์ด้วยราคาต่ำกว่า 1,000 USD ต่อเทราไบต์ต่อปี จ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้และรับทราบว่าคุณจะใช้จ่ายเท่าไหร่ด้วยค่าใช้จ่ายรายเดือนที่คาดการณ์ได้ Amazon Redshift คิดราคาถูกกว่าคลังเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์อื่นๆ ทั้งหมดอย่างน้อย 50%

ปรับขนาดและจ่ายเงินสำหรับพื้นที่จัดเก็บและการประมวลผลแบบแยกต่างหาก และรับพื้นที่จัดเก็บและการประมวลผลในปริมาณที่เหมาะสมที่สุด สำหรับปริมาณงานที่หลากหลาย เลือกขนาดคลัสเตอร์ Redshift ตามข้อกำหนดประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะพื้นที่จัดเก็บที่คุณใช้งานจริง พื้นที่จัดเก็บระบบจัดการแบบใหม่จะปรับขนาดความจุพื้นที่จัดเก็บของคลังเก็บข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ โดยคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มและจ่ายเงินสำหรับอินสแตนซ์การประมวลผลเพิ่มเติม

โยกย้ายคลังเก็บข้อมูลในองค์กรของคุณไปยัง Amazon Redshift

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงคลังเก็บข้อมูลของคุณให้ทันสมัย 

Jack in the Box ย้ายจาก Oracle และ Microsoft SQL Server ไปยัง Amazon Relational Database Service (RDS) และ Amazon Redshift

ข่าวประชาสัมพันธ์

Equinox Fitness โยกย้ายคลังเก็บข้อมูลในองค์กรของตนไปยัง Amazon Redshift

เรียนรู้เพิ่มเติม »

21st Century Fox โยกย้ายคลังเก็บข้อมูลในองค์กร IBM Netezza ไปยัง Amazon Redshift

ข่าวประชาสัมพันธ์ | เซสชัน re:Invent

กรณีการใช้งาน

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

Redshift ทำให้การสืบค้นประสิทธิภาพสูงเป็นไปโดยง่ายและคุ้มค่าเงินในระดับเพตะไบท์ของข้อมูลเชิงกึ่งโครงสร้างและข้อมูลเชิงโครงสร้าง เพื่อให้คุณสามารถสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ QuickSight หรือเครื่องมือระบบธุรกิจอัจฉริยะอื่นๆ ที่คุณมีอยู่

เรียนรู้ว่า Intuit ใช้ Redshift สำหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะอย่างไรบ้าง

เรียนรู้เพิ่มเติม »

การวิเคราะห์การดำเนินงานสำหรับกิจกรรมต่างๆ

การวิเคราะห์การดำเนินงานสำหรับกิจกรรมต่างๆ

รวบรวมข้อมูลเชิงโครงสร้างจากคลังเก็บข้อมูลและข้อมูลเชิงกึ่งโครงสร้างเข้าด้วยกัน เช่น บันทึกแอปพลิเคชัน จากที่เก็บข้อมูลดิบ S3 ของคุณ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันและระบบต่างๆ ของคุณ

Euclid ใช้ Redshift สำหรับการวิเคราะห์ 

เรียนรู้เพิ่มเติม »

บริการด้านข้อมูล

บริการด้านข้อมูล

แบ่งปันข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุมของข้อมูลสดด้วยการแชร์ข้อมูลของ Redshift

 เรียนรู้เพิ่มเติม »

การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

ใช้ SQL เพื่อสร้าง ฝึกอบรม และปรับใช้โมเดลของ Amazon SageMaker โดยอัตโนมัติกับข้อมูลในคลังข้อมูลของคุณด้วย Redshift Machine Learning (ตัวอย่าง)

เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีอะไรใหม่

วันที่
  • วันที่
1
ราคาของ Amazon Redshift
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา
เรียนรู้เพิ่มเติม 
มีอะไรใหม่ใน Amazon Redshift
ดูว่ามีอะไรใหม่
เรียนรู้เพิ่มเติม 
ทรัพยากร Amazon Redshift
ไปที่หน้าทรัพยากรของเรา
เรียนรู้เพิ่มเติม