Amazon Redshift

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของคุณด้วยคลังเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่เร็วที่สุดและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของคุณ

ไม่มีคลังเก็บข้อมูลอื่นใดที่ช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจใหม่ๆ จากข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของคุณได้ง่ายดายอย่างนี้อีกแล้ว Redshift เปิดโอกาสให้คุณสามารถสืบค้นและรวมข้อมูลเชิงโครงสร้างและข้อมูลกึ่งโครงสร้างในระดับเอกซะไบต์บนคลังเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลปฏิบัติการ และที่จัดเก็บข้อมูลดิบของคุณโดยใช้มาตรฐาน SQL Redshift ทำให้คุณบันทึกผลการสืบค้นย้อนกลับไปยังที่จัดเก็บข้อมูลดิบ S3 ของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยใช้รูปแบบเปิดอย่าง Apache Parquet ดังนั้น คุณจึงสามารถทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใช้บริการด้านการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น Amazon EMR, Amazon Athena และ Amazon SageMaker ได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลดิบโดยการผสานรวมกับที่เก็บข้อมูลดิบของ Amazon S3 ของคุณ »

ฟรีโหนด dc.2large 750 ชั่วโมง

สำหรับ 2 เดือนแรก* ด้วย AWS Free Tier

*นับจากวันที่คุณลงทะเบียนครั้งแรกกับ AWS

การผสานการทำงานที่จัดเก็บข้อมูลดิบ Redshift

สูงสุด 3 เท่า

ประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีกว่า

ประสิทธิภาพในทุกขนาด

Amazon Redshift มีประสิทธิภาพด้านราคาดีกว่าสูงสุด 3 เท่า เมื่อเทียบกับคลังข้อมูลระบบคลาวด์อื่นๆ และข้อดีเรื่องประสิทธิภาพด้านราคาจะปรับปรุงขึ้นเมื่อคลังข้อมูลเติบโตจากกิกะไบต์เป็นเอกซะไบต์

Amazon Redshift ใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อ AWS และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) เพื่อมอบประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีที่สุดในทุกขนาด ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบ AWS Nitro System ในการเร่งความเร็วการบีบอัดข้อมูลและเข้ารหัสข้อมูล, เทคนิค ML เพื่อวิเคราะห์การสืบค้น และอัลกอริทึมการเพิ่มประสิทธิภาพแผนภูมิสำหรับการจัดระเบียบอัตโนมัติและจัดเก็บข้อมูลเพื่อผลการสืบค้นที่เร็วยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานด้านประสิทธิภาพล่าสุด »

 

สร้างประสบการณ์ Redshift พร้อม AQUA (Advanced Query Accelerator) รุ่นถัดไป

AQUA คือแคชที่ได้รับการเร่งความเร็วด้านฮาร์ดแวร์ซึ่งเผยแพร่ใหม่ล่าสุด ช่วยให้การสืบค้นบน Redshift สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าคลังเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ระดับองค์กรอื่นๆ สูงสุดถึง 10 เท่า AQUA ช่วยเพิ่มความเร็วการสแกน การกรอง และการดำเนินงานด้านการรวบรวม และจะเพิ่มความเร็วการดำเนินงานอื่นๆ ในอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AQUA »

Amazon Redshift โดยใช้ AQUA
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับลูกค้านับหมื่นๆ รายใช้ Amazon Redshift

Redshift ขับเคลื่อนปริมาณงานด้านการวิเคราะห์สำหรับบริษัทชั้นนำใน Fortune 500, สตาร์ทอัพ และธุรกิจทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าของ Redshift »

โยกย้ายคลังเก็บข้อมูลในองค์กรของคุณไปยัง Amazon Redshift

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงคลังเก็บข้อมูลของคุณให้ทันสมัย 

Jack in the Box ย้ายจาก Oracle และ Microsoft SQL Server ไปยัง Amazon Relational Database Service (RDS) และ Amazon Redshift

ข่าวประชาสัมพันธ์

Equinox Fitness โยกย้ายคลังเก็บข้อมูลในองค์กรของตนไปยัง Amazon Redshift

เรียนรู้เพิ่มเติม »

21st Century Fox โยกย้ายคลังเก็บข้อมูลในองค์กร IBM Netezza ไปยัง Amazon Redshift

ข่าวประชาสัมพันธ์ | เซสชัน re:Invent

กรณีการใช้งาน

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

Redshift ทำให้การสืบค้นประสิทธิภาพสูงเป็นไปโดยง่ายและคุ้มค่าเงินในระดับเพตะไบท์ของข้อมูลเชิงกึ่งโครงสร้างและข้อมูลเชิงโครงสร้าง เพื่อให้คุณสามารถสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ QuickSight หรือเครื่องมือระบบธุรกิจอัจฉริยะอื่นๆ ที่คุณมีอยู่

เรียนรู้ว่า Intuit ใช้ Redshift สำหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะอย่างไรบ้าง

เรียนรู้เพิ่มเติม »

การวิเคราะห์การดำเนินงานสำหรับกิจกรรมต่างๆ

การวิเคราะห์การดำเนินงานสำหรับกิจกรรมต่างๆ

รวบรวมข้อมูลเชิงโครงสร้างจากคลังเก็บข้อมูลและข้อมูลเชิงกึ่งโครงสร้างเข้าด้วยกัน เช่น บันทึกแอปพลิเคชัน จากที่เก็บข้อมูลดิบ S3 ของคุณ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันและระบบต่างๆ ของคุณ

Euclid ใช้ Redshift สำหรับการวิเคราะห์ 

เรียนรู้เพิ่มเติม »

บริการด้านข้อมูล

บริการด้านข้อมูล

แบ่งปันข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุมของข้อมูลสดด้วยการแชร์ข้อมูลของ Redshift

 เรียนรู้เพิ่มเติม »

การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

ใช้ SQL เพื่อสร้าง ฝึกอบรม และปรับใช้โมเดลของ Amazon SageMaker โดยอัตโนมัติกับข้อมูลในคลังข้อมูลของคุณด้วย Redshift Machine Learning (ตัวอย่าง)

เรียนรู้เพิ่มเติม »

มีอะไรใหม่

วันที่
  • วันที่
1
ราคาของ Amazon Redshift
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา
เรียนรู้เพิ่มเติม 
มีอะไรใหม่ใน Amazon Redshift
ดูว่ามีอะไรใหม่
เรียนรู้เพิ่มเติม 
ทรัพยากร Amazon Redshift
ไปที่หน้าทรัพยากรของเรา
เรียนรู้เพิ่มเติม