Amazon S3 มีคลาสพื้นที่จัดเก็บหลากหลายรูปแบบซึ่งคุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการด้านประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูล การฟื้นตัว และค่าใช้จ่ายของเวิร์กโหลดของคุณ คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 นั้นสร้างขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดสำหรับรูปแบบการเข้าถึงที่แตกต่างกันโดยเฉพาะ คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานแทบทุกประเภท เช่น คลาสพื้นที่จัดเก็บที่มีความต้องการด้านประสิทธิภาพสูง, Data Lake, ข้อกำหนดด้านสถานที่จัดเก็บ, รูปแบบการเข้าถึงที่ไม่รู้จักหรือเปลี่ยนไปมา หรือพื้นที่จัดเก็บถาวร

คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 ประกอบด้วย S3 Intelligent-Tiering เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติสำหรับข้อมูลที่มีรูปแบบการเข้าถึงที่ไม่รู้จักหรือเปลี่ยนไปมา, S3 Standard สำหรับข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยครั้ง, S3 Express One Zone สำหรับข้อมูลที่คุณเข้าถึงบ่อยที่สุด, S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) และ S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) สำหรับข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อยครั้ง, S3 Glacier Instant Retrieval สำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ต้องการเข้าถึงได้ทันที, S3 Glacier Flexible Retrieval (เดิมคือ S3 Glacier) สำหรับข้อมูลระยะยาวที่ไม่ค่อยได้เข้าถึงซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าถึงได้ทันที และ Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive) สำหรับการเก็บถาวรในระยะยาวและการเก็บรักษาแบบดิจิทัลโดยมาพร้อมกับการเรียกดูข้อมูลในหน่วยชั่วโมงในพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดในระบบคลาวด์

Amazon S3 มอบพื้นที่จัดเก็บที่ทนทานที่สุดในระบบคลาวด์ ด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ S3 ได้รับการออกแบบให้มีความทนทานของข้อมูลมากกว่า 99.999999999% (เก้า 11 ตัว) นอกจากนี้ S3 ยังจัดเก็บข้อมูลซ้ําซ้อนใน Availability Zone อย่างน้อย 3 แห่งตามค่าเริ่มต้น ซึ่งช่วยมอบความยืดหยุ่นในตัวต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง ลูกค้าสามารถจัดเก็บข้อมูลใน AZ เดียวเพื่อลดต้นทุนหรือเวลาแฝงของพื้นที่จัดเก็บใน AZ หลายแห่งเพื่อความยืดหยุ่นต่อการสูญเสียอย่างถาวรของศูนย์ข้อมูลทั้งหมด หรือในหลาย AWS Region เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดด้านความยืดหยุ่นทางภูมิศาสตร์ หากคุณมีข้อกำหนดด้านสถานที่จัดเก็บข้อมูลซึ่ง AWS Region ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองข้อกำหนดได้ คุณสามารถใช้คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Outposts เพื่อจัดเก็บข้อมูล S3 ของคุณในองค์กรได้

คุณสามารถกำหนดค่าคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 ในระดับอ็อบเจกต์ และหนึ่งบัคเก็ตเอนกประสงค์สามารถมีอ็อบเจกต์ที่จัดเก็บไว้ในคลาสพื้นที่จัดเก็บทั้งหมดยกเว้น S3 One Zone นอกจากนี้ Amazon S3 ยังให้ความสามารถในการจัดการข้อมูลตลอดอายุใช้งานอีกด้วย เมื่อตั้งค่านโยบาย S3 Lifecycle แล้ว ข้อมูลของคุณจะย้ายไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บอื่นโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อแอปพลิเคชันของคุณ บัคเก็ตไดเรกทอรี S3 อนุญาตเฉพาะอ็อบเจกต์ที่จัดเก็บไว้ในคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Express One Zone ซึ่งมอบการประมวลผลข้อมูลที่เร็วขึ้นภายใน Availability Zone เดียว และไม่รองรับนโยบายรอบการใช้งาน S3

งานทั่วไป

Amazon S3 มาตรฐาน (S3 มาตรฐาน)

S3 Standard มอบพื้นที่จัดเก็บอ็อบเกต์ที่มีความคงทน ความพร้อมใช้งาน และประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูงสำหรับข้อมูลที่ได้รับการเข้าถึงเป็นประจำ ด้วยเวลาแฝงต่ำและอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูง S3 Standard จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานหลายแขนงซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ เว็บไซต์แบบไดนามิก การกระจายเนื้อหา แอปพลิเคชันบนมือถือและเกม และการวิเคราะห์ Big Data 

คุณสมบัติหลัก:

 • พื้นที่จัดเก็บเอนกประสงค์สําหรับข้อมูลที่เข้าถึงบ่อย
 • ประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเวลาแฝงต่ำและอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูง
 • ออกแบบมาเพื่อมอบความพร้อมใช้งาน 99.99% ด้วย SLA ความพร้อมใช้งาน 99.9%

การเข้าถึงที่ไม่รู้จักหรือเปลี่ยนไปมา

Amazon S3 Intelligent-Tiering (S3 Intelligent-Tiering)

Amazon S3 Intelligent-Tiering (S3 Intelligent-Tiering) เป็นพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์แห่งแรกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บของคุณในระดับอ็อบเจกต์อย่างละเอียดโดยอัตโนมัติ โดยการย้ายข้อมูลไปยังระดับชั้นการเข้าถึงที่คุ้มค่าที่สุดโดยอัตโนมัติตามความถี่ในการเข้าถึง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเรียกดูข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน S3 Intelligent-Tiering ให้เวลาแฝงในระดับมิลลิวินาทีและประสิทธิภาพในปริมาณงานสูงสำหรับข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยครั้ง เข้าถึงไม่บ่อย และไม่ค่อยได้เข้าถึงในระดับชั้น Frequent, Infrequent และ Archive Instant Access คุณสามารถใช้ S3 Intelligent-Tiering เป็นคลาสพื้นที่จัดเก็บเริ่มต้นสำหรับปริมาณงานแทบทุกประเภทได้ โดยเฉพาะ Data Lake, การวิเคราะห์ข้อมูล, แอปพลิเคชันใหม่ และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

S3 Intelligent-Tiering จะติดตามรูปแบบการเข้าถึงและย้ายอ็อบเจกต์ที่ไม่ได้เข้าถึงไปยังระดับชั้นการเข้าถึงที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าโดยอัตโนมัติ โดยจะมีค่าบริการรายเดือนเพียงน้อยนิดสำหรับการติดตามอ็อบเจกต์และระบบอัตโนมัติ S3 Intelligent-Tiering จะจัดเก็บอ็อบเจกต์โดยอัตโนมัติในระดับชั้นการเข้าถึงสามระดับ ได้แก่ ระดับชั้นที่เหมาะสำหรับการเข้าถึงบ่อยครั้ง ระดับชั้นที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า 40% ซึ่งเหมาะสำหรับการเข้าถึงที่ไม่บ่อยครั้ง และระดับชั้นที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า 68% ซึ่งเหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่ค่อยได้เข้าถึง S3 Intelligent-Tiering จะติดตามรูปแบบการเข้าถึงและย้ายอ็อบเจกต์ที่ไม่ได้เข้าถึงเป็นเวลา 30 วันติดต่อกันไปยังระดับชั้น Infrequent Access และหลังจาก 90 วันที่ไม่ได้เข้าถึงไปยังระดับชั้น Archive Instant Access สำหรับข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงได้ทันที คุณสามารถตั้งค่า S3 Intelligent-Tiering เพื่อติดตามและย้ายอ็อบเจกต์ที่ไม่ได้เข้าถึงเป็นเวลา 180 วันขึ้นไปไปยังระดับชั้น Deep Archive Access โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บได้มากถึง 95%

ไม่มีค่าบริการเรียกดูข้อมูลใน S3 Intelligent-Tiering หากเข้าถึงอ็อบเจกต์ในระดับชั้น Infrequent หรือ Archive Instant Access ในภายหลัง ระบบจะย้ายอ็อบเจกต์กลับไปยังระดับชั้น Frequent Access โดยอัตโนมัติ หากระบบจัดเก็บอ็อบเจกต์ที่คุณเรียกดูข้อมูลไว้ในระดับชั้น Deep Archive ที่มีให้เลือก ก่อนที่จะสามารถเรียกดูอ็อบเจกต์ได้ คุณจะต้องกู้คืนสำเนาก่อนโดยใช้ RestoreObject  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการคืนค่าอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวร โปรดดูการคืนค่าอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวร ไม่มีค่าบริการจัดระดับชั้นเพิ่มเติมเมื่อย้ายอ็อบเจกต์ระหว่างระดับชั้นการเข้าถึงในคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Intelligent-Tiering

คุณสมบัติหลัก:

 • การประหยัดค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติสำหรับข้อมูลที่มีรูปแบบการเข้าถึงที่ไม่รู้จักหรือเปลี่ยนไปมา
 • ระดับชั้น Frequent, Infrequent และ Archive Instant Access มีเวลาแฝงต่ำและประสิทธิภาพที่มีอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูงเหมือนกันกับ S3 Standard
 • ระดับชั้น Infrequent Access ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บได้ถึง 40%
 • ระดับชั้น Archive Instant Access ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บได้ถึง 68%
 • เลือกใช้การเก็บถาวรแบบอะซิงโครนัสสำหรับอ็อบเจกต์ที่ไม่ค่อยได้เข้าถึง
 • ระดับชั้น Deep Archive Access มีประสิทธิภาพเหมือนกันกับ Glacier Deep Archive และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 95% สำหรับอ็อบเจกต์ที่ไม่ค่อยได้เข้าถึง
 • ออกแบบมาเพื่อมอบความพร้อมใช้งาน 99.9% ด้วย SLA ความพร้อมใช้งาน 99%
 • ค่าบริการรายเดือนเพียงน้อยนิดสำหรับการติดตามและระบบอัตโนมัติ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียกดูข้อมูล และไม่มีระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ํา
 • อ็อบเจกต์ที่มีขนาดเล็กกว่า 128KB สามารถจัดเก็บไว้ใน S3 Intelligent-Tiering ได้ แต่ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตราสำหรับระดับชั้น Frequent Access เสมอ และไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตามและระบบอัตโนมัติ

ประสิทธิภาพสูง

Amazon S3 Express One Zone

Amazon S3 Express One Zone เป็นคลาสพื้นที่จัดเก็บ Availability Zone ประสิทธิภาพสูงแบบเดี่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อมอบการเข้าถึงข้อมูลระดับมิลลิวินาทีหลักเดียวที่สม่ําเสมอสําหรับข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยที่สุดและแอปพลิเคชันที่ไวต่อเวลาแฝงของคุณ S3 Express One Zone สามารถเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้ถึง 10 เท่า และลดต้นทุนคําขอลงได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับ S3 Standard แม้ว่าคุณจะสามารถเลือก AWS Region ที่จะจัดเก็บข้อมูล S3 ของคุณอย่างเจาะจงได้เสมอ แต่ด้วย S3 Express One Zone คุณสามารถเลือก AWS Availability Zone ภายใน AWS Region เพื่อจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างเจาะจงได้ คุณสามารถเลือกที่จะระบุตําแหน่งพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกับทรัพยากรการประมวลผลของคุณร่วมกันใน Availability Zone เดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติม ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประมวลผลและเรียกใช้เวิร์กโหลดได้เร็วขึ้น ด้วย S3 Express One Zone ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในบัคเก็ตประเภทอื่น นั่นคือบัคเก็ตไดเรกทอรี Amazon S3 ซึ่งรองรับคําขอหลายแสนรายการต่อวินาที นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ S3 Express One Zone กับบริการต่างๆ เช่น Amazon SageMaker Model Training, Amazon Athena, Amazon EMRและแค็ตตาล็อกข้อมูลของ AWS Glue เพื่อเร่งเวิร์กโหลด ML และการวิเคราะห์ของคุณ ด้วย S3 Express One Zone พื้นที่จัดเก็บจะปรับขนาดขึ้นหรือลงโดยอัตโนมัติตามปริมาณการใช้และความต้องการของคุณ และคุณไม่จําเป็นต้องจัดการระบบพื้นที่จัดเก็บหลายระบบสําหรับเวิร์กโหลดที่มีเวลาแฝงต่ําอีกต่อไป

คุณสมบัติหลัก:

 • พื้นที่จัดเก็บประสิทธิภาพสูงสําหรับข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยที่สุดของคุณ
 • เวลาแฝงของคําขอเป็นมิลลิวินาทีหลักเดียวอย่างสม่ําเสมอ
 • เพิ่มความเร็วในการเข้าถึง 10 เท่าและลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับขอ 50% เมื่อเทียบกับ S3 Standard
 • เลือก AWS Availability Zone และมีตัวเลือกในการระบุตําแหน่งทรัพยากรพื้นที่จัดเก็บและการประมวลผลร่วมกันเพื่อลดเวลาแฝงด้วยเวลาในการประมวลผลที่ลดลงและการใช้ทรัพยากรการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งช่วยลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของโดยรวม
 • เร่งเวิร์กโหลดการวิเคราะห์และ ML ด้วยการผสานรวมบริการของ AWS
 • ปรับขนาดเพื่อรองรับคําขอหลายล้านรายการต่อนาที
 • ปรับให้เหมาะกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอ็อบเจกต์ขนาดเล็กจํานวนมาก
 • ใช้ Amazon S3 API ที่มีอยู่กับประเภทบัคเก็ตอื่น – บัคเก็ตไดเรกทอรี
 • ออกแบบมาเพื่อมอบความพร้อมใช้งาน 99.95% ด้วย SLA ความพร้อมใช้งาน 99.9%

การเข้าถึงไม่บ่อย

Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 มาตรฐาน - เข้าถึงไม่บ่อย)

S3 Standard-IA เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีการเข้าถึงไม่บ่อยครั้ง แต่ยังต้องการการเข้าถึงที่รวดเร็วเมื่อจำเป็น Standard-IA ของ S3 เป็น S3 Standard ที่มีความคงทนสูง ปริมาณงานสูง และเวลาแฝงต่ำ แต่มีราคาพื้นที่เก็บข้อมูลต่อ GB และค่ากู้คืนต่อ GB ต่ำ ด้วยต้นทุนต่ำประกอบกับประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงจึงทำให้ S3 Standard-IA เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว การสำรองข้อมูล และทำหน้าที่เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับกระบวนการกู้คืนจากความเสียหาย คุณสามารถกำหนดค่าคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 ในระดับอ็อบเกต์ และหนึ่งบัคเก็ตสามารถมีอ็อบเจกต์ที่จัดเก็บไว้ในทั้ง S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, Standard-IA ของ S3 และ One Zone-IA ของ S3 คุณยังสามารถใช้นโยบายรอบการใช้งาน S3 เพื่อเปลี่ยนออบเจกต์ระหว่างคลาสพื้นที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันใดๆ

คุณสมบัติหลัก:

 • ข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อยนักซึ่งต้องการการเข้าถึงในระดับมิลลิวินาที
 • ประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเวลาแฝงต่ำและอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูงเหมือน S3 มาตรฐาน
 • ออกแบบมาเพื่อมอบความพร้อมใช้งาน 99.9% ด้วย SLA ความพร้อมใช้งาน 99%

Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)

S3 หนึ่งโซน – เข้าถึงไม่บ่อยเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีการเข้าถึงไม่บ่อยแต่ยังต้องใช้การเข้าถึงที่รวดเร็วเมื่อจำเป็น S3 หนึ่งโซน – เข้าถึงไม่บ่อยจะจัดเก็บข้อมูลใน Availability Zone (AZ) เดียวและมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า S3 มาตรฐาน - เข้าถึงไม่บ่อยถึง 20% ซึ่งต่างจากคลาสพื้นที่เก็บข้อมูล S3 อื่นๆ ที่จัดเก็บข้อมูลในสาม AZ เป็นอย่างต่ำ คลาสพื้นที่เก็บข้อมูล S3 หนึ่งโซน – เข้าถึงไม่บ่อยเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการตัวเลือกที่ต้นทุนต่ำลงมาสำหรับข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อย แต่ไม่จำเป็นต้องมีความพร้อมใช้งานและการคืนสภาพได้แบบ S3 มาตรฐานหรือ S3 มาตรฐาน - เข้าถึงไม่บ่อย เป็นทางเลือกที่ดีที่จะจัดเก็บสำเนาสำรองที่สองสำหรับข้อมูลขององค์กรหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ได้ง่าย คุณยังสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่าสำหรับข้อมูลที่จำลองมาจาก AWS Region อื่นซึ่งใช้ S3 Cross-Region Replication

One Zone-IA ของ S3 มอบอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูงและเวลาแฝงต่ำที่เหมือนกับ S3 Standard แต่มีราคาพื้นที่เก็บข้อมูลต่อ GB และค่ากู้คืนต่อ GB ต่ำ การใช้การออกแบบทางวิศวกรรมที่คล้ายคลึงกันกับคลาสพื้นที่จัดเก็บระดับภูมิภาคของ S3 ทําให้ S3 One Zone-IA มีความทนทานระดับเลขเก้า 11 ตัว แต่อาจเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนของ AWS Availability Zone คุณสามารถกำหนดค่าคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 ในระดับอ็อบเกต์ และหนึ่งบัคเก็ตสามารถมีอ็อบเจกต์ที่จัดเก็บไว้ในทั้ง S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, Standard-IA ของ S3 และ One Zone-IA ของ S3 คุณยังสามารถใช้นโยบายรอบการใช้งาน S3 เพื่อเปลี่ยนออบเจกต์ระหว่างคลาสพื้นที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันใดๆ

คุณสมบัติหลัก:

 • ข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อยซึ่งสร้างซ้ําได้
 • ประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเวลาแฝงต่ำและอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูงเหมือน S3 มาตรฐาน
 • ออกแบบมาเพื่อมอบความพร้อมใช้งาน 99.5% ด้วย SLA ความพร้อมใช้งาน 99%

การเก็บถาวร

คลาสพื้นที่จัดเก็บของ Amazon S3 Glacier นั้นสร้างขึ้นเพื่อการเก็บข้อมูลถาวรโดยเฉพาะ และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ความยืดหยุ่นในการเรียกดูข้อมูลมากที่สุด และพื้นที่จัดเก็บถาวรที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดในระบบคลาวด์ คุณสามารถเลือกจากคลาสพื้นที่จัดเก็บถาวรสามคลาสที่เหมาะสำหรับรูปแบบการเข้าถึงและระยะเวลาในการจัดเก็บที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ต้องการเข้าถึงได้ทันที เช่น รูปภาพทางการแพทย์ แอสเซทสื่อ หรือข้อมูลจีโนม ให้เลือกคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Glacier Instant Retrieval ซึ่งเป็นคลาสพื้นที่จัดเก็บถาวรที่มอบพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมาพร้อมกับการเรียกดูข้อมูลในระดับมิลลิวินาที สำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงได้ทันที แต่ต้องการความยืดหยุ่นในการเรียกดูข้อมูลชุดใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น กรณีการใช้งานการสำรองข้อมูลหรือการกู้คืนหลังภัยพิบัติ ให้เลือก S3 Glacier Flexible Retrieval (เดิมคือ S3 Glacier) ที่มาพร้อมกับการเรียกดูข้อมูลภายในไม่กี่นาทีหรือการเรียกดูข้อมูลเป็นจำนวนมากแบบฟรีๆ ภายใน 5-12 ชั่วโมง หากต้องการประหยัดมากยิ่งขึ้นด้านพื้นที่จัดเก็บถาวรในระยะยาว เช่น การเก็บถาวรตามข้อกำหนดและการเก็บรักษาสื่อแบบดิจิทัล ให้เลือก S3 Glacier Deep Archive ซึ่งเป็นพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดในระบบคลาวด์ โดยมาพร้อมกับการเรียกดูข้อมูลตั้งแต่ 12-48 ชั่วโมง

Amazon S3 Glacier Instant Retrieval

Amazon S3 Glacier Instant Retrieval คือคลาสพื้นที่จัดเก็บถาวรที่มอบพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดสำหรับข้อมูลระยะยาวซึ่งไม่ค่อยได้เข้าถึงและต้องการเรียกดูข้อมูลในระดับมิลลิวินาที S3 Glacier Instant Retrieval ช่วยให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บได้มากถึง 68% เมื่อเทียบกับการใช้คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) เมื่อเข้าถึงข้อมูลของคุณหนึ่งครั้งต่อไตรมาส S3 Glacier Instant Retrieval ให้การเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บถาวรที่รวดเร็วที่สุด โดยมีปริมาณงานและการเข้าถึงในระดับมิลลิวินาทีที่เหมือนกันกับคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Standard และ Standard-IA ของ S3 S3 Glacier Instant Retrieval เหมาะสำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ต้องการเข้าถึงได้ทันที เช่น รูปภาพทางการแพทย์ แอสเซทสื่อ หรือคลังเก็บเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นถาวร คุณสามารถอัปโหลดอ็อบเจกต์ไปยัง S3 Glacier Instant Retrieval ได้โดยตรง หรือใช้นโยบาย S3 Lifecycle เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้า Amazon S3 Glacier Instant Retrieval »

คุณสมบัติหลัก:

 • ข้อมูลที่มีอายุการใช้งานยาวนานซึ่งมีการเข้าถึงไม่กี่ครั้งต่อปีด้วย Instant Retrieval
 • การเรียกดูข้อมูลในระดับมิลลิวินาทีโดยมีประสิทธิภาพเหมือนกันกับ S3 Standard
 • ออกแบบมาเพื่อมอบความพร้อมใช้งาน 99.9% ด้วย SLA ความพร้อมใช้งาน 99%
 • ขนาดอ็อบเจกต์ขั้นต่ำที่ 128 KB
 • S3 PUT API สำหรับการอัปโหลดโดยตรงไปยัง S3 Glacier Instant Retrieval และการจัดการรอบการใช้งาน S3 สำหรับการย้ายอ็อบเจกต์โดยอัตโนมัติ
Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval (เดิมคือ S3 Glacier)

S3 Glacier Flexible Retrieval มอบพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ โดยมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าถึง 10% (เมื่อเทียบกับ S3 Glacier Instant Retrieval) สำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่เข้าถึง 1-2 ครั้งต่อปีและเรียกดูข้อมูลแบบอะซิงโครนัส S3 Glacier Flexible Retrieval (เดิมคือ S3 Glacier) คือคลาสพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงได้ทันที แต่ต้องการความยืดหยุ่นในการเรียกดูข้อมูลชุดใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น กรณีการใช้งานการสำรองข้อมูลหรือการกู้คืนหลังภัยพิบัติ S3 Glacier Flexible Retrieval มอบตัวเลือกการเรียกดูข้อมูลที่ยืดหยุ่นที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายสมดุลกับเวลาเข้าถึงได้ตั้งแต่นาทีจนถึงชั่วโมง โดยมาพร้อมกับการเรียกดูข้อมูลจำนวนมากแบบฟรีๆ โดยเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับความต้องการด้านการสำรองข้อมูล กระบวนการกู้คืนจากความเสียหาย พื้นที่เก็บข้อมูลภายนอก และเมื่อจำเป็นต้องเรียกดูข้อมูลเป็นครั้งคราวภายในไม่กี่นาที และคุณไม่อยากกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย S3 Glacier Flexible Retrieval ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความคงทนของข้อมูล 99.999999999% (เลขเก้า 11 ตัว) และมีความพร้อมใช้งาน 99.99% โดยการจัดเก็บข้อมูลซ้ำใน Availability Zone ของ AWS หลายแห่งที่แยกจากกันตลอดปีที่กำหนด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าคลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 Glacier »

คุณสมบัติหลัก:

 • สํารองและเก็บถาวรข้อมูลที่ไม่ค่อยมีการเข้าถึงและต้นทุนต่ํา
 • ออกแบบมาเพื่อมอบความพร้อมใช้งาน 99.99% ด้วย SLA ความพร้อมใช้งาน 99.9%
 • จะรองรับ SSL สำหรับข้อมูลที่อยู่ระหว่างการโอนย้ายและการเข้ารหัสข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่จัดเก็บ
 • เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานการสำรองข้อมูลและการกู้คืนหลังภัยพิบัติเมื่อต้องเรียกดูข้อมูลชุดใหญ่เป็นครั้งคราวภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
 • เวลาการเรียกดูข้อมูลที่กำหนดค่าได้ ตั้งแต่นาทีจนถึงชั่วโมง พร้อมกับการเรียกดูข้อมูลจำนวนมากแบบฟรีๆ
 • S3 PUT API สำหรับการอัปโหลดโดยตรงไปยัง S3 Glacier Flexible Retrieval และการจัดการด้วย S3 Lifecycle สำหรับการย้ายอ็อบเจกต์โดยอัตโนมัติ

Amazon S3 Glacier Deep Archive

S3 Glacier Deep Archive คือคลาสพื้นที่จัดเก็บที่มีต้นทุนต่ำที่สุดจาก Amazon S3 และรองรับการเก็บรักษาในระยะยาวและการรักษาข้อมูลดิจิทัลสำหรับข้อมูลที่อาจมีการเข้าถึงปีละหนึ่งถึงสองครั้ง คลาสนี้ออกแบบมาเพื่อลูกค้า โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมในระดับสูง เช่น บริการด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ และภาครัฐที่ต้องเก็บรักษาชุดข้อมูลเป็นเวลา 7-10 ปีหรือนานกว่านั้นเพื่อให้ตรงตามกฎข้อบังคับ S3 Glacier Deep Archive ยังสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกแทนระบบเทปแม่เหล็กในการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติที่คุ้มค่าและจัดการได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นไลบรารีในองค์กรหรือบริการนอกองค์กรก็ตาม S3 Glacier Deep Archive จะเสริม Amazon S3 Glacier ซึ่งเป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับการเก็บข้อมูลถาวรที่มีการดึงข้อมูลเป็นประจำและอาจจำเป็นต้องนำข้อมูลบางส่วนมาใช้ภายในไม่กี่นาที อ็อบเจ็กต์ทั้งหมดที่จัดเก็บใน S3 Glacier Deep Archive จะถูกทำซ้ำและจัดเก็บใน Availability Zone ซึ่งมีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์อย่างน้อยสามแห่ง พร้อมป้องกันด้วยความคงทน 99.999999999% และสามารถดึงข้อมูลได้ภายใน 12 ชั่วโมง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าคลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 Glacier »

คุณสมบัติหลัก:

 • เก็บถาวรข้อมูลที่เข้าถึงน้อยมากและต้นทุนต่ํามาก
 • ออกแบบมาเพื่อมอบความพร้อมใช้งาน 99.99% ด้วย SLA ความพร้อมใช้งาน 99.9%
 • ทางเลือกในอุดมคติแทนไลบรารีเทปแม่เหล็ก
 • เวลาการดึงข้อมูลภายใน 12 ชั่วโมง
 • S3 PUT API สำหรับการอัปโหลดโดยตรงไปยัง S3 Glacier Deep Archive และการจัดการรอบการใช้งาน S3 สำหรับการย้ายอ็อบเจกต์โดยอัตโนมัติ

S3 on Outposts

S3 Outposts

Amazon S3 on Outposts มอบพื้นที่จัดเก็บอ็อบเจกต์สำหรับสภาพแวดล้อม AWS Outposts ในองค์กรของคุณ ด้วยการใช้ S3 API และคุณสมบัติที่มีให้บริการในภูมิภาค AWS (AWS Region) ในปัจจุบัน S3 บน Outpost ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บและเรียกข้อมูลบน Outpost ของคุณ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยข้อมูล ควบคุมการเข้าถึง แท็ก และรายงานเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว S3 บน Outposts มีคลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 ชั้นเดียวที่ชื่อว่า 'OUTPOSTS' ซึ่งใช้ S3 API และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องบน Outpost ของคุณได้อย่างคงทนและซ้ำซ้อน คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Outposts เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเวิร์กโหลดที่มีข้อกำหนดด้านสถานที่จัดเก็บข้อมูล และเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพที่ต้องการโดยเก็บข้อมูลไว้ใกล้กับแอปพลิเคชันภายในองค์กร

คุณสมบัติหลัก:

 • ความเข้ากันได้ของอ็อบเจกต์ S3 และการจัดการบัคเก็ตผ่าน S3 SDK
 • ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลบน Outposts ของคุณได้อย่างทนทานและซ้ำๆ
 • การเข้ารหัสโดยใช้ SSE-S3 และ SSE-C
 • การตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์โดยใช้ IAM และ S3 Access Points
 • ถ่ายโอนข้อมูลไปยังรีเจี้ยน AWS โดยใช้ AWS DataSync
 • การดำเนินการหมดอายุของรอบการใช้งาน S3

ประสิทธิภาพในทุกคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3

  S3 มาตรฐาน การจัดระดับแบบอัจฉริยะของ S3*
S3 Express One Zone** S3 Standard-IA
S3 One Zone-IA**
S3 Glacier
Instant Retrieval
S3 Glacier Flexible Retrieval*** S3 Glacier
Deep Archive***
กรณีการใช้งาน พื้นที่จัดเก็บเอนกประสงค์สําหรับข้อมูลที่เข้าถึงบ่อย การประหยัดค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติสำหรับข้อมูลที่มีรูปแบบการเข้าถึงที่ไม่รู้จักหรือเปลี่ยนไปมา พื้นที่จัดเก็บประสิทธิภาพสูงสําหรับข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยที่สุดของคุณ ข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อยนักซึ่งต้องการการเข้าถึงในระดับมิลลิวินาที ข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อยซึ่งสร้างซ้ําได้ ข้อมูลที่มีอายุการใช้งานยาวนานซึ่งมีการเข้าถึงไม่กี่ครั้งต่อปีด้วย Instant Retrieval สํารองและเก็บถาวรข้อมูลที่ไม่ค่อยมีการเข้าถึงและต้นทุนต่ํา เก็บถาวรข้อมูลที่เข้าถึงน้อยมากและต้นทุนต่ํามาก
เวลาแฝงของไบต์แรก มิลลิวินาที มิลลิวินาที ระดับมิลลิวินาทีหลักเดียว มิลลิวินาที มิลลิวินาที มิลลิวินาที นาทีหรือชั่วโมง ชั่วโมง
ความคงทน
Amazon S3 มอบพื้นที่จัดเก็บที่ทนทานที่สุดในระบบคลาวด์ ด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ S3 ได้รับการออกแบบให้มีความทนทานของข้อมูลมากกว่า 99.999999999% (เก้า 11 ตัว) นอกจากนี้ S3 ยังจัดเก็บข้อมูลซ้ําซ้อนใน Availability Zone อย่างน้อย 3 แห่งตามค่าเริ่มต้น ซึ่งช่วยมอบความยืดหยุ่นในตัวต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง ลูกค้าสามารถจัดเก็บข้อมูลใน AZ เดียวเพื่อลดต้นทุนหรือเวลาแฝงของพื้นที่จัดเก็บใน AZ หลายแห่งเพื่อความยืดหยุ่นต่อการสูญเสียอย่างถาวรของศูนย์ข้อมูลทั้งหมด หรือในหลาย AWS Region เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดด้านความยืดหยุ่นทางภูมิศาสตร์
ออกแบบมาเพื่อความพร้อมใช้งาน
99.99% 99.9% 99.95% 99.9% 99.5% 99.9% 99.99% 99.99%
SLA ความพร้อมใช้งาน 99.9% 99% 99.9% 99% 99% 99%
99.9% 99.9%
Availability Zone ≥3 ≥3 1 ≥3 1 ≥3 ≥3 ≥3
ค่าบริการตามระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำ ไม่ระบุ ไม่มี 1 ชั่วโมง 30 วัน 30 วัน 90 วัน 90 วัน 180 วัน
ค่าบริการเรียกดูข้อมูล ไม่ระบุ
ไม่มี
ไม่ระบุ ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล
ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล ต่อ GB ที่เรียกดู
การเปลี่ยนรอบการใช้งาน ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้

* S3 Intelligent-Tiering จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการติดตามและระบบอัตโนมัติเพียงเล็กน้อยและมีขนาดอ็อบเจกต์ต่ำสุดที่มีสิทธิ์ในการจัดระดับอัตโนมัติที่ 128 KB สามารถจัดเก็บอ็อบเจกต์ที่เล็กกว่านี้ได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราสำหรับระดับชั้น “Frequent Access” และไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตามและระบบอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ราคา Amazon S3 การดึงข้อมูลมาตรฐานในระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรและระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรระดับลึกไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลเร็วขึ้นจากระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวร คุณสามารถจ่ายค่าดึงข้อมูลเร่งด่วนโดยใช้ S3 Console ได้ เวลาแฝงของไบต์แรกของ S3 Intelligent-Tiering ของระดับชั้นการเข้าถึงบ่อยครั้งและไม่บ่อยครั้งเป็นเวลาเข้าถึงในระดับมิลลิวินาที ส่วนเวลาแฝงของไบต์แรกของระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรและข้อมูลถาวรระดับลึกคิดเป็นนาทีหรือชั่วโมง

** ในกรณีที่พบได้ยากซึ่งเกิดการสูญหายหรือเสียหายของ AWS Availability Zone ทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อมูลในคลาสพื้นที่จัดเก็บ One Zone อาจสูญหายได้ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์อย่างความเสียหายจากไฟไหม้และน้ําอาจทําให้ข้อมูลสูญหายได้ นอกเหนือจากเหตุการณ์ประเภทเหล่านี้แล้ว คลาสพื้นที่จัดเก็บ One Zone ของเรายังใช้การออกแบบทางวิศวกรรมที่คล้ายคลึงกันกับคลาสพื้นที่จัดเก็บระดับภูมิภาคของเราเพื่อปกป้องอ็อบเจกต์จากความล้มเหลวของดิสก์ โฮสต์ และในระดับแร็คอย่างเป็นอิสระ และแต่ละคลาสได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบความทนทานของข้อมูล 99.999999999%

**** S3 Glacier Flexible Retrieval และ S3 Glacier Deep Archive ต้องการ MetaData เพิ่มเติม 40 KB สำหรับแต่ละอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวร ซึ่งประกอบด้วย MetaData 32 KB ที่คิดค่าบริการตามอัตรา S3 Glacier Flexible Retrieval ที่จำเป็นในการระบุและดึงข้อมูลของคุณ และข้อมูลเพิ่มเติมอีก 8 KB ที่คิดค่าบริการตามอัตรา S3 Standard ที่จำเป็นในการรักษาชื่อและ MetaData ที่ผู้ใช้กำหนดสำหรับอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวรลงใน S3 Glacier Flexible Retrieval

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์

ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับการเข้าถึง AWS Free Tier โดยทันทีและเริ่มทดลองใช้งาน Amazon S3 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon S3 ใน AWS Console

เริ่มต้นใช้งาน