การประมวลผลเป็นชุดคืออะไร

การประมวลผลเป็นชุดเป็นวิธีที่คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อทำงานกับข้อมูลที่มีปริมาณมากและซ้ำๆ กัน งานประมวลผลข้อมูลบางอย่าง เช่น การสำรองข้อมูล การกรอง และการเรียงลำดับ อาจถูกประมวลอย่างละเอียดโดยไม่มีประสิทธิภาพในการรันข้อมูลของแต่ละบุคคล แต่กระบวนการของระบบข้อมูลจะประมวลงานดังกล่าวเป็นชุดๆ ซึ่งมักจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีคนใช้ จึงมีทรัพยากรเพียงพอ เช่น เมื่อสิ้นสุดวันหรือช่วงกลางคืน ยกตัวอย่างเช่น ระบบอีคอมเมิร์ซที่รับคำสั่งซื้อตลอดทั้งวัน แทนที่จะประมวลผลคำสั่งซื้อทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นระบบอาจรวบรวมคำสั่งซื้อทั้งหมดในตอนท้ายของแต่ละวันและทำให้เป็นชุดเดียวกับทีมจัดการคำสั่งซื้อ

เหตุใดการประมวลผลเป็นชุดจึงมีความสำคัญ

องค์กรใช้การประมวลผลเป็นชุดเพราะต้องการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์น้อยที่สุด และทำให้การทำงานซ้ำๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถตั้งค่าชุดของงานที่ประกอบด้วยระเบียนหลายล้านรายการ เพื่อทำงานร่วมกันเมื่อมีกำลังประมวลผลพร้อมใช้งานมากที่สุด ซึ่งจะทำให้ระบบของคุณมีความเครียดน้อยลง การประมวลผลเป็นชุดที่ทันสมัยอาศัยการกำกับดูแลหรือการจัดการของมนุษย์เพียงเล็กน้อย หากมีปัญหาระบบจะแจ้งให้ทีมที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขโดยอัตโนมัติ ผู้จัดการใช้แนวทางปฏิบัติโดยวางใจให้ซอฟต์แวร์ประมวลผลเป็นชุดงาน ประโยชน์เพิ่มเติมของการประมวลผลเป็นชุดจะตามมา

ประวัติความเป็นมาของการประมวลผลเป็นชุดเป็นอย่างไร

การประมวลผลเป็นชุดมีมานานกว่าศตวรรษ เทคนิคการทำงานมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างแรกของการประมวลผลเป็นชุดมีขึ้นในปี ค.ศ. 1890 เมื่อมีการใช้ตัวสร้างตารางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบันทึกข้อมูลสำหรับสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา (United States Census Bureau) พนักงานสำรวจสำมะโนประชากรทำเครื่องหมายบัตรข้อมูล เรียกว่า Punch Card และประมวลผลเป็นชุดผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในปี 1960 นักพัฒนาสามารถกำหนดเวลาโปรแกรมชุดลงบนเทปแม่เหล็กเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับได้ตลอดทั้งวัน งานชุดกลายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อคอมพิวเตอร์เมนเฟรมได้รับการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรสมัยใหม่ใช้ชุดแอปพลิเคชันที่ใช้กับซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการทางธุรกิจทั่วไป เช่น การสร้างรายงาน การพิมพ์เอกสาร หรือการอัปเดตข้อมูลเมื่อสิ้นสุดวัน

อะไรคือตัวอย่างของการประมวลผลเป็นชุดที่สามารถทำให้เป็นงานอัตโนมัติได้

ระบบการประมวลผลเป็นชุดถูกใช้ในการประมวลผลข้อมูลและคำขอประเภทต่างๆ ประเภทการประมวลผลเป็นชุดที่พบบ่อย ได้แก่

 • การเรียกเก็บเงินรายสัปดาห์/รายเดือน
 • บัญชีเงินเดือน
 • กระบวนการสินค้าคงคลัง
 • การสร้างรายงาน
 • การแปลงข้อมูล
 • รอบการสมัครสมาชิก
 • การปฏิบัติตามห่วงโซ่อุปทาน

กรณีการใช้งานของระบบประมวลผลเป็นชุดมีอะไรบ้าง

มีหลายกรณีการใช้งานของระบบการประมวลเป็นชุด ตัวอย่างที่สำคัญจะตามมา

บริการทางการเงิน

องค์กรที่ให้บริการด้านการเงิน ตั้งแต่ให้บริการด้านเทคโนโลยีทางการเงินที่คล่องตัวไปจนถึงองค์กรแบบเดิม ได้ใช้การประมวลผลเป็นชุดในด้านต่างๆ เช่น การประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับการจัดการความเสี่ยง การประมวลผลธุรกรรมเมื่อสิ้นสุดวัน และการเฝ้าระวังการฉ้อโกง พวกเขาใช้การประมวลผลเป็นชุดเพื่อลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ เพิ่มความเร็วและความถูกต้องรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้วยระบบอัตโนมัติ

Software as a Service

องค์กรที่ให้บริการแอปพลิเคชัน Software as a Service (SaaS) มักประสบปัญหาเมื่อพูดถึงความสามารถในการเพิ่มทรัพยากร ในการใช้การประมวลผลเป็นชุดคุณสามารถปรับขนาดความต้องการของลูกค้าในขณะกำหนดงานให้เป็นอัตโนมัติได้ การสร้างสภาพแวดล้อมการใช้งานแบบที่มีคอนเทนเนอร์เพื่อปรับขนาดความต้องการสำหรับการประมวลผลปริมาณมาก เป็นโครงการที่ใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ แต่ระบบประมวลผลเป็นชุดช่วยให้คุณบรรลุผลเช่นเดียวกันในระยะเวลาที่สั้นกว่ามาก

การวิจัยทางการแพทย์

การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากหรือ Big Data เป็นความต้องการทั่วไปในงานวิจัย คุณสามารถใช้การประมวลผลเป็นชุดในแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เคมีเชิงคำนวณ การสร้างแบบจำลองทางคลินิก พลวัตเชิงโมเลกุล และการทดสอบและการวิเคราะห์ลำดับจีโนม ยกตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ใช้การประมวลผลเป็นชุดเพื่อเก็บข้อมูลให้ดีขึ้นเพื่อเริ่มการออกแบบยา และทำความเข้าใจบทบาทของกระบวนการทางชีวเคมีเฉพาะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

สื่อดิจิทัล

องค์กรด้านสื่อและความบันเทิงต้องการระบบประมวลผลเป็นชุดที่ปรับขนาดได้สูงเพื่อประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น ไฟล์ กราฟิก และเอฟเฟ็กต์ภาพ สำหรับเนื้อหาวิดีโอที่มีความละเอียดสูง คุณสามารถใช้การประมวลผลเป็นชุดเพื่อเร่งการสร้างเนื้อหา ปรับขนาดบรรจุภัณฑ์สื่อแบบไดนามิก และปรับเวิร์กโหลดของสื่อให้เป็นอัตโนมัติ

การประมวลผลชุดงานทำงานอย่างไร

แม้ว่าแอปพลิเคชันการประมวลผลเป็นชุดจะแตกต่างกันไปตามประเภทของงานที่ต้องทำ พื้นฐานของงานยังคงเหมือนเดิม ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานเป็นชุดโดยการระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อบุคคลที่ยื่นงาน
 • กระบวนการประมวลผลเป็นชุดหรือโปรแกรมที่ต้องเรียกใช้
 • ตำแหน่งของระบบของการป้อนข้อมูล
 • ตำแหน่งของระบบสำหรับการประมวลผลข้อมูล
 • เวลาหรือกรอบเวลาชุดงานที่ต้องการการประมวลผล

ผู้ใช้ต้องระบุขนาดของชุดหรือจำนวนหน่วยของงานที่ระบบต้องทำการประมวลผลเป็นชุดให้สมบูรณ์เพียงครั้งเดียว ตัวอย่างบางส่วนของขนาดของ Batch ได้แก่: 

 • จำนวนบรรทัดชุดไฟล์ที่จะอ่านและจัดเก็บในฐานข้อมูล
 • จำนวนข้อความที่จะอ่านและประมวลผลจากคิว
 • จำนวนรายการที่จะเรียงลำดับและส่งไปยังแอปพลิเคชันถัดไป

ระหว่างหน้าต่างชุดงาน ระบบประมวลผลชุดงานจะใช้ข้อมูลขนาดชุดงานเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการรันอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสมัยใหม่สามารถเรียกใช้งานชุดได้หลายแสนรายการภายในองค์กรหรือในระบบคลาวด์

การอ้างอิง

ชุดงานสามารถรันตามลำดับหรือพร้อมกันก็ได้ ลำดับสามารถแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่างานก่อนหน้านี้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ ตัวอย่างของการอ้างอิง ได้แก่ ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์หรือการชำระเงิน นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการอ้างอิงเพื่อเริ่มรอบการประมวลผลได้อีกด้วย

คำสั่ง Cron

คำสั่ง Cron เป็นชุดงานที่รันเป็นประจำ คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบการเกิดซ้ำสำหรับงาน Batch —ตัวอย่างเช่น การตั้งค่างานเพื่อออกใบแจ้งหนี้สำหรับการสมัครใช้งานทุกสิ้นเดือน

คุณจะตรวจสอบการประมวลผลเป็นชุดได้อย่างไร

แม้ว่าระบบการประมวลผลเป็นชุดจะทำงานโดยมีการป้อนข้อมูลจากบุคลากรเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังต้องมีการกำกับดูแลอยู่บ้าง เมื่อต้องการตรวจสอบกระบวนการการประมวลผลเป็นชุด คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน หรือข้อยกเว้น ที่จะถูกส่งเมื่องานชุดงานสำเร็จ ล้มเหลว หรือเสร็จสมบูรณ์

การตรวจจับ

การตรวจจับในกระบวนการการประมวลผลเป็นชุดจะมองหาความผิดปกติ เช่น งานที่ใช้เวลานานกว่าปกติ ในกรณีนี้ จะหยุดงานรอบต่อไปไว้ก่อน และแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบ

การวิเคราะห์หลังการประมวลผล

คุณสามารถดูประวัติของชุดงานหลังจากที่ได้รับการประมวลผลแล้ว กระบวนการประมวลผลเป็นชุดส่วนใหญ่ประกอบด้วยไฟล์ที่บันทึกข้อความในขณะที่งานกำลังรันอยู่

ความแตกต่างระหว่างการประมวลผลเป็นชุดและการประมวลผลแบบสตรีมคืออะไร

ในขณะที่การประมวลผลเป็นชุดจะประมวลผลข้อมูลและคำขอจำนวนมากการประมวลผลแบบสตรีมจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ไหลผ่านระบบหรือระหว่างอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง การประมวลผลแบบสตรีมจะตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์และส่งผ่านข้อมูลในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มันต้องใช้พลังงานในการประมวลผลมากขึ้นในการตรวจสอบข้อมูลจำนวนมาก

เมื่อไม่ทราบขนาดของข้อมูลที่กำลังสตรีมหรือไม่มีขอบเขต การประมวลผลแบบสตรีมอาจดีกว่าการประมวลผลเป็นชุด เป็นผลให้การประมวลผลแบบสตรีมเป็นที่นิยมใช้สำหรับฟังก์ชั่นทางธุรกิจ เช่น การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ Internet of Things (IoT), บริการทางการตลาดเฉพาะบุคคล และ การตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ

ด้วยความสามารถที่เพิ่มขึ้นองค์กรบางแห่งได้นำระบบไฮบริดมาใช้ซึ่งจะรวมการประมวลผลแบบเป็นชุดและการประมวลผลแบบสตรีมในการดำเนินงานประจำวัน

AWS ช่วยในการประมวลผลเป็นชุดได้อย่างไร

คุณสามารถประหยัดได้ถึง 90% ในการประมวลผลเป็นชุดที่มีการจัดการเต็มรูปแบบด้วย AWS Batch AWS Batch จะจัดเตรียมปริมาณและประเภทของทรัพยากรในการคำนวณที่เหมาะสมที่สุด เช่น CPU หรืออินสแตนซ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับหน่วยความจำ และไม่จำเป็นต้องติดตั้งและจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบการประมวลผลแบบเป็นชุด คุณสามารถใช้เวลาน้อยลงในการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และมีเวลามากขึ้นในการวิเคราะห์ผลลัพธ์และการแก้ปัญหา

คุณยังสามารถรันชุดเวิร์กโหลดของคุณบน Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Spot Instances Amazon EC2 Spot Instances คือความจุของ Amazon EC2 ที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งมีส่วนลดสูงสุดถึง 90% เมื่อเทียบกับราคาอินสแตนซ์แบบออนดีมานด์ Spot Instance เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันการประมวลผลเป็นชุด เนื่องจากคุณสามารถเรียกใช้เวิร์กโหลดแบบไฮเปอร์สเกลได้ในราคาที่ประหยัดได้อย่างมาก หรือคุณสามารถเร่งเวิร์กโหลดของคุณได้ด้วยการรันงานแบบคู่ขนาน

เริ่มต้นการประมวลผลเป็นชุดโดยการสร้าง บัญชี AWS

ขั้นตอนถัดไปกับการประมวลผลเป็นชุดบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประมวลผลเพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการประมวลผล 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

สร้างบัญชีฟรี 
เริ่มต้นการสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS Batch ในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้