ระบบเครือข่ายคลาวด์คืออะไร

ระบบเครือข่ายคลาวด์คือการใช้บริการบนระบบคลาวด์ต่างๆ เพื่อติดตั้งเครือข่ายองค์กรที่เชื่อมต่อพนักงาน ทรัพยากร และแอปพลิเคชันขององค์กร แต่เดิม องค์กรใช้ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เครือข่ายส่วนตัวของตนเพื่อสร้างเครือข่ายระยะไกล (WAN) ที่แยกส่วนสำหรับการสื่อสารและการนำแอปพลิเคชันไปใช้จริงที่ปลอดภัย การติดตั้งและการจัดการเครือข่ายมีราคาแพงและซับซ้อน ระบบเครือข่ายคลาวด์ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้โดยทำให้องค์กรของคุณสามารถใช้องค์ประกอบเครือข่ายเสมือนแทน ผู้ให้บริการระบบคลาวด์บุคคลที่สามจะจัดการและรักษาฮาร์ดแวร์เครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยวิธีนี้ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในองค์กรของคุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพและปรับการกำหนดค่าให้เหมาะสมได้

อ่านเกี่ยวกับเครือข่ายระยะไกล (WAN) »

ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคลาวด์มีอะไรบ้าง

ระบบเครือข่ายคลาวด์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับขนาด และความปลอดภัยสำหรับองค์กรของคุณ

การจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

โซลูชันระบบเครือข่ายที่กำหนดเองกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมบุคคลที่สามมักมีค่าใช้จ่ายสูงและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของทรัพยากร คุณต้องซื้ออุปกรณ์เครือข่ายใหม่และประสานงานกับบุคคลที่สามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครือข่าย การปรับปรุง หรือไซต์ธุรกิจดาวเทียมใหม่

ด้วยระบบเครือข่ายคลาวด์ ผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถทำงานภายในแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ ในซอฟต์แวร์ เพื่อกำหนดโซลูชันเครือข่ายใหม่หรือเปลี่ยนโซลูชันที่มีอยู่ การจัดการเครือข่ายมีความคล่องตัวและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

เพิ่มความสามารถในการปรับขนาด

ความสามารถในการปรับขนาดช่วยให้องค์กรของคุณเตรียมความพร้อมสำหรับผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นไปได้หลากหลายแบบ คุณเพิ่มความคล่องตัวให้กับการใช้งานและการยกเลิกบริการด้านไอทีได้ แต่เดิม การนำไซต์ธุรกิจใหม่ๆ มาใช้จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ การปรับขนาดมีราคาแพงและช้า

ด้วยเครือข่ายระบบคลาวด์ คุณสามารถเปิดตัวไซต์ใหม่ที่มีการกำหนดค่าเครือข่ายแบบกำหนดเองได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง แทนที่จะเป็นวันหรือหลายสัปดาห์ คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงและปลอดภัยไปยังทรัพยากรขององค์กรและไซต์ได้ในไม่กี่ขั้นตอน ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถปิดไซต์และปลดเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 

การรักษาความปลอดภัยที่ง่ายขึ้น

โซลูชันเครือข่ายคลาวด์เสมือนสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษให้องค์กรใช้สร้างเครือข่ายที่ปลอดภัยของตนเองด้วยซอฟต์แวร์ เนื่องจากการประหยัดด้วยขนาด ผู้ให้บริการคลาวด์จึงสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ล้ำสมัยและส่วนประกอบเครือข่ายทางกายภาพที่มีความปลอดภัยสูงได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยขึ้นไปอีก คุณสามารถใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคลาวด์และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำหนดค่าเครือข่ายได้

การเฝ้าติดตามและการบำรุงรักษาที่ดียิ่งขึ้น

ในขณะที่โซลูชันเครือข่ายกายภาพจำนวนมากมีการจัดการและการบำรุงรักษาโดยพึงพาบริษัทโทรคมนาคม แต่โซลูชันอื่นๆ จำเป็นต้องมีการจัดการทางกายภาพในบริษัทเอง ระบบเครือข่ายบนระบบคลาวด์ขจัดความจำเป็นในการจัดการทางกายภาพและการบำรุงรักษาโดยสิ้นเชิง ช่วยให้องค์กรของคุณมองเห็นข้อมูลการรับส่งข้อมูลทั่วทั้งเครือข่ายได้ครบถ้วน โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่ายที่หลากหลาย 

ระบบเครือข่ายคลาวด์ทำงานอย่างไร

ตามปกติแล้ว ธุรกิจจะเช่าเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลใกล้เคียง ธุรกิจจะซื้อการเชื่อมโยงเครือข่ายโดยตรงจากสถานที่ตั้งสำนักงานผ่านผู้ให้บริการโทรคมนาคมท้องถิ่น ปัจจุบันการกำหนดค่าระบบเครือข่ายคลาวด์ใช้เซิร์ฟเวอร์เสมือนบนระบบคลาวด์ในภูมิภาค และจะเชื่อมต่อกับสถานที่ตั้งสำนักงานโดยใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือนบนระบบคลาวด์และเกตเวย์

ระบบเครือข่ายคลาวด์เป็นส่วนประกอบเครือข่ายเสมือน โทโพโลยี และการกำหนดค่าที่ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายทางกายภาพของผู้ให้บริการระบบคลาวด์ คุณจะกำหนดและจัดการเครือข่ายของคุณเหมือนเป็นซอฟต์แวร์ คุณสามารถสร้างเครือข่ายท้องถิ่นเสมือน (LAN) และเครือข่ายระยะไกล (WAN) ของคุณเองด้วยทรัพยากรระบบคลาวด์

การจำลองระบบเสมือน

บริการระบบเครือข่ายคลาวด์เกิดขึ้นได้เพราะการจำลองระบบเสมือน คุณสามารถใช้ตรรกะซอฟต์แวร์เพื่อกำหนดส่วนประกอบเครือข่าย เช่น เราเตอร์เสมือน ไฟร์วอลล์เสมือน Load Balancer เสมือน และแม้กระทั่งรูปแบบเครือข่ายเต็มรูปแบบได้ การจำลองระบบเสมือนนี้หมายความว่าข้อจำกัดเพียงข้อเดียวของความเป็นไปได้ของระบบเครือข่ายคลาวด์ก็คือ ความจุและความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่มีอยู่

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการระบบคลาวด์สามารถรวมส่งสัญญาณสายเคเบิลเครือข่ายที่มีความจุขนาดใหญ่ได้ และสามารถสร้างลิงก์เครือข่ายส่วนตัวเสมือนหลายแบบที่ทำงานบนเครือข่ายและแบ่งปันความจุได้ ผู้ให้บริการจะกำหนดลิงก์เสมือนที่แยกด้วยตรรกะในซอฟต์แวร์ และเสนอความสามารถที่แตกต่างกันในแพ็กเกจบริการที่แตกต่างกัน ลิงก์อาจมีความจุที่แตกต่างกันในเวลาที่ต่างกันเพื่อการประหยัดนอกช่วงการใช้งานสูงสุด

ระบบคลาวด์ส่วนตัวแบบเสมือน

การรวมทรัพยากรคลาวด์อื่นๆ เข้ากับเครือข่ายคลาวด์เรียกว่า Virtual Private Cloud (VPC) คุณสามารถใช้ VPC เพื่อกำหนดเครือข่ายคลาวด์ส่วนตัวเสมือนและเรียกใช้ทรัพยากรเครือข่ายคลาวด์ภายในขอบเขต คุณมีการเข้าถึงระยะไกลบนอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือนและเกตเวย์ที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ คลาวด์ส่วนตัวเสมือนถูกแยกออกจากคลาวด์สาธารณะด้วยตรรกะ ลองสมมติว่า VPC เป็นศูนย์ข้อมูลเสมือนของคุณเอง

ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณสามารถสร้างซับเน็ตในรีเจี้ยนและ Availability Zone หนึ่งของ Amazon Web Services (AWS) คุณสามารถเพิ่มอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) และบริการคลาวด์อื่นๆ เอาไว้ด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มซับเน็ตอื่นที่มีอินสแตนซ์ EC2 ใน Availability Zone ที่ต่างกัน โดยใช้การรับส่งข้อมูลเครือข่ายร่วมกันทั้งคู่

การสร้างเครือข่ายระบบคลาวด์แบบไฮบริด

ด้วยระบบเครือข่ายคลาวด์ ส่วนประกอบเครือข่ายและทรัพยากรทั้งหมดไม่ได้จำเป็นต้องใช้ระบบคลาวด์ ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าเครือข่ายคลาวด์สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลในองค์กรและสาขาของไซต์ผ่านโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายแบบดั้งเดิมและอินเทอร์เน็ตสาธารณะ 

อะไรคือความแตกต่างระหว่างระบบเครือข่ายคลาวด์และการประมวลผลบนคลาวด์

ระบบเครือข่ายคลาวด์เป็นเพียงองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เพียงองค์ประกอบเดียวที่พร้อมใช้งานเพื่อเป็นบริการจากผู้ให้บริการประมวลผลบนคลาวด์

การประมวลผลบนคลาวด์แบบดั้งเดิมอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบเสมือนที่เช่าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และระบบเครือข่าย ผู้ให้บริการคลาวด์จะเป็นเจ้าของและเรียกใช้ทรัพยากรทางกายภาพพื้นฐาน ทรัพยากรเหล่านี้จะถูกนำเสนอเป็นบริการให้กับลูกค้าผ่านการจัดการเครือข่ายที่อาศัยซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเองจะถูกกระจายไปทั่วโลกผ่านการจำลองระบบเสมือน ซึ่งหมายความว่าลูกค้าหลายคนสามารถเรียกใช้โครงสร้างพื้นฐานส่วนตัวที่แยกด้วยตรรกะบนฮาร์ดแวร์ทางกายภาพพื้นฐานเดียวกันได้

ขณะนี้การประมวลผลบนคลาวด์ได้ขยายไปไกลกว่าบริการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ฮาร์ดแวร์ไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เครื่องมือ แพลตฟอร์ม และการประมวลผลแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์

AWS สามารถรองรับข้อกำหนดการสร้างเครือข่ายบนคลาวด์ของคุณในด้านใด

โซลูชันระบบเครือข่ายคลาวด์ของ Amazon Web Services (AWS) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณจะเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์อยู่เสมอ ไม่ว่าไซต์และทรัพยากรจะอยู่ที่ใด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้

  • AWS App Mesh ให้บริการเครือข่ายระดับแอปพลิเคชันสำหรับบริการทั้งหมดของคุณ ด้วยเราเตอร์เสมือนสำหรับการจัดปริมาณข้อมูลเข้าออก
  • AWS PrivateLink เพื่อเชื่อมต่อคลาวด์ส่วนตัวเสมือน, บริการ AWS ที่รองรับ และเครือข่ายในองค์กรของคุณ ด้วย PrivateLink คุณจะไม่เปิดเผยการเข้าชมของคุณต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะ
  • Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) เพื่อกำหนดและเปิดใช้ทรัพยากร AWS ในเครือข่ายเสมือนแบบแยกเชิงตรรกะ โดยที่คุณสามารถควบคุมการจัดวางทรัพยากร การเชื่อมต่อ และความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์
  • AWS Transit Gateway เพื่อลดความซับซ้อนของเครือข่าย คุณสามารถเชื่อมต่อทรัพยากร Amazon VPC, บัญชี AWS และเครือข่ายในองค์กรเข้ากับซิงเกิลเกตเวย์ได้
  • Amazon VPC Lattice เพื่อเชื่อมต่อ ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยการสื่อสารระหว่างบริการของคุณอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเพิ่มความซับซ้อนของเครือข่าย

เริ่มต้นใช้งานการทำเครือข่ายบนคลาวด์บน AWS โดยสร้างบัญชีวันนี้

ขั้นตอนถัดไปของ Private Cloud

ดูแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ตรวจสอบบริการส่งมอบเนื้อหา 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้