การแชร์ข้อมูลคืออะไร

การแชร์ข้อมูลคือกระบวนการที่ทำให้ใช้แหล่งที่มาของข้อมูลเดียวกันกับแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ หรือองค์กรต่างๆ ได้ โดยรวมถึงเทคโนโลยี แนวทางปฏิบัติ โครงสร้างทางกฎหมาย และองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่ช่วยรักษาความปลอดภัยให้การเข้าถึงข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูล การแชร์ข้อมูลช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กรและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้จัดจำหน่ายและพาร์ทเนอร์ การตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสของข้อมูลที่แชร์คือส่วนสำคัญของกระบวนการ

เหตุใดการแชร์ข้อมูลจึงสำคัญต่อองค์กร

องค์กรต่างๆ มีการแชร์ข้อมูลตั้งแต่ก่อนการกำเนิดของอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าในด้านความรู้ดิจิทัล เทคโนโลยี และการนำระบบคลาวด์มาใช้ส่งผลให้มีการแชร์ข้อมูลในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ปัจจัยสำคัญ 3 ประการที่ส่งผลให้การแชร์ข้อมูลเติบโตมีดังนี้

  • เทคโนโลยีพื้นที่เก็บข้อมูล การประมวลผล และการถ่ายโอนมีมากขึ้นและราคาย่อมเยา
  • แนวคิดใหม่ในอุตสาหกรรมถือว่าข้อมูลเป็นทรัพยากรและสินทรัพย์
  • นโยบายและข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงและมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงของการแชร์ข้อมูล

องค์กรสมัยใหม่เข้าใจว่าการแชร์ข้อมูลมีความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ในชุมชนและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้านล่างคือสรุปประโยชน์บางประการ

คุณค่าที่ดีกว่าสำหรับลูกค้า

การรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่แตกต่างกันนั้นมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพของบริการ วิธีการนี้ช่วยส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น WB Games แผนกวิดีโอเกมของ Warner Bros. ใช้การแชร์ข้อมูลเพื่อช่วยแจ้งกระบวนการสร้างสรรค์ในการพัฒนาเกม โดยจะรวบรวม นำเข้า วิเคราะห์ และดำเนินการเชิงลึกเพื่อช่วยนักพัฒนาในการสร้างโอกาสและคล่องตัวมากขึ้นในการเล่าเรื่อง

อ่านวิธีที่ WB Games ใช้ AWS »

การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การแชร์ข้อมูลอย่างโปร่งใสทำให้ทีมสามารถแบ่ง Data Silo และนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ดีขึ้น ระบบธุกิจอัจฉริยะดีขึ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบในระยะยาวได้ ตัวอย่างเช่น GE Renewable Energy มีกังหันลมมากกว่า 49,000 ตัวที่ติดตั้งและผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมทั่วโลก กังหันของ GE มีการติดตั้งเซ็นเซอร์และเชื่อมต่อกับเครือข่ายขั้นสูงที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความเร็วลม ไฟฟ้า และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของกังหัน ระบบวิเคราะห์ข้อมูลของ GE ช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจเรื่องการบำรุงรักษากังหันและการเพิ่มผลผลิต

อ่านวิธีที่ GE ใช้ AWS »

ผลกระทบทางสังคมในเชิงบวก

หน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆ สามารถแชร์ข้อมูลได้มากขึ้นในลักษณะที่ปลอดภัย ถูกกฎหมาย และเคารพซึ่งกันและกัน สิ่งนี้สร้างโอกาสใหม่สำหรับการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น ความพยายามในการแชร์ข้อมูลด้านสุขภาพส่งผลดีต่อการวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างมากในด้านการวิจัยจีโนม

อ่านวิธีที่อุตสาหกรรมจีโนมใช้ AWS »

อะไรคือความเสี่ยงของการแชร์ข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลมีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ การแข่งขัน การเงิน และความปลอดภัย เราสรุปภัยคุกคามที่สำคัญบางประการไว้ด้านล่าง

การเปิดเผยความเป็นส่วนตัว

ทุกองค์กรมีข้อผูกมัดทางกฎหมายและจริยธรรมในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าที่พวกเขาเป็นเจ้าของ พวกเขาต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการแบ่งปันข้อมูลโดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัว เทคโนโลยีการรักษาความเป็นส่วนตัว เช่น การเข้ารหัสและการปกปิดช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลได้อย่างปลอดภัย

การตีความข้อมูลผิด

การขาดการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตข้อมูลและผู้บริโภคอาจส่งผลให้เกิดการตีความเชิงวิเคราะห์ที่ผิดพลาด นักวิเคราะห์อาจตั้งสมมติฐานที่ไม่ถูกต้องเมื่ออธิบายรายงานและผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น คำสั่งซื้อของลูกค้าที่ลดลงในเดือนใดเดือนหนึ่งอาจมีสาเหตุมาจากงบประมาณทางการตลาดที่ลดลง แม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจเป็นความล่าช้าในความพร้อมของผลิตภัณฑ์

คุณภาพของข้อมูลต่ำ

ผู้ใช้ข้อมูลอาจควบคุมคุณภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมูลได้อย่างจำกัด พวกเขาอาจต้องจัดการกับข้อมูลที่ขาดหายไปหรือซ้ำซ้อน คำถามเกี่ยวกับความถูกต้อง การขาดเอกสารข้อมูล และปัญหาที่คล้ายกัน ชุดข้อมูลอาจมีอคติแอบแฝงต่อเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือกลุ่มชาติพันธุ์

เทคโนโลยีการแชร์ข้อมูลมีอะไรบ้าง

มีเทคโนโลยีมากมายที่ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้งาน ลดความเสี่ยง และเพิ่มมูลค่าของการแชร์ข้อมูล เราขอยกตัวอย่างให้บางส่วนด้านล่าง

คลังข้อมูล

คลังข้อมูลเป็นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากหลายหน่วยธุรกิจ สถาปัตยกรรมคลังข้อมูลประกอบด้วยระดับชั้นต่างๆ ระดับบนสุดคือไคลเอ็นต์ส่วนหน้าที่นำเสนอผลลัพธ์ผ่านการรายงาน การวิเคราะห์ และเครื่องมือขุดข้อมูล ระดับกลางประกอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูล ระดับล่างสุดของสถาปัตยกรรมคือเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ที่ซึ่งข้อมูลถูกโหลดและจัดเก็บไว้ แอปพลิเคชันระดับบนและระดับกลางสามารถแชร์ชุดข้อมูลทั่วไปที่จัดเก็บไว้ในระดับล่างสุดได้

คลังข้อมูลมีประโยชน์สำหรับการแบ่งปันข้อมูลภายใน เวิร์กโหลดที่เข้าถึงข้อมูลที่แชร์กันไว้นั้นสามารถแยกออกจากกันได้

API

API เป็นกลไกที่ช่วยให้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์สองส่วนสื่อสารกันโดยใช้ชุดของคำจำกัดความและโปรโตคอล ส่วนอินเทอร์เฟซอาจถือเป็นสัญญาบริการระหว่างสองแอปพลิเคชัน สัญญานี้กำหนดวิธีการสื่อสารของทั้งสองโดยใช้คำขอและการตอบสนอง API การแชร์ข้อมูลรองรับการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด และระบุได้อย่างชัดเจนว่าผู้ใช้ข้อมูลสามารถขออะไรใดได้บ้าง

อ่านเกี่ยวกับ API »

การเรียนรู้แบบรวมศูนย์

การเรียนรู้แบบรวมศูนย์ เป็นเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ที่ช่วยให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถฝึกชุดข้อมูลแบบกระจายได้ ผู้ผลิตข้อมูลยัง Retain การควบคุมในขณะที่สนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีร่วมกัน ตัวอย่างเช่น อัลกอริทึม ML ที่ตรวจจับมะเร็งจะฝึกภาพเนื้อเยื่อมะเร็งจากสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ

อ่านเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิง »

เทคโนโลยี Blockchain

เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นกลไกฐานข้อมูลขั้นสูงที่เปิดรับการแบ่งปันข้อมูลที่โปร่งใสภายในเครือข่ายธุรกิจ ฐานข้อมูล Blockchain จะเก็บข้อมูลไว้ในบล็อกที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกันตามลำดับเวลาเนื่องจากคุณไม่สามารถลบหรือแก้ไขลูกโซ่ได้หากไม่ได้รับฉันทามติจากเครือข่าย ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างบัญชีแยกประเภทที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้และไม่เปลี่ยนรูปเพื่อติดตามคำสั่งซื้อ การชำระเงิน บัญชี และธุรกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ระบบยังมีกลไกในตัวที่ทั้งป้องกันรายการธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต และสร้างความสอดคล้องกันในมุมมองที่ใช้ร่วมกันของธุรกรรมเหล่านี้

อ่านเกี่ยวกับ Blockchain »

แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูล

แพลตฟอร์มข้อมูลแบบเปิดช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ลงทะเบียนชุดข้อมูลของตนเพื่อใช้งานข้อมูลสาธารณะได้ คุณเพียงแค่ต้องจัดเตรียมและส่งข้อมูลเท่านั้น แพลตฟอร์มดังกล่าวจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดเก็บและการเข้าถึง ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้

AWS จะรองรับการแชร์ข้อมูลของคุณได้อย่างไร

เมื่อมีการแชร์ข้อมูลบน AWS ทุกคนสามารถวิเคราะห์และสร้างบริการต่อยอดได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง Amazon Cloud Compute (Amazon EC2), Amazon Athena, AWS Lambda และ Amazon EMR การแชร์ข้อมูลในระบบคลาวด์ทำให้ผู้ใช้ใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าการรับข้อมูล สามารถดูตัวอย่างเทคโนโลยีได้ด้านล่าง

  • Amazon Redshift เป็นเทคโนโลยีคลังข้อมูลที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลแบบละเอียดได้ทันทีและรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องคัดลอกหรือย้าย ผู้ใช้ของคุณจะเห็นข้อมูลล่าสุดและสอดคล้องกันเสมอเมื่อมีการอัปเดตในคลังข้อมูล
  • Amazon Managed Blockchain เป็นบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างและการจัดการเครือข่ายบล็อกเชนที่ปรับขนาดได้และเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย
  • AWS Data Exchange ช่วยให้คุณค้นหาชุดข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านบริการของ AWS ได้อย่างง่ายดาย

เริ่มต้นใช้งานการแชร์ข้อมูลในระบบคลาวด์บน AWS โดยสร้างบัญชีได้ฟรีวันนี้

ขั้นตอนถัดไปของการแชร์ข้อมูล

ดูแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ตรวจสอบบริการวิเคราะห์ข้อมูล 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้