AWS Architecture Center

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมบน AWS Cloud

AWS Architecture Center ให้แผนภาพสถาปัตยกรรมอ้างอิง, โซลูชันทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับการตรวจสอบ, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Well-Architected, รูปแบบ, ไอคอน และอื่นๆ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนี้จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ของ AWS ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกโซลูชัน AWS, ที่ปรึกษาด้านการให้บริการระดับมืออาชีพ และคู่ค้า

โดเมนเทคโนโลยีแนะนำ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและคำแนะนำด้านสถาปัตยกรรม

security-icon-60x60

ความปลอดภัย การระบุตัวตน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เรียนรู้วิธีปฏิบัติตามเป้าหมายด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและบริการของ AWS

Identity & Access Management
จัดการสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรและบริการของ AWS อย่างปลอดภัย
การปกป้องข้อมูล
เรียนรู้วิธีปรับใช้และใช้งานบริการด้านความปลอดภัยซึ่งปกป้องข้อมูลของคุณ
การตรวจจับและการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ตรวจสอบทรัพยากรของคุณเพื่อหากิจกรรมต้องสงสัยและตอบสนองต่อความเสี่ยง
การปฏิบัติตามข้อกำหนด
เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและบริการที่ AWS นำเสนอเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า
การป้องกันโครงสร้างพื้นฐาน
ตรวจสอบและควบคุมโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายของคุณ
Icon_Category_Analytics_48

Analytics & Big Data

สร้างสถาปัตยกรรมการประมวลผลข้อมูลที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และคุ้มค่าใช้จ่าย

ที่จัดเก็บข้อมูลดิบ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งค่าและจัดการที่เก็บข้อมูลดิบ
การจัดการข้อมูล
จัดเก็บและจัดการข้อมูลของคุณในระบบคลาวด์
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลของคุณตามขนาดที่ต้องการใน AWS Cloud
แนวโน้มล่าสุด
หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมเกี่ยวกับการวิเคราะห์และ Big Data
คลังข้อมูล
เรียนรู้วิธีย้ายคลังข้อมูลของคุณไปยังระบบคลาวด์
Icon_Category_Compute_48

คอมพิวเตอร์และ HPC

เรียนรู้วิธีพัฒนา ติดตั้งใช้จริง เรียกใช้ และปรับขนาดแอปพลิเคชันของคุณ

การประมวลผลหลัก
ติดตั้งใช้จริงความสามารถในการประมวลผลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง
EC2 Spot และ Fleet
คำแนะนำในการเรียกใช้อินสแตนซ์สปอตของ EC2 และฟลีต Spot
Icon_Category_Containers_48

คอนเทนเนอร์

เรียนรู้วิธีที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และปรับขนาดได้ดีที่สุดในการใช้งานคอนเทนเนอร์

ข้อปฏิบัติของ DevOps
ใช้ประโยชน์จากคอนเทนเนอร์ในการเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ DevOps
ความปลอดภัยของคอนเทนเนอร์
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยของคอนเทนเนอร์ของคุณ
ความสามารถในการสังเกตเห็น
เปิดใช้งานความสามารถในการมองเห็นและการตรวจหาสิ่งผิดปกติให้กับคอนเทนเนอร์ของคุณ
คอนเทนเนอร์สำหรับปริมาณงาน ML
เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากคอนเทนเนอร์สำหรับปริมาณงานแมชชีนเลิร์นนิ่ง
Database_Category-Icon_64

ฐานข้อมูล

เลือกฐานข้อมูลที่เหมาะสำหรับกรณีใช้งานและรูปแบบการเข้าถึงของคุณ

วิธีเลือกฐานข้อมูล
เลือกบริการที่เหมาะสมสำหรับฐานข้อมูลของคุณ
ย้ายฐานข้อมูลของคุณ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการย้ายฐานข้อมูลของคุณไปยัง AWS Cloud
ปรับฐานข้อมูลของคุณให้ทันสมัย
เรียนรู้วิธีสร้างฐานข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันที่ทันสมัย
machine-learning-icon-60x60

แมชชีนเลิร์นนิ่ง

สร้างสถาปัตยกรรม ML ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เริ่มต้นใช้งาน
เพิ่มระบบอัจฉริยะในแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยโมเดล ML
การปฏิบัติการ
สร้างไปป์ไลน์ ML เพื่อเปิดใช้และจัดการเวิร์กโฟลว์ของโมเดล
ML ในทางปฏิบัติ
ปรับใช้ ML กับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณโดยใช้ตัวอย่างจากการใช้งานจริง
icon_migration

การโยกย้าย

เรียนรู้วิธีย้ายแอปพลิเคชันที่มีอยู่ของคุณไปยัง AWS Cloud

รูปแบบการย้ายข้อมูล
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการย้ายแอปพลิเคชันต่างๆ
ทำไมจึงต้องย้ายข้อมูลไปยัง AWS
ย้ายปริมาณงานที่มีอยู่ไปยัง AWS Cloud
การย้ายข้อมูล
เรียนรู้วิธีย้ายข้อมูลของคุณไปยังระบบคลาวด์
Storage Icon 60

พื้นที่จัดเก็บ

ออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้ ปรับขนาดได้ และปลอดภัย

การย้ายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการย้ายข้อมูลของคุณไปยัง AWS Cloud
พื้นที่จัดเก็บไฟล์
ติดตั้งใช้จริงพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ มีความเชื่อถือได้สูง และปรับขนาดไฟล์ได้
พื้นที่จัดเก็บอ็อบเจกต์
เรียนรู้วิธีจัดเก็บและป้องกันข้อมูลในทุกปริมาณ

ถ้าหาสิ่งที่ต้องการไม่พบ โปรดบอกให้เราทราบ

บล็อกสถาปัตยกรรม AWS

อ่านเพิ่มเติม >>