อะไรคือความแตกต่างระหว่างดีปเลิร์นนิงและนิวรัลเน็ตเวิร์ก

ดีปเลิร์นนิงเป็นสาขาหนึ่งในปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สอนคอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะที่อ้างอิงมาจากสมองมนุษย์ โมเดลดีปเลิร์นนิงสามารถจดจำรูปแบบข้อมูล เช่น ภาพที่ซับซ้อน ข้อความ และเสียง เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกและการคาดคะเนที่ถูกต้อง นิวรัลเน็ตเวิร์กเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในดีปเลิร์นนิง ประกอบด้วยโหนดหรือเซลล์ประสาทในโครงสร้างที่แบ่งออกเป็นเลเยอร์ที่เชื่อมต่อกัน โหนดประมวลผลข้อมูลในระบบที่ปรับได้และประสานกัน โหนดพวกนี้แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอาต์พุตที่สร้าง เรียนรู้จากความผิดพลาด และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นิวรัลเน็ตเวิร์กเทียมจึงเป็นแกนหลักของระบบดีปเลิร์นนิง

อ่านเกี่ยวกับนิวรัลเน็ตเวิร์ก »

อ่านเรื่องดีปเลิร์นนิง »

ความแตกต่างที่สำคัญ: ดีปเลิร์นนิงเทียบกับนิวรัลเน็ตเวิร์ก

คำว่า ดีปเลิร์นนิง และ นิวรัลเน็ตเวิร์ก สามารถใช้แทนกันได้ เพราะระบบดีปเลิร์นนิงทั้งหมดทำมาจากนิวรัลเน็ตเวิร์ก อย่างไรก็ตาม รายละเอียดทางเทคนิคจะแตกต่างกันออกไป เทคโนโลยีนิวรัลเน็ตเวิร์กมีหลายประเภท และทั้งหมดอาจไม่ได้ใช้ในระบบดีปเลิร์นนิง

สำหรับการเปรียบเทียบนี้ คำว่า นิวรัลเน็ตเวิร์ก หมายถึงเครือข่ายประสาทแบบฟีดฟอร์เวิร์ด นิวรัลเน็ตเวิร์คแบบฟีดฟอร์เวิร์ดจะประมวลผลข้อมูลในทิศทางเดียวจากโหนดอินพุตไปยังโหนดเอาต์พุต เครือข่ายดังกล่าวเรียกอีกอย่างว่า นิวรัลเน็ตเวิร์กอย่างง่าย

ถัดมาคือความแตกต่างที่สำคัญบางอย่างระหว่างนิวรัลเน็ตเวิร์กแบบฟีดฟอร์เวิร์ดและระบบดีปเลิร์นนิง

สถาปัตยกรรม

ในนิวรัลเน็ตเวิร์กอย่างง่าย ทุกโหนดในเลเยอร์หนึ่งจะเชื่อมโยงกับทุกโหนดในเลเยอร์ถัดไป มีเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่เพียงเลเยอร์เดียว

ในทางตรงกันข้าม ระบบดีปเลิร์นนิงจะ มีเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่หลายเลเยอร์ซึ่งทำให้ระบบนั้นลึก

ระบบดีปเลิร์นนิงมีสองประเภทหลักๆ ที่มีสถาปัตยกรรมแตกต่างกัน คือนิวรัลเน็ตเวิร์กแบบสังวัตนาการ (CNN) และนิวรัลเน็ตเวิร์กแบบวนซ้ำ (RNN)

สถาปัตยกรรม CNN

CNN มีสามเลเยอร์ซ

 • เลเยอร์สังวัตนาการ ดึงข้อมูลจากข้อมูลที่คุณป้อนโดยใช้ตัวกรองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 • เลเยอร์รวม ลดขนาดข้อมูลโดยแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนหรือบริเวณต่างๆ
 • เลเยอร์ที่เชื่อมต่อกันอย่างเต็มรูปแบบ สร้างวิถีประสาทเพิ่มเติมระหว่างเลเยอร์ ซึ่งจะช่วยให้เครือข่ายได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างคุณสมบัติและทำการคาดการณ์ระดับสูง

คุณสามารถใช้สถาปัตยกรรม CNN ได้เมื่อคุณประมวลผลภาพและวิดีโอ เนื่องจากสามารถจัดการกับอินพุตที่แตกต่างกันในมิติและขนาดได้ 

สถาปัตยกรรม RNN

สถาปัตยกรรมของ RNN สามารถมองเป็นชุดของหน่วยแบบวนซ้ำได้

แต่ละหน่วยจะเชื่อมต่อกับหน่วยก่อนหน้านั้น ก่อให้เกิดวงจรที่มีการกำหนด ในแต่ละขั้นตอน หน่วยแบบวนซ้ำจะรับอินพุตปัจจุบันและนำไปรวมกับสถานะซ่อนก่อนหน้า หน่วยสร้างเอาต์พุตและอัปเดตสถานะซ่อนไว้สำหรับขั้นตอนต่อไป กระบวนการนี้จะทำซ้ำสำหรับแต่ละอินพุตในลำดับ ซึ่งจะช่วยให้เครือข่ายสามารถจับการอ้างอิงและรูปแบบเมื่อเวลาผ่านไปได้

RNN เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับฟังก์ชั่นภาษาธรรมชาติ เช่น การสร้างโมเดลภาษา การจดจำเสียงพูด และการวิเคราะห์ความรู้สึก

ความซับซ้อน

ทุกนิวรัลเน็ตเวิร์กล้วนมีพารามิเตอร์ทีอย่างค่าถ่วงน้ำหนักและความเอนเอียงที่เกี่ยวข้องกับกับแต่ละการเชื่อมต่อกันระหว่างเซลล์ประสาท พารามิเตอร์ในนิวรัลเน็ตเวิร์กอย่างง่ายมีจำนวนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับระบบดีปเลิร์นนิง ดังนั้น นิวรัลเน็ตเวิร์กอย่างง่ายจึงมีความซับซ้อนน้อยกว่า มีความต้องการในการคำนวณน้อยกว่า

ในทางตรงกันข้าม อัลกอริทึมของดีปเลิร์นนิงจะซับซ้อนกว่านิวรัลเน็ตเวิร์กอย่างง่าย เนื่องจากมีเลเยอร์ของโหนดมากกว่า ตัวอย่างเช่น อัลกอริทึมเหล่านี้จะสามารถเลือกที่จะลืมหรือเก็บรักษาข้อมูลได้ ทำให้มีประโยชน์สำหรับข้อมูลที่ไม่อิสระในระยะยาว บางเครือข่ายดีปเลิร์นนิงยังใช้ตัวเข้ารหัสอัตโนมัติ ตัวเข้ารหัสอัตโนมัติมีเลเยอร์ของส่วนประสาทของถอดรหัสที่ตรวจจับความผิดปกติ บีบอัดข้อมูล และช่วยในโมเดลสร้างข้อมูล เป็นผลให้ นิวรัลเน็ตเวิร์กแบบดีปมีจำนวนพารามิเตอร์สูงกว่าเป็นอย่างมาก และมีความต้องการในการคำนวณสูงมาก

การฝึกอบรม

ด้วยเลเยอร์และการเชื่อมต่อที่น้อยลง คุณจึงสามารถฝึกนิวรัลเน็ตเวิร์กอย่างง่ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเรียบง่ายของเครือข่ายนี้ก็ยังจำกัดขอบเขตที่คุณสามารถสอนได้ เครือข่ายนี้ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน

ระบบดีปเลิร์นนิงมีความสามารถในการเรียนรู้รูปแบบและทักษะที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยการใช้เลเยอร์ที่ซ่อนอยู่หลายเลเยอร์ คุณสามารถสร้างระบบที่ซับซ้อนและฝึกให้ทำงานได้ดีในงานที่ซับซ้อน อย่างที่กล่าวไว้ คุณจะต้องมีทรัพยากรมากขึ้นและชุดข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

ประสิทธิภาพ

นิวรัลเน็ตเวิร์กแบบฟีดฟอร์เวิร์ดทำงานได้ดีสำหรับแก้ปัญหาพื้นฐาน เช่น การระบุรูปแบบง่ายๆ หรือการจำแนกข้อมูล อย่างไรก็ตาม พวกมันจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญในการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

ในทางกลับกัน อัลกอริธึมการดีปเลิร์นนิงสามารถประมวลผลและวิเคราะห์ปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ เนื่องจากเลเยอร์นามธรรมที่ซ่อนอยู่หลายเลเยอร์ พวกเขาสามารถทำงานที่ซับซ้อน เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการจดจำเสียง

การใช้งานจริง: ดีปเลิร์นนิงเทียบกับนิวรัลเน็ตเวิร์ก

คุณมักจะใช้นิวรัลเน็ตเวิร์กอย่างง่ายสำหรับงานแมชชีนเลิร์นนิง (ML) เนื่องจากการพัฒนาที่มีค่าใช้จ่ายน้อยและความต้องการด้านคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงได้ องค์กรสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันภายในที่ใช้นิวรัลเน็ตเวิร์กอย่างง่าย มีความเป็นไปได้มากกว่าสำหรับโครงการขนาดเล็กเนื่องจากมีข้อกำหนดด้านการประมวลผลที่จำกัด หากบริษัทจำเป็นต้องแสดงภาพข้อมูลหรือจดจำรูปแบบ นิวรัลเน็ตเวิร์กจะมอบวิธีการสร้างฟังก์ชันเหล่านี้ที่ประหยัดต้นทุน 

ในทางกลับกัน ระบบดีปเลิร์นนิงมีการใช้งานจริงที่หลากหลาย ความสามารถในการเรียนรู้จากข้อมูล ดึงรูปแบบ และพัฒนาคุณสมบัติจะช่วยให้สามารถนำเสนอประสิทธิภาพที่ล้ำสมัยได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้โมเดลดีปเลิร์นนิงในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) การขับรถอัตโนมัติ และการจดจำเสียง 

อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีทรัพยากรและเงินทุนจำนวนมากเพื่อฝึกฝนและพัฒนาระบบดีปเลิร์นนิงด้วยตนเอง แต่องค์กรกลับชอบใช้ระบบดีปเลิร์นนิงที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้าเพื่อบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ซึ่งพวกเขาสามารถปรับแต่งสำหรับแอปพลิเคชันของตนได้

สรุปความแตกต่าง: ระบบดีปเลิร์นนิงเทียบกับนิวรัลเน็ตเวิร์ก

 

ระบบดีปเลิร์นนิง

นิวรัลเน็ตเวิร์กอย่างง่าย

สถาปัตยกรรม

ประกอบด้วยเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่หลายเลเยอร์ซึ่งจัดไว้เพื่อความซับซ้อนหรือการเกิดซ้ำ

นิวรัลเน็ตเวิร์กประกอบด้วยเลเยอร์อินพุต ซ่อน และเอาท์พุต โครงสร้างของพวกมันเลียนแบบสมองของมนุษย์

ความซับซ้อน

เครือข่ายดีปเลิร์นนิงมีความซับซ้อนสูงและมีโครงสร้างเหมือนหน่วยความจำสั้นระยะยาว (LSTM) และตัวเข้ารหัสอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้าที่การใช้งาน

นิวรัลเน็ตเวิร์กที่เป็นกลางนั้นซับซ้อนน้อยกว่า เนื่องจากมีเลเยอร์เพียงไม่กี่เลเยอร์เท่านั้น

ประสิทธิภาพ

อัลกอริทึมดีปเลิร์นนิงสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในข้อมูลปริมาณมากได้

นิวรัลเน็ตเวิร์กทำงานได้ดีเมื่อแก้ปัญหาง่ายๆ

การฝึกอบรม

การฝึกอัลกอริทึมดีปเลิร์นนิงต้องใช้เงินและทรัพยากรจำนวนมาก

ความเรียบง่ายของนิวรัลเน็ตเวิร์กทำให้มีค่าใช้จ่ายน้อยลงในการฝึกอบรม

AWS สามารถช่วยข้อกำหนดดีปเลิร์นนิงของคุณได้อย่างไร

Amazon Web Services (AWS) มีข้อเสนอดีปเลิร์นนิงหลายอย่างที่ใช้ประโยชน์ของการประมวลผลบนคลาวด์ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับขนาดแอปพลิเคชันดีปเลิร์นนิงด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยลงและเพิ่มประสิทธิภาพให้เร็วขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ดีปเลิร์นนิงบน AWS

ต่อไปคือตัวอย่างบางส่วนของบริการ AWS ที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการแอปพลิเคชันดีปเลิร์นนิงที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างเต็มที่:

 • Amazon Augmented AI(Amazon A2I) นำเสนอความสามารถในการดำเนินการตรวจสอบระบบ ML ที่นำโดยมนุษย์ สิ่งนี้ช่วยให้คุณรับประกันความแม่นยำได้
 • การรักษาความปลอดภัยของ Amazon CodeGuru ติดตาม ตรวจจับ และแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของโค้ดตลอดวงจรการพัฒนาทั้งหมด
 • Amazon Comprehend เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากเอกสารและทำให้ขั้นตอนการประมวลผลเอกสารง่ายขึ้น
 • Amazon DevOps Guru ปรับปรุงความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันโดยใช้ระบบปฏิบัตืการบนคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย ML
 • Amazon Forecastใช้ ML เพื่อคาดการณ์การดำเนินการขายและความต้องการสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าหลายล้านรายการ
 • Amazon Fraud Detector ตรวจจับการฉ้อโกงทางออนไลน์ด้วย ML ซึ่งช่วยยกระดับแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของธุรกิจ 
 • Amazon Monitron สามารถลดเวลาหยุดทำงานของอุปกรณ์โดยไม่ได้วางแผนด้วย ML และการบำรุงรักษาแบบใช้ข้อมูลคาดการณ์
 • Amazon Translate ให้คำแปลที่มีความแม่นยำสูงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยการเรียกใช้ API เพียงครั้งเดียว 

เริ่มต้นใช้งานดีปเลิร์นนิง, AI และ ML บน AWS โดยสร้างบัญชีวันนี้