เกี่ยวกับ Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB คืออะไร

DynamoDB คือบริการฐานข้อมูลเชิงไม่สัมพันธ์ที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสำหรับทุกขนาด DynamoDB ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดภาระการบริหารในการดำเนินการและการปรับฐานข้อมูลแบบกระจายไปยัง AWS เพื่อช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ การตั้งค่าและการกำหนดค่า การวางแผนความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูล การจำลองแบบ การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ หรือการปรับขนาดของคลัสเตอร์

DynamoDB จัดการอะไรแทนฉันได้บ้าง

DynamoDB จะกำจัดอุปสรรคข้อหนึ่งของการขยายฐานข้อมูลหลัก ซึ่งก็คือการจัดการซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและการจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นในการใช้งาน คุณสามารถปรับใช้ฐานข้อมูลเชิงไม่สัมพันธ์ได้ภายในไม่กี่นาที DynamoDB จะปรับขนาดความสามารถในการรับส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการของภาระงาน แบ่งพาร์ติชันข้อมูล และแบ่งซ้ำอีกครั้งตามขนาดตารางที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ DynamoDB จะจำลองข้อมูลพร้อมกันในสถานที่ตั้งสามแห่งใน AWS Region เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความพร้อมใช้งานและความทนทานของข้อมูลสูง

โมเดลความสอดคล้องของข้อมูล DynamoDB คืออะไร

เมื่ออ่านข้อมูลจาก DynamoDB ผู้ใช้สามารถระบุได้ว่าต้องการให้การอ่านเป็นแบบสอดคล้องกันในท้ายที่สุด (Eventually Consistent) หรือสอดคล้องกันอย่างมาก (Strongly Consistent)

  • Eventually Consistent Read (ค่าเริ่มต้น) - ตัวเลือก eventual consistency ในตอนท้ายช่วยเพิ่มปริมาณการอ่านของคุณ อย่างไรก็ตาม Eventually Consistent Read อาจไม่ได้แสดงถึงผลการเขียนที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป โดยทั่วไปสำเนาข้อมูลจะสอดคล้องภายในหนึ่งวินาที การอ่านซ้ำหลังจากช่วงเวลาสั้นๆ จะส่งกลับข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว
  • Strongly Consistent Read ซึ่งนอกเหนือจาก Eventual Consistency แล้ว DynamoDB ยังให้ความยืดหยุ่นและการควบคุมเพื่อร้องขอการอ่านแบบสอดคล้องกันอย่างมาก หากแอปพลิเคชัน หรือองค์ประกอบของแอปพลิเคชันของคุณจำเป็นต้องใช้ การอ่านแบบสอดคล้องกันอย่างมากจะส่งกลับผลลัพธ์ที่แสดงถึงการเขียนทั้งหมดที่ได้รับการตอบสนองที่ประสบความสำเร็จก่อนการอ่าน
  • ธุรกรรม ACID – DynamoDB Transactions มอบธุรกรรมที่มีลักษณะ Atomicity, Consistency, Isolation, และ Durability (ACID) ให้กับนักพัฒนาในตารางมากกว่าหนึ่งตารางภายใต้บัญชีและภูมิภาค AWS เดียว คุณสามารถใช้ธุรกรรมเมื่อสร้างแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องแทรก ลบ หรืออัปเดตรายการหลายๆ รายการร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทางธุรกิจเชิงตรรกะแบบเดี่ยว

เริ่มต้นใช้งาน

DynamoDB สนับสนุนการสืบค้นแบบใดบ้าง

DynamoDB สนับสนุนการดำเนินการ GET/PUT โดยใช้คีย์หลักที่ผู้ใช้กำหนด คีย์หลักเป็นแอตทริบิวต์เพียงอย่างเดียวที่จำเป็นในตาราง คุณจะต้องระบุคีย์หลักเมื่อคุณสร้างตาราง และคีย์หลักนี้เองจะระบุแต่ละรายการโดยไม่ซ้ำกัน DynamoDB ยังช่วยให้การสืบค้นมีความยืดหยุ่นด้วยการให้คุณสามารถสืบค้นแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักได้ด้วย โดยใช้ดัชนีรองโดยรวมและดัชนีรองในเครื่อง

คีย์หลักอาจเป็นได้ทั้ง Partition Key แบบแอตทริบิวต์เดี่ยว หรือ Partition-Sort Key แบบร่วม partition key แบบแอตทริบิวต์เดี่ยวอาจเป็น UserID เป็นต้น partition key แบบแอตทริบิวต์เดี่ยวดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถอ่านและเขียนข้อมูลสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับรหัสผู้ใช้ที่ระบุได้อย่างรวดเร็ว

DynamoDB จัดทำดัชนี partition-sort key แบบร่วมเป็นองค์ประกอบ partition key และองค์ประกอบ sort key คีย์หลายส่วนนี้จัดเก็บลำดับชั้นระหว่างค่าองค์ประกอบแรกและองค์ประกอบที่สอง ตัวอย่างเช่น Partition-Sort Key แบบร่วมอาจเป็นการผสมระหว่าง UserID(Partition) กับ Timestamp (Sort) เมื่อใช้องค์ประกอบ Partition Key เป็นค่าคงที่ คุณจะสามารถค้นหารายการในองค์ประกอบคีย์การเรียงลำดับทั้งหมดได้ การค้นหาดังกล่าวจะช่วยให้คุณใช้ Query API เพื่อดำเนินการต่างๆ ตัวอย่างเช่น เพื่อดึงรายการทั้งหมดสำหรับหนึ่ง UserID ตลอดช่วงการประทับเวลา

ฉันจะอัปเดตและสืบค้นรายการข้อมูลด้วย DynamoDB ได้อย่างไร

หลังจากที่คุณสร้างตารางโดยใช้ DynamoDB Console หรือ CreateTable API แล้ว คุณสามารถใช้ PutItem หรือ BatchWriteItem API เพื่อแทรกรายการได้ จากนั้นคุณสามารถใช้ GetItem, BatchGetItem หรือหากคีย์หลักแบบรวมถูกเปิดใช้งานและกำลังใช้งานในตารางของคุณ สามารถใช้ Query API เพื่อดึงรายการที่คุณเพิ่มลงในตาราง

DynamoDB สามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการใดก็ได้ใช่หรือไม่

ใช่ DynamoDB คือบริการระบบคลาวด์ที่มีการจัดการอย่างเต็มที่โดยคุณเข้าใช้งานผ่าน API ได้ แอปพลิเคชันที่ดำเนินการบนระบบปฏิบัติการต่างๆ (เช่น Linux, Windows, iOS, Android, Solaris, AIX และ HP-UX) สามารถใช้ DynamoDB ได้ เราขอแนะนำให้ใช้ AWS SDK เพื่อเริ่มต้นใช้งาน DynamoDB

การวางแผน

ฉันต้องเสียค่าบริการในการใช้ DynamoDB อย่างไร

ตาราง DynamoDB แต่ละตารางได้จัดเตรียมปริมาณงานอ่านและปริมาณงานเขียนที่เชื่อมโยงกันแล้ว คุณจะได้รับการเรียกเก็บค่าบริการตามชั่วโมงสำหรับความสามารถในการรับส่งข้อมูล โปรดทราบว่าคุณจะได้รับการเรียกเก็บค่าบริการตามชั่วโมงสำหรับความสามารถในการรับส่งข้อมูลไม่ว่าคุณจะส่งคำร้องขอไปยังตารางของคุณหรือไม่ก็ตาม หากคุณต้องการเปลี่ยนความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ของตาราง คุณสามารถทำได้โดยใช้ คอนโซลการจัดการของ AWS, UpdateTable API หรือ PutScalingPolicy API สำหรับการปรับขนาดอัตโนมัติ นอกจากนี้ DynamoDB จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงค่าธรรมเนียมในการโอนข้อมูลอินเทอร์เน็ตมาตรฐานด้วย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของ DynamoDB โปรดดูที่หน้าราคาของ DynamoDB

ฉันสามารถจัดเตรียมอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสำหรับตาราง DynamoDB ได้สูงสุดเท่าใดต่อหนึ่งตาราง

ในทางปฏิบัติ อัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุดต่อหนึ่งตาราง DynamoDB นั้นไม่จำกัด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัด โปรดดูข้อจำกัดใน DynamoDB หากคุณต้องการขอเพิ่มขีดจำกัดโปรดติดต่อ Amazon 

อัตราการโอนถ่ายข้อมูลขั้นต่ำสำหรับตาราง DynamoDB หนึ่งตารางเป็นเท่าใด

อัตราการโอนถ่ายข้อมูลขั้นต่ำที่คุณสามารถขอได้คือ 1 หน่วยความสามารถในการเขียน และ 1 หน่วยความสามารถในการอ่านสำหรับทั้งการปรับขนาดอัตโนมัติและการจัดเตรียมปริมาณงานด้วยตนเอง การจัดเตรียมดังกล่าวอยู่ใน Free Tier ซึ่งจะอนุญาตหน่วยความสามารถในการเขียน 25 หน่วย และหน่วยความสามารถในการอ่าน 25 หน่วย Free Tier ใช้ที่ระดับบัญชี ไม่ใช่ระดับตาราง กล่าวคือหากคุณบวกความสามารถที่จัดเตรียมไว้ของตารางทั้งหมดเข้าด้วยกัน และหากความสามารถรวมนั้นไม่เกิน 25 หน่วยความสามารถในการเขียน และ 25 หน่วยความสามารถในการอ่าน ความสามารถที่จัดเตรียมไว้ของคุณจะจัดอยู่ใน Free Tier

คลาสตาราง DynamoDB คืออะไร

DynamoDB มีคลาสตารางสองประเภทที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม คลาสตาราง DynamoDB Standard เป็นค่าเริ่มต้นและแนะนำสำหรับปริมาณงานส่วนใหญ่ คลาสตาราง DynamoDB Standard-Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA) ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับตารางที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการเข้าถึงไม่บ่อย ซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บเป็นค่าใช้จ่ายหลัก แต่ละตารางจะเชื่อมโยงกับคลาสตาราง และคลาสตารางแต่ละประเภทเสนอราคาที่แตกต่างกันสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล รวมถึงคำขออ่านและเขียน คุณสามารถเลือกคลาสตารางที่คุ้มค่าที่สุดได้ตามความต้องการในการจัดเก็บและรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลของตาราง

ฉันควรใช้ DynamoDB Standard-IA เมื่อใด

DynamoDB Standard-IA ช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ DynamoDB สำหรับตารางที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการเข้าถึงไม่บ่อย เช่น ข้อมูลบันทึกของแอปพลิเคชัน โพสต์เก่าในโซเชียลมีเดีย ประวัติการสั่งซื้อสินค้าทางอีคอมเมิร์ซ และความสำเร็จในการเล่นเกมที่ผ่านมา หากพื้นที่จัดเก็บเป็นค่าใช้จ่ายหลักในตารางของคุณ โดยมีค่าใช้จ่ายของพื้นที่จัดเก็บเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายปริมาณงาน (การอ่านและการเขียน) อย่างสม่ำเสมอ คลาสตาราง DynamoDB Standard-IA จะเป็นตัวเลือกที่มีราคาประหยัดที่สุดสำหรับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของ DynamoDB Standard-IA ได้ในหน้าราคาของ DynamoDB

ตาราง DynamoDB Standard-IA ทำงานร่วมกับคุณสมบัติ DynamoDB ที่มีอยู่และผสานรวมกับบริการอื่นๆ ของ AWS ได้อย่างไร

ตาราง DynamoDB Standard-IA นั้นไม่แตกต่างจากตาราง DynamoDB Standard ในการรองรับคุณสมบัติ DynamoDB ที่มีอยู่ทั้งหมด รวมถึงตารางสากล ดัชนีรอง การสำรองข้อมูลตามความต้องการ การกู้คืนข้อมูลในจุดเวลาที่กำหนด (PITR) ตาราง DynamoDB Standard-IA ยังมีการผสานรวมในตัวกับบริการอื่นๆ ของ AWS ในลักษณะเดียวกับตาราง DynamoDB Standard อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของตาราง DynamoDB Standard-IA ได้โดยใช้ Amazon CloudWatch, ใช้เทมเพลต AWS CloudFormation เพื่อจัดเตรียมและจัดการตาราง DynamoDB Standard-IA, เพิ่มแคชด้วย DynamoDB Accelerator (DAX) เพื่อเร่งประสิทธิภาพ, สตรีมบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยัง Amazon Kinesis Data Streams และส่งออกข้อมูลตาราง DynamoDB Standard-IA ของคุณไปยัง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

วิธีทำงาน

แบบจำลองข้อมูลและ API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและ API โปรดดูที่ Amazon DynamoDB: วิธีทำงาน

ความสามารถในการเพิ่มทรัพยากร ความพร้อมใช้งาน และความทนทาน

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการเพิ่มทรัพยากร ความพร้อมใช้งาน และความทนทาน โปรดดูที่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ Amazon DynamoDB

Auto Scaling

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Auto Scaling ของ DynamoDB โปรดดูที่ การจัดการความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลอัตโนมัติด้วย Auto Scaling ของ DynamoDB

ความปลอดภัยและการควบคุม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการควบคุม DynamoDB โปรดดูที่ การบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึงใน Amazon DynamoDB

ภาพเว็บเพจ
ไปที่หน้าราคา

ดูราคา Amazon DynamoDB

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ภาพการลงชื่อสมัครใช้บัญชี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
ภาพกล่องเครื่องมือ
เริ่มต้นสร้างบน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon DynamoDB บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้