ภาพรวมราคา

จ่ายเฉพาะทรัพยากรที่ DynamoDB ได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความจุในการอ่านและเขียนของคุณ หลังจากนั้น DynamoDB จะปรับขนาดความจุตามการใช้งานโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณสามารถเลือกที่จะกำหนดความจุในการอ่านและเขียนได้โดยตรงหากคุณต้องการจัดการปริมาณการประมวลผลตารางด้วยตนเอง ประเมินใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของคุณโดยใช้ AWS Simple Monthly Calculator

ตรวจสอบราคา

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

DynamoDB จะเรียกเก็บในอัตราต่อ GB ของพื้นที่ดิสก์ที่ตารางของคุณใช้ไป การใช้งาน 25 GB แรกต่อเดือนฟรีและราคาเริ่มต้นที่ 0.25 USD ต่อ GB ต่อเดือนหลังจากนั้น

หน่วยความจุในการเขียน

หน่วยความจุในการเขียน (WCU) หนึ่งหน่วยจะมีคำขอการเขียนสูงสุด 1 KB ต่อวินาที การเขียนรายการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะต้องใช้ WCU เพิ่มเติม เช่น หากขนาดรายการคือ 2 KB คุณจะต้องใช้ 2 WCU เพื่อรักษาคำขอการเขียนหนึ่งรายการต่อวินาที

หน่วยความจุในการอ่าน

หน่วยความจุในการอ่าน (RCU) หนึ่งหน่วยจะมีหน่วยอ่านขนาด 4 KB แบบสม่ำเสมอสูงสุดสองหน่วยต่อวินาที หรือหน่วยอ่านขนาด 4 KB แบบสม่ำเสมอมากหนึ่งหน่วยต่อวินาที การอ่านรายการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะต้องใช้ RCU เพิ่มเติม เช่น หากขนาดรายการคือ 8 KB คุณจะต้องใช้ 2 RCU เพื่อรักษาอัตราการอ่านแบบสม่ำเสมอมากหนึ่งหน่วยต่อวินาที หรือ 1 RCU หากคุณเลือกการอ่านแบบสม่ำเสมอสูงสุด

การวางแผนความจุ

คุณควรปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวน KB ที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อประมาณจำนวนหน่วยความจุสำหรับจัดเตรียม เช่น หากขนาดรายการคือ 7.5 KB คุณควรปัดขึ้นเป็น 8 KB ดังนั้น คุณจึงต้องการ 8 WCU เพื่อรักษาอัตราคำขอการเขียนหนึ่งหน่วยต่อวินาทีสำหรับรายการดังกล่าว และ 2 RCU เพื่อรักษาอัตราการอ่านแบบสม่ำเสมอมากหนึ่งหน่วยต่อวินาที

Free Tier

25 GB ต่อเดือน

ของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

200 ล้านคำขอต่อเดือน

ผ่านหน่วยความจุในการเขียน 25 รายการและหน่วยความจุในการอ่าน 25 รายการ

2.5 ล้านคำขอสตรีมต่อเดือน

จากสตรีมของ DynamoDB

ความสามารถในการปรับใช้ DynamoDB Global Tables

ได้มากถึงสองภูมิภาค AWS

ไม่มีวันหมดอายุ

คใหุ้ณจ่ายเฉพาะบริการทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้ใช้เกินจากขีดจำกัดของ Free Tier เท่านั้น DynamoDB Free Tier จะนำไปใช้กับตารางทั้งหมดในภูมิภาคและไม่หมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 12 เดือนของ AWS Free Tier ของคุณ

ตัวอย่างราคา

Auto Scaling

Amazon DynamoDB Auto Scaling ช่วยให้คุณไม่ต้องคาดเดากับการจัดสรรกำลังการผลิตที่เพียงพอเมื่อสร้างตารางใหม่ Auto Scaling ยังช่วยลดภาระการดำเนินงานในการตรวจสอบปริมาณการใช้ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและปรับความจุที่จัดเตรียมไว้ด้วยตนเอง เมื่อคุณสร้างตาราง DynamoDB ใหม่ ระบบจะเปิดใช้งาน Auto Scaling เองตามค่าเริ่มต้น โดยจะตั้งการใช้งานที่ต้องการเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ (เปอร์เซ็นต์ของความจุที่ใช้ ÷ ความจุที่เตรียมใช้งาน) และตั้งให้ความจุขั้นต่ำอยู่ที่หน่วยความจุการอ่าน 5 รายการและหน่วยความจุในการเขียน 5 รายการ รวมถึงตั้งความจุสูงสุดเป็นขีดจำกัดเท่าที่บัญชีของคุณสามารถใช้งานได้ (โปรดดูขีดจำกัดใน DynamoDB) Auto Scaling จะตั้งค่าความจุที่เตรียมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับกับความจุที่ใช้ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อควบคุมให้การใช้งานจริงมีค่าใกล้เคียงกับการใช้งานที่ต้องการ โดยบัญชีของลูกค้าจะใช้เวลาจริงเป็นตัวแปรเพื่อคำนวณค่าบริการ DynamoDB ทุกชั่วโมง ตัวอย่างด้านล่างนี้จะสาธิตรูปแบบการคำนวณราคาค่าบริการของตารางที่เปิดใช้งาน Auto Scaling โดยสมมติให้มีการเปลี่ยนแปลงความจุที่ใช้ชั่วโมงละหนึ่งครั้ง

สมมติว่าคุณสร้างตารางใหม่ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) โดยใช้การกำหนดเป้าหมายเป็นค่าเริ่มต้นที่ 70 เปอร์เซ็นต์ หน่วยความจุต่ำสุดเปลี่ยนเป็นหน่วยความจุในการอ่าน 100 รายการและหน่วยความจุในการเขียน 100 รายการ และความจุสูงสุดที่กำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นคือหน่วยความจุในการอ่าน 40,000 รายการและหน่วยความจุในการเขียน 40,000 รายการ Auto Scaling จะทำงานตามขีดจำกัดเหล่านี้ โดยจะไม่อนุญาตให้ลดขนาดความจุที่เตรียมใช้งานเหลือน้อยกว่าขั้นต่ำ หรือเพิ่มขนาดความจุที่เตรียมใช้งานจนมากกว่าขีดจำกัดสูงสุด เมื่อสร้างตารางเสร็จแล้ว Auto Scaling จะเริ่มทำงานด้วยการจัดเตรียมหน่วยความจุขั้นต่ำ

  • ในชั่วโมงแรกนับจากที่สร้างตารางเสร็จ สมมติว่าหน่วยความจุการอ่านและเขียนที่ใช้จริงผันแปรอยู่ที่ระหว่าง 1 ถึง 70 ดังนั้นการใช้งานจริงจะผันแปรอยู่ระหว่าง 1% (% ของ 1 หน่วยที่ใช้งาน ÷ 100 หน่วยที่เตรียมใช้งาน) และ 70% (% ของ 70 ที่ใช้จริง ÷ 100 หน่วยที่เตรียมใช้งาน) ภายในค่าการใช้งานที่ต้องการซึ่งอยู่ที่ 70% Auto Scaling จะไม่ทริกเกอร์กิจกรรมการปรับขนาดใดๆ และค่าบริการที่เรียกเก็บสำหรับชั่วโมงดังกล่าวจะอยู่ที่ 0.065 USD สำหรับหน่วยความจุในการเขียน 100 รายการที่เตรียมใช้งาน (0.00065 USD * 100) และอีก 0.013 USD สำหรับหน่วยความจุในการอ่าน 100 รายการ (0.00013 USD * 100)
  • ในชั่วโมงที่สอง สมมติว่าความจุที่ใช้ตามที่วัดได้เพิ่มขึ้นเป็นหน่วยความจุในการอ่าน 100 รายการและหน่วยความจุในการเขียน 100 รายการ ซึ่งจะส่งผลให้การใช้งานจริงเพิ่มเป็น 100% (% ของ 100 หน่วยที่ใช้งาน ÷ 100 หน่วยที่เตรียมใช้งาน) สูงกว่าค่าการใช้งานที่ต้องการที่ 70% มาก Auto Scaling จะเริ่มทริกเกอร์กิจกรรมการเพิ่มขนาดเพื่อเพิ่มความจุที่เตรียมใช้งานและทำให้การใช้งานจริงเข้าใกล้เป้าหมาย 70% ตามที่ต้องการ ส่งผลให้มีความจุที่เตรียมใช้งานเป็นหน่วยความจุในการเขียน 143 รายการและหน่วยความจุในการอ่าน 143 รายการ (% ของ 100 หน่วยที่ใช้งาน ÷ 143 หน่วยที่เตรียมใช้งาน) การเรียกเก็บเงินสำหรับชั่วโมงที่สองนี้จะเท่ากับ 0.0925 USD สำหรับหน่วยความจำในการเขียน 143 รายการและ 0.01859 USD สำหรับหน่วยความจุในการอ่าน 143 รายการ
  • ในชั่วโมงที่สาม สมมติว่าความจุที่ใช้ตามที่วัดได้ลดลงเหลือหน่วยความจุในการอ่าน 80 รายการและหน่วยความจุในการเขียน 80 รายการ ซึ่งจะส่งผลให้การใช้งานจริงลดลงเป็น 56% (% ของ 80 หน่วยที่ใช้งาน ÷ 143 หน่วยที่เตรียมใช้งาน) ต่ำกว่าค่าการใช้งานที่ต้องการที่ 70% Auto Scaling จะเริ่มทริกเกอร์กิจกรรมการลดขนาดเพื่อลดความจุที่เตรียมใช้งานและทำให้การใช้งานจริงเข้าใกล้เป้าหมาย 70% ตามที่ต้องการ ส่งผลให้มีความจุที่เตรียมใช้งานเป็นหน่วยความจุในการอ่าน 114 ราการและหน่วยความจุในการเขียน 114 รายการ (% ของ 80 หน่วยที่ใช้งาน ÷ 114 หน่วยที่เตรียมใช้งาน) การเรียกเก็บเงินสำหรับชั่วโมงที่สามนี้จะเท่ากับ 0.0741 USD สำหรับหน่วยความจำในการเขียน 114 รายการและ 0.01482 USD สำหรับหน่วยความจุในการอ่าน 114 รายการ

ค่าบริการรายเดือนที่เรียกเก็บสำหรับตารางของคุณคือยอดจากการนำราคารายชั่วโมงของความจุที่เตรียมใช้งานผ่าน Auto Scaling ตลอดเดือนมารวมกัน

การจัดเตรียมด้วยตนเอง

สมมติว่าแอปพลิเคชันที่คุณเรียกใช้ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จำเป็นต้องเขียนให้ได้ 5 ล้านรายการและอ่าน 5 ล้านรายการต่อวันบนตาราง Amazon DynamoDB ไปพร้อมๆ กับจัดเก็บข้อมูลขนาด 8 GB สมมติง่ายๆ ว่าปริมาณงานของคุณมีจำนวนที่ค่อนข้างคงที่ตลอดวัน และรายการตารางของคุณมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 1 KB

  • หน่วยความจุในการเขียน: การเขียน 5 ล้านรายการต่อวันเท่ากับการเขียน 57.9 รายการต่อวินาที 1 หน่วยความจุในการเขียนสามารถจัดการการเขียนได้ 1 รายการต่อวินาที ดังนั้นคุณต้องมีหน่วยความจุในการเขียน 58 รายการ หากราคาอยู่ที่ 0.47 USD ต่อหน่วยความจุในการเขียนต่อเดือน ค่าใช้จ่ายของหน่วยความจุในการเขียน 58 รายการจะอยู่ที่ 27.26 USD ต่อเดือน
  • หน่วยความจุในการอ่าน: การอ่าน 5 ล้านรายการต่อวันเท่ากับการอ่าน 57.9 รายการต่อวินาที 1 หน่วยความจุในการอ่านสามารถจัดการการอ่านได้อย่างต่อเนื่อง 2 รายการต่อวินาที ดังนั้นคุณต้องมีหน่วยความจุในการอ่าน 29 รายการ หากราคาอยู่ที่ 0.09 USD ต่อหน่วยความจุในการอ่านต่อเดือน ค่าใช้จ่ายของหน่วยความจุในการอ่าน 29 รายการจะอยู่ที่ 2.61 USD ต่อเดือน
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: ตารางของคุณใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาด 8 GB หากราคาอยู่ที่ 0.25 USD ต่อ GB ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายของตารางของคุณจะอยู่ที่ 2.00 USD

ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ 31.86 USD ต่อเดือน (แบ่งเป็นค่าปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานในส่วนการเขียน 27.14 USD ค่าปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานในส่วนการอ่านอีก 2.71 USD และค่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2.00 USD)

หากคุณยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ Free Tier ของคุณ (หน่วยความจุในการเขียน 25 หน่วย หน่วยความจุในการอ่าน 25 หน่วย และพื้นที่จัดเก็บ 25 GB) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ 15.82 USD ต่อเดือน (15.44 USD สำหรับหน่วยความจุในการเขียนที่เหลืออีก 33 หน่วย 0.37 USD สำหรับหน่วยความจุในการอ่านที่เหลืออีก 4 หน่วย และ 0.00 USD สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล)

ใช้เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่ายเพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย DynamoDB สำหรับความต้องการด้านทรัพยากรที่แตกต่างกัน

รายละเอียดราคา

ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน

เมื่อคุณสร้างหรืออัปเดตตาราง Amazon DynamoDB คุณจะต้องกำหนดการใช้งานที่ต้องการ ขีดจำกัดความจุต่ำสุดและสูงสุดสำหรับ Auto Scaling หรือความจุที่คุณต้องการสำรองไว้สำหรับการอ่านและเขียน โดยในเบื้องหลัง DynamoDB จะดูแลเรื่องการปรับใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ให้สอดคล้องกับปริมาณการประมวลผลที่คุณต้องการโดยมีประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรและเวลาแฝงต่ำ ทั้งนี้คุณจะชำระเงินเป็นอัตรารายชั่วโมงแบบคงที่ตามความจุที่คุณจัดเตรียม: สำหรับตารางที่มีรายการขนาดเล็ก ความจุหนึ่งหน่วยจะสามารถรับได้หนึ่งคำขอต่อวินาที (หรือสองคำขอต่อวินาทีในกรณีที่เป็น Eventually Consistent Read) ตารางที่มีรายการขนาดใหญ่อาจต้องใช้ความจุหลายหน่วยมากขึ้นเพื่อรับมือกับคำขอในอัตราเดียวกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยความจุในการอ่าน/เขียนคืออะไร

ความจุแบบเหมาจ่าย

หากคุณคาดการณ์ได้ว่าต้องใช้การอ่านและเขียน Amazon DynamoDB ที่ปริมาณการประมวลผลเท่าใด ความจุแบบเหมาจ่ายจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าบริการตามปกติของความจุปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน DynamoDB โดยคุณจะต้องจ่ายล่วงหน้าเพียงครั้งเดียวและต้องจ่ายยอดค่าบริการที่ระดับการใช้ง่ายขั้นต่ำในอัตราค่าบริการรายชั่วโมงต่อไปนี้ตามระยะสัญญาของความจุแบบเหมาจ่าย ปริมาณการประมวลผลใดก็ตามที่คุณจัดเตรียมเกินจากความจุแบบเหมาจ่ายจะถูกเรียกเก็บค่าบริการปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานตามอัตรามาตรฐาน ความจุแบบเหมาจ่ายสามารถซื้อได้เป็นบล็อกของหน่วยความจุในการเขียน 100 รายการหรือหน่วยความจุในการอ่าน 100 รายการ หาก Consolidated Billing เชื่อมอยู่กับหลายบัญชี หน่วยความจุแบบเหมาจ่ายที่ซื้อในระดับบัญชีผู้จ่ายหรือระดับบัญชีที่เชื่อมไว้จะถูกแบ่งปันกับบัญชีทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่กับบัญชีผู้จ่าย ความจุแบบเหมาจ่ายจะนำไปใช้กับบัญชีที่ซื้อมาก่อนและความจุที่ยังไม่ได้ใช้จะนำไปใช้กับบัญชีอื่นๆ ที่เชื่อมโยง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

Amazon DynamoDB เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่รองรับโดย SSD และปริมาณพื้นที่ดิสก์ที่ข้อมูลของคุณใช้จะมีค่ามากกว่าขนาดแบบดิบของข้อมูลที่คุณอัปโหลด DynamoDB จะวัดขนาดของข้อมูลส่วนที่เรียกเก็บเงินได้ของคุณด้วยการบวกขนาดไบต์แบบดิบของข้อมูลที่คุณอัปโหลดกับค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 100 ไบต์ต่อรายการไปยังบัญชีเพื่อทำดัชนี คุณไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมื่อใช้ DynamoDB คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเฉพาะเท่าที่คุณใช้ดังที่อธิบายไว้ด้านบน

การถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูล “เข้า” และ “ออก” หมายถึงการถ่ายโอนเข้าและออกจาก Amazon DynamoDB ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง DynamoDB และบริการของ AWS อื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน (กล่าวคือ 0.00 USD ต่อ GB) ข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่านภูมิภาค AWS (เช่นระหว่าง DynamoDB ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก [เหนือ เวอร์จิเนีย] ภูมิภาคและ Amazon EC2 ในภูมิภาคสหภาพยุโรป [ไอร์แลนด์]) จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากทั้งสองฝ่ายของการถ่ายโอน ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ลูกค้า AWS จะได้รับการโอนข้อมูลฟรี 15 GB ในแต่ละเดือนรวมอยู่ในบริการของ AWS ทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งปียกเว้นในภูมิภาค AWS GovCloud (US) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลที่มากกว่า 500 TB ต่อเดือน โปรดติดต่อเรา

รายละเอียดด้านราคาอื่นๆ

DynamoDB Accelerator

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) เป็นแคชภายในหน่วยความจำที่มีความพร้อมใช้งานสูงและมีการจัดการอย่างเต็มระบบสำหรับ DynamoDB อินสแตนซ์ตามสั่งเปิดโอกาสให้คุณสามารถชำระเงินค่าความจุ DAX แบบรายชั่วโมง และอินสแตนซ์ DAX ของคุณจะทำงานได้โดยไม่มีภาระผูกพันระยะยาว ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและไม่มีความยุ่งยากในการวางแผน การซื้อ และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และเปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่ก้อนใหญ่ให้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่น้อยลง

ซึ่งจะคิดราคาตามชั่วโมงโหนดที่ใช้ไป นับตั้งแต่เวลาที่เรียกใช้โหนดไปจนถึงเวลาที่สิ้นสุด ทั้งนี้ชั่วโมงโหนดที่ใช้ไปไม่ครบชั่วโมงจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็ม การกำหนดราคาจะใช้กับแต่ละโหนดในคลัสเตอร์ DAX ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคลัสเตอร์ DAX แบบสามโหนด คุณจะถูกเรียกเก็บเงินแต่ละโหนดแยกต่างหาก (รวมทั้งสิ้นสามโหนด) เป็นรายชั่วโมง เพื่อให้เกิดความพร้อมใช้งานสูงสุด เราขอแนะนำให้สร้างคลัสเตอร์แบบสามโหนดโดยให้แต่ละโหนดอยู่ใน Availability Zone ที่แตกต่างกัน (เมื่อเป็นไปได้)

DAX จะให้การรักษาความปลอดภัยในระดับเครือข่ายที่แข็งแกร่ง โดยอนุญาตให้การถ่ายโอนข้อมูลไปหรือกลับจาก Amazon EC2 instance ที่คุณกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความปลอดภัยของคุณเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon EC2 กับ DAX ภายใน Availability Zone เดียวกัน ขณะที่การถ่ายโอนข้อมูลข้ามภูมิภาคของ Amazon EC2 จะมีค่าใช้จ่าย 0.01 USD ต่อ GB เข้า/ออก เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon EC2 instance กับโหนด DAX ใน Availability Zone คนละเขตในภูมิภาค AWS เดียวกัน คุณจะถูกเรียกเก็บเฉพาะค่าการถ่ายโอนข้อมูลเข้าหรือออกจากอินสแตนซ์ Amazon EC2 เท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูล DAX สำหรับการรับส่งข้อมูลเข้าหรือออกจากโหนด DAX ของตัวเอง

ตารางสากล

ตารางสากลสร้างขึ้นโดยใช้ฟุตพรินท์ Amazon DynamoDB เพื่อมอบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหลายภูมิภาคหลายต้นแบบซึ่งมีการจัดการอย่างเต็มระบบ โดยฐานข้อมูลนี้จะสามารถมอบประสิทธิภาพในการอ่านและเขียนเฉพาะที่ที่รวดเร็วเพื่อรองรับแอปพลิเคชันสากลที่มีการปรับขนาดเป็นอย่างมาก ตารางสากลจะจำลองแบบตาราง DynamoDB ของคุณโดยอัตโนมัติทั่วทั้งภูมิภาค AWS ที่คุณเลือก

ตารางสากลจะคิดค่าบริการตามทรัพยากรที่เชื่อมโยงกับตารางจำลองแบบแต่ละรายการ ความจุในการเขียนของตารางสากลจะแสดงค่าเป็นหน่วยความจุในการเขียนที่จำลองแบบแทนหน่วยความจุในการเขียนตามมาตรฐาน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเตรียมความจุในการรับส่งข้อมูลสำหรับตารางสากล โปรดดูที่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการความจุ ราคาของการถ่ายโอนข้อมูลออก (เพื่อการจำลองแบบข้ามภูมิภาค) จะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ดูที่ส่วน "การโอนข้อมูล" ก่อนหน้าในหน้านี้สำหรับรายละเอียด

ข้อมูลสำรองตามต้องการ

ข้อมูลสำรองตามต้องการช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อมูลสำรองอย่างเต็มรูปแบบสำหรับข้อมูลตาราง Amazon DynamoDB รวมถึงการตั้งค่าต่างๆ สำหรับการเก็บข้อมูลถาวร ช่วยให้คุณบรรลุข้อกำหนดตามระเบียบบังคับของรัฐบาลหรือองค์กรของคุณได้ คุณสามารถสำรองข้อมูลของตารางตั้งแต่ขนาดไม่กี่เมกะไบต์ไปจนถึงหลายร้อยเทราไบต์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันการผลิตของคุณ

ข้อมูลสำรองตามสั่งจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของตาราง (ซึ่งก็คือข้อมูลตารางและดัชนีรองเฉพาะที่) โดยจะระบุขนาดของข้อมูลสำรองแต่ละรายการ ณ เวลาที่มีการขอสำรองข้อมูลแต่ละครั้ง ขนาดข้อมูลสำรองทั้งหมดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือนคือยอดรวมข้อมูลสำรองของตาราง DynamoDB ในบัญชี AWS ตามภูมิภาค AWS คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามขนาดข้อมูลสำรองรวมทั้งหมดในเดือนดังกล่าว โดยจะหักเครดิตส่วนของข้อมูลสำรองใดๆ ที่ถูกลบภายในรอบเดือนนั้น AWS จะเรียกเก็บค่าบริการข้อมูลสำรองตามสั่งในอัตราเดียวกันจนกว่าคุณจะลบข้อมูลสำรองดังกล่าว

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณใช้งานในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) และพื้นที่เก็บข้อมูลสำรองตามสั่งของคุณมีจำนวนรวมอยู่ที่ 60 GB สำหรับเดือนที่มี 30 วัน ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับข้อมูลสำรองของคุณจะอยู่ที่ (0.10 USD x 60 GB) = 6.00 USD/เดือน หากคุณลบข้อมูลสำรองตามสั่งทั้งหมดออกหลังจากที่ขึ้นรอบเดือนมาได้ 10 วัน คุณจะได้รับเครดิต 4 USD (0.10 USD x 60 GB x 20/30) ซึ่งจะส่งผลให้ยอดเรียกเก็บอยู่ที่ 2.00 USD/เดือน อีกกรณีหนึ่งคือ หากคุณลบข้อมูลสำรองตามสั่งขนาด 15 GB ออกหลังจากที่ขึ้นรอบเดือนมาได้ 10 วัน คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน (0.10 USD x 60 GB) – (0.10 USD x 15 GB x 20/30) = 5.00 USD/เดือน

การสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องและการกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา

การกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา (PITR) จะช่วยให้ข้อมูลตาราง DynamoDB ของคุณรับการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้ คุณสามารถเปิดใช้งาน PITR ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวใน AWS Management Console หรือเรียกใช้ API หนึ่งครั้ง ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานแล้ว DynamoDB จะคอยสำรองข้อมูลตารางของคุณอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 35 วัน

โดย PITR จะเรียกเก็บค่าบริการตามขนาดปัจจุบันของตาราง DynamoDB แต่ละรายการ (ซึ่งก็คือข้อมูลตารางและดัชนีรองเฉพาะที่) เฉพาะส่วนที่เปิดใช้งาน และ AWS จะเรียกเก็บเงินคุณต่อไปจนกว่าคุณจะปิดใช้งาน PITR บนแต่ละตาราง

การกู้คืนตาราง

การกู้คืนตารางไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำรองตามสั่งหรือ PITR จะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามขนาดของข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการกู้คืน (ข้อมูลตารางและดัชนีรองสากล) สำหรับแต่ละคำขอ

การสตรีม

สตรีม Amazon DynamoDB เป็นลำดับตามเวลาของการเปลี่ยนแปลงในระดับรายการบนตาราง DynamoDB ใดๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเปิดใช้สตรีม DynamoDB คุณต้องชำระเพียงค่าบริการอ่านข้อมูลจากสตรีม DynamoDB ซึ่งวัดเป็นหน่วยการขออ่าน การเรียกใช้ GetRecords API แต่ละครั้งจะมีการเก็บค่าบริการตามหน่วยการขออ่านสตรีม DynamoDB และการคืนข้อมูลจากสตรีม DynamoDB สูงสุด 1 MB

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เริ่มต้นใช้งาน Amazon DynamoDB

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน DynamoDB
มีคำถามหรือไม่
ติดต่อเรา