ด้วยโหมดความจุที่เตรียมใช้งาน คุณสามารถระบุจำนวนการอ่านและเขียนข้อมูลต่อวินาทีที่คุณต้องการสำหรับแอปพลิเคชันได้ คุณสามารถใช้ Auto Scaling เพื่อปรับความจุของตารางตามอัตราการใช้งานเฉพาะโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจเรื่องประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันขณะลดค่าใช้จ่าย หน้ารายละเอียดราคานี้จะอธิบายรายละเอียดการเรียกเก็บค่าบริการ DynamoDB สำหรับคุณสมบัติหลักและเสริมของ DynamoDB สำหรับราคาในภูมิภาคประเทศจีนของ AWS โปรดดูหน้าราคาในภูมิภาคประเทศจีนของ AWS

ข้อกำหนดสำคัญ

หน่วยความจุในการอ่าน (RCU): การเรียกแต่ละ API ในการอ่านข้อมูลจากตารางคือคำขออ่าน คำขออ่านสามารถสม่ำเสมอกันอย่างมาก, Eventually Consistent หรือเกี่ยวกับการทำธุรกรรม RCU หนึ่งหน่วยสามารถดำเนินการหนึ่งคำขออ่านที่สม่ำเสมอกันอย่างมากต่อวินาทีสำหรับรายการที่มีขนาดไม่เกิน 4 KB รายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 KB ต้องใช้ RCU เพิ่มเติม RCU สามารถดำเนินการสอง Eventually Consistent Read ต่อวินาทีสำหรับรายการที่มีขนาดไม่เกิน 4 KB คำขออ่านการทำธุรกรรมต้องมี RCU สองหน่วยในการอ่านหนึ่งครั้งต่อวินาทีสำหรับรายการที่ไม่เกิน 4 KB ตัวอย่างเช่น การอ่านให้สม่ำเสมอกันอย่างมากของรายการขนาด 8 KB จะต้องมี RCU สองหน่วย, Eventually Consistent Read รายการขนาด 8 KB จะต้องมี RCU หนึ่งหน่วย และการอ่านการทำธุรกรรมของรายการขนาด 8 KB จะต้องมี RCU สี่หน่วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสม่ำเสมอในการอ่าน

หน่วยความจุในการเขียน (WCU): การเรียก API แต่ละครั้งเพื่อเขียนข้อมูลลงในตารางของคุณคือการเขียนคำขอ สำหรับรายการที่มีขนาดไม่เกิน 1 KB ทาง WCU หนึ่งหน่วยสามารถดำเนินการขอเขียนมาตรฐานได้หนึ่งรายการต่อวินาที รายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 KB ต้องมี WCU เพิ่มเติม คำขอเขียนธุรกรรมต้องมี WCU สองหน่วยในการเขียนหนึ่งครั้งต่อวินาทีสำหรับรายการที่ไม่เกิน 1 KB ตัวอย่างเช่น คำขอเขียนมาตรฐานของรายการขนาด 1 KB จะต้องมี WCU หนึ่งหน่วย คำขอเขียนมาตรฐานของรายการขนาด 3 KB จะต้องมี WCU สามหน่วย และคำขอเขียนธุรกรรมของรายการขนาด 3 KB จะต้องมี WCU หกหน่วย

หน่วยความจุในการเขียนจำลองแบบ (rWCU): เมื่อใช้ตาราง DynamoDB สากล จะมีการเขียนข้อมูลของคุณไปยังหลายภูมิภาคของ AWS ที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ การเขียนแต่ละรายการเกิดขึ้นในภูมิภาคในพื้นที่และภูมิภาคที่จำลองแบบ

หน่วยคำขออ่านสตรีม: การเรียกใช้ API GetRecords แต่ละครั้งไปยังสตรีม DynamoDB เป็นหน่วยคำขออ่านสตรีม หน่วยคำขออ่านสตรีมแต่ละหน่วยสามารถส่งคืนข้อมูลได้สูงสุด 1 MB

คำขอธุรกรรมการอ่าน / เขียน: ใน DynamoDB การอ่านหรือเขียนธุรกรรมจะแตกต่างจากการอ่านหรือเขียนมาตรฐานเนื่องจากรับรองได้ว่าการดำเนินการทั้งหมดที่มีอยู่ในชุดธุรกรรมเดียวสำเร็จหรือล้มเหลวเป็นชุด


คุณลักษณะของ DynamoDB และภาพรวมการเรียกเก็บค่าบริการ

คุณสมบัติ

ทำหน้าที่อะไร

หน่วยการเรียกเก็บค่าบริการ

คุณสมบัติหลัก

 

ความจุในการเขียนที่เตรียมใช้งาน

เขียนข้อมูลลงในตารางของคุณ

WCU

 

ความจุในการอ่านที่เตรียมใช้งาน

อ่านข้อมูลจากตารางของคุณ

RCU

 

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลรวมถึงค่าดัชนี

GB ต่อเดือน

คุณสมบัติเสริม

 

สำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ดำเนินการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 35 วันที่ผ่านมา

GB ต่อเดือน

 

สำรองข้อมูลตามต้องการ

ดำเนินการสำรองข้อมูลสแน็ปช็อต ณ เวลาที่ระบุ

GB ต่อเดือน

 

กู้คืนจากการสำรองข้อมูล

กู้คืนตารางให้กับสแน็ปช็อตหรือเวลาที่เฉพาะเจาะจง

GB

 

ตารางสากล

ทำซ้ำข้อมูลเพื่อสร้างตารางหลายภูมิภาคและหลายต้นแบบ

rWCU

 

DynamoDB Accelerator (DAX)

ลดเวลาแฝงผ่านแคชในหน่วยความจำ

โหนด-ชั่วโมง

 

สตรีม DynamoDB

กำหนดลำดับการเปลี่ยนแปลงระดับรายการบนตารางตามลำดับเวลา

หน่วยคำขออ่านสตรีม

 

การถ่ายโอนข้อมูลออก

ถ่ายโอนข้อมูลไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของ AWS

GB

ราคาคุณสมบัติ DynamoDB โดยละเอียด

 • • คำขออ่านและเขียน

  ความจุที่เตรียมใช้งาน

  เมื่อเลือกโหมดความจุที่เตรียมใช้งาน คุณจะระบุความจุการอ่านและเขียนที่คุณคาดว่าแอปพลิเคชันของคุณจะต้องการ คุณสามารถใช้ Auto Scaling เพื่อปรับความจุของตารางตามอัตราการใช้งานเฉพาะโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจเรื่องประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันขณะลดค่าใช้จ่าย DynamoDB คิดค่าบริการ WCU หนึ่งหน่วยสำหรับการเขียนแต่ละครั้งต่อวินาที (สูงสุด 1 KB) และ WCU สองหน่วยสำหรับการเขียนธุรกรรมแต่ละครั้งต่อวินาที สำหรับการอ่าน ทาง DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการ RCU หนึ่งรายการสำหรับแต่ละการอ่านให้สม่ำเสมอกันอย่างมากต่อวินาที, RCU สองรายการสำหรับแต่ละการอ่านธุรกรรมต่อวินาที และ RCU ครึ่งรายการสำหรับแต่ละ Eventually Consistent Read ต่อวินาที (สูงสุด 4 KB) คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับความจุปริมาณการประมวลผล (การอ่านและการเขียน) ที่จัดเตรียมในตาราง Amazon DynamoDB แม้จะไม่ได้ใช้ความจุเต็มที่ ประสิทธิภาพในการอ่านและการเขียนตามจริงของตาราง DynamoDB อาจแตกต่างกันและอาจน้อยกว่าความจุปริมาณการประมวลผลที่คุณเตรียมไว้

  ความจุแบบเหมาจ่าย

  ความจุแบบเหมาจ่ายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับราคามาตรฐานของความจุที่เตรียมใช้งานของ DynamoDB คุณชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเพียงครั้งเดียวและต้องชำระระดับปริมาณการประมวลผลขั้นต่ำในอัตรารายชั่วโมงสำหรับช่วงของความจุแบบเหมา ความจุใดก็ตามที่คุณจัดเตรียมเกินจากความจุแบบเหมาจ่ายจะถูกเรียกเก็บค่าบริการความจุที่เตรียมใช้งานตามอัตรามาตรฐาน หาก Consolidated Billing เชื่อมอยู่กับหลายบัญชี หน่วยความจุแบบเหมาจ่ายที่ซื้อในระดับบัญชีผู้จ่ายหรือระดับบัญชีที่เชื่อมไว้จะแชร์กับบัญชีทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่กับบัญชีผู้จ่าย ความจุแบบเหมาจ่ายจะนำไปใช้กับบัญชีที่ซื้อมาก่อนและความจุที่ยังไม่ได้ใช้จะนำไปใช้กับบัญชีอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน

  คุณสามารถซื้อความจุแบบเหมาจ่ายของ DynamoDB ได้โดยส่งคำขอผ่าน AWS Management Console มีการซื้อความจุแบบเหมาจ่ายในบล็อก WCU มาตรฐาน 100 หน่วย หรือ RCU 100 หน่วย คุณซื้อบล็อก WCU ที่จำลองแบบไม่ได้ เมื่อคุณซื้อความจุแบบเหมาจ่ายของ DynamoDB คุณต้องระบุเขต AWS จำนวน และระยะเวลา คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ (1) ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าครั้งเดียว (2) ค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงตามแต่ละชั่วโมงตามจำนวนความจุแบบเหมาจ่ายของ DynamoDB ที่ซื้อ ความจุแบบเหมาจ่ายของ DynamoDB ยังมีค่าธรรมเนียมพื้นที่จัดเก็บ การถ่ายโอนข้อมูล และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บังคับใช้ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าของ AWS หรือข้อตกลงอื่นโดยมีเราเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้บริการ

 • • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

  คุณไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล: DynamoDB เฝ้าติดตามขนาดตารางของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล DynamoDB วัดขนาดของข้อมูลส่วนที่เรียกเก็บค่าบริการของคุณด้วยการเพิ่มขนาดไบต์แบบดิบของข้อมูลที่คุณอัปโหลดกับค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 100 ไบต์ต่อรายการไปยังบัญชีเพื่อทำดัชนี 

 • • การสำรองและการกู้คืนข้อมูล

  DynamoDB มีสองวิธีในการสำรองข้อมูลตารางของคุณ การสำรองข้อมูลต่อเนื่องพร้อมการกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา (PITR) มอบการสำรองข้อมูลตารางของคุณอย่างต่อเนื่อง 35 วันที่ผ่านมา คุณสามารถกู้คืนตารางให้กับสถานะ ณ วินาทีที่เฉพาะเจาะจงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา การสำรองข้อมูลตามต้องการสร้างสแน็ปช็อตของตารางเพื่อเก็บถาวรเป็นระยะเวลานานขึ้นซึ่งช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบขององค์กรและของรัฐ

  การสำรองข้อมูลต่อเนื่อง (PITR)

  ค่าบริการ DynamoDB สำหรับ PITR ขึ้นอยู่กับขนาดของตาราง DynamoDB แต่ละรายการ (ข้อมูลตารางและดัชนีรองเฉพาะ) ที่เปิดใช้งาน DynamoDB เฝ้าติดตามขนาดของตารางที่เปิดใช้งาน PITR อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเพื่อกำหนดค่าบริการในการสำรองข้อมูลของคุณและเรียกเก็บค่าบริการจากคุณอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะปิดใช้งาน PITR ของแต่ละตาราง

  สำรองข้อมูลตามต้องการ

  ค่าบริการสำหรับการสำรองข้อมูลตามความต้องการของ DynamoDB ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตาราง (ข้อมูลตารางและดัชนีรองเฉพาะ) โดยจะระบุขนาดของการสำรองข้อมูลแต่ละรายการ ณ เวลาที่มีคำขอสำรองข้อมูลแต่ละรายการ ขนาดข้อมูลสำรองทั้งหมดที่เรียกเก็บค่าบริการในแต่ละเดือนคือยอดรวมการสำรองข้อมูลของตาราง DynamoDB DynamoDB เฝ้าตรวจสอบขนาดของการสำรองข้อมูลตามความต้องการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเพื่อกำหนดค่าบริการสำรองข้อมูลของคุณ

  การกู้คืนตาราง

  การกู้คืนตารางไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำรองตามความต้องการหรือ PITR จะโดนเรียกเก็บค่าบริการตามขนาดของข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการกู้คืน (ข้อมูลตาราง ดัชนีรองเฉพาะ และดัชนีรองสากล) สำหรับแต่ละคำขอ

 • • ตารางสากล

  ค่าบริการ DynamoDB สำหรับการใช้ตารางสากลขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ใช้ในตารางแบบจำลองแต่ละรายการ คำขอเขียนสำหรับตารางสากลมีการวัดใน WCU ที่จำลองแบบแทน WCU มาตรฐาน จำนวน WCU ที่จำลองแบบที่จำเป็นสำหรับการทำซ้ำจะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของตารางสากลที่คุณกำลังใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อกำหนดสำหรับการจัดการตารางสากล จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคำขออ่านและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามตารางมาตรฐาน (ตารางที่ไม่ใช่ตารางสากล) หากคุณเพิ่มตารางจำลองแบบเพื่อสร้างหรือขยายตารางสากลในภูมิภาคใหม่ๆ DynamoDB จะเรียกเก็บเงินสำหรับตารางที่กู้คืนในภูมิภาคที่ถูกเพิ่มเข้ามาต่อแต่ละกิกะไบต์ของข้อมูลที่มีการกู้คืน การจำลองแบบข้ามภูมิภาคและการเพิ่มส่วนที่จำลองแบบลงในตารางที่มีข้อมูลจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลออก ดูรายละเอียดที่ส่วน "การถ่ายโอนข้อมูล" ในหน้าราคานี้

 • • DynamoDB Accelerator (DAX)

  มีการเรียกเก็บค่าบริการ DynamoDB สำหรับความจุ DAX แบบรายชั่วโมง และอินสแตนซ์ DAX ของคุณจะทำงานได้โดยไม่มีภาระผูกพันระยะยาว ราคาต่อโหนด-ชั่วโมงที่ใช้และขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ที่คุณเลือก ทั้งนี้โหนด-ชั่วโมงที่ใช้ไปไม่ครบชั่วโมงจะโดนเรียกเก็บเงินเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็ม ใช้ราคากับแต่ละโหนดในคลัสเตอร์ DAX ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคลัสเตอร์ DAX แบบสามโหนด คุณจะโดนเรียกเก็บเงินแต่ละโหนดแยกต่างหาก (รวมทั้งสิ้นสามโหนด) เป็นรายชั่วโมง

  ไม่มีค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon EC2 กับ DAX ภายใน Availability Zone เดียวกัน มีการเรียกเก็บค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูล Amazon EC2 มาตรฐานเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon EC2 Instance และโหนด DAX ใน Availability Zone ต่างๆ ของภูมิภาค AWS เดียวกัน แต่จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะการถ่ายโอนข้อมูลเข้าหรือออกจาก Amazon EC2 Instance เท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูล DAX สำหรับการรับส่งข้อมูลเข้าหรือออกจากโหนด DAX ของตัวเอง

 • • สตรีม DynamoDB

  จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ DynamoDB สำหรับการอ่านข้อมูลจากสตรีม DynamoDB ในหน่วยคำขออ่าน การเรียกใช้ GetRecords API แต่ละครั้งจะมีการเก็บค่าบริการตามหน่วยคำขออ่านสตรีมและการคืนข้อมูลจากสตรีม DynamoDB สูงสุด 1 MB หน่วยคำขออ่านสตรีมไม่ซ้ำกันจากคำขออ่านในตาราง DynamoDB ของคุณ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API GetRecords ที่เรียกใช้โดย AWS Lambda ที่เป็นส่วนหนึ่งของ DynamoDB Triggers คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API GetRecords ที่เรียกใช้โดย DynamoDB Global Tables เช่นกัน

 • • การถ่ายโอนข้อมูล

  การถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออกหมายถึงการถ่ายโอนเข้าและออกจาก DynamoDB DynamoDB ไม่เรียกเก็บค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเข้าและข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง DynamoDB และบริการของ AWS อื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน (กล่าวคือ 0.00 USD ต่อ GB) ข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่านภูมิภาค AWS (เช่น ระหว่าง DynamoDB ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก [เวอร์จิเนีย ตอนเหนือ] และ Amazon EC2 ในภูมิภาคสหภาพยุโรป [ไอร์แลนด์]) จะโดนเรียกเก็บค่าบริการจากทั้งสองฝั่งของการถ่ายโอน ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier คุณจะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกฟรี 1 GB ในแต่ละเดือน ซึ่งรวมอยู่ในบริการของ AWS ทั้งหมด ยกเว้นในภูมิภาค AWS GovCloud (US) ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ AWS Free Tier โปรด ติดต่อเรา หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลที่มากกว่า 500 TB ต่อเดือน


DynamoDB Free Tier

AWS Free Tier ให้คุณได้ทดลองใช้บริการของ AWS จริงแบบฟรีๆ ประโยชน์ของ DynamoDB ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ประโยชน์แต่ละรายการจะได้รับการคำนวณต่อเดือนในและต่อบัญชีผู้ชำระเงิน

 • WCU 25 หน่วยและ RCU 25 หน่วยของความจุที่เตรียมใช้งาน
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 25 GB
 • rWCU 25 หน่วยสำหรับตารางสากลที่ปรับใช้ในภูมิภาค AWS สองแห่ง
 • คำขออ่านสตรีม 2.5 ล้านรายการจากสตรีม DynamoDB
 • การถ่ายโอนข้อมูล 1 GB (15 GB สำหรับ 12 เดือนแรก) รวมอยู่ในบริการทั้งหมดของ AWS

ตัวอย่างราคา DynamoDB

 • • ตัวอย่างพื้นฐาน

  ตัวอย่างนี้แสดงวิธีคำนวณราคาสำหรับตาราง Auto Scaling ที่เปิดใช้งานพร้อมโหมดความจุที่เตรียมใช้งาน Auto Scaling จะตั้งค่าความจุที่เตรียมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับกับความจุที่ใช้จริง ทั้งนี้เพื่อควบคุมให้การใช้งานจริงมีค่าใกล้เคียงกับการใช้งานเป้าหมาย

  สมมติว่าคุณสร้างตารางใหม่ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) โดยตั้งการใช้งานเป้าหมายตามค่าเริ่มต้น 70 เปอร์เซ็นต์ หน่วยความจุขั้นต่ำที่ RCU 100 หน่วยและ WCU 100 หน่วย และตั้งความจุสูงสุดที่ RCU 400 หน่วยและ WCU 400 หน่วย ( ดูข้อจำกัดใน DynamoDB) เพื่อความง่ายในการคำนวณ สมมติว่าในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปพลิเคชันของคุณ จะมีการดำเนินการเขียนหนึ่งรายการขนาด 1 KB และการอ่านให้สม่ำเสมอกันอย่างมากหนึ่งรายการขนาด 1 KB

  ใน 10 วันแรก สมมติว่า RCU และ WCU ที่ใช้แล้วมีค่าแตกต่างกันระหว่าง 1 ถึง 70 หน่วย Auto Scaling ไม่ทริกเกอร์กิจกรรมการปรับขนาดใดๆ และค่าบริการที่เรียกเก็บต่อชั่วโมงดังกล่าวอยู่ที่ 0.078 USD (0.065 USD สำหรับ 100 WCU ที่เตรียมใช้งาน [0.00065 USD* 100] และอีก 0.013 USD สำหรับ RCU 100 หน่วย [0.00013 USD* 100])

  สมมติว่าตอนนี้คือวันที่ 11 ความจุที่ใช้เพิ่มขึ้นเป็น RCU 100 หน่วยและ WCU 100 หน่วย Auto scaling เริ่มทริกเกอร์กิจกรรมเพิ่มขนาดเพื่อเพิ่มความจุที่เตรียมใช้งานถึง WCU 143 หน่วยและ RCU 143 หน่วย (ที่ใช้แล้ว 100 หน่วย ÷ ที่เตรียมใช้งาน 143 หน่วย = 69.9 เปอร์เซ็นต์) ค่าบริการต่อชั่วโมงคือ 0.11109 USD (0.0925 USD สำหรับ WCU 143 หน่วยและ 0.01859 USD สำหรับ RCU 143 หน่วย)

  ในวันที่ 21 สมมติว่าความจุที่ใช้ลดลงเหลือ RCU 80 หน่วยและ WCU 80 หน่วย Auto scaling เริ่มทริกเกอร์กิจกรรมเพิ่มขนาดเพื่อลดความจุที่เตรียมใช้งานถึง WCU 114 หน่วยและ RCU 114 หน่วย (ที่ใช้แล้ว 80 หน่วย÷ ที่เตรียมใช้งาน 114 หน่วย = 70.2 เปอร์เซ็นต์) ค่าบริการต่อชั่วโมงคือ 0.08952 USD (0.0741 USD สำหรับ WCU 114 หน่วยและ 0.01482 USD สำหรับ RCU 114 หน่วย)

  ในเดือนดังกล่าว คุณจะโดนเรียกเก็บค่าบริการ 66.86 USD ดังนี้:

  วันที่ 1 – 10: 18.72 USD (0.078 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 10 วัน)

  วันที่ 11 – 20: 26.66 USD (0.11109 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 10 วัน)

  วันที่ 21 – 30: 21.48 USD (0.08952 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 10 วัน)

  AWS Free Tier ประกอบด้วย WCU 25 หน่วยและ RCU 25 หน่วยซึ่งลดค่าบริการรายเดือนของคุณลง 14.04 USD

  WCU 25 หน่วย x 0.00065 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 30 วัน = 11.70 USD

  RCU 25 หน่วย x 0.00013 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 30 วัน = 2.34 USD

  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: สมมติว่าตารางของคุณใช้พื้นที่จัดเก็บตั้งแต่ต้นเดือนที่ 25 GB และเพิ่มเป็น 29 GB ในปลายเดือน โดยเฉลี่ยใช้ 27 GB ตามการเฝ้าติดตามขนาดตารางอย่างต่อเนื่อง พื้นที่จัดเก็บ 25 GB แรกรวม AWS Free Tier แล้ว พื้นที่จัดเก็บ 2 GB ที่เหลือจะโดนเรียกเก็บค่าบริการ 0.25 USD ต่อ GB ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บตารางสำหรับเดือนนั้นอยู่ที่ 0.50 USD

  สำหรับเดือนดังกล่าว การเรียกเก็บค่าบริการทั้งหมดของคุณคือ 53.32 USD ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการรวม 52.82 USD สำหรับความจุในการอ่านและเขียนและ 0.50 USD สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

 • • ตัวอย่างโดยละเอียด

  ตัวอย่างนี้แสดงวิธีคำนวณราคาสำหรับตาราง Auto Scaling ที่เปิดใช้งานพร้อมโหมดความจุที่เตรียมใช้งาน Auto Scaling จะตั้งค่าความจุที่เตรียมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับกับความจุที่ใช้จริง ทั้งนี้เพื่อควบคุมให้การใช้งานจริงมีค่าใกล้เคียงกับการใช้งานเป้าหมาย

  สมมติว่าคุณสร้างตารางใหม่ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) โดยตั้งการใช้งานเป้าหมายตามค่าเริ่มต้น 70 เปอร์เซ็นต์ หน่วยความจุขั้นต่ำที่ RCU 100 หน่วยและ WCU 100 หน่วย และตั้งความจุสูงสุดที่ RCU 400 หน่วยและ WCU 400 หน่วย ( ดูข้อจำกัดใน DynamoDB) Auto Scaling ทำงานตามขีดจำกัดเหล่านี้ โดยไม่ลดขนาดความจุที่เตรียมใช้งานซึ่งเหลือน้อยกว่าขั้นต่ำ หรือเพิ่มขนาดความจุที่เตรียมใช้งานจนมากกว่าขีดจำกัดสูงสุด เมื่อสร้างตารางเสร็จแล้ว Auto Scaling จะเริ่มทำงานด้วยการจัดเตรียมหน่วยความจุขั้นต่ำ เพื่อความง่ายในการคำนวณ สมมติว่าในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปพลิเคชันของคุณ จะมีการดำเนินการเขียน 1 รายการขนาด 1 KB และการอ่านให้สม่ำเสมอกันอย่างมาก 1 รายการขนาด 1 KB

  ในชั่วโมงแรกนับจากที่สร้างตารางเสร็จ สมมติว่า RCU และ WCU มีค่าแตกต่างกันระหว่าง 1 ถึง 70 ดังนั้นการใช้งานจริงจะผันแปรอยู่ระหว่าง 1 เปอร์เซ็นต์ (ที่ใช้งาน 1 หน่วย ÷ ที่เตรียมใช้งาน 100 หน่วย) และ 70 เปอร์เซ็นต์ (ที่ใช้งาน 70 ÷ ที่เตรียมใช้งาน 100 หน่วย) ภายในการใช้งานเป้าหมายที่ 70 เปอร์เซ็นต์ Auto Scaling ไม่ทริกเกอร์กิจกรรมการปรับขนาดใดๆ และค่าบริการที่เรียกเก็บสำหรับชั่วโมงดังกล่าวอยู่ที่ 0.078 USD (0.065 USD สำหรับ WCU 100 หน่วยที่เตรียมใช้งาน [0.00065 USD* 100] และอีก 0.013 USD สำหรับ RCU 100 หน่วย [0.00013 USD * 100])

  ในชั่วโมงถัดไป สมมติว่าความจุที่ใช้เพิ่มขึ้นเป็น RCU 100 หน่วยและ WCU 100 หน่วยซึ่งส่งผลให้การใช้งานจริงเพิ่มเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ (ที่ใช้งาน 100 หน่วย ÷ ที่เตรียมใช้งาน 100 หน่วย) สูงกว่าการใช้งานเป้าหมายที่ 70 เปอร์เซ็นต์มาก Auto scaling เริ่มทริกเกอร์กิจกรรมเพิ่มขนาดเพื่อเพิ่มความจุที่เตรียมใช้งานในการทำให้การใช้งานจริงใกล้เคียงกับการใช้งานเป้าหมายที่ 70 เปอร์เซ็นต์ ผลที่ได้คือความจุที่เตรียมใช้งานจาก WCU 143 หน่วยและ RCU 143 หน่วย (ที่ใช้งาน 100 หน่วย ÷ ที่เตรียมใช้งาน 143 หน่วย = 69.9 เปอร์เซ็นต์) ค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่สองนี้คือ 0.11154 USD (0.09295 USD สำหรับ 143 WCU และ 0.01859 USD สำหรับ 143 RCU)

  ในชั่วโมงที่สาม สมมติว่าความจุที่ใช้ลดลงเหลือ RCU 80 หน่วยและ WCU 80 หน่วย ซึ่งส่งผลให้การใช้งานจริงลดลงเป็น 56 เปอร์เซ็นต์ (ที่ใช้งาน 80 หน่วย ÷ ที่เตรียมใช้งาน 143 หน่วย) ต่ำกว่าการใช้งานเป้าหมาย 70 เปอร์เซ็นต์ Auto Scaling เริ่มทริกเกอร์กิจกรรมการลดขนาดเพื่อลดความจุที่เตรียมใช้งานและทำให้การใช้งานจริงใกล้เคียงเป้าหมายที่ 70 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้มีความจุที่เตรียมใช้งานของ WCU 114 หน่วยและ RCU 114 หน่วย (ที่ใช้งาน 80 หน่วย ÷ ที่เตรียมใช้งาน 114 หน่วย = 70.2 เปอร์เซ็นต์) ค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่สามนี้คือ 0.08892 USD (0.0741 USD สำหรับ WCU 114 หน่วยและ 0.01482 USD สำหรับ RCU 114 หน่วย)

  เพื่อความง่ายในการคำนวณ สมมติว่าความจุที่ใช้ของคุณยังคงอยู่ที่ RCU 80 หน่วย และ WCU 80 หน่วย ตารางของคุณยังคงจัดเตรียมไว้สำหรับ WCU 114 หน่วยและ RCU 114 หน่วย โดยมีค่าบริการรายวันที่ 2.1341 USD ซึ่งแยกออกเป็น:

  WCU 114 หน่วย x 0.00065 USD ต่อชั่วโมง x 24 hours = 1.7784 USD

  RCU 114 หน่วย x 0.00013 USD ต่อชั่วโมง x 24 hours = 0.3557 USD

  สำหรับเดือนดังกล่าว คุณจะโดนเรียกเก็บค่าบริการ 64.04 USD:

  วันที่ 1 ทั้งหมด: 2.14578 USD ต่อวัน

  ชั่วโมงที่ 1: 0.078 USD ต่อชั่วโมง

  ชั่วโมงที่ 2: 0.1154 USD ต่อชั่วโมง

  ชั่วโมงที่ 3-24: 0.08892 USD ต่อชั่วโมง

  วันที่ 2-30: 2.1341 USD ต่อวัน

  AWS Free Tier ประกอบด้วย WCU 25 หน่วยและ RCU 25 หน่วยซึ่งลดค่าบริการรายเดือนของคุณลง 14.04 USD:

  WCU 25 หน่วย x 0.00065 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 30 วัน = 11.70 USD

  RCU 25 หน่วย x 0.00013 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 30 วัน = 2.34 USD

  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: สมมติว่าตารางของคุณใช้พื้นที่จัดเก็บตั้งแต่ต้นเดือนที่ 25 GB และเพิ่มเป็น 29 GB ในปลายเดือน โดยเฉลี่ยใช้ 27 GB ตามการเฝ้าติดตามขนาดตารางอย่างต่อเนื่อง พื้นที่จัดเก็บ 25 GB แรกรวม AWS Free Tier แล้ว พื้นที่จัดเก็บ 2 GB ที่เหลือจะโดนเรียกเก็บค่าบริการ 0.25 USD ต่อ GB ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บตารางสำหรับเดือนนั้นอยู่ที่ 0.50 USD

  สำรองข้อมูลและกู้คืน: หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองตามต้องการทั้งหมดของคุณคือ 60 GB สำหรับเดือนแบบ 30 วัน ค่าใช้จ่ายในการสำรองข้อมูลรายเดือนของคุณคือ (0.10 USD x 60 GB) = 6.00 USD ต่อเดือน แต่หากคุณลบข้อมูลที่สำรองตามต้องการ 15 GB ภายใน 10 วันแรกของรอบเดือนนั้น จะเรียกเก็บค่าบริการ (0.10 USD x 60 GB) – (0.10 USD x 15 GB x 20/30) = 5.00 USD/เดือน

  สมมติว่าตอนนี้นอกเหนือจากการสำรองข้อมูลตามต้องการแล้ว คุณยังสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ขนาดของตารางเท่าคือ 29 GB ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายรายเดือน (0.20 USD x 29 GB) = 5.80 USD ต่อเดือน

  หากต้องการกู้คืนตาราง 29 GB หนึ่งครั้งในเดือนดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการกู้คืนคือ (0.15 USD x 29 GB) = 4.35 USD

  DynamoDB Accelerator (DAX): คุณได้กำหนดให้ต้องเร่งเวลาตอบสนองของแอปพลิเคชันของคุณและตัดสินใจใช้ DynamoDB Accelerator (DAX) คุณตรวจสอบข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่และกำหนดว่าโหนดคลัสเตอร์สามโหนดของประเภทอินสแตนซ์ t2.small ใดตรงกับความต้องการของคุณ คุณเปิดใช้งาน DAX ในวันที่ 26 จะเรียกเก็บค่าบริการ DynamoDB 0.12 USD ต่อชั่วโมง (0.04 USD x 3 โหนด) รวม 14.40 USD สำหรับ 5 วันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว (0.12 USD x 120 ชั่วโมง)

  ตารางสากล: ตอนนี้ลองสมมติว่า คุณเลือกที่จะสร้างตารางจำลองแบบการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สมมติว่า คุณเพิ่มการจำลองแบบในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) เมื่อตารางของคุณมีขนาด 25 GB ส่งผลให้มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนตาราง 3.75 USD (0.15 USD x 25 GB) การเพิ่มการจำลองแบบนี้ยังสร้างการถ่ายโอนข้อมูลจำนวน 25 GB ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วน "การถ่ายโอนข้อมูล" ด้านล่างนี้ นอกจากนี้ สมมติว่า ความต้องการด้านความจุของคุณสอดคล้องกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ Auto Scaling จัดเตรียม WCU 114 หน่วยและ RCU 114 หน่วย สำหรับความต้องการด้านปริมาณการประมวลผลของแอปพลิเคชันของคุณอย่างต่อเนื่อง แต่ตอนนี้ต้องจัดเตรียม rWCU สำหรับการเขียนลงในตารางการจำลองแบบของคุณ rWCU ที่เตรียมใช้งานมีจำนวนเท่ากับจำนวนรวมของ rWCU ที่ต้องการสำหรับการเขียนแอปพลิเคชันในทั้งสองภูมิภาค ในสถานการณ์สมมตินี้ ขณะนี้คุณมีการเขียน 80 ครั้งต่อวินาทีไปยังภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) และภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) ส่งผลให้ความจุที่เตรียมใช้งานขั้นต่ำที่ rWCU 160 หน่วย (rWCU 80 หน่วยในเวอร์จิเนียเหนือ + rWCU 80 หน่วยในโอริกอน = rWCU 160 หน่วย) การจัดเตรียม Auto Scaling rWCU 229 หน่วย (rWCU 160 หน่วย/70%X) เพื่อคงการใช้งานจริงที่ 70% ของความจุที่เตรียมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อกำหนดสำหรับการจัดการตารางสากล rWCU 25 หน่วยแรกของคุณในแต่ละภูมิภาคที่รวมอยู่ใน AWS Free Tier ส่งผลให้มีค่าบริการรายชั่วโมงที่ 0.174525 USD หรือ 125.66 USD ในเดือนแบบ 30 วัน นอกจากนี้ คุณยังจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 27 GB ในตารางที่จำลองแบบในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) พื้นที่จัดเก็บ 25 GB แรกรวมอยู่ใน AWS Free Tier แล้ว พื้นที่จัดเก็บ 2 GB ที่เหลือจะโดนเรียกเก็บค่าบริการ 0.25 USD ต่อ GB ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บตารางสำหรับเดือนนั้นอยู่ที่ 0.50 USD

  สตรีม DynamoDB: สมมติว่า ตอนนี้คุณเปิดใช้งานสตรีม DynamoDB และสร้างแอปพลิเคชันของคุณเพื่อดำเนินการกับคำขออ่านต่อวินาทีต่อข้อมูลสตรีม ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน จะส่งผลให้มีคำขออ่านสตรีม 2,592,000 รายการซึ่งคำขออ่าน 2,500,000 รายการแรกรวมอยู่ใน AWS Free Tier คุณชำระเฉพาะคำขออ่านที่เหลือ 92,000 รายการซึ่งเท่ากับ 0.02 USD ต่อหน่วยคำขออ่าน 100,000 หน่วย

  การถ่ายโอนข้อมูล: เนื่องจากตอนนี้คุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลการใช้งานตารางสากลระหว่างภูมิภาคของ AWS DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนออกจากภูมิภาค แต่ไม่เรียกเก็บค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเข้า สมมติว่า มีการเขียนอย่างสม่ำเสมอ 80 ครั้งต่อวินาทีที่ครั้งละ 1 KB คุณจะสร้าง 80 KB ต่อวินาทีในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างภูมิภาค ส่งผลให้มีการถ่ายโอนข้อมูลข้ามภูมิภาค 198 GB (80 KB ต่อวินาที x 2,592,000 วินาทีในเดือนที่มี 30 วัน) ต่อเดือน การเพิ่มการจำลองแบบในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) จะสร้างการถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มเติม 25 GB หากคุณใช้การโอนข้อมูล AWS Free Tier ที่อนุญาตสำหรับบริการของ AWS อื่นๆ ไปแล้ว คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ 20.07 USD (0.09 USD x [198 GB + 25 GB]) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

  โดยสรุปแล้ว ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือนทั้งหมดของคุณสำหรับ DynamoDB แบบภูมิภาคเดียวจะเป็น:

  • ความจุที่เตรียมใช้งาน: 50.00 USD
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: 0.50 USD
  • สำรองข้อมูลตามต้องการ: 5.00 USD
  • การสำรองข้อมูลแบบต่อเนื่อง (PITR): 5.80 USD
  • เรียกคืนตาราง: 4.35 USD
  • DynamoDB Accelerator (DAX): 14.40 USD
  • สตรีม DynamoDB: 0.02 USD

  ค่าบริการทั้งหมด: 80.07 USD

  ค่าบริการ DynamoDB ต่อเดือนทั้งหมดของคุณหลังจากการเพิ่มภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) จะเป็น:

  • ความจุในการอ่านที่เตรียมใช้งาน: 10.68 USD
  • พื้นที่จัดเก็บ (เวอร์จิเนียเหนือ): 0.50 USD
  • สำรองข้อมูลตามต้องการ: 5.00 USD
  • การสำรองข้อมูลแบบต่อเนื่อง (PITR): 5.80 USD
  • เรียกคืนตาราง (เวอร์จิเนียเหนือ): 4.35 USD
  • DynamoDB Accelerator (DAX): 14.40 USD
  • สตรีม DynamoDB: 0.02 USD
  • เรียกคืนตารางสากลในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน): 3.75 USD
  • คำขอเขียนที่จำลองแบบตารางสากล: 125.66 USD
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลตารางสากล: 0.50 USD
  • การถ่ายโอนข้อมูล: 20.07 USD

  ค่าบริการทั้งหมด: 190.73 USD

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ภาพเว็บเพจ
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ดูบทแนะนำสอนการใช้งานและวิดีโอ และลงชื่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ภาพการลงชื่อสมัครใช้บัญชี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
ภาพกล่องเครื่องมือ
เริ่มต้นสร้างบน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon DynamoDB บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้