ราคาสำหรับความจุที่เตรียมใช้งาน

ด้วยโหมดความจุที่เตรียมใช้งาน คุณสามารถระบุจำนวนการอ่านและเขียนข้อมูลต่อวินาทีที่คุณต้องการสำหรับแอปพลิเคชันได้ คุณสามารถใช้ Auto Scaling เพื่อปรับความจุของตารางตามอัตราการใช้งานเฉพาะโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจเรื่องประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันขณะลดค่าใช้จ่าย หน้ารายละเอียดราคานี้จะอธิบายรายละเอียดการเรียกเก็บค่าบริการ DynamoDB สำหรับคุณสมบัติหลักและเสริมของ DynamoDB สำหรับราคาในภูมิภาคประเทศจีนของ AWS โปรดดูหน้าราคาในภูมิภาคประเทศจีนของ AWS

ข้อกำหนดสำคัญ

หน่วยความจุในการอ่าน (RCU): การเรียก API แต่ละครั้งเพื่ออ่านข้อมูลจากตารางคือคำขออ่าน คำขออ่านสามารถสม่ำเสมอกันอย่างมาก, Eventually Consistent หรือเกี่ยวกับธุรกรรมก็ได้ RCU หนึ่งหน่วยสามารถดำเนินการหนึ่งคำขออ่านที่สม่ำเสมอกันอย่างมากต่อวินาทีสำหรับรายการที่มีขนาดไม่เกิน 4 KB รายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 KB ต้องใช้ RCU เพิ่มเติม RCU สามารถดำเนินการสองคำขอ Eventually Consistent Read ต่อวินาทีสำหรับรายการที่มีขนาดไม่เกิน 4 KB คำขออ่านธุรกรรมต้องมี RCU สองหน่วยในการอ่านหนึ่งครั้งต่อวินาทีสำหรับรายการที่ไม่เกิน 4 KB ตัวอย่างเช่น การอ่านให้สม่ำเสมอกันอย่างมากของรายการขนาด 8 KB จะต้องมี RCU สองหน่วย, Eventually Consistent Read รายการขนาด 8 KB จะต้องมี RCU หนึ่งหน่วย และการอ่านธุรกรรมของรายการขนาด 8 KB จะต้องมี RCU สี่หน่วย ดูความสม่ำเสมอในการอ่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยความจุในการเขียน (WCU): การเรียก API แต่ละครั้งเพื่อเขียนข้อมูลลงในตารางของคุณคือคำขอเขียน สำหรับรายการที่มีขนาดไม่เกิน 1 KB ทาง WCU หนึ่งหน่วยสามารถดำเนินการขอเขียนมาตรฐานได้หนึ่งรายการต่อวินาที รายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 KB ต้องมี WCU เพิ่มเติม คำขอเขียนธุรกรรมต้องมี WCU สองหน่วยในการเขียนหนึ่งครั้งต่อวินาทีสำหรับรายการที่ไม่เกิน 1 KB ตัวอย่างเช่น คำขอเขียนมาตรฐานของรายการขนาด 1 KB จะต้องมี WCU หนึ่งหน่วย คำขอเขียนมาตรฐานของรายการขนาด 3 KB จะต้องมี WCU สามหน่วย และคำขอเขียนธุรกรรมของรายการขนาด 3 KB จะต้องมี WCU หกหน่วย

หน่วยความจุในการเขียนจำลองแบบ (rWCU): เมื่อใช้ตาราง DynamoDB สากล จะมีการเขียนข้อมูลของคุณไปยังหลายภูมิภาคของ AWS ที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ การเขียนแต่ละรายการเกิดขึ้นในภูมิภาคในพื้นที่และภูมิภาคที่จำลองแบบ

หน่วยคำขออ่านสตรีม: การเรียกใช้ API GetRecords แต่ละครั้งไปยังสตรีม DynamoDB เป็นหน่วยคำขออ่านสตรีม หน่วยคำขออ่านสตรีมแต่ละหน่วยสามารถส่งคืนข้อมูลได้สูงสุด 1 MB

คำขออ่าน/เขียนธุรกรรม: ใน DynamoDB การอ่านหรือเขียนธุรกรรมจะแตกต่างจากการอ่านหรือเขียนมาตรฐาน เนื่องจากรับรองได้ว่าการดำเนินการทั้งหมดที่มีอยู่ในชุดธุรกรรมเดียวกันจะสำเร็จหรือล้มเหลวเป็นชุด

หน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง: DynamoDB สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงระดับรายการในตาราง DynamoDB ของคุณแล้วทำซ้ำไปยังบริการอื่นๆ ของ AWS ได้ เช่น Amazon Kinesis Data Streams และ AWS Glue DynamoDB บันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในฐานะการดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหมายความว่า DynamoDB จะดำเนินการทำซ้ำในนามของคุณเพื่อให้คุณไม่ต้องจัดการกับความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูล DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการหนึ่งหน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเขียนลงในตารางของคุณแต่ละครั้ง (สูงสุด 1 KB) สำหรับรายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 KB จะต้องใช้หน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

คลาสตาราง DynamoDB: DynamoDB มีคลาสตารางสองประเภทที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม คลาสตาราง DynamoDB Standard เป็นค่าเริ่มต้นและแนะนำสำหรับปริมาณงานส่วนใหญ่ คลาสตาราง DynamoDB Standard-Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA) ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับตารางที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการเข้าถึงไม่บ่อย ซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บเป็นค่าใช้จ่ายหลัก คลาสตารางแต่ละประเภทเสนอราคาที่แตกต่างกันสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ตลอดจนคำขออ่านและเขียน คุณสามารถเลือกคลาสตารางที่คุ้มค่าที่สุดได้ตามความต้องการในการจัดเก็บและรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลของตาราง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาสตาราง DynamoDB ในคู่มือนักพัฒนา DynamoDB


ภาพรวมคุณสมบัติและการเรียกเก็บค่าบริการของ DynamoDB

คุณสมบัติ

ทำหน้าที่อะไร

หน่วยการเรียกเก็บค่าบริการ

คุณสมบัติหลัก

 

ความจุในการเขียนที่เตรียมใช้งาน

เขียนข้อมูลลงในตารางของคุณ

WCU

 

ความจุในการอ่านที่เตรียมใช้งาน

อ่านข้อมูลจากตารางของคุณ

RCU

 

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลรวมถึงค่าดัชนี

GB ต่อเดือน

คุณสมบัติเสริม

 

สำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ดำเนินการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 35 วันที่ผ่านมา

GB ต่อเดือน

 

สำรองข้อมูลตามต้องการ

ดำเนินการสำรองข้อมูลสแน็ปช็อต ณ เวลาที่ระบุ

GB ต่อเดือน

 

กู้คืนจากการสำรองข้อมูล

กู้คืนตารางให้กับสแน็ปช็อตหรือเวลาที่เฉพาะเจาะจง

GB

 

ตารางสากล

ทำซ้ำข้อมูลเพื่อสร้างตารางแบบหลายรีเจี้ยนและหลายกิจกรรม

rWCU

  บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Amazon Kinesis Data Streams บันทึกการปรับเปลี่ยนระดับรายการในตาราง DynamoDB และจำลองแบบไปยังสตรีมข้อมูล Kinesis ที่คุณเลือก หน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
  การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับ AWS Glue บันทึกการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลระดับรายการในตารางแล้วทำซ้ำไปยัง AWS Glue หน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
  การส่งออกข้อมูลไปยัง Amazon S3 ส่งออกข้อมูลสำรองตาราง DynamoDB จากจุดเวลาหนึ่งไปยัง Amazon S3 GB
  การนำเข้าข้อมูลจาก Amazon S3 ย้ายและโหลดข้อมูลจาก Amazon S3 ไปยังตาราง DynamoDB ใหม่ GB

 

สตรีม DynamoDB

กำหนดลำดับการเปลี่ยนแปลงระดับรายการบนตารางตามลำดับเวลา

หน่วยคำขออ่านสตรีม

 

การถ่ายโอนข้อมูลออก

ถ่ายโอนข้อมูลไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของ AWS

GB

ภาพรวมการเรียกเก็บเงินค่าผสานรวมกับ DynamoDB

การผสานการทำงาน

ทำหน้าที่อะไร

หน่วยการเรียกเก็บค่าบริการ

 

บูรณาการกับ DynamoDB Accelerator (DAX) ซึ่งเป็นบริการแคชที่รองรับ DynamoDB

ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านราคาและลดความล่าช้าจากมิลลิวินาทีเป็นไมโครวินาที

โหนด-ชั่วโมง

  การบูรณาการ ETL แบบไร้รอยต่อกับ Amazon OpenSearch Service เปิดใช้การค้นหาข้อความแบบเต็ม การค้นหาแบบเวกเตอร์ การค้นหาเชิงความหมาย และอื่นๆ โดยไม่ต้องสร้างและจัดการไปป์ไลน์ข้อมูล GB ของการส่งออก
  การบูรณาการ ETL แบบไร้รอยต่อกับ Amazon Redshift เปิดใช้ข้อมูลวิเคราะห์ในด้านข้อมูลการดำเนินงานโดยไม่ต้องสร้างและจัดการไปป์ไลน์ข้อมูล GB ของการส่งออก

การกำหนดราคา DynamoDB

 • ความจุที่เตรียมใช้งาน

  เมื่อเลือกโหมดความจุที่เตรียมใช้งาน คุณจะระบุความจุการอ่านและเขียนที่คุณคาดว่าแอปพลิเคชันของคุณจะต้องการ คุณสามารถใช้ Auto Scaling เพื่อปรับความจุของตารางตามอัตราการใช้งานเฉพาะโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจเรื่องประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันขณะลดค่าใช้จ่าย DynamoDB คิดค่าบริการ WCU หนึ่งหน่วยสำหรับการเขียนแต่ละครั้งต่อวินาที (สูงสุด 1 KB) และ WCU สองหน่วยสำหรับการเขียนธุรกรรมแต่ละครั้งต่อวินาที สำหรับการอ่าน ทาง DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการ RCU หนึ่งหน่วยสำหรับแต่ละการอ่านที่สม่ำเสมอกันอย่างมากต่อวินาที, RCU สองหน่วยสำหรับแต่ละการอ่านธุรกรรมต่อวินาที และ RCU ครึ่งหน่วยสำหรับแต่ละ Eventually Consistent Read ต่อวินาที (สูงสุด 4 KB) คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับความจุปริมาณการประมวลผล (การอ่านและการเขียน) ที่จัดเตรียมในตาราง Amazon DynamoDB แม้จะไม่ได้ใช้ความจุที่เตรียมใช้งานอย่างเต็มที่ก็ตาม ราคาสำหรับความจุที่เตรียมใช้งานขึ้นอยู่กับคลาสตารางของคุณ ประสิทธิภาพในการอ่านและการเขียนตามจริงของตาราง DynamoDB อาจแตกต่างกันและอาจน้อยกว่าความจุปริมาณการประมวลผลที่คุณจัดเตรียมไว้

  ความจุแบบเหมาจ่าย

  ความจุแบบเหมาจ่ายของ DynamoDB สามารถช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับความจุที่มีการเตรียมใช้งานได้โดยการทำสัญญาล่วงหน้าตามระดับพื้นฐานของความจุที่มีการเตรียมใช้งานของคุณ เมื่อเลือกใช้ความจุแบบเหมาจ่าย คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าแบบจ่ายครั้งเดียว และตกลงทำสัญญาตามระดับการใช้งานที่มีการเตรียมใช้งานขั้นต่ำสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความจุแบบเหมาจ่ายจะเรียกเก็บเงินตามอัตรารายชั่วโมงแบบมีส่วนลด ความจุใดๆ ที่คุณเตรียมใช้งานเกินจากความจุแบบเหมาจ่ายจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราความจุที่มีการเตรียมใช้งานแบบไม่มีส่วนลด ความจุแบบเหมาจ่ายพร้อมใช้งานสำหรับหน่วยความจุในการอ่านและการเขียน (RCU และ WCU) ที่มีการเตรียมใช้งานแบบรีเจี้ยนเดียวบนตาราง DynamoDB ที่ใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard ความจุแบบเหมาจ่ายไม่พร้อมใช้งานสำหรับตารางที่ใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard-IA หรือความจุแบบตามความต้องการ

  คุณสามารถซื้อความจุแบบเหมาจ่ายของ DynamoDB ได้โดยส่งคำขอผ่าน AWS Management Console ความจุแบบเหมาจ่ายสามารถซื้อได้ในรูปแบบบล็อก WCU 100 หน่วยหรือ RCU 100 หน่วย คุณไม่สามารถซื้อความจุแบบเหมาจ่ายให้กับ WCU ที่จำลองแบบ (rWCU) ได้ เมื่อซื้อความจุแบบเหมาจ่าย คุณจะต้องระบุรีเจี้ยนของ AWS, จำนวน และระยะเวลา คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ (1) ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าแบบจ่ายครั้งเดียว (2) ค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงสำหรับแต่ละชั่วโมงตามจำนวนความจุแบบเหมาจ่ายของ DynamoDB ที่ซื้อ ความจุแบบเหมาจ่ายของ DynamoDB ยังมีค่าธรรมเนียมพื้นที่จัดเก็บ การถ่ายโอนข้อมูล และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บังคับใช้ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าของ AWS หรือข้อตกลงอื่นโดยมีเราเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้บริการ

 • คุณไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล: DynamoDB เฝ้าติดตามขนาดตารางของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล DynamoDB วัดขนาดของข้อมูลส่วนที่เรียกเก็บค่าบริการของคุณด้วยการเพิ่มขนาดไบต์แบบดิบของข้อมูลกับค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่อรายการซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่คุณเปิดใช้งาน อ่านคู่มือผู้ใช้ DynamoDB เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ราคาสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับคลาสตารางของคุณ

 • DynamoDB มีสองวิธีในการสำรองข้อมูลตารางของคุณ การสำรองข้อมูลต่อเนื่องพร้อมการกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา (PITR) มอบการสำรองข้อมูลตารางของคุณอย่างต่อเนื่อง 35 วันที่ผ่านมา คุณสามารถกู้คืนตารางให้กับสถานะ ณ วินาทีที่เฉพาะเจาะจงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา การสำรองข้อมูลตามต้องการสร้างสแน็ปช็อตของตารางเพื่อเก็บถาวรเป็นระยะเวลานานขึ้นซึ่งช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบขององค์กรและของรัฐ

  การสำรองข้อมูลต่อเนื่อง (PITR)

  ค่าบริการ DynamoDB สำหรับ PITR ขึ้นอยู่กับขนาดของตาราง DynamoDB แต่ละรายการ (ข้อมูลตารางและดัชนีรองเฉพาะ) ที่เปิดใช้งาน DynamoDB เฝ้าติดตามขนาดของตารางที่เปิดใช้งาน PITR อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเพื่อกำหนดค่าบริการในการสำรองข้อมูลของคุณและเรียกเก็บค่าบริการจากคุณอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะปิดใช้งาน PITR ของแต่ละตาราง

  สำรองข้อมูลตามต้องการ

  ค่าบริการสำหรับการสำรองข้อมูลตามความต้องการของ DynamoDB ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตาราง (ข้อมูลตารางและดัชนีรองเฉพาะ) โดยจะระบุขนาดของการสำรองข้อมูลแต่ละรายการ ณ เวลาที่มีคำขอสำรองข้อมูลแต่ละรายการ ขนาดข้อมูลสำรองทั้งหมดที่เรียกเก็บค่าบริการในแต่ละเดือนคือยอดรวมการสำรองข้อมูลของตาราง DynamoDB DynamoDB เฝ้าตรวจสอบขนาดของการสำรองข้อมูลแบบตามความต้องการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเพื่อระบุค่าบริการในการสำรองข้อมูลของคุณ

  คุณสามารถใช้ DynamoDB หรือ AWS Backup เพื่อสร้างและจัดการกับการสำรองข้อมูลแบบตามความต้องการได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่การใช้การสำรองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูลแบบตามความต้องการ การใช้ AWS Backup จะช่วยให้คุณปกป้องข้อมูลในบริการต่างๆ ของ AWS ได้โดยอัตโนมัติจากส่วนกลาง นอกจากนี้ AWS Backup ยังมีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การทำสำเนาการสำรองข้อมูลแบบตามความต้องการข้ามบัญชีและข้ามรีเจี้ยน ระดับชั้นพื้นที่จัดเก็บต้นทุนต่ำ การแท็กการสำรองข้อมูล และการเข้ารหัสการสำรองข้อมูลที่เป็นอิสระจากข้อมูลต้นทางของตน เพื่อช่วยให้เป็นไปตามความต้องการด้านความต่อเนื่องของธุรกิจและช่วยปรับค่าใช้จ่ายในการสำรองข้อมูลให้เหมาะสม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามรีเจี้ยน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการเหล่านี้ โปรดดูราคาของ AWS Backup

  * ระบบจะสนับสนุนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองแบบ Cold สำหรับการสำรองข้อมูลแบบตามความต้องการที่จัดการโดย AWS Backup เท่านั้น คุณสามารถเลือกที่จะใช้ AWS Backup ได้จาก AWS Management Console
  การสำรองข้อมูลที่มีการส่งผ่านไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ Cold จะมีระยะเวลาขั้นต่ำในการจัดเก็บ 90 วัน และการสำรองข้อมูลที่ลบออกก่อนครบ 90 วันจะมีค่าบริการตามสัดส่วนซึ่งเทียบเท่ากับค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับจำนวนวันที่เหลือ
   

  การกู้คืนตาราง

  การกู้คืนตารางไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำรองตามความต้องการหรือ PITR จะโดนเรียกเก็บค่าบริการตามขนาดของข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการกู้คืน (ข้อมูลตาราง ดัชนีรองเฉพาะ และดัชนีรองสากล) สำหรับแต่ละคำขอ

  * ระบบจะสนับสนุนการกู้คืนจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองแบบ Cold สำหรับการสำรองข้อมูลแบบตามความต้องการที่จัดการโดย AWS Backup เท่านั้น คุณสามารถเลือกที่จะใช้ AWS Backup ได้จาก AWS Management Console พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองแบบ Cold ไม่สามารถใช้ได้กับการสำรองข้อมูลต่อเนื่องที่มีการกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา (PITR)

 • ค่าบริการ DynamoDB สำหรับการใช้ตารางสากลขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ใช้ในตารางแบบจำลองแต่ละรายการ คำขอเขียนสำหรับตารางสากลมีการวัดใน WCU ที่จำลองแบบแทน WCU มาตรฐาน จำนวน WCU ที่จำลองแบบที่จำเป็นสำหรับการทำซ้ำจะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของตารางสากลที่คุณกำลังใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อกำหนดสำหรับการจัดการตารางสากล ราคาขึ้นอยู่กับคลาสตารางของคุณ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการคำขออ่านและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอกับตารางที่ไม่ใช่ตารางสากล หากคุณเพิ่มแบบจำลองของตารางเพื่อสร้างหรือขยายตารางสากลในรีเจี้ยนใหม่ๆ DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการคืนค่าตารางในรีเจี้ยนที่เพิ่มเข้ามาต่อข้อมูลที่คืนค่าแต่ละกิกะไบต์ การจำลองแบบข้ามรีเจี้ยนและการเพิ่มแบบจำลองลงในตารางที่มีข้อมูลจะมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลออกด้วยเช่นกัน ดูรายละเอียดที่ส่วน "การถ่ายโอนข้อมูล" ในหน้าราคานี้

 • DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการในการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Amazon Kinesis Data Streams โดยคิดตามหน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการหนึ่งหน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเขียนแต่ละครั้ง (สูงสุด 1 KB) ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะการเขียนที่แอปพลิเคชันของคุณดำเนินการเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องจัดการความสามารถด้านปริมาณการประมวลผลในตาราง

  ระบบจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการของ Kinesis Data Streams เมื่อคุณทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงของ DynamoDB ไปยังสตรีมข้อมูลของ Kinesis สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ราคาของ Amazon Kinesis Data Streams

 • DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการในการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับ AWS Glue โดยคิดตามหน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการหนึ่งหน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเขียนแต่ละครั้ง (สูงสุด 1 KB) ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะการเขียนที่แอปพลิเคชันของคุณดำเนินการเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องจัดการความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลในตาราง

  ระบบจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการของ AWS Glue เมื่อคุณทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงของ DynamoDB ไปยังฐานข้อมูลเป้าหมายของ AWS Glue สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคาของ AWS Glue

 • ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อส่งออกข้อมูลจากการสำรองข้อมูล DynamoDB ต่อเนื่องของคุณ (การกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา) ไปยัง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) รูปแบบข้อมูลเอาต์พุตที่รองรับ ได้แก่ DynamoDB JSON และ Amazon Ion คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งออกได้โดยใช้บริการของ AWS เช่น Amazon Athena, Amazon SageMaker และ AWS Lake Formation

  คุณสามารถเลือกระหว่างการส่งออกแบบเต็มรูปแบบและการส่งออกเฉพาะส่วนเพิ่ม การส่งออกแบบเต็มรูปแบบจะถูกเรียกเก็บเงินตามขนาดของตาราง DynamoDB แต่ละรายการ (ข้อมูลตารางและดัชนีรองเฉพาะที่) ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาเมื่อการสำรองข้อมูลถูกสร้างขึ้น การส่งออกเฉพาะส่วนเพิ่มจะถูกเรียกเก็บเงินตามขนาดของข้อมูลที่ประมวลผลจากการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเอาต์พุตการส่งออกเฉพาะส่วนเพิ่ม มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ส่งออกไว้ใน Amazon S3 และสำหรับคำขอ PUT ที่มีต่อบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านี้ โปรดดูราคา Amazon S3

 • การนำเข้าข้อมูลของ Amazon DynamoDB มอบวิธีแสนง่ายและมีประสิทธิภาพในการย้ายข้อมูลระหว่างตารางใน Amazon S3 และ DynamoDB โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ คุณสามารถคัดลอกตารางระหว่าง AWS Region และบัญชีต่างๆ ของ AWS เพื่อช่วยโยกย้ายข้อมูลและสร้างแอปพลิเคชันใหม่ อำนวยความสะดวกในการแชร์ข้อมูลและการทำงานร่วมกันระหว่างทีม รวมถึงช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการกู้คืนจากความเสียหายและการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ราคาการนำเข้าข้อมูลขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ที่ไม่ได้บีบอัดใน Amazon S3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การนำเข้าจาก S3 รูปแบบข้อมูลอินพุตที่รองรับ ได้แก่ CSV, DynamoDB JSON และ Amazon Ion

  นอกจากนี้ยังมีค่าบริการ Amazon S3 สำหรับการจัดเก็บข้อมูลต้นทางของคุณและสำหรับคำขอ GET ที่มีต่อบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย Amazon S3 โปรดดูราคา Amazon S3

 • DAX เป็นบริการแคชที่รองรับ Amazon DynamoDB มีการเรียกเก็บค่าบริการ DynamoDB สำหรับความจุ DAX แบบรายชั่วโมง และอินสแตนซ์ DAX ของคุณจะทำงานได้โดยไม่มีภาระผูกพันระยะยาว ราคาต่อโหนด-ชั่วโมงที่ใช้และขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ที่คุณเลือก ทั้งนี้โหนด-ชั่วโมงที่ใช้ไปไม่ครบชั่วโมงจะโดนเรียกเก็บเงินเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็ม ใช้ราคากับแต่ละโหนดในคลัสเตอร์ DAX ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคลัสเตอร์ DAX แบบสามโหนด คุณจะถูกเรียกเก็บเงินแต่ละโหนดแยกต่างหาก (รวมทั้งสิ้นสามโหนด) เป็นรายชั่วโมง

  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) กับ DAX ภายใน Availability Zone เดียวกัน มีการเรียกเก็บค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูล Amazon EC2 มาตรฐานเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon EC2 Instance และโหนด DAX ใน Availability Zone ต่างๆ ของรีเจี้ยน AWS เดียวกัน แต่จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะการถ่ายโอนข้อมูลเข้าหรือออกจาก Amazon EC2 Instance เท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูล DAX สำหรับการรับส่งข้อมูลเข้าหรือออกจากโหนด DAX ของตัวเอง

 • จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ DynamoDB สำหรับการอ่านข้อมูลจากสตรีม DynamoDB ในหน่วยคำขออ่าน การเรียกใช้ GetRecords API แต่ละครั้งจะมีการเก็บค่าบริการตามหน่วยคำขออ่านสตรีมและการคืนข้อมูลจากสตรีม DynamoDB สูงสุด 1 MB หน่วยคำขออ่านสตรีมไม่ซ้ำกันจากคำขออ่านในตาราง DynamoDB ของคุณ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API GetRecords ที่เรียกใช้โดย AWS Lambda ที่เป็นส่วนหนึ่งของ DynamoDB Triggers คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API GetRecords ที่เรียกใช้โดย DynamoDB Global Tables เช่นกัน

 • การถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออก หมายถึง การถ่ายโอนเข้าและออกจาก DynamoDB DynamoDB ไม่เรียกเก็บค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเข้าและข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง DynamoDB และบริการอื่นๆ ของ AWS ภายในรีเจี้ยน AWS เดียวกัน (กล่าวคือ 0.00 USD ต่อ GB) ข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่านภูมิภาค AWS (เช่น ระหว่าง DynamoDB ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก [เวอร์จิเนีย ตอนเหนือ] และ Amazon EC2 ในภูมิภาคสหภาพยุโรป [ไอร์แลนด์]) จะโดนเรียกเก็บค่าบริการจากทั้งสองฝั่งของการถ่ายโอน ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier คุณจะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกฟรี 1 GB ในแต่ละเดือน ซึ่งรวมอยู่ในบริการของ AWS ทั้งหมด ยกเว้นในรีเจี้ยน AWS GovCloud (สหรัฐฯ) ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ AWS Free Tier โปรดติดต่อเรา หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลที่มากกว่า 500 TB ต่อเดือน


DynamoDB Free Tier

AWS Free Tier ให้คุณได้ทดลองใช้บริการของ AWS จริงแบบฟรีๆ สิทธิประโยชน์ของ DynamoDB ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier สิทธิประโยชน์แต่ละรายการจะได้รับการคำนวณเป็นรายเดือนต่อรีเจี้ยนและต่อบัญชีผู้ชำระเงิน

 • WCU 25 หน่วยและ RCU 25 หน่วยของความจุที่เตรียมใช้งานสำหรับตารางโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 25 GB สำหรับตารางโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard
 • rWCU 25 หน่วยสำหรับตารางสากลโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard ที่ปรับใช้ในรีเจี้ยน AWS สองแห่ง
 • คำขออ่านสตรีม 2.5 ล้านรายการจาก DynamoDB Streams
 • การถ่ายโอนข้อมูล 1 GB (15 GB สำหรับ 12 เดือนแรก) รวมอยู่ในบริการทั้งหมดของ AWS

ตัวอย่างราคา DynamoDB

 • ตัวอย่างนี้แสดงวิธีคำนวณราคาสำหรับตาราง Auto Scaling ที่เปิดใช้งานพร้อมโหมดความจุที่เตรียมใช้งาน Auto Scaling จะตั้งค่าความจุที่เตรียมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับกับความจุที่ใช้จริง ทั้งนี้เพื่อควบคุมให้การใช้งานจริงมีค่าใกล้เคียงกับการใช้งานเป้าหมาย

  สมมติว่าคุณสร้างตาราง DynamoDB Standard ใหม่ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) โดยตั้งการใช้งานเป้าหมายตามค่าเริ่มต้นที่ 70 เปอร์เซ็นต์, หน่วยความจุขั้นต่ำที่ RCU 100 หน่วยและ WCU 100 หน่วย และตั้งความจุสูงสุดที่ RCU 400 หน่วยและ WCU 400 หน่วย (ดูข้อจำกัดใน DynamoDB) เพื่อความง่ายในการคำนวณ สมมติว่าในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปพลิเคชันของคุณ จะมีการดำเนินการเขียนหนึ่งรายการขนาด 1 KB และการอ่านที่สม่ำเสมอกันอย่างมากหนึ่งรายการขนาด 1 KB

  ใน 10 วันแรก สมมติว่า RCU และ WCU ที่ใช้แล้วมีค่าแตกต่างกันระหว่าง 1 ถึง 70 หน่วย Auto Scaling ไม่ทริกเกอร์กิจกรรมการปรับขนาดใดๆ และค่าบริการที่เรียกเก็บต่อชั่วโมงดังกล่าวอยู่ที่ 0.078 USD (0.065 USD สำหรับ 100 WCU ที่เตรียมใช้งาน [0.00065 USD* 100] และอีก 0.013 USD สำหรับ RCU 100 หน่วย [0.00013 USD* 100])

  สมมติว่าตอนนี้คือวันที่ 11 ความจุที่ใช้เพิ่มขึ้นเป็น RCU 100 หน่วยและ WCU 100 หน่วย Auto scaling เริ่มทริกเกอร์กิจกรรมเพิ่มขนาดเพื่อเพิ่มความจุที่เตรียมใช้งานถึง WCU 143 หน่วยและ RCU 143 หน่วย (ที่ใช้แล้ว 100 หน่วย ÷ ที่เตรียมใช้งาน 143 หน่วย = 69.9 เปอร์เซ็นต์) ค่าบริการต่อชั่วโมงคือ 0.11109 USD (0.0925 USD สำหรับ WCU 143 หน่วยและ 0.01859 USD สำหรับ RCU 143 หน่วย)

  ในวันที่ 21 สมมติว่าความจุที่ใช้ลดลงเหลือ RCU 80 หน่วยและ WCU 80 หน่วย Auto scaling เริ่มทริกเกอร์กิจกรรมเพิ่มขนาดเพื่อลดความจุที่เตรียมใช้งานถึง WCU 114 หน่วยและ RCU 114 หน่วย (ที่ใช้แล้ว 80 หน่วย÷ ที่เตรียมใช้งาน 114 หน่วย = 70.2 เปอร์เซ็นต์) ค่าบริการต่อชั่วโมงคือ 0.08952 USD (0.0741 USD สำหรับ WCU 114 หน่วยและ 0.01482 USD สำหรับ RCU 114 หน่วย)

  ในเดือนดังกล่าว คุณจะโดนเรียกเก็บค่าบริการ 66.86 USD ดังนี้:

  วันที่ 1 – 10: 18.72 USD (0.078 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 10 วัน)

  วันที่ 11 – 20: 26.66 USD (0.11109 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 10 วัน)

  วันที่ 21 – 30: 21.48 USD (0.08952 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 10 วัน)

  AWS Free Tier ประกอบด้วย WCU 25 หน่วยและ RCU 25 หน่วยสำหรับตารางโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard ซึ่งช่วยลดค่าบริการรายเดือนของคุณลง 14.04 USD

  WCU 25 หน่วย x 0.00065 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 30 วัน = 11.70 USD

  RCU 25 หน่วย x 0.00013 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 30 วัน = 2.34 USD

  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: สมมติว่าตารางของคุณใช้พื้นที่จัดเก็บ 25 GB ในช่วงต้นเดือน และเพิ่มเป็น 29 GB ในช่วงสิ้นเดือน โดยเฉลี่ยใช้ 27 GB ตามการเฝ้าติดตามขนาดตารางอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการตั้งค่าคลาสตารางของคุณเป็น DynamoDB Standard พื้นที่จัดเก็บ 25 GB แรกจึงรวมอยู่ใน AWS Free Tier แล้ว พื้นที่จัดเก็บ 2 GB ที่เหลือจะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ 0.25 USD ต่อ GB ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บตารางสำหรับเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 0.50 USD

  สำหรับเดือนดังกล่าว การเรียกเก็บค่าบริการทั้งหมดของคุณคือ 53.32 USD ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการรวม 52.82 USD สำหรับความจุในการอ่านและเขียนและ 0.50 USD สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

 • ตัวอย่างนี้แสดงวิธีคำนวณราคาสำหรับตาราง Auto Scaling ที่เปิดใช้งานพร้อมโหมดความจุที่เตรียมใช้งาน Auto Scaling จะตั้งค่าความจุที่เตรียมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับกับความจุที่ใช้จริง ทั้งนี้เพื่อควบคุมให้การใช้งานจริงมีค่าใกล้เคียงกับการใช้งานเป้าหมาย

  สมมติว่าคุณสร้างตารางใหม่ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) โดยตั้งการใช้งานเป้าหมายตามค่าเริ่มต้น 70 เปอร์เซ็นต์ หน่วยความจุขั้นต่ำที่ RCU 100 หน่วยและ WCU 100 หน่วย และตั้งความจุสูงสุดที่ RCU 400 หน่วยและ WCU 400 หน่วย (ดูข้อจำกัดใน DynamoDB) Auto Scaling ทำงานตามขีดจำกัดเหล่านี้ โดยไม่ลดขนาดความจุที่เตรียมใช้งานซึ่งเหลือน้อยกว่าขั้นต่ำ หรือเพิ่มขนาดความจุที่เตรียมใช้งานจนมากกว่าขีดจำกัดสูงสุด เมื่อสร้างตารางเสร็จแล้ว Auto Scaling จะเริ่มทำงานด้วยการจัดเตรียมหน่วยความจุขั้นต่ำ เพื่อความง่ายในการคำนวณ สมมติว่าในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปพลิเคชันของคุณ จะมีการดำเนินการเขียน 1 รายการขนาด 1 KB และการอ่านให้สม่ำเสมอกันอย่างมาก 1 รายการขนาด 1 KB

  ในชั่วโมงแรกนับจากที่สร้างตารางเสร็จ สมมติว่า RCU และ WCU มีค่าแตกต่างกันระหว่าง 1 ถึง 70 ดังนั้นการใช้งานจริงจะผันแปรอยู่ระหว่าง 1 เปอร์เซ็นต์ (ที่ใช้งาน 1 หน่วย ÷ ที่เตรียมใช้งาน 100 หน่วย) และ 70 เปอร์เซ็นต์ (ที่ใช้งาน 70 ÷ ที่เตรียมใช้งาน 100 หน่วย) ภายในการใช้งานเป้าหมายที่ 70 เปอร์เซ็นต์ Auto Scaling ไม่ทริกเกอร์กิจกรรมการปรับขนาดใดๆ และค่าบริการที่เรียกเก็บสำหรับชั่วโมงดังกล่าวอยู่ที่ 0.078 USD (0.065 USD สำหรับ WCU 100 หน่วยที่เตรียมใช้งาน [0.00065 USD* 100] และอีก 0.013 USD สำหรับ RCU 100 หน่วย [0.00013 USD * 100])

  ในชั่วโมงถัดไป สมมติว่าความจุที่ใช้เพิ่มขึ้นเป็น RCU 100 หน่วยและ WCU 100 หน่วยซึ่งส่งผลให้การใช้งานจริงเพิ่มเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ (ที่ใช้งาน 100 หน่วย ÷ ที่เตรียมใช้งาน 100 หน่วย) สูงกว่าการใช้งานเป้าหมายที่ 70 เปอร์เซ็นต์มาก Auto scaling เริ่มทริกเกอร์กิจกรรมเพิ่มขนาดเพื่อเพิ่มความจุที่เตรียมใช้งานในการทำให้การใช้งานจริงใกล้เคียงกับการใช้งานเป้าหมายที่ 70 เปอร์เซ็นต์ ผลที่ได้คือความจุที่เตรียมใช้งานจาก WCU 143 หน่วยและ RCU 143 หน่วย (ที่ใช้งาน 100 หน่วย ÷ ที่เตรียมใช้งาน 143 หน่วย = 69.9 เปอร์เซ็นต์) ค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่สองนี้คือ 0.1154 USD (0.09295 USD สำหรับ WCU 143 หน่วยและ 0.01859 USD สำหรับ RCU 143 หน่วย)

  ในชั่วโมงที่สาม สมมติว่าความจุที่ใช้ลดลงเหลือ RCU 80 หน่วยและ WCU 80 หน่วย ซึ่งส่งผลให้การใช้งานจริงลดลงเป็น 56 เปอร์เซ็นต์ (ที่ใช้งาน 80 หน่วย ÷ ที่เตรียมใช้งาน 143 หน่วย) ต่ำกว่าการใช้งานเป้าหมาย 70 เปอร์เซ็นต์ Auto Scaling เริ่มทริกเกอร์กิจกรรมการลดขนาดเพื่อลดความจุที่เตรียมใช้งานและทำให้การใช้งานจริงใกล้เคียงเป้าหมายที่ 70 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้มีความจุที่เตรียมใช้งานของ WCU 114 หน่วยและ RCU 114 หน่วย (ที่ใช้งาน 80 หน่วย ÷ ที่เตรียมใช้งาน 114 หน่วย = 70.2 เปอร์เซ็นต์) ค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่สามนี้คือ 0.08892 USD (0.0741 USD สำหรับ WCU 114 หน่วยและ 0.01482 USD สำหรับ RCU 114 หน่วย)

  เพื่อความง่ายในการคำนวณ สมมติว่าความจุที่ใช้ของคุณยังคงอยู่ที่ RCU 80 หน่วย และ WCU 80 หน่วย ตารางของคุณยังคงจัดเตรียมไว้สำหรับ WCU 114 หน่วยและ RCU 114 หน่วย โดยมีค่าบริการรายวันที่ 2.1341 USD ซึ่งแยกออกเป็น:

  WCU 114 หน่วย x 0.00065 USD ต่อชั่วโมง x 24 hours = 1.7784 USD

  RCU 114 หน่วย x 0.00013 USD ต่อชั่วโมง x 24 hours = 0.3557 USD

  สำหรับเดือนดังกล่าว คุณจะโดนเรียกเก็บค่าบริการ 64.04 USD:

  วันที่ 1 ทั้งหมด: 2.14578 USD ต่อวัน

  ชั่วโมงที่ 1: 0.078 USD ต่อชั่วโมง

  ชั่วโมงที่ 2: 0.1154 USD ต่อชั่วโมง

  ชั่วโมงที่ 3-24: 0.08892 USD ต่อชั่วโมง

  วันที่ 2-30: 2.1341 USD ต่อวัน

  AWS Free Tier ประกอบด้วย WCU 25 หน่วยและ RCU 25 หน่วยสำหรับตารางโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard ซึ่งช่วยลดค่าบริการรายเดือนของคุณลง 14.04 USD:

  WCU 25 หน่วย x 0.00065 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 30 วัน = 11.70 USD

  RCU 25 หน่วย x 0.00013 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 30 วัน = 2.34 USD

  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: สมมติว่าตารางของคุณใช้พื้นที่จัดเก็บ 25 GB ในช่วงต้นเดือน และเพิ่มเป็น 29 GB ในช่วงสิ้นเดือน โดยเฉลี่ยใช้ 27 GB ตามการเฝ้าติดตามขนาดตารางอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการตั้งค่าคลาสตารางของคุณเป็น DynamoDB Standard พื้นที่จัดเก็บ 25 GB แรกจึงรวมอยู่ใน AWS Free Tier แล้ว พื้นที่จัดเก็บ 2 GB ที่เหลือจะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ 0.25 USD ต่อ GB ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บตารางสำหรับเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 0.50 USD

  สำรองข้อมูลและกู้คืน: หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองตามต้องการทั้งหมดของคุณคือ 60 GB สำหรับเดือนแบบ 30 วัน ค่าใช้จ่ายในการสำรองข้อมูลรายเดือนของคุณคือ (0.10 USD x 60 GB) = 6.00 USD ต่อเดือน แต่หากคุณลบข้อมูลที่สำรองตามต้องการ 15 GB ภายใน 10 วันแรกของรอบเดือนนั้น จะเรียกเก็บค่าบริการ (0.10 USD x 60 GB) – (0.10 USD x 15 GB x 20/30) = 5.00 USD/เดือน

  สมมติว่าตอนนี้นอกเหนือจากการสำรองข้อมูลตามต้องการแล้ว คุณยังสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ขนาดของตารางเท่าคือ 29 GB ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายรายเดือน (0.20 USD x 29 GB) = 5.80 USD ต่อเดือน

  หากต้องการคืนค่าตาราง 29 GB หนึ่งครั้งในเดือนดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการคืนค่าจะเท่ากับ (0.15 USD x 29 GB) = 4.35 USD

  การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Kinesis Data Streams: สมมติว่าคุณเปิดใช้งานการสตรีมไปยังสตรีมข้อมูลของ Kinesis รายการหนึ่งเพื่อประมวลผลการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลโดยใช้บริการของ Amazon Kinesis และสมมติว่าปริมาณการประมวลผลสำหรับการเขียนของคุณสอดคล้องกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ แอปพลิเคชันของคุณดำเนินการเขียนขนาด 1 KB 80 ครั้งต่อวินาที DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการหนึ่งหน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเขียนขนาด 1 KB แต่ละครั้งที่บันทึกไปยังสตรีมข้อมูลของ Kinesis ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนจะใช้ไป (80 x 3,600 x 24 x 30) = 207,360,000 หน่วยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณจะเท่ากับ (0.10 USD x 207,360,000/1,000,000) = 20.74 USD

  การส่งออกข้อมูลไปยัง Amazon S3: สมมติว่าคุณต้องการส่งออกการสำรองข้อมูลตารางไปยัง Amazon S3 เพื่อการวิเคราะห์ หากขนาดของตาราง ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาเท่ากับ 29 GB ผลลัพธ์ค่าส่งออกข้อมูลจะเป็น: (0.10 USD x 29 GB) = 2.90 USD

  บูรณาการกับ DynamoDB Accelerator (DAX): DAX เป็นบริการแคชที่รองรับ Amazon DynamoDB คุณได้กำหนดให้ต้องเร่งเวลาตอบสนองของแอปพลิเคชันของคุณและตัดสินใจใช้บริการ DynamoDB Accelerator (DAX) คุณตรวจสอบข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่และกำหนดว่าโหนดคลัสเตอร์สามโหนดของประเภทอินสแตนซ์ t2.small ใดตรงกับความต้องการของคุณ คุณเปิดใช้งาน DAX ในวันที่ 26 จะเรียกเก็บค่าบริการ DynamoDB 0.12 USD ต่อชั่วโมง (0.04 USD x 3 โหนด) รวม 14.40 USD สำหรับ 5 วันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว (0.12 USD x 120 ชั่วโมง)

  ตารางสากล: ตอนนี้ลองสมมติว่า คุณเลือกที่จะสร้างตารางจำลองแบบการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สมมติว่า คุณเพิ่มการจำลองแบบในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) เมื่อตารางของคุณมีขนาด 25 GB ส่งผลให้มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนตาราง 3.75 USD (0.15 USD x 25 GB) การเพิ่มการจำลองแบบนี้ยังสร้างการถ่ายโอนข้อมูลจำนวน 25 GB ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วน "การถ่ายโอนข้อมูล" ด้านล่างนี้ นอกจากนี้ สมมติว่า ความต้องการด้านความจุของคุณสอดคล้องกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ Auto Scaling จัดเตรียม WCU 114 หน่วยและ RCU 114 หน่วย สำหรับความต้องการด้านปริมาณการประมวลผลของแอปพลิเคชันของคุณอย่างต่อเนื่อง แต่ตอนนี้ต้องจัดเตรียม rWCU สำหรับการเขียนลงในตารางการจำลองแบบของคุณ rWCU ที่เตรียมใช้งานมีจำนวนเท่ากับจำนวนรวมของ rWCU ที่ต้องการสำหรับการเขียนแอปพลิเคชันในทั้งสองภูมิภาค ในสถานการณ์สมมตินี้ ขณะนี้คุณมีการเขียน 80 ครั้งต่อวินาทีไปยังภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) และภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) ส่งผลให้ความจุที่เตรียมใช้งานขั้นต่ำที่ rWCU 160 หน่วย (rWCU 80 หน่วยในเวอร์จิเนียเหนือ + rWCU 80 หน่วยในโอริกอน = rWCU 160 หน่วย) การจัดเตรียม Auto Scaling rWCU 229 หน่วย (rWCU 160 หน่วย/70%X) เพื่อคงการใช้งานจริงที่ 70% ของความจุที่เตรียมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อกำหนดสำหรับการจัดการตารางสากล rWCU 25 หน่วยแรกของคุณที่เตรียมใช้งานในแต่ละชั่วโมงและแต่ละรีเจี้ยนที่รวมอยู่ใน AWS Free Tier สำหรับตารางโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard ส่งผลให้มีค่าบริการรายชั่วโมงที่ 0.174525 USD หรือ 125.66 USD ในเดือนที่มี 30 วัน นอกจากนี้ คุณยังจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีก 27 GB ในตารางที่จำลองแบบในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) พื้นที่จัดเก็บ 25 GB แรกจึงรวมอยู่ใน AWS Free Tier ในแต่ละรีเจี้ยน AWS สำหรับตารางโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard แล้ว พื้นที่จัดเก็บ 2 GB ที่เหลือจะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ 0.25 USD ต่อ GB ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บตารางเพิ่มเติมสำหรับเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 0.50 USD

  สตรีม DynamoDB: สมมติว่า ตอนนี้คุณเปิดใช้งานสตรีม DynamoDB และสร้างแอปพลิเคชันของคุณเพื่อดำเนินการกับคำขออ่านต่อวินาทีต่อข้อมูลสตรีม ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน จะส่งผลให้มีคำขออ่านสตรีม 2,592,000 รายการซึ่งคำขออ่าน 2,500,000 รายการแรกรวมอยู่ใน AWS Free Tier คุณชำระเฉพาะคำขออ่านที่เหลือ 92,000 รายการซึ่งเท่ากับ 0.02 USD ต่อหน่วยคำขออ่าน 100,000 หน่วย

  การถ่ายโอนข้อมูล: เนื่องจากตอนนี้คุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลการใช้งานตารางสากลระหว่างภูมิภาคของ AWS DynamoDB จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนออกจากภูมิภาค แต่ไม่เรียกเก็บค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเข้า สมมติว่า มีการเขียนอย่างสม่ำเสมอ 80 ครั้งต่อวินาทีที่ครั้งละ 1 KB คุณจะสร้าง 80 KB ต่อวินาทีในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างภูมิภาค ส่งผลให้มีการถ่ายโอนข้อมูลข้ามภูมิภาค 198 GB (80 KB ต่อวินาที x 2,592,000 วินาทีในเดือนที่มี 30 วัน) ต่อเดือน การเพิ่มการจำลองแบบในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) จะสร้างการถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มเติม 25 GB หากคุณใช้การโอนข้อมูล AWS Free Tier ที่อนุญาตสำหรับบริการของ AWS อื่นๆ ไปแล้ว คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ 20.07 USD (0.09 USD x [198 GB + 25 GB]) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

  โดยสรุปแล้ว ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือนทั้งหมดของคุณสำหรับ DynamoDB แบบภูมิภาคเดียวจะเป็น:

  • ความจุที่เตรียมใช้งาน: 50.00 USD
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: 0.50 USD
  • สำรองข้อมูลตามต้องการ: 5.00 USD
  • การสำรองข้อมูลแบบต่อเนื่อง (PITR): 5.80 USD
  • การคืนค่าตาราง: 4.35 USD
  • การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Kinesis Data Streams: 20.74 USD
  • การส่งออกข้อมูลไปยัง Amazon S3: 2.90 USD
  • บูรณาการกับ DynamoDB Accelerator (DAX) ซึ่งเป็นบริการแคชที่รองรับ Amazon DynamoDB: 14.40 USD
  • สตรีม DynamoDB: 0.02 USD

  ค่าบริการทั้งหมด: 103.71 USD

  ค่าบริการ DynamoDB ต่อเดือนทั้งหมดของคุณหลังจากการเพิ่มรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) จะเป็น:

  • ความจุในการอ่านที่เตรียมใช้งาน: 10.68 USD
  • พื้นที่จัดเก็บ (เวอร์จิเนียเหนือ): 0.50 USD
  • สำรองข้อมูลตามต้องการ: 5.00 USD
  • การสำรองข้อมูลแบบต่อเนื่อง (PITR): 5.80 USD
  • การคืนค่าตาราง (เวอร์จิเนียเหนือ): 4.35 USD
  • การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Kinesis Data Streams: 20.74 USD
  • การส่งออกข้อมูลไปยัง Amazon S3: 2.90 USD
  • บูรณาการกับ DynamoDB Accelerator (DAX) ซึ่งเป็นบริการแคชที่รองรับ Amazon DynamoDB: 14.40 USD
  • สตรีม DynamoDB: 0.02 USD
  • เรียกคืนตารางสากลในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน): 3.75 USD
  • คำขอเขียนที่จำลองแบบตารางสากล: 125.66 USD
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลตารางสากล: 0.50 USD
  • การถ่ายโอนข้อมูล: 20.07 USD

  ค่าบริการทั้งหมด: 214.38 USD

 • ในตัวอย่างนี้ เราจะแสดงวิธีลดค่าบริการรายเดือนของตารางของคุณโดยการเลือกคลาสตาราง DynamoDB ที่เหมาะกับรูปแบบพื้นที่จัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลของตารางมากที่สุด

  สมมติว่าคุณมีตารางในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ตารางของคุณใช้ข้อมูลในอดีต 1 TB อยู่แล้ว ข้อมูลมีการเข้าถึงไม่บ่อยนัก แต่ต้องพร้อมใช้งานทันทีสำหรับผู้ใช้ของคุณเมื่อจำเป็น ตอนนี้ สมมติว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณเพิ่มเป็น 1.4 TB ในช่วงสิ้นเดือน โดยเฉลี่ยใช้ 1.2 TB ตามการเฝ้าติดตามขนาดตารางอย่างต่อเนื่อง ตารางของคุณมีรูปแบบการรับส่งข้อมูลคงที่ที่คาดการณ์ได้ ดังนั้น คุณจึงได้จัดเตรียมให้กับ WCU 160 หน่วยและ RCU 160 หน่วย โดยรู้ว่าการใช้งานจะไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ของความจุที่เตรียมใช้งานภายในเดือนดังกล่าว

  เราจะเริ่มด้วยการประมาณค่าบริการรายเดือนของตารางของคุณโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard

  ค่าบริการรายเดือนโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard

  เมื่อตั้งค่าคลาสตารางของคุณเป็น DynamoDB Standard คุณจะถูกเรียกเก็บเงินดังนี้

  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: เมื่อใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard พื้นที่จัดเก็บ 25 GB แรกจะรวมอยู่ใน AWS Free Tier แล้ว พื้นที่จัดเก็บ 1.175 TB ที่เหลือจะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ 0.25 USD ต่อ GB ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บตารางสำหรับเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 293.75 USD

  ความจุที่เตรียมใช้งาน: AWS Free Tier ประกอบด้วย WCU 25 หน่วยและ RCU 25 หน่วยสำหรับตารางโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ:

  WCU 135 หน่วย x 0.00065 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 10 วัน = 63.18 USD สำหรับความจุในการเขียนที่เตรียมใช้งาน

  RCU 135 หน่วย x 0.00013 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 10 วัน = 12.63 USD สำหรับความจุในการอ่านที่เตรียมใช้งาน

  โดยสรุปแล้ว ค่าบริการรายเดือนทั้งหมดของคุณโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard มีดังนี้

  • ความจุที่เตรียมใช้งาน: 75.82 USD
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: 293.75 USD

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมดของคุณโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard จะอยู่ที่ 369.57 USD

  ค่าบริการรายเดือนโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard-IA

  ดังที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บจะมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายความจุที่เตรียมใช้งาน เมื่อพื้นที่จัดเก็บเป็นค่าใช้จ่ายหลัก (มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายความจุที่เตรียมใช้งาน) โดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard คุณสามารถปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมได้โดยเปลี่ยนเป็นคลาสตาราง DynamoDB Standard-IA ด้วยปริมาณงานเดียวกัน ตอนนี้ให้สมมติว่าคุณเปลี่ยนคลาสตารางเป็น DynamoDB Standard-IA ในช่วงต้นเดือนหน้า คุณจะถูกเรียกเก็บเงินดังนี้

  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: พื้นที่จัดเก็บ 1.2 TB จะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ 0.10 USD ต่อ GB ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บตารางสำหรับเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 120.00 USD

  ความจุที่เตรียมใช้งาน: คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ

  WCU 160 หน่วย x 0.00081 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 10 วัน = 92.16 USD สำหรับความจุในการเขียนที่เตรียมใช้งาน
  RCU 160 หน่วย x 0.00016 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 10 วัน = 18.43 USD สำหรับความจุในการอ่านที่เตรียมใช้งาน

  โดยสรุปแล้ว ค่าบริการรายเดือนทั้งหมดของคุณโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard-IA มีดังนี้

  • ความจุที่เตรียมใช้งาน: 110.59 USD
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: 120.00 USD

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมดของคุณโดยใช้คลาสตาราง DynamoDB Standard-IA จะอยู่ที่ 230.59 USD การเปลี่ยนตารางของคุณเป็น DynamoDB Standard-IA จะลดค่าบริการรายเดือนทั้งหมดของตารางของคุณลง 37.6% หรือ 138.97 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

ภาพเว็บเพจ
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ดูบทแนะนำสอนการใช้งานและวิดีโอ และลงชื่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ภาพการลงชื่อสมัครใช้บัญชี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
ภาพกล่องเครื่องมือ
เริ่มต้นสร้างบน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon DynamoDB บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้