บทแนะนำสอนการใช้งาน

10 นาที

เรียนรู้วิธีสร้างตารางแบบง่ายๆ และเพิ่ม สืบค้น รวมทั้งลบข้อมูลได้โดยใช้คอนโซล DynamoDB

2 ชั่วโมง

เรียนรู้วิธีการแทรกข้อมูล รันการสืบค้น สร้างดัชนี และอัปเดตรายการโดยใช้ Python SDK

2 ชั่วโมง

เรียนรู้วิธีการออกแบบโมเดลข้อมูลสำหรับรูปแบบการเข้าถึงที่ใช้ในแอปพลิเคชันเพื่อการเล่นเกมโดยใช้ DynamoDB

3 ชั่วโมง

เรียนรู้วิธีออกแบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อสร้างแอปมือถือสำหรับเครือข่ายสังคม

4 ชั่วโมง

เรียนรู้วิธีติดตั้งเว็บแอปพลิเคชันใช้จริง เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ใน Python

วิดีโอ

มีอะไรใหม่ใน Amazon DynamoDB (1:00:38)
ขอแนะนำ DynamoDB ตามต้องการ (20:20)
ขอแนะนำ Amazon DynamoDB สำหรับการทำธุรกรรม (20:18)
การสร้างด้วยฐานข้อมูล AWS: จับคู่ปริมาณงานของคุณเข้ากับฐานข้อมูลที่เหมาะสม (48:02)
การควบคุมธุรกรรม ACID ของ Amazon DynamoDB: ช่วงเวลาและวิธีใช้ API ด้านการทำธุรกรรมใหม่

การฝึกอบรม

AWS ให้การฝึกอบรมดิจิทัลฟรีเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้พื้นฐานของ AWS ใช้หลักสูตรแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon DynamoDB เพื่อให้ทราบถึงภาพรวม ทำความเข้าใจกรณีใช้งาน และดูตัวอย่างจาก AWS Training and Certification

TC homepage certification

เข้าเรียนหลักสูตรฟรีนี้เพื่อเรียนรู้พื้นฐาน DynamoDB และข้อแตกต่างจากระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบดั้งเดิม การแนะนำและการฝึกปฏิบัติจริงกับตัวอย่างเชิงปฏิบัติจะนำคุณไปรู้จักกับแนวคิดเป้าหมายในทักษะทุกระดับ แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการพัฒนาฐานข้อมูล หลักสูตรนี้จะให้คุณมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ DynamoDB ซึ่งปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพสูง

Linux Academy-Updated Logo-Blue

หลักสูตรที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญของ AWS นี้จะช่วยพัฒนาทักษะที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ Amazon DynamoDB คุณจะได้เจาะลึกในหัวข้อต่างๆ ของ DynamoDB มากยิ่งขึ้น ได้แก่ การสำรองและการกู้คืนข้อมูล คีย์พาร์ติชัน ความปลอดภัยและการเข้ารหัส ตารางสากล รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ผ่านการบรรยายแบบวิดีโอ การสาธิต และการลงมือทำในแล็บฝึกปฏิบัติจริง

200x100_edX_Logo
ภาพเว็บเพจ
ต้องการย้ายไปใช่หรือไม่

ดูทรัพยากรเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการย้ายไปใช้ Amazon DynamoDB

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ภาพการลงชื่อสมัครใช้บัญชี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
ภาพกล่องเครื่องมือ
เริ่มต้นสร้างบน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon DynamoDB บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้