บทแนะนำสอนการใช้งาน

10 นาที

เรียนรู้วิธีสร้างตารางแบบง่ายๆ และเพิ่ม สืบค้น รวมทั้งลบข้อมูลได้โดยใช้คอนโซล DynamoDB

2 ชั่วโมง

เรียนรู้วิธีการแทรกข้อมูล รันการสืบค้น สร้างดัชนี และอัปเดตรายการโดยใช้ Python SDK

3 ชั่วโมง

เรียนรู้วิธีการปรับใช้เว็บแอปพลิเคชัน เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ใน Python

วิดีโอ

มีอะไรใหม่ใน Amazon DynamoDB (1:00:38)
ขอแนะนำ DynamoDB ตามต้องการ (20:20)
ขอแนะนำ Amazon DynamoDB สำหรับการทำธุรกรรม (20:18)
การสร้างด้วยฐานข้อมูล AWS: จับคู่ปริมาณงานของคุณเข้ากับฐานข้อมูลที่เหมาะสม (48:02)

การฝึกอบรม

AWS ให้การฝึกอบรมดิจิทัลฟรีเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้พื้นฐานของ AWS ใช้หลักสูตรแนะนำ Amazon DynamoDB เพื่อรับภาพรวม ทำความเข้าใจกรณีใช้งาน และดูตัวอย่างจาก AWS Training and Certification

ภาพเว็บเพจ
ต้องการย้ายไปใช่หรือไม่

ดูทรัพยากรเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการย้ายไปใช้ Amazon DynamoDB

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ภาพการลงชื่อสมัครใช้บัญชี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
ภาพกล่องเครื่องมือ
เริ่มต้นสร้างบน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon DynamoDB บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้