ขั้นตอนที่ 1

ตั้งค่าบัญชี AWS ของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน AWS ฟรี

ขั้นตอนที่ 2

เรียนรู้จากบทแนะนำ

เรียนรู้เกี่ยวกับ DynamoDB ผ่านบทแนะนำในหน้านี้

ขั้นตอนที่ 3

เริ่มต้นสร้างด้วย DynamoDB

บทแนะนำ

10 นาที

เรียนรู้วิธีสร้างตารางแบบง่ายๆ และเพิ่ม สืบค้น รวมทั้งลบข้อมูลได้โดยใช้คอนโซล DynamoDB

2 ชั่วโมง

เรียนรู้วิธีการแทรกข้อมูล รันการสืบค้น สร้างดัชนี และอัปเดตรายการโดยใช้ Python SDK

3 ชั่วโมง

เรียนรู้วิธีการปรับใช้เว็บแอปพลิเคชัน เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ใน Python

วิดีโอ

มีอะไรใหม่ใน Amazon DynamoDB
ขอแนะนำ DynamoDB ตามต้องการ
การประกาศการสนับสนุน Amazon DynamoDB สำหรับการทำธุรกรรม
Amazon DynamoDB คืออะไร
การเริ่มต้นใช้งาน Amazon DynamoDB
เจาะลึก DynamoDB

การฝึกอบรม

AWS ให้การฝึกอบรมดิจิทัลฟรีเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้พื้นฐานของ AWS ใช้หลักสูตรแนะนำ Amazon DynamoDB เพื่อรับภาพรวม ทำความเข้าใจกรณีใช้งาน และดูตัวอย่างจาก AWS Training and Certification

TC homepage certification

กำลังจะย้ายไปใช้ DynamoDB หรือเปล่า

ดูที่หน้าการย้าย DynamoDB
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน DynamoDB
มีคำถามหรือไม่
ติดต่อเรา