Amazon DynamoDB เป็นฐานข้อมูล NoSQL ที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับ การโยกย้ายไปยัง DynamoDB สามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรเมื่อเทียบกับฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องมีการจัดเตรียมและการบำรุงรักษาภายใน DynamoDB เป็นบริการที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ คุณจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินงานต่างๆ เช่น การจัดการคลัสเตอร์ การแก้ไขระบบปฏิบัติการ และการอัปเดตความปลอดภัย ในหน้านี้ คุณจะพบคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการโยกย้ายไปยัง DynamoDB

คู่มือการโยกย้าย

การโยกย้ายจาก MongoDB ไปยัง DynamoDB »

เรียนรู้วิธีการโยกย้ายข้อมูลขณะให้บริการจาก MongoDB ไปยัง DynamoDB

การโยกย้ายจาก MySQL ไปยัง DynamoDB

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการโยกย้ายจาก MySQL ไปยัง DynamoDB โดยมีเวลาหยุดทำงานเกือบเป็นศูนย์

การโยกย้ายจาก Cassandra ไปยัง DynamoDB »

เรียนรู้วิธีการใช้ Database Migration Service เพื่อโยกย้ายจาก Cassandra ไปยัง DynamoDB

การโยกย้ายจาก RDBMS ไปยัง DynamoDB »

แนวทางสำหรับการโยกย้ายข้อมูลไปยัง DynamoDB โดยใช้ AWS DMS

เอกสารประกอบ

การใช้ DynamoDB Database เป็นเป้าหมายสำหรับ AWS Database Migration Service »

ใช้ AWS Database Migration Service (AWS DMS) เพื่อโยกย้ายข้อมูลไปยังตาราง DynamoDB AWS DMS รองรับการใช้ฐานข้อมูลที่สัมพันธ์กันหรือ MongoDB เป็นแหล่งต้นทาง

AWS Schema Conversion Tool »

ใช้ AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) เพื่อแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีอยู่ของคุณจากกลไกฐานข้อมูลแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่ง

การเปรียบเทียบ SQL กับ NoSQL »

การเปรียบเทียบงานฐานข้อมูลทั่วไปเพื่อเปรียบเทียบและหาข้อแตกต่างระหว่างข้อความ SQL กับการดำเนินงาน DynamoDB ที่เทียบเท่ากัน

AWS Database Migration Service

AWS Database Migration Service (AWS DMS) ช่วยคุณในการโยกย้ายฐานข้อมูลไปยัง DynamoDB อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยฐานข้อมูลต้นทางจะยังคงปฏิบัติงานอย่างเต็มระบบในระหว่างที่โยกย้าย ทำให้ลดเวลาการหยุดทำงานของแอปพลิเคชันที่ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว AWS Database Migration Service (DMS) มอบข้อเสนอใช้งานฟรี 6 เดือนต่ออินสแตนซ์

เรียนรู้เพิ่มเติม »

การโยกย้ายฐานข้อมูล NoSQL ไปยัง Amazon DynamoDB (50:09)

AWS IQ

AWS IQ ช่วยให้ลูกค้าค้นหา มีส่วนร่วม และชำระเงินให้กับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก AWS ด้านการให้คำปรึกษาตามความต้องการและการทำงานในโปรเจกต์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน AWS IQ สามารถช่วยให้คุณเริ่มโปรเจกต์ AWS และทำงานให้เสร็จสิ้นได้เร็วขึ้น โดยให้ความช่วยเหลือแบบลงมือจริงสำหรับโปรเจกต์หลากหลายประเภท เช่น การตั้งค่าฐานข้อมูล DynamoDB หรือการโยกย้ายจากฐานข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้ว

รับความช่วยเหลือแบบลงมือจริงกับ DynamoDB จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก AWS »

AWS IQ: ทำโปรเจกต์ให้เสร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก AWS (1:42)

วิดีโอ

การโยกย้ายจาก RDBMS ไปยัง DynamoDB (44:02)

ในวิดีโอนี้ เราอธิบายถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) และฐานข้อมูล NoSQL เช่น DynamoDB คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ผ่านวิธีการแบบทวนซ้ำห้าขั้นตอน

โยกย้ายจาก Cassandra ไปยัง DynamoDB (42:37)

ในวิดีโอนี้ เราได้พูดคุยถึงประโยชน์ แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด และแนวทางเกี่ยวกับวิธีย้ายฐานข้อมูล Cassandra ไปยัง DynamoDB เรียนรู้เกี่ยวกับข้อพิจารณาและข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการโยกย้ายไปยัง DynamoDB และประโยชน์ของฐานข้อมูล NoSQL ที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ

การโยกย้ายจาก Oracle ไปยัง DynamoDB (47:17)

ในวิดีโอนี้ เราร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวิธีที่ทีม Amazon ซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มการจัดการเอกสารสำหรับลูกค้าที่สำคัญนับพันล้านรายการได้โยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle ไปยัง DynamoDB

ภาพเว็บเพจ
ดูทรัพยากร DynamoDB เพิ่มเติม

ดูทรัพยากรเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon DynamoDB

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ภาพการลงชื่อสมัครใช้บัญชี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
ภาพกล่องเครื่องมือ
เริ่มต้นสร้างบน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon DynamoDB บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้