AWS IoT Core ให้คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือการใช้บริการที่บังคับ คุณจะได้รับการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหากสำหรับการใช้งานในการเชื่อมต่อ การส่งข้อความ การใช้งาน Device Shadow (พื้นที่จัดเก็บสถานะของอุปกรณ์) การใช้งานรีจิสทรี (พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของอุปกรณ์) และการใช้งาน Rules Engine (การแปลงและการกำหนดเส้นทางข้อความ) วิธีการนี้จะมีความโปร่งใสและราคาที่ต่ำโดยไม่คำนึงถึงประเภทของปริมาณงาน เนื่องจากคุณจ่ายเฉพาะส่วนประกอบของ AWS IoT Core ที่คุณใช้เท่านั้น

ประเมินค่าบริการรายเดือนของคุณโดยใช้ AWS Pricing Calculator

ตรวจสอบราคาอย่างรวดเร็ว

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อจะสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับ AWS IoT Core การเชื่อมต่อจะคิดค่าบริการเมื่อเกิน 1 นาทีและขึ้นอยู่กับเวลาทั้งหมดที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับ AWS IoT Core

ตัวอย่างเช่น ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คุณจะต้องจ่าย 0.042 USD ต่ออุปกรณ์ต่อปี (1 การเชื่อมต่อ * 0.08 USD/1,000,000 นาทีสำหรับการเชื่อมต่อ * 525,600 นาที/ปี) สำหรับการเชื่อมต่อตลอด 24 ชั่วโมง อุปกรณ์ต้องส่งข้อความแบบ Keep-Alive ("สัญญาณปิง") ที่มีความถี่ตั้งแต่ 20 นาทีถึงทุกๆ 30 วินาทีเพื่อรักษาการเชื่อมต่อ และคุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับข้อความเหล่านี้ ดูรายละเอียดราคาการเชื่อมต่อเพิ่มเติม »

การรับส่งข้อความ

ข้อความจะส่งถ่ายข้อมูลของอุปกรณ์ไปและกลับจาก AWS IoT Core การส่งข้อความจะคิดค่าบริการตามจำนวนข้อความที่ส่งระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับ AWS IoT Core

สำหรับ MQTT และ HTTP คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการส่งข้อความหากข้อความที่ส่งหรือได้รับนั้นเป็นข้อความที่อยู่ในหัวข้อแบบเหมาจ่ายของ Basic Ingest หรือการผสานรวม Alexa Voice Service สำหรับ AWS IoT Core 

คุณสามารถส่งและรับข้อความได้ขนาดสูงสุด 128 กิโลไบต์ (KB) ข้อความจะคิดทุกๆ 5 KB ที่เพิ่มขึ้นมา ตัวอย่างเช่น ข้อความ 8 KB จะคิดค่าบริการเป็นข้อความสองข้อความ

ดูรายละเอียดราคาการส่งข้อความเพิ่มเติม »

 

Device Shadow และรีจิสทรี

Device Shadow จะจัดเก็บสถานะที่ต้องการหรือสถานะที่แท้จริงของอุปกรณ์ และใช้รีจิสทรีเพื่อตั้งชื่อและจัดการอุปกรณ์ การใช้ Device Shadow และรีจิสทรีจะคิดค่าบริการตามจำนวนปฏิบัติการที่เข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลของ Device Shadow หรือรีจิสทรี

ปฏิบัติการของ Device Shadow และรีจิสทรีจะคิดค่าบริการทุกๆ 1 KB ของขนาดบันทึกของ Device Shadow และรีจิสทรีที่เพิ่มขึ้นมา ตัวอย่างเช่น การอัปเดต Device Shadow เป็น 1.5 KB จะคิดค่าบริการเป็นการทำงาน 2 รายการ ดูรายละเอียดราคา Device Shadow และรีจิสทรีเพิ่มเติม >>

Rules Engine

Rules Engine ให้คุณสามารถแปลงข้อมูลของอุปกรณ์ได้โดยใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือฟังก์ชันภายนอก เช่น AWS Lambda แล้วกำหนดเส้นทางข้อมูลไปใช้บริการของ AWS เช่น Amazon S3, Amazon DynamoDB หรือ Amazon Kinesis การใช้งาน Rules Engine จะคิดค่าบริการตามแต่ละครั้งที่กฎมีการทริกเกอร์ และตามจำนวนการดำเนินการที่เกิดขึ้นภายในกฎ โดยมีอย่างน้อยหนึ่งการดำเนินการต่อกฎ

คิดค่าบริการสำหรับกฎและการดำเนินการตามขนาดข้อความที่เพิ่มขึ้น 5 KB ตัวอย่างเช่น กฎที่ประมวลผลข้อความ 5 KB แล้วไม่มีการดำเนินการใดๆ จะคิดค่าบริการเป็นกฎหนึ่งกฎและการดำเนินการหนึ่งรายการ ส่วนกฎที่ประมวลผลข้อความ 8 KB และดำเนินการสองครั้งจะคิดค่าบริการเป็นกฎสองกฎและการดำเนินการสี่รายการ การถ่ายโอนข้อมูล “เข้า” ไปยังและ “ออก” จากการดำเนินการของกฎจากนอกเขต การดำเนินการที่ใช้งานจะมีค่าบริการในอัตราการถ่ายโอนข้อมูล EC2 ตามที่ระบุไว้ที่นี่ข้างใต้หัวข้อ “การถ่ายโอนข้อมูล” ดูรายละเอียดราคาของ Rules Engine เพิ่มเติมที่นี่

Device Advisor

Device Advisor สามารถใช้งานได้ฟรี อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่สัมพันธ์กับการใช้งาน AWS เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบ (เช่น การใช้งาน AWS IoT Core เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบหรือบันทึกสำหรับการทดสอบแต่ละครั้งใน Amazon CloudWatch) ลูกค้าสามารถดูการใช้ทรัพยากร AWS ในบัญชี AWS ได้ และค่าบริการดังกล่าวจะเรียกเก็บในบิล AWS ของนักพัฒนา

AWS Free Tier ที่มี AWS IoT Core

 • การเชื่อมต่อ 2,250,000 นาที
 • 500,000 ข้อความ
 • การทำงานของรีจิสทรีหรือ Device Shadow 225,000 รายการ
 • กฎที่เรียกใช้ 250,000 รายการและการดำเนินการที่เกิดขึ้น 250,000 รายการ

ตัวอย่างเช่น Free Tier ให้คุณสามารถใช้ปริมาณงานได้ถึง 50 อุปกรณ์ โดยที่อุปกรณ์แต่ละเครื่อง:

 • เชื่อมต่อตลอด 24 ชั่วโมงในแต่ละวัน
 • แลกเปลี่ยน 300 ข้อความต่อวัน (ข้อความขนาดไม่เกิน 5 KB)
 • มีการทำงานของรีจิสทรีหรือ Device Shadow 130 รายการต่อวัน (บันทึกของรีจิสทรีหรือ Device Shadow ขนาดไม่เกิน 1 KB)
 • เรียกใช้การดำเนินการ 150 กฎต่อวันซึ่งก่อให้เกิดการดำเนินการหนึ่งรายการ (ข้อความที่ประมวลผลแล้วขนาดไม่เกิน 5 KB)

AWS Free Tier พร้อมให้คุณใช้งานเป็นเวลา 12 เดือนนับจากวันที่คุณสร้างบัญชี AWS เมื่อการใช้งานฟรีของคุณสิ้นสุดลงหรือถ้าแอปพลิเคชันของคุณใช้ Free Usage Tiers เกินที่กำหนด คุณก็เพียงจ่ายตามอัตราข้างต้น Free Usage Tier ใช้ได้ทั่วทุกภูมิภาคของ AWS ยกเว้น GovCloud (US) ในแต่ละเดือน การใช้งานของคุณจะได้รับการคำนวณทั่วทุกภูมิภาคและนำไปใช้กับค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าการใช้งานฟรีจะไม่มีการสะสมจากระยะเวลาการเรียกเก็บเงินหนึ่งรอบไปยังรอบถัดไป

ตัวอย่างราคาสำหรับส่วนประกอบของ AWS IoT Core

ค่าบริการในการเชื่อมต่อ

ตัวอย่างราคา 1

ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวน 10,000 เครื่องกับ AWS IoT Core เป็นเวลา 30 วันจะคำนวณได้ดังนี้

 • นาทีสำหรับการเชื่อมต่อ = 10,000 การเชื่อมต่อ * 60 นาที/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน = 432,000,000 นาทีสำหรับการเชื่อมต่อ
 • ค่าบริการทั้งหมดสำหรับการเชื่อมต่อ = 432,000,000 นาทีสำหรับการเชื่อมต่อ * 0.08 USD/1,000,000 นาทีสำหรับการเชื่อมต่อ = 34.56 USD

ตัวอย่างราคา 2

ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวน 10,000 เครื่องกับ AWS IoT Core เป็นเวลา 15 นาทีในแต่ละชั่วโมงเป็นเวลา 30 วันจะคำนวณได้ดังนี้

 • นาทีสำหรับการเชื่อมต่อ = 10,000 การเชื่อมต่อ * 15 นาที/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน = 108,000,000 นาทีสำหรับการเชื่อมต่อ
 • ค่าบริการทั้งหมดสำหรับการเชื่อมต่อ = 108,000,000 นาทีสำหรับการเชื่อมต่อ * 0.08 USD/1,000,000 นาทีสำหรับการเชื่อมต่อ = 8.64 USD
 

ค่าบริการส่งข้อความ

ตัวอย่างราคา 1

ในระยะเวลา 30 วันนั้น อุปกรณ์ของคุณทำการเผยแพร่ข้อความ 2 KB ทุกๆ ชั่วโมงไปยัง AWS IoT Core และ AWS IoT Core ก็จะส่งแต่ละข้อความไปยังอุปกรณ์อื่นๆ 5 เครื่อง ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ไปยัง AWS IoT Core

 • จำนวนข้อความที่เผยแพร่: 1 ข้อความ/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน = 720 ข้อความ
 • ค่าบริการสำหรับข้อความที่เผยแพร่: 720 ข้อความ * 1 USD/1,000,000 ข้อความ = 0.00072 USD

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆ

 • จำนวนข้อความที่จัดส่ง: 5 ข้อความ/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน = 3,600 ข้อความ
 • ค่าบริการสำหรับข้อความที่จัดส่ง: 3,600 ข้อความ * 1 USD/1,000,000 ข้อความ = 0.0036 USD

ค่าบริการส่งข้อความทั้งหมด

 • ค่าบริการส่งข้อความทั้งหมด = ค่าบริการสำหรับข้อความที่เผยแพร่ + ค่าบริการสำหรับข้อความที่จัดส่ง
 • ค่าบริการส่งข้อความทั้งหมด = 0.00072 USD + 0.0036 USD = 0.00432 USD

ตัวอย่างราคา 2

ในระยะเวลา 30 วันนั้น อุปกรณ์ของคุณทำการเผยแพร่ข้อความ 8 KB ทุกๆ ชั่วโมงไปยัง AWS IoT Core ส่งข้อความ 4 จาก 10 ข้อความไปยัง Rules Engine ผ่าน Basic Ingest ค่าบริการส่งข้อความจะคำนวณได้ดังนี้:

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ไปยัง AWS IoT Core

 • เนื่องจากแต่ละข้อความมีขนาดใหญ่กว่า 5 KB จึงคิดค่าบริการเป็น 2 ข้อความ (5 KB)
 • จำนวนข้อความที่เผยแพร่ผ่าน Basic Ingest: 2 * (4 ข้อความ/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน) = 5,760 ข้อความ
 • จำนวนข้อความที่เผยแพร่ค้างอยู่: 2 * (6 ข้อความ/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน) = 8,640 ข้อความ
 • ค่าบริการส่งข้อความสำหรับข้อความที่เผยแพร่ผ่าน Basic Ingest: ฟรี
 • ค่าบริการส่งข้อความสำหรับข้อความที่เผยแพร่ค้างอยู่: 8,640 ข้อความ * 1 USD/1,000,000 ข้อความ = 0.00864 USD
 • ค่าบริการส่งข้อความทั้งหมด = ค่าบริการส่งข้อความสำหรับข้อความที่เผยแพร่ผ่าน Basic Ingest + ค่าบริการส่งข้อความสำหรับข้อความที่เผยแพร่ค้างอยู่ = 0 USD + 0.00864 USD = 0.00864 USD
 
ตัวอย่างราคาที่ 3
 
ตลอดระยะเวลา 30 วัน อุปกรณ์ LoRaWAN ของคุณจะเผยแพร่หนึ่งข้อความทุกๆ 15 นาที ไปยัง AWS IoT Core for LoRaWAN แอปพลิเคชันจะส่งข้อความไปยังอุปกรณ์วันละสองครั้งเพื่อเปลี่ยนสถานะของอุปกรณ์ และอุปกรณ์ก็จะส่งคำขอเข้าร่วมเพื่อรักษาความปลอดภัยให้เซสชันอุปกรณ์สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้
 
ค่าอัปลิงค์:
 
 • จำนวนข้อความอัปลิงค์: 4 ข้อความ/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน = 2,880 ข้อความ
 • ค่าบริการสำหรับข้อความอัปลิงค์: 2880 ข้อความ * $2.3/1,000,000 ข้อความ = $0.006624

ค่าดาวน์ลิงก์:

 • จำนวนข้อความดาวน์ลิงค์: 2 ข้อความ/วัน * 30 วัน = 60 ข้อความ
 • ค่าบริการสำหรับข้อความดาวน์ลิงค์: 60 ข้อความ * $2.3/1,000,000 ข้อความ = $0.000138

ค่าคำขอเข้าร่วม:

 • จำนวนข้อความเข้าร่วม: 1 ข้อความ/สัปดาห์ * 4 สัปดาห์ = 4 ข้อความ
 • ค่าบริการสำหรับข้อความเข้าร่วม: 4 ข้อความ * $2.3/1,000,000 ข้อความ = $0.0000092

ค่าบริการส่งข้อความทั้งหมด

 • ค่าบริการส่งข้อความทั้งหมด = ค่าบริการข้อความอัปลิงค์ + ค่าบริการข้อความดาวน์ลิงค์ + ค่าบริการข้อความเข้าร่วม
 • ค่าบริการส่งข้อความทั้งหมด = $0.0067712

ค่าบริการสำหรับ Device Shadow และรีจิสทรี

ตัวอย่างราคา 1

อุปกรณ์ของคุณเรียกใช้การอัปเดต Device Shadow 1 ล้านครั้ง ขนาดบันทึกของ Device Shadow สำหรับการอัปเดตแต่ครั้งคือ 1.5 KB ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

 • เนื่องจาก Device Shadow มีขนาดเกิน 1 KB การดำเนินการจะคิดค่าบริการที่ KB ถัดไป (2 KB) เป็นการดำเนินการ 2 รายการ
 • ค่าบริการทั้งหมดสำหรับ Device Shadow = 2 การดำเนินการ * 1,000,000 * 1.25 USD/1,000,000 การดำเนินการ = 2.50 USD

ตัวอย่างราคา 2

ในระยะเวลา 30 วันนั้น คุณเรียก ListThing API 100 ครั้ง แต่ละครั้ง API จะส่งกลับบันทึก 500 รายการและขนาดของแต่ละบันทึกคือ 1 KB ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

 • คำขอรีจิสทรี = 100 คำขอ * 500 = 50,000 คำขอ
 • ค่าบริการทั้งหมดสำหรับรีจิสทรี = 50,000 คำขอ * 1.25 USD/1,000,000 คำขอ = 0.0625 USD

ค่าบริการสำหรับ Rules Engine

ตัวอย่างราคา 1

อุปกรณ์ของคุณเรียกใช้ 1 ล้านกฎ แต่ละกฎจะส่งต่อข้อมูลไปยัง Amazon S3 ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการดำเนินการหนึ่งรายการ ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

 • ค่าบริการสำหรับกฎ = 1,000,000 กฎที่เรียกใช้ * 0.15 USD/1,000,000 กฎที่เรียกใช้ = 0.15 USD
 • ค่าบริการสำหรับการดำเนินการ = 1,000,000 กฎที่เรียกใช้ * 1 การดำเนินการที่เกิดขึ้น/กฎที่เรียกใช้ * 0.15 USD/1,000,000 การดำเนินการที่เกิดขึ้น = 0.15 USD
 • ค่าบริการสำหรับ Rules Engine ทั้งหมด = ค่าบริการสำหรับกฎ + ค่าบริการสำหรับการดำเนินการ = 0.15 USD + 0.15 USD = 0.30 USD

ตัวอย่างราคา 2

อุปกรณ์ของคุณเรียกใช้ 1 ล้านกฎ แต่ละกฎจะเรียกฟังก์ชันภายนอก แล้วส่งต่อข้อมูลไปยัง Amazon S3 ดังนั้นจึงถือว่าใช้หนึ่งการดำเนินการ ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

 • ค่าบริการสำหรับกฎ = 1,000,000 กฎที่เรียกใช้ * 0.15 USD/1,000,000 กฎที่เรียกใช้ = 0.15 USD
 • ค่าบริการสำหรับการดำเนินการ = 1,000,000 กฎที่เรียกใช้ * 2 การดำเนินการที่เกิดขึ้น/กฎที่เรียกใช้ * 0.15 USD/1,000,000 การดำเนินการที่เกิดขึ้น = 0.30 USD
 • ค่าบริการสำหรับ Rules Engine ทั้งหมด = ค่าบริการสำหรับ Rules + ค่าดำเนินการ = $0.15 + $0.30 = $0.45

ตัวอย่างราคาสำหรับปริมาณงานที่ใช้ส่วนประกอบ AWS IoT Core ทั้งหมด

อุปกรณ์ 100,000 เครื่องจะเชื่อมต่อกับ AWS IoT Core ได้อย่างคงที่เป็นเวลา 30 วัน ในแต่ละวัน อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะแลกเปลี่ยนข้อความขนาด ขนาด 1 K จำนวน 325 ข้อความ ในบรรดา 325 ข้อความมีการเรียกใช้การอัปเดต Device Shadow 100 ครั้งและมีการเรียกใช้กฎที่ใช้หนึ่งการดำเนินการ 200 ครั้ง ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

ค่าบริการในการเชื่อมต่อ

 • นาทีสำหรับการเชื่อมต่อ = 100,000 การเชื่อมต่อ * 60 นาที/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน = 4,320,000,000 นาทีสำหรับการเชื่อมต่อ
 • ค่าบริการในการเชื่อมต่อ = 4,320,000,000 นาทีสำหรับการเชื่อต่อ * 0.08 USD/1,000,000 นาทีสำหรับการเชื่อมต่อ = 345.60 USD

ค่าบริการส่งข้อความ

 • ข้อความ = 100,000 อุปกรณ์ * 325 ข้อความ/อุปกรณ์ต่อวัน * 30 วัน = 975,000,000 ข้อความ
 • ค่าบริการในการส่งข้อความ = 975,000,000 ข้อความ * 1.00 USD/1,000,000 ข้อความ = 975.00 USD

ค่าบริการสำหรับ Device Shadow และรีจิสทรี

 • ค่าบริการสำหรับ Device Shadow = 100,000 อุปกรณ์ * 100 คำขอ/อุปกรณ์ต่อวัน * 30 วัน = 300,000,000 คำขอ
 • ขนาด Device Shadow จะน้อยกว่า 1 KB ดังนั้นจึงปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวน KB ที่ใกล้เคียงที่สุด (1 KB)
 • ค่าบริการสำหรับ Device Shadow = 300,000,000 คำขอ * 1.25 USD/1,000,000 ปฏิบัติการ = 375.00 USD

ค่าบริการสำหรับ Rules Engine  

 • กฎที่เรียกใช้ = 100,000 อุปกรณ์ * 200 กฎที่เรียกใช้/อุปกรณ์ต่อวัน * 30 วัน = 600,000,000 กฎที่เรียกใช้
 • การดำเนินการที่เกิดขึ้น = 600,000,000 กฎที่เรียกใช้ * 1 การดำเนินการที่เกิดขึ้น/กฎที่เรียกใช้ = 600,000,000 การดำเนินการที่เกิดขึ้น
 • ค่าบริการสำหรับกฎ = 600,000,000 กฎที่เรียกใช้ * 0.15 USD/1,000,000 กฎที่เรียกใช้ = 90.00 USD
 • ค่าบริการสำหรับการดำเนินการ = 600,000,000 การดำเนินการที่เกิดขึ้น * 0.15 USD/1,000,000 การดำเนินการที่เกิดขึ้น = 90.00 USD
 • ค่าบริการสำหรับ Rules Engine ทั้งหมด = 90.00 USD + 90.00 USD = 180.00 USD

ค่าบริการสำหรับปริมาณงานทั้งหมด

 • ค่าบริการทั้งหมด = 346.60 USD + 975.00 USD + 375.00 USD + 180.00 USD = 1,876.60 USD

 

โปรดทราบ AWS IoT Core ไม่จำหน่ายบริการโทรคมนาคมและบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ให้บริการในการเชื่อมต่อ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรของ AWS IoT Core

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา