AWS IoT Core ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT หลายพันล้านเครื่องได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัย ทั้งยังกำหนดเส้นทางข้อความ IoT หลายล้านล้านรายการไปยังบริการของ AWS และอุปกรณ์อื่นๆ โดยไม่ต้องมีการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนประกอบที่ใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้งานขั้นต่ำหรือบังคับ คุณจะได้รับการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหากสำหรับการเชื่อมต่อ, การรับส่งข้อความ, การใช้งาน Device Shadow (พื้นที่จัดเก็บสถานะของอุปกรณ์) การใช้งานรีจิสทรี (พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของอุปกรณ์) และการใช้งาน Rules Engine (การแปลงและการกำหนดเส้นทางข้อความ) แนวทางนี้มอบความโปร่งใสและราคาที่ไม่แพงแก่คุณโดยไม่คำนึงถึงประเภทปริมาณงาน

AWS Free Tier ที่มี AWS IoT Core

AWS Free Tier พร้อมให้ลูกค้า AWS IoT Core ใช้งานเป็นเวลา 12 เดือนนับจากวันที่คุณสร้างบัญชี AWS เมื่อการใช้งานฟรีของคุณสิ้นสุดลงหรือหากแอปพลิเคชันของคุณใช้ Free Usage Tier เกินที่กำหนดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณก็เพียงจ่ายตามอัตราราคา AWS IoT Core

 • การเชื่อมต่อ 2,250,000 นาที 
 • 500,000 ข้อความ
 • การทำงานของรีจิสทรีหรือ Device Shadow 225,000 รายการ
 • กฎที่เรียกใช้ 250,000 รายการและการดำเนินการที่เกิดขึ้น 250,000 รายการ

ตัวอย่างเช่น Free Tier ให้คุณสามารถใช้ปริมาณงานได้ถึง 50 อุปกรณ์ โดยที่อุปกรณ์แต่ละเครื่อง:

 • เชื่อมต่อตลอด 24 ชั่วโมงในแต่ละวัน
 • แลกเปลี่ยน 300 ข้อความต่อวัน (ข้อความขนาดไม่เกิน 5 KB)
 • มีการทำงานของรีจิสทรีหรือ Device Shadow 130 รายการต่อวัน (บันทึกของรีจิสทรีหรือ Device Shadow ขนาดไม่เกิน 1 KB)
 • เรียกใช้การดำเนินการ 150 กฎต่อวันซึ่งก่อให้เกิดการดำเนินการหนึ่งรายการ (ข้อความที่ประมวลผลแล้วขนาดไม่เกิน 5 KB) 

Free Usage Tier ใช้ได้ทั่วทุกรีเจี้ยนของ AWS ยกเว้นรีเจี้ยน GovCloud (สหรัฐฯ) ในแต่ละเดือน การใช้งานของคุณจะได้รับการคำนวณทั่วทุกรีเจี้ยนและมีผลกับค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าการใช้งานฟรีจะไม่ทบจากระยะเวลาการเรียกเก็บเงินหนึ่งรอบไปยังรอบถัดไป

ตรวจสอบราคาอย่างรวดเร็ว

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อจะสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับ AWS IoT Core การเชื่อมต่อจะคิดค่าบริการเมื่อเกิน 1 นาทีและขึ้นอยู่กับเวลาทั้งหมดที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับ AWS IoT Core

ตัวอย่างเช่น ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คุณจะต้องจ่าย 0.042 USD ต่ออุปกรณ์ต่อปี (หนึ่งการเชื่อมต่อ * 0.08 USD/1,000,000 นาทีของการเชื่อมต่อ * 525,600 นาที/ปี) สำหรับการเชื่อมต่อทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง อุปกรณ์ต้องส่งข้อความแบบคงสถานะการเชื่อมต่อ ("สัญญาณปิง") ที่มีความถี่ตั้งแต่ 20 นาทีถึงทุกๆ 30 วินาทีเพื่อรักษาการเชื่อมต่อ และคุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับข้อความเหล่านี้ ดูรายละเอียดราคาการเชื่อมต่อเพิ่มเติม »

การรับส่งข้อความ

ข้อความจะส่งถ่ายข้อมูลของอุปกรณ์ไปและกลับจาก AWS IoT Core การส่งข้อความจะคิดค่าบริการตามจำนวนข้อความที่ส่งระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับ AWS IoT Core

สำหรับ MQTT และ HTTP คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการส่งข้อความหากข้อความที่ส่งหรือได้รับนั้นเป็นข้อความที่อยู่ในหัวข้อแบบเหมาจ่ายของ Basic Ingest หรือการผสานรวม Alexa Voice Service สำหรับ AWS IoT Core 

คุณสามารถส่งและรับข้อความได้ในขนาดสูงสุด 128 กิโลไบต์ (KB) ข้อความจะคิดค่าบริการทุกๆ 5 KB ที่เพิ่มขึ้นมา ตัวอย่างเช่น ข้อความ 8 KB จะคิดค่าบริการเป็นข้อความสองข้อความ

ดูรายละเอียดราคาการรับส่งข้อความเพิ่มเติม »

 

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านทางอากาศ (FUOTA) ช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งมอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ไปยังอุปกรณ์ในภาคสนามโดยใช้ LoRaWAN Multicast (MC) และกลไกการกระจายที่กำหนดโดย LoRa Alliance  แต่ละ FUOTA จะได้รับการกำหนดเป็นงานหนึ่งงาน

หากคุณสร้างงาน FUOTA ให้กับกลุ่มอุปกรณ์ 1,000 เครื่อง ระบบจะคิดค่าบริการคุณสำหรับ 1,000 งาน ลูกค้าจะได้รับงาน FUOTA ฟรี 100 งานแรก

Device Shadow และรีจิสทรี

Device Shadow จะจัดเก็บสถานะที่ต้องการหรือสถานะที่แท้จริงของอุปกรณ์ และใช้รีจิสทรีเพื่อตั้งชื่อและจัดการอุปกรณ์ การใช้ Device Shadow และรีจิสทรีจะคิดค่าบริการตามจำนวนการดำเนินการที่เข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลของ Device Shadow หรือรีจิสทรี

ปฏิบัติการของ Device Shadow และรีจิสทรีจะคิดค่าบริการทุกๆ 1 KB ของขนาดบันทึกของ Device Shadow และรีจิสทรีที่เพิ่มขึ้นมา ตัวอย่างเช่น การอัปเดตบันทึก Device Shadow ขนาด 1.5 KB จะคิดค่าบริการเป็นการดำเนินการสองรายการ ดูรายละเอียดราคา Device Shadow และรีจิสทรีเพิ่มเติม »

Rules Engine

Rules Engine ช่วยให้คุณสามารถแปลงข้อมูลของอุปกรณ์ได้โดยใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือฟังก์ชันภายนอก เช่น AWS Lambda แล้วกำหนดเส้นทางข้อมูลไปยังบริการของ AWS เช่น Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon DynamoDB หรือ Amazon Kinesis การใช้งาน Rules Engine จะคิดค่าบริการในแต่ละครั้งที่มีการเรียกใช้กฎ และตามจำนวนการดำเนินการที่เกิดขึ้นภายในกฎ โดยมีอย่างน้อยหนึ่งการดำเนินการต่อกฎ

คิดค่าบริการสำหรับกฎและการดำเนินการตามขนาดข้อความที่เพิ่มขึ้น 5 KB ตัวอย่างเช่น กฎที่ประมวลผลข้อความ 5 KB แล้วไม่มีการดำเนินการใดๆ จะคิดค่าบริการเป็นกฎหนึ่งกฎและการดำเนินการหนึ่งรายการ ส่วนกฎที่ประมวลผลข้อความ 8 KB และดำเนินการสองครั้งจะคิดค่าบริการเป็นกฎสองกฎและการดำเนินการสี่รายการ นอกจากนี้ สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล “เข้า” ไปยังและ “ออก” จากการดำเนินการของกฎจากนอกรีเจี้ยน การดำเนินการที่ใช้งานจะมีค่าบริการในอัตราการถ่ายโอนข้อมูล Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ตามที่ระบุไว้ที่นี่ใต้หัวข้อ “การถ่ายโอนข้อมูล” ดูรายละเอียดราคาของ Rules Engine เพิ่มเติมที่นี่ »

Device Advisor

Device Advisor สามารถใช้งานได้ฟรี อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่สัมพันธ์กับการใช้งาน AWS เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบ (เช่น การใช้งาน AWS IoT Core เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบหรือบันทึกสำหรับการทดสอบแต่ละครั้งใน Amazon CloudWatch) ลูกค้าสามารถดูการใช้ทรัพยากร AWS ในบัญชี AWS ได้ และค่าบริการดังกล่าวจะเรียกเก็บในบิล AWS ของนักพัฒนา

ตัวอย่างราคาสำหรับส่วนประกอบของ AWS IoT Core

ค่าบริการในการเชื่อมต่อ

ตัวอย่างที่ 1

คุณมีอุปกรณ์ 10,000 เครื่องที่รักษาการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องกับ AWS IoT Core ในรีเจี้ยนยุโรป (ไอร์แลนด์) เป็นเวลา 30 วัน อัตราการเชื่อมต่อสำหรับรีเจี้ยนคือ 0.08 USD/1,000,000 นาทีของการเชื่อมต่อ ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

 • นาทีของการเชื่อมต่อ = 10,000 การเชื่อมต่อ * 60 นาที/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน = 432,000,000 นาทีของการเชื่อมต่อ
 • ค่าบริการทั้งหมดสำหรับการเชื่อมต่อ = 432,000,000 นาทีของการเชื่อมต่อ * 0.08 USD/1,000,000 นาทีของการเชื่อมต่อ = 34.56 USD

ตัวอย่างที่ 2

ในตัวอย่างนี้ อุปกรณ์ 10,000 เครื่องเดียวกันเชื่อมต่อกับ AWS IoT Core ในรีเจี้ยนยุโรป (ไอร์แลนด์) เพียง 15 นาทีต่อชั่วโมง ทุกชั่วโมงเป็นเวลา 30 วัน ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

 • นาทีของการเชื่อมต่อ = 10,000 การเชื่อมต่อ * 15 นาที/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน = 108,000,000 นาทีของการเชื่อมต่อ
 • ค่าบริการทั้งหมดสำหรับการเชื่อมต่อ = 108,000,000 นาทีของการเชื่อมต่อ * 0.08 USD/1,000,000 นาทีของการเชื่อมต่อ = 8.64 USD
 

ค่าบริการรับส่งข้อความ

ตัวอย่างที่ 1

ลองนึกภาพว่าคุณมีอุปกรณ์หนึ่งเครื่องที่เผยแพร่ข้อความขนาด 2 KB ทุกชั่วโมงไปยัง AWS IoT Core ในรีเจี้ยนยุโรป (ไอร์แลนด์) เป็นเวลา 30 วัน จากนั้น AWS IoT Core จะส่งข้อความ (2 KB) แต่ละข้อความไปยังอุปกรณ์อื่นๆ อีกห้าเครื่องในรีเจี้ยนเดียวกัน อัตราการรับส่งข้อความ MQTT และ HTTP สำหรับหนึ่งพันล้านข้อความแรกคือ 1 USD/1,000,000 ข้อความ ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ไปยัง AWS IoT Core

 • จำนวนข้อความที่เผยแพร่: 1 ข้อความ/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน = 720 ข้อความ
 • ค่าบริการสำหรับข้อความที่เผยแพร่: 720 ข้อความ * 1 USD/1,000,000 ข้อความ = 0.00072 USD

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆ

 • จำนวนข้อความที่จัดส่ง: 5 ข้อความ/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน = 3,600 ข้อความ
 • ค่าบริการสำหรับข้อความที่จัดส่ง: 3,600 ข้อความ * 1 USD/1,000,000 ข้อความ = 0.0036 USD

ค่าบริการทั้งหมดสำหรับการรับส่งข้อความ

 • ค่าบริการทั้งหมดสำหรับการรับส่งข้อความ = ค่าบริการสำหรับข้อความที่เผยแพร่ + ค่าบริการสำหรับข้อความที่จัดส่ง
 • ค่าบริการทั้งหมดสำหรับการรับส่งข้อความ = 0.00072 USD + 0.0036 USD = 0.00432 USD

ตัวอย่างที่ 2

สำหรับตัวอย่างนี้ คุณมีอุปกรณ์หนึ่งเครื่องที่เผยแพร่ข้อความขนาด 8 KB จำนวนสิบข้อความทุกชั่วโมงไปยัง AWS IoT Core ในรีเจี้ยนยุโรป (ไอร์แลนด์) เป็นเวลา 30 วัน จากสิบข้อความที่ส่งทุกชั่วโมง จะมีการส่งสี่ข้อความไปยัง AWS IoT Core Rules Engine ผ่าน Basic Ingest เนื่องจากในตัวอย่างนี้คุณกำลังใช้ MQTT หรือ HTTP คุณจึงไม่ต้องเสียค่าบริการรับส่งข้อความสำหรับสี่ข้อความที่ส่งหรือได้รับโดยใช้หัวข้อแบบเหมาจ่ายของ Basic Ingest อีกหกข้อความจะได้รับการเผยแพร่ในอัตรา 1 USD/1,000,000 ข้อความสำหรับหนึ่งพันล้านข้อความแรก ค่าบริการรับส่งข้อความจะคำนวณได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ไปยัง AWS IoT Core

เนื่องจากแต่ละข้อความมีขนาดใหญ่กว่า 5 KB จึงคิดค่าบริการเป็นสองข้อความ (5 KB)

 • จำนวนข้อความที่เผยแพร่ผ่าน Basic Ingest: 2 ข้อความที่คิดค่าบริการ * (4 ข้อความ/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน) = 5,760 ข้อความ
 • จำนวนข้อความที่เผยแพร่ที่เหลืออยู่: 2 ข้อความที่คิดค่าบริการ * (6 ข้อความ/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน) = 8,640 ข้อความ
 • ค่าบริการรับส่งข้อความสำหรับข้อความที่เผยแพร่ผ่าน Basic Ingest: 5,760 ข้อความ * 0 USD = ฟรี
 • ค่าบริการรับส่งข้อความสำหรับข้อความที่เผยแพร่ที่เหลืออยู่: 8,640 ข้อความ * 1 USD/1,000,000 ข้อความ = 0.00864 USD

ค่าบริการทั้งหมดสำหรับการรับส่งข้อความ = ค่าบริการรับส่งข้อความสำหรับข้อความที่เผยแพร่ผ่าน Basic Ingest + ค่าบริการรับส่งข้อความสำหรับข้อความที่เผยแพร่ที่เหลืออยู่ = 0 USD + 0.00864 USD = 0.00864 USD

 
ตัวอย่างที่ 3
 
คุณมีอุปกรณ์ LoRaWAN หนึ่งเครื่องที่เผยแพร่หนึ่งข้อความทุกๆ 15 นาที (4 ข้อความต่อชั่วโมง) ไปยัง AWS IoT Core LoRaWAN ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เป็นเวลา 30 วัน แอปพลิเคชันจะส่งข้อความไปยังอุปกรณ์วันละสองครั้งเพื่อเปลี่ยนสถานะของอุปกรณ์ และอุปกรณ์ก็จะส่งคำขอเข้าร่วมเพื่อรักษาความปลอดภัยให้เซสชันอุปกรณ์สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง (ปัดเศษเป็นสี่สัปดาห์ในตัวอย่างแบบ 30 วันนี้) ราคาการรับส่งข้อความ LoRaWAN ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) สำหรับหนึ่งพันล้านข้อความแรกคือ 2.3 USD/1,000,000 ข้อความ ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้
 
ค่าอัปลิงก์:
 
 • จำนวนข้อความอัปลิงก์: 4 ข้อความ/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน = 2,880 ข้อความ
 • ค่าบริการสำหรับข้อความอัปลิงก์: 2,880 ข้อความ * 2.3 USD/1,000,000 ข้อความ = 0.006624 USD

ค่าดาวน์ลิงก์:

 • จำนวนข้อความดาวน์ลิงก์: 2 ข้อความ/วัน * 30 วัน = 60 ข้อความ
 • ค่าบริการสำหรับข้อความดาวน์ลิงก์: 60 ข้อความ * 2.3 USD/1,000,000 ข้อความ = 0.000138 USD

ค่าคำขอเข้าร่วม:

 • จำนวนข้อความเข้าร่วม: 1 ข้อความ/สัปดาห์ * 4 สัปดาห์ = 4 ข้อความ
 • ค่าบริการสำหรับข้อความเข้าร่วม: 4 ข้อความ * 2.3 USD/1,000,000 ข้อความ = 0.0000092 USD

ค่าบริการทั้งหมดสำหรับการรับส่งข้อความ:

 • ค่าบริการทั้งหมดสำหรับการรับส่งข้อความ = ค่าบริการสำหรับข้อความอัปลิงก์ + ค่าบริการสำหรับข้อความดาวน์ลิงก์ + ค่าบริการสำหรับข้อความเข้าร่วม
 • ค่าบริการทั้งหมดสำหรับการรับส่งข้อความ = 0.006624 USD + 0.000138 USD + 0.0000092 USD = 0.0067712 USD

ค่าบริการสำหรับ Device Shadow และรีจิสทรี

ตัวอย่างที่ 1

คุณมีอุปกรณ์ 100 เครื่องที่เรียกใช้การอัปเดต Device Shadow ทั้งหมด 1,000,000 เครื่องในรีเจี้ยนแคนาดา (ภาคกลาง) ขนาดบันทึกของ Device Shadow สำหรับการอัปเดตแต่ละครั้งคือ 1.5 KB อัตรา Device Shadow และรีจิสทรีสำหรับรีเจี้ยนแคนาดา (ภาคกลาง) คือ 1.25 USD/1,000,000 การดำเนินการ ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

เนื่องจาก Device Shadow มีขนาดเกิน 1 KB การดำเนินการจะคิดค่าบริการที่ KB ถัดไป (2 KB) เป็นการดำเนินการสองรายการ

ค่าบริการสำหรับ Device Shadow ทั้งหมด = 2 การดำเนินการ * 1,000,000 การอัปเดต * 1.25 USD/1,000,000 การดำเนินการ = 2.50 USD

ตัวอย่างที่ 2

โซลูชันของคุณข้างต้นจะเรียกใช้ ListThing API 100 ครั้งใน 30 วัน แต่ละครั้ง API จะส่งคืนบันทึก 500 รายการ ขนาดของแต่ละบันทึกคือ 1 KB ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

คำขอรีจิสทรี = 100 คำขอ * 500 = 50,000 คำขอ

ค่าบริการทั้งหมดสำหรับรีจิสทรี = 50,000 คำขอ * 1.25 USD/1,000,000 คำขอ = 0.0625 USD

ค่าบริการสำหรับ Rules Engine

ตัวอย่างที่ 1

คุณมีอุปกรณ์ 100 เครื่องที่เรียกใช้กฎทั้งหมด 1,000,000 กฎในรีเจี้ยนแคนาดา (ภาคกลาง) แต่ละกฎจะส่งต่อข้อมูลไปยัง Amazon S3 ดังนั้นจึงเรียกใช้การดำเนินการหนึ่งรายการ อัตราสำหรับทั้งกฎที่เรียกใช้และการดำเนินการที่เกิดขึ้นในแคนาดา (ภาคกลาง) คือ 0.15 USD (ต่อหนึ่งล้านกฎที่เรียกใช้ / ต่อการดำเนินการหนึ่งล้านรายการที่เกิดขึ้น) ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

 • ค่าบริการสำหรับกฎที่เรียกใช้ = 1,000,000 กฎที่เรียกใช้ * 0.15 USD/1,000,000 กฎที่เรียกใช้ = 0.15 USD
 • ค่าบริการสำหรับการดำเนินการที่เกิดขึ้น = 1,000,000 กฎที่เรียกใช้ * 1 การดำเนินการที่เกิดขึ้น/กฎที่เรียกใช้ * 0.15 USD/1,000,000 การดำเนินการที่เกิดขึ้น = 0.15 USD

ค่าบริการทั้งหมดสำหรับ Rules Engine = ค่าบริการสำหรับกฎ + ค่าบริการสำหรับการดำเนินการ = 0.15 USD + 0.15 USD = 0.30 USD

ตัวอย่างที่ 2

สำหรับตัวอย่างนี้ อุปกรณ์ 100 เครื่องเดียวกันข้างต้นจะเรียกใช้กฎทั้งหมด 1,000,000 กฎในรีเจี้ยนแคนาดา (ภาคกลาง) อย่างไรก็ตาม แต่ละกฎยังเรียกฟังก์ชันภายนอก แล้วส่งต่อข้อมูลไปยัง Amazon S3 ดังนั้นจึงเรียกใช้การดำเนินการสองรายการ ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

 • ค่าบริการสำหรับกฎที่เรียกใช้ = 1,000,000 กฎที่เรียกใช้ * 0.15 USD/1,000,000 กฎที่เรียกใช้ = 0.15 USD
 • ค่าบริการสำหรับการดำเนินการที่เกิดขึ้น = 1,000,000 กฎที่เรียกใช้ * 2 การดำเนินการที่เกิดขึ้น/กฎที่เรียกใช้ * 0.15 USD/1,000,000 การดำเนินการที่เกิดขึ้น = 0.30 USD

ค่าบริการทั้งหมดสำหรับ Rules Engine = ค่าบริการสำหรับกฎ + ค่าบริการสำหรับการดำเนินการ = 0.15 USD + 0.30 USD = 0.45 USD

ตัวอย่างราคาสำหรับปริมาณงานที่ใช้ส่วนประกอบ AWS IoT Core ทั้งหมด

คุณมีอุปกรณ์ 100,000 เครื่องที่รักษาการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องกับ AWS IoT Core เป็นเวลา 30 วันในรีเจี้ยนยุโรป (ไอร์แลนด์) ในแต่ละวัน อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะส่งข้อความขนาด 1 KB จำนวน 325 ข้อความ จาก 325 ข้อความที่ส่งต่ออุปกรณ์ในแต่ละวัน จะมี 100 ข้อความที่เรียกใช้การอัปเดต Device Shadow และอีก 200 ข้อความที่เรียกใช้กฎที่ดำเนินการหนึ่งรายการ ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

ค่าบริการในการเชื่อมต่อ

 • นาทีของการเชื่อมต่อ = 100,000 การเชื่อมต่อ * 60 นาที/ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง/วัน * 30 วัน = 4,320,000,000 นาทีของการเชื่อมต่อ
 • ค่าบริการในการเชื่อมต่อ = 4,320,000,000 นาทีของการเชื่อต่อ * 0.08 USD/1,000,000 นาทีของการเชื่อมต่อ = 345.60 USD

ค่าบริการรับส่งข้อความ

 • ข้อความ = 100,000 อุปกรณ์ * 325 ข้อความ/อุปกรณ์ต่อวัน * 30 วัน = 975,000,000 ข้อความ
 • ค่าบริการรับส่งข้อความ = 975,000,000 ข้อความ * 1.00 USD/1,000,000 ข้อความ = 975.00 USD

ค่าบริการสำหรับ Device Shadow และรีจิสทรี

 • คำขอสำหรับ Device Shadow = 100,000 อุปกรณ์ * 100 คำขอ/อุปกรณ์ต่อวัน * 30 วัน = 300,000,000 คำขอ
 • ขนาด Device Shadow จะน้อยกว่า 1 KB ดังนั้นจึงปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวน KB ที่ใกล้เคียงที่สุด (1 KB)
 • ค่าบริการสำหรับ Device Shadow = 300,000,000 คำขอ * 1.25 USD/1,000,000 การดำเนินการ = 375.00 USD

ค่าบริการสำหรับ Rules Engine  

 • กฎที่เรียกใช้ = 100,000 อุปกรณ์ * 200 กฎที่เรียกใช้/อุปกรณ์ต่อวัน * 30 วัน = 600,000,000 กฎที่เรียกใช้
 • การดำเนินการที่เกิดขึ้น = 600,000,000 กฎที่เรียกใช้ * 1 การดำเนินการที่เกิดขึ้น/กฎที่เรียกใช้ = 600,000,000 การดำเนินการที่เกิดขึ้น
 • ค่าบริการสำหรับกฎที่เรียกใช้ = 600,000,000 กฎที่เรียกใช้ * 0.15 USD/1,000,000 กฎที่เรียกใช้ = 90.00 USD
 • ค่าบริการสำหรับการดำเนินการที่เกิดขึ้น = 600,000,000 การดำเนินการที่เกิดขึ้น * 0.15 USD/1,000,000 การดำเนินการที่เกิดขึ้น = 90.00 USD

ค่าบริการทั้งหมดสำหรับ Rules Engine = 90.00 USD + 90.00 USD = 180.00 USD

ค่าบริการสำหรับปริมาณงานทั้งหมด

 • ค่าบริการทั้งหมด = 346.60 USD + 975.00 USD + 375.00 USD + 180.00 USD = 1,876.60 USD

โปรดทราบว่า AWS IoT Core ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายต่อบริการโทรคมนาคมและบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ให้บริการในการเชื่อมต่อ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรของ AWS IoT Core

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา