สำหรับ AWS IoT Device Defender คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่ใช้เท่านั้น และไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือการใช้บริการที่บังคับ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่างหากสำหรับคุณสมบัติการตรวจสอบและคุณสมบัติการตรวจจับ

การตรวจสอบจะติดตามตรวจสอบนโยบาย ใบรับรอง และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมาปฏิบัติ คุณสามารถสร้างรายงานที่ระบุความเบี่ยงเบนจากการตั้งค่าที่แนะนำและนโยบายการเข้าถึงได้ตามกำหนดเวลาหรือตามความต้องการ

การตรวจจับช่วยให้คุณสามารถติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อมูลตัวชี้วัดที่มีค่าสูงในด้านการรักษาความปลอดภัยที่รายงานโดยอุปกรณ์ของคุณ (เช่น จำนวนพอร์ต TCP/IP ที่กำลังรอการติดต่อบนอุปกรณ์ของคุณ หรือรายการ IP ที่อุปกรณ์สื่อสารด้วย) และคลาวด์ (เช่น จำนวนครั้งในการอนุญาตที่ล้มเหลว) จุดข้อมูลตัวชี้วัดด้านการรักษาความปลอดภัยที่รายงานจะถูกเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์ที่ผู้ใช้กำหนด เพื่อระบุลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามคาด ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงจุดอ่อนได้ (เช่น อุปกรณ์ที่สื่อสารกับที่อยู่ IP ที่ไม่รู้จัก) ในกรณีที่ตรวจพบจุดอ่อน ข้อความแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยัง Amazon SNS

ราคาการตรวจสอบ

เมื่อคุณเปิดการตรวจสอบ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ AWS IoT Core ในเดือนนั้น

ราคาการตรวจจับ

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนจุดข้อมูลตัวชี้วัดที่รายงานต่อ AWS IoT Device Defender สำหรับการติดตามตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น จุดข้อมูลตัวชี้วัดคือรายการ IP ที่อุปกรณ์สื่อสารด้วยในเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ละจุดข้อมูลตัวชี้วัดจะถูกวัดค่าโดยเพิ่มครั้งละ 0.1KB คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรายงานตัวชี้วัดใดบ้างและความถี่ในการรายงาน

การตรวจจับจะติดตามตรวจสอบตัวชี้วัดทั้งบนฝั่งอุปกรณ์และฝั่งคลาวด์ โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้ AWS IoT Device Defender เกี่ยวกับวิธีใช้ AWS IoT SDK ในการควบคุมว่าจะรายงานตัวชี้วัดอุปกรณ์ใดบ้าง และความถี่ในการรายงาน ตัวชี้วัดบนคลาวด์ (เช่น จำนวนครั้งในการอนุญาตที่ล้มเหลวจาก AWS IoT Core) จะถูกรายงานทุก 5 นาที คุณสามารถเลือกตัวชี้วัดบนคลาวด์ที่จะรายงานได้จากคอนโซลของ AWS IoT Device Defender หรือผ่านทาง UpdateSecurityProfile API  

 

สำหรับ AWS IoT Device Defender คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่างหากสำหรับการใช้งานในการเชื่อมต่อกับ AWS IoT Core แต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย AWS IoT Core Messaging เพิ่มเติมสำหรับจุดข้อมูลตัวชี้วัดที่รายงานไปยัง AWS IoT Device Defender คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่างหากสำหรับการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง Amazon SNS

Free Tier

AWS Free Tier ให้การใช้งาน AWS IoT Device Defender ดังต่อไปนี้สำหรับลูกค้าใหม่ของ AWS:

  • การตรวจสอบ - สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดในกลุ่มอุปกรณ์ของคุณในเดือนแรก
  • การตรวจจับ - 1 ล้านจุดข้อมูลตัวชี้วัดสำหรับเดือนแรก

การใช้งานเกินระดับดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่ประกาศไว้

ตัวอย่างราคาสำหรับส่วนประกอบของ AWS IoT Device Defender

การตรวจสอบ

คุณมีอุปกรณ์ 10,000 เครื่องที่เชื่อมต่อกับ AWS IoT Core ทุกเดือน ค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับการตรวจสอบจะได้รับการคำนวณดังนี้

ค่าบริการ = 10,000 เครื่อง X 0.0011 USD ต่อเครื่องต่อเดือน = 11 USD ต่อเดือน

การตรวจจับ

อุปกรณ์ 10,000 เครื่องของคุณรายงานตัวชี้วัดหนึ่งตัวในแต่ละเครื่องเช่นกัน (เช่น รายการ IP ที่อุปกรณ์สื่อสารด้วย) ในอัตรา 10 จุดข้อมูลต่อชั่วโมง ค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับการตรวจจับจะได้รับการคำนวณดังนี้

จำนวนจุดข้อมูลตัวชี้วัดต่อเดือน = 10,000 เครื่อง X 1 ตัวชี้วัด X 10 จุดข้อมูลต่อชั่วโมง X 24 ชั่วโมงต่อวัน X 30 วันต่อเดือน = 72 ล้านจุดข้อมูล

ค่าบริการ = 72 ล้านจุดข้อมูลตัวชี้วัดต่อเดือน X 0.25 USD ต่อ 1 ล้านจุดข้อมูลตัวชี้วัด = 18 USD ต่อเดือน

ค่าบริการรายเดือนทั้งสิ้นสำหรับ AWS IoT Device Defender

รวมค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณสำหรับ AWS IoT Device Defender มีดังนี้

ค่าบริการรายเดือนทั้งสิ้น = ค่าตรวจสอบ 11 USD + ค่าตรวจจับ 18 USD = 29.00 USD

สำรวจคุณสมบัติเพิ่มเติมของ AWS IoT Device Defender

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา