เครือข่ายคู่ค้าของ AWS - ความสามารถ

The Next Smart

หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมไอทีที่ซับซ้อนเช่นทุกวันนี้ ต่อเนื่องไปยังวันพรุ่งนี้ และอนาคต การร่วมมือกับคู่ค้าด้านความสามารถของ AWS คือ The Next Smart คู่ค้าของ AWS เหล่านี้มีทั้งความเชี่ยวชาญและความสามารถรอบด้านที่จะช่วยให้ Cloud Journey ของคุณประสบความสำเร็จในทุกๆ ขั้นตอน


ค้นหาคู่ค้าด้านความสามารถของ AWS

คุณสามารถค้นหาคู่ค้าด้านความสามารถของ AWS ได้จากอุตสาหกรรม กรณีใช้งาน หรือปริมาณงาน ความสามารถของ AWS บางส่วนที่จะช่วยให้คุณนึกภาพความสำเร็จที่คุณจะได้รับร่วมกันจาก AWS Cloud มีดังนี้

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ของ AWS

คู่ค้า AWS Data and Analytics Competency ช่วยให้ลูกค้าประเมินและใช้เครื่องมือ เทคนิค และเทคโนโลยีเพื่อทำงานกับข้อมูลทุกขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับ DevOps ของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับ DevOps ของ AWS

คู่ค้า AWS DevOps Competency จัดหาโซลูชันเพื่อช่วยให้ลูกค้าใช้แนวทางการผสานรวมอย่างต่อเนื่องและการจัดส่งอย่างต่อเนื่อง คู่ค้าเหล่านี้ยังสามารถดำเนินการจัดเตรียมและจัดการโครงสร้างพื้นฐานโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือจัดการกำหนดค่าบน AWS

เรียนรู้เพิ่มเติม »

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับประสบการณ์ของลูกค้าดิจิทัลของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับประสบการณ์ของลูกค้าดิจิทัลของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับประสบการณ์ของลูกค้าดิจิทัลของ AWS ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเทคนิค และความสำเร็จในการหาลูกค้าดิจิทัลและการต่ออายุรอบการใช้งานในทุกช่วง                                                                                    

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับการศึกษาของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับการศึกษาของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับการศึกษาของ AWS ได้แสดงให้เห็นความชำนาญด้านอุตสาหกรรมและโซลูชันที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสถาปัตยกรรมของ AWS สำหรับการสอนและการเรียน การบริหารจัดการ และความพยายามในการวิจัยทางวิชาการในการศึกษา

เรียนรู้เพิ่มเติม »

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับบริการทางการเงินของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับบริการทางการเงินของ AWS

คู่ค้า AWS Financial Services Competency แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม โซลูชันแบบพร้อมปรับใช้ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสถาปัตยกรรมของ AWS และมีพนักงานที่ได้รับ AWS Certification

 
คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับหน่วยงานราชการของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับหน่วยงานราชการของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับหน่วยงานราชการของ AWS มีประสบการณ์มากมายในการทำงานกับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการเพื่อส่งมอบงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจและแอปพลิเคชันบน AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับ IoT ของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับ IoT ของ AWS

คู่ค้า AWS IoT Competency ประสบความสำเร็จในการสร้างผลิตภัณฑ์และโซลูชันบน AWS เพื่อสนับสนุนลูกค้าในหลากหลายด้าน ได้แก่ โรงงานอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ พลังงาน รถยนต์ การขนส่ง และการดูแลสุขภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับแมชชีนเลิร์นนิ่งของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับแมชชีนเลิร์นนิ่งของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับแมชชีนเลิร์นนิ่งของ AWS มีโซลูชันซึ่งช่วยให้องค์กรแก้ไขปัญหาด้านข้อมูล ใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งและเวิร์กโฟลว์ด้านวิทยาการข้อมูลได้ หรือมอบความสามารถตาม SaaS ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แอปพลิเคชันปลายทางได้ด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง

เรียนรู้เพิ่มเติม »

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับปริมาณงานจาก Microsoft ของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับปริมาณงานจาก Microsoft ของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับปริมาณงานจาก Microsoft ของ AWS มีความสามารถทางเทคนิคที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและประสบความสำเร็จในการช่วยลูกค้าย้ายข้อมูล จัดการ หรือติดตั้งใช้จริงปริมาณงานจาก Microsoft ไปยัง AWS

เรียนรู้เพิ่มเติม »

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับการย้ายข้อมูลของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับการย้ายข้อมูลของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับการย้ายข้อมูลของ AWS มอบโซลูชันหรือมีประสบการณ์เชิงลึกในการช่วยธุรกิจย้ายข้อมูลไปยัง AWS ได้สำเร็จ โดยดำเนินการผ่านขั้นตอนทั้งหมดของโปรเจกต์การย้ายข้อมูลที่มีความซับซ้อน ได้แก่ การค้นพบ การวางแผน การย้ายข้อมูล และการดำเนินการ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรของ AWS ได้แสดงให้เห็นความสำเร็จโดยการมอบทรัพยากรแบบครบวงจรเพื่อปรับขนาดผลกระทบของภารกิจให้เหมาะสมและผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เรียนรู้เพิ่มเติม »

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับ Oracle ของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับ Oracle ของ AWS

คู่ค้า AWS Oracle Competency ประสบความสำเร็จในการช่วยลูกค้าออกแบบ ปรับใช้ และจัดการปริมาณงานโดยอิงจาก Oracle ที่รันบน AWS Cloud                                                                                      

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับ SAP ของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับ SAP ของ AWS

คู่ค้า AWS SAP Competency ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือลูกค้าให้นำข้อมูลไปใช้ ย้ายข้อมูล และจัดการแอปพลิเคชัน SAP บน AWS Cloud

เรียนรู้เพิ่มเติม »

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับพื้นที่จัดเก็บของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับพื้นที่จัดเก็บของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถสำหรับพื้นที่จัดเก็บของ AWS ประสบความสำเร็จในการช่วยลูกค้าประเมิน รวมถึงใช้เทคนิคและเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพใน AWS Cloud                                                                                          

ดูความสามารถของ AWS ทั้งหมด

ดูความสามารถของ AWS ทั้งหมด

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ AWS Competency ทั้งหมดที่ AWS นำเสนอ เรียกดูรายการทั้งหมด