Amazon Redshift

คลังข้อมูลระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด
แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำคลังข้อมูลบน AWS ด้วย Amazon Redshift (2:07)
แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon Redshift
ลูกค้านับหมื่นรายในปัจจุบันใช้ Amazon Redshift ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับเอกซะไบต์และเรียกใช้การสืบค้นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ทำให้คลังข้อมูลระบบคลาวด์ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย เรียกใช้และปรับขนาดการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของคุณในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐานคลังข้อมูล
เรียนรู้เพิ่มเติม »
แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon Redshift
ลูกค้านับหมื่นรายในปัจจุบันใช้ Amazon Redshift ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับเอกซะไบต์และเรียกใช้การสืบค้นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ซับซ้อน จึงเป็นคลังข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เรียกใช้และปรับขนาดการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของคุณในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐานคลังข้อมูล
เรียนรู้เพิ่มเติม »

วิธีการทำงาน

Amazon Redshift ใช้ SQL เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างและกึ่งมีโครงสร้างในคลังข้อมูล ฐานข้อมูลปฏิบัติการ และที่เก็บข้อมูลดิบ โดยใช้ฮาร์ดแวร์และแมชชีนเลิร์นนิงที่ออกแบบโดย AWS เพื่อมอบประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีที่สุดในทุกระดับขนาด

Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์

เรียกใช้และปรับขนาดการวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดายในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องจัดเตรียมและจัดการคลังข้อมูล

ลองใช้ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม