การทดสอบอย่างต่อเนื่องคืออะไร

การทดสอบอย่างต่อเนื่องคือกระบวนการทดสอบแอปพลิเคชันของคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ดแอปพลิเคชันหรือการกำหนดค่า ความคล่องตัวทางธุรกิจต้องการให้องค์กรลดวงจรการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และนำเสนอคุณสมบัติและการแก้ไขใหม่ ๆ บ่อยครั้ง การทดสอบอย่างต่อเนื่องรวมการทดสอบในทุกขั้นตอนของไปป์ไลน์การนำส่งซอฟต์แวร์เพื่อจับข้อบกพร่องตั้งแต่เนิ่น ๆ และรักษาคุณภาพของซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์จะได้รับการเก็บรักษาเป็นโค้ดควบคู่ไปกับโค้ดของแอปพลิเคชัน และมักจะทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทัศน์การทดสอบอย่างต่อเนื่อง

การทดสอบอย่างต่อเนื่องในการใช้งานจริงคืออะไร

ด้วยการทดสอบอย่างต่อเนื่องในการใช้งานจริง (CTIP) คุณสามารถตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงได้ ข้อบกพร่องบางอย่างอาจไม่ถูกตรวจพบในระหว่างขั้นตอนแรก ๆ ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถใช้เครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์และสคริปต์เพื่อการตรวจจับปัญหาโดยอัตโนมัติ และอนุญาตให้แก้ไขอย่างรวดเร็ว แม้ว่า CTIP จะมีประโยชน์ในการตรวจจับปัญหาซอฟต์แวร์แฝงในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง แต่ก็ไม่ได้แทนที่การทดสอบซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ดำเนินการในระหว่างการพัฒนา 

การทดสอบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับกระบวนการผสานการทำงานอย่างต่อเนื่องและกระบวนการส่งออกโค้ดแบบอัตโนมัติอย่างไร

กระบวนการผสานการทำงานอย่างต่อเนื่องและกระบวนการส่งออกโค้ดแบบอัตโนมัติ (CI/CD) เป็นแนวปฏิบัติ DevOps ที่ปรับสมดุลคุณภาพและความเร็วเมื่อคุณส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้ปลายทาง เมื่อพัฒนาหรืออัปเดตแอปพลิเคชัน นักพัฒนาหลายคนอาจทำการเปลี่ยนแปลงในสาขาของโค้ดที่เกี่ยวข้อง แต่ละสาขามี โค้ดต้นฉบับที่แก้ไขแล้ว นักพัฒนาต้องรวมสาขาเหล่านี้เข้ากับที่เก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันโดยไม่มีความขัดแย้งของโค้ด 

กระบวนการผสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง (CI) คุณสามารถรวมโค้ดโดยอัตโนมัติจากสาขาต่าง ๆ กระบวนการส่งออกโค้ดแบบอัตโนมัติ (CD) จะเตรียมเวอร์ชันพร้อมทำงานของแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับผู้ใช้ปลายทางได้ตลอดเวลา เมื่อใช้ CI และ CD ร่วมกัน จะลดความยุ่งยากในการส่งมอบซอฟต์แวร์ใหม่ ทำให้การเปลี่ยนแปลงโค้ดที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DevOps

การทดสอบอย่างต่อเนื่องใน CI/CD

การทดสอบอย่างต่อเนื่องใน DevOps เป็นหลักการสำคัญที่ขับเคลื่อนตลอดทั้งไปป์ไลน์ CI/CD ทีมซอฟต์แวร์สามารถเลื่อนกลับไปขั้นตอนพัฒนา หรือย้ายกระบวนการทดสอบควบคู่ไปกับการพัฒนา แทนที่จะเก็บการทดสอบไว้ในขั้นตอนท้าย คุณสามารถทำการทดสอบอัตโนมัติในทุกโอกาสระหว่างวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) คุณจะได้ใช้เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบโค้ด เรียกใช้สคริปต์ทดสอบ และค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์

เครื่องมือทดสอบอย่างต่อเนื่องจะทำการทดสอบการทำงานคุณภาพโค้ดและหน่วยโดยอัตโนมัติในระหว่างกระบวนการ CI ในขณะที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงโค้ดของคุณ เครื่องมือเหล่านี้อัตโนมัติการทดสอบขนาดใหญ่รวมถึงรีเกรสชัน การผสานรวม และการทดสอบโหลด ในไปป์ไลน์ CD เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจเพิ่มเติม

แผนภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของไปป์ไลน์ CI/CD ใน เมนเฟรม DevOps

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์

ข้อดีของการทดสอบอย่างต่อเนื่องมีอะไรบ้าง

คุณจะพบข้อดีต่อไปนี้เมื่อคุณรวมเครื่องมือทดสอบอย่างต่อเนื่องในวงจรการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทันสมัย 

เร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณสามารถใช้กระบวนการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งเวลาและความพยายามในการพัฒนาด้วยเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ ตามปกติการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปตามแบบจำลองน้ำตก ซึ่งนักพัฒนาต้องเสร็จสิ้นตามขั้นตอนที่กำหนดก่อนจึงจะขยับไปยังขั้นตอนถัดไป แต่ด้วยแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย เช่น Agile และ DevOps คุณจึงมีวิธีการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เมื่อรวมกับการทดสอบอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถทดสอบและใช้การแก้ไขในขณะที่คุณเขียนโค้ดแทนที่จะรอข้อเสนอแนะจากวิศวกร QA ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถลดเวลาในการออกสู่ตลาด และตอบสนองต่อคำขอคุณสมบัติได้มากขึ้น

ลดต้นทุน

ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์และปัญหาด้านประสิทธิภาพส่งผลต่อการจัดส่งบริการ ซึ่งอาจทำให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แม้จะพยายามอย่างเต็มที่ แต่คุณอาจไม่พบปัญหาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ก่อนการนำไปใช้จริง คุณสามารถใช้เครื่องมือทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมิน ตรวจสอบ และรายงานปัญหาตลอดทั้ง SDLC คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและทรัพยากรได้โดยการค้นหาปัญหาของซอฟต์แวร์ตั้งแต่เนิ่น ๆ ในไปป์ไลน์การพัฒนา การแก้ไขข้อบกพร่องตั้งแต่แรก มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการแก้ไขในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง 

ปรับปรุงคุณภาพโค้ด

เมื่อสร้างซอฟต์แวร์ คุณพยายามปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนโค้ด ซอร์สโค้ดที่มีโครงสร้างดีเข้าใจได้ง่าย จะมีข้อบกพร่องน้อยกว่า และใช้ทรัพยากรการประมวลผลน้อยกว่า คุณสามารถใช้การทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสอดคล้องของโค้ดตลอดทั้งโปรเจกต์ต่าง ๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยความมั่นใจมากขึ้น เมื่อมีการทดสอบหาข้อบกพร่อง ตรวจสอบฟังก์ชันการทำงาน และปัญหาประสิทธิภาพการทำงานอย่างเข้มงวด 

ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม

การทดสอบอย่างต่อเนื่องมีบทบาทสำคัญต่อการมองเห็นการทดสอบซอฟต์แวร์การตลอดขั้นตอนการพัฒนา แต่แทนที่จะดำเนินการในไซโล ทีมพัฒนา QA และทีมปฏิบัติการจะใช้แนวทางเชิงรุกมากขึ้นในการค้นหาข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมการทดสอบ เมื่อรวมเข้ากับ CI/CD คุณสามารถทดสอบโมดูลซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันและสื่อสารผลลัพธ์ได้พร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น นักพัฒนาหลายคนอาจทดสอบคุณสมบัติใหม่พร้อมกัน ในขณะที่ทีมปฏิบัติการกำลังประเมินว่าโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่มีอยู่สามารถรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ 

ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

คุณสามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนการรับมือ เมื่อคุณเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ใหม่ด้วยกลยุทธ์การทดสอบที่แข็งแกร่ง แทนที่จะลดความคาดหวังของลูกค้าด้วยการเปิดตัวที่มีข้อบกพร่อง คุณสามารถใช้เฟรมเวิร์กการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจำลองสถานการณ์ที่เป็นไปได้และคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจากการทดสอบก่อนที่คุณจะปล่อยซอฟต์แวร์เข้าสู่สภาพแวดล้อมการใช้งานจริง ซึ่งหมายความว่า คุณจะสามารถส่งมอบประสบการณ์ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ 

วิธีการทดสอบอย่างต่อเนื่องคืออะไร

การทดสอบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับการทดสอบมากมายที่คุณสามารถใช้ผลิตแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย ใช้งานง่าย และทำงานได้ดี วิธีการทดสอบทั่วไปที่มีอยู่หลายวิธี ดังนี้

การทดสอบการทำงาน

คุณสามารถใช้การทดสอบการทำงานเพื่อปรับเวิร์กโฟลว์ซอฟต์แวร์ให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่สร้างขึ้นภายหลัง ยกตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซแจ้งเตือนทุกคำสั่งซื้อที่ได้รับสำหรับบริษัทขนส่ง ในการทดสอบการทำงาน คุณมั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์จะส่งการเรียกใช้ API ที่ถูกต้องไปยังระบบของเวนเดอร์ที่ขนส่ง 

การทดสอบรีเกรสชัน

การทดสอบรีเกรสชันช่วยรับรองความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงโค้ดของคุณจะไม่ส่งผลต่อเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชัน การทดสอบช่วยรับรองความมั่นใจถึงพฤติกรรมของซอฟต์แวร์ที่สม่ำเสมอเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงโค้ดอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย 

การทดสอบประสิทธิภาพ

คุณสามารถใช้การทดสอบประสิทธิภาพประเมินแง่มุมที่ไม่ใช้งานได้ของแอปพลิเคชัน ในระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพ คุณจะประเมินความสามารถของแอปพลิเคชันในการทำงานได้อย่างเหมาะสม แม้จะเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บ การใช้หน่วยความจำ ผู้ใช้พร้อมกัน รวมไปถึงพารามิเตอร์สภาพแวดล้อมอื่น ๆ คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ของการทดสอบเพื่อระบุคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ของโค้ด 

การทดสอบการผสานรวม

คุณสามารถใช้การทดสอบการผสานรวมเพื่อรับรองความมั่นใจได้ว่าส่วนประกอบซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและการพึ่งพากันระหว่างไฟล์จะทำงานตามที่คาดไว้ในแอปพลิเคชัน ยกตัวอย่างเช่น การเรียกใช้ API ควรส่งคืนการตอบสนองที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในเอกสาร คุณสามารถทำการทดสอบการผสานรวมเพื่อรับครองความมั่นใจว่าการพึ่งพากันระหว่างไฟล์ทั้งหมดทำงานได้อย่างราบรื่นเมื่อรวมเข้าด้วยกัน 

การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้

การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้มักจะดำเนินการบนซอฟต์แวร์ที่กำหนดเอง ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใช้เฉพาะ ยกตัวอย่างการสร้างแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมค้าปลีก คุณทำการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้เพื่อตรวจสอบว่าข้อกำหนดและคุณสมบัติทั้งหมดได้รับการออกแบบตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ คุณอาจแก้ไขซอฟต์แวร์หรือลงชื่อลงชื่อเพื่อดำเนินการจัดส่งให้เสร็จสมบูรณ์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้ 

การทดสอบการทำงานเบื้องต้น

การทดสอบการทำงานเบื้องต้นเป็นระบบทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่วิศวกร QA จะดำเนินการเมื่อได้รับบิลด์ใหม่จากนักพัฒนา ทีม QA ใช้การทดสอบการทำงานเบื้องต้น (หรือที่เรียกว่าการทดสอบการตรวจสอบบิลด์) เพื่อความแน่ใจว่าฟังก์ชันหลักในซอฟต์แวร์ไม่มีข้อบกพร่องที่ใด ๆ สำคัญ หากพบข้อบกพร่องขึ้น ทีม QA จะแจ้งปัญหาที่ค้นพบให้นักพัฒนาทราบ และรอให้แก้ไข ก่อนที่จะดำเนินการทดสอบต่อ 

ความท้าทายของการทดสอบอย่างต่อเนื่องมีอะไรบ้าง

ถึงแม้จะมีข้อดีจากการทดสอบอย่างต่อเนื่อง แต่คุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายเมื่อคุณใช้งานในระดับด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

  • คุณคุ้นเคยกับการทดสอบและการจัดการข้อมูลทดสอบแบบเดิม ๆ ซึ่งไม่ได้จัดลำดับความสำคัญในการทดสอบในระยะแรกของการพัฒนา 
  • คุณต้องการเข้าถึงเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติได้ดีขึ้น ซึ่งคุณสามารถผสานรวมกับเวิร์กโฟลว์การพัฒนาที่มีอยู่ได้ง่าย 
  • คุณจำกัดการทดสอบอย่างต่อเนื่องของคุณไว้กับการทดสอบซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบเชิงบวก แต่คุณต้องใช้การทดสอบอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นเช่น DevOps และ Agile เพื่อส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ดี ซึ่งปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ 

การผสมผสานการทดสอบอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงความคิดและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เริ่มต้นจากผู้นำระดับสูง

AWS สามารถช่วยรองรับข้อกำหนดในการทดสอบหนอย่างต่อเนื่องของคุณได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ Amazon Web Services (AWS) เพื่อปรับขนาดความพยายามในการพัฒนาของคุณด้วยเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติในไปป์ไลน์ CI/CD คุณสามารถใช้เครื่องมือทดสอบต่อเนื่องที่ AWS จัดเตรียมไว้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันทันสมัย ทำงานได้ดี มีความสอดคล้อง และใช้งานง่าย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:

  • ใช้ AWS CodeBuild เพื่อทำการทดสอบโดยอัตโนมัติเมื่อรวบรวมซอร์สโค้ดลงในแพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน CodeBuild จะผสานเข้ากับไปป์ไลน์ CI/CD ที่มีอยู่ของคุณเพื่อให้คุณสามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้เมื่อจับได้ง่ายขึ้น 
  • ใช้ AWS CodePipeline เพื่อจับข้อบกพร่องเมื่อคุณปล่อยการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ซ้ำในสภาพแวดล้อมการทดสอบหรือใช้งานจริง คุณสามารถใช้ CodePipeline สร้างแบบจำลองเวิร์กโฟลว์การนำไปใช้จริงในไปป์ไลน์ที่ผสานเข้ากับ AWS CodeCommit, AWS CodeDeploy และ AWS CloudFormation

เริ่มต้นใช้งานการทดสอบอย่างต่อเนื่องบน AWS โดยสร้างบัญชีวันนี้

ขั้นตอนถัดไปบน AWS

ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้