ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะคืออะไร

ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (IA) เป็นกระบวนการในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ทำงานอัตโนมัติซึ่งปรับปรุงตนเอง ระบบอัตโนมัติในกระบวนการหุ่นยนต์ (RPA) เป็นเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ปรับให้เวิร์กโฟลว์ของแบ็คออฟฟิศที่ใช้แรงงานมากกลายเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การค้นหาข้อมูล หรือการเรียงลำดับใบแจ้งหนี้ หุ่นยนต์ RPA เป็นหุ่นยนต์ซอฟแวร์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบดิจิทัลต่างๆ เช่นเดียวกับมนุษย์ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติอัจฉริยะทำให้บอท RPA ฉลาดขึ้นเพื่อเรียนรู้งานและกรณีการใช้งานที่ซับซ้อนขึ้นได้ด้วยตัวเอง ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะผสมผสานเทคโนโลยี AI เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP), AI ช่วยสร้าง, และการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะมีประโยชน์อะไรบ้าง

ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะใช้แมชชีนเลิร์นนิง (ML) และเทคโนโลยีการรับรู้อื่นๆ เพื่อรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สตรีมอย่างต่อเนื่องนี้จะช่วยให้สามารถแนะนำข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลให้กับธุรกิจของคุณได้ องค์กรของคุณจึงสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยมีข้อมูลประกอบ และเมื่อเวลาผ่านไป การใช้การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซ้ำๆ จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ มากมายได้ 

IA ยังมีประโยชน์อีกมากมายในส่วนของลูกค้าอีกด้วย IA สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วยการตอบกลับอัตโนมัติ แชตบอท และคำแนะนำ นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย เนื่องจาก IA พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง IA จึงสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้มากกว่าที่มนุษย์จะสามารถทำได้ 

IA ช่วยให้ธุรกิจลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องทำด้วยตนเองซ้ๆ และลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ได้ เนื่องจากมีการป้อนข้อมูลโดยมนุษย์น้อยลง บริษัทต่างๆ จึงสามารถประหยัดเวลาและเงิน ลดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากร และพัฒนาเวิร์กโฟลว์ให้ดียิ่งขึ้นได้

กรณีการใช้งานระบบอัตโนมัติอัจฉริยะมีอะไรบ้าง

ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับเวิร์กโฟลว์ของแบ็คออฟฟิศ และมีการนำไปใช้งานมากมายในอุตสาหกรรมต่างๆ

กระบวนการทางธุรกิจ

กระบวนการทางธุรกิจอัตโนมัติช่วยลดการทำงานด้วยตนเองและเพิ่มความคล่องตัวให้กับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งในการป้อนข้อมูล การบันทึกทางการเงิน และแม้กระทั่งการจัดการห่วงโซ่อุปทาน คุณสามารถปรับขนาดกระบวนการที่มีอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องขยายจำนวนพนักงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจคุณ ระบบกระบวนการอัตโนมัติอัจฉริยะสามารถขจัดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์ ซึ่งช่วยประหยัดทรัพยากรและประหยัดต้นทุนในที่ทำงานได้มากยิ่งขึ้น

ฝ่ายบริการลูกค้า

IA ช่วยสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับลูกค้าและส่งเสริมความภักดีของลูกค้าในหลายธุรกิจ เช่น การค้าปลีก การดูแลสุขภาพ การตลาด การขาย และการเงิน ตัวอย่างเช่น IA จะอัปเดตแบบฟอร์มการนัดหมายโดยอัตโนมัติ ส่งการแจ้งเตือน จัดตารางนัดหมายโดยอัตโนมัติ และให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าที่รวบรวมโดยเครื่องมืออัตโนมัติอัจฉริยะ และเสนอวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมประสบการณ์ของลูกค้า

การวางแผนธุรกิจ

ในด้านธุรกิจ อัจฉริยะ การวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบกระบวนการอัตโนมัติอัจฉริยะจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโต การคิดเพื่ออนาคต และการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะสามารถติดตามงานที่ทำซ้ำๆ และค้นหาแง่มุมที่ไร้ประสิทธิภาพได้ เมื่อปรับให้งานในธุรกิจที่ใช้เวลามากเกินไปกลายเป็นระบบอัตโนมัติ ก็จะทำให้พนักงานมีเวลามากขึ้นเพื่อไปทำงานที่สำคัญกว่า พนักงานสามารถใช้เวลามุ่งเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมและการคิดเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เมื่อ IA เข้ามาทำงานหลายอย่างที่เดิมทีต้องทำด้วยตนเอง คุณก็สามารถสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้

ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะทำงานอย่างไร

ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะเกี่ยวข้องกับชุดของกระบวนการซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์ เทคโนโลยีหลายอย่างทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการดังกล่าว

ปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่แก้ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจที่มักเชื่อมโยงกับสติปัญญาของมนุษย์ นอกจากนี้ ยังเป็นแขนงในวงกว้างที่ครอบคลุมเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น ML และดีปเลิร์นนิง AI ใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกวัน 

ระบบอัตโนมัติแบบเดิมๆ สามารถเรียกใช้งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อใช้ AI ระบบอัตโนมัติจะเรียนรู้จากข้อมูลและการโต้ตอบกับผู้ใช้ เมื่อคุณป้อนข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเครื่องมือ ก็เท่ากับเป็นการขยายความสามารถของระบบอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น AI สามารถรู้จำรูปแบบต่างๆ แล้วใช้ทักษะเหล่านั้นเพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆ ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมในลักษณะไดนามิกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) »

แมชชีนเลิร์นนิง

แมชชีนเลิร์นนิง (ML) เป็นศาสตร์แห่งการใช้โมเดลทางสถิติและอัลกอริธึม เพื่อให้แมชชีนสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีคำสั่ง แมชชีนจะคาดการณ์ผลลัพธ์และดำเนินการตามผลลัพธ์เหล่านั้น โดยใช้รูปแบบ ข้อมูลในอดีต และการอนุมาน

อัลกอริธึม ML ใช้ข้อมูลประวัติจำนวนมากเพื่อฝึก IA เกี่ยวกับอินพุตและเอาต์พุต ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะจะพัฒนาเวิร์กโฟลว์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิง (ML) »

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถตีความและเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้ คุณสามารถป้อนข้อมูลข้อความต่างๆ เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดีย อีเมล และข้อความลงในซอฟต์แวร์ NLP แล้วซอฟต์แวร์จะประมวลผลข้อมูลนี้ ตรวจจับแนวโน้ม และตอบสนองต่อการสื่อสารกับมนุษย์แบบเรียลไทม์

NLP ในระบบอัตโนมัติอัจฉริยะช่วยปรับปรุงการวิเคราะห์เอกสารที่เป็นข้อความขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติ เครื่องมืออัตโนมัติยังสามารถเข้าใจการมีส่วนร่วมของลูกค้าและตัวเลือกต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) »

คอมพิวเตอร์วิทัศน์

คอมพิวเตอร์วิทัศน์ช่วยให้ซอฟต์แวร์มีความแม่นยำระดับมนุษย์เมื่อซอฟต์แวร์ระบุพบบุคคล สิ่งของ และสถานที่ในภาพ โดยช่วยให้การแยกภาพ การระบุภาพ และการจัดหมวดหมู่ภาพเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถอัปโหลดไลบรารีรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว แล้วคุณจะได้วิธีตรวจจับฉาก ใบหน้า และวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์สามารถป้อนรูปภาพและวัตถุใหม่ๆ เข้าสู่ระบบอัตโนมัติของคุณได้อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อสร้างระบบ IA ในด้านต่างๆ เช่น การสร้างภาพทางการแพทย์ การควบคุมกระบวนการผลิต และการขับขี่ด้วยระบบอัตโนมัติ 

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ »

การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR)

การรู้จำอักขระด้วยแสงจะแปลงข้อความรูปภาพให้เป็นข้อความที่แมชชีนอ่านได้ โดยสามารถประมวลผลภาพเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วจนไม่น่าเชื่อ OCR ช่วยให้ระบบอัตโนมัติดำเนินการกับข้อมูลที่ถูกล็อคไว้ในไฟล์ภาพได้

คุณสามารถใช้ OCR เพื่อผสานรวมรูปภาพเอกสารที่สแกนเข้ากับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมรายงาน แบบฟอร์ม เอกสารทางกฎหมายที่กรอกด้วยมือ และบันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือในเวิร์กโฟลว์ทางธุรกิจได้ 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OCR »

ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติในกระบวนการหุ่นยนต์แตกต่างกันอย่างไร

ระบบอัตโนมัติในกระบวนการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะต่างหมายถึงกระบวนการที่ทำให้เวิร์กโฟลว์ทางธุรกิจกลายเป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม RPA เป็นเทคโนโลยีแบบเดิมที่ผู้ใช้บันทึกงานและซอฟต์แวร์คัดลอกข้อมูลบันทึก ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถบันทึกงานได้ ผู้ใช้สามารถเปิดโฟลเดอร์ เปิดไฟล์ คัดลอกข้อมูลไปยังระบบอื่น แล้วปิดแฟ้ม จากนั้น RPA จะทำขั้นตอนเดียวกันนี้ซ้ำในวงกว้าง

IA คืออนาคตของ RPA โดยต่อยอดขึ้นมา IA ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ RPA สามารถทำให้งานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้โดยอัตโนมัติโดยมีการแทรกแซงของมนุษย์น้อยที่สุด นอกจากนี้ เมื่อนานวันไป IA ยังสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น IA สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากใบแจ้งหนี้ที่สแกนได้ เมื่อนานวันไป AI จะเรียนรู้เทมเพลตใบแจ้งหนี้ที่องค์กรของคุณใช้บ่อยๆ และดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

AWS รองรับความต้องการ IA ของคุณได้อย่างไร

Amazon Web Services (AWS) มีบริการมากมายเพื่อรองรับการทำงานของคุณกับ IA Machine Learning บน AWS จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับบริการปัญญาประดิษฐ์และแมชชีนเลิร์นนิง (AI/ML) ต่างๆ ที่คุณสามารถผสานรวมเข้ากับเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติของคุณได้

ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้เป็นบริการส่วนหนึ่งของ AWS ที่คุณสามารถใช้งานได้

  • Amazon Personalize เพื่อสร้างและใช้คำแนะนำที่รวบรวมไว้ได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการแบ่งกลุ่มผู้ใช้อัจฉริยะตามขนาดที่ต้องการ
  • Amazon Rekognition เพื่อทำให้งานการจดจำรูปภาพและการวิเคราะห์วิดีโอกลายเป็นระบบอัตโนมัติ
  • Amazon Textract เพื่อแยกข้อความที่พิมพ์ ลายมือ และข้อมูลจากเอกสารทุกฉบับโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถผสานรวมบริการเหล่านี้และบริการ AI/ML อื่นๆ อีกมากมายเข้ากับ AWS Step Functions Step Functions เป็นบริการเวิร์กโฟลว์ในรูปแบบภาพที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้บริการของ AWS เพื่อสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจาย ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ ประสานการทำงานของไมโครเซอร์วิส และสร้างไปป์ไลน์ข้อมูลตามขนาดที่ต้องการ คุณสามารถประมวลผลข้อมูลได้ตามความต้องการ แสดงเวิร์กโฟลว์ใหม่ในรูปแบบภาพ และปรับให้เวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ทำงานโดยอัตโนมัติสำหรับระบบอัตโนมัติอัจฉริยะที่ปรับแต่งเองได้

หรือคุณสามารถค้นหาใน AWS Marketplace และเลือกจากโซลูชัน IA ที่มีอยู่และปรับแต่งได้หลายร้อยรายการสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย

เริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติอัจฉริยะบน AWS โดยสร้างบัญชีวันนี้

ขั้นตอนต่อไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแมชชีนเลิร์นนิง 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้