เมื่อใช้ AWS IoT Greengrass คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่ใช้เท่านั้น คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core ที่มีการสื่อสารโต้ตอบกับ AWS Cloud ในเดือนที่กำหนด Free Tier ของ AWS IoT Greengrass รวม AWS IoT Greengrass Core ฟรี 3 เครื่องสำหรับปี ไม่มีค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน AWS IoT SDK ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core

อุปกรณ์ 3 เครื่อง

ฟรีสำหรับ 1 ปีโดยมี AWS Free Tier

อุปกรณ์ 3 - 10,000 เครื่อง

AWS IoT Greengrass มีสองตัวเลือกสำหรับราคา ได้แก่ จ่ายเงินตามที่คุณใช้งาน หรือรับส่วนลด 22% สำหรับสัญญารายปี

อุปกรณ์ 10,000 เครื่องขึ้นไป

ติดต่อเรา

AWS IoT Greengrass ประกอบด้วยไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์สองตัว ซึ่งได้แก่ AWS IoT Greengrass Core ซึ่งเป็นรันไทม์ที่ให้ AWS Lambda ในเครื่อง การส่งข้อความ อุปกรณ์เสมือน และการรักษาความปลอดภัย และ AWS IoT Device SDK ซึ่งทำให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารโต้ตอบกับ AWS IoT Greengrass Core ผ่านเครือข่ายเฉพาะที่

AWS IoT Greengrass Core จะถือว่าใช้งานสำหรับเดือนนั้น เมื่อรับรองความถูกต้องกับ AWS AWS IoT Greengrass Core ถูกจะมีการระบุแบบไม่ซ้ำกันโดย AWS IoT ที่แสดงถึงอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core และใช้ใบรับรองอุปกรณ์เพื่อรับรองความถูกต้องกับ AWS IoT คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในกับ AWS IoT Greengrass Core ของคุณได้โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม AWS IoT Greengrass Core จะถือว่าไม่ใช้งาน เมื่อไม่ได้รับรองความถูกต้องกับ AWS ภายในเดือนที่กำหนด แม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะยังคงทำงานภายในก็ตาม

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมกับ AWS IoT Greengrass ได้ หากแอปพลิเคชันของคุณใช้งานบริการอื่นๆ ของ AWS หรือถ่ายโอนข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากฟังก์ชัน AWS IoT Greengrass รับส่งข้อมูลระหว่าง Amazon S3 คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับคำขออ่าน/เขียนและข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Amazon S3

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของ AWS โปรดดูหัวข้อราคาในหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้องนั้น ลิงก์ไปยังราคาสำหรับบริการที่ใช้โดยทั่วไปบางรายการแสดงอยู่ที่ด้านล่างนี้

การถ่ายโอน (หาก AWS IoT Greengrass สั่งเริ่มการถ่ายโอนข้อมูลภายนอก จะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราการถ่ายโอนข้อมูลของ EC2)

Amazon S3 (รวมถึงราคาสำหรับพื้นที่จัดเก็บ คำขอ และการถ่ายโอนข้อมูล)

Amazon DynamoDB (รวมถึงราคาสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ความจุของปริมาณงาน และการถ่ายโอนข้อมูล)

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่ใช้บังคับซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่ใช้บังคับด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1 - ตัวอย่างต่อไปนี้ถือว่ามีอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core 3 เครื่องที่ใช้งานเป็นเวลา 11 เดือน

  • อุปกรณ์ A - อุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core เปิดเครื่องในเดือนมกราคมและปิดเครื่องเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายน เมื่ออุปกรณ์ถูกเปิดเครื่อง ก็จะดาวน์โหลดฟังก์ชัน Lambda ใหม่เมื่อใช้งานได้ และซิงโครไนซ์สถานะอย่างต่อเนื่องโดยผ่านอุปกรณ์เสมือน
  • อุปกรณ์ B - อุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core ถูกเก็บไว้โดยไม่มีการใช้งานในคลังสินค้าในเดือนมกราคม แต่ถูกขายไปและเปิดเครื่องในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเปิดเครื่องอุปกรณ์ ก็จะใช้ Lambda ในเครื่องเพื่อสรุปตัวชี้วัด 1 วินาทีลงในตัวชี้วัด 5 นาที และอัปโหลดตัวชี้วัด 5 นาทีไปยัง AWS IoT หรือ Kinesis
  • อุปกรณ์ C - AWS IoT Greengrass Core ถูกเปิดเครื่องในเดือนมกราคม และเปิดเครื่องทิ้งไว้ตลอดทั้งปี ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับเดือนธันวาคม ดังนั้นจึงไม่มีการสื่อสารโต้ตอบกับคลาวด์ในเดือนธันวาคม

ค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS IoT Greengrass
จำนวน AWS IoT Greengrass Core ที่ใช้งาน * ราคาต่อเดือนต่อเครื่อง AWS IoT Greengrass Core = ค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS IoT Greengrass

อุปกรณ์ A = 1 * 0.16 USD = 0.16 USD

อุปกรณ์ B = 1 * 0.16 USD = 0.16 USD

อุปกรณ์ C = 1 * 0.16 USD = 0.16 USD

ยอดรวมค่าบริการในช่วงเวลาที่ใช้งานสำหรับ AWS IoT Greengrass
ค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS IoT Greengrass * ช่วงเวลาที่ใช้งาน (เดือน) = ยอดรวมค่าบริการสำหรับ AWS IoT Greengrass

อุปกรณ์ A = 0.16 USD * 11 = 1.76 USD

อุปกรณ์ B = 0.16 USD * 11 = 1.76 USD

อุปกรณ์ C = 0.16 USD * 11 = 1.76 USD

ยอดรวมค่าบริการสำหรับ AWS IoT Greengrass

ยอดรวมค่าบริการ = ยอดรวมค่าบริการในช่วงเวลาที่ใช้งานสำหรับ AWS IoT Greengrass (อุปกรณ์ A) + ยอดรวมค่าบริการในช่วงเวลาที่ใช้งานสำหรับ AWS IoT Greengrass (อุปกรณ์ B) + ยอดรวมค่าบริการในช่วงเวลาที่ใช้งานสำหรับ AWS IoT Greengrass (อุปกรณ์ C) = 1.76 USD + 1.76 USD + 1.76 USD = 5.28 USD

ตัวอย่างที่ 2 – AWS IoT Greengrass Core (อุปกรณ์ A) ถูกทำลายเมื่อสิ้นเดือนมกราคม และ AWS IoT Greengrass Core (อุปกรณ์ B) ถูกเปิดเครื่องในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อทดแทน ซึ่งนับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งาน 1 เครื่องในเดือนมกราคม และอุปกรณ์ที่ใช้งาน 1 เครื่องในเดือนกุมภาพันธ์

ค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS IoT Greengrass
จำนวน AWS IoT Greengrass Core ที่ใช้งาน * ราคาต่อเดือนต่อเครื่อง AWS IoT Greengrass Core = ค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS IoT Greengrass

อุปกรณ์ A = 1 * 0.16 USD = 0.16 USD

อุปกรณ์ B = 1 * 0.16 USD = 0.16 USD

ยอดรวมค่าบริการในช่วงเวลาที่ใช้งานสำหรับ AWS IoT Greengrass
ค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS IoT Greengrass * ช่วงเวลาที่ใช้งาน (เดือน) = ยอดรวมค่าบริการสำหรับ AWS IoT Greengrass

อุปกรณ์ A = 0.16 USD * 1 = 0.16 USD

อุปกรณ์ B = 0.16 USD * 1 = 0.16 USD

ยอดรวมค่าบริการสำหรับ AWS IoT Greengrass

ยอดรวมค่าบริการ = ยอดรวมค่าบริการในช่วงเวลาที่ใช้งานสำหรับ AWS IoT Greengrass (อุปกรณ์ A) + ยอดรวมค่าบริการในช่วงเวลาที่ใช้งานสำหรับ AWS IoT Greengrass (อุปกรณ์ B) = 0.16 USD + 0.16 USD = 0.32 USD

ตัวอย่างที่ 3 – AWS IoT Greengrass Core หนึ่งเครื่อง (อุปกรณ์ A) สื่อสารโต้ตอบกับอุปกรณ์ที่รู้จัก AWS IoT Greengrass 10 เครื่องผ่านเครือข่ายเฉพาะที่ เพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเหตุการณ์และส่งการอัปเดตที่เหมาะสมไปยังคลาวด์ ซึ่งนับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งาน 1 เครื่อง อุปกรณ์นี้ใช้งานเป็นเวลา 12 เดือน ลูกค้าในตัวอย่างนี้ได้เลือกที่จะทำสัญญารายปี (0.12417 USD/เดือน) เพื่อรับส่วนลด 17.5% สำหรับรูปแบบจ่ายเงินตามที่คุณใช้งาน

ค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS IoT Greengrass
จำนวน AWS IoT Greengrass Core ที่ใช้งาน * ราคาต่อเดือนต่อเครื่อง AWS IoT Greengrass Core = ค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS IoT Greengrass

อุปกรณ์ A = 1 * 0.12417 USD = 0.12417 USD

ยอดรวมค่าบริการในช่วงเวลาที่ใช้งานสำหรับ AWS IoT Greengrass
ค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS IoT Greengrass * ช่วงเวลาที่ใช้งาน (เดือน) = ยอดรวมค่าบริการสำหรับ AWS IoT Greengrass

อุปกรณ์ A = 0.12417 USD * 12 = 1.49 USD

ยอดรวมค่าบริการสำหรับ AWS IoT Greengrass

ยอดรวมค่าบริการ = ยอดรวมค่าบริการในช่วงเวลาที่ใช้งานสำหรับ AWS IoT Greengrass (อุปกรณ์ A) = 1.49 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน AWS IoT Greengrass

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา