เมื่อใช้ AWS IoT Greengrass คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่ใช้เท่านั้น ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการคุณตามจำนวนอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core ที่เชื่อมต่อกับบริการระบบคลาวด์ของ AWS IoT Greengrass ในเดือนที่กำหนด ระบบจะไม่เรียกเก็บค่าบริการคุณหากอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core ไม่ได้เชื่อมต่อกับบริการระบบคลาวด์

โปรโมชันระยะเวลาจำกัด

ด้วยโปรโมชันระยะเวลาจำกัด คุณสามารถรับ AWS IoT Greengrass ได้แล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ 1,000 เครื่องแรก ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2021 คุณจะยังมีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการของ AWS ที่คุณใช้กับแอปพลิเคชันซึ่งใช้งาน AWS IoT Greengrass เช่น AWS IoT Core อยู่

หากคุณกำลังวางแผนใช้ AWS IoT Greengrass สำหรับฟลีตอุปกรณ์ขนาดใหญ่ โปรดติดต่อเราสำหรับตัวเลือกราคาเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราหากคุณกำลังประเมินการทำสัญญารายปี

AWS IoT Greengrass ประกอบด้วยไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์สองตัว ซึ่งได้แก่: AWS IoT Greengrass Core ซึ่งเป็นรันไทม์ที่ให้ AWS Lambda ในเครื่อง การส่งข้อความ อุปกรณ์เสมือน และการรักษาความปลอดภัย และ AWS IoT Device SDK ซึ่งทำให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารโต้ตอบกับ AWS IoT Greengrass Core ผ่านเครือข่ายเฉพาะที่ได้

AWS IoT Greengrass Core จะถือว่าใช้งานสำหรับเดือนนั้น เมื่อรับรองความถูกต้องกับ AWS AWS IoT Greengrass Core ถูกจะมีการระบุแบบไม่ซ้ำกันโดย AWS IoT ที่แสดงถึงอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core และใช้ใบรับรองอุปกรณ์เพื่อรับรองความถูกต้องกับ AWS IoT คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในกับ AWS IoT Greengrass Core ของคุณได้โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม AWS IoT Greengrass Core จะถือว่าไม่ใช้งาน เมื่อไม่ได้รับรองความถูกต้องกับ AWS ภายในเดือนที่กำหนด แม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะยังคงทำงานภายในเครื่องก็ตาม

AWS Free Tier

AWS Free Tier มีอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core สามเครื่องแรกที่เชื่อมต่อระหว่างแต่ละเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี

ค่าบริการเพิ่มเติม

AWS IoT Greengrass เปิดการเชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งรายการให้ AWS IoT Core รองรับการดำเนินการติดตั้งใช้จริง อุปกรณ์เสมือน และการส่งข้อความ การเชื่อมต่อเหล่านี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จำนวนการเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์เสมือนของ AWS IoT ที่คุณกำหนดค่าให้ซิงค์กับระบบคลาวด์และจำนวนหัวข้อ MQTT ของ AWS IoT Core ที่คุณกำหนดค่าให้ส่งข้อความไปยัง AWS IoT Greengrass Core คุณจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับนาทีที่เชื่อมต่อทั้งหมดของ AWS IoT Core ตามการเชื่อมต่อเหล่านี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่จำนวนการเชื่อมต่อ

คุณอาจยังเสียค่าบริการเพิ่มเติมกับ AWS IoT Greengrass ได้ หากแอปพลิเคชันของคุณใช้งานบริการอื่นๆ ของ AWS หรือถ่ายโอนข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากฟังก์ชัน AWS IoT Greengrass รับส่งข้อมูลระหว่าง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับคำขออ่าน/เขียนและข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Amazon S3

สำหรับรายละเอียดในส่วนราคาบริการของ AWS โปรดดูที่ส่วนราคาของหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ไปยังส่วนราคาสำหรับบางบริการที่ใช้ทั่วไปจะแสดงด้านล่างนี้

AWS IoT Core (รวมถึงราคาสำหรับการเชื่อมต่อ การส่งข้อความ และการทำงานของอุปกรณ์เสมือน)

Amazon Kinesis (รวมถึงราคาสำหรับการสตรีมข้อมูล ความจุของปริมาณงาน และการเก็บรักษาข้อมูล)

Amazon S3 (รวมถึงราคาสำหรับพื้นที่จัดเก็บ คำขอ และการถ่ายโอนข้อมูล)

Amazon DynamoDB (รวมถึงราคาสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ความจุของปริมาณงาน และการถ่ายโอนข้อมูล)

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่ใช้บังคับซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่ใช้บังคับด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1 - ตัวอย่างต่อไปนี้ถือว่ามีอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core 3 เครื่องที่ใช้งานเป็นเวลา 11 เดือน

  • อุปกรณ์ A - อุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core เปิดเครื่องในเดือนมกราคมและปิดเครื่องเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายน เมื่ออุปกรณ์ถูกเปิดเครื่อง ก็จะดาวน์โหลดฟังก์ชัน Lambda ใหม่เมื่อใช้งานได้ และซิงโครไนซ์สถานะอย่างต่อเนื่องโดยผ่านอุปกรณ์เสมือน
  • อุปกรณ์ B - อุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core ถูกเก็บไว้โดยไม่มีการใช้งานในคลังสินค้าในเดือนมกราคม แต่ถูกขายไปและเปิดเครื่องในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเปิดเครื่อง อุปกรณ์ก็จะใช้ Lambda ในเครื่องเพื่อสรุปตัวชี้วัด 1 วินาทีลงในตัววัด 5 นาที และอัปโหลดตัวชี้วัด 5 นาทีไปยัง AWS IoT หรือ Amazon Kinesis
  • อุปกรณ์ C - AWS IoT Greengrass Core ถูกเปิดเครื่องในเดือนมกราคม และเปิดเครื่องทิ้งไว้ตลอดทั้งปี ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับเดือนธันวาคม ดังนั้นจึงไม่มีการโต้ตอบกับระบบคลาวด์ในเดือนธันวาคม

ค่าบริการ AWS IoT Greengrass

ค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS IoT Greengrass = จำนวน AWS IoT Greengrass Core ที่ใช้งาน * ราคาต่อเดือนต่อเครื่อง AWS IoT Greengrass Core

ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ A = อุปกรณ์ 1 เครื่อง * 0.16 USD ต่อเครื่องต่อเดือน = 0.16 USD
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ B = อุปกรณ์ 1 เครื่อง * 0.16 USD ต่อเครื่องต่อเดือน = 0.16 USD
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ C = อุปกรณ์ 1 เครื่อง * 0.16 USD ต่อเครื่องต่อเดือน = 0.16 USD

ค่าบริการ AWS IoT Greengrass สำหรับช่วงเวลาที่ใช้งานทั้งหมด = ค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS IoT Greengrass * ช่วงเวลาที่ใช้งาน (เดือน)

ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ A = 0.16 USD ต่อเดือน * 11 เดือน = 1.76 USD
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ B = 0.16 USD ต่อเดือน * 11 เดือน = 1.76 USD
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ C = 0.16 USD ต่อเดือน * 11 เดือน = 1.76 USD

ยอดรวมค่าบริการ AWS IoT Greengrass = ค่าบริการในช่วงเวลาที่ใช้งานของ AWS IoT Greengrass สำหรับอุปกรณ์ A + ค่าบริการในช่วงเวลาที่ใช้งานของ AWS IoT Greengrass สำหรับอุปกรณ์ B + ค่าบริการในช่วงเวลาที่ใช้งานของ AWS IoT Greengrass สำหรับอุปกรณ์ C = 1.76 USD + 1.76 USD + 1.76 USD = 5.28 USD

ค่าบริการ AWS IoT Core

ในตัวอย่างนี้ AWS IoT Greengrass สร้างการเชื่อมต่อขึ้น 2 รายการ (รายการหนึ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งใช้จริง และอีกรายการสำหรับการสมัครใช้งาน) สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง (หมายเหตุ: AWS IoT Core มีขีดจำกัดการสมัคร 50 รายการต่อการเชื่อมต่อ และเนื่องจากอุปกรณ์ A, B และ C ไม่ได้ต้องการการเชื่อมต่อมากกว่า 50 รายการ AWS IoT Greengrass จึงสร้างการเชื่อมต่อเพียงรายการเดียวเพื่อรองรับการดำเนินการตามการสมัครใช้งานในภาพรวม)
จำนวนนาทีในการเชื่อมต่อ = จำนวนการเชื่อมต่อ * ช่วงเวลาที่ใช้งาน (นาที)
โดยที่ช่วงเวลาที่ใช้งานสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องตลอด 11 เดือน = 11 เดือน * 730 ชั่วโมงต่อเดือน * 60 นาทีต่อชั่วโมง = 481,800 นาที

นาทีที่เชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ A = การเชื่อมต่อ 2 รายการ * 481,800 นาที = 963,600 นาที
นาทีที่เชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ B = การเชื่อมต่อ 2 รายการ * 481,800 นาที = 963,600 นาที
นาทีที่เชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ C = การเชื่อมต่อ 2 รายการ * 481,800 นาที = 963,600 นาที

ค่าบริการสำหรับนาทีที่เชื่อมต่อ = จำนวนนาทีที่เชื่อมต่อ * 0.08 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีที่เชื่อมต่อ = จำนวนนาทีที่เชื่อมต่อ * 0.08 USD/1,000,000 นาทีที่เชื่อมต่อ ดูรายละเอียดราคาการเชื่อมต่อ AWS IoT Core เพิ่มเติม

ค่าบริการสำหรับนาทีที่เชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ A = 963,600 นาที * 0.08 USD/1,000,000 = 0.08 USD
ค่าบริการสำหรับนาทีที่เชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ B = 963,600 นาที * 0.08 USD/1,000,000 = 0.08 USD
ค่าบริการสำหรับนาทีที่เชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ C = 963,600 นาที * 0.08 USD/1,000,000 = 0.08 USD

อุปกรณ์ B ยังใช้ Lambda ภายในเครื่องในการรวมตัววัดทุกวินาทีและอัปโหลดตัววัดที่รวบรวมมาทุกห้านาทีให้กับ AWS IoT
ค่าบริการสำหรับการส่งข้อความไปยังระบบคลาวด์ = จำนวนข้อความ * 1 USD ต่อหนึ่งล้านข้อความ ดูรายละเอียดราคาการส่งข้อความของ AWS IoT Core เพิ่มเติม
โดยที่จำนวนข้อความที่อุปกรณ์ B ส่งใน 11 เดือน = 11 เดือน * 730 ชั่วโมงต่อเดือน * 12 ข้อความต่อชั่วโมง = 96,360 ข้อความ

ค่าบริการสำหรับการส่งข้อความสำหรับอุปกรณ์ B = 96,360 ข้อความ * 1 USD/1,000,000 ข้อความ = 0.10 USD

ยอดรวมค่าบริการสำหรับ AWS IoT Core = ค่าบริการนาทีที่เชื่อมต่อของ AWS IoT Core สำหรับอุปกรณ์ A + ค่าบริการนาทีที่เชื่อมต่อของ AWS IoT Core สำหรับอุปกรณ์ B + ค่าบริการนาทีที่เชื่อมต่อของ AWS IoT Core สำหรับอุปกรณ์ C + ค่าบริการส่งข้อความของ AWS IoT Core สำหรับอุปกรณ์ B = 0.08 USD + 0.08 USD + 0.08 USD + 0.10 USD = 0.34 USD

ค่าบริการ AWS IoT Greengrass และ AWS IoT Core
ยอดรวมค่าบริการ AWS IoT Greengrass + ยอดรวมค่าบริการ AWS IoT Core = 5.28 USD + 0.34 USD = 5.62 USD

ตัวอย่างที่ 2 – AWS IoT Greengrass Core (อุปกรณ์ A) ถูกทำลายเมื่อสิ้นเดือนมกราคม และ AWS IoT Greengrass Core (อุปกรณ์ B) ถูกเปิดเครื่องในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อทดแทน กรณีนี้นับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งาน 1 เครื่องในเดือนมกราคม และอุปกรณ์ที่ใช้งาน 1 เครื่องในเดือนกุมภาพันธ์

ค่าบริการ AWS IoT Greengrass
ค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS IoT Greengrass = จำนวน AWS IoT Greengrass Core ที่ใช้งาน * ราคาต่อเดือนต่อเครื่อง AWS IoT Greengrass Core

ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ A = อุปกรณ์ 1 เครื่อง * 0.16 USD ต่อเครื่องต่อเดือน = 0.16 USD
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ B = อุปกรณ์ 1 เครื่อง * 0.16 USD ต่อเครื่องต่อเดือน = 0.16 USD

ค่าบริการ AWS IoT Greengrass สำหรับช่วงเวลาที่ใช้งานทั้งหมด = ค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS IoT Greengrass * ช่วงเวลาที่ใช้งาน (เดือน)

ยอดรวมค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ A = 0.16 USD ต่อเดือน * 1 เดือน = 0.16 USD
ยอดรวมค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ B = 0.16 USD ต่อเดือน * 1 เดือน = 0.16 USD

ยอดรวมค่าบริการ AWS IoT Greengrass = ค่าบริการในช่วงเวลาที่ใช้งานของ AWS IoT Greengrass สำหรับอุปกรณ์ A + ค่าบริการในช่วงเวลาที่ใช้งานของ AWS IoT Greengrass สำหรับอุปกรณ์ B = 0.16 USD + 0.16 USD = 0.32 USD

ค่าบริการ AWS IoT Core

ในตัวอย่างนี้ AWS IoT Greengrass สร้างการเชื่อมต่อขึ้น 2 รายการ (รายการหนึ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งใช้จริง และอีกรายการสำหรับการสมัครใช้งาน) สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง (หมายเหตุ: IoT Core มีขีดจำกัดการสมัคร 50 รายการต่อการเชื่อมต่อ และเนื่องจากอุปกรณ์ A และอุปกรณ์ C ไม่ได้ต้องการการเชื่อมต่อมากกว่า 50 รายการ AWS IoT Greengrass จึงสร้างการเชื่อมต่อเพียงรายการเดียวเพื่อรองรับการดำเนินการตามการสมัครใช้งานในภาพรวม)

จำนวนนาทีที่เชื่อมต่อ = จำนวนการเชื่อมต่อ * ช่วงเวลาที่ใช้งาน (นาที) โดยที่ช่วงเวลาที่ใช้งานสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องตลอดหนึ่งเดือน = 730 ชั่วโมงต่อเดือน * 60 นาทีต่อชั่วโมง = 43,800 นาที

นาทีที่เชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ A = 2 * 43,800 นาที = 87,600 นาที
นาทีที่เชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ B = 2 * 43,800 นาที = 87,600 นาที

ค่าบริการสำหรับนาทีที่เชื่อมต่อ = จำนวนนาทีที่เชื่อมต่อ * 0.08 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีที่เชื่อมต่อ = จำนวนนาทีที่เชื่อมต่อ * 0.08 USD/1,000,000 นาทีที่เชื่อมต่อ ดูรายละเอียดราคาการเชื่อมต่อ AWS IoT Core เพิ่มเติม

ค่าบริการสำหรับนาทีที่เชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ A = 87,600 นาที * 0.08 USD/1,000,000 = 0.01 USD
ค่าบริการสำหรับนาทีที่เชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ B = 87,600 นาที * 0.08 USD/1,000,000 = 0.01 USD

อุปกรณ์ B ยังใช้ Lambda ภายในเครื่องในการรวมตัววัดทุกวินาทีและอัปโหลดตัววัดที่รวบรวมมาทุก 5 นาทีให้กับ AWS IoT
ค่าบริการสำหรับการส่งข้อความไปยังระบบคลาวด์ = จำนวนข้อความ * 1 USD ต่อหนึ่งล้านข้อความ ดูรายละเอียดราคาการส่งข้อความของ AWS IoT Core เพิ่มเติม
โดยที่จำนวนข้อความที่อุปกรณ์ B ส่งในหนึ่งเดือน = 1 เดือน * 730 ชั่วโมงต่อเดือน * 12 ข้อความต่อชั่วโมง = 8,760 ข้อความ

ค่าบริการสำหรับการส่งข้อความสำหรับอุปกรณ์ B = 8,760 ข้อความ * 1 USD/1,000,000 ข้อความ = 0.01 USD

ยอดรวมค่าบริการสำหรับ AWS IoT Core = ค่าบริการนาทีที่เชื่อมต่อของ AWS IoT Core สำหรับอุปกรณ์ A + ค่าบริการนาทีที่เชื่อมต่อของ AWS IoT Core สำหรับอุปกรณ์ B + ค่าบริการส่งข้อความของ AWS IoT Core สำหรับอุปกรณ์ B = 0.01 USD + 0.01 USD + 0.01 USD = 0.03 USD

ค่าบริการ AWS IoT Greengrass และ AWS IoT Core
ยอดรวมค่าบริการ AWS IoT Greengrass + ยอดรวมค่าบริการ AWS IoT Core = 0.32 USD + 0.03 USD = 0.35 USD

ตัวอย่างที่ 3 - อุปกรณ์ A หรือ AWS IoT Greengrass Core หนึ่งเครื่องโต้ตอบกับอุปกรณ์ที่รู้จัก AWS IoT Greengrass 120 เครื่องผ่านเครือข่ายเฉพาะที่ เพื่อประมวลผลเหตุการณ์จากอุปกรณ์เหล่านี้และส่งการอัปเดตไปยังคลาวด์ มีเพียงอุปกรณ์ A ที่นับเป็นอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core และมีค่าบริการ อุปกรณ์นี้ใช้งานเป็นเวลา 12 เดือน อุปกรณ์ที่รู้จัก AWS IoT Greengrass 120 เครื่องมีการตั้งค่าให้ซิงค์กับอุปกรณ์เสมือนของตนด้วยระบบคลาวด์ผ่าน AWS IoT Core นอกจากนี้ยังมีการสมัครใช้งาน 2 รายการที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่รู้จัก AWS IoT Greengrass รับข้อความจากระบบคลาวด์ได้ (IoT/หัวข้อ/1→ อุปกรณ์ที่รู้จัก AWS IoT Greengrass 1 และ IoT/หัวข้อ/2→ อุปกรณ์ที่รู้จัก AWS IoT Greengrass 2)

ค่าบริการ AWS IoT Greengrass
ค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS IoT Greengrass = จำนวน AWS IoT Greengrass Core ที่ใช้งาน * ราคาต่อเดือนต่อเครื่อง AWS IoT Greengrass Core

ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ A = อุปกรณ์ 1 เครื่อง * 0.16 USD ต่อเครื่องต่อเดือน = 0.16 USD

ค่าบริการ AWS IoT Greengrass สำหรับช่วงเวลาที่ใช้งานทั้งหมด = ค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS IoT Greengrass * ช่วงเวลาที่ใช้งาน (เดือน)

ยอดรวมค่าบริการ AWS IoT Greengrass สำหรับอุปกรณ์ A = 0.16 USD ต่อเดือน * 12 เดือน = 1.92 USD

ค่าบริการ AWS IoT Core
ในตัวอย่างนี้ AWS IoT Greengrass สร้างการเชื่อมต่อหนึ่งรายการเพื่อรองรับเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งใช้จริงของ AWS IoT Greengrass นอกจากนี้ AWS IoT Greengrass ยังสร้างการเชื่อมต่อเพื่อรองรับการสมัครใช้งานสำหรับอุปกรณ์ A ตาม:

จำนวนการเชื่อมต่อจากการสมัครใช้งาน = (การสมัครใช้งานจากอุปกรณ์ซึ่งซิงค์อุปกรณ์เสมือนกับ AWS IoT Core + การสมัครใช้งานสำหรับหัวข้อ MQTT ด้วยระบบคลาวด์ในฐานะแหล่งข้อมูล + การสมัครใช้งานจากอุปกรณ์เสมือน 2 เครื่องที่จำเป็นต้องใช้เพื่อรองรับเวิร์กโฟลว์การสร้างใบรับรอง) / จำนวนสูงสุดของการสมัครใช้งานต่อการเชื่อมต่อ

จำนวนการเชื่อมต่อจากการสมัครใช้งานที่มาจากและผ่านอุปกรณ์ A = (อุปกรณ์ที่รู้จัก AWS IoT Greengrass 120 เครื่อง + การเชื่อมต่อ 2 รายการสำหรับหัวข้อ MQTT ด้วยระบบคลาวด์ในฐานะแหล่งข้อมูล + การเชื่อมต่อ 2 รายการสำหรับการสมัครใช้งานสำหรับการอัปเดตเสมือน)/การสมัครใช้งาน 50 รายการต่อการเชื่อมต่อ = 2.48 = ปัดขึ้นเป็นการเชื่อมต่อ 3 รายการ

จำนวนการเชื่อมต่อ = การเชื่อมต่อสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งใช้จริง + การเชื่อมต่อจากการสมัครใช้งาน

จำนวนการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ A = การเชื่อมต่อ 1 + 3 = 4 รายการ

จำนวนนาทีในการเชื่อมต่อ = จำนวนการเชื่อมต่อ * ช่วงเวลาที่ใช้งาน (นาที)
โดยที่ช่วงเวลาที่ใช้งาน = 12 เดือน * 730 ชั่วโมงต่อเดือน * 60 นาทีต่อชั่วโมง = 525,600 นาที

จำนวนนาทีที่เชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ A = การเชื่อมต่อ 4 รายการ * 525,600 นาที = 2,102,400 นาที

ค่าบริการสำหรับนาทีที่เชื่อมต่อ = จำนวนนาทีที่เชื่อมต่อ * 0.08 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีที่เชื่อมต่อ ดูรายละเอียดราคาการเชื่อมต่อ AWS IoT Core เพิ่มเติม

ค่าบริการสำหรับนาทีที่เชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ A = 2,102,400 นาที * 0.08 USD/1,000,000 = 0.17 USD

ค่าบริการ AWS IoT Greengrass และ AWS IoT Core
ยอดรวมค่าบริการ AWS IoT Greengrass + ยอดรวมค่าบริการ AWS IoT Core = 1.92 USD + 0.17 USD = 2.09 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน AWS IoT Greengrass

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา