Amazon OpenSearch Service ช่วยให้คุณค้นหา วิเคราะห์ แสดงภาพ และรักษาความปลอดภัยข้อความและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างสูงสุดระดับเพตะไบต์ได้อย่างง่ายดาย สำหรับ Amazon OpenSearch Service คุณจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือข้อกำหนดการใช้งาน เราจะเรียกเก็บเงินคุณโดยพิจารณาจากสามส่วน ได้แก่ ชั่วโมงอินสแตนซ์ ซึ่งเป็นจำนวนชั่วโมงที่อินสแตนซ์พร้อมใช้งานสำหรับคุณ ปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่คุณต้องการ และข้อมูลที่ถ่ายโอนเข้าและออกจาก Amazon OpenSearch Service ราคาพื้นที่จัดเก็บขึ้นอยู่กับลำดับขั้นพื้นที่จัดเก็บและประเภทของอินสแตนซ์ที่คุณเลือก

Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon OpenSearch Service ได้ฟรีด้วย AWS Free Tier สำหรับลูกค้าใน AWS Free Tier นั้น Amazon OpenSearch Service มอบข้อเสนอการใช้งานอินสแตนซ์ t2.small.search หรือ t3.small.search ฟรีสูงสุด 750 ชั่วโมงต่อเดือน ซึ่งเป็นอินสแตนซ์ระดับเริ่มต้นที่มักใช้สำหรับปริมาณงานทดสอบ และพื้นที่จัดเก็บเสริมของ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 10 GB ต่อเดือน หากคุณใช้เกินขีดจำกัดของ Free Tier เราจะเรียกเก็บเงินคุณตามอัตราค่าบริการของ Amazon OpenSearch Service สำหรับทรัพยากรเพิ่มเติมที่คุณใช้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

ราคาอินสแตนซ์แบบตามความต้องการ

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

ราคา reserved instance

reserved instance ของ Amazon OpenSearch Service ช่วยให้คุณสามารถเหมาจ่ายอินสแตนซ์เป็นเวลา 1 หรือ 3 ปี และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานได้มากเมื่อเทียบกับ On-Demand Instance On-Demand Instance และ reserved instance นั้นทำงานได้เหมือนกัน แต่ในแง่ของการเรียกเก็บเงิน reserved instance จะช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก

reserved instance มีตัวเลือกการชำระเงินสามแบบ:

  • reserved instance ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า (NURI) - NURI ประหยัดเงินได้จำนวนมากเมื่อเทียบกับราคา On-Demand Instance คุณไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า แต่ต้องจ่ายค่าบริการสำหรับ reserved instance สำหรับช่วงระยะสัญญา 1 หรือ 3 ปี NURI ระยะสัญญา 1 ปีให้ส่วนลด 31% และ NURI ระยะสัญญา 3 ปีให้ส่วนลด 48% NURI ระยะสัญญา 1 ปีให้ส่วนลด 18% และ NURI ระยะสัญญา 3 ปีให้ส่วนลด 28% สำหรับ T3.medium
  • reserved instance ล่วงหน้าบางส่วน (PURI) - PURI ประหยัดเงินได้มากกว่า NURI ตัวเลือกนี้กำหนดให้คุณต้องชำระเงินส่วนหนึ่งของค่าบริการทั้งหมดล่วงหน้าและจ่ายส่วนที่เหลือของค่าบริการเป็นรายชั่วโมงตลอดช่วงระยะสัญญา PURI ระยะสัญญา 1 ปีให้ส่วนลด 33% และ PURI ระยะสัญญา 3 ปีให้ส่วนลด 50% PURI ระยะสัญญา 1 ปีให้ส่วนลด 20% และ NURI ระยะสัญญา 3 ปีให้ส่วนลด 30% สำหรับ T3.medium
  • reserved instance ล่วงหน้าทั้งหมด (AURI) - AURI ประหยัดเงินได้สูงสุดในบรรดาตัวเลือกการชำระเงินค่าบริการ reserved instance ทั้งหมด คุณต้องชำระค่าบริการเหมาจ่ายทั้งหมดโดยชำระล่วงหน้าครั้งเดียว และไม่ต้องจ่ายเงินเป็นรายชั่วโมงอีก AURI ระยะสัญญา 1 ปีให้ส่วนลด 35% และ AURI ระยะสัญญา 3 ปีให้ส่วนลด 52% AURI ระยะสัญญา 1 ปีให้ส่วนลด 22% และ NURI ระยะสัญญา 3 ปีให้ส่วนลด 32% สำหรับ T3.medium
  • ราคา reserved instance จะเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละ Region และขึ้นอยู่กับตัวเลือกการชำระเงินและระยะสัญญาที่คุณเลือก เมื่อคุณซื้อ reserved instance เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง (หากมี) และค่าธรรมเนียมรายชั่วโมง (หากมี) แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ใช้ Amazon OpenSearch Service ก็ตาม หากต้องการซื้อ reserved instance ให้ไปที่แท็บ Reserved Instance ใน Console ของเรา

 

* เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้ Reserved Instance สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมง หรือจำนวนวินาทีในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมงหารด้วย 3,600 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ของ RDS for SQL Server ที่คุณเรียกใช้ อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance หารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance

** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้ช่วยให้คุณคำนวณจำนวนเงินที่ Reserved Instance จะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้อ Reserved Instance เราจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณทุกชั่วโมงตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance ที่คุณเลือก ไม่ว่าจะเรียกใช้อินสแตนซ์ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักลบแล้วของอินสแตนซ์ ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายรวมสำหรับ reserved instance ตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลา reserved instance

ราคาไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS (ใช้งานเมื่อคุณเลือกไดรฟ์ข้อมูล EBS)

บริการ Amazon OpenSearch Service ช่วยให้คุณเลือกประเภทไดรฟ์ข้อมูลของ Amazon EBS ได้ หากคุณเลือกพื้นที่จัดเก็บ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน (SSD) เราจะเรียกเก็บเงินคุณสำหรับพื้นที่จัดเก็บรวมถึงปริมาณการประมวลผลที่คุณจัดเตรียมไว้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ I/O ที่คุณใช้

UltraWarm และราคาพื้นที่จัดเก็บแบบ Cold

'UltraWarm เป็นลำดับขั้นของ Amazon OpenSearch Service ที่ช่วยให้คุณเก็บข้อมูลปริมาณมากได้แบบประหยัด โดยที่ยังคงรักษาประสบการณ์การวิเคราะห์เชิงโต้ตอบแบบเดียวกันไว้ เรียนรู้เพิ่มเติม »

พื้นที่จัดเก็บแบบ Cold คือลำดับขั้นพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดสำหรับ Amazon OpenSearch Service ซึ่งทำให้คุณสามารถแยกและจัดเก็บข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อยไว้ใน Amazon S3 และจ่ายค่าประมวลผลเมื่อคุณต้องการใช้เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติม »

หมายเหตุ: ราคาพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีการจัดการใช้ได้กับข้อมูลพื้นที่จัดเก็บทั้งแบบ UltraWarm และ Cold

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล AWS แบบมาตรฐาน

คุณจะต้องจ่ายค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล AWS แบบมาตรฐานสำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนเข้าและออกจาก Amazon OpenSearch Service เราจะไม่เรียกเก็บเงินคุณสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโหนดภายในโดเมน Amazon OpenSearch Service ของคุณ

พื้นที่จัดเก็บสแน็ปช็อตอัตโนมัติฟรี

Amazon OpenSearch Service เพิ่มความคงทนของข้อมูลผ่านสแน็ปช็อตคลัสเตอร์แบบอัตโนมัติและแบบด้วยตนเอง บริการนี้มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับสแน็ปช็อตอัตโนมัติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละโดเมนของ Amazon OpenSearch Service และเก็บรักษาสแน็ปช็อตเหล่านี้ไว้เป็นระยะเวลา 14 วัน สแน็ปช็อตที่บันทึกด้วยตนเองจะจัดเก็บไว้ใน Amazon S3 และต้องเสียค่าบริการการใช้งาน Amazon S3 มาตรฐาน การถ่ายโอนข้อมูลสำหรับการใช้สแน็ปช็อตเป็นบริการฟรี

ตัวอย่างราคา 1

สมมติว่าคุณเพิ่งเริ่มใช้ Amazon OpenSearch Service และกำลังสร้างโดเมนในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คุณกำลังทดสอบบริการด้วยอินสแตนซ์ t3.small.search สามรายการ และพื้นที่จัดเก็บ 15 GB ในแต่ละอินสแตนซ์ คุณกำลังใช้ไดรฟ์ข้อมูล SSD สำหรับใช้งานทั่วไป (gp2) ของ Amazon EBS เป็นตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บที่คุณต้องการ Amazon OpenSearch Service มอบข้อเสนอการใช้งานอินสแตนซ์ t2.small.search หรือ t3.small.search ฟรีสูงสุด 750 ชั่วโมงต่อเดือน พร้อมพื้นที่จัดเก็บ EBS 10 GB เมื่อพิจารณาถึงการใช้งานหนึ่งเดือน อินสแตนซ์ทั้งสามตัวบนโดเมนของคุณแต่ละรายการจะทำงานเป็นเวลา 730 ชั่วโมง รวมการใช้งานทั้งหมดอยู่ที่ 2,190 ชั่วโมง เมื่อลบการใช้งานฟรี 750 ชั่วโมงออก เราจะเรียกเก็บเงินคุณสำหรับ 1,440 ชั่วโมงอินสแตนซ์ ซึ่งคิดเป็นค่าบริการ 51.84 USD สำหรับเดือนนั้น (ดูการคำนวณในตารางด้านล่าง) ในทำนองเดียวกันสำหรับ EBS อินสแตนซ์ทั้งสามตัวของคุณรวมกันจะมีพื้นที่จัดเก็บ EBS 45GB เมื่อลบพื้นที่จัดเก็บฟรี 10 GB ออก เราจะเรียกเก็บเงินคุณสำหรับพื้นที่จัดเก็บ 35 GB ซึ่งคิดเป็นค่าบริการ 4.725 USD สำหรับเดือนนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณสำหรับเดือนนี้จะอยู่ที่ 56.67 USD

โปรดดูค่าใช้จ่ายรายเดือน (USD) โดยละเอียดที่เราน่าจะเรียกเก็บจากคุณเมื่อ Free Tier ยังคงสามารถใช้งานได้ 

ประเภทค่าใช้จ่าย ราคา  การใช้งาน Free Tier การใช้งานที่เรียกเก็บค่าบริการ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
การใช้งานอินสแตนซ์ t3.small.search = 0.036 USD ต่อชั่วโมง 3 อินสแตนซ์ * 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน = 2,190 ชั่วโมง 750 ชั่วโมง 2,190 ชั่วโมง – 750 ชั่วโมง = 1,440 ชั่วโมง 1,440 * 0.036 USD = 51.84 USD
ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บ SSD สำหรับใช้งานทั่วไปของ (gp2) ของ EBS = 0.135 USD ต่อ GB ต่อเดือน 15 GB * 3 อินสแตนซ์ = 45 GB ต่อเดือน 10 GB 45 GB – 10 GB = 35 GB 35 * 0.135 USD = 4.725 USD
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 56.57 USD

ตัวอย่างราคา 2

สมมติว่าคุณกำลังสร้างโดเมนใหม่ระดับใช้งานจริงแบบใหม่ด้วย Availability Zone สามแห่งในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ด้วยการกำหนดค่าต่อไปนี้ ได้แก่ โหนดข้อมูลประเภท r6g.xlarge.search สามโหนด โดยแต่ละโหนดมีพื้นที่จัดเก็บ EBS (SSD สำหรับการใช้ทั่วไป) 500 GB, โหนดหลักประเภท c6g.large.search สามตัว และโหนด UltraWarm ประเภท ultrawarm1.medium.search สองตัว โดยแต่ละโหนดมีพื้นที่จัดเก็บ 1.5 TB ในหนึ่งเดือน อินสแตนซ์ทั้งแปดตัวบนโดเมนของคุณ (โหนดข้อมูลสามตัว โหนดหลักสามตัว และโหนด UltraWarm สองตัว) จะทำงานเป็นเวลา 730 ชั่วโมงต่ออินสแตนซ์ รวมทั้งหมดเป็น 5,840 ชั่วโมงอินสแตนซ์ หากพิจารณาจากราคาของประเภทอินสแตนซ์แต่ละรายการเหล่านี้ ค่าใช้จ่ายรวมของคุณสำหรับชั่วโมงอินสแตนซ์จะอยู่ที่ 1,328.60 USD ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บรวมของคุณสำหรับเดือนนั้นรวมถึงค่าใช้จ่ายของพื้นที่จัดเก็บ EBS สำหรับโหนดข้อมูลสามตัว และค่าใช้จ่ายของพื้นที่จัดเก็บสำหรับโหนด UltraWarm ด้วยพื้นที่จัดเก็บ EBS 500 GB ในแต่ละอินสแตนซ์ทั้งสามตัว เราจะเรียกเก็บเงินคุณสำหรับ 1,500 GB ที่ 0.135 USD ต่อ GB ต่อเดือน ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บ EBS 202.50 USD สำหรับเดือนนั้น สำหรับพื้นที่จัดเก็บของโหนด UltraWarm สองตัว เราจะเรียกเก็บเงินคุณสำหรับ 3 TB (1.5 TB ต่ออินสแตนซ์) ซึ่งคิดเป็นค่าบริการ 73.728 USD (ที่ 0.024 USD ต่อ GB ต่อเดือน) 

โปรดดูค่าใช้จ่ายรายเดือน (USD) โดยละเอียดที่เราน่าจะเรียกเก็บจากคุณด้านล่าง

ประเภทค่าใช้จ่าย ราคา  การใช้งาน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
การใช้งานอินสแตนซ์ r6g.xlarge.search = 0.335 USD ต่อชั่วโมง 3 อินสแตนซ์ (โหนดข้อมูล) * 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน = 2,190 ชั่วโมง 2,190 ชั่วโมง * 0.335 USD = 733.65 USD
c6g.large.search = 0.113 USD ต่อชั่วโมง 3 อินสแตนซ์ (โหนดหลัก) * 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน = 2,190 ชั่วโมง 2,190 ชั่วโมง * 0.113 USD = 247.47 USD
ultrawarm1.medium.search = 0.238 USD ต่อชั่วโมง 2 อินสแตนซ์ * 730 ชั่วโมง = 1,460 ชั่วโมง 1,460 ชั่วโมง * 0.238 USD = 347.48 USD
ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บ SSD สำหรับใช้งานทั่วไปของ (gp2) ของ EBS = 0.135 USD ต่อ GB ต่อเดือน 500 GB ต่อโหนด * 3 อินสแตนซ์ (โหนดข้อมูล) = 1,500 GB ต่อเดือน 1,500 GB * 0.135 USD = 202.5 USD
ค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บที่มีการจัดการของ UltraWarm = 0.024 USD ต่อ GB ต่อเดือน 1.5 TB * 2 อินสแตนซ์ = 3 TB ต่อเดือน 3,072 GB * 0.024 USD = 73.728 USD
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,604.83 USD

OpenSearch ประกอบด้วยโค้ด Elasticsearch บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก Apache ซึ่งมาจาก Elasticsearch B.V. และซอร์สโค้ดอื่น ๆ Elasticsearch B.V. ไม่ใช่แหล่งที่มาของซอร์สโค้ดอื่น ๆ เหล่านั้น ELASTICSEARCH เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Elasticsearch B.V.

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon OpenSearch Service

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
ตรวจสอบการใช้งาน RI หรือไม่
ตรวจสอบการใช้งานและการครอบคลุมของ reserved instance ที่ใช้ AWS Budgets
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา