Amazon RDS for Oracle

ตั้งค่า ใช้งาน และปรับขนาดฐานข้อมูล Oracle ในระบบคลาวด์ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

Amazon RDS สำหรับ Oracle คือฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบที่ช่วยให้การตั้งค่า การใช้งาน และการปรับขนาดการนำไปใช้จริงของ Oracle ในระบบคลาวด์เป็นเรื่องง่าย Amazon RDS ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมและแอปพลิเคชันได้เต็มที่ โดยจัดการงานด้านการดูแลควบคุมฐานข้อมูลที่ใช้เวลานาน ได้แก่ การจัดเตรียม การสำรองข้อมูล การแพทช์ซอฟต์แวร์ การตรวจสอบ และการปรับความสามารถของฮาร์ดแวร์ คุณสามารถเรียกใช้ Amazon RDS สำหรับ Oracle ภายใต้แบบจำลองการให้สิทธิ์การใช้งาน 2 แบบ ได้แก่ แบบ "รวมสิทธิ์การใช้งาน" และแบบ "Bring-Your-Own-License (BYOL)" ในรุ่นบริการแบบ "รวมสิทธิการใช้งาน" คุณไม่จำเป็นต้องซื้อสิทธิการใช้งาน Oracle แยกต่างหาก AWS ได้มอบสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle Database แก่คุณแล้ว

คุณสามารถเลือกราคาแบบรายชั่วโมงได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหรือข้อผูกมัดระยะยาว นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกซื้ออินสแตนซ์ DB แบบเหมาจ่ายเป็นระยะสัญญาหนึ่งถึงสามปีได้อีกด้วย คุณสามารถจ่ายค่าบริการล่วงหน้าในราคาถูกครั้งเดียวสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ DB ได้ด้วยอินสแตนซ์ DB จากนั้นจึงจ่ายอัตราค่าใช้งานรายชั่วโมงพร้อมส่วนลดเพิ่มอีกมาก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายสุทธิได้สูงสุด 48%

ประโยชน์ของ Amazon RDS สำหรับ Oracle

Amazon RDS สำหรับ Oracle ได้รับการจัดการอย่างเต็มรูปแบบโดยบริการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ของ Amazon (RDS) คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับงานด้านการจัดการฐานข้อมูล เช่น การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ การแก้ไขซอฟต์แวร์ การตั้งค่า การกำหนดค่า หรือการสำรองข้อมูลอีกต่อไป
Amazon RDS สำหรับ Oracle ยังทำให้การจำลองแบบเพื่อพัฒนาความพร้อมใช้งานและความเสถียรสำหรับเวิร์กโหลดการผลิตง่ายขึ้นอีกด้วย เมื่อใช้ตัวเลือกการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ คุณจะสามารถรันเวิร์กโหลดที่สำคัญต่อภารกิจโดยมีความพร้อมใช้งานสูงและมีการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูลอัตโนมัติในตัวจากฐานข้อมูลหลักของคุณไปยังฐานข้อมูลรองที่จำลองแบบไว้พร้อมกันในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด
อินสแตนซ์ Amazon RDS รองรับพื้นที่จัดเก็บสูงสุด 64 TB ที่สร้างขึ้นบนไดรฟ์ข้อมูล SSD ของ Amazon Elastic Block Store (EBS) ประสิทธิภาพสูง พื้นที่จัดเก็บสำหรับการใช้ทั่วไปมีประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกันโดยมี 3 IOPS ต่อ GB พร้อมความสามารถในการเพิ่มได้สูงสุด 12,000 IOPS ด้วย IOPS ที่จัดสรรไว้ คุณสามารถจัดเตรียมพื้นที่ได้สูงสุด 256,000 IOPS ต่ออินสแตนซ์ฐานข้อมูล
คุณสามารถเรียกใช้ Amazon RDS สำหรับ Oracle ภายใต้แบบจำลองการให้สิทธิ์การใช้งาน 2 แบบ ได้แก่ แบบ "รวมสิทธิ์การใช้งาน" และ แบบ "Bring-Your-Own-License (BYOL)" คุณไม่จำเป็นต้องซื้อสิทธิการใช้งาน Oracle แบบแยกต่างหากในรุ่นบริการ "แบบรวมสิทธิการใช้งานแล้ว"
Amazon RDS for Oracle มอบประโยชน์อย่างครบครันจากโซลูชันการบริการที่มีการจัดการให้แก่คุณ คุณสามารถใช้วิธีแบบ Lift-and-Shift เพื่อโยกย้ายฐานข้อมูล Oracle เดิมไปไว้บน Amazon RDS for Oracle ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนปัจจัยต่างๆ และองค์ประกอบของแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิมได้

กรณีศึกษา

โพสต์บล็อกและบทความ

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับการบล็อกความเสียหายบน Amazon RDS สำหรับ Oracle
26 ตุลาคม 2022

เรียนรู้เพิ่มเติม » 

ย้ายจาก Oracle RAC ไปยัง AWS: ทางเลือกบน AWS
23 กันยายน 2022

เรียนรู้เพิ่มเติม » 

ประเมินการย้าย Schema ฐานข้อมูลอย่างปลอดภัยโดยใช้ AWS SCT, Amazon RDS สำหรับ Oracle และ AWS Secrets Manager
23 กันยายน 2022

เรียนรู้เพิ่มเติม »