Amazon RDS สำหรับ Oracle คือฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบที่ช่วยให้การตั้งค่า การใช้งาน และการปรับขนาดการนำไปใช้จริงของ Oracle ในระบบคลาวด์เป็นเรื่องง่าย Amazon RDS ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมและแอปพลิเคชันได้เต็มที่ โดยจัดการงานด้านการดูแลควบคุมฐานข้อมูลที่ใช้เวลานาน ได้แก่ การจัดเตรียม การสำรองข้อมูล การแพทช์ซอฟต์แวร์ การตรวจสอบ และการปรับความสามารถของฮาร์ดแวร์ คุณสามารถเรียกใช้ Amazon RDS สำหรับ Oracle ภายใต้แบบจำลองการให้สิทธิ์การใช้งาน 2 แบบ ได้แก่ แบบ "รวมสิทธิ์การใช้งาน" และแบบ "Bring-Your-Own-License (BYOL)" ในรุ่นบริการแบบ "รวมสิทธิการใช้งาน" คุณไม่จำเป็นต้องซื้อสิทธิการใช้งาน Oracle แยกต่างหาก AWS ได้มอบสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle Database แก่คุณแล้ว

คุณสามารถเลือกราคาแบบรายชั่วโมงได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหรือข้อผูกมัดระยะยาว นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกซื้ออินสแตนซ์ DB แบบเหมาจ่ายเป็นระยะสัญญาหนึ่งถึงสามปีได้อีกด้วย คุณสามารถจ่ายค่าบริการล่วงหน้าในราคาถูกครั้งเดียวสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ DB ได้ด้วยอินสแตนซ์ DB จากนั้นจึงจ่ายอัตราค่าใช้งานรายชั่วโมงพร้อมส่วนลดเพิ่มอีกมาก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายสุทธิได้สูงสุด 48%

กรณีศึกษา

โพสต์บล็อกและบทความ

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับการบล็อกความเสียหายบน Amazon RDS สำหรับ Oracle
26 ตุลาคม 2022

เรียนรู้เพิ่มเติม » 

ย้ายจาก Oracle RAC ไปยัง AWS: ทางเลือกบน AWS
23 กันยายน 2022

เรียนรู้เพิ่มเติม » 

ประเมินการย้าย Schema ฐานข้อมูลอย่างปลอดภัยโดยใช้ AWS SCT, Amazon RDS สำหรับ Oracle และ AWS Secrets Manager
23 กันยายน 2022

เรียนรู้เพิ่มเติม »