Amazon RDS for Oracle

ตั้งค่า ใช้งาน และปรับขนาดฐานข้อมูล Oracle ในระบบคลาวด์ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

Amazon RDS for Oracle คือฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบที่ช่วยให้การตั้งค่า การใช้งาน และการปรับขนาดการปรับใช้ Oracle ในระบบคลาวด์เป็นเรื่องง่าย Amazon RDS ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมและแอปพลิเคชันได้โดยจัดการงานด้านการดูแลควบคุมฐานข้อมูลที่ใช้เวลานาน ได้แก่ การจัดเตรียม การสำรองข้อมูล การแพทช์ซอฟต์แวร์ การตรวจสอบ และการปรับขนาดฮาร์ดแวร์ คุณสามารถเรียกใช้ Amazon RDS for Oracle ภายใต้แบบจำลองการให้สิทธิ์การใช้งาน 2 แบบ ได้แก่ แบบ "รวมสิทธิ์การใช้งาน" และแบบ "Bring-Your-Own-License (BYOL)" ในรุ่นบริการแบบ "รวมสิทธิการใช้งาน" คุณไม่จำเป็นต้องซื้อสิทธิการใช้งาน Oracle แยกต่างหาก AWS ได้มอบสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle Database แก่คุณแล้ว

คุณสามารถเลือกราคาแบบรายชั่วโมงได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหรือข้อผูกมัดระยะยาว นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกซื้ออินสแตนซ์ DB แบบเหมาจ่ายเป็นระยะสัญญาหนึ่งถึงสามปีได้อีกด้วย คุณสามารถจ่ายค่าบริการล่วงหน้าครั้งเดียวในราคาถูกสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ DB ได้ด้วยอินสแตนซ์ DB แบบเหมาจ่าย จากนั้นจึงจ่ายอัตราค่าใช้งานรายชั่วโมงโดยประหยัดต้นทุนสุทธิได้สูงสุด 48%

ประโยชน์

การจัดการอย่างเต็มรูปแบบ

Amazon RDS for Oracle ได้รับการจัดการอย่างเต็มรูปแบบโดย Amazon Relational Database Service (RDS) คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับงานการจัดการฐานข้อมูล เช่น การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ การแก้ไขซอฟต์แวร์ การตั้งค่า การกำหนดค่า หรือการสำรองข้อมูล 

ความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้

Amazon RDS for Oracle ยังทำให้การจำลองแบบเพื่อพัฒนาความพร้อมใช้งานและความน่าเชื่อถือสำหรับปริมาณงานการผลิตง่ายขึ้นอีกด้วย เมื่อใช้ตัวเลือกการติดตั้งใช้งานแบบ Multi-AZ คุณจะสามารถรันปริมาณงานที่สำคัญต่อภารกิจโดยมีความพร้อมใช้งานสูงและระบบสำรองแบบอัตโนมัติในตัวจากฐานข้อมูลหลักของคุณไปยังฐานข้อมูลรองที่จำลองแบบไว้พร้อมกันในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด

ง่ายต่อการโยกย้าย

Amazon RDS for Oracle มอบประโยชน์อย่างครบครันจากโซลูชันการบริการที่มีการจัดการให้แก่คุณ คุณสามารถใช้วิธีแบบ Lift-and-Shift เพื่อโยกย้ายฐานข้อมูล Oracle เดิมไปไว้บน Amazon RDS for Oracle ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนปัจจัยต่างๆ และองค์ประกอบของแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิมได้

ประสิทธิภาพอันรวดเร็วและคาดการณ์ได้

อินสแตนซ์ Amazon RDS รองรับพื้นที่จัดเก็บสูงสุด 64 TB ที่สร้างขึ้นบนไดรฟ์ข้อมูล SSD ของ Amazon Elastic Block Store (EBS) ประสิทธิภาพสูง พื้นที่จัดเก็บ General Purpose มีประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกันโดยมี 3 IOPS ต่อ GB พร้อมความสามารถในการเพิ่มได้สูงสุด 12,000 IOPS ด้วย IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน คุณสามารถจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บได้สูงสุด 256,000 IOPS ต่ออินสแตนซ์ฐานข้อมูล

ความยืดหยุ่นในการอนุญาตใช้สิทธิ์

คุณสามารถเรียกใช้ Amazon RDS for Oracle ภายใต้แบบจำลองการให้สิทธิ์การใช้งาน 2 แบบ ได้แก่ แบบ "รวมสิทธิ์การใช้งาน" และแบบ "Bring-Your-Own-License (BYOL)" คุณไม่จำเป็นต้องซื้อสิทธิการใช้งาน Oracle แบบแยกต่างหากในรุ่นบริการ "แบบรวมสิทธิการใช้งานแล้ว"

Availability Zone จำนวนมาก

เมื่อใช้ตัวเลือกการติดตั้งใช้งานแบบ Multi-AZ คุณจะสามารถรันปริมาณงานที่สำคัญต่อภารกิจโดยมีความพร้อมใช้งานสูงและระบบสำรองแบบอัตโนมัติในตัวจากฐานข้อมูลหลักของคุณไปยังฐานข้อมูลรองที่จำลองแบบไว้พร้อมกันในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด บริการนี้จะเหมือนกันกับ Amazon Web Services ทั้งหมด นั่นคือ จะไม่มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า และคุณจ่ายเพียงแค่ค่าทรัพยากรที่คุณใช้เท่านั้น

กรณีศึกษา

บล็อกโพสต์และบทความ

สรุปคุณสมบัติของ Amazon RDS และ Aurora ที่เปิดให้ใช้ในปี 2019
6 เมษายน 2020

เรียนรู้เพิ่มเติม » 

รวมอินสแตนซ์ Amazon RDS DB ของคุณในทุกบัญชีไว้ในโดเมนที่ใช้งานร่วมกันเพียงที่เดียว
24 ก.พ. 2020

เรียนรู้เพิ่มเติม » 

การกู้คืนระบบจากภัยพิบัติบน Amazon RDS for Oracle โดยใช้ AWS DMS
3 มกราคม 2020

เรียนรู้เพิ่มเติม » 

เริ่มต้นใช้งาน Amazon RDS for Oracle

คุณสมบัติต่างๆ ของ Amazon RDS for Oracle
ดูคุณสมบัติต่างๆ

ดูวิธีการจัดการหรือโยกย้าย Amazon RDS for Oracle

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นใช้งาน Amazon RDS for Oracle ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้