ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ มีส่วนประกอบของต้นทุน Amazon S3 ที่ต้องพิจารณาหกส่วนเมื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูล ได้แก่ ราคาสำหรับพื้นที่จัดเก็บ ราคาสำหรับคำขอและการเรียกข้อมูล ราคาสำหรับการโอนข้อมูลและการเร่งความเร็วการโอนข้อมูล ราคาสำหรับการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล และราคาสำหรับการประมวลผลข้อมูลของคุณด้วย S3 Object Lambda

 • พื้นที่จัดเก็บ
 • คำขอและการเรียกข้อมูล
 • การถ่ายโอนข้อมูล
 • การจัดการและการวิเคราะห์
 • การจำลองแบบ
 • S3 Object Lambda
 • พื้นที่จัดเก็บ
 • คุณจ่ายค่าบริการอ็อบเจ็กต์การจัดเก็บในบัคเก็ต S3 ของคุณ อัตราที่คุณถูกเรียกเก็บเงินขึ้นอยู่กับขนาดอ็อบเจ็กต์ ระยะเวลาที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ในระหว่างเดือน และระดับพื้นที่จัดเก็บ S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard - Infrequent Access, S3 One Zone - Infrequent Access, S3 Glacier, and S3 Glacier Deep Archive และ Reduced Redundancy Storage (RRS) คุณจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับการตรวจสอบและการดำเนินการอัตโนมัติต่ออ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บในระดับพื้นที่จัดเก็บ S3 Intelligent-Tiering เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเข้าถึง Tier ใน S3 Intelligent-Tiering 

  เมื่อใช้ PUT, COPY หรือกฎรอบการใช้งานเพื่อย้ายข้อมูลลงในระดับพื้นที่จัดเก็บ S3 ใดๆ จะมีค่าธรรมเนียมการรับข้อมูลต่อคำขอ โปรดพิจารณาค่าใช้จ่ายในการรับข้อมูลหรือการส่งผ่านข้อมูลก่อนย้ายอ็อบเจ็กต์ลงในระดับพื้นที่จัดเก็บใดๆ ประเมินค่าใช้จ่ายของคุณโดยใช้ AWS Pricing Calculator 

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีโภคภัณฑ์

  จำนวนการใช้พื้นที่จัดเก็บของ Amazon S3 ถูกคำนวณเป็นหน่วยกิกะไบต์ (GB) ซึ่ง 1GB จะเท่ากับ 230 ไบต์ หน่วยจำนวนนับนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งคือ กิบิไบต์ (GiB) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC) โดย 1TB จะเท่ากับ 240ไบต์ หรือ 1024 GB

  สำหรับราคา Reduced Redundancy Storage โปรดไปที่หน้ารายละเอียดของ S3 Reduced Redundancy

  สำหรับตัวอย่างราคา S3 โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน S3 หรือใช้ เครื่องคำนวนราคา AWS Pricing Calculator

  * ขนาดขั้นต่ำของอ็อบเจ็กต์ที่เข้าเกณฑ์ในการจัดระดับอัตโนมัติสำหรับ S3 Intelligent-Tiering คือ 128 KB สามารถจัดเก็บอ็อบเจ็กต์ที่เล็กกว่านี้ได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราสำหรับ Frequent Access Tier ขนาดอ็อบเจ็กต์ขั้นต่ำที่เรียกเก็บเงินได้สำหรับพื้นที่จัดเก็บ Standard-IA ของ S3 และ One Zone-IA ของ S3 คือ 128 KB สามารถจัดเก็บอ็อบเจ็กต์ที่เล็กกว่านี้ได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บ 128 KB ที่อัตราระดับพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม พื้นที่จัดเก็บ S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA และ S3 One Zone-IA จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำที่ 30 วัน และอ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบก่อน 30 วัน จะคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนเท่ากับราคาพื้นที่จัดเก็บสำหรับวันที่เหลืออยู่ อ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบ เขียนทับ หรือถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่จัดเก็บระดับอื่นก่อน 30 วันจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานพื้นที่จัดเก็บตามปกติ บวกกับค่าบริการคำขอที่คิดตามสัดส่วนสำหรับส่วนที่เหลืออยู่ขั้นต่ำ 30 วัน ซึ่งรวมถึงอ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบจากผลของการดำเนินการไฟล์โดย File Gateway อ็อบเจกต์ที่จัดเก็บไว้นาน 30 วันขึ้นไปจะไม่ถูกคิดค่าใช้จ่ายสำหรับคำขอขั้นต่ำ 30 วัน สำหรับอ็อบเจกต์แต่ละอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวรไปยังระดับชั้น Archive Access หรือระดับชั้น Deep Archive Access ใน S3 Intelligent-Tiering, Amazon S3 ใช้พื้นที่จัดเก็บขนาด 8 KB สำหรับชื่ออ็อบเจกต์และเมทาดาทาอื่นๆ (เรียกเก็บเงินที่อัตราพื้นที่จัดเก็บของ S3 Standard) และใช้พื้นที่จัดเก็บ 32 KB สำหรับดัชนีและเมทาดาทาที่เกี่ยวข้อง (เรียกเก็บเงินที่อัตราพื้นที่จัดเก็บของ S3 Glacier และ S3 Glacier Deep Archive)

  ** Amazon S3 Glacier และ S3 Glacier Deep Archive มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับข้อมูล 32 KB ต่ออ็อบเจกต์สำหรับดัชนีและเมทาดาทาของ S3 Glacier ที่อัตราคลาสพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม Amazon S3 กำหนดให้ใช้พื้นที่จัดเก็บ 8KB ต่ออ็อบเจ็กต์ในการจัดเก็บและเก็บรักษาชื่อที่ผู้ใช้ระบุและข้อมูลเมตาสำหรับอ็อบเจ็กต์ที่เก็บถาวรไปยัง S3 Glacier และ S3 Glacier Deep Archive การดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ได้รายการอ็อบเจ็กต์ S3 ทั้งหมดของคุณตามเวลาจริงโดยใช้ S3 LIST API หรือรายงาน S3 Inventory อ็อบเจ็กต์ที่เก็บถาวรไปยัง S3 Glacier และ S3 Glacier Deep Archive มีการจัดเก็บขั้นต่ำ 90 วัน และ 180 วัน ตามลำดับ อ็อบเจ็กต์ที่ลบออกไปก่อน 90 วัน และ 180 วัน จะมีการคิดค่าบริการตามสัดส่วนเท่ากับค่าบริการพื้นที่จัดเก็บสำหรับวันที่เหลืออยู่ อ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบ เขียนทับ หรือเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่จัดเก็บระดับอื่นก่อนระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำ จะมีค่าบริการการใช้งานพื้นที่จัดเก็บตามปกติ บวกกับค่าบริการคำขอที่คิดตามสัดส่วนสำหรับส่วนที่เหลือของระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำ อ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บนานกว่าระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำจะไม่มีค่าบริการคำขอขั้นต่ำ สำหรับแต่ละอ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บใน S3 Glacier หรือ S3 Glacier Deep Archive นั้น Amazon S3 จะเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูลเมตาที่เรียกเก็บได้เป็นจำนวน 40 KB โดยคิดอัตรา S3 Standard เป็นจำนวน 8 KB และคิดอัตรา S3 Glacier หรือ S3 Deep Archive เป็นจำนวน 32 KB สำหรับลูกค้าที่ใช้ API โดยตรงของ S3 Glacier สามารถดูราคาสำหรับการเรียกใช้ API ได้ที่หน้าราคา S3 Glacier API

 • คำขอและการเรียกข้อมูล
 • คุณจ่ายค่าคำขอที่สร้างขึ้นสำหรับบัคเก็ตและอ็อบเจกต์ S3 ของคุณ ค่าใช้จ่ายสำหรับคำขอ S3 อิงตามประเภทคำขอ และคิดค่าบริการตามจำนวนคำขอตามที่ระบุในตารางด้านล่าง เมื่อคุณใช้ Amazon S3 Console เพื่อเรียกดูพื้นที่จัดเก็บ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ GET, LIST และคำขออื่นๆ ที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกดู ค่าบริการจะเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับคำขอที่สร้างขึ้นโดยใช้ API/SDK ดูคู่มือนักพัฒนา S3 สำหรับรายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับประเภทคำขอต่อไปนี้ PUT, COPY, POST, LIST, GET, SELECT, Lifecycle Transition และ Data Retrievals คำขอ DELETE และ CANCEL ไม่มีค่าใช้จ่าย

  แต่จะมีการเรียกเก็บเงินค่าคำขอ LIST สำหรับพื้นที่จัดเก็บทุกคลาสในราคาเดียวกับราคามาตรฐานของคำขอ PUT, COPY และ POST ของ S3

  คุณจ่ายค่าเรียกดูอ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บอยู่ในพื้นที่จัดเก็บ S3 Standard – Infrequent Access, S3 One Zone – Infrequent Access, S3 Glacier และ S3 Glacier Deep Archive ดูคู่มือนักพัฒนา S3 สำหรับรายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับ การเรียกข้อมูล

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีโภคภัณฑ์

  จำนวนการใช้พื้นที่จัดเก็บของ Amazon S3 ถูกคำนวณเป็นหน่วยกิกะไบต์ (GB) ซึ่ง 1GB จะเท่ากับ 230 ไบต์ หน่วยจำนวนนับนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งคือ กิบิไบต์ (GiB) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC) โดย 1TB จะเท่ากับ 240 ไบต์ หรือ 1024 GB

  สำหรับตัวอย่างราคา S3 โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน S3 หรือใช้ เครื่องคำนวนราคา AWS Pricing Calculator

  ราคาคำขอของ S3 Lifecycle Transition ด้านบนแสดงถึงคำขอไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บนั้น 

  * พื้นที่จัดเก็บ S3 Intelligent-Tiering, Standard-IA ของ S3 และ One Zone-IA ของ S3 จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำที่ 30 วัน และอ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบก่อน 30 วัน จะคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนเท่ากับราคาพื้นที่จัดเก็บสำหรับวันที่เหลืออยู่ อ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบ เขียนทับ หรือถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่จัดเก็บระดับอื่นก่อน 30 วันจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานพื้นที่จัดเก็บตามปกติ บวกกับค่าบริการคำขอที่คิดตามสัดส่วนสำหรับส่วนที่เหลืออยู่ขั้นต่ำ 30 วัน ซึ่งรวมถึงอ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบจากผลของการดำเนินการไฟล์โดย File Gateway อ็อบเจกต์ที่จัดเก็บไว้นาน 30 วันขึ้นไปจะไม่ถูกคิดค่าใช้จ่ายสำหรับคำขอขั้นต่ำ 30 วัน

  * คำขอกู้คืนข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลแบบมาตรฐานและแบบจำนวนมากของ S3 Intelligent-Tiering ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ Tier การเข้าถึงทั้งสี่แบบ: ระดับชั้นการเข้าถึงแบบ Frequent, Infrequent, Archive และ Deep Archive คำขอกู้คืนข้อมูลถัดๆ ที่เรียกใช้อ็อบเจกต์ที่กู้คืนไว้แล้วจะถูกเรียกเก็บเงินในฐานะคำขอ GET การเรียกคืนข้อมูลแบบเร่งด่วนเปิดให้บริการสำหรับ S3 Intelligent-Tiering Archive Access Tier และเรียกเก็บเงินที่อัตราคำขอแบบเร่งด่วนและเรียกคืนข้อมูล

  ** อ็อบเจกต์ที่เก็บถาวรไปยัง S3 Glacier และ S3 Glacier Deep Archive มีการจัดเก็บขั้นต่ำ 90 วัน และ 180 วัน ตามลำดับ อ็อบเจ็กต์ที่ลบออกไปก่อน 90 วัน และ 180 วัน จะมีการคิดค่าบริการตามสัดส่วนเท่ากับค่าบริการพื้นที่จัดเก็บสำหรับวันที่เหลืออยู่ อ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบ เขียนทับ หรือเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่จัดเก็บระดับอื่นก่อนระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำ จะมีค่าบริการการใช้งานพื้นที่จัดเก็บตามปกติ บวกกับค่าบริการคำขอที่คิดตามสัดส่วนสำหรับส่วนที่เหลือของระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำ อ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บนานกว่าระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำจะไม่มีค่าบริการคำขอขั้นต่ำ

  *** หน่วยความจุที่เตรียมใช้งานช่วยให้คุณสามารถเตรียมความจุสำหรับการเรียกดูแบบเร่งด่วนจาก S3 Glacier ในเดือนที่กำหนด หน่วยความจุที่เตรียมใช้งานแต่ละหน่วยสามารถเรียกดูแบบเร่งด่วนอย่างน้อย 3 รายการทุก 5 นาทีและปริมาณการส่งผ่านข้อมูลสำหรับเรียกดูได้มากถึง 150 MB/วินาที 

 • การถ่ายโอนข้อมูล
 • คุณจ่ายค่าแบนด์วิดท์ทั้งหมดที่เข้าและออกจาก Amazon S3 ยกเว้นรายการต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่ส่งเข้ามาจากอินเทอร์เน็ต
  • ข้อมูลที่ส่งมาระหว่างบัคเก็ต S3 
  • ข้อมูลที่ส่งมาจากบัคเก็ต Amazon S3 ไปยังบริการของ AWS ภายในรีเจี้ยน AWS เดียวกันกับบัคเก็ต S3 (รวมถึงไปยังบัญชีอื่นในรีเจี้ยน AWS เดียวกัน)
  • ข้อมูลที่ส่งออกไปยัง Amazon CloudFront (CloudFront)

  ราคาด้านล่างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอนเข้าและออกจาก Amazon S3 (ผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะ)††† คุณยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลใดๆ ที่ถ่ายโอนโดยใช้ Amazon S3 Transfer Acceleration เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา AWS Direct Connect

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีโภคภัณฑ์

  หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลเกิน 500 TB/เดือน โปรดติดต่อเรา

  ขนาดพื้นที่จัดเก็บและแบนด์วิดท์รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของไฟล์

  จำนวนการใช้พื้นที่จัดเก็บของ Amazon S3 ถูกคำนวณเป็นหน่วยกิกะไบต์ (GB) ซึ่ง 1GB จะเท่ากับ 230 ไบต์ หน่วยจำนวนนับนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งคือ กิบิไบต์ (GiB) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC) โดย 1TB จะเท่ากับ 240 ไบต์ หรือ 1024 GB

  ระดับอัตราจะพิจารณาการใช้งานโดยรวมของคุณสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตทั่วทุกบริการของ AWS

  ††† ข้อมูลที่ถ่ายโอนออกอาจไม่เหมือนข้อมูลที่แอปพลิเคชันของคุณได้รับในกรณีที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนกำหนด เช่น หากคุณขออ็อบเจ็กต์ 10 GB แล้วยกเลิกการเชื่อมต่อเมื่อได้รับข้อมูล 2 GB แรก Amazon S3 พยายามหยุดการสตรีมข้อมูลแต่ไม่สามารถหยุดได้ในทันที ในตัวอย่างนี้ การถ่ายโอนข้อมูลออกอาจมีขนาด 3 GB (มี 1 GB เกินมาจาก 2 GB ที่คุณได้รับ) ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเรียกเก็บเงินสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออก 3 GB

  การเร่งการถ่ายโอน

  ราคาอิงตามสถานที่ตั้ง edge ของ AWS ที่ใช้เร่งการถ่ายโอนของคุณ ราคา S3 Transfer Acceleration เป็นส่วนเพิ่มเติมจากราคาการถ่ายโอนข้อมูล 

  การถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปยัง Amazon S3 จากอินเทอร์เน็ต:  
  เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ของ AWS ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น 0.04 USD ต่อ GB
  เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge อื่นๆ ทั้งหมดของ AWS 0.08 USD ต่อ GB
     
  การถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon S3 ไปยังอินเทอร์เน็ต:  
  เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ใดก็ได้ของ AWS 0.04 USD ต่อ GB
     
  การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon S3 และอีกภูมิภาคของ AWS:  
  เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ใดก็ได้ของ AWS 0.04 USD ต่อ GB

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีโภคภัณฑ์

  สำหรับตัวอย่างราคา S3 โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน S3 หรือใช้ เครื่องคำนวนราคา AWS Pricing Calculator

  ในแต่ละครั้งที่คุณใช้ S3 Transfer Acceleration เพื่ออัปโหลดอ็อบเจ็กต์ เราจะตรวจสอบว่าบริการน่าจะเร็วกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วย Amazon S3 ทั่วไปหรือไม่ หากเราพบว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะไม่เร็วกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วย Amazon S3 ปกติ ในกรณีที่ถ่ายโอนอ็อบเจ็กต์เดียวกันไปยังภูมิภาค AWS ปลายทางเดียวกัน เราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน S3 Transfer Acceleration สำหรับการถ่ายโอนครั้งนั้น และอาจบายพาสระบบ S3 Transfer Acceleration สำหรับรายการอัปโหลดดังกล่าว

  ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือเปรียบเทียบความเร็ว Amazon S3 Transfer Acceleration

 • การจัดการและการวิเคราะห์
 • Change to "คุณจ่ายค่าบริการสำหรับคุณสมบัติการจัดการและการวิเคราะห์ (Amazon S3 Inventory, S3 Storage Class Analysis, S3 Storage Lens และ S3 Object Tagging) ที่เปิดใช้งานอยู่บนบัคเก็ตในบัญชีของคุณ" การจัดการพื้นที่จัดเก็บ S3 มีการกำหนดราคาตามคุณสมบัติดังรายละเอียดในตารางด้านล่าง สำหรับราคา Amazon CloudWatch Metrics โปรดไปที่หน้าราคา Amazon CloudWatch สำหรับราคา S3 Data Events ใน AWS CloudTrail โปรดไปที่ หน้าราคา AWS CloudTrail

  ราคาการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
  ราคา S3 Storage Lens
  ราคา S3 Batch Operations
  ราคา S3 Select และ S3 Glacier Select

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีโภคภัณฑ์ »

  จำนวนการใช้พื้นที่จัดเก็บของ Amazon S3 ถูกคำนวณเป็นหน่วยกิกะไบต์ (GB) ซึ่ง 1GB จะเท่ากับ 230 ไบต์ หน่วยจำนวนนับนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งคือ กิบิไบต์ (GiB) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC) โดย 1TB จะเท่ากับ 240 ไบต์ หรือ 1024 GB

  สำหรับตัวอย่างราคา S3 โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน S3 หรือใช้ เครื่องคำนวนราคา AWS Pricing Calculator

 • การจำลองแบบ
 • ราคาการจำลองแบบ S3
 • S3 Object Lambda
 • ราคา S3 Object Lambda
  ตัวอย่างราคา S3 Object Lambda

  คุณมีอ็อบเจกต์ 1,000,000 รายการที่อยู่ในข้อมูลบันทึกประวัติซึ่งสร้างขึ้นโดยแอปพลิเคชันหลายรายการ โดยมีรายการบันทึกข้อมูลที่เป็นความลับนับเป็น 50% ของข้อมูล บันทึกข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ในคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 มาตรฐาน และขนาดของอ็อบเจกต์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1000 KB คุณกำลังสร้างแอปพลิเคชันที่วิเคราะห์ข้อมูลนี้แต่ไม่มีการเข้าถึงรายการบันทึกข้อมูลที่เป็นความลับ

  คุณสามารถใช้ S3 Object Lambda เพื่อคัดกรองรายการบันทึกข้อมูลที่เป็นความลับได้ การคัดกรองข้อมูลนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบันทึกข้อมูลของคุณถูกเรียกดูจาก S3 ด้วยคำขอ S3 GET มาตรฐาน ฟังก์ชัน Lambda เพื่อคัดกรองข้อมูลของคุณได้รับการจัดสรรหน่วยความจำ 512 MB มีเวลารันไทม์ 1 วินาที และส่งคืนอ็อบเจกต์ที่ผ่านการคัดกรองขนาด 500 KB (โดยเฉลี่ย) กลับไปยังแอปพลิเคชันของคุณ ตัวอย่างนี้จะสมมติว่ามีการเรียกดูข้อมูลหนึ่งครั้งต่อเดือนสำหรับอ็อบเจกต์แต่ละรายการ ตัวอย่างนี้ใช้สำหรับรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

  ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

  ค่าบริการสำหรับคำขอ Amazon S3 GET

  คำขอ S3 GET จากคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 มาตรฐานมีราคา 0.0004 USD ต่อคำขอ 1,000 รายการ

  ราคาคำขอ S3 GET: คำขอ 1,000,000 รายการ * 0.0004 USD/1,000 คำขอ = 0.40 USD

  ค่าบริการสำหรับ AWS Lambda

  ค่าใช้จ่ายในการประมวลผล Lambda เท่ากับ 0.0000167 USD ต่อ GB ต่อวินาที GB ต่อวินาทีจะคำนวณตามจำนวนวินาทีที่ฟังก์ชัน Lambda ทำงาน ปรับโดยปริมาณหน่วยความจำที่จัดสรรให้

  ราคาคำขอ Lambda คือ 0.20 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ

  ค่าบริการประมวลผล Lambda: คำขอ 1,000,000 รายการ * 1 วินาที * หน่วยความจำที่จัดสรร 0.5 GB (512 MB/1024) * 0.0000167 USD ต่อ GB ต่อวินาที = 8.35 USD

  ค่าบริการคำขอ Lambda = คำขอ 1,000,000 รายการ * 0.20 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ = 0.20 USD

  ค่าใช้จ่ายสำหรับ Lambda ทั้งหมด = 8.35 USD + 0.20 USD = 8.55 USD

  ค่าบริการ S3 Object Lambda
  หลังจากฟังก์ชัน Lambda คัดกรองอ็อบเจกต์ อ็อบเจกต์ขนาด 500 KB จะถูกส่งกลับไปยังแอปพลิเคชันโดยมีค่าใช้จ่ายที่ 0.005 USD/GB ของข้อมูลที่ส่งคืน

  ค่าบริการส่งคืนข้อมูล: 1,000,000 * 500KB * 0.005 USD/GB = 2.50 USD

  ค่าบริการทั้งหมด: 

  ค่าบริการสำหรับคำขอ Amazon S3 GET = 0.40 USD

  ค่าบริการสำหรับ AWS Lambda = 8.55 USD

  ค่าบริการสำหรับ Amazon S3 Object Lambda = 2.50 USD

  ทั้งหมด = 11.45 USD

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีโภคภัณฑ์ »

  จำนวนการใช้พื้นที่จัดเก็บของ Amazon S3 ถูกคำนวณเป็นหน่วยกิกะไบต์ (GB) ซึ่ง 1GB จะเท่ากับ 230 ไบต์ หน่วยจำนวนนับนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งคือ กิบิไบต์ (GiB) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC) โดย 1TB จะเท่ากับ 240 ไบต์ หรือ 1024 GB

  สำหรับตัวอย่างราคา S3 โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน S3 หรือใช้ AWS Pricing Calculator

AWS Free Tier

คุณสามารถเริ่มใช้งาน Amazon S3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี เมื่อลงชื่อสมัครใช้งานแล้ว ลูกค้า AWS รายใหม่จะได้รับพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 ขนาด 5 GB ในระดับพื้นที่จัดเก็บ S3 มาตรฐาน, คำขอ GET 20,000 รายการ, คำขอ PUT, COPY, POST หรือ LIST 2,000 รายการ และการถ่ายโอนข้อมูลออก 15 GB ทุกเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี

* ในแต่ละเดือนจะมีการคำนวณการใช้งานแบบ Free Tier ทั่วทุกภูมิภาค AWS ยกเว้นภูมิภาค AWS GovCloud และใช้ในการเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไป สำหรับข้อจำกัดการใช้งาน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

AWS Pricing Calculator

ประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับโซลูชันพื้นที่จัดเก็บของคุณ กำหนดค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่เหมาะสมกับธุรกิจพิเศษหรือความต้องการส่วนตัวด้วย Amazon S3 ลองใช้ AWS Pricing Calculator

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Amazon S3
ดูคุณสมบัติของ Amazon S3

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติในการจัดการข้อมูล ความปลอดภัย การจัดการสิทธิ์เข้าถึง การวิเคราะห์ และอื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชี AWS ฟรี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับการเข้าถึง AWS Free Tier โดยทันทีและเริ่มทดลองใช้งาน Amazon S3 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon S3 ใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon S3 ใน AWS Console

เริ่มต้นใช้งาน