ระบบคลาวด์ข้อมูลคืออะไร

ระบบคลาวด์ข้อมูลคือระบบการจัดการข้อมูลแบบบูรณาการที่รวมแหล่งที่มาของข้อมูล พื้นที่เก็บข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่สนับสนุนทั้งหมดในองค์กรเป็นหนึ่งเดียว องค์กรขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ซับซ้อนซึ่งอาจประกอบด้วยผู้ให้บริการระบบคลาวด์หลายราย ทรัพยากรในองค์กร และซอฟต์แวร์รุ่นเก่า ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลซ้ำซ้อน จัดหมวดหมู่ได้ไม่ดี และจัดการได้ยาก ระบบคลาวด์ข้อมูลจะกำจัดไซโลดังกล่าว ทำให้ทุกคนในองค์กรของคุณสามารถเข้าถึงและแปลงข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำมาใช้ได้

ประโยชน์ของระบบคลาวด์ข้อมูลมีอะไรบ้าง

ระบบคลาวด์ข้อมูลช่วยให้คุณมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพบนระบบที่หลากหลายในทุกขนาด คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่ต้องการโดยไม่สูญเสียความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือความปลอดภัยของข้อมูล เราจะบอกถึงประโยชน์จากการใช้ระบบคลาวด์ข้อมูลให้ทราบดังต่อไปนี้

การจัดการจากส่วนกลาง

แทนที่จะถูกจำกัดด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ข้อมูลแยกออกจากกัน องค์กรของคุณสามารถใช้ระบบคลาวด์ข้อมูลในการรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลจากแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ทำให้มั่นใจว่าการกำกับดูแลและการควบคุมการอนุญาตสำหรับพนักงานและแอปพลิเคชันซึ่งเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้นั้นดีขึ้น แทนที่จะจัดการการอนุญาตการเข้าถึงจากหลายที่ องค์กรของคุณสามารถกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลจากจุดควบคุมที่รวมหลายที่ไว้ในที่เดียวกันได้ 

การขับเคลื่อนที่ดีกว่าเดิม

ระบบคลาวด์ข้อมูลสนับสนุนแนวโน้มธุรกิจที่กำลังพัฒนา ซึ่งการแชร์ข้อมูลจะช่วยขยายพื้นที่การทำงานให้กว้างขึ้นกว่าที่ทำงานจริงทางภายภาพ ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจากทุกที่บนโลก องค์กรของคุณสามารถย้ายข้อมูลระหว่างระบบพื้นที่เก็บข้อมูลต่างๆ ในระบบคลาวด์ได้ เช่น Data Lake แบบกระจาย หรือคลังข้อมูลที่ไม่ได้ผูกติดไว้กับโครงสร้างพื้นฐาน คุณมีเครื่องมือการจัดการข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการทำให้กระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณใช้บริการระบบคลาวด์ข้อมูลจากให้ผู้ให้บริการอย่าง Amazon Web Services (AWS) 

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ระบบคลาวด์ข้อมูลทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโซลูชันพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ต่างๆ นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้โปรโตคอลการแชร์ข้อมูลทั่วไป แอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์สามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยปราศจากความยุ่งยากของขั้นตอนการจัดการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับระบบได้ นอกจากนี้ โซลูชันระบบคลาวด์ข้อมูลยังสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจประเภทต่างๆ รวมถึงข้อมูลเชิงการวิเคราะห์และเชิงธุรกรรมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ซ้ำซ้อน 

ความปลอดภัยที่เหนือชั้น

โซลูชันระบบคลาวด์ข้อมูลประกอบด้วยเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่สามารถช่วยให้องค์กรของคุณปกป้องข้อมูลสำคัญในสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ได้ องค์กรต่างๆ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่เก็บไว้

เมื่อนำการเข้าถึงข้อมูลไปรวมกับข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบคลาวด์ องค์กรของคุณก็จะสามารถปฎิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ทรัพยากรการรักษาความปลอดภัยของระ AWS Cloud จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานรักษาความปลอดภัยได้อัตโนมัติ และช่วยลดความผิดพลาดในการกำหนดค่าจากมนุษย์ 

การเข้าถึงที่ปรับปรุงแล้ว

องค์กรต่างๆ สามารถใช้ระบบคลาวด์ข้อมูลในการแจกแจงไซโลได้ และนำข้อมูลไปปรับใช้กับกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เมื่อจำเป็น พนักงานในฝ่ายต่างๆ มีสิทธิ์การเข้าถึงชุดข้อมูลบนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ข้อมูล ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลจริงเพียงแห่งเดียว โดยพนักงานเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง และใช้ในงานวิเคราะห์ของระบบธุรกิจอัจฉริยะได้ ทำให้ทั้งองค์กรสามารถทำงานได้อย่างครอบคลุมและชาญฉลาด และรับคำแนะนำจากข้อมูลชุดเดียวกัน 

ตัวอย่างการใช้งานระบบคลาวด์ข้อมูลมีอะไรบ้าง

เรามีตัวอย่างการใช้งานระบบคลาวด์ข้อมูลด้านล่าง

การพัฒนาแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์

นักพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์โดยดำเนินวงจรการพัฒนาทั้งหมดบนระบบคลาวด์ ตัวอย่างเช่น พวกเขาเขียนโค้ด จัดการฐานข้อมูล และทดสอบและปรับใช้แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มที่โฮสต์บนคลาวด์ ดาต้าคลาวด์ช่วยให้การพัฒนาง่ายขึ้นโดยทำให้นักพัฒนาสามารถจัดการกับข้อมูลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้แอปพลิเคชันใกล้ชิดกับข้อมูลมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่สตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์จำนวนมาก

การแบ่งปันข้อมูล

การแบ่งปันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงาน ในทำนองเดียวกัน การเข้าถึงข้อมูลที่แบ่งปันก็มีความสำคัญสำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชันและลูกค้าเชิงพาณิชย์เช่นกัน เครื่องมือดาต้าคลาวด์ช่วยให้การเคลื่อนย้ายข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่อาศัยข้อมูลที่ทันท่วงที ระบบคลาวด์ข้อมูลเข้ามาแทนที่กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้โมดูลการจัดเก็บข้อมูลที่ทำงานร่วมกันหลายโมดูล ซึ่งจะย้ายข้อมูลจากที่เก็บข้อมูลแบบแยกส่วนหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

การวิเคราะห์ทางธุรกิจ

คุณสามารถใช้ระบบคลาวด์ข้อมูลเพื่อรวมข้อมูลที่มีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์ รวมทั้งโหลดลงในฐานข้อมูลคลาวด์ได้ นักวิเคราะห์ธุรกิจใช้ระบบคลาวด์ข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ ในทางกลับกัน วิศวกรข้อมูลแก้ปัญหาความท้าทายในการสร้างท่อส่งข้อมูลที่ไม่เป็นมาตรฐานจำนวนมากในแนวทางปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ 

การสำรองและการกู้คืนข้อมูล

ธุรกิจต่าง ๆ ทราบดีถึงความสำคัญของกลไกการสำรองและกู้คืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเติบโตแบบทวีคูณของข้อมูลทำให้การย้ายข้อมูลระหว่างที่เก็บข้อมูลบนแพลตฟอร์มที่ต่างกันนั้นท้าทายอย่างมาก

แต่ระบบคลาวด์ข้อมูลเสนอตัวเลือกการกู้คืนที่ดีกว่าโดยการโฮสต์เวิร์กโหลดที่สำคัญต่อหน้าที่และพื้นที่เก็บข้อมูลสำรองทั้งหมดภายในโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกัน คุณสามารถพึ่งพาระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ไฟดับ ตัวอย่างเช่น องค์กรใช้ AWS DataSync เพื่อสำรองข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในองค์กรไปยัง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 

ระบบคลาวด์ข้อมูลทำงานอย่างไร

แหล่งที่มาของข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูลคือส่วนประกอบหลักสองอย่างของระบบคลาวด์ข้อมูล เป็นสิ่งสำคัญที่ควรรู้เรื่องแพลตฟอร์มคลาวด์ดาต้า

แหล่งที่มาของข้อมูล

แหล่งที่มาของข้อมูลคือการเก็บข้อมูลดั้งเดิมในรูปแบบที่ยังไม่ผ่านกระบวนการใดๆ ข้อมูลสามารถมาจากหลายแหล่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น อีเมล โซเชียลมีเดีย ข้อมูลบันทึกการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และธุรกรรมการขาย 

สถาปัตยกรรมข้อมูล

สถาปัตยกรรมข้อมูล หมายถึงขั้นตอนที่คุณสามารถใช้เพื่อแยกและจัดระเบียบข้อมูลบนคลาวด์ตามการใช้งานที่ต้องการ เราจะยกตัวอย่างสถาปัตยกรรมข้อมูลบางประเภทให้ทราบด้านล่างนี้

Data lake

Data lake ใช้สำหรับเก็บข้อมูลดิบ ข้อมูลดิบคือข้อมูลที่ยังไม่ผ่านกระบวนการใดๆ ที่อาจจะมาจากคลาวด์ แหล่งที่มาในองค์กร หรือเครื่องมือประมวลผล Edge 

คลังข้อมูล

คลังข้อมูลคือการเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อใช้ตามจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง คลังข้อมูลมีข้อมูลที่พร้อมสำหรับธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ธุรกิจ

Data Lakehouse

Data Lakehouse ผสมความคุ้มค่าทางราคาของ Data Lake เข้ากับการจัดการข้อมูลที่เป็นโครงสร้างของคลังข้อมูลเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น แมชชีนเลิร์นนิงและบริการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้องค์กรเรียกใช้การสืบค้นข่าวกรองธุรกิจได้ 

Data Mesh

Data Mesh เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถปรับขนาดการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แทนที่จะรวมความสามารถในการจัดการข้อมูลไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลแบบเสาหิน Data Mesh จะกระจายความเป็นเจ้าของข้อมูลตามโดเมนธุรกิจตามลำดับ 

แพลตพอร์มข้อมูลบนคลาวด์

แพลตฟอร์มข้อมูลบนคลาวด์ช่วยให้องค์กรนำข้อมูลจากที่จัดเก็บในองค์กรเข้าสู่สภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์ โดยจะรวมสถาปัตยกรรมข้อมูลที่แตกต่างกันไว้ในพอร์ทัลเดียวที่จัดการด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มมูลค่าของข้อมูลที่มีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้างได้สูงสุด แทนที่จะต้องจัดการเครื่องมือข้อมูลหลายตัว องค์กรของคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มข้อมูลบนคลาวด์เพื่อจัดการ ควบคุม วิเคราะห์ และรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย 

ความท้าทายในการใช้ระบบคลาวด์ข้อมูลคืออะไร

เมื่อระบบคลาวด์ข้อมูลสร้างอำนาจให้กับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล องค์กรของคุณจึงอาจต้องประสบกับอุปสรรคบางอย่างเมื่อย้ายข้อมูลไปยังสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบคลาวด์ 

ตัวเลือกการนำข้อมูลเข้า

หากองค์กรของคุณต้องการย้ายจากสภาพแวดล้อมในองค์กรไปยังระบบคลาวด์ข้อมูล ก็มีทางเลือกให้คุณได้เลือกมากมาย คุณสามารถย้ายข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อตรงสู่เครือข่าย แบบออฟไลน์ หรือผสมผสานกันทั้งสองแบบก็ได้ จึงเกิดคำถามขึ้นว่าวิธีใดคือวิธีที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณที่สุด

AWS นำเสนอวิธีการย้ายข้อมูลจากในองค์กรไปยังระบบคลาวด์ไว้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์ข้อมูลต่างๆ ใช้ไฟล์เกตเวย์ AWS เพื่อขยายพื้นที่เก็บข้อมูลในองค์กรไปที่ AWS Cloud 

การบูรณาการข้อมูล

เมื่อย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ข้อมูล องค์กรของคุณต้องแน่ใจว่าความสมบูรณ์ของข้อมูลจะไม่เป็นอันตราย จึงจำเป็นที่จะต้องให้ฝ่ายไอทีเข้ามาตรวจสอบว่าไฟล์ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกย้ายไปยังระบบคลาวด์นั้นมีข้อมูลและข้อมูลเมตาที่ตรงกันเหมือนกับการคัดลอกต้นฉบับมา ซึ่งอาจต้องใช้โปรแกรมพิเศษในการเขียนข้อมูลเพื่อรักษาข้อมูลเมตาในระหว่างการนำข้อมูลเข้า 

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

การย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านการจัการข้อมูลในโดเมนของระบบคลาวด์ บริษัทของคุณอาจต้องจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อฝึกอบรมฝ่ายไอทีหรือจ้างผู้ชำนาญการด้านระบบคลาวด์เพื่อลดปัญหาและจัดการข้อมูลบนแพลตฟอร์มใหม่ เครื่องมือระบบคลาวด์ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการทำงานอย่าง AWS Data Pipeline ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถโอนย้ายข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยเวิร์กโฟลว์ข้อมูลที่มีการควบคุมอัตโนมัติ 

AWS สนับสนุนการใช้งานระบบคลาวด์ข้อมูลของคุณได้อย่างไรบ้าง

AWS นำเสนอบริการตัวเลือกที่หลากหลายที่สุดซึ่งตรงกับความต้องการด้านระบบคลาวด์ข้อมูลของคุณทั้งหมด บริการของเราช่วยให้อุตสาหกรรมและองค์กรทุกขนาดได้สร้างธุรกิจใหม่ด้วยการใช้ข้อมูล AWS for Data ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างกลยุทธ์ข้อมูลสมัยใหม่

สำรวจ AWS สำหรับทรัพยากรข้อมูลในด้านต่างๆ ดังนี้

  • ด้านการวิเคราะห์ AWS นำเสนอบริการตัวเลือกการวิเคราะห์ที่หลากหลายที่สุดซึ่งตรงกับความต้องการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณทั้งหมด
  • ด้านฐานข้อมูล AWS นำเสนอฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์พร้อมประสิทธิภาพที่เหนือชั้นที่ 1 ใน 10 ของต้นทุนของฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ระดับองค์กรและฐานข้อมูลที่สร้างตามวัตถุประสงค์ทั้งแปด
  • ด้านการสร้างวัฒนธรรมขับเคลื่อนข้อมูล AWS ได้แสดงวิธีเพิ่มมูลค่าจากข้อมูลของคุณผ่านการใช้แนวคิด เทคโนโลยี และกระบวนการทำงานร่วมกัน
  • ด้านปัญญาประดิษฐ์และแมชชีนเลิร์นนิง (AI/ML) AWS ตอบสนองความต้องการในเส้นทาง AI/ML ของคุณได้ทุกจุด AWS นำเสนอบริการด้านนวัตกรรมต่างๆ เช่น Amazon SageMaker และบริการ AI ที่ผ่านการเรียนรู้มาแล้ว ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาทางธุรกิจทั่วไปได้

เริ่มต้นใช้งานระบบคลาวด์ข้อมูลบน AWS ด้วยการสร้างบัญชี AWS ฟรีวันนี้

ขั้นตอนถัดไปของ Data Cloud

ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบบริการวิเคราะห์ข้อมูล 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้