พื้นที่เก็บข้อมูลคืออะไร

พื้นที่เก็บข้อมูลคือคลังดิจิทัลที่จัดเก็บและปกป้องข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ พื้นที่เก็บข้อมูลอาจเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย พื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์แบบกระจาย ฮาร์ดไดรฟ์ หรือพื้นที่เก็บข้อมูลเสมือน ซึ่งสามารถจัดเก็บได้ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น ตารางข้อมูล และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง อาทิ อีเมล รูปภาพ และวิดีโอ องค์กรสามารถใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อ Retain แชร์ และจัดการข้อมูลจากหน่วยธุรกิจต่างๆ

ทำไมพื้นที่เก็บข้อมูลจึงสำคัญ

คุณสามารถใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ระบบคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลถาวร ที่เก็บข้อมูลถาวรไม่ลบเลือน ซึ่งหมายความว่าที่เก็บข้อมูลจะรักษาข้อมูลไว้แม้จะปิดเครื่องแล้วก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบคอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลเดิมได้เมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

ธุรกิจต่างๆ จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดการ จัดหมวดหมู่ และปรับปรุงข้อมูลสำหรับการดำเนินงาน การวิเคราะห์ การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เก็บข้อมูลมีกรณีการใช้งานหลายกรณี เช่น ข้อมูลที่สร้างและใช้งานโดยแอปพลิเคชัน การเก็บข้อมูลถาวร การวิเคราะห์ข้อมูล และกระบวนการกู้คืนจากความเสียหาย

เนื่องจากความซับซ้อนของข้อกำหนดด้านข้อมูล บริษัทต่างๆ จึงใช้โครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เก็บข้อมูลประเภทต่างๆ เพื่อมอบการเข้าถึง ระบบรีดันแดนท์ การกำกับดูแล และความโปร่งใส ตัวอย่างเช่น องค์กรใช้ Amazon Elastic File System (Amazon EFS) สำหรับระบบไฟล์แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์และ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) สำหรับพื้นที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ 

ในบริบทของพื้นที่เก็บข้อมูล คำศัพท์หลายคำมักใช้แทนกันได้ แต่มีความหมายต่างกันเล็กน้อย เราขอยกตัวอย่างให้บางส่วนด้านล่าง

ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลคือระบบเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบ ฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บข้อมูลในตารางที่เกี่ยวข้องกับจุดข้อมูลเฉพาะได้ องค์กรต่างๆ จะใช้ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลบันทึกการบัญชี การขาย และการดูแลระบบ

อ่านเกี่ยวกับฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ »

ที่เก็บข้อมูลเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล

การอภิปรายเรื่องพื้นที่เก็บข้อมูล ว่าด้วยวิธีการต่างๆ ในการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล ฐานข้อมูลเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้แอปพลิเคชันจัดเก็บ แชร์ และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ไม่เหมือนระบบไฟล์ ฐานข้อมูลจะทำงานตามกฎเฉพาะของการจัดระเบียบ จัดรูปแบบ และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล 

คลังข้อมูล

คลังข้อมูลคือชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจำนวนมากที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ บริษัทต่างๆ จะใช้คลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบธุกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ นักวิเคราะห์ธุรกิจและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้งานได้จากคลังข้อมูล

อ่านเกี่ยวกับคลังข้อมูล »

พื้นที่เก็บข้อมูลเปรียบเทียบกับคลังข้อมูล

ที่เก็บข้อมูลเป็นคำศัพท์ที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยี รูปแบบ และสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันสำหรับการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล คลังข้อมูลเป็นที่เก็บข้อมูลประเภทหนึ่งสำหรับการรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์สำหรับธุรกิจ ตัวอย่างเช่น GE Renewable Energy ใช้ AWS Redshift เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ในข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

พื้นที่เก็บข้อมูลทำงานอย่างไร

อุปกรณ์พื้นที่เก็บข้อมูลทางกายภาพเป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังการเก็บข้อมูล คุณสามารถอ่านและเขียนข้อมูลลงในอุปกรณ์ในรูปแบบเฉพาะได้ เช่น ไฟล์ ตาราง หรือบล็อก อุปกรณ์จะเป็นแบบที่ใช้กันภายในองค์กร ใช้จากระยะไกล หรือใช้ผ่านระบบคลาวด์ก็ได้ โดยทั่วไปที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่จะถูกกระจายไปอยู่ตามอุปกรณ์จริงหลายเครื่องในตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน บริการและระบบซอฟต์แวร์จะทำให้การดำเนินงานพื้นฐานของที่เก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบนามธรรม

ตัวอย่างอุปกรณ์ทางกายภาพด้านล่าง อุปกรณ์พื้นที่เก็บข้อมูลประเภทต่างๆ ให้ระดับความปลอดภัยและความซ้ำซ้อนที่แตกต่างกัน

แฟลชไดรฟ์และ SSD

โซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD) เป็นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ช่วยให้เขียนและอ่านข้อมูลในชิปหน่วยความจำแฟลชได้ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแฟลชมีวางจำหน่ายทั่วไปในรูปแบบเพ็นไดรฟ์ ก่อนที่จะกลายเป็นทางเลือกแทนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) เมื่อเปรียบเทียบกับ HDD แล้ว SSD จริงจะไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ซึ่งหมายความว่าจะมีประสิทธิภาพการทำงานที่เร็วกว่าและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า

อาร์เรย์เก็บข้อมูลแบบไฮบริด

อาร์เรย์เก็บข้อมูลแบบไฮบริดคือการตั้งค่าที่เก็บข้อมูลจริงที่ประกอบด้วย SSD และ HDD แม้ว่า SSD จะให้การทำงานที่มีความหน่วงแฝงต่ำ แต่ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพื้นที่จัดเก็บก็สูงกว่า HDD มาก ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงใช้อาร์เรย์เก็บข้อมูลแบบไฮบริดเพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ ความจุ และต้นทุน

RAID

RAID ย่อมาจากอาร์เรย์ที่ซ้ำซ้อนของดิสก์อิสระ เป็นเทคโนโลยีที่เก็บข้อมูลเดียวกันไว้ในหลายๆ ที่บน SSD

รูปแบบการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันคืออะไร

ที่เก็บข้อมูลได้รับการออกแบบเพื่อประมวลผลและจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

พื้นที่เก็บไฟล์

ที่เก็บไฟล์ช่วยจัดระเบียบข้อมูลที่จัดเก็บไว้ตามลำดับชั้นของไฟล์และโฟลเดอร์ เรียงจากบนลงล่าง คอมพิวเตอร์จะใช้ที่เก็บไฟล์เพื่อทำให้การเก็บ ค้นหา และเรียกใช้ข้อมูลเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้ คุณสามารถใช้ระบบเก็บไฟล์เพื่อเก็บและจัดระเบียบข้อมูลได้เกือบทุกชนิด แม้ว่าที่เก็บไฟล์จะใช้งานง่าย แต่การปรับขนาดในแนวนอนทำได้ยาก เนื่องจากสถาปัตยกรรมที่เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา

อ่านเกี่ยวกับการเก็บไฟล์ »

พื้นที่จัดเก็บแบบบล็อก

ที่เก็บข้อมูลแบบบล็อกจะแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ ขนาดเท่าๆ กัน ซึ่งเรียกว่าบล็อก ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบบล็อกจะจัดเก็บบล็อกข้อมูลต่างๆ บนอุปกรณ์ทางกายภาพที่แตกต่างกัน โดยจะดึงชิ้นส่วนมาประกอบกันอีกครั้งเมื่อผู้ใช้ร้องขอข้อมูลนั้นๆ ซึ่งจะใช้ระบบแผนที่เพื่อค้นหาข้อมูลที่ร้องขอตามข้อมูลเมตาของบล็อก ข้อมูลเมตาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยให้ผู้ใช้หรือแอปพลิเคชันสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะในพื้นที่เก็บได้

อ่านเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลแบบบล็อก »

พื้นที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์

การเก็บข้อมูลแบบอ็อบเจ็กต์จะเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างในที่เก็บข้อมูลในตัวที่สามารถปรับขนาดได้ ซึ่งสามารถโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันได้ ทุกบล็อกข้อมูลที่เป็นของออบเจ็กต์จะอธิบายไว้ในข้อมูลเมตา ตัวอย่างเช่น ออบเจ็กต์สามารถเก็บเนื้อหาโซเชียลมีเดีย วิดีโอ อีเมล และไฟล์เสียง แอปพลิเคชันค้นหาข้อมูลในพื้นที่เก็บอ็อบเจ็กต์โดยใช้แอตทริบิวต์ข้อมูลเมตาเฉพาะ เช่น ความละเอียดของวิดีโอ ระยะเวลา และตำแหน่งที่ตั้ง

อ่านเกี่ยวกับการเก็บอ็อบเจ็กต์ »

พื้นที่เก็บข้อมูลมีประเภทอะไรบ้าง

ที่เก็บข้อมูลมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีการตั้งค่าและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อโดยตรง

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบต่อพ่วงโดยตรง (DAS) ประกอบด้วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น การตั้งค่า DAS จะเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ ออปติคัลดิสก์ หรือแฟลชไดรฟ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ การสร้างสำเนาสำรองบน DAS นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่การแชร์ข้อมูลกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนั้นทำได้ยาก

พื้นที่เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบเชื่อมต่อกับเครือข่าย (NAS) เป็นอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลเฉพาะไฟล์ซึ่งทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องสำหรับแอปพลิเคชันและผู้ใช้เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครือข่าย อุปกรณ์ NAS เป็นเซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่จัดการเฉพาะคำขอแชร์ไฟล์และในพื้นที่เก็บข้อมูลเท่านั้น ซึ่งจะให้บริการจัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้ไปยังเครือข่ายส่วนตัว

อ่านเกี่ยวกับ NAS »

เครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล

เครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล (SAN) เป็นโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เก็บข้อมูลความเร็วสูงที่ใช้สื่อจัดเก็บข้อมูลและโปรโตคอลประเภทต่างๆ ธุรกิจต่างๆ จะใช้ SAN เพื่อขยายพื้นที่เก็บข้อมูลแบบบล็อกอย่างง่ายและมีราคาย่อมเยา SAN ใช้การจำลองระบบเสมือนของพื้นที่จัดเก็บเพื่อซ่อนความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐานจากอุปกรณ์หลายเครื่อง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์

ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เป็นโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายที่โฮสต์ และจัดการโดยผู้ให้บริการระบบคลาวด์ โดยสามารถปรับขนาดได้มากขึ้น ยืดหยุ่น และเข้าถึงได้จากระยะไกลเมื่อเทียบกับพื้นที่จัดเก็บในองค์กร ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับที่เก็บข้อมูลบน AWS Cloud ได้ตราบใดที่พวกเขามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ยังประหยัดต้นทุน เนื่องจากผู้ใช้จะจ่ายตามความจุที่ใช้เท่านั้น

พื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์แบบไฮบริด

ที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์แบบไฮบริดช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถแยกข้อมูลระหว่างบริการในองค์กรและบริการที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์แบบไฮบริดช่วยให้บริษัทต่างๆ ย้ายจากสถาปัตยกรรมเดิมไปสู่สภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ที่มีต้นทุนต่ำและปลอดภัยยิ่งขึ้น

AWS จะช่วยเรื่องข้อกำหนดของพื้นที่เก็บข้อมูลของคุณได้อย่างไรบ้าง

AWS ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์จำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการในการเก็บข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ คุณยังมีทางเลือกในการโฮสต์สิ่งที่คุณต้องการบนอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) หากต้องการเลือกบริการพื้นที่จัดเก็บบน AWS Cloud ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ คุณจะต้อง

  • แบ่งระบบของคุณออกเป็นเวิร์กโหลด
  • ระบุกลไกพื้นที่เก็บข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเวิร์กโหลดนั้นๆ ไม่ใช่ใช้ที่เก็บข้อมูลเดียวกันทั้งระบบ
  • เพิ่มประสิทธิภาพตามต้นทุนและรูปแบบการทำงานเพื่อค้นหาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

ตัวอย่างเช่น Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับองค์กรที่ต้องการตั้งค่าและปรับขนาดฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ ซึ่งให้บริการแอปพลิเคชันพร้อมที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่มีความพร้อมใช้งานสูงสำหรับการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแบบถาวร Amazon RDS นำเสนอโซลูชันการจัดเตรียมฐานข้อมูลแบบจัดการด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาไม่ต้องตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่จัดเก็บที่น่าเบื่อ

เริ่มต้นใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลบน AWS โดยลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS วันนี้

ขั้นตอนถัดไปของ Data Store

ดูแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ดูข้อเสนอฟรีเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้